Cronberg familier i Danmark

  Forside > Professioner

Forside

Professioner

Møller
     Lesmede

     Adser Mølle
     Askov Mølle
     Billerup Mølle
     Bispebjerg Mølle
     Blakke Mølle
     Blæsbjerg Mølle
     Blåbæk Vandmølle
     Bogø Mølle
     Brede Mølle
     Bro Mølle
     Butterup Højmølle
     Bårse Vandmølle
     Cathrineberg Mølle
     Endegårde Vejrmølle
     Frederiksborg Slotsmølle
     Frenderup Mølle
     Frydendal Mølle
     Fuglevad Mølle
     Grumløse Mølle
     Gryde Mølle
     Halkevad Øvre Mølle
     Halkevad Nedre Mølle
     Halkevad Store Vejrmølle
     Halkevad Lille Vejrmølle
     Helledes Mølle
     Hellested Mølle
     Hellevads Mølle
     Holbæk Hestemølle Nord
     Holbæk Hestemølle Syd
     Hovby Mølle
     Hulemose Mølle
     Hårlev Mølle
     Juellinge Mølle
     Klintemøllen
     Kongens Mølle
     Langebæk Mølle
     Langebæk Manufakturmølle
     Langvad Mølle
     Lekkende Mølle
     Listrup Mølle
     Lundby Mølle
     Merløse Mølle
     Mern Mølle
     Moesgård Skovmølle
     Nygårds Mølle
     Nymølle
     Næstved Hestemølle
     Nørre Alslev Vejrmølle
     Rangle Mølle
     Ravnemøllen
     Røde Vejrmølle
     Sageby Mølle
     Selsø Mølle
     Spjellerup Mølle
     Stampen
     Stensby Mølle
     Stensby Manufakturmølle
     Store Kongens Mølle
     Store Mølle
     Strids Mølle
     Strøby Vejrmølle
     Sølvgade Mølle
     Tersløse Vejrmølle
     TorKilstrup Mølle
     Torøje Mølle
     Tryggevælde Mølle
     Tubæk Mølle
     Tyske Mølle
     Utterslev Mølle
     Vandfaldsmølle
     Vålse Mølle
     Øresø Mølle
     Ørholm Mølle
     Østre Mølle (Møn)

Håndværkere

Flåden

Hæren
     1. Artilleriregiment
     1. Jyske Infanteriregiment
     2. Artilleriregiment
     2. Dragonregiment
     3. Jyske Infanteriregiment
     3. Jyske Nationale Rytterregiment
     5. Dragonregiment
     7. Bataljon
     9. Bataljon
     Artilleriet
     Bornholmske Infanteriregiment
     Grenaderkorpset
     det Kongelige Artillericorps
     Marine Regimentet
     Oldenborgske gevorbne Regiment
     Prins Christians Regiment
     Riberske Regiment
     Sjællandske Regiment
     Slesvigske gevorbne Infanteriregiment
     Ukendt Regiment
     Viborgske Regiment
     Aarhusiske Infanteriregiment

Professioner

I forhold til antallet af Cronberg’er er antallet af professioner få. Det har jeg brugt som et af værktøjerne til at komme på sporet af hvem, der er i familie med hvem. Derfor er følgende oversigt over professioner udarbejdet.

Smed, møller, krovært, værtshusholder, brændevinsbrænder

Latinskole lærer, informator, degn, skoleholder

Skomager, sadelmager

Officer, mønsterskriver, fuldmægtig for regimentsskriver, rytter, grenader

Matros, opløber, kvartermester, bøsseskytte, enrolleret matros, tømmermand.


 

Møller

En hel del Cronberger er møllere, møllersvende eller møllerkoner. De først generationer er møllere ved vandmøller. Først senere generationer er møllere ved vindmøller. Samtlige Cronberg møllere, jeg har fundet, hører til Familien G og dens udgreninger familierne A, B og E.

Jeg forsøger her efterhånden at opstille lister over møllere ud fra kirkebøgerne. Det er måske en usædvanlig måde at gøre det på. Men ofte ser man ved en dåb af et møllerbarn, at fadderne udgør en liste over omegnens møllere. Det kan give unøjagtigheder i årstallene ved skiftet mellem to møllere og forveksling mellem møllere, pensionerede møllere og møllersvende.
Kilderne er senere suppleret med fæsteprotokoller og skifter. Endvidere Skøde- og Panteprotokoller, hvor det er ejeren, der ikke altid er mølleren, der nævnes.

En del af vandmøllerne var græsmøller eller vintermøller. Det vil sige at de efter 1. maj ikke måtte stemme vandet op, fordi de oversvømmede arealer skulle bruges til græsning og slåning. Nogle af dem var derfor suppleret med en hestemølle, så de kunne arbejde også i sommerhalvåret.
En vandmølle, der måtte arbejde hele året, kaldtes en hovedmølle.

I 1774 blev Vordingborg Ryttergods solgt og dermed fæstemøllerne. De bliver herefter ejendomsmøller.

Kilder:
Jeg har gjort god brug af følgende databaser:
Lars Skovvang Larsens hjemmeside, som omtaler mange af de her nævnte møllere.
Henrik Mejlbys krydsreference som indeholder kirkebogsuddrag fra Sydsjælland, hvor personer optræder i kirkelige handlinger uden for hjemsognet. Her kan man for eksempel finde personer, som bor i et sogn, hvor kirkebogen er gået tabt, eller ukendte slægtninge.
Generelt er det en fordel at man kan søge i dem i modsætning til kirkebøger.
Michael EneRiis database.
Svend C. Dahl: Alle p.t. kendte vandmøller – før ca. 1750 inden for Næstved Kommunes udstrækning 2007 - Status 2011
Aurelia Clemons skifteekstrakter her eller her
Frits Jacobsen: Vandmøller i Sorø Amt
Rentekammeret Danske Afdeling, Landmålingsarkivet Christian 5.s matrikel 1689. Møllebog.
Rentekammeret Christian 5.s matrikel 1688. Modelbøger.
Hans de Hoffman: Supplement til den Danske Atlas Kiøbenhavn 1774
Landsarkivet for Sjælland: Sjællands Landstings Panteprotokoller 1632-1761: Registre København 1974
Salget af Vordingborg Rytterdistrikt. Historisk Samfund for Præstø amt. 1975.
Kragh og Schack. Indeholder en del møllere. Jeg har ikke læst dem alle.
Møller på Lolland-Falster
Lise Andersen: Hvad ved vi om de ældste danske vindmøller?

Interesserer man sig for møller kan følgende være til hjælp.
Mølleordbogen
Næstved Museumsforening. Historisk oversigt. Gennemgang af forskellige mølletyper.
Wikipedia: Steens Møllebog
Anders Linde-Laursen: Danske skvatmøller - »Fup« eller »Fakta«? Blandt andet noget om mølleforordninger.
Hans Peter Poulsen: Møller og møllere, kulturhistorie.

 

 


Epitafium i våbenhuset i Kalvehave kirke
Foto: Lars Skovvang Larsen

Indskriften lyder:

MEMENTO MORI
Denne Mindetavle over nu
ukendte Personer fra Christ=
ian den 4s Tid blev istand=
sat og paany ophængt i
Kallehave Kirke i Aaret
1910
Nationalmuseet

Detaljen med vandmøllen kan ses i større format i afsnittet om Jurgen Cronenberg (A). Epitafiet er ifølge teksten fra første halvdel af 1600-tallet. Det er mere en et halvt hundrede år før familien Cronberg kommer til Kalvehave sogn. Selv om det ikke direkte har med Cronberg familien at gøre, er det et prægtigt minde over vandmøllerne i Kalvehave.
Epitafiet kan være opsat over møllere i Stensby eller Langebæk. Det må være fra en af hovedmøllerne, da manufaktur møllerne først bliver opført af Cronberg familien.

 

De første Cronberger fra min familie, der kom til Danmark, havde ud over at være møllere et speciale. De var lesmede. Derfor kommer der her en liste over lesmede.

 

Lesmede
 
1686-1687  Mathis Høvinghof Brede Mølle
1688-1697-  Mathis Høvinghof Fuglevad Mølle
1688-1690  Henrich Cronenberg (1600.05) Stampen
1690-1692  Henrich Cronenberg (1600.05) Brede Mølle
-1697-1698-  Henrich Høvinghof Brede Mølle
1700-1720  Jürgen Cronenberg (A) Stensby Manufakturmølle
-1707-  Melchior Lesmed Brede Mølle
-1707-1711  Henrich Lesmed Brede Mølle
1707-1731  Henrik Wilhelm Kronberg (B) Langebæk Manufakturmølle
-1713-  Just Høvinghoff Fuglevad Mølle
1719-1764  Johan Henrich Cronberg (A3) Hulemose Mølle
1730-1737  Jørgen Cronberg (A8) Stensby Manufakturmølle
1731-1743  Johan Caspar Kronberg (B1) Langebæk Manufakturmølle
1734-1742  Engelbrekt Hartkopf Ørholm Mølle
1734-1742  Johan Biertz Ørholm Mølle
1734-1753  Laurids Nürnberg Fuglevad Mølle
-1787-  Michel Klingenberg Ørholm Mølle

 

31.7.1722 skriver Peter Wilhelm Høwinghoff på Arvad Mølle en anmodning til kongen.
Jeg fattige mand født udi Westphalen tillige med fire brødre for nogen tid nedsatte mig udi Eders Kongl. Majst. lande, og ved venners hjælp og kredit tilforhandlet mig en øde mølle udi Brande sogn, Koldinghus amt, Arvevad Mølle kaldet, o.s.v.
En af brødrene kunne være Mathis Høvinghof.

 

Kilder:
Familien Høvinghof på www.andersaner.dk og hammerum-herred.dk

 

Adser Mølle i Glim sogn, Sømme herred, Roskilde amt
Vandmølle ved Langvad Å, ejendomsmølle. I 1700 blev der indrettet en hestemølle ved siden af vandmøllen.
Møllen hed oprindelig Adserup Mølle efter landsbyen Adserup, der lå tæt ved.
 
-1662-  Jørgen Hansen  
-1688   Christen Glob  
 1688-  Søren Andersen  
 1734-  Lars Christiansen Meisler Kirsten Christensdatter
 1745-1777  Lars Christiansen Meisler Karen Holgersdatter Lindam
 1777-1786  Niels Gabrielsen Karen Holgersdatter Lindam
 1786-1801  Albrecht Brechvaldt Ane Pedersdatter
 1801-1813  Albrecht Brechvaldt Helene Sørensdatter
 1813-1816  Albrecht Brechvaldt enkemand
 1816-1821  Peter Christian Brechvaldt Ellen Andersdatter
 1821-1826  Enke Ellen Andersdatter
 1826-1828  Jørgen Henrick Dyrlund Ellen Andersdatter
 1828-1830  Jørgen Henrick Dyrlund enkemand
 1830-1831  Jørgen Henrick Dyrlund Ingeborg Hansdatter
 1831-1865  Jørgen Henrick Dyrlund enkemand
 1865-1875  Bengt Eduard Sjøberg Oline Christiane Dyrlund
 1875-  enke Oline Christiane Dyrlund
-1880-1918  Peter Petersen Johanne Marie Pedersen
 1918-1930-  Ole Alfred Olsen Ida Katrine Petrea Olsen

Glim kirkebog begynder først 1745

Lars Meisler købte møllen i 1734 for 1000 rigsdaler.
Han kom fra Strøby Mølle.

Sengeløse sogn, Smørum herred, Københavns amt 1745:
Som den ædle, velagtbare og velfornemme Mand Lars Christiansen Meitzler agter at begive sig i Egteskab med den velædle dydzirend og Gud elskende Jomfrue Karen Holgersdatter Lindam og erhvervet Kongel: allernaadigste beviling at lade sig copulere hiemme i Huset uden forgaende Trolovelse. dat: Kiøbenhavn d 11 Nov 1745 saa belve de copuleret i Sengeløse Kirke d 26 Nov: 1745 og ere disse 2de underskrevne forloftnings Mænd...
Carl Lindam og J. C. ?

1771 Oeder:
Rorup Sogn, Ramsø Herred, Roskilde Amt. Assers Mølle
Kommentar: Adsers møller hører ellers under Glim sogn.
Sr. Meisler, selvejer møller, 100 år, i 2. ægteskab
Hustru i 1. ægteskab, 50 år.

Glim 27.5.1777:
blev Mølleren Lars Meisler af Adserup Mølle begr: æt: 105½

Glim 23.12.1777:
blev efter foreviist Kongebrev og Copulationsseddel Ungkarl Sr. Niels Gabrielsen ægtevied til Enken Karen Lindam Sl: Meislers i Asserups Mølle. Forlovere vare Hr Kiøbmand Rosberg fra Sorøe og Hr Fiskmester Berg fra Kornerup Gaard.

Lejre Herred Skøde- og panteprotokol 1.1.1778
Peder Bryde sogne degn til Marvede gift med Ane Cathrine Larsdatter Meitzler, at have modtaget på sin kones vegne 100 rigsdaler som udgør hendes arv fra hendes far. Hun er eneste arving, da hendes bror Christen Meitzler skoleholder i Bromme afgik ved døden i 1775 (i øvrigt uden livsarvinger).

Lejre Herred Skøde- og panteprotokol 9.2.1778
Jeg underskrevne Niels Gabrielsen boende udi Adserops Mølle, beliggende i Roeskilde Amt, sømme Herred og Glim Sogn... udsteder panteobligation til Peder Fischer på 1000 rigsdaler. Her nævnes hans sal. formand i ægteskabet Lars Meitzlers skøde på Adser Mølle af 26.3.1734.

Niels Gabrielsen og Karen Holgersdatter Lindam flyttede til Nyråd i Vordingborg sogn hvor de blev begravet henholdsvis 15.10.1796 og 22.12.1790.

Karlslunde sogn, Tune Herred, Roskilde Amt 29.9.1786:
blev Mølleren i Adzers Mølle Albert Brechwaldt og Anne Pedersdatter copulerede i Carlstrup Mølle efter Kongl: Bevilling af dato d: 18de Sept: 1786 og Copulations Penge 2 Rdr erlagt i Roeskilde Amtstue efter Qvitt: af 27 Sept: 1786.

Lejre Herred Skøde- og panteprotokol 18.12.1786
Niels Gabrielsen og hustru sælger Adser Mølle til Albrech Brechvaldt nu boende i Møllen. Købesummen er 2000 rigsdaler. Forsikringen er på 1400 rigsdaler.
Herefter følger købekontrakt mellem Albrech Brechvaldt og Niels Gabrielsen og hustru Karen Holgersdatter Lindam.
Asser Mølle 14.7.1786. Niels Gabrielsen og Karen Holgersdatter Lindam. A: Brechvaldt.

Lejre Herred Skøde- og panteprotokol 18.12.1786
Albrech Brechvaldt skylder Peder Fischer p: t: hos Sr Raadmand Giørlev i Roeskilde 1000 rigsdaler og udsteder en pante obligation derpå.

Glim 1787:
Niels Hansen Brechvoldt, hjemmedøbt 17.7.1787, døbt 12. D. p. Trin. 1787.
Forældre: Mølleren i Assers Mølle Sr. Breckvoldt.
Faddere: Barnet blev frembaaret af Møllerens Morten Hansens Hustru fra Vollersløv Mølle, Hr Lieutenant von Holst , som her har Commando ved Vejarbejdet paa den nye Landevej, Barnets Bestefader Peder Sørensen Møller i Kaustrup Mølle(Karlstrup Mølle), Niels Andersen Møller i Holme Mølle, Niels Hansen Møller i Værebroe Mølle, Morten Hansen i Vollerslev Mølle og Fogeden Anders Hansen i Øm.

Glim 1789:
Frants Diderich Breckvoldt, hjemmedøbt 1. søndag efter Trinitatis 1789, døbt 6. Søndag efter Trintitatis 1789.
Forældre: Mølleren i Assers Mølle Sr Brechvoldt.
Faddere:
Ved hjemmedaaben: Barnets Fader og Moder, Morfader og Mormoder, Jordemoderen Mad: Bredal fra Tierebye holdt Barnet over Daaben.
I Kirken: Barnets Bestefader Peder sørensen Møller i Kausterup Mølle(Karlstrup Mølle), Niels Hansen fra Lille Verebroe Mølle, Ole Pedersen Gaardmand i Tierebye?, Anders Kroemand fra Blæsenborg, Jomfr: Maren Pedersdatter fra Kaustrup Mølle(Karlstrup Mølle) bar Barnet.

Lejre Herred Skøde- og panteprotokol 23.7.1792
Caution for Sognefoged Anders Hansen i Øhm, som høyst bydende paa den aarlige Afgift af Bommen No 5 paa Corsøer Vejen, fra 1ste Junii 1792 til Do dato 1795.
Udstæder: Albrech Brechvaldt. Til hvem udstædes: Rentekammeret.

Glim 1792:
Peder Christian Brechvold, født 28.9.1792, hjemmedøbt 29.9.1792, døbt Allehegens Dag 1792.
Forældre: Mølleren i Assers Mølle Sr Brechvold.
Faddere:
Ved hjemmedaaben: Barnets Fader og dets Bestemoder samt Faster Jordemoderen Mad: Bredal fra Tierebye holdt det over Daaben.
I Kirken: Barnets Morfader Peder Sørensen i Kauterup Mølle(Karlstrup Mølle), Niels Andersen og Hustrue i Holme Mølle, Niels Hansen i Lille Værebroe Mølle, Morten Hansen i Vollersløv Mølle. Barnet blev frambaaren af Bemelte Morten Hansens Hustrue.
Peder Christian Brechvaldt blev senere møller i Adsers Mølle.

Glim 1794:
Ane Cathrine Brechvold født december 1793, døbt 4. søndag efter H. 3 Kongers Dag 1794.
Forældre: Sr Brechvold i Assers Mølle.
Faddere: Barnets Morfader Peder Sørensen i Kauterups Mølle(Karlstrup Mølle), Hr Birkedommer Nørgaard paa Ledreborg, Hr A? Brynike i Roskilde, Hr Müller Fuldmægtig hos Landsdommer Galskiødt, Hr Duck Fuldmægtig hos Raadmand Møller i Roeskilde, Niels Andersens Hustrue af Holme Mølle frembar Barnet.

Glim 1795:
Ane Cathrine Brechvold født 16.8.1795, døbt 16. søndag efter Trinitatis 1795.
Forældre: Mølleren i Assers Mølle Sr Brechvold.
Faddere: Ved hjemmedaaben: Barnets Forældre samt Degnen Msr Hersløv, Degnens Hustrue holdt det over Daaben. I Kirken: Hr Skovrider Werther og Søn Ernst Werther paa Ledreborg, Ar Assistent Møller i Præstegaarden, Morthen Hansen Møller i Vollesløv, Niels Andersen ligeledes i Holme Mølle, Bemeldte Niels Andersens Hustrue bar Barnet.

Glim 1797:
Ane Cathrine Brechvold født Nov. 1796 og hjemmedøbt dagen efter, døbt 1.1.1797.
Forældre: Sr Brechvold af Assers Mølle.
Faddere: Ved hjemmedaaben: Barnets Forældre, dets Moster Margrethe Michelsen. Barnet blev holdt over Daaben af Jordemoderen i Roeskilde Mad. Buch. I Kirken: Hr Birkedommer Norrgaard paa Ledreborg, Hr Duch og Hr Brøniche fra Roeskilde, Sr Niels Andersen fra Holme Mølle, Sr Morten Hansen fra Vollersløv Mølle. Mad: Nørrgaard bar Barnet.

Glim 1799:
Niels Brechvold født 12.6.1799 og hjemmedøbt dagen efter, døbt 8. søndag efter Trinitatis.
Forældre: Sr Brechvold af Assers Mølle.
Faddere:
Ved hjemmedaaben: Barnets Forældre, Barnets Mormoder, Mad: Rabe, Mad: Herslev holdt det over Daaben.
I Kirken: Hr Skovrider Werther, Sr Bing fra Ledreborg, Kongl Laquej Bundegaard fra Kiøbenhaun, Sr Ivertsen og Hustrue fra Hadsbierg Mølle, Mad: Bryniche fra Roeskilde bar Barnet og Jomfrue Piil fra Kiøbenhaun stoed hos.

Glim 9.4.1801:
blev Møllerens i Asses Mølle Sr. Brechvalds Hustrue begraven, 31 Aar.

Retsbetjente amt, Roskilde, Lejre Herred, Skifteprotokol 1801
Møller Albrecht Brechvaldt i Adser Mølle, Glim Sogn, Roskilde Amt, efter hans afdøde kone Anne Pedersdatter.
Ansøgning om at sidde i uskiftet bo 15.4.1801
Samfrændeskifte 3.5.1801
Arvinger: Deres fælles børn:
Peder Christian, 8 år
Anna Maria, 4 år
Niels, 1 år
Desuden nævnes hans svoger, mølleren Niels Hansen i Cagstrup Mølle, gift med hans afdøde kones søster.

Glim 15.5.1801:
blev Enkemand Sr. Albrecht Brechvald i Asses Mølle efter foregaaende Tillysning ægteviet til Jfr Hellene Sørensen af Kanstrup Mølle. Forlovere vare Degnen Herslev i Glim og Sr Niels Hansen Lessøe i Kanstrup Mølle.

Glim 1805:
Anne Elisabeth Brechvald, født 17.3.1805, hjemmedøbt 21.3.1805, døbt 3. søndag efter påske.
Foældre: Mølleren i Asses Mølle.
Faddere:
Ved Hjemmedaaben: Barnets Forældre, Kromanden i Blæsenborg Hendrich Hansen og Sr Bauer Tiener hos Greven, Mad: Buch fra Roeskilde holdt det over Daaben.
I Kirken: Hr Birkedommer Nørgaard paa Lethraborg, Hr Skovrider Lund og bemeldte Hendrich Hansen i Blæsenborg, Møller Konen fra Volleslev Mølle bar Barnet.

Lejre Herred Skøde- og panteprotokol 29.4.1811
Underskrevne Peder Christian Brechvaldt med Curator min morbroder Anders Lund Møller i Cagstrup Mølle giør vitterligt, at da jeg nu har fyldt mit 18 Aar, saa har min kiøre Fader Møller Albrecht Brechvaldt i Adsers Mølle udbetalt mig min Mødrene Arv som mig ved Samfrende Skifte af 3 May 1801 er tllagt med 800 rigsdaler...
Adsers Mølle den 20 April 1811. P. C. Brechvaldt

Glim 21.10.1813:
Lod Mølleren i Assers Mølle Sr. Brechvaldt sin Hustrue begrave 38½ Aar gl.

Lejre Herred Skøde- og panteprotokol 26.10.1818
Ved sluttet Skifte den 3die Mai 1801 efter min afdøde Moder Anne Pedersdatter er mig tilfalden i Arv 800 rigsdaler som efter Fr af 5te Junii 1813 er omskreven til 800 rigsbankdaler S. V., hvilken Arv har været indestaaende i Leire Herreds Overformynderie under No 28, hvorfor samme nu, da jeg har opnaaet min myndige Alder under Curatel, er bleven mig udbetalt...
Roeskilde den 25 Octob: 1818
Niels Brechvaldt. Som Curator Albrecht Brechvaldt.

Glim 1819:
Albrecht Brichvaldt møller i Asses Mølle, døde 5.8.1819, 71 år gammel, begravet 10.8.1819.

Retsbetjente amt, Roskilde, Lejre Herred, Skifteprotokol 8.8.1819
Skifte efter forrige møller Albrecht Brechvald i Adsers Mølle.
Arvinger:
Børn af 1. ægteskab med Anne Sørensdatter(Pedersdatter):
Peter Christian 26 Aar, der nu har Møllen
Anne Marie i Egteskab med Sognefoged Hans Andersen i Øhm
Niels 20 Aar
Barn af sidste Egteskab med afdøde Helene Sørensdatter:
Anne Elisabeth 14 Aar med Formynder hendes mosters mand mølleren A. Mortensen Lund af Cagstrup Mølle som også var Curator for den mindreaarige søn.
Sønnen Peter Christian fremviste en købekontrakt på Adsers Mølle dateret 7.10.1816
Den yngste datter Anne Elisabeth skal i mødrende arv have 1400 rigsbankdaler sølv
Skifteslutning 16.12.1820 efter afdøde forrige Møller Siden Aftægtsmand Albrecht Brechvald i Adsers Mølle

Glim 1821:
Peder Christian Brichvaldt møller i Asses Mølle, døde 2.4.1821, 28 år gammel, begravet 9.4.1821.

Retsbetjente amt, Roskilde, Lejre Herred, Skifteprotokol 4.12.1821
Skifte efter selvejer møller Peter Christian Brechvald.
Arvinger er:
Broren Niels Brechvald
Søsteren Anne Elisabeth Brechvald med formynder møller A. M. Lund af Cagstrup Mølle.

Bregninge sogn, Skippinge herred, Holbæk amt 1824-1825:
Friderich Emil, født 21.11.1824, døbt 4.3.1825.
Forældre: Arvefæster Hr Dyrlund og Kone Marie Lucie Frideriche Thorning paa Caltredgaard.
Faddere: Jomfrue Sophie Kirstine Dyrlund bar Barnet fra Caltredgaarden bar Barnet, Hr Taarning Sognedegn i Bullerup, Hr Borup Pensionist i Holbech, U: K: Jørgen Henrich Dyrlund Møllersvend Sammesteds.
Frederich Emil er betjent ved sin storebror Jørgen Henrich Dyrlunds mølle Adser Mølle i 1845.

Glim 14.4.1826:
Ungkarl Jørgen Hendrich Dyrlund her af Asser Mølle, 32 Aar gl., vaccineret i Aaret 1801 af Districtslæge Bager i Holbech gift med Enken Md. Ellen Brichtvald af Assersmølle, 32 Aar gl., har i barndommen havt naturlige kopper.
Forlovere. Hr Kirkesanger Hoffmann i Høibye og Gmd. Hans Andersen Sognefoged i Øhm.

Lejre Herred Skøde- og panteprotokol 20.6.1826
Jeg underskrevne Jørgen Henrik Dyrlund Ejer af Adzers Mølle i Leire Herred paa Kiøbenhavns Amt tilstaaer at være Møller Niels Brechvald i Nebs Mølle paa Sorøe Amt Skyldig 1600 rbd, som en Rest af hans Fædrene og Mødrenearv ... med Første Prioritet den mig tilhørende og ved Egteskab med min Hustrue Ellen Andersdatter, afgangne P:C: Brechvaldts Enke,erhvervede Vandmølle, Adzers Mølle kaldet...

Lejre Herred Skøde- og panteprotokol 26.6.1826
Jeg undertegnede Niels Brechvaldt af Nebs Mølle tilstaaer herved at være af Ejerinden af Adsers Mølle Ellen Andersdatter, Enke efter min afgangne Broder P:C: Brechvaldt, fyldestgiort for min i bemeldte Adsers Mølle indestaaende Arv, til Rest 2337 Rbdr Sedler, som jeg er tilfalden ved Skiftedamling af 4de Decemb 1821 og hvorfor jeg under S. A: erholdt Dom inden Leire Herredsret med alle til Dato forfaldne Renter; ...

Glim 1827:
Oline Christiane født 11.1.1827, døbt 16.4.1827.
Forældre: Jørgen Hendrich Dyrlund og Hstr Ellen Andersdatter, Møllerfolk i Assersmølle.
Faddere: Sognefoged Hans Andersen i Øhm, Møller Galberg og Hstr af Vibye, Møller Foghs Hstr af Store Kornerups Mølle. Mad Bonnegaard af Roeskilde bar Barnet.

Glim 1828:
Ellen Andersdatter Hr Møller Dyrlunds Hustru i Assers Mølle, døde 8.4.1828, 35 Aar og 3 Uger gammel, begravet 16.4.1828.

Retsbetjente amt, Roskilde, Lejre Herred, Skifteprotokol 28.4.1828
Skifte efter Ellen Andersdatter, som var gift med møller Jørgen Henrich Dyrlund.
Arvinger er:
Enkemanden
Hendes børn:
Sønnen Albricht Brechvoldt 8 Aar
Datteren Ane Cathrine Brechvoldt
Datteren Oline Christiane Dyrlund

Kildebrønde sogn, Tune Herred, Roskilde Amt 2.1.1830:
Gift Jørgen Henrik Dyrlund, 34½ Aar, Eier af Adsers Mølle, henhørende til Glims Sogn. Er enkemand og vaccineret efter forevist Attest og Ingeborg Hansdatter, 19 Aar, hos sin Fader Hans Hansen Lægdsmand og Sognefoged i Kappeløv. Vaccineret. Forlovere: Gmd: S: P: Olsen, og Sognefoged Hans Hansen, begge i Cappeløv.

Glim 1831:
Ingeborg Elline Dyrlund, født 14.3.1831, døbt 30.4.1831
Forældre: Assermølles Hr: Dyrlund og Hust: Ingeborg Hans Dt.
Faddere: Gml. Hans Hansen og Hstr af Kappeløv, Hans Andersen Sognefoged i Øhm, Søren Svendsen af Kildebrynde hvis Hustru bar Barnet.

Glim 1831:
Ingeborg Dyrlund, Hr. Jørgen Hendrich Dyrlunds Hustru i Assermølle, døde 22.4.1831, 20 1/6 år gammel, begravet 30.4.1831.

Lejre Herred Skøde- og panteprotokol 9.1.1837
Jeg Anders Nielsen, Fæster af Heslemølle, gift med Ane Cathrine Brechvoldt, tilstaar herved af Leire Herreds Overformynderie paa min kones og egne Vergne at have modtaget den Capital 400 rdr Sedler som paa Skifte den 27 Julii 1822 efter Møller Brechvoldt af Adsersmølle med 200 rdr Sedler og paa Skifte den 28 April 1828 efter Ellen Andersdatter ligeledes med 200 rdr Sedler samt nogle Vare? af Værdi 25 rdr Sedler er tilfaldet fornævnte min Kone Ane Cathrine Brechvoldt i Fædrene og Mødrene Arv...
Roeskilde den 19 Decbr 1836. A Nielsen

Lejre Herred Skøde- og panteprotokol 8.1.1838
Jeg underskrevne Albrecht Pedersen Brechwaldt, som opholdende mig i Nebs Mølle, Ringsted Herred, tilstaar herved, tilligemed min af Øvrigheden beskikkede Curator Møller Niels Brechwaldt ibdm, at jeg af Overformynderen for Leire Herreds Jurisdiction, Herredsfoged de Conninck, i Dag har erholdt udbetalt de Arvemidler, som jeg ved No 147 under bemeldte Overformynderie har havt indestaaende til Beløb 800, skriver otte hundrede Rigsbankdaler Repræsentativer, faldne ved Skifte den 27 Julii 1822 efter min Fader, P: C: Brechwoldt af Aasers Mølle, og ved Gave af min Stedfader Møller Dyrlund den 10de December 1832, samt 28de April 1828 efter min Moder Ellen Andersdatter ibdm og vare sikkrede ved Kongelig Obligation...
Roskilde den 21de December 1837. Albrecht Brechwoldt. Som Curator Brechwoldt.

Glim 1840:
Elise Beate Dyrlund født Boerup, Hr Møller Dyrlunds Moder i Assersmølle, 72½ år, død 6.6.1840, begravet 13.6.1840.

Lejre Herred Skøde- og panteprotokol 9.1.1843
Jeg underskrevne Frederich Emil Dyrlund af Udbye paa Tudsenæs Holbek Amt, tilstaar herved med min beskikkede Curator Hr Pastor Koch sammesteds at have af Leire Herreds Overformynder modtaget udbetalt min sammesteds under No 289 indestaaende Arvecapital 380 rigsdaler og 72 skilling ... , der er tilfaldet mig ved Skifte den 20de Januar 1841 efter min Bestemoder E. B. Dyrlund af Assers Mølle, ...
Leire Herredscontoir den 27de December 1842. Frederik Emil Dyrlund. Som Curator C Koch.

Lejre Herred Skøde- og panteprotokol 13.1.1845
Jeg underskrevne Niels Christian Folmer Dyrlund, der nu har opnaaet Mindreaarigheds Alder og saaledes er blevet berettiget til at modtage og raade over mine Arvemidler tilstaar heved med Courator af Leire Herreds Overformynderi at have modtaget fuldkommen Rede og rigtighed for de mig efter min Bedstemoder Else Beate Dyrlund af Assers Mølle den 20 Januari 1841 tilfalden og hidtil i bemeldte Overformynderi under No 290 indestaaende Arvemidler 300 Rigsbankdaler 72 Skilling Repr: derved at dette Beløb er blevet mig udbetalt ligesom og min Formynder Skolelærer og Kirkesanger Taarning af Buttrup...
Leire Herreds Contoir d 8 Jan: 1845. Niels Christian folmer Dyrlund cand art. Horly Sognepræst som Curator.

Lejre Herred Skøde- og panteprotokol 17.9.1849
Underskrevne Johan Peter Siegwart Giørsenius Mørck i Kastrup, Gram Sogn, som ifølge medfølgende Attest under 16 April 1848 er ægteviet til Elise Sophie (.Christense.) Dyrlund ?kjender herved at have erholdt udbetalt den bemeldte min Hustru paa Skifte efter hendes Bedstemoder Else Beathe Dyrlund af Assers Mølle d. 20 Januar 1841 tilfaldne, hidtil under Leire Herreds Overformynderies ? indestaaende Arvemidler 190 Rigsbankdaler 36 Skilling, ...
Roeskilde d: 21. August 1849. G. Mørch.

Glim 10.5.1862:
Ungkarl Bent Eduard Sjøberg, Bager i Flyng, født i Hammerlunde ved Lund den 4.1.1828, døbt den 14.1.1828, confirmeret 25.3.1873, vacc: Attest af 21.5.1849 at han ikke har indgaaet Ægteskab andetsteds gift med Jomfru Oline Christiane Dyrlund i Assers mølle, født 11.1.1827, confir. 18.4.1841 af Dastrup i Egeberg vac: 21.5.1829 af Tunchmaul.
Forlovere: Rørbech Skolelærer Glim og R. Christensen Langvad mølle.

Glim 1870:
Jørgen Henrick Dyrlund, Aftægtsmand i Assers Mølle, 75 år, død 14.2.1870, begravet 21.2.1870.

Glim 1875,1876:
Bengt Eduard Schjøberg, møller i Assersmølle, gift, 47 år, død 31.12.1875, begravet 8.1.1876.

Kilder:
Adser Mølle
Ole Munks slægtsdatabase Knud Rafn
familysearch: Elise Sophie Christence Dyrlund
Folketællinger: 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 1880, 1890, 1901, 1906, 1930,

Videre arbejde:
Kaustrup, Kagstrup, Karlstrup Mølle bestod af 2 vandmøller og en stubmølle. Stubmøllen står i dag på Frilandsmuseet.
Læs om Peder sørensen og datteren Maren Pedersdatter her.
Oline Christiane Dyrlund flytter til Roskilde hvor hun bor 1880
1890 bor hun Ole Suhrsgade 14, 3. sal, i København, sammen med sine 3 børn og søsteren.
Politiets registerblade Oline
Politiets registerblade Ingeborg Eline
Begravelsesprotokol Ingeborg Eline
Søsteren Ingeborg Eline Dyrlund er 1870 gift med mølleren Lars Pedersen i Tune Mølle.
Her er en Peder Pedersen møllersvend. Det er sandsynligvis ham der er mølle i Adser Mølle i 1880.

 

Askov Mølle i Snesere sogn, Bårse herred, Præstø amt
Vandmølle ved vandløb fra Flintemose, græsmølle, ejendomsmølle. Ligger i Åside By
 
-1611-1612-  Christen Møller  
-1701-  Mads Bertelsen  
-1703-1713  Peder Andersen Møller gift
 1714-1721  Niels Sebbesen Kirsten Sørensdatter
-1724    Sivert Thomsen Neergaard Karen Nielsdatter Sebbesen
1724-1732  Christen Berthelsen Sigersted Karen Nielsdatter Sebbesen
1732-1740  Christen Berthelsen Sigersted Kirsten Hendrichsdatter Pram
1740-1743  Niels Sørensen Kragh Kirsten Hendrichsdatter Pram
1743-1746  Niels Sørensen Kragh enkemand
1746-1771  Niels Sørensen Kragh Anne Sophie Jørgensdatter
1772-1790  Friderich Christian Lund Anne Sophie Jørgensdatter
1790-1799  Friderich Christian Lund Valdborg Christiansdatter
1799-1838  Christian Hansen Lund Valdborg Christiansdatter
1838-1840  Christian Hansen Lund enkemand
1840-1855-  Jørgen Frederik Lund Frederikke Severine Grønvold

Christen Møller er nævnt i Lensregnskaber for Vordingborg, Jungshoved og Lekkende 1610-1614 under Søellte (Sjolte) som nr. 63 og under udgifter som nr. 92

Snesere Dom: 8 post Trin: 1701:
Døbt Christen Skræders Søsters barn i Aaside, hvis Fader heder Jonas Pofvelss tienendis for Urtegaards Mand Hos Vel=ædle Hr Regiment Skriver Hachsen. barnets navn Jørgen. bar barnet Dorte Urne i Baarse. Fadderne Mads Bertelss i Askovs Mølle, Peder Hemmings Søn, Hemming, og Pige, Maren i Aaside, Anders Nielss Pige Mette ibid.
vaare til Vel=ædle Hr Regiment=Skriver Hacksen.

Snesere Festo Circumcis: C: 1703:
Døbt Isach Corporals barn her i Byen, ved navn Jens. bar barnet Anders Ibss Qvinde fra ibid: Faddre Anderis ? ibid: Frands Anderss Karl Anders i Aaside, Peder Hemmingss Karl Peder ibid: Peder Møllers datter Bodild i Askovs Mølle, Niels Peder datter Dorte i OfverEven.

Snesere 5.2.1703:
DøbtPeder Anderss Møllers barn i Askovs Mølle ved navn Anders. bar barnet Ridefovgdens Hr Geert Willumbss Kieriste i Vordingborg. Faddre: Herridsfovgden, Hr Jens Madss i Baarse, Skovrideren, Sr Jens Niels ibid: Mag. Jensis ? Gregers Jenss Weile, Amptskriveren Sr Anders Anderss Kieriste i Vordingborg, Hr Christen Storms Kieriste i Sverborg.

Snesere Dom: 16 post Trin: 1703:
Døbt Anders Ibss barn i her i byen, ved navn Johannes. bar barnet Anders Jenss Kieriste paa Windbyholt. Faddere: Peder Møller i Askovs Mølle, Lavrids Christenss her i byen, Gamle Jens Hanss ibid:, Mag: Jensis Stuepige og Kochepige ibid: i Askovs Mølle,

Snesere Exaud 1704:
Døbt Frands Anderss barn i Aaside, ved navn Jens, barnet Bertel Cortss Qvinde i Stavnstrup. Faddere: Christen Skræder i Aaside, Gregers Anders og Hu? ibid. Niels Hanss Q: ibid: Peder Møllers Q: i Askovs Mølle.

Snesere Dom: 18 post Trin: 1707:
Døbt Peder Møllers barn i Askovs Mølle ved navn Anders

Snesere 4.1.1709:
Begravet Peder Møllers liden søn i Askovs Mølle ved nafn Anders.

Snesere Dom: 4 Advent: 1712:
Døbt Anders Nielss barn i Aaside, ved navn Kirsten. Bar Barnet Peder møllers Hustrue i Askovs Mølle. Faddere: Monsr Einsperg og Hands Karl Hans i Aaside, Gregersis Søn Mavrids ibid: Lavrids Hanss Q: ibid: Jørgen Jenss Q: ibid:

Snesere Festo ? Nat: C: 1713:
DøbtPeder Anderss Corprals barn i Aaside ved navn Anne Catrine. bar barnet Peder Møllers Hustrue ibid: Faddere Peder Hemmingss ibid, Peder Møllers Karl Anders ibid, Gregers Andersen, Movrids ibid, Anders Nielss Q: ibid, Niels Jenss Pige Bodild i OverEven.

Snesere 15.6.1714:
Begravet Niels Sibbes Datter i Askovs Mølle, ved navn Elen.

Snesere 15.7.1714:
DøbtNiels Jenss barn i OverEven ved navn Karen. bar barnet Niels Sibbess Hustrue i Askovs Mølle. Faddere U: Svend i Overeven, Præstens Karl Hans og Broder Niels i St: R: Præstens Pige Karen, Degnens Pige Zidsel her i byen.

Snesere 6.4.1718:
Lydolph Willumsen i Tappernøje er fadder, da Lorents Einsperg får døbt sønnen Jens Jacob Einsperg. Det er Gregers Jensen Weile og Niels Sebbesen af Askovs Mølle også.

Snesere 12.11.1721:
blev Niels Sebess i Askovs Mølle begraven, 75 Aar gammel.

Der er skifte efter Niels Sebbesen i Vordingborg-Tryggevælde Amter Skifteprotokol (11 sider).
Den 8.1.1723: Niels Sebbesen i Askov Mølle er død. Enken er Kirsten Sørensdatter. Lavværge for enken er Jens Andersen Lindholm i Bøgesø i Everdrup sogn.
Børn med første hustru, Kirsten Bodersdatter:
Søn, Sebbe Nielsen, 25 år [1697],
datter, Gundel Nielsdatter, som er gift med forpagter Michel Jacobsen på Brorupgaard,
datter, Karen Nielsdatter, som er gift med forpagter Sivert Thommesen på Sæbygaard. De bliver kort tid møllerpar på Askov Mølle.

Sæby Festo visitat: Mariæ 1722:
Døbt Monsr Sivart Tomesens Forpakterens Søn paa Sæbye Gaard = Jørgen. Baaren af: Msr Bergens Forpakt Kiæreste paa Nøragergaard: Faddre: Msr Drejer paa Katterup, Msr Romsgaard, Msr Kiærulf: Ingeborg Hr Matthisens Malene Kirstine Matthis Skiøttes Hustru Birgitte Kirstine Olsdatter.

Sæby 2.6.1724:
Begravet Monsr Sivert Thomsen Forpacter paa Sæbygaard.

Der er skifte efter Sivert Thomsen Neergaard i Præstø amt, Retsbetjente, Vordingborg-Tryggevælde Amter, Skifteprotokol
Skiftet begynder dateret Aschous Mølle 26.10.1724 og fylder 11 opslag.
Han er tillige forpagter på Sæbygård, hvor han også døde.
Der er indlæg af og om hans 2 brødre:
Johan Thommesen, Forpagter på Gaunøe
Mads Thommesen, Forpagter på Lindholm
Hans børn nævnes på indlæg dateret Gaunø 24.11.1729
Thomas Sivartsen, 19 år, går i Latinskolen i Slagelse.
Sivart Sivartsen, 16 år, lærer feldbereder haandværk i Nestved hos Hans Hendrik Feldbereder.
Niels Sivartsen, 17 år, hos mig(Johan Thommesen) på Gaunø.
Peiter Sigvartsen, 14 år, er hos Forpagter Neergaard paa Gundersløfholm.
Palle Sivartsen, 12 år, er hjemme i Aschous Mølle hos Moderen. (Han blev senere møller på Kongens Mølle i Avnsø Sogn)
Jørgen Sivartsen, 7½ år, er og hos sin Moder.
Barbara Sivartsdatter, er gift med een Mand i Slagelse, naunl: Johan Rasmusen.
Kirstine Sivartsdatter, 22 år, Tien Frue Sl: Admiral Judichers i Nestved.
Maria Sivartsdatter, 18 år, er hos min(Johan Thommesens) datter Sl: Mogens Pedersens Enke paa Gundersløf.
Elsebeth Sivartsdatter, 12½ år, er hos min Broder paa Lindholm.
Elen Sivartzdatter, 11 år.
Sophia Sivartzdatter, 9½ år, er hiemme hos Moderen.

Ifølge roskildehistorie var han også møller i Vemmeløv Mølle og forpagter af Mogenstrup Mølle.

Snesere 12.11.1724:
blev Christen Bertelss Siegersted og Karen Nielsdatter i Askovs Mølle ved Kgl: Majests Allernaadigste tilladelse viede hiemme i huuset uden trolovelse.

Snesere 27.6.1725:
døbt Christen Bertelss barn i Askovs Mølle ved navn Bertel. Bar barnet Sr Thomss Kieriste paa Grevens Wenge. Faddere: Mølleren i Agerup Mølle. Peder Anderss i Aaside. Stephan Hanss ibid. ? Anders her i Byen. Christen Bertelss Stivdatter boende i Slagelse.

Snesere 16.3.1729:
Hans Ibsen af Everdrup troloves til Mette Brodersdatter i Askovs Mølle.

Snesere Die Soter 1732:
Begravet Christen Bertelss Kiæriste i Askovs Mølle ved nafn Karen Nielsdatter, gl: 45½ Aar.

Snesere, Dom: 10 p Trin 1732:
Christen Bertelsen Sigersted troloves til Kirsten Hendrichsdatter Pram i Askovs Mølle. De blev viede 8.1.1733 sammesteds.

Snesere 29.3.1734:
døbt et u:ægte barn i Askovs Mølle, som er avlet paa Lellinge Gaard ved Kiøge. Barnets navn Christopher. Moderen heder Anne Adolphsdatter, som er Christen Bertelss i Askovs Mølle, hands Kieristis Halvsøster. Faderen udlagt Peder Neergaard, Forpagter paa Lellinge Gaard. Faddere. Michel Peders, Niels Jenss, u: Svend Olufss og Hans ? i ?, her med sin Hustrue.

Snesere Dom: 16 post Trin 1734:
døbt Christen Bertels barn i Askovs Mølle, ved nafn Hendrich. bar barnet Christopher ? Kieriste i Nestved. Faddere: Tage Møller i Monstrup Mølle, Ib Møller i Store Mølle, Peder Jyde og datter, Giertrud i Torp, Hans Rasmuss Q: ibid:

Snesere Exaudi 1738:
Jacob Nielsen i Roneklint er fadder, da Michel Svendsen får døbt datteren Johanne Michelsdatter. Maren Jacobsdatter i Askovs mølle er gudmor.

Snesere 18.3.1740:
blev jordet Mølleren i Aschous Mølle Christen Berthelsen Sihersted - gl. 51 aar 6 maaneder.

Snesere 15.7.1740:
blef Niels Søfrensen Krag, Møllersvend fra Kiøbenhafvn ægtevied uden foregaaende trolovelse, saasom hand hafde Konge Bref, med Enke i Aschous Mølle Kirstine Hendrichsdatt: Pram, til Caution taget C: Thorup udrider i Vordingborg og Peder Andersen i ?
Christian Thorup var gift med Niels Sørensen Krags søster Cathrina Sørensdatter Krag. Find Christian Thorup i afsnittet om Else Margrethe Cronberg (A1).

Snesere Dom 3 post Epiphan 1741:
blev Monsr: Niels Krags Møllerens i Aschous Mølle drengebarn døbt. Barnets Nafvn Henrich Christophersen. Baar af Christian Bensachs Kone Ane Marie Feltnagel, de øvrige faddere vare Mandf: Hans Nielss i OverEven, U. Anders Nielss ibid, Qvindf: Peder Andersens Kone i avnde, Niels Svenss Kone i OverEven.

Snesere 18.4.1742:
blef Niels Søfrensen Krags Pige barn i Aschous Mølle døbt, kaldet Else. Baaren af ? Holms Kiøbmands Kone i Nestved, de øvrige faddere. Mandf: Sivert Trompeter i Nestved, Anders Niels guldsmedsvend ibid, Hans Nielss i AaeEven, Niels Sørenss ibid, Qvindf: Sognepræstens Kone i Snesere, Degnens Kone ibid, Anders Nielsens Kone i AaeEven.

Snesere 22.1.1745:
blef Jens Schiebstæd Ung Karl og Møllersvend i Aschous Mølle troloved med Møller Niels Krags Stifdatter Sophie Lorentzdatter Pram. For deres Egteskab caverede Jens Wolf Eschildsen fra Nestved og Niels Krag Møller i Aschou.
Viede d. 24. Marts.
Brudens mor var Kirsten Henrichsdatter Pram men hendes far hed Lorentz Lorentzen Arff.
Brudgommen var fætter til Niels Krag.
Parret flyttede 1745 eller 1746 til Halkevad Øvre Mølle.

Snesere 17 p Trin 1747:
døbte ieg Sr Niels Krags barn af Aschous Mølle kaldet Maren. Baaret af Præstens Kiæreste Mad: Agerbecks. Monsr Andreas Krag, Møllerens Broder og hans Stift Søn Lorents Arf med Kiæreste, Degnens H. i Snesere, gl Anders Nielsens H. i Aarefne.

Snesere Dca 2 p. Epiphan: 1749:
døbte ieg Sr Krags barn i Aschous Mølle kaldet Jørgen. Baaret af Mad: Wolf fra Nestved. Test: Monsr Krag guldsmed Sven fra Nestved, Monsr Mooe ibid. En Monsr Wof og Christen Kleinsmed fra Nestved.

Snesere Dca 3 p. Epiphan: 1750:
døbte ieg Sr Krags barn i Aschous Mølle kaldet Søren. Baaret af Mad: Berg i Everdrup. Testes: Mad: Agerbeck, Monsr Krag fra Khavn og dito fra Nestved.

Snesere Dca 18 p Trin: 1751:
døbte ieg Møllerens Niels Krags barn i Aschou kaldet Maren. Baaret af Musikanterens Kiæreste i Nestved. Testes: Monsr Krag i Nestved, En Tilskiærer Sven ibid, En Raadstue tiener og Hustru ibid.

Snesere Fest Ascens: J. C. 1754:
døbte ieg Møllerens i Asckou Sr Niels Krags barn kaldet Maren. Baaret af min Kone Mad: Agerbeck. Testes: Degnens Kiæreste, de andre vare tre ubekiente Personer.

Snesere 24.8.1757:
blev Møllerens i Asckou S: Krags barn døbt kaldt Søren. Baaret af Mad: Hoffmann i Snesere. Testes: De 4 Mænd i Aa? og Møller Svennen Henric Sigersted.
Niels Sørensen Kragh og Anne Sophie Jørgensdatters søn Søren Nielsen Kragh blev møller på Hovby Mølle.

Snesere Festo Ascens. Xsti 1760:
døbte ieg Sr Krags barn fra Asckou kaldt Povel. Baaret af min Kone Mad: Agerbeck. Testes: min Datter Jomfr. Agerbeck, Anders Pedersens H., Lars Jensens H., 5 unge Karle, alle fra Aaside.

Snesere Dom: 22 p Trin: 1762:
blev Seig: Krags Søn i Ascous Mølle til daaben frembaaren af Madme Krag fra Nestved og kaldt Peder. Fadd: Anders Pedersen, Jens Hemmingss, Christen Nielsen, Lars Jenss Hustru, Jens Ibss Hustru alle fra Aaside.

Snesere Fest: Epiphan: 1765:
blev Sr: Krags Søn fra Ascou til daaben frembaaren af Anders Pedersens Hustru i Aaside og kaldt Conrad. Fadd: Hans Andersen, Christian Nielsen, Niels Pedersen, Jens Hemmingss Hustru alle af Aaside.

Snesere 6.5.1771:
Niels Krag, Mølleren i Ascous Mølle blev begravet, gl: 60 Aar.
Der er skifte efter Niels Sørensen Kragh i Skiftebehandlingsprotol for Vordingborg Amt 18.10.1771.

Oeder 1771:
Enken er 44 år og har 5 børn. Det var hendes første ægteskab.

Snesere 21.10.1772:
blev Mølleren i Askous Mølle Sr Fridrich Christian Lund i huset copuleret til Enken sammesteds Madme Anna Sophie Jørgensdatter afgl: Krags. Forlovere som caveret for samme var Sr Krag guldsmid i Nestved og Sr Hansen Møller ved dend store Møle ved Nestved.
Friderich Christian Lund er bror til Hans Christian Lund på Merløse Mølle.

Snesere 14.8.1790:
Anne Sophie Jørgensdatter blev begravet, 62 år gammel.

Snesere 6.3.1799:
Frederich Christian Lund blev begravet, 62 år gammel.
Der er skifte efter ham: Registreringsprotokol for Vordingborg Amt 28.3.1799

Snesere 4.10.1799:
Ægteviede ieg ungkarl Christian Hansen Lund til afgl møller Frederich Lunds Enke Woldborg Chrestensdatter i Askov Mølle efter Kongl bevilling af 23.8.1799 som tilloed brudgommen at tage sin farbroders Enke til ægte og Tingsvidner herom fra Meerløse Herredsting, samt skiftebrevs attest fra amtmand Bielke og Kongel bevilling at vies i Huset, uden foregaaende lysning af Prædikestolen. Forlovere vare Brudgommens Fader møller Hans Christian Lund fra Meehrløse Mølle og forrige Slagter Benjamin Buch.

Snesere 9.3.1800:
Døbt Jørgen Frederich, hiemedøbt 17.1.1800, mølleren i Askovmølle Sr Christian Lund og hustr Voldborg Christensd: deres Søn. Test: Anne Kirstine mølleren i Merløse Mølle, Sr Hans Lunds Hustr:, mandens broder Jørgen Lund, Peder Anders:, Hans Peders: og Hans Niels: alle af Aaside.

 

Kilder:
Folketælling 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1855,
Sivert Thomsen Neergaard her og her

 

Billerup Mølle i Hørby sogn, Tuse herred, Holbæk amt
Vindmølle, fæstemølle under Hørbygårds Gods.
 
-1721  Niels HansenFÆ) ?
1721-1724  Jens OlsenFÆ) ?
1724-1748  Frederich AndreasenFÆ) Johanne Alexdatter
1748-1783  Christen AdriansenFÆ) Gjertrud Thomasdatter
1783-1796  Rasmus ChristensenFÆ) Johanne Wibeke Juul
1796-1800  Peder PedersenFÆ) Else Hansdatter
1800-1813  Jens Jacob ToftegaardFÆ) Kirsten Olsdatter
1813-1824  Poul Nicolaj MollerFÆ) Kirsten Olsdatter
1824-1830  Poul Nicolaj MollerFÆ) Sidse Marie Nielsdatter
1830-1832  Poul Nicolaj MollerFÆ) Ane Nielsdatter
1832-1833  Frederik Christian KrygerFÆ) Ane Nielsdatter
1833-1835  Frederik Christian KrygerFÆ) enkemand
1835-1879  Frederik Christian KrygerFÆ) Karen Christensdatter
1879-1906-  Jørgen Christian KrygerFO) Kirstine Jensen
-1916-  Hans JensenM) Mathilde Jensen
FO) mølleFOrpagter, FÆ) FÆstemøller, M) Møller

 

Hørby kirkebog før 1812 findes ikke.

Holbæk 24.11.1719
blef Johan Frederich Andræsøn og Johanne Alexdatter trolovede og blef viede 26.12.1719.

Holbæk Byfoged. Skifteprotokol. 9.4.1732:
Strækker sig over 5 opslag.
Skifte efter Allex Olssen Kruuse feldtbereder.
Arvinger:
Børn af første ægteskab:
Peiter Alexsen, myndig
Johanne Allexdatter, myndig, gift med Friderich Andersen boende i Billerup Mølle
Børn af sidste ægteskab:
Maren Allexdatter, umyndig, værge broren Peiter Allexsen

Christen Adriansens bror Nikolaj Adriansen er møller i Blakke Mølle. Se Nikolajs skifte i 1778.

Holbæk Sankt Nikolaj 9.8.1798
døde Christian Adriansen og blev begravet 13.8.1798, 73 år.

Holbæk Byfoged. Skifteprotokol. 8.8.1798 og 8.10.1798:
Skifte efter Christen Adriansen, tømmermand i Holbech.
Arvinger:
Enken Giertrud Thomasdatter med lauværge svigersønnen Christopher Jørgensen, rebslager i Holbech.
Deres børn:
? Chatrine Christensdatter, forhen i ægteskab med tømmermester Carl Christian Reinelt i Holbech, men nu ved døden afgl:
Johanne Marie Christensdatter i ægteskab med Christopher Jørgensen, rebslager i Holbek.
Christian Carl Christensen, skipper og boende i Holbek
Anne Christensdatter i ægteskab med Søren Petersen Fugl, spekhøkker i København
Jacoba Christensdatter i ægteskab med Niels Schonberg ved Tømmerkroen i København
Marie Christensdatter, enke efter afgl: spekhøkker Jørgen Pedersen Sandfeldt i København
Peder Christensen, 32 år, møllersvend paa Rye Mølle i Horns Herred

Holbæk Sankt Nikolaj 25.5.1799
døde Rasmus Christensen, møller, og blev begravet 28.5.1799, 44 år.

Holbæk Byfoged. Skifteprotokol. 25.5.1799 og 2.10.1799:
Skifte efter Rasmus Christensen i Holbech, forhen møller i Billerups Mølle.
Arvinger:
Enken Wibeche Johanne Juul med lauværge Jacob Franck, dagleyer i Holbech.
Børnene:
Ane Cathrine, 15 år, i huus hos afgl: Christen Adriansens enke i Holbech.
Friderica, 9 år
Thomas, 8 år
Hans Christian, 7 år
Børnenes værge er Otto Andreas Frisner, skoeflikker i Holbech

Holbæk Sankt Nikolaj 18.9.1809
døde Christian Adrians enke, og blev begravet 22.9.1809, 84 år.

Holbæk Byfoged. Skifteprotokol. 18.9.1809 og 25.7.1810:
Skifte efter Giertrud Thomasdatter enke efter forlængst afdøde tømmermand Christian Adrian.
Arvinger:
Deres børn:
1. Christian tømmermand, 56 år, underskriver sig Christian Cal Adriansen
2. Johanne, enke efter afg rebslager Christopher Jørgensen, 58 år
3. Jacobi, gift med Niels Schønberg i København
4. Marie, gift med spekhøker Jørgen Ussing i København
5. Peter Schønnemann, brændevinsbrænder her i Holbech
6. Rasmus, møller paa Billerup Mølle, forlængst død
6.1 Trine, tienende i København
6.2 Fredericha, tienende i København
6.3 Thomas i lære hos rebslager Peder Bodin her i Holbek
7. Cathrine i ægteskab med tømmermand Reinholt her i byen, forlængst død
7.1 Thomas pottemager i Roeskilde
7.2 Maren, gift med fangefoged?/arrestforvarer Andreas Ketsner?/Frisner
7.3 Perveline, tienende i København
7.4 Ane Lisbeth i København
7.5 Andreas i tieneste hos jomfru Kruuse
7.6 Lars, rebslager i Roeskilde, død
7.6.? hans efterladte børn

Hørby 23.3.1832:
blev ungkarl og fæster af Billerups Mølle Friderik Christian Kryger af Billerup, 26 år, og Poul Nicolaj Møllers enke Ane Nielsdatter af Billerup Mølle, 25 år, viet

Hørby 11.1.1833:
døde Ane Nielsdatter, møller Friderik Christian Krygers Hustru af Billerup, 26 Aar og 3 uger gammel, begravet 18.1.1833.

Hørby 13.3.1835:
blev møller og enkemand Friderik Christian Kryger af Billerup, 29 år, og pige Karen Christensdatter af Uglerup, 19 år, viet

Hørby 7.5.1883
døde Frederik Kristian Kryger, forhv møller af Billerup, 79 år, begravet 12.5.1883.

Merløse-Tuse Herreder. Skifteprotokol. 8.5.1883, 10.5.1883
Skifte efter møller Frederik Chr. Kryger, Christiansminde Mølle, død 7.5.1883.
Arvinger:
Enken Karen Christensdatter
Deres børn:
1. Christian Kryger, boende i Mørkjøb
2. Johan Chr. Kryger, møller i Christiansminde Mølle
3. Ane Marie gift med detailh. Lars Christensen, ?
4. Jørgen Chr. Kryger, møller i Billerup Mølle
5. Ludvig Chr. Kryger, boende i Holbæk, Ols
6. William Chr. Kryger, møller i Roeds Mølle
7. Caroline Ingeborg Kryger, død
7.1 Caroline Ingeborg Thrane, Christiansminde Mølle
Barn af tidligere ægteskab med Ane Nielsdatter:
8. Karen Marie Kryger, gift med møller Lars Pedersen, Lillemølle ved Holbæk

 

Kilder:
Aurelia Clemons: Hørbygaards Gods, Faesteprotokol Register.
Aurelia Clemons: Hørbygaards Gods, Skifteprotokol.
Folketælling 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1860, 1870, 1880, 1890, 1901, 1906, 1916,
Christen Adriansen 1787
Johanne Vibeke Juul 1801,

Videre arbejde:
I skiftet efter Allex Olssen Kruuse 9.4.1732 omtales værdien af en mølle. Hvilken mølle?

 

Blakke Mølle i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt
Vindmølle og hestemølle, fæstemølle under Svanholm Gods.
 
-1746  Jens Larsen TæbringFÆ) Anna Elisabeth Jensdatter Kiær
-1748-1751  Mathias Hansen FaberFÆ) Anna Elisabeth Jensdatter Kiær
1751-1757  Nicolaj AdriansenFÆ) Anna Elisabeth Jensdatter Kiær
1757-1777  Nicolaj AdriansenFÆ) Sophie Larsdatter Berg
1778-1787-  Enke Sophie Larsdatter BergFÆ)
-1787-  Jens Mandix NielsenS) ugift
-1801-1811  Lars Adriansen/Adrian SchiønmannM) Ane Henningsdatter
1811-  enke Ane Henningsen
-1815-1835  Peder SchjønmannM) Ane Henningsen
-1839-1873  Thomas Bindesbølle SchiønmannM) Ane Margrethe Martin
1873-1875  Thomas Bindesbølle SchiønmannM) enkemand
-1880-  Christian Svend JensenFO) Else Marie Jensen
-1890-  Peder Vilhelm DalbergE) Bodil Kirstine Olsen
E) mølleEjer, FO) mølleFOrpagter, FÆ) FÆstemøller, M) Møller, S) møllerSvend

 

Ferslev (og Vellerup) kirkebog før 1814 findes ikke.
Fæsteprotokollen hører under Københavns Universitets Gods og er ikke på internettet.

Svanholm Gods. Skifteprotokol.
8.10.1746. 5 opslag.
Skifte efter mølleren Jens Larsen Tæbring i Blache Mølle.
Arvinger:
Enken Anne Elisabeth Jensdatter2) med laugværge velædle og velærværdige hl Erich Sletting sognepræst til Ferslev og Wellerup menigheder.
Deres sammenavlede barn:
Adolph Friderich, 2 år.

Svanholm Gods. Skifteprotokol.
11.3.1751. 7 opslag.
Skifte efter mølleren Mathias Faber i Blache Mølle.
Arvinger:
Enken Anna Elisabeth Kier med laugværge velærværdige højtærede hl: Erich Sletting sogne præst for Fersløv og Wellerup menigheder.
Deres sammenavlede sønner:
Hans, 3 år
Albrect Christian, 2 år
Erich, 1 år
Børnenes værge er deres farbroder Sr Mogens Faber i Ottense, som afslår på grund af vejens længde. I hans stæd som formynder Monsr Andreas Bech fra Wersløw.
Blandt kreditorerne nævnes Adolph Frideric Tæbring med sin fædrende arv.
27.6.1751 ved afslutningen af skiftet er enken forlovet med Nicolaj Adriansen4).
10.4.1755. 2 opslag.
Adolph Friderich Tæbring er død og det inden han har fået udbetalt sin fædrende arv.
Derfor udregnes på ny hans tre halvbrødres arv, Anna Elisabeth Kiærs børn med Mathias Faber. De skal hver have 27 rigsdaler

Svanholm Gods. Skifteprotokol. 18.4.1757.
Skifte efter mølleren Nicolaj Adriansens kone i Blache Mølle, Anna Elsebet Jensdatter Kiær.
Arvinger:
Enkemanden Nicolaj Adriansen.
Hendes børn med Mathias Hansen Faber:
Hans Faber, 9 år
Albret Christian Faber, 8 år
Eric Faber, 7 år
Hendes børn med Nicolaj Adriansen:
Anna Catarine Nicolaisdatter, 4 år
Adrian Nicolaisen, 2 1/2 år
Værge for børnene var Degnen Sr Peter Tidelman af Fersløv

Helligånd, København, 12.10.1757:
copuleret i BlyeTæcker Nyegaards Huus i Hysken Str Nicolay Adriansen Møller paa Blake Mølle af Swanholms gods i Siælland, med Pige Sophia Berg paa Dispensation af 4.10, samt Forvalter Baggers skriftlige attest af 30.9.1757 at efter brudgommens forrige Hustrue Anna Elisabeth Kier, var holdt rigtigtSkifte, for Brudgommen caverede Andreas Rose Visiteer ved Told Væsenet for Bruden Jeppe Berger fyrbøder ved det Vest Indiske Compagnie boende paa Christianshavn.

Holbæk Byfoged. Skifteprotokol. 23.1.1758:
Skifte efter ungkarl Søren Berg.
Blandt arvingerne er en søsterdatter som boede og døde i Blache Mølle.

Københavns Universitets Gods Fæsteprotokol. 6.3.1760.
Fæstebrev for Nicolai Adriansen på Blacke Mølle ved Weileby. Se her side 154.

Stokkemarke. 2. påske dag 1776.3)
blev Anne Henningsdatter, Henning Skovfogeds datter i Tienemark, hiemmedøbt.

Svanholm Gods. Skifteprotokol. 19.2.1778. 6 opslag.
Skifte efter mølleren Nicolaj Adriansen møller i Blache Mølle.
Han døde 30.12.1777.
Arvinger:
Enken Madame Sophie Salig Adriansens med laugværge Birkedommer Bang i Ordrup.
Hendes stedbørn:
Adrian Nicolaysen, 23 år, i Møllen
Ane Cathrine Adriansdatter i København
Hendes med afdødes sammenavlede børn:
Lars Adriansen, 19 år
Elsebeth Adriansdatter, 16 år
Charlotte Adriansdatter, 13 år
Marie Catrine Adriansdatter, 11 år
Johanne Magrethe Adriansdatter, 9 år
Anders Christian Adriansen, 7 år
Hans Adriansen, 5 år
Formynder for de umyndige børn er afdødes bror Sr. (Christen) Adriansen af Billerup Mølle.

Gershøj, Voldborg, Roskilde 25.7.1783:
døbt Hans Hvalsøes søn i Giershøy ved Navn Knud, som blev baaret af Madme Adriansen fra Blache Mølle, Faddere vare: Studios: Monsr Boncheflod fra Kbhvn, Monsr Junghans fra Sæbye, Monsr Blom ibid: Monsr Adriansen fra Blache Mølle og Jomfr Maria Adriansen ibid:
Hans Nielsen Hvalsø har været møllersvend på Selsø Mølle.

Jens Mandix Nielsen er bror til Lars Nielsen. Se skifte efter Lars Nielsen i Holbæk Byfogeds Skifteprotokol nr. 810 18.11.1800.

Jens Mandix Nielsen blev senere møllersvend på Frydendal Mølle.

Holbæk Sankt Nikolaj 8.6.1810: blev Peder Schiønnemann og Else Ebbesen deres Søn født, som 12.6.1810 blev hiemmedøbt og kaldet Thomas Bindesbølle, kom derpaa i Kirken 13.7.1810.

14.12.1811 dør Lars Adriansen i Blakke Mølle.

Svanholm Gods. Skifteprotokol. 19.12.1811, 4.12.1812.
Skifte efter møller i Blache Mølle Lars Adrian Schønman(14.12.1811), Lars Adriansen Schønmand(19.12.1811), Lauritz Hendrich1) Schjønmann (4.12.1812).
Arvinger:
Enken Anne Henningsen
Deres sammenavlede børn:
Nicolai Schjønmann, 14 år
Peder Henning Schjønmann, 12 år
Sophie Nicoline Schjønmann, 16 år
Ane Henrikke Schjønmann, 10 år
Charlotte Amalia Schjønmann, 6 år
Gjertrud Birgitte Schjønmann, 4 år

Ferslev 1815:
Konfirmeret Peder Henning Schjønmann i Blacce Mølle, søn af møller Schjønmann i Blacce Mølle. Han er født og døbt 20.5.1801.

Ferslev 1817:
Konfirmeret Ane Henricke af Fersløv, datter af Lars Nicolaisen møller fhv Blacce Mølle i Fersløv. Hun er født 4.5.1803.

Ferslev 28.2.1819
døde Adrian Nicolaysen, arbejdsmand i Blache Mølle, 64¾ år, begravet 3.3.1819.

Ferslev 18.11.1820
Ved vielsen den dag var en af forloverne mølleren Hr Schjønmann i Blacce Mølle. Da han ikke er viet i sognet 1815-1820 vil jeg udlede at han er gift før 1815. Det vil også være naturligt da Ane Henningsdatter har små børn.

Ferslev 1824:
Konfirmeret Giertrud Bergithe Adriansdatter, datter af afgangen møller Lars Adriansen af Blakke Mølle. Hun er født 22.1.1810.

Ferslev 27.3.1835:
Døde Peter Adriansen Schønmann, møller paa Blakke Mølle ved Ferslev, 69 år, begravet 3.4.1835.

Ferslev 5.2.1839
blev Peter Christian Schønmann født, døbt 11.6.1839, søn af Thomas Bindesbøll Schønmann og Anne Margarethe Martin i Blakkemølle.

Ferslev 8.5.1854:
døde Ane Schønneman født Henningsen, enke efter møller Peder Schønneman i Blakke Mølle, 2 gange gift, 78 Aar, begravet 15.5.1854.

Ferslev 26.2.1873:
døde Anne Margrete Schøneman møller Schønemans hustru, 66 år, begravet 2.12.1873.

Ferslev 1.6.1875:
døde Tomas Bindeslbøl Sjønneman, møller i Blakke Mølle Ferslev mark, 65 år, begravet 8.6.1875.

 

Kilder:
Georg Simon: Gotisk Skrift. Læsning af slægts- og lokalhistoriske kilder. 1992.Her står en del om Blakke Mølle og dens møllere. Søg efter Blakke, Blacke og Blache
Georg Simon: Gotisk Skrift. Læsning af slægts- og lokalhistoriske kilder. 1977. Måske er der her lidt andet.
Folketælling 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 1870, 1880, 1890,

Noter:
1) Det må være en fejl. Bevillingen til at sidde i uskiftet bo fra 1811 gentages i 1812, men nu med Lars Hendrik istedet for Lauritz Adrian.
2) Anne Elisabeth Jensdatter Kiærs familie kan ses på MyHeritage.
Desuden omtales den i A. Drachmann Bentzon: Om Brødrene Ørsteds mødrene Slægt i Personalhistorisk Tidsskrift 1927. Søg på Tæbring.
3) Se her side 146.
4) Nicolaj Adriansens familie kan ses på MyHeritage.

 

Blæsbjerg Mølle i Lillebrænde sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt
Ejendomsmølle ca. 1771.
 
-1771  Rasmus Olsen  
1771-1784  Johan Peter Schade Kirstine Rasmusdatter
1785-1789  Johan Peter Schade Cathrine Wimmer
1789-1799  Cornelius Wimmer Kirsten Rasmusdatter
1799-1801-  Hans Rasmussen Krog Kirsten Rasmusdatter

Johan Peter Schade købte møllen af Rasmus Olsen i ca. 1771 for 1000 rigsdaler.

Johan Peter Schades faster var Johanne Hansdatter Schade fra Tubæk Mølle og Grumløse Mølle.

Johan Peter Schade blev gift med Kirstine Rasmusdatter 12.7.1771 i Lillebrænde.

Kirstine Rasmusdatter var datter af Rasmus Olsen.

Johan Peter Schade og Kirstine Rasmusdatter var forældre til Diderich Johansen Schade, som blev møller på Hovby Mølle.

Johan Peter Schade blev gift med Cathrine Wimmer 15.9.1785.

1789 sælger Johan Peter Schade møllen til Cathrine Wimmers bror Cornelius Wimmer og overtager Hulemose Mølle efter hendes far, der døde 1789.

Cornelius Wimmer og Kirsten Rasmusdatter blev trolovede 23.10.1789 i Åstrup sogn.

Kirsten Rasmusdatter er datter af Rasmus Pille og Johanne Jørgensdatter i Garnevrå.

Cornelius Wimmer blev begravet 16.1.1799 i Lillebrænde.

Der er skifte efter Cornelius Wimmer i Falster Birks Skifteprotokol 18.1.1799, 28.10.1799

Hans Rasmussen Krog og formandens enke blev gift 13.12.1799 i Lillebrænde.

Hans Rasmussen Krog er sandsynligvis søn af møller i Lundby Mølle Rasmus Hansen Krog og Anne Margrethe Jørgensdatter.

Kilder:
P. Chr. von Rehling Qvistgaard: Hulemose. En gammel vandmølles historie og dens beboere. Historisk Samfund for Præstø Amt.
Folketælling 1787
Folketælling 1801

 

Blåbæk Vandmølle i Fakse sogn, Fakse herred, Præstø amt
Vandmølle ved Fakse Å og desuden en vindmølle opført 1828, fæstemøller under Rosendal gods.
 
-?-  Søren Rasmussen ?
-1725  Hans Christophersen ?
1725-1731  Johan Dok Birgitha Magdalena Hansdatter
1731-1751  Johan Dok Dorthe Cathrine Johansdatter
1752-1754  Johan Dok Dorthe Cathrine Pedersdatter
1754-1756  Hans Pedersen Seyer Maria Dorothea Berg
1756-1757  Johan Petter Gotteng  
1757-1766  Lars Jensen Alstrup  
1766-1767-  Niels Christensen Rebecha Mortensdatter Reenberg
-1775-  Svend Esbensen ?
-1780  Jørgen Andersen Lærke ?
1780-1789  Anders Rasmussen Anne Marcusdatter
1789-1813  Niels Frederichsen Anne Larsdatter
1814-1819  Niels Frederichsen Christiane Susanne Schrøder
1819-1822  enke Christiane Susanne Schrøder
1822-1845-  Søren Sørensen Schiølert Christiane Susanne Schrøder
1845-1869  Søren Sørensen schiølert Edel Christine Zuschlag
-1871-1923  Niels Jensen Charlotte Frederikke Gothardine Nielsine Nielsen
1929-1958  Theodor Laurits Jensen Jensine Christine Pedersen
1958-1992  Holger Nielsen Inger Jensen
1992-  Steen Kalum Jensen  

I nogle kilder skal man holde tungen lige i munden for at skelne mellem følgende tre møller i Fakse sogn. En vandmølle der ligger i Hovby by, Hovby Mølle, en vandmølle der ligger lidt længere nede ad Fakse å, Blåbæk Vandmølle og en vindmølle i nærheden, Blåbæk Vindmølle.

Fakse kirkebog begynder først i 1760.

Søren Rasmussen, død 1720 iflg. Rosendal skifteprotokol.

Der er skifte efter Dorthe Cathrine Johansdatter i 1751.

Johan Dock og enken Dorothea Catarina blev trolovet 26.5.1752 og gift 7.11.1752 i Præstø.

Enkemand Hans Pedersen Sejer og Maria Dorothea Berg blev gift 26.4.1754 i Vester Egede. Forlovere var Peder Sejer og Asmus Berg.

Johan Dock døde i Stensby og blev begravet 12.3.1758 i Kalvehave.
Skifte efter Johan Dok 22.4.1758 i Vordingborg Amtstue. Han døde som indsidder i Stensby.
Hans søn Johan Frederik Dok var 25 år i 1758 og møllersvend på Møn.

Niels Christensen og Rebecha Mortensdatter Reenberg blev trolovede 23.2.1766 og gift 27.7.1766 i Fakse.

Svend Esbensen møller i Blåbæk Mølles søn Arent døbt 6.8.1775 i Fakse. Lars Møller i Hovby Mølle er fadder.

Anne Larsdatter begravet 9.8.1813 i Fakse, 72 år gammel.
Skifteprotokollen, Rosendal gods, folie 142b-144a. Dødsanmeldelse den 4. august 1813 / skifte den 16. september 1813 efter Anne Larsdatter i Blåbæk Mølle.

Niels Frederichsen og Christiane Schrøder blev gift 19.1.1814 i Fakse.

Niels Frederichsen, møller i Blåbæks Mølle, død 17.6.1819, begravet 22.6.1819 i Fakse, 59 år gammel.
Skifteprotokollen, Rosendal gods, folie 197a-198a. Skifte den 17. juni 1819 efter fæstemøller Niels Frederiksen i Blåbæk Mølle.

Søren Schiøler og Christiane Schrøder blev gift 28.6.1821 i Fakse. Schjølert møller fra Store Heddinge er forlover.

Christiane Susanne Schrøder død 27.4.1845, begravet 2.5.1845 i Fakse, 67 år gammel.

Søren Schiølert blev gift med sin kusine Edle Christiane Zuschlag 1845. Nævnes på internettet, men ikke hvor.

Søren Sørensen Schiøler død 8.7.1869, begravet 15.7.1869 i Fakse, 79 år gammel.

Niels Jensen født 15.11.1838 i Faxinge, søn af gårdmand Jens Hansen og Kirsten Jensdatter.

Kirsten Olivia Jensen blev født 23.1.1871 i Fakse, datter af møller på Blåbæk Mølle Niels Jensen og Charlotte Frederikke Gothardine Nielsine Nielsen.

Niels Jensen og Charlotte Frederikke Gothardine Nielsine Nielsens søn Niels Frederik Jensen, blev født ca. 1876 i Fakse og han blev møller på Atterup Mølle, Øster Egede sogn.

Niels Jensen død 29.4.1923 begravet 4.5.1923 i Fakse, 84 år gammel.

Charlotte Frederikke Gothardine Nielsine Nielsen død 8.5.1929, begravet 14.5.1929 i Fakse, 82 år gammel.

Kilder:
wikipedia
Møllearkivet: Blåbæk Vandmølle, Blåbæk Vindmølle.
Dansk Mølleforum: Blåbæk Møllerne.
Høng-Haslev-Faxe Lokalsider: Blåbæks Mølle, med en fin liste over fæsterne ud fra fæsteprotokollen.
poulsteen.
Folketælling: 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1855, 1880, 1890, 1906,

 

Bogø Mølle i Bogø sogn, Mønbo herred, Præstø amt
Stubmølle, senere Hollandsk Mølle. Ejendomsmølle.
 
 1764-1779  Rasmus Knudsen Stub  Mette Cathrine Olsdatter
 1767-1782  Johan Friderich Doch  Anne Marie Rasmusdatter Stub
 1782-1796  Chrillis/Cornelius Nielsen  Anne Marie Rasmusdatter Stub
 1797-1805  Hemming Nielsen Raae  Anne Marie Rasmusdatter Stub
 1805-1809  Peter Fridericksen  

Møns Herred Skøde- og panteprotokol 25.2.1765:
Læst efterskrevne Boemand Rasmus Stub paa Baagøe hans Skiøde paa en Part i Baagøe Veyermølle, lydende saaledes:
Michael Winding Sognedegn til Kiønge Menighed sælger til velagte Rasmus Knudsen Stub den Part i Baagøe Mølle, som min Hustru Maren Rasmusdatter efter hendes Faders Fader Hans Krog, som boede og døde i Ornbierg arveligen er tilfalden. Parten er på 240 rigsdaler.
Datum Kiøngøe den 24de Oct: 1764.
Underskrevet af Michael Winding. Til Vitterlighed efter begiering M: Børring og Sieger Helsted.
Fuld transskription kan læses på Kopi Nr. 57 og 58.

Møns Herred Skøde- og panteprotokol 13.5.1765:
Læst efterskrevne Skiøde, Rasmus Stub paa Baagøe tilhørende, paa 3/5 Parter i Baagøe Veyermølle:
Apelone Cronberg Sl: Laurs Madsens Efterleverske i Steensbye Mølle i Kallehauge Sogn sælger 3/5 dels parten i Baagøe Mølle til Sognefoged Rasmus Knudsen Stub for 360 rigsdaler.
Dateret Steensbye Mølle d: 24de Oct: 1764.
Underskrevet af A: Cronberg. I Laugværgens absence underskreven Enkens Broder J: Cronberg. Paa egne og mine 2de Svogeres Vegne underskreven C: Nielsen.
Fuld transskription kan læses på Kopi Nr. 59 og 60.

Bogø 8.5.1767:
blev Johann Frederich Doch og Ane Marie Stub uden foregaaende Trolovelse ægteviede, hafde erhvervet Konge Brev og forevist. Forlovsmændene efter lovet, at intet er, som kand hindre dette ægteskab ere Rasmus Knudsen Stub og Oluf Rasmussen Stub.

Bogø 5.4.1768: blev Johann Frederich Doch, Møller, hans Søn Rasmus døbt, baaren af Rasmus Stubs Hustrue. Testes Ole Ratz? Hustrue, Ole Anderssen, Rasmus Pedersen og Johanne Jensdatter.

Bogø 15.5.1771:
blev Mølleren Seigr Johann Frederich Dochs Datter Johanne Cathrine døbt, baaren af Rasmus Stubs Datter Maren. Testes: Ole Stubs Hustrue, Jomfrue Busch, Søren Vævers Dreng Christen og Jens Lüvers Hustrue.
Datteren Johanne Cathrine Doch blev i 1794 gift med Hans Friderich Koch, møller i Frenderup Mølle.

Bogø 28.5.1782:
blev Mølleren Johan Frederich Doch, hvis Alder var (ikke angivet) Aar, begraven og prædiket.

Møns Amt Skifteprotokol 2.7.1782:
Skifte efter Møller paa Baagøe Johan Friderik Duk.
Arvinger var enken og hendes med Sl Mand havende børn:
Hans Friderik Duk, 5 aar
Anne Dorthe, 13 aar
Johanne Cathrine, 11 aar
Maren, ¾ aar
Enkens Laugværge var Christen Nielsen i Tostenes og formynder for børnene var Anders Hansen Katt af Baagøe.
Under gæld nævnes under punkt 2 enkens fader Rasmus Stub på Baagøe.

Bogø 10.8.1782:
blev Mølleren Chrilles Nielsen og Møller Enken Anne Maria Rasmusdatter, som havde erholdet Ægteskabs Bevilling af 12te Julii 1782, copulerede i Møllehuuset paa Bogøe. Forlovningsmændene ? ? ? M A Stub.

Bogø 1796:
Mølleren Cornelius Nielsen, 41 Aar, død den 7 Nov:, begr: den 10 Nov.

Møns Amt Skifteprotokol 7.4.1797:
Skifte efter Sogne Fogden Selveier Gaardmand Hemming Raae i Aschebye hans afdøde Huustrue Johanne Petra Jensdatter.
Arvinger var foruden enkemanden hans med den sal Kone havende Børn:
Niels Peter Hemmingsen, 5 Aar
Anne Margrete Hemmingsdatter, 15 aar
Karen Kirstine Hemmingsdatter, 13 aar
Børnenes formynder var Jan Knud Nielsen, Møller i Koxebye.

Møns Amt Skifteprotokol 20.4.1797:
Skifte efter afdøde Crillis Nielsen forige Selvejer Møller paa Baagøe.
Arvinger er enken og hendes med den Sal: Mand havende Børn:
Niels Crillesen/Cornelisen, 10 Aar
Frideriche Crillisdatter/Cornelisdatter, 13 Aar
Enkens Laugværge er sognepræsten Hr. Busch paa Baagøe og som Formynder for de umyndige blev beskikket Farbroderen Jan Knud Nielsen i Koxebye Mølle.

Møns Amt Skifteprotokol 21.4.1797:
Skifte efter Sogne Foged Rasmus Knudsen Stub paa Baagøe.
Arvinger var enken Metthe Cathrine Olsdatter og den sal: Mands Børn og Arvinger:
Ole Rasmussen Stub, afdød, gaardmand paa Baagøe. Hans Børn:
a: Knud Olsen, Selvejer Gaardmand paa Baagøe
b: Anne Olsdatter, 19 Aar
c: Ludsie Olsdatter, 17 Aar
Anne Marie Rasmusdatter, enke efter Mølleren Cornelius Nielsen, forrige Møller paa Baagøe
Maren Rasmusdatter, afdød, gift med Sogne Fogden Morten Stub paa Baagøe. Hendes Børn:
a: Niels Mortensen Stub, selvejer paa Baagøe
b: Anne Margrethe Mortensdatter, gift med selvejer Christopher Outer? paa Baagøe
Laugværge for enken var degnen Sr. Bang paa Baagøe

Bogø 30.9.1797:
bleve efter erholdet Kongelig Tilladelse viede i Huuset Sognefogden fra Aschebye i Fanefiords Sogn, Hemming Nielsen Raae og Enken efter afg: Møller Cornelius Nielsen paa Baagøe. Forlovere Jan Knud Nielssen og Jacob Nielsen Ron?

Møns Amt Skifteprotokol 12.6.1804:
Skifte efter Mette Catrine Olsdatter, enke efter forhen afgangne huusmand Rasmus Stub paa Baagøe.
Arvinger var:
1: Ole Rasmussen Stub, ved Døden er afgaaet, så hans børn:
A: Knud, som er død, så hans børn:
a: Ole
b: Rasmus
c: Anne Magrethe
d: Anne Lucie
B: Anne Olsdatter, død, så hendes børn:
a: Hans
b: Ole
c: Anne Katrine
C: Lucie Olsdatter, gift med gaardmand Rasmus Nielsen paa Baagøe
2: Anne Marie Rasmusdatter, gift med Mølleren Hemming Raae
3: Maren Rasmusdatter, som er død, så hendes børn:
A: Niels Mortensen
B: Anne Magrethe, gift med Gaardmand Christopher Rasmussen

MyHeritage fortæller at Hemming Nielsen Raae og Anne Marie Rasmusdatter Stub blev skilt i 1807.

Kilder:
Bogø Mølle
Bogø Mølle arkivalier
Bogø Møllelaug 2009
Rasmus Stæhrs Dagbog marts 1804
Rasmus Stæhrs Dagbog 1806, juli måned
Folketælling 1787, 1787 Hemming Raae, 1801

 

Brede Mølle i Kongens Lyngby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt
Vandmølle ved Mølleåen
Kaldes også Brede Værk, Brede Kobberværk, Brede Kobber og messing Værk.
 
1686-1687  Mathis HøfvinghofLS) Giertrud Larsdatter
1690-1692  Henrich Cronenberg (1600.05)LS) Anne
-1697-  Henrich Høfvinghof Cathrine Badstubers
1719-1746  Poul Badstuber Engelcke Legan
-1787-1801-  Peter von HemertE) Agathe Hooglandt
-1787-1788  Johannes Siang (E6.3X) FA) Kaise Grethe Hedin
1789-1798  Johannes Siang (E6.3X) FA) Sara Nysom (E6.3)
1798-1809  Lauritz KnudsenFA) Anna Vith
E) Ejer, FA) Forpagter af Avlingen med mere, LS) Le Smed

 

Kongens Lyngby:
Kongebref af Dato 28.5.1686.
Hand kommer fra Tydskland, Lesmid på Bridde, Hun, Lars Møllers datter paa Fulevad Mølle.
2.6.1686 Echtevied hiemme. M. Mathis Høvinghof, Giertrud Larsdatter.

Kongens Lyngby 30.3.1687:
Døbt Mathis Høfvinghofs, Lesmed paa Bridde, søn Just. Faddere: Henrich Ehms qv. med flere

Mathis Høfvinghof er sandsynligvis den Mathis Lesmed der 1688 er på Fuglevad Mølle, hvor hans svigerfar var møller.

Kongens Lyngby 9.6.1690:
M. Henrich Cronbierg Lesmid paa Bridde 1 søn Hans Peter døbt. Faddere: Caren Jørgen?, Klein Jørgen, Casper oc Peter Lesmid svenne, Els. Cobbersmid.

Kongens Lyngby 26.6.1692:
Sl. M. Henrich Cronberg paa Bridde 1 Søn Johan Henric døbt. Faddere: Gertrud Lesmids, Hans Nürnberg, Jac. Femozis qv., Ped. Ibss. qv., M. Claus.

Henrich Cronenberg var lesmed og kom fra Stampen.

Kongens Lyngby 25.5.1697:
Disse blef efter Kong. bref Copulered paa Bridde Mølle. Henrich Høfvinghof og Cathrine Badstubers. Forlovere: For ham: Mathis Høfvinghof paa Fulevad. For hende: Mest. Jacob kobbersmid.

Kongens Lyngby 3.7.1698:
Henrich Høfvinghof paa Bridde døbt en datt Marie Lisbeth. Faddere: Anne Møllers bar, mest. Jul. Zid? qv., Drevis paa Strand Møllen, Mest Ole krudmest, Borthe Ziuremand, Crist. Larss qv.

Kongens Lyngby 5.11.1699:
Henrich Høfvinghof I Lyngby 1 Søn Johan døbt. Faddere:

31.7.1722 skriver Peter Wilhelm Høwinghoff på Arvad Mølle en anmodning til kongen.
Jeg fattige mand født udi Westphalen tillige med fire brødre for nogen tid nedsatte mig udi Eders Kongl. Majst. lande, og ved venners hjælp og kredit tilforhandlet mig en øde mølle udi Brande sogn, Koldinghus amt, Arvevad Mølle kaldet, o.s.v.
To af brødrene kunne være Mathis Høvinghof og Henrich Høvinghof.

Kongens Lyngby 27.1.1735:
Begravet Catrine Sal Høvinghofs fra Breede.

Kongens Lyngby 25.11.1735:
Er med Kongel: tilladelse Copulered paa Breede Monsr Friderich Weinschenck og Madamoiselle Anne Nürnberg paa Folevad, hand har Ober Jæger Philip Landesberg paa Jægersborg, hun Mons Badstuber p: Breede.

Københavns Amts Nordre Birk. Skøde- og panteprotokol. 26.10.1801
Etatsråd Peter von Hemert giver tilladelse til at Lauritz Knudsen får forlænget sin kontrakt som forpagter af avlingen med mere ved Brede Værk. Den oprindelige kontrakt løb fra 21.11.1797 til 1.5.1804. Den forlænges til 1.5.1809.
Af et vedhæftet document fremgår det at forrige forpagter Johannes Siang (E6.3X) havde kontrakt fra 10.11.1791.

 

Kilder:
Kongens Lyngby kirkebog
Wikipedia: Brede Værk
Lyngby Taarbæk Stadsarkiv: Mølleåen; Møller og fabrikker ved Mølleåen og Mølleåen; et nationalt industriminde.
Albert Fabritius: Henrik Ehm i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 25. februar 2018.
Eiler Nystrøm: Poul Badstuber i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 18. marts 2018.
Familien Høvinghof på www.andersaner.dk og hammerum-herred.dk
Folketællinger:
Peter von Hemert 1787, 1801
Johannes Siang 1787
Lauritz Knudsen 1801

 

Bro Mølle i Holmstrup sogn, Skippinge herred, Holbæk amt
Vandmølle ved Åmose Å.
Møllen blev nedlagt 1777
 
-1753-1766-  Jens Rasmussen  
 

Holmstrup kirkebog begynder 1776.

Avnsø 17.6.1753:
blev Møllerens Sr Møllers Dorthea Ane fra Stritz Mølle døbt, jomfrue Marie Hansens paa Aunsøe Gaard bar Barnet. Faddere: Monsr Hans Castensen forpagter paa Daurop I Biergsted Sogn, Mølleren Monsr Friderich Bahr I Gryde Mølle i samme Sogn, Mølleren Monsr Jens Rasmussen I Broe Mølle I Holmstrup Sogn, Jomfru Kirstine Biørn paa Birchende Gaard I Værsløv Sogn.

Avnsø 4.7.1766:
døbt Sr Christen Møllers Datter Marie Kirstine baaren af Forpagter Sr Castensens Kiæreste paa Eggemarch. Fadderne: Sr Wildrop i Kongens Mølle, Sr Bierring i Ørresøe Mølle, Sr Rasmussen i Broe Mølle og Sr Ole Møller i Gryde Mølle, Jomfr Helle Cathrine Castensen fra Eggemarch.

Holmstrup 30.12.1812
begravet hr Kasper Geislers Kone, Sidse Marie Wachsmuth af Broe Mølle, 69 år.

 

Kilder:
De Danskes Land -- Achton Friis JYDERUP-EGNEN

 

Butterup Højmølle i Butterup sogn, Merløse herred, Holbæk amt
Vindmølle, fæstemølle under Baroniet Løvenborg Gods.
Den kaldes i kilderne ved Løvenborg, Høimøllen, Buttrup Høimølle, Buttrup Mølle, Høimøllen i Buttrup.
 
-1800-1803-  Jens Mandix NielsenM) Birthe Larsdatter
-1808   Søren Andersen MøllerFÆ) ugift
1808-1821  Søren Andersen MøllerFÆ) Karen Pedersen
1821-1823  Søren Andersen MøllerFÆ) enkemand
1823-1825  Wilhelm Julius WestphalFÆ) ungkarl
1825-1856  Wilhelm Julius WestphalFÆ) Elise Dorthea Funk
1856-1861-  Lauritz Christian LassenFO) Marie Elisabeth Plambek
-1867-1871-  Henrik Nielsen KrarupFO) Julie Marcowna Claudi
-1880-1884  Frederik Christian KrygerFO) Juliane Fredrikke Mathilde Petersen
 1884-  enke Juliane Fredrikke Mathilde Petersen
-1890-1906-  Niels Peter RasmussenFO) Ane Dorthea Petersen
FO) mølleFOrpagter, FÆ) FÆstemøller, M) Møller

 

Der er ingen dåb i kirkebogen for Butterup Sogn 1764-1785.

Jens Mandix Nielsen kom fra Frydendal Mølle

Jens Mandix Nielsen er bror til Lars Nielsen. Se skifte efter Lars Nielsen i Holbæk Byfogeds Skifteprotokol nr. 810 18.11.1800.

Butterup 25.5.1801:
Møllersvend ved Løvenborg Jens Nielsen Mandix får døbt sønnen Lars Mandix, født 12.4.1801. Blandt fadderne er Anders Møllers søn Christian fra Holbæk.

Butterup Chr. Himmelfartsdag 1803:
Ved dåben denne dag er blandt fadderne møller Mandix.

Jens Mandix Nielsen blev senere mølleforpagter på Holbæk Hestemølle Nord.

Butterup 13.11.1808:
blev deklareret Egteskabs Løfte imellem møller Søren Møller i Buttrup og jomfrue Karen Petersen paa Løvenborg. De blev gift 28.12.1808.
Møller, borger i Holbek, er forlover for ham.
Det er sandsynligvis hans far Anders Pedersen Møller tidligere møller i Store Mølle i Holbæk.

Butterup 9.2.1810:
blev mølleren i Høimøllen Hr Søren Møller hans hiemmedøbte datter Ane Katrine døbt, fød d: 21.12.1809.

Butterup 21.11.1817:
blev Anders Niels Simon Sørensen Møller født. døbt 6.3.1818. Søn af mølleren Søren Møller og Karen Petersen i Buttrup Høimølle.

Butterup 30.3.1821:
døde Karen Petersen, 35 år, møller Hr. S. A. Møllers kone i Høimøllen begravet 6.4.1821.

Baroniet Løvenborgs Gods, Skifteprotokol
31.3.1821
anmeldte møllersvend Hans Larsen at møller Søren Andersen Møllers hustru Karen Pedersen af Buttrup Mølle ved døden er afgået i går.
Arvinger:
Deres børn:
Trine, 11 år
Anders Niels Simon, 3 år
20.7.1821
Møllen kaldes Høimøllen.
Enkemandens fader er A. P. Møller i Holbek.
Formynder for børnene er rebslager Hvidtfeldt af Holbek

Register til Løvenborg Gods fæsteprotokol 18.2.1823
Wilhelm J. Westphal får fæstet af høi-møllen i Butterup. Se protokollen III 233
Forrige fæster var Søren Møller.

Holbæk Sankt Nikolaj 6.6.1824:
døde Anders Pedersen Møller, forhen ejer af Stormøllen, nu opsigtsmand ved befordringsvæsenet i Holbek, 80 år, begravet 11.6.1824

Holbæk Byfoged. Skifteprotokol. 6.6.1824
Skifte efter værtshuusholder Anders Møller, der i dag ved Døden var afgaaet, 80 aar.
Arvinger:
Børn:
Søren Møller, forhen Møller i Butterup, nu boesadt i Holbek
Ane Sophie, gift med Snedker Lars Alberthsen her i Byen.

Holbæk Sankt Nikolaj 17.6.1825:
døde Søren Møller, forhen Møller i Butterup, 43 år, begravet 22.6.1825

Holbæk Byfoged. Skifteprotokol. 6.6.1824, folio 709, 713, 723, 732, 735, 738, 739, 740, 743, 745, 746, 748, 749, 754, 755, 758, 759, 763, 764, 764, 765, 767, 768, 769, 771, 781, 785, 786 og 31.12.1828.
Skifte efter enkemand og forhenværende møller Søren Møller, der i går aftes ved Døden var afgaaet.
Arvinger:
Børn med den i 1821 afdøde kone Karen Pedersen:
Ane Cathrine Møller, 16 år. Hun arver 1158 rigsdaler
Anders Niels Simon Møller, 8 år. Han arver 2316 rigsdaler
for børnene ingen født værge men udpeget tilsynsværge borger og skrædermester Guldbrand Olsen.

Holbæk Sankt Nikolaj 15.10.1825:
blev ungkarl og møller Wilhelm Julius Westphal, 28 år, og jomfru Elise Dorthea Funk gift. Forlovere var H.C.Funk og C.Westphal.

Tveje Merløse 11.3.1856
blev ungkarl og mølleforpagter Lauritz Christian Lassen, 28 år, på Christiansmindes Mølle i Ladegaardshusene og pigen Marie Elisabeth Plambek hos madame Naver i Stranhusene ved Holbek, er 23 år, gift.
Forlovere var aftægtsmand Plambek i Bognæs i Udby sogn og møller Kryger fra Billerup Mølle.

Laurits Christian Lassen var født på Kjelstrup Mølle 27.7.1824, kom fra Christiansmindes Mølle og kom senere til Strandmøllen ved Roskilde.
Marie Plambek var søster til Hans Henrik Plambeck på Røde Vejrmølle.

Butterup 23.12.1856
blev Jørgen Mauritz Lassen født, søn af mølleforpagter Lauritz Christian Lassen og Lisbeth Marie Plambek (23 år) af Buttr: Hjemmedøbt af faderen men døde året efter.

Butterup 19.10.1864
døde Lise Dorthea Funck, møller Westphals kone af Høimøllen, 57 1/2 år, begravet 25.10.1864.

Merløse-Tuse Herreder. Skifteprotokol. 20.10.1864
Skifte efter møller Westphaels kone Lise Dorthea Funch af Buttrup Mølle.
Arvinger:
Enkemanden møller Vilhelm Julius Westphael af Buttrup
Børn:
Marie Elisabeth Westphael, 35 år
Frederik Wilhelm Westphael, 31 år
Emilie Caroline Westphael, 29 år
Ida Dorthea Westphael, 24 år
Betty Amalie Westphael, 22 år
William Julius Westphael, 20 år
Oskar Funch Westphael, 15 år

Butterup 24.11.1867
blev Alfride Christiane Krarup født, datter af forpagter Henrik Nielsen Krarup og Julie Marcowna Claudi, 34 år, af Buttrup Mølle, hjemmedøbt 28.12.1867, i kirken 20.4.1868.

Butterup 23.12.1868
blev Alfred Valdemar Krarup født, søn af mølleforpagter Henrik Nielsen Krarup og Julie Marcowne Claudi, 35 år, Buttrup Mølle, hjemmedøbt 28.2.1869, i kirken 22.8.1869.

Butterup 19.7.1871
blev Ebba Marie Krarup født, datter af leier af Buttrup Høimølle Henrik Nielsen Krarup og Julie Marcovna Claudi, 39 år, døbt 24.9.1871.

Butterup 13.11.1871
døde Vilhelm Julius Westphal, fæster af Buttrup Mølle, 74 år, søn af afdøde universitetsbogbinder Westphal i København, begravet 18.11.1871.

Merløse-Tuse Herreder. Skifteprotokol. 14.11.1871 og 14.2.1872
Skifte efter møller Vilhelm Julius Westphael af Buttrup.
Arvinger:
Børn:
1. Frederik Vilhelm Westphael, 34 år, bagersvend Frederiksborg
2. Emilie Caroline, 32 år, i Buttrup
3. William Julius, 30 år, i America
4. Ida Dorthea gift med arbmd Chr Jensen ??? København
5. Betty Amalie, gift med smedesvend Larsen Christianshavn
6. Oscar Funk, 24 år, i America
7. En datter der har været gift med bager Borup i Aarhuus, men er død og efterlader sig 2 umyndige børn
7.1 Jack Borup, 8 år
7.2 Olga Borup, 6 år

Butterup 14.12.1884
døde Frederik Christian Kryger, møller på Buttrup Mølle, født i Skuldeløv Kro, 52 år, begravet 20.12.1884.

Merløse-Tuse Herreder. Skifteprotokol. 15.12.1884 og 31.12.1884
Skifte efter møller Frederik Christian Kyger, Butterup.
Arvinger:
Enken Julie Frederikke Mathilde Pedersen
Deres fælles børn:
Thorvald Christian Kryger, handelsrejsende, 22½ år
Jørgen Christian Kryger, saddelmager i København, 20¾ år
Andrea Theodora Kryger, hjemme, 20¾ år
Theodor Valdemar Kryger, Kommis, hjemme, 19½ år
Herman Valdemar Kryger, hjemme, 17¾ år
Andreas Julius Kryger, kommis, Holbæk, 15½ år
Født værge for børnene er gårdejer Christian Kryger i Skuldelev.
Enken bevilges at sidde i uskiftet bo.

 

Kilder:
dit-holbaek: Møllen i Strandparken får ny fod.
Trap Danmark. Søndersted Stubmølle, Holbæk
livsminder. Stubmøllen
Gamle postkort fra Holbæk og omegn. Stubmøllen
Trap Danmark: 1536-1850 i Holbæk Kommune. Søg på mølle.
Folketælling 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 1870, 1880, 1890, 1901, 1906,
Wilhelm Julius Westphal 1860,

Videre arbejde:
Der er ikke fundet nogen mølle eller møller i Butterup i folketællingen 1787.

 

Bårse Vandmølle i Bårse sogn, Bårse herred, Præstø amt
Vandmølle ved samme møllebæk som Tubæk Mølle, men lidt længere oppe ad bækken.
Fæstemølle.
 
-1612-  Peder Møller  
1718-1720  Allephas Andersen Margrethe Bendtsdatter
-1734  Jørgen Allefasen  
1734-  Rasmus Jensen  
 

Peder Møller er nævnt i Lensregnskaber for Vordingborg, Jungshoved og Lekkende 1610-1614 under udgifter som nr. 96

Allephas Andersen er født ca. 1654, søn af Anders Allephasen og Karen Hansdatter.
Allephas var smed i Bårse før han fæstede møllen.
Aliphas møller her i Byen blev begravet 8.10.1719 i Bårse, 65 år gammel.
Restancer af Kgl. Contributioner til ult. dec. 1720:
Bårse mølle 41 -2 -14 (vel restance i rigsdaler - mark - skilling) Alefas Møller.
Denne Mølle kan ej formedels armod og møllens slette tilstand ej betale de tilkommende skatter. Fra Reviderede Regnskaber.

Vordingborg Amtstuedistrikts gods fæsteprotokol:
Den 7. oktober 1734: Husmand Rasmus Jensen fæster den vandmølle i Bårse sogn, som Jørgen Allefasen beboede men blev forflyttet til Tubæk Mølle, er fraflyttet. Dertil får Rasmus Jensen den jord på matrikel 20, som Mads Ibsen havde i fæste men har frasagt sig.

 

Kilder:
Holger Munk: Vordingborg Rytterdistrikts vandmøller 1718-1774. Historisk Samfund for Præstø Amt.
Lars Skovvang Larsen

 

Cathrineberg Mølle i Sengeløse sogn, Smørum herred, Københavns amt
Fæstemølle under Cathrineberg Gods indtil 1797. Ejendomsmølle derefter.
Skrives også Katrinebjerg.
 
1765-1789  Christian BenzonE)  ?
-1778  Jacob LindamM)  enkemand
1789-1797  Laurids LassenE)  ?
-1781-1796  Søren Jensen  Inger Hansdatter
1796-1797  Søren JensenM)  enkemand
1797-1798  Søren JensenE)  enkemand
1798-1805-  Søren JensenE)  Henriche Kisselhan
-1801-  Georg KisselhahnS)  ugift
-1801-  Søren KisselhahnS)  ugift
-1807-1809-  Søren Jensen BrendstrupE)  Mette Marie Wiberg
-1834-1840-  Jens Rasmus JensenE)  Ellen Marie Jensen
-1845-  Jens Rasmus JensenE)  enkemand
-1850-  Christian JensenE)  Birgitte Johansen
-1855-  August KlüverE)  Thora Sjovelin
-1855-  Johannes RasmussenF)  Bodil Andersen
-1860-1880-  Ferdinand CastrupF)  Ane Rasmine Rasmussen
E) mølleEjer, F) mølleForpagter, M) Møller, S) møllerSvend

 

Sengeløse 1.5.1778:
blev mølleren ved Cathrineberg Mølle Sr: Jacob Lindam begraven, 65 aar gl.

Cathrineberg Gods. 23.4.1778
Skifte efter Jacob Lindam i Cathrineberg Mølle.
Arvinger:
Barn:
? Lindam, gift med skovrider Bang i Friderichsborg.

Sengeløse 12.10.1781:
blev Mølleren i Cathrineberg Mølle Søren Jensen hans lille Datter hiemmedøbt og kaldt Helene.

Sengeløse 22.5.1796:
døde Konen Inger Hansdatter, Mølleren Søren Jensens Hustru i Cathrineberg Mølle, begravet 24.5.1796, 47 Aar 5 Maaneder gammel.

Københavns Amts Nordre Birk. Skøde- og panteprotokol.
11.6.1797
Lauritz Lassen til Cathrineberg, justitsraad og landvæsens commissair sælger Cathrineberg Mølle til Søren Jensen for 8000 rigsdaler.
11.6.1797
Søren Jensen låner 6000 rigsdaler af Den almindelige Enkekasse.
12.6.1797
Søren Jensen låner 1800 rigsdaler af justitsråd Lauritz Lassen.

Sengeløse 27.2.1798:
Enkemand Søren Jensen Lyngholm, Eier af Cathrineberg Mølle og Jomfrue Henriche Kisselhan gift.
Forlovere: N. Hansen i Wærbroe Mølle paa Brudens Vegne, J. Bindesbøll sognepræst i Tisøe?

Georg Kisselhahn er møllersvend og kommer fra Gryde Mølle og senere til Holbæk Hestemølle Nord.

1801 er Georg Kisselhahns søster Henrike Kisselhan møllerkone på møllen, hans bror Søren Kisselhan er møllesvend på møllen og hans mor Mette Sørensdatter bor der også.

Sengeløse 26.12.1804:
døde Madame Mette Elisabeth Kisselhan, i 67 Aar gammel, Degne Enke fra Viskinde. Hun døde i Cathrineberg Mølle hvor hun har været i 4 1/2 Aar hos sin Datter og hendes Mand Mølleren, begravet 2.1.1805

Sengeløse 9.3.1807:
blev Søren Jensen Brendstrup Cathrineberg Mølle og Mette Marie Wibergs barn Lars Hendrich født og hjemmedøbt 30.3.1807.

Sengeløse 10.9.1809:
blev Søren Jensen Brendstrup eier af Cathrineberg Mølle og Mette Marie Wibergs barn Severin August døbt.

Fjenneslev 24.7.1812:
blev Søren Jensen Brendstrup Dynekildegaarden og Mette Marie Wiborgs barn Thorald døbt.

 

Kilder:
Folketællinger: 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1855, 1855, 1860, 1870, 1870, 1880,

 

Frederiksborg Slotsmølle i Frederiksborg Slots/Hillerød sogn, Lynge-Frederiksborg herred, Frederiksborg amt
Vandmølle
 
-1813-1814  Morten Høyer Skov Anne Margrethe Hintze
1814-  Morten Høyer Skov enkemand

Møller Morten Høyer Skov og Anne Margrethe Hintze er forældre til Caroline Kirstine Marie Høyer (A3.2.4.3X).

Hillerød sogn 16.4.1813.
Morten Høyer, møller i Slotsmøllen, får sønnen Lauritz Friderich Ferdinand døbt.

Møller Morten Høyer Skovs hustru Anne Margrethe Hintze blev begravet 19.1.1814 i Frederiksborg Slotssogn.

Tidligere var han møller på Ørholm Mølle og senere blev han møller på Østre Mølle i Magleby på Møn.

Kilder:
Frederiksborg Slotssogns/Hillerød kirkebog

 

Frenderup Mølle i Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt
Stubmølle, ejendomsmølle
Der er også en vandmølle i Damsholte sogn.
 
-1745  Jørgen Rasmussen  
 1745-1759  Nicolai Jacobsen  
 1759-1765  Pouel Jepsen  
 1765-1769  Niels Boesen  
 1769-1776  Jørgen Rasmussen  
 1776-1780  Peder Svendsen  
 1780-1794  Johan Bernt Petersen Maria Cathrine Jacobsdatter Krag
 1794-1808  Hans Friderich Koch Johanne Cathrine Friderichsdatter Doch
 1809-  Enevold Sørensen Johanne Cathrine Friderichsdatter Doch
-1845-  Jens Peter GrumFP) Karen Andersdatter
FP) mølleForPagter

 

Møns Herred Skøde- og panteprotokol 28.2.1746:
blev læst Nicolai Jacobsen Møller i Frederoppe Mølle, hands af Jørgen Rasmussen ibdm: udgivne Skiøde paa Frenderoppe Mølle, der er saalydende:
Jørgen Rasmussen Møller udi Frederop sælger til Nicolai Jacobsen min for Frenderoppe Bye staaende Eiendoms Veier Mølle for 666 rigsdaler.
Dateret Frenderop d: 11te Decembr: 1745.
Underskrevet Jørgen J: R: S: Rasmussen. Til Vitterlighed Jørgen Lund og C: N: Benzøn.

Møns Herred Skøde- og panteprotokol 14.3.1746:
Blev læst Nicolai Jacobsen Møller i Frederop Mølle, hands til Formynder Sr Ole Paasche i Steege udgiven Pante Obligation paa Capital 400 rigsdaler, saalydende:
Nicolaj Jacobsen Møller i Frenderop laaner 400 Rigsdaler ? Salig Jacob Brystings Daatter Jytte Kirstine af hendes tilfaldne Arv ...
Dateret Frenderop d: 17de Decembr: 1745.
Underskrevet Nicolaj Jacobsen Møller. Til Vitterlighed A: Jacobsen og R: J: Knag.

Møns Herred Skøde- og panteprotokol 13.5.1765:
Læst efterskrevne Skiøde for Boemand Niels Boesen i Wiiemoese i Sielland paa Frenderup Veyermølle og Mølle Huus:
Povel Jeppesen Møller udi Frennerop sælger møllen til sin Svoger Boemand Niels Boesen i Wiemoese for 1000 rigsdaler, ved hvilket han udløser min Pante Obligation udgivet til Jacob Olsen i Schouhuuse i Siælland.
Dateret Steege d 14de Marty 1765.
Underskrevet Pouel Jepsen. Til Vitterlighed O: Grumm og Hans Mortensen.

Møns Herred Skøde- og panteprotokol 2.7.1770:
Læst efterskrevne Skiøde tilhørende Jørgen Rasmussen i Frennerup:
Niels Boesen Indvaanere i Steege paa Møen sælger sin Eyendoms Mølle i Frenderop til Jørgen Rasmussen i Frenderop for 1100 Rigsdaler Courandt-
Dateret Steege den 30te Decembr 1769.
Underskrevet Niels Boesen. Til Vitterlighed underskriver O: Ingemann og H: Castensen.

Møns Herred Skøde- og panteprotokol 25.6.1770:
Læst en af Frennerop Møllere Jørgen Rasmussen udgiven Pante Obligation for laanet Capital 600 rigsdaler til Niels Boesen i Steege:
Jørgen Rasmussen i Frennerop paa Møen i Damsholte Sogn låner 600 rigsdaler af Niels Boesen med pant i Frennerup Mølle.
Dateret Frennerop Mølle Huus paa Møen den 11te Juny 1770.
Underskrevet J: Rasmussen. Til Vitterlighed underskriver O. Ingeman og O. M. Lund.

Møns Herred Skøde- og panteprotokol 23.12.1776:
er for Møenboe Herrets Tings Rætt følgende Skiøde bleven læst udgivet af Jørgen Rasmussen Møller i Frenderup til Peder Svendsen nuværende Møller i bemeldte Frenderuppe:
Jørgen Rasmussen sælger sin Eiendoms Veyer Mølle beliggende i Frenderup til Peder Svendsen Møllersvend for 1500 rigsdaler dansk courant. Der nævnes et skøde dateret 6.4.1751, hvor tidligere møller Nicolay Jacobsen køber grunden af kronen.
Dateret Frenderup Mølle Huus den 1ste October 1776.
Underskrevet J: Rasmussen. Til Vitterlighed som overværende ved dette Kiøb: A: Fisker og Jacob Cannaris?.

Møns Herred Skøde- og panteprotokol 23.12.1776:
er følgende Pante Obligation læst:
Peder Svendsen, Eyere af Frenderup Mølle, låner af Velædle Madme Christiane Hiorth, Salig Peder Hansen Lynges Enke i Vordingborg, Capital 1000 rigsdaler Dansk Courandt.
Dateret Frenderup Mølle Huus paa Møen den 11te Decbr 1776.
Underskrevet Peder Svendsen. Til Vitterlighed underskriver J Rasmussen og A. Fisker.

Johan Bærndt Petersen kom fra Mern Mølle, efter en periode i Sageby Mølle -1780. (Se "Noget om Otto Christian Jacobsen" sidst i afsnittet om Abelone Cronberg (A3.7))

Damsholte 28.7.1782:
blev Daaben confirmeret paa Mølleren Johan Bærnt Petersen og H: Maria Cathrine Krag i Frenderup, deres Søn som forhen d: Julii var hiemmedøbt af Sognepræsten og kaldet Peder Christian, baaren af Mølleren Jens Staals Hustru ved Østre Mølle ved Stege Stine Andersdatter hos hende gik Christen Jørgensens H. Anne Cathrine fra Frenderup. Faddre Christian Christophersen, Peder Andersen, Rasmus Hemmingsen, Anders ?sens pige Karen og Anders Hansens D: Bendte, alle fra Frenderup.

Møns Herred Skøde- og panteprotokol 15.12.1783:
Johan Bærendt Petersen, Eyere af Frenderup Mølle paa Møen udsteder panteobligation paa 200 rigsdaler til sin søn Jacob Johansen som angivet i skiftet dateret 17 November 1772 efter hans Moder, afgangne Anna Margrethe Jacobsdatter.

Damsholte 9.10.1791:
begraved møller Petersens og Hustrues Maria Cathrine Krags hiemmedøbte datter Inger fra Frenderup Mølle.
Introduceret 30.10.1791.

Møns Herred Skøde- og panteprotokol 28.11.1791:
Læst følgende Kiøbe Contract: Eyeren af Frenderup Mølle Peder Svendsen sælger Møllen til Johan Bernt Petersen udi Sageby Mølle for 1700 rigsdaler. Dateret 18.8.1780.

Møns Herred Skøde- og panteprotokol 5.12.1791:
Der oprettes skøde på Frenderup Mølle til Johan Bernt Petersen fra Jens Andersen Borger og Indvaaner i Steege, som har giftet sig med enken efter Peder Svendsen.
Det nævnes at det oprindelige skøde er dateret 6.4.1751.

Samme dag låner Johan Bernt Petersen 499 rigsdaler af Rasmus Pedersen, Møllere, boende i Sønder Kirkebye paa Falster.

Møns Herred Skøde- og panteprotokol 16.6.1794:
Kiøbe Contract imellem Bærent Petersen, Eyere af Frenderup Mølle i Damsholte Sogn paa Møen og Hans Frederichsen Kock, Møller Svend paa Koxebye Mølle paa Møen for 1800 rigsdaler.

Bogø 27.9.1794:
Hans Friderich Koch af Frenderup Mølle og Johanne Cathrine Frederichsdatter af Bogøe Mølle trolovet og gift. Forlovere: Chrilles Nielsen og Laurizt Koch.
Kilde: Lars Skovvang.

Damsholte 26.10.1794:
blev Daaben confirmeret paa Gmd Rasmus Hemmingsen og H: Birthe Erichsdatter i Frenderup, deres Søn, fød d: 27 Sept:, som var hiemmedøbt af Jordemoderen og kaldet: Erich, baaren af Mølleren Hans Koks Hustru Johanne Cathrine, ...

Møns Herred Skøde- og panteprotokol 16.12.1794:
Skøde på ovenstående købekontrakt.

Møns Herred Skøde- og panteprotokol 15.12.1794:
Hans Friderich Kock, Eyer af Frenderup Mølle, låner 1250 rigsdaler af Salig Byefoged Jørgen Scheels Enke, Velædle Madame Frue Catharine Staal i i Stubbekiøbing.

Damsholte 7.6.1795:
blev Daaben confirmeret paa Mølleren i Frenderup Hans Friderich Koch og H: Johanne Cathrine Friderichsdatter deres Søn, fød d: 29de April, som var hjemmedøbt af Jordemoderen, og kaldet: Herman Friderich, baaren af Jens Stærs H: Anne Dorthe fra Farøe, hos hende gik Jens Larsens H: Karen i Frenderup. Faddere: Møller Mogens Nielsen fra Øster Mølle, Mølleren: Krillis Nielsen og Selv Eyer Hans Jørgen Niemand fra Baagøe, Rasmus Nielsen i Frenderup og Nicolai Andersen i Ebbelnes.

Stege 19.12.1800:
blev Johan Petersens Kones Liig i Tiørnemark begravet, Gammel 40 Aar.

Retsbetjente Præstø amt, Møns herred, Skifteprotokol, 1791 - 1803. 11.2.1803
Skifte efter Huusmand Johan Bernt Petersens Hustrue i Tiørnemarke, Marie Cathrine Jacobsdatter.
Arvingerne er foruden enkemanden, hans med Afdøde avlede og i live værende Børn:
Peder Johannsen, 20 Aar
Peter, 16 Aar
Johanne, 13 Aar.

Damsholte 14.12.1808:
Begravet Møller Hans Koch i Frenderup, gl: 36 Aar.
Se også her:
Begravet Mølleren Hans Herman Kok i Frenderup, 36 og ½ Aar gammel, død den 7 dennes.

Damsholte 8.4.1809:
bleve i Huuset copulerede efter foreviist Kongl Bevilling af 20de Febr: d: A: Møller Svend Enevold Sørensen og Johanne Catrine Sl: Kochs Enke af Frenderup. Skifte Seddel blev leveret fra Herredsfoget Dorph. ... Forlovere: Hans Larsen, Gaardmand i Frenderup og Stub, Møller i Langstæds? Mølle

Damsholte 23.5.1810: Begravet Møller Sørensens Stif Søn i Frederup, Hans Martin Koch, gl: 8 Aar, den afgangne Møller Hans Koks Søn.

Præstø Amt, Møns herred, Skifteprotokol, 1805 - 1827, 14.2.1812:
Skifte efter møller Hans Koch i Frenderup.
Arvinger var:
Enken Johanne Cathrine Frederiksdatter
og hendes med den afdøde mand avlede børn:
Hans Martin, som var nævnt i registreringen, men siden er bortdød
Herman Friderichsen, 18 Aar gl:
Peder Crilles, 11 Aar gl:
Jorine Dorthea Cathrine, 7 Aar gl:
Mathea Maria, 5 Aar gl:

Stege 12.7.1814:
blev inderste Johan Petersen i Tøvelde begravet, 69 Aar gammel, død den 8de Julii.
Det kunne være Johan Bernt Petersen.

Jens Peter Grum har tidligere været på Østre Mølle i Magleby sogn på Møn.

 

Kilder:
Folketælling 1787, 1801, 1845,
johan Bernt Petersen 1801

 

Frydendal Mølle i Frydendal sogn, Tuse herred, Holbæk amt
Fæstemølle under Frydendal Gods (hed Torbenfeld -1668, Frydendal 1668-1907, Torbenfeld 1907-).
 
-1729-1732  Bertel MortensenFÆ) Kirstine Marie Larsdatter Wessing
1733-1753  Nicolay BoyeFÆ) Kirstine Marie Larsdatter Wessing
1753-1760  Nicolay BoyeFÆ) Anne Christensdatter Ustrop
1760-1763  enke Anne Christensdatter Ustrop
1763-1800  Lars HansenFÆ) Anne Margrethe Pedersdatter
-1799-1800-  Jens Mandix NielsenS) ugift
1800-1829  Rasmus HansenFÆ) Petrine Cathrine Jessen
1829-1845-  enke Petrine Cathrine Jessen
-1847-1850-  Lars NielsenFO) Ane Marie Sørensen
-1860-  Frans NielsenFO) Marie Larsen
-1880-  Herman Rudolf FogFO) Anne Therese Schou
-1901-1906-  Jacob OttesenFO) Cathrine
FO) mølleFOrpagter, FÆ) FÆstemøller, S) møllerSvend

 

Torbenfeld. Register til fæsteprotokol. 1719-1771. mangler alle med fornavn

Frydendal. Dom: Prima post Test: Epiph: 1729.
hafde Bertel møller af Frydendahls Mølle en søn til confirmation(dåb) i Frydendals Kirke, kaldet Laurids.

Frydendal. Dominica qvinta p: trinit: 1730.
hafde Bertel møller en datter til daaben i Frydendals Kirke, kaldet Anna Marie, holden over daaben af Madame Frost i Vindstups Mølle. Blandt fadderne var Monsr Nicolaj Boje.

Frydendal. 6.6.1732.
blef Bertil Mortensøn møller ved Frydendahl begravet

Frydendal gods. Skifteprotokol. 9.6.1732
Skifte efter Bertel Mortensen møller i Frydendahls Mølle
Arvinger:
Enken Kirstine Marie Larsdtr med laugværge Claus Boye birkefoged i Torbenfeld
Børn:
Lars Bertelsen, 4 år
Ane Marie Bertelsdtr, 3 år
Børnenes formynder er Emmik Nielsen i Syvendekiøb (for Lars Bertelsen ) / Ove Jensen i Benneboe
Se skifteekstrakt

Frydendal. 18.9.1733.
blef Nocolaj Boye copulered med enken i Frydendals Mølle dend gudffrygtige matrone Kirstine Marie Larsdatter.

Frydendal. 28.2.1753.
blef Sr Nocolaj Boyes hustrue begravet.

Torbenfeld. Skifteprotokol. 29.3.1753(7 opslag) og 5.8.1807(9 opslag)
Skifte efter Kirstine Maria Larsdatter Wessing, møller Nicolaj Boyes afdøde hustru i Frydendahls Mølle.
Arvinger:
Enkemanden Nicolaj Boye
Hendes børn af forrige ægteskab:
Lars Betelsen, 25 år, tienende i København
Anne Marie Bertelsdatter, 22 år, hiemme hos stiffaderen

Hjembæk 7.10.1753 copuleret Hr Nicolaj Boje møller i Frydendals Mølle og ? p Aggerevold Anne Christensdatter Ustrup, samme blev ikke trolovede saa? de havde kongebrev.

Frydendal. 14.1.1760.
blef mølleren Nocolaj Boye i Frydendahls Mølle begravet.

Torbenfeld. Skifteprotokol. 1.4.1760 og 6.1.1760 (8 opslag)
Skifte efter Nicolai Boye møller i Frydendahls Mølle
Arvinger:
Enken Anne Ustrop med laugværge Christian J. Møller i Strids Mølle
Steddatteren:
Ane Marie Bertelsdatter med formynder sr. J. Pind birkeskriver i Torbenfeld
Enkens morbror?:
Lars Nielsen Kier

Torbenfeld. Fæsteprotokol. 3.1.1763
Jeg Johan Cronberg(A3.3) til Frydendahl kiender og hermed vitterliggiør at have stædt og fæst som jeg hermed stæder og fæster til friekarl velagte Lars Hansen, født i Krøgerup paa Knapstrups Gods, og hans nu til ægte havende hustru Anna Margaretha Pedersdatter, en mig tilhørende mølle Frydendahls Mølle kaldet, som Sl: Nicolay Boye sidst beboede og fra døde og hans efterlevende enke godvillig haver afstaaet. Hvilken mølle som er bestaaende af vand og stampe mølle med tilhørende stue og udhuuse, hauge og vænge, samt værmølle med meel og perlegrynqværne, som alt hvis der nu tilligger og med rette bør tilhøre, tillige med hestemølle...

Torbenfeld. Fæsteprotokol. 4.2.1763
Jeg Johan Cronberg(A3.3) til Frydendahl kiender og hermed vitterliggiør at have stædt og fæst som jeg og hermed stæder og fæster til enken Madame sl: Boyes fra Frydendahls Mølle, det hus i Schamstrup Sogn og Bye, som den constituerede birkeskriver Otto Grandjean sidst beboede og er fragaaet.

Knabstrup Gods. Skifteprotokol. 9.11.1765
Skifte efter Hans Rasmussen gmd i Krogerup, S.Jernlose
Arvinger:
Enken Else Pedersdtr
Deres børn:
Rasmus Hansen, 37 år, mester snedker i Holbech
Lars Hansen, 33 år, møller i Frydendahls Mølle
Niels Hansen, 32 år, hos sin bror Frederich Hansen i Kundbye
Frederich Hansen, 30 år, boende i Kundbye Heste Mølle, Birchholms gods
Christen Hansen, 24 år, hjemme
wgd: Hans Thomasen gmd i Krogerup / sr. Wognsen i S.Jernlose / Niels Christensen gmd S.Jernlose, Trudsholms goeds
Se skifteekstrakt

Torbenfeld. Fæsteprotokol. 3.2.1776
Lars Hansen får fæste på det værtshushold som kroemanden Henning Widt i Syvendekiøb sidst havde i fæste

Frydendal 4.4.1783:
blev enkemanden Jens Larsen Brendstrup, borger i Callundborg og jomfrue Sidse Marie Hansen, møllerens i Frydendahls Mølle Lars Hansens datter ægteviede.

Frydendal 4.4.1788
blev Enkemand Peder Thomasen Møller, Møllere i Tersløse Mølle, og jomfrue Ellen Kirstine Hansen fra Frydendahls Mølle, ægteviede sammesteds.
Ellen Kirstine er datter af møller Lars Hansen på Frydendal Mølle.

Frydendal 1.2.1791:
blev velædle Hl: Friderik Christian Grandjean, forvalter paa Frydendahl og dydædle jomfrue Anna Cathrine Hansen, ægteviede i Frydendahls Mølle.

Frydendal 14.1.1792:
blev ungkarl Peder Pedersen, møllersvend paa Frydendahls Mølle og jomfrue Else Hansen, ægteviede i Frydendahls Mølle.

Eriksholm Gods. Skifteprotokol. 23.1.1793
Skifte efter Niels Hansen møller i Mjerløse
Arvinger:
Enken Sidse Hansdtr, laugværge Søren Friis, Holbek
Brødre:
1. Lars Hansen, sr i Frydendahls Mølle
2. Frederich Hansen Krummerup Mølle, død
2,1 1 søn
2.2 3 døtre
3. Christen Hansen gmd i Krogerup
Børnenes formynder skovfogden Lars Hansen, Mjerløse
Se skifteekstrakt

Frydendal 28.6.1799:
Jens Mandixen bliver gift med Birthe Larsdatter.
Hans bror Lars Nielsen er forlover.

Jens Mandix Nielsen var tidligere på Blakke Mølle.

Jens Mandix Nielsen er bror til Lars Nielsen. Se skifte efter Lars Nielsen i Holbæk Byfogeds Skifteprotokol nr. 810 18.11.1800.

Frydendal 8.11.1799:
Møllesvend Jens Mandixen får døbt datteren Mette Marie.

Jens Mandix Nielsen blev senere mølleforpagter? på Butterup Højmølle.

Frydendal 26.3.1800:
Mølleren Lars Hansen i Frydendahls Mølle begravet, 67 Aar gl:

Torbenfeld. Skifteprotokol. 19.3.1800(7 opslag) og 5.8.1807(9 opslag)
Skifte efter møller Lars Hansen i Frydendahls Mølle.
Arvinger:
Enken Anne Magrethe Pedersdatter med laugværge sadelmager Berg ved Frydendahl
Deres sammenavlede børn:
1. Rasmus, 26 år, hiemme hos moderen
2. Hans Henrich, 34 år, gift og boer i Tolløse Mølle
3. Anne Cathrine, gift med forpagter Grandjean på Nørager
4. Sidse Marie, gift med Jens Larsen i Rangle Mølle
5. Ellen Kirstine, gift med Peder Thomsen i Tersløse Mølle
6. Sophie Amalie, gift med Hans Birkedahl ved Rangle Mølle
7. Else, død, var gift med Peder Pedersen Hammer i Billerup Mølle
7.1 Anne Magrethe, 7 år, opholder sig hos arvingen ? ?
De fraværende og den umyndige arvingers ret observeres af ? ? Hans Henrich Hansen.

Frydendal 23.4.1800
Ved dåben af skoleholder Hees søn optræder blandt fadderne herr Hansen i Frydendahls Mølle.

Frydendal 5.9.1801
blev velædle herr Hansens hiemmedøbte datter Ane Sophie i Frydendahls Mølle hendes daab confirmeret her i Frydendahls Kirke. Frembaaret til daaben af velædle herr For? ? Reebergs Kone i Sorøe, og medfølgere velædle jomfrue Bad? i Torbenfeldt. Faddere vare: Velædle herr forpagter Jessen paa Aunsøegaard, herr forpagter Winholt paa Westerbyegaard, herr forpagter Grandjean paa Sæebyegaard, herr birkedommer Wohnsen, og herr forvalter Mygind paa Frydendahl.

Knabstrup Gods. Skifteprotokol. 15.10.1804
Skifte efter Christen Hansen gmd i Krogerup
Arvinger
Enken Maren Jorgensdtr med laugværge degnen hr. Dieterichsen i S.Jernløse
Børn:
Hans Jorgen Christensen gmd i Krogerup
Else Kirstine Christensdtr, ugift
Børnenes værge er møller Hansen i Frydendahls Mølle
Se skifteekstrakt

Merløse-Tuse Herreder. Register til Merløse-Tuse Herreders skifteprotokol 1802-1819. 29.8.1807
Lars Hansen, møller, hs. Enke Ane Margrethe.

Torbenfeld. Skifteprotokol. 17.5.1807
Skifte efter Anne Margrethe enke af forrige Møller Sal: afdøde Lars Hansen i Frydendahls Mølle.
Arvinger:
Børn:
R. Hansen, sammesteds
flere der ikke er nævnt
Se skifteekstrakt

Frydendal gods. Skifteprotokol. 10.7.1829 pg 543 547 559 563 574 579 587
Skifte efter Rasmus Hansen møller i Frydendahls Mølle
Arvinger:
Enken Petrine Cathrine Hansen med laugværge Mads Hansen / forpagter Jessen of Horbyegaard
Børn:
Peter Christian Hansen, 26 år, candid. philosophia i Khvn
Ane Sophie Hansen, 27 år, hjemme
Petrine Henriette Hansen, 22 år, i Hornelund?
Umyndige børns formynder er skolelarer Sorensen i Frydendal/skolelaerer Petersen i Jyderup
Se skifteekstrakt

Frydendal 17.10.1847
blev Niels Larsen født, døbt 12.12.1847, søn af møller Lars Nielsen og Ane Marie Sørensdatter af Frydendal Mølle.

Frydendal gods. Skifteprotokol. 1/2.2.1848 pg 476 486 499
Skifte efter Christian Selmer, 10 år, i Frydendal Mølle
Mor: Ane Marie Sorensdtr, gift 1. med forpagter Selmer i Astrup (død), gift 2. med Lars Nielsen møller/mølleforpagter i Frydendal Mølle
Se skifteekstrakt

 

Kilder:
Folketællinger: 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1860, 1880, 1901, 1906,

Noter:
1) Han er møllersvend
2) Se hans far gårdmand i Krogerup Hans Rasmussens skifte 9.11.1765

Videre arbejde:
I en tidligere note har jeg skrevet at Lars Hansen var fæster i 1765 ifølge hans far gårdmand i Krogerup Hans Rasmussens skifte 9.11.1765. Det skal opklares.

 

Fuglevad Mølle i Kongens Lyngby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt
Vandmølle ved Mølleåen
 
-1656-1658  Villum Henrichsen Sidsel Jensdatter
1658-  Villum Henrichsen enkemand
1668-  Henrich Ehm  
-1686-  Lars Møller  
-1688-1697-  Mathis Høvinghof Giertrud Larsdatter
-1700-1734  Martinus Nürnberg  Gertrud
1734-1737  Laurids Nürnberg  
1737-1753  Friderich Weinschenck Anna Nürnberg
1754-1760  Christian Plath (E6X)FO) Kirsten Hansdatter Cronberg (E6)
1764-1771  Niels Jensen Nysom (E6Y) Kirsten Hansdatter Cronberg (E6)
1777-1779  Eilert Poulsen Møller (E6.1X)FO) Kirstine Elisabeth Plath (E6.1)
1780-1794  Eilert Poulsen Møller (E6.1X)FO) Magrethe Kirstine Jørgensdatter
1794-1802  Eilert Poulsen Møller (E6.1X)E) Magrethe Kirstine Jørgensdatter
1802-1818  Jørgen Christian Lund Sophie Dideriche Buch
1818-1828  enke Sophie Dideriche Buch
1828-1843  Johan Jørgen Lund Hansine Christine Hansen
1843-1862  Johan Jørgen Lund enkemand
1862-1873  Carl Theodor Gottholdt Tommerup Sophie Amalie Lund
E) mølleEjer, FO) mølleFOrpagter

Kongens Lyngby Dom. 24 Trinit. 1656:
Døbt - Echtef - Villum Møller paa Føllevad, Søn Henrich." Faddere: "Caren Rosenmej. bar, Karl Rosenmejer, Henrich Rosenmejer, Sølvester Jacobsen, Povl Nielsen, Volmer, Maren her Hansis"
Carl Rosenmejer var en velhavende mand. Han boede i København og ejede blandt andet Fuglevad og Brede.

Kongens Lyngby 5.1.1658:
Begravet Villum Møllers Qvinde I Føllevad. Sidze.

Villum Henrichsen flyttede senere til Stensby Mølle. Da han ikke er at finde i Kongens Lyngby kirkebog 1659-1661 som brudgom, forlover, far, fadder er han sandsynligvis flyttet kort efter konens begravelse. At det er ham der flytter til Stensby underbygges af at der i hans næste kones skifte 1668 står at hans søn Henrich Villumsen nævnes i et skiftebrev fra sønnens mor Sidsel Jensdatter dateret Fullevad Mølle 11.6.1658.

Kongens Lyngby:
Kongebref af Dato 28.5.1686.
Hand kommer fra Tydskland, Lesmid på Bridde, Hun, Lars Møllers datter paa Fulevad Mølle.
2.6.1686 Echtevied hiemme. M. Mathis Høvinghof, Giertrud Larsdatter.

Kongens Lyngby 9.1.1688:
Døbt Christen Simonsen af Fridrichsdals søn Peter. Blandt fadderne er Mathis Lesmid ? paa Fulevad.

Mathis Lesmed er sandsynligvis Mathis Høvinghof, der kom fra Brede og som var gift med Lars Møllers datter, Giertrud Larsdatter.

Kongens Lyngby 29.3.1696:
Trolovet Mogens Aagesen og Bente Jacobsdatter. Forlovere: For ham: Mathis Høfvinghof Lesmid paa Fulevad. For hende Christoph glarmester.

Kongens Lyngby 25.5.1697:
Disse blef efter Kong. bref Copulered paa Bridde Mølle. Henrich Høfvinghof og Cathrine Badstubers. Forlovere: For ham: Mathis Høfvinghof paa Fulevad. For hende: Mest. Jacob kobbersmid.

Kongens Lyngby 25.3.1699:
And Eisher I Lyngby, 1 Dat Else Marie døbt. Faddere Math: Høfving: qv, Ole Jacobss, Jens Cnudss, Jacob ? qv, Caren glarm.

Svallerup 25.5.1700:
Begrafvet Mathies Høvinghoff aff Møllen.
Efter nedennævnte kilder var Mathis Høvinghof møller sine sidste år på Ågerup Mølle under Sæbygaard.

Kongens Lyngby 1.1.1713:
Dåb. Martin Nyrnberg i Fulevad. Datt Anna. Faddere: Catrin Høfvinghof, Maregk i ?, Johan kristo, Ellen Vih

Birkerød Fer: 3tia Pent 1717:
Gregers Møllers Søn Lauritz blef huldet ofver daaben af Sr Martinus Møllers Kiæriste paa Fuglevad. Fadderne: Hans Grundfø? Dein? i Bloustrød, Andreas Synderborg kromand ibd., Mester Markus paa Nye Mølle, Ane Jens Smids af Udserød.
Gregers Møller er søn af Mathis Høvinghoff.

31.7.1722 skriver Peter Wilhelm Høwinghoff på Arvad Mølle en anmodning til kongen.
Jeg fattige mand født udi Westphalen tillige med fire brødre for nogen tid nedsatte mig udi Eders Kongl. Majst. lande, og ved venners hjælp og kredit tilforhandlet mig en øde mølle udi Brande sogn, Koldinghus amt, Arvevad Mølle kaldet, o.s.v.
En af brødrene kunne være Mathis Høvinghof.

Laurids Nürnberg oprettede et le- og slibeværk på Fuglevad.

Kongens Lyngby kirkebog 1738-1744 mangler.

Kongens Lyngby Dom: Palmarium 1745:
Friderich Weinschenck paa Folevad een søn Jørgen Friderich hiemme døbt. Faddere: Mad: Drevitz og Kieriste, Monsr Landsberg, Beetz, ?jon Tømmer Mester.

Kongens Lyngby 25.6.1746:
Friderich Weinschenck paa Folevad een søn Christian døbt. Faddere: Madame Svendsen, Ober Jæger Landsberg, Svend Svendsen, Jacob og Johan Høvinghof.

Kongens Lyngby 10 p Trinit: 1749:
Begr: Gregers Høvinhoff.

Kongens Lyngby 20.4.1751:
Veinsch: paa Fuglevad en Datter Dorthe Helena døbt. Faddere: Mad. Horstman Jomfr: Pau Pau,. Svends: Jacobs: Høvinghoff

Fuglevad blev i 1753 overtaget af det interessentskab som også ejede Brede og Nymølle, og Fuglevad var således filial af Brede kobberværk.

Dråby 24.8.1769:
blev min Sl: Sviger Moder Anna Nürrenberg Sl: Skov Ridder Weinschenks Enke paa Jægerspris begravet i Draabye Kirke som døde d 17 gammel 57 aar fød paa Fulevad ved Kongens Lyngbye. Her står mere.

Kongens Lyngby 23.7.1780
Mester Koosen paa Fuglevad en hiemme døbt søn Jochum Friderich. Fadderne: Madme Ørnstrup, mester Mosses hustrue, begge paa Breede, item Ejlert Møller paa Fuglevad, Rasmus møllersvend, og Hans Moss. paa Ny Mølle.
Hvem er hvad?

Kongens Lyngby 21.2.1782
Johan Henrich Cortsen senior kattunslager paa Fuglevad, en søn Jørgen Rasmus. Fadre Mad: Møller paa Fuglevad, Kirstine Andersdatter fra Brede, Rasmus Petersen møllersv p Fuglev, Jacob Landorf, Johan Henrich Jørgensen smedde paa Nyemølle.

Københavns Amts Nordre Birk. Skøde- og panteprotokol.
11.6.1794
Etatsraad Peter von Hemmert sælger Fuglevade mølle til Ejlert Møller for 20000 rigsdaler.
11.6.1794
Eilert Møller låner 12000 rigsdaler af Etatsraad Peter von Hemmert af Kiøbenhavn.
11.6.1794
Eilert Møller låner 8000 rigsdaler af secretair Peter Rose i Kiøbenhavn.

Kongens Lyngby 28.4.1796:
Gift: Jørgen Lund fra Haage Mølle og Jfr. Sophie Friderike Buch. Forlover er Esbensen. Hun kommer fra Friderksdahl. De har kongebrev.

Jørgen Christian Lund var født i Rønnebækholms Mølle, døbt 12.7.1769 i Rønnebæk, søn af Jørgen Christian Lund og Anne Sophie Madsdatter. De var møllerpar på Hellested Mølle, derefter Rønnebækholms Mølle, så Bavelse Mølle og endelig Hove Mølle.
Sophie Friderikke Buch, født ca. 1763, var datter af gartner Frederik Buch og Marianne Espensen på Frederiksdal.
Jørgen Christian Lund var tidligere møller på Hove Mølle. Der får de 3 børn og flytter så til Fuglevad Mølle.

Københavns Amts Nordre Birk. Skøde- og panteprotokol.
12.8.1802
Eilert Møller sælger Fuglevade mølle til Jørgen Christian Lund af Hove Møller for 28400 rigsdaler.

2.12.1802 køber Eilert Møller Store Kongens Mølle i København.

Kongens Lyngby 7.9.1818:
begravet Møller Jørgen Lund fra Fuglevad, 49 Aar.

Johan Jørgen Lund, født i Hove Mølle 17.5.1798, søn af Jørgen Christian Lund og Sophie Frederikke Buch.

På grund af problemer med at få tilført tilstrækkeligt med vand til møllen, opførte J.J. Lund i 1832 en vindmølle efter hollandsk forbillede på toppen af skrænten vest for vandmøllen.

Sophie Dideriche Lund fød Bock døde 28.12.1742, begravet 3.1.1843 i Kongens Lyngby, Enke efter afdøde Møllermester J. C. Lund p. Fuglevad, født paa Frederiksdal, 79 Aar.

Hansine Christiane Lund, født Hansen, døde 3.9.1843, begravet 8.9.1843 i Kongens Lyngby, Møllermester Johan Lunds Hustrue p. Fuglevad, født i Kbh.

Kongens Lyngby 28.10.1848:
Gift: Ungkarl og Mølleforpagter Carl Theodor Gottholdt Tommerup paa Esroms Kloster Mølle, 30 Aar og Jomfru Sophie Amalie Lund paa Fuglevad, 20 Aar.
Forlovere: Møller J. Lund p. Fuglevad og Slotsgartner Rønne p. Sorgenfri.

Sophie Amalie Lund er født 26.8.1828 i Fuglevad Mølle, datter af

Kongens Lyngby 13.12.1872:
Johan Jørgen Lund, død 5.12.1872, begravet 13.12.1872, forhen Møller paa Fuglevad, død i Store Kro i Lyngby, Enkemand, 74 Aar.

Kongens Lyngby 28.2.1873:
Sophie Amalie Lund, død 21.2.1873, begravet 28.2.1873, Møller Tommerups Hustru paa Fuglevad, 44 Aar.

 

Kilder:
Eiler Nystøm: Lyngby sogn i fortid og nutid
Wikipedia
Albert Fabritius: Henrik Ehm i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 25. februar 2018.
Friderich Weinschenck på Our FamilyGenealogy Pages og Jan Tuxens hjemmeside
Henrich Rosenmeyer på Mogens Riis Laubjergs hjemmeside
Familien Høvinghof på www.andersaner.dk og hammerum-herred.dk
A. C. Tandrup: De tre familier Lund i Kongens Lyngby og Fuglevad i det 19. århundrede. Lyngby-Bogen 1956.
Folketælling 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1855, 1860,

 

Grumløse Mølle i Udby sogn, Bårse herred, Præstø amt
Vindmølle, ejendomsmølle
Møllen var vindmølle i 1757 og 1775
 
-1655  Peder Pedersen Møller Else Nielsdatter
-1728  Niels Nielsen Birgithe Andersdatter
-1753  Jacob Hansen Krog ?
1754-1756  Jacob Hansen Krog Johanne Hansdatter Schade
1757-1758  Lars Madsen (A3.7X) Johanne Hansdatter Schade
-1764-1775  Hans Christensen Krog Maren Gertsdatter
1775-1794  Johannes Pedersen Maren Gertsdatter
1794-1802  enke Maren Gertsdatter

Peder Pedersen Møller: Kilde: Niels Ulrik Schacks hjemmeside

Else Nielsdatter: Gift som enke 6.januar 1656 med Laurids Nielsen Møller, som var møller på Lekkende Mølle i Øster Egesborg sogn

Der er skifte efter Niels Nielsen 9.1.1728 i Vordingborg-Tryggevælde Amters Skifteprotokol

Jacob Hansen Krog var bror til Margrethe Hansdatter Krog (A1.2X)

Skibinge ?.10.1754:
blev Sr Jacob Hansen Krog fra Gromløse Mølle efter forhen løste Kongebrev copuleret till Mad: Johanne Hansd: Schade Avg: Sr Hans Jacobsen Krags efterleverske. Forlovere vare ? Schade, J.J.Kirckmann.
Johanne Hansdatter Schade var møllerenke fra Tubæk Mølle.

Jacob Hansen Krog fik døbt sønnen Hans 27.7.1755 i Udby. "Mølleren Kirchmans Kiæreste (Margrethe Hansdatter Krog (A1.2X)) i Steensbye Mølle bar Ham, Testes Peder Jacobsen i Kragevig, Mølleren Peder Busch i Sagebye Mølle, Mølleren Hans Christian og Søn Rasmus i Lundbye (Mølle) og Jacob Møllers Datter i Merhn Mølle."

Der er skifte efter Jacob Hansen Krog i Vordingborg- og Tryggevælde Amters konceptskifteprotokol 20.6.1757, 20.10.1757 og 13.3.1758. Hans søster Margrethe Hansdatter Krogs (A1.2X) mand Jørgen Jørgensen Kirchmann (A1.2) blev værge for sønnen Hans Jacobsen Krog. Bondefoged Niels Madsen (A4X), der tidligere havde været gift med Catharina Jørgensdatter Cronberg (A4), var vurderingsmand. Møllen vurderes til 900 rigsdaler. Skiftet er fundet af Henrik Mejlby.

Hans Christensen Krogs mor Cathrine Hansdatter Krog var halvsøster til Margrethe Hansdatter Krog (A1.2X).

Skifte efter Hans Cristensen Krog 5.5.1775 i Skiftebehandlingsprotokol for Vordingborg Amt.

Maren Gertsdatter og Johannes Pedersen blev gift i Udby 4.8.1775

Der er skifte efter Maren Gertsdatter: Registreringsprotokol for Vordingborg Amt 22.4.1802

 

Gryde Mølle i Bjergsted sogn, Skippinge herred, Holbæk amt
Vandmølle ved afløbet fra Skarritsø, fæstemølle
I 1750 kaldes den Smidde Møllen, altså Smede Møllen
 
-1650-  Hans Møller Maria
-1692-  Erich Møller Birrethe
-1720-  Frans Møller  
-1730-1732  Hans Madsen Rosløf ?
1732-1740  Hans Madsen Rosløf Margrethe Dorothea Hofschildt
1740-1742  enke Margrethe Dorothea Hofschildt
1742-1751  Henrich Hansen Cronberg (E2) Margrethe Dorothea Hofschildt
 1751-1753-  Johan Friderich/Henrich Bahr  
 1755-  Peter Andersen Valstrøm Ellen Olufsdatter
1760-1795  Ole PedersenFÆ) Mette Cathrine Sørensdatter
-1787-  Georg Kesselhahn1) ugift
1795-1807  enke Mette Cathrine Sørensdatter
1807-1846  Peder Christian Møller Christiane Jørgensdatter
1846-1851  enke Christiane Jørgensdatter
 1851-1870  Ole Christian Møller  ugift
 1870-1874  Ole Christian MøllerE)  Vilhelmine Marie Hansen
-1880-  Anders Christian Jensen  Bente Marie Matiassen
-1906-  Marius Jensen  ugift
E) mølleEjer, FÆ) FÆstemøller

 

Avnsø Dnca 7 post Trinit 1686:
blef Jens Christensens daatter kaldet Ursula christnet, Maren Knuds i Stenrand bar barnet. Fadre: Jens Rasmussen og Knud Sørenss af Svebølle, Karen Nielsis i Stenrand, Niels Andersen og Inger Andersdat: i Gryde Mølle.

Avnsø 20.1.1692:
blef Niels Pedersens Søn, Morten, af Stenrand, døbt. Maren Knuds i Stenrand bar barnet. Fadre: Christen Christensen og hans stifsøn Christen af Nyrand, Jens Rasmuss af Svejbølle, Erich Møllers qvinde Birrethe af Gryde Mølle og Lisabeth Knudsdatt:

Avnsø 27.4.1720:
blev Boe Møllers Datter kaldet Karen fra Strids Mølle døbt. Møllerens kone af Broe Mølle bar Barnet til Daaben. Faddere: Frans Møller af Gryde Mølle, Niels Møller i Rangle Mølle, Valentin Smed her i Svebølle, Mada Plum i Ørse Mølle, Merchers kone i Kongens Mølle, Peder Schiøttis kone paa ?holm.

Avnsø Domin: 3 Trinit: 1722:
blev Søren Knudsens Søn fra Nyrand kaldet Knud døbt. Jens Maltgiørers qvde ibidem bar barnet til Daaben. Testes: Jep Olsen paa Aunsøegrd:, Peder Hansen og Laurs Nielsen fra Gryde Mølle, Niels Frandsen, Hans Andersen, Peder Diderichsen, Ane Olufsdatter, Ane Samuels fra Svebølle, Jacob Jacobsens qvd af Nyrand.

Bjergsted Domin: Trinit: 1730:
Baptizat: Monsr Hans Madsen Roslef i Gryde Mølle hans Søn Peder kaldet. Msr Mercers Huust i Kongens Mølle, Msr Plum, Johan paa Avensøegd, Monsr Jens Andersen ibid, Niels Sederichsen, Madame Buch paa Astrup, Jomfrue Plum.
Sønnen Peder blev begravet Dom Epiph 1731 i Bjergsted.

Hans Madsen Rosløf er vel i familie med Mathias Roslef på Øresø Mølle.

Bjergsted 27.2.1732:
Baptizat: Msr Hans Madsen Rosløfs tvillinger i Gryde Mølle. Sønnen Peder kaldet, Msr Johan Larsens Kiereste p Avensøegaard bar ham. Daatteren Henriche Regette, Rasmus Andersens Kiereste i Rangle Mølle bar hende. Fadderne: Andreas Mercher i Kongens Mølle, Boe Jensen, Madame Plums, Johan Leyes kone i Bregninge, Niels Diderichsens kone i Biergsted.

Bjergsted 27.2.1732:
Mort: Maren Johan Christiansd: Lund af Gryde Mølle, gl: 31 aar 4 Maaneder.
Dette står umiddelbart til højre for ovenstående dåb. Det kunne meget vel være Hans Madsen Rosløfs kone.

Bjergsted 23.10.1732:
Er Msr Hans Madsen Roslef og Mademoiselle Margrete Dorethe Hofschilt copulerede.

Bjergsted 4.2.1740:
Mort: Hans Matzen Roslef i Gryde Mølle, 52 aar.

Bjergsted 19.11.1742:
Conjugat Henrich Hansen Cronberg fra Nestved og Margrete Dorethe Hofschildt fra Gryde Mølle.

Henrich Hansen Cronberg kommer fra Næstved Hestemølle.

Avnsø 22.3.1743:
blev Sr Johan Thejls Søn Adam fra Kongens Mølle døbt. Frøcken Enst paa Aunsøe Gaard bar Barnet og holt det ofver daaben. Faddere: Ober Jæger Tham paa Barerup, Monsr Kiølholt paa Dragsholm, Madame Henrichsen fra Aunsøe Gaard, Madame Niels Andersens fra Ørtze Mølle og Madame Cronbergs I Gryde Mølle.

Jorløse 31.3.1744:
blev Sr Niels Andersen i Øresøe Mølle hans liden Søn Jørgen som for Svagheds skyld var hiemme døbt d: 21. dit: for Herren i hans Huus i Jordløse fremstillet og frembaaren af Madam: Henrichsen ved Auensøegaard. Fadderne vare Monsr. Leerager i Svallerup, Johan Teil i Kaaber Møllen, Henrich Cronberg i Gryde Mølle og Birgithe Boesdaatter af Stridtz Møllen.

Avnsø 5.9.1744:
blev Sr Johan Thejls Daatter Knud-Dine Maria af Kongens Mølle døbt. Monsr Henrichsens Kiæriste Ane Søfrensdaatter af Aunsøegaard bar Barnet. Faddere: Monsr Henrich Werner Dippenbroch I Stridtz Mølle, Monsr Henrich Cronberg I Gryde Mølle, Monsr Niels Andersen ? I Ørtze Mølle, Monsr Hans ? Lemvig paa Daurop og Madame Magrete Biørns I Rangle Mølle.

Avnsø 25.2.1746:
blev Sr Werners Søn Peter Werner fra Stritzes Mølle døbt, Dame Møller paa Aunsøe Gaard bar Barnet. Faddere: Sr Harrested paa Astrup I Biergsted Sogn, Sr Niels Andersen I Ørtze Mølle, Sr Cronbierg I Gryde Mølle, Sr ? I Bechs Krou og Dame Biørn I Rangle Mølle.

Avnsø 28.3.1748:
blev Sr Ulrich Friises Daatter Johanne Magrete fra Kongens Mølle døbt. Dame Biørn fra Rangle Mølle udj Holmstrup Sogn bar Barnet. Faddere: Sr Theil fra Ørsøe Mølle udj Jorløse Sogn, Sr Cronberg fra Gryde Mølle udj Biergsted Sogn, Sr Henrich Werner fra Stritz Mølle og Dame Harrested fra Astrup udj Bjergsted Sogn.

Tersløse 2.7.1748:
var Christopher Møllers (fra Tersløse Vejrmølle) Søn Peder til Daaben. Præstens hustru bar ham. Fadderne vare Ridefogden Msr Bierre, Hr Søfren Jørgenss paa Tersløsegaard, Henrich Cronberg fra Kongens Mølle og Peder Olufss af Tersløse, Degnens hustru ibidm, Møllerens hustr fra Bromme Mølle og Niels Jensen Safskierers hustru af Tersløse.
Henrich Cronberg fra Kongens Mølle må være Henrich Cronberg fra Gryde Mølle.

Avnsø 13.4.1749:
blev Monsr Nashes Daatter Mette Maria fra Stritz Mølle døbt, Monsr Cronbergs Kiæreste, Dame Margareta Dorethea, I Gryde Mølle udj Biergsted Sogn bar Barnet. Testes: Monsr Christian Detløff Nessen fra Tiørnelund, Studiosus Sr Johan Kiærulff, Præceptor hos Monsr Nessen I Tiørnelund og Demoiselle Mette Elisabeth Lund fra Kongens Mølle udj Aunsøe Sogn.

Ars-Skippinge Herreders Skøde- og panteprotokol 10.1.1750 side 85:
Henrich Hansen Cronberg boende udi Gryde Mølle...

Jorløse 6.3.1750:
blev Sigr Matthias Roslew og Madme Anna Maria Haagensted afgangne Johan Theils Enke i Øresøe Mølle ægteviede...
Henrik Cronberg er forlover.

Jorløse 18.12.1750:
blev Sr Mathias Roslev udi Øresøe Mølle hans liden Daatter til Daaben frembaaren af Madme Biørns i Rangle Mølle og kaldet Maren Sophie. Fadderne vare Sr Friis i Kongens Mølle eller Kaaber Møllen kaldet, Seigr Cronberg i Smidde Møllen nu saa kaldet, Seigr Castensen paa Astrupgaard og General Lærches Skov Ridder ibid.
Seigr Cronberg i Smidde Møllen må være Henrich Hansen Cronberg i Gryde Mølle.

Henrich Hansen Cronberg og Margrethe Dorothea Hofschildt flyttede 1751 til Røde Vejrmølle.

Register til Lerchenborg Gods fæsteprotokol 1738-1918: Tobias Christoffersen Bahr og Hans Henrich Bahr forpagter Kongens Mølle og Gryde Mølle 16.9.1751.

Avnsø 1.4.1753:
blev huusmandens Lars Pederssens Søn Peer fra Sanvods Huuset døbt, Cicil Andreasdatter tienendes Friderich Biørn I Gryde Mølle bar Barnet. Faddere var Peer Christophersen Block tienendes Matthias Møllere i Øresø Mølle, Johan Friderich Wejs Møllersvend I Gryde Mølle, huusmandens Jørgen Faxes qvinde Ane fra Svejbølle Bye, huusmandens Rasmus Peersens qvinde Karen fra Pilehuusene og huusmandens Niels Winters qvinde Maren fra Kongens Møllehuus.

Avnsø 17.6.1753:
blev Møllerens Sr Møllers Dorthea Ane fra Stritz Mølle døbt, jomfrue Marie Hansens paa Aunsøe Gaard bar Barnet. Faddere: Monsr Hans Castensen forpagter paa Daurop I Biergsted Sogn, Mølleren Monsr Friderich Bahr I Gryde Mølle i samme Sogn, Mølleren Monsr Jens Rasmussen I Broe Mølle I Holmstrup Sogn, Jomfru Kirstine Biørn paa Birchende Gaard I Værsløv Sogn.

Bjergsted Fest: Ocum Setez.? 1753:
Baptizat Mons Johan Friderich Bæhr i Gryde Mølle hans Daatter: Maria Dorethea kaldet, Forpagter Leutenant Hansens Frue p Aunsøgaard bar hende. Fadd: Msr Biørn i Ranglemølle, Msr Tobias Bæhr i Kongens Mølle, Roslef i Øresøe Mølle, Skøtte? Msr Romer p Astrup, Msr Müllers Kone i Boes Mølle.

Avnsø 18.7.1755:
blev Mølleren Sr Peter Andersen Valstrøm af Gryde Mølle og Demojselle Ellen Olufsdatter af Kongens Mølle udj Aunsøe Kirche copulerede.

Bjergsted 4.7.1760:
blev Sr Ole Pedersen Møller Ungkarl og Enken Mette Cathrine Frantzen af Gryde Mølle copuleret efter ? Kongl Tilladelse uden foregaaende Troelovelse og Tillysning af ...
Mette Cathrine var enke efter smed Jens Sørensen i Viskinge. Han blev begravet 8.2.1760 i Viskinge.

Mette Cathrine Sørensdatters far Søren Frandsen havde Vejlekroen i fæste ca. 1737 til ca. 1765.

Ars-Skippinge Herreders Skøde- og panteprotokol 24.7.1762 side 199:
"Jeg underskrevne Ole Pedersen Møller Fæster og Beboere af Gryde Mølle...
Angående obligation til hans stedsøn Søren Frandsen i forbindelse med arven fra hans far smed Jens Sørensen fra Viskinge.

Viskinge 27.4.1764:
blev Degnens J: Kesselhahns søn Georg døbt baaren af Jomfru Charlotthe Stephansen fra Aunsøegaard. Fadrene: Jomfru Halch fra Aunsøegrd: Msr Carl Glaser fra Svebølle Msr Christen Møller fra Strib Mølle Olle Pedersen fra Gryde Mølle Søren Fransen fra Weyle Kroen.

Bjergsted 4.5.1770
døbt Sr Ole Pedersen og kæreste Mette Cathrine Frantzdatter i Gryde Mølle, deres daatter /fød d 28.4.1770/ Karen kaldet, jomfru Margrehta Catharine Struchen camerjomfru paa Astrup bar hende. Testes: Sr Christopher Fremen cammerherre Lerches kamertiener, Sr Peder Buchard Zvergius, ? Kesselhane degn i Wischind, Jomfru Anne Christensd Møller af Striids Mølle.

Bjergsted 29.5.1780
Sr Ole Møller og hustrue Mette Cathrine Sørensdatter i Gryde Mølle , deres søns Peder Christians /fød d 17.4.1780/ daab confirmeret, baaren af Jomfrue Læssøe paa Aunsøegaard. Faddere: Jfr Mette Maria Biering i Ørsøe Mølle, Sr Bredahl paa Dauerup, Sr. Lund i Kongens Mølle, Johannes Splittoft skytte hos Khrr Lerke.

Ars-Skippinge Herreders Skøde- og panteprotokol 14.12.1785 side 563:
"Jeg underskrevne Ole Pedersen Møllere, boende i saa kaldede Gryde Mølle paa Birchengaards Gods under Lerchenborg" Han giver arveafkald på arv fra sin mor Sal Olsdatter, hvis skift afsluttedes 17.5.1785 og som boede i Ulstrup paa Refsnes. Hans far er Sr Peder Jacobsen Møller, møller ved Skambæk Mølle.

Ars-Skippinge Herreders Skøde- og panteprotokol 22.9.1787 side 723:
Ole Pedersen, møller i Gryde Mølle, har søgt om frihed for sin søn Peder Olsen. Georg Flemming Lerche, Herre til Stamhuset Lerchenborg, bevilger her sønnen Peder Olsen Friheds Pas.

Bjergsted 12.12.1794:
blev efter Kongl. allernaadigst tilladelses af 20.11.1794 ungkarl og forpagter paa Mørkegaard Sr Hans Larsen Møller uden foregaaende trolovelse ægtviet i huset til jomfrue Johanne Olesdatter Møller i Gryde Mølle.
Forlovere var Lars Hansen, møller i Frydendahls Mølle og O P Møller, brudens fader.

Bjergsted 12.12.1794:
er paa lige maade copuleret efter Kongl. bevilling af 20.11.1794 Sr Henrich Mathiesen, fæstemøller i Strids Mølle under Aunsøe Sogn, til jomfrue Karen Møller i Gryde Mølle.
Forlovere var J:C:Møller boende i Tydske Mølle ved Aunsøegaard og O P Møller, brudens fader.

Bjergsted 28.9.1795:
Begravet Sr Ole Møller i Gryde Mølle , 57 aar.

Ars-Skippinge Herreders Skøde- og panteprotokol 19.12.1801 side 115:
Arvingerne efter Ole Pedersen Møllers efterladte enke Mette Cathrine Frantz Datter giver på forhånd afkald på arv fra hende. Hendes eventuelle efterladenskaber tilfalder hendes yngste søn Peder Møller fæster af bemelte Gryde Mølle. Han sørger så for at hun forbliver på møllen og kan nyde sit anstændige ophold.
Arvingerne er:
Hendes søn af 1. ægteskab med smed Jens Sørensen fra Viskinge:
Søren Frantzen, bruger af Langerøds Gaarden i Meerløse sogn.
Hendes børn af 2. ægteskab med Ole Pedersen Møller:
Sidse Cathrine gift med Christopher Hochland, bagermester i Slagelse
Mette Marie gift med Peder Qvist, møller i Egeberg Mølle
Johanne gift med Hans Møller, møller i Tølløse Mølle
Karen gift med Henrich Loppentin, møller i Strids Mølle

Avnsø 1.6.1804:
Copuleret Hr Peter Christian Møller af Gryde Mølle og Jomfrue Christiane Møller af Kongens Mølle.

Christiane Jørgensdatter var søster til Ane Cathrine Jørgensdatter i Øresø Mølle

Bjergsted 28.5.1807
begravet Mette Cathr. afg. Ole Møllers enke i Gryde Mølle, 69 år.

Register til Lerchenborg Gods fæsteprotokol 9.12.1807:
Peder Christian Møller fæster Gryde Mølle efter faderen Ole Møller.

Bjergsted 2.3.1810:
døbt Sr Peter Møller i Gryde Mølle og h. Christiane Jørgensdatter deres daatter Cathrine Marie født 24.1.1810 og hiemmedøbt, baaren af konens syster Cathrine Møller. Fadderne: skovrider Simonsen paa Hallebye Ore, forpagter Selmer og fuldmægtig M. Olsen paa Aunsøe gaard, Sr Christen Møller og Andreas Splittorff i Øresøe Mølle.

Bjergsted 14.3.1812:
døbt Sr Peter Møller og h. Christiane Jørgensdatter i Gryde Mølle deres søn Ole Christian født 29.1.1812, hiemmedøbt, baaren af møller Henrich Leppentins(Løppentin) kone Karen ? i Boes Mølle. Faddere: C. Splittorff, kroemand Schou i Tudse, Sr.Olsen paa Aunsøegrd hos forp. Selmer, og Sr Christen Møller i Rangle Mølle.

Bjergsted 22.9.1820:
døbt Julius Møller. Forældre: Hr Peter Møller og kone Christiane Møller i Gryde Mølle. Gjæstgiver Schous kone i Tudse Kroe bar Barnet. Faddere: møller Hr Splittorf den ældre og yngre i Strids Mølle, forpagter Olsen paa Aundøegaard og skovrider Garf i Bjergsted.

Bjergsted 9.5.1838:
viet møller og enkemand Rasmus Hansen af Marke Mølle (Kundby), 37 år, vaccineret attesten bortkommet og Cathrine Maria Møller, møller P: Møllers datter af Gryde Mølle, 28 år, vaccineret 2.11.1810 af Voigt.
Forlovere: ? og P: Møller

Bjergsted 25.11.1846:
Begravet Peter Christian Møller, møller i Gryde Mølle, som døde 16.11.1846, 66½ år.

Lerchenborg Gods Skifteprotokol:
17.11.1846 Ole C. Møller anmelder at hans fader møller Peter Møller, fæster af Gryde Mølle, ved Døden er afgaaet, efterladende sig Enke med 4 fuldmyndige Børn, der ønsker at dele sig selv imellem.
7.12.1846 Der er betalt afgift for arven.

Bjergsted 22.4.1851
døde Christiane Møller, afdøde møller Møllers enke af Gryde Mølle, 68 år, begravet 28.4.1851.

Register til Lerchenborg Gods fæsteprotokol 12.10.1851:
Ole Christian Møller fæster Gryde Mølle efter moderen Peder C. Møllers enke.

Bjergsted 29.4.1868
gift ungkarl Julius Møller, 48 år, ved Gryde Mølle, og pigen Karen Marie Rasmusdatter, 32 år, ved Gryde Mølle.
Forlovere: møller Chr. Møller i Gryde Mølle og pensj. skolelærer Therkelsen af Bjergsted.

Bjergsted 26.10.1870
gift ungkarl Ole Kristjan Møller, møller, eier af Gryde Mølle, i Bjergsted sogn, 58 år, og pigen jomfru Vilhelmine Marie Hansen, af Gryde Mølle, 35 år.
Forlovere: møller Hansen af Marke Mølle og skolelærer Smith i Bjergsted.
Vilhelmine var husholderske på møllen allerede i 1860.
Vilhelmine var datter af Oles søster Cathrine Marie Møllers mand Rasmus Hansen og hans første kone Caroline Birgitte Elisabeth Svendsen. Hun blev født i Marke Mølle i Kundby 7.12.1835.

 

Kilder:
Ane og slægtstavle for Kaj Cedersted. Side 120 og søg på Gryde
Fra Holbæk Amt. 1919. Karoline Graves: "KONGENS MØLLER" OG OMEGN. Side 139-141
Fra Holbæk Amt. 1942. N. Jensen: Kongens Møller II. Side 117-122
Folketælling 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 1870, 1880, 1906
Ole Pedersen: Palle Bruun Olsens hjemmeside
slaegtogdata.dk
Aurelia Clemons: Peder Møller
lokalhistorien.dk: Mette Cathrine Sørensdatter
Rentekammeret Danske Afdeling, Landmålingsarkivet Christian 5.s matrikel 1689. Møllebog.

Noter:
1) Han er møllersvend og kommer senere til Cathrineberg Mølle og Holbæk Hestemølle Nord.

 

Halkevad Øvre Mølle i Skørpinge sogn, Vester Flakkebjerg herred, Sorø amt
Vandmølle ved Lindeså. Ejendomsmølle
Er benævnt Oure eller Øvre Mølle.
Der var 4 møller i Halkevad, 2 vandmøller og 2 vindmøller: Oure Vandmølle, Neder Vandmølle, Lille Vejrmølle og Store Vejrmølle.
Der er ikke altid skelnet mellem de forskellige møller i kilderne, så der kan forekomme sammenblanding.
 
 1648-1664-  Andreas Ibsen  
-1688-1692  Dittmer Bøfke. Ejer  
 1692-  Peder Clemensen  
-1718    Rasmus Jørgensen  
 1718-1749  Johan Jacob Evens  
 1749-1755  Jens Nielsen Schibsted Sophia Lorentzdatter Arff
 1755-1757  Jens Nielsen Schibsted enkemand
 1757-1760  Johan Andreasen  
 1760-1769  Peder Hartvigsen Wilchen  
 1769-1772  Niels Schow  Hornbech
 1772-1775  Jochum Christian Ancher  
 1775-1780  Christian Hviid  
 1780-1804  Søren Henrich Svendsen Buchwald Karen Andreasdatter
 1804-1805  enke Karen Andreasdatter
 1805-1839  Anders Rasmussen Kirstine Maria Buchvald
 1839-1845-  enke Kirstine Maria Buchvald

Skørpinge kirkebog begynder 1739
I Antvorskov Birk begynder:
1738 Skøde- og Panteprotokol
1773 Justitsprotokol
1797 Skifteprotokol

Skørpinge D: 9 p Trin: 1746:
David Christian, Hans Sifvenfelds Søn døbt. Jens Schibsteds Kone bar barned, Jens Pederss og Peder Johanss fadre.

Skørpinge Dom Oculi 1747:
Lorentz, Jens Schibsteds Søn af Halchevad hans hiemmedaab conf: og Publ:. Lars Hansens Kone Mar bar barned, Peder Rasmussen, Hans Møller og Niels Pedersen alle af Halchevad.

Skørpinge D: 1 p Pasc: 1748:
Lorentz, Jens Schibsteds hiemmedøbte Søns Daab conf: og Publ:. Inger Prams i Schielsch: bar barned, Lars Hanss, Hans Hanss, Rasmus Hanss i Halchevad Fadre.

Skørpinge D: 4 p Pasc 1748:
Jens Schibsteds Søn Lorentz af Halchevad begraved.

Antvorskov Birk Skøde- og panteprotokol
Auctions Skiøde paa Halkevad Vand Møller og Vejrmølle. Schielschiør 10.1.1749
Johan Jacob Evens, Kongl Maysts Postmester i Schielschiør sælger Halchevad Over Mølle, Nedre Mølle og ny Veyr Møllen opbygt paa Jørgen Diderichsens Grund til Jens Schibsted udi Halchevad Mølle for 1630 rigsdaler.
Her overdrages følgende ældre skøder m.m.:
1. Rasmus Jørgensen og Hustrus Skøde af 16.2.1718 til Sr: Johan Jacob Evens.
2. Raadmand Jørgen Bøfchis Transport paa Halchevad Over Mølle og Nedre Mølle til Peder Clemmensen, fordum Lands Tings Hører i Siælland af Dato 26.11.1692
3. Auctions Skiøde fra Andtvorschou Rett paa Halchevad Veyer Mølle strax ved Byen bestaaende af Datoe 9.1.1712.
4. En Attest under 12.7.1694 udi Skiødes Stæd meddelt Peder Clemmensen af Hr. Amtmand Bøfke og Amtskriver Thomas Jacobsen Mantix paa det til ermeldte Halchevad Mølle nu beliggende Hartkorn tilligemed Veyer Mølle Pladsen

Antvorskov Birk Skøde- og panteprotokol 4.1.1749
Udi Antvorschou Rytter Districts Pandte eller Justis Protocoller findes ikke nogen Pandte Heftelse paa Halchevad Vand Mølle Over Møllen kaldet, samt dend Veyer Mølle pa Jens Didrichsens Gaards Grund opbygte, at være indført, hvorved disse Møller ei Nogen er pandsat, hvilket paa forlangende in fidem.

Antvorskov Birk Skøde- og panteprotokol
Panteobligation udstedt. Slagelse 16.1.1749
Jens Nielsen Schibsted låner 1600 rigsdaler courant af Messieurs Friderich Christian & Ivarus Morup samt Søster Jomfrue Kirstine Cicilia Morup.

Jens Nielsen Schibsted og Sophia Lorentzdatter Arff kom fra Askov Mølle hvor Schibsted var møllersvend hos sin fætter Niels Krag. Som det fremgår af ovenstående kirkebogsuddrag, har han været møllersvend i Halkevad fra 1745, hvor de blev gift i Askov Mølle, eller 1746 og indtil han blev mølleejer i 1749.
Sophia Lorentzdatter Arff var døbt 25.1.1725 i Kirkerup, datter af Lorentz Lorentzen Arff og Kirsten Henrichsdatter Pram.
Kirsten Henrichsdatter Pram blev døbt 9.7.1706 i Skælskør, datter af Henrich Christensen Pram og Inger Bertelsdatter.
Inger Bertelsdatter var født ca. 1675, datter af Bertel Møller og Inger i Halkevad Nedre Mølle.

Skørpinge 1749:
Konfirmeret Vandmøllerens Thomas i Halchevad.

Skørpinge 23.1.1750:
Jens Schibsteds Daatter Kiersten af Halchevad døbt. Jomfru Wilhelmine Stramboe bar barned. Jomf Marie Sophie Westesdaatter Hvass og Halchevad Mænd fadre.

Skørpinge 14.9.1750:
Jens Schibsteds Daatter af Halchevad begraved.

Skørpinge D: 4 p Trin: 1753:
Jens Schibsteds Daatter døbt og Kaldet Else Kierstine. Mad: Frørup bar Barned. Mad: Hobroe, Msr Pram f:

Skørpinge 15.1.1755:
blev Jens Schibsteds Kone Nafnl: Sophie Lorentzdatter begraved.

Skørpinge D: 15 p Trint: 1756:
Jens Schibsteds Datter beg:.

Antvorskov Birk Skøde- og panteprotokol
Auctions Skiøde paa Halkevad Vand Møller og Vejrmølle. Slagelse 18.6.1757
Jens Nielsen Schibsted sælger Halchevad Over Mølle, Nedre Mølle og Veyr Møllen opbygt paa Jørgen Diderichsens Grund til Johan Andresen for 1950 rigsdaler.
Her overdrages følgende ældre skøder m.m.:
1. Rasmus Jørgensens Skøde af 16.2.1718 til Sr: Johan Jacobsen Evens.
2. Raadmand Jørgen Bøfchis Transport paa Halchevad Over Mølle og Nedre Mølle til Peder Clemmensen, fordum Lands Tings Hører i Siælland af Dato 26.11.1692
3. Auctions Skiøde fra Andtvorschou Rett paa Halchevad Veyer Mølle strax ved Byen staaende af Datoe 9.1.1712.
4. En Attest under 12.7.1694 udi Skiødes Stæd meddelt Peder Clemmensen af Hr. Amtmand Bøfke og Amtskriver Thomas Jacobsen Mantix paa det til ermeldte Halchevad Mølle nu beliggende Hartkorn tilligemed Veyer Mølle Pladsen og endelig
5. Copie af et Kongl: Skiøde dat: 17.8.1675 verificered fra Rente Kammmeret d: 12.8.1717.

Jens Schibsted kommer senere til Neder Mølle i Hatting sogn i Jylland, hvor han dør i 1778.

Antvorskov Birk Skøde- og panteprotokol
Panteobligation udstedt. Slagelse 21.6.1757
Johan Andresen låner 1400 rigsdaler af Hr: Cornet Ivarius Morop og hans Søster Jomfrue Kirstine Cicilia Morop.

Antvorskov Birk Skøde- og panteprotokol
Auctions Skiøde paa Halkevad Vand Mølle. Slagelse 11.6.1760
Velfornemme Peder Hartvigsen Wilchen fra Schielschiør køber på auktion vandmøllen og vejrmøllen for 1002 rigsdaler.
Der hører en hestemølle til vandmøllen.

Antvorskov Birk Skøde- og panteprotokol
Panteopbligation udslettet. Slagelse 1.7.1760
Panteobligationen fra Johan Andreæsen til Cornet Ivarius Morop og søster Jomfr: Morop udslettes.

Antvorskov Birk Skøde- og panteprotokol
Panteobligation udstedt. Halkevad Vand Mølle 11.6.1760
Peder Hartvigsen Wilchen låner 1200 rigsdaler af ædle Jomfrue Cicilia Kirstine Morop i Kiøbenhafn.

Skørpinge Dom. cantate 1761:
blev blev Rasmus Hansens Datter i Hv. døbt og kaldet Karen. baaren til Daaben af Madme Wilchen i Vand Møllen...

Skørpinge Dom. 2da Adv 1761:
blev Seign Wilchens Datter døbt og kaldet Dorothea Christina. baaren til Daaben af Ivar Møllers Hustru i Wemeløv. Fad. vare Skoleh. Christen Nielss i Schiørpinge, Lars Pederss og Jacob ?: ibid. Ole Madss og Anders Madss begge af Snecherop.

Skørpinge Fest. om. Sanctor. 1764:
Døbt Morten Nielsens liden Søn i Halchev. og kaldet Lars. baaren til Daaben af Madme Wilchen i Hv. Vand Mølle ...

Skørpinge Dom. 25 p. Trinit: 1765:
Døbt Seinigr Wilchens Søn i Halchevad Mølle og kaldet Wilchen baaren til Daaben af Morten Nielsens Hustr ibid. og Niels Pedersens Hustrue ibid gick hos, Fad. vare Dr Pors paa Pebringe, Jacob Madsen i Schiørpinge, Niels Nielsen paa Wolderopgaard, Rasmus Hansen fra Halchevad.

Skørpinge Dom: 2 p. Epiph: 1766:
intr. Monsr Peder Wilchens Kiereste fra Halchevad Vand Mølle.

Skørpinge 28.5.1769:
Døbt Sig: Schous Vand Møller i Halchevad, hans liden Datter og kaldet Christiane Maria baaren af Jomfru Trojel i Præstegaarden, Faderne forige møller ibid: Monseur Hartvigsen, og Konens Broder Monsiør Hornbech, bege opholdende sig i Halchevad Mølle.

Antvorskov Birk Skøde- og panteprotokol
Auctions Skiøde paa Halkevad Vand Møller og Vejrmølle. Slagelse 8.7.1769
Peder Hartvigsen Wilken sælger på Auction Vandmøllen og Vejrmøllen strax uden for Halkevad Bye på Vandmøllens grund til Sr: Niels Schow fra Holbek for 2050 rigsdaler.

Antvorskov Birk Skøde- og panteprotokol
Panteobligation udstedt. Halkevad Mølle 8.7.1769
Niels Schow låner 2000 rigsdaler af høyædle og velbaarne herr: Stephen Hansen Herre til Frydendahl kongl: Maysts generall Krigs Commissarius.

Skørpinge Dom 7 Post Trin: 1770:
Døbt Friederich Nielsens liden Søn fra Halchevad Mølle og kaldet Niels, baaren af Møller Konen Madame Schou sammesteds , Faderne Hans Hansen, Niels Pederss H, Ole Hansens H og Hans Hansens Hustrue alle fra Halchevad.

Oeder 1771 Skørpinge:
Ancher, Self Ejer Vand Møller, 50 år, i 3. ægteskab
hustru, 30 år, i 1. ægteskab.

Antvorskov Birk Skøde- og panteprotokol
Skiøde paa Halkevad Vand Møller og Vejrmølle. Slagelse 28.7.1772
Stervboet efter afgangne Generall Krigs Commisserii Stephen Hansen sælger møllerne til forvalter Anker paa Birchenegaard for 1400 rigsdaler.

Antvorskov Birk Skøde- og panteprotokol
Panteobligation udstedt. Halkevad Mølle 4.6.1772
Jochum Ancher låner 1200 rigsdaler af forvalter Christian Hviid paa Tersløse Gaard.

Skørpinge 2 Pent: 1774:
Døbt Morten Nielsens liden Søn fra Halchevad og kaldet Niels, baaren af Vand Mølleren Sig: Anchers Kieriste, Faderne vare 2 Mænd og 3 Qvinder fra Byen.

Antvorskov Birk Skøde- og panteprotokol
Skiøde paa Halkevad Vand Møller og Vejrmølle. Tersløsegård 28.6.1775
Jochum Christian Ancher sælger møllerne ved aucton 28.3.1775 til Hr forvalter Christian Hviid paa Tersløse Gaard. Læst og protocolleret inden Andtvorschou Districts Birke Tings Rett Tiirsdagen den 30.1.1776.

Antvorskov Birk Skøde- og panteprotokol
Panteobligation udstedt. Halkevad 22.4.1775
Kiendes Jeg underskrevne Jochum Christian Ancher endnu værende i Halkevad Mølle og hermed vitterliggiør ret vitterlig Gield skyldig at være til Velædle Hr Forvalter Christian Hviid paa Tersløse Gaard den Summa 290 Rigsdaler som ieg ved afregning er bleven ham skyldig deels har paa nys forstrakte Reede Penge og deels for det gods han ved Indførsel hos mig var udlagt og ei blev solgt ved Auctionen hos mig den 19 April næstafvigte. (usikker læsning)

Antvorskov Birk Skøde- og panteprotokol
Skiøde paa Halkevad Vand Møller og Vejrmølle. Tersløsegård 28.9.1780
Christian Hviid, Forvalter ved Baroniet Holberg og Hellestrup Gods sælger møllerne til Søren Henrich Svendsen Buchvald for 1500 rigsdaler.

Søren Buchvald kom fra Vandfalds Mølle.

Skørpinge Dom: 2 post: Paasch: 1782:
Døbt Vand Mølleren Sig: Buchvalds Søn og Kaldet Andreas, baaren af Smeden Johan Baltsers Hustrue fra Store Toglide, Vejr Mølleren Jens Larsens Hustrue gik hos, Faderne var ?.

Antvorskov Birk Skøde- og panteprotokol:
Auctions Skiøde paa Halkevad Store Vejr Mølle. Frederichslund og Slagelse 10.6.1783
Søren Buchvald Selvejer af Halchevad Vand Mølle køber Halchevad Store Vejrmølle ved auction for 570 rigsdaler.
Ejeren Jens Larsen må bo i Mølle Huuset til førstkommende Paaske.
Hans Broder Peder Larsen, møller i Høng er cautionist.

Skørpinge 5te Søndag i Faste 1787:
Døbt Vand Mølleren Sig: Buchvalds Søn og Kaldet Christen, baaren af Pigen Sig: Hansens Kieriste, Fadderne Vejer Mølleren Grejes Jensen i Førdrup og Boe Nielsen og Hustrue i Halchevad.

Skørpinge Dom 13 Trin: 1790:
Døbt Vand Mølleren Sig: Buchvalds Datter og kaldet Bodild Sophia, baaren af Degnens ? Madame Hansen, Fadderne Mølleren Grejes Jensen fra Førdrup og alle Halchevad Gaard Folk.

Skørpinge 1793:
Halchevad:
Konfirmeret Mølleren Sig: Buchvalds Søn Knud Buchvald

Skørpinge 1794:
Halchevad:
Konfirmeret Vand Mølleren Sig: Buchvalds Datter Kirstine Maria

Skørpinge Dom: 17 a Trin 1794:
Døbt Mølleren Sig: Buhvalds Søn og kaldet Svend, baaren af Ole Hansens Hustrue og alle Halchevad Gaard Folk vare Faddere.
Barnet Sven Buchvald blev møller på Krummerup Mølle.

Skørpinge 1797:
Halchevad:
Konfirmeret Vand Mølleren Buchvalds Søn Andreas Buchvald

Skørpinge 1802:
Halchevad:
Konfirmeret Mølleren Buchvalds Søn Christen Buchvald

Skørpinge 1804:
Ungkarl Anders Rasmussen fra Flacheberg forlovet med møller Hr Buchvalds datter Kirstine Maria Buchvald 24.6.1804. De blev copuleret 10.8.1804

Antvorskov Birk Skifteprotokol 28.7.1804:
Skifte efter møller Søren Buchwald som døde den 26. om aftenen.
Arvingerne er:
Enken Karen Andreasdatter og deres sammenavlede 5 børn:
Kirstine Marie, 24 år, ugift
Andreas, 22 år
Christen, 18 år
Bodil, 14 år
Svend, 9 år
Laugværge for enken er Jens Christian Berg af Skiørpinge
For børnene er tilsynsværge selveier Morten Nielsen Halkevad, da den første værge, farbroderen Møller Bertel Buchvald af Haunsøe Mølle, formedelst saa lang fraværelse ikke var tilstæde.

Skørpinge 30.7.1804
Begravet Møller Buchvaldt i Halkevad gl: 48 Aar

Skørpinge 1808:
12.6.1808 blev Møller Andersens Søn i Halkevad hjemmedøbt og i Daaben kaldet Søren.
30.7.1808 blev Daaben confirmeret. Barnet blev baaret af Pigen Bodil Buchvald. Fadderne: Christen Buchvald, Gaardmanden Morten Nielsen og Lars Jensen alle i Halkevad.

Skørpinge Dom: 7 p: Tr: 1809:
Conf: Daab for Andreas Rasmussens og Kirstine Maria Buchvalds Søn navnl: Søren Buchvald, i Halchevad mølle, b: af Søsteren Bodil Sophia Buchvald ibid: Fadd: Christen Buchvald, og alle Mænd og Koner ibid: Intr: eod: die:

Skørpinge 4.1.1812:
blev Hr Skolelærer Hans Espersen Borrebye i Gimlinge og Pigen Bodil Sophie Buchvald fra Halkevad Mølle indskrevne til Ægteskab. Som forlovere have undertegnede underskrevet:
Jens Blach, Præsteforpagter i Gimlinge
Anders Rasmussen, Møller i Halkevad

Skørpinge 25.12.1815
Begravet Karen Andreasdatter, Møller Buchvaldts Enke i Halkevad gl: 62 Aar

Skørpinge 1839:
Anders Rasmussen, møller i Halkevad, 58 Aar, død 6.12.1839, begravet 13.12.1839.

Antvorskov Birk Skifteprotokol 27.2.1840:
Bevilling til Kirstine Marie Buchvald, enke efter møller Rasmussen Halkevad, at hun kan sidde i uskiftet bo.

Mange oplysninger er modtaget fra Asger Kjelstrup

Links:
Folketællinger: 1787. 1801, 1834, 1840, 1845
Fritz Jacobsen: Vandmøller i Sorø Amt II.
Morten Petersen: Halkevad Øvre Mølle.
Henrik Høier: Overvågningsrapport for: SVM 01283-1. Halkevad Mølle.
Rentekammeret Danske Afdeling, Landmålingsarkivet Christian 5.s matrikel 1689. Møllebog. Halchevaad Ofuermølle
Rentekammeret Christian 5.s matrikel 1689. Modelbøger. Halchevaad Ofr Mølle
Rentekammeret Christian 5.s matrikel 1689. Matrikelbøger. Halchevaad Oure Mølle
Om Kongeriget Danmark: Skiørpinge Sogn.
Lars Skovvang Larsens tråd på Danske Slægtsforskere om Frands Møller.

Videre arbejde:
Oeder 1771 Skørpinge:
Boerup, Self Ejer Vejr Møller, 58 år, i 2. ægteskab
hustru, 50 år, i 1. ægteskab.
Antvorskov Birk Realregister: 2. sæt: Skørpinge og Fårdrup En mølle 1842-1949
Skørpinge Dom: Cantate: 1766:
blef Morten Nielss: barn af Halchevad døbt og kaldet Peder, Niels Mortesens Hustru af Ting Jellinge bar det, Fadere Vand Mølleren Rasmus Hansen, Hans Hansens Hustru og Morten Hansens Hustru alle af Halchevad.
Skørpinge Dom: Post Trin: 1766:
blef Rasmus Hansens Søn af Halchevad døbt og kaldet Lars, baaaren af Hans Larsens Hustru af Fordrup, Fadere Vand Mølleren, Morten Nielsen og Morten Hansen, Niels Pedersens Hustru og Hans Hansens Hustru alle af Halchevad.
Kan Jochum Christian Ancher være den Jochum Anker, accise skriver, 82 år, paa store ?gade der døde 19.11.1797 og blev begravet 23.11.1797 i Slagelse Sankt Michel.
Kan han være den Jochum Ancher der får døbt en række børn i perioden 1748-1759 i Føllenslev og i Hjembæk 1762 i Holbæk amt. De ligger tæt på Birkendegaard.

 

Halkevad Nedre Mølle i Skørpinge sogn, Vester Flakkebjerg herred, Sorø amt
Vandmølle ved Lindeså. Ejendomsmølle
Kaldes Under Møllen eller Nedre Mølle.
Der var 4 møller i Halkevad, 2 vandmøller og 2 vindmøller: Oure Vandmølle, Neder Vandmølle, Lille Vejrmølle og Store Vejrmølle.
Der er ikke altid skelnet mellem de forskellige møller i kilderne, så der kan forekomme sammenblanding.
Da møllen hedder Nedre Mølle, må den ligge vest for Øvre Mølle, nemlig nede ad Lindeså.
Asger Kjelstrup skriver: Chr 5. matrikel angiver, at den "tilhører Bertel Møllers egen gård" - og den gård må utvivlsomt have været Grønhøjgård. Her var der endnu omkring 1842 en sluse angivet på Høje Målebordsblade, tæt på vejen mellem Grønhøjgård og Skørpinge. Det passer pænt sammen med, at forvalter Hvid ved salget i 1760 forbeholder sig denne mølles jord, da han sælger møllerne i Halkevad - for da var Neder mølle nedlagt.
 
Det ser ud til at Nedre Mølle er ejet af møllerne på Halkevad Øvre Mølle i tiden efter 1692. Se Antvorskov Birk Skøde- og panteprotokol 10.1.1749 nedenfor.
 
-1639-1658-  Oluf Kieldemand  
-1661-  Hans Pedersen  
-1689-1695-  Bertel Møller Kirsten
 1692-  Peder Clemmensen  

Rentekammeret Christian 5.s matrikel 1689. Matrikelbøger.:
Halchevaad Bye:
Proprietarius Bertell Møller. Under Møllen. En Stampemølle.
Endnu findes tuende Veir Møller. Den ene bruges af Bertel Møller. Ejer er ikke angivet.
På opslaget før står:
Proprietarius Kongl: Majst. Bertell Møllers øde gaard.
Proprietarius Dittmer Bøffke i Kiøbenhafn. Bertell Møllers egen gaard.

Rentekammeret Christian 5.s matrikel 1689. Modelbøger.
Halchevaads Møller:
Til bemelde Bye findis ? skrefne Møller
Neder Mølle. Stampe Mølle. Tilhører Bertil Møllers egen gaards brug; forskrefne Vandmølle hafve iche uden ringe vandfald, kand derfor ey mølle om Sommeren mens om Vinteren.
Noch findis 2de Vejr Møller. Den ene tilhører Bertel Møller og skylder der af til H: K: Mayst 1 pund Biug 7skp Hafre oc andre smaa reedsell.
Se i samme kilde noget om Bertel Møllers egen Gaard, En Øde Gaards jord bruges af Bertel Møller og Schiørpinge Mølle Øde og afbrut, Jorden der til bruges af Bertil Møller og Niels Ibsen i Halchevad.

Lynge, Sorø Amt, 1.8.1690:
hafde Lauritz Møller i Eskildstrup, Kongskilde Mølle, en Søn kaldet Peder (til Daaben). Faddere Søren Christensen i Eskildstrup, Bertel Møller i Halchevad Mølle, Clemen Perss, Bertel Møllers Hustru Kirsten Halchevadmølle bar Barnet, Maren Pedersdatter i Hyllinge som er Lauritz Møllers Syster.
Lauritz Møllers hustru er Anne Bertelsdatter som er datter af Bertel Møller i Halkevad Mølle.

Skælskør 26.3.1693:
blev døbt Hendrich Christensen og Hans Hustrues Inger Bertelsdatters Datter ved navn Kirsten.
Mandfolk faddre: Frederich Michelsen, Hans Høy,
Qvindfolk faddre: Bertel Møllers Kone i Halchevad Kirsten Bertels bar barnet, Margrethe Mester Jensis gik hos, Piger: Maren Fridrichsdatter Koefoeds, Karen Karen Jensdatter.
Hendrich Christensen hed Henrich Christensen Pram og hans hustru Inger Bertelsdatter var datter af Bertel Møller i Halkevad.

Skælskør 13.10.1695:
blev døbt Hendrich Christenss Prams og Hans Hustrues Inger Bertelsdatters Datter ved navn Kirstine.
Mandfolk faddre: Bertel Møller i Halchevad, Jørgen Fredrichss Koefoed, Hans Perderss Høy.
Qvindfolk faddre: Maren Jens Urtegaards Mands bar det, Peternelle Christen Lessøes gik hos, Piger: Dorthe Margrethe Ebels, Catharine Christensdatter.

Skælskør 21.3.1697:
blev døbt Hendrich Christensen Prams og Hans Hustrues Inger Bertelsdatters Søn ved navn Christen.
Mandfolk faddre vare: Byefogden Hans Nielss Stub, Christen Pederss ?, Peder Nielssen Stub.
Qvindfolk faddre vare: Kirsten Bertel Møllers bar barnet, Mette Bertelsdatter gik hos, Piger: Boel Christensdatter, Margrethe Jensdatter af Ny Mølle, ????

Skælskør 24.6.1698:
blev døbt Hendrich Christensen Prams og Hans Hustrues Inger Bertelsdaatters Søn ved navn Johannes.
Mandfolk faddre: Lieutenant Steensen, Jørgen Koefoed, Bertel Møller .
Qvindfolk faddre: Kirstine M. Friderichs bar ham, Mette Bertelsdaatter Jens Møllers i Rosted gik hos(Sidste 6 ord er overstreget), Piger: Boel Christensdaatter, Anna Bertelsdaatter.

Skælskør 26.11.1699:
blev døbt Hendrich Christensens og Hans Hustrues Inger Bertelsdaatters Daatter ved navn Anne Kirstine.
Mandfolk faddere: Matz Pram, Esben Møller, Hans i Christen Pederens Boed.
Qvindfolk faddere: Bertel Møllers Hustrue, Cathrine Hans Bagers gik hos, Piger: Helvig Olufsdaatter, Boel Christensdaatter.

Skælskør 10.7.1701:
blev døbt Christen Hendrichsen Pram. Faderen Hendrich Christensen Pram, Moderen Inger Bertelsdaattersdaatter.
Mandfolk faddere: Jørgen Koefoed, Christen Jensen, Bertel Ibsen Møller .
Qvindfolk faddere: Maren Hl: Christians bar barnet, Cathrine Margrethe Hl: Hermands gik hos, Piger: Ellen Barchsmands, Maren Bertelsdaatter.

Antvorskov Birk Skøde- og panteprotokol
Auctions Skiøde paa Halkevad Vand Møller og Vejrmølle. Schielschiør 10.1.1749
Johan Jacob Evens, Kongl Maysts Postmester i Schielschiør sælger Halchevad Over Mølle, Nedre Mølle og ny Veyr Møllen opbygt paa Jørgen Diderichsens Grund til Jens Schibsted udi Halchevad Mølle for 1630 rigsdaler.
Her overdrages følgende ældre skøder m.m.:
1. Rasmus Jørgensen og Hustrus Skøde af 16.2.1718 til Sr: Johan Jacob Evens.
2. Raadmand Jørgen Bøfchis Transport paa Halchevad Over Mølle og Nedre Mølle til Peder Clemmensen, fordum Lands Tings Hører i Siælland af Dato 26.11.1692
3. Auctions Skiøde fra Andtvorschou Rett paa Halchevad Veyer Mølle strax ved Byen bestaaende af Datoe 9.1.1712.
4. En Attest under 12.7.1694 udi Skiødes Stæd meddelt Peder Clemmensen af Hr. Amtmand Bøfke og Amtskriver Thomas Jacobsen Mantix paa det til ermeldte Halchevad Mølle nu beliggende Hartkorn tilligemed Veyer Mølle Pladsen

 

Halkevad Store Vejrmølle i Skørpinge sogn, Vester Flakkebjerg herred, Sorø amt
Vindmølle. Ejendomsmølle
Der var 4 møller i Halkevad, 2 vandmøller og 2 vindmøller: Oure Vandmølle, Neder Vandmølle, Lille Vejrmølle og Store Vejrmølle.
Der er ikke altid skelnet mellem de forskellige møller i kilderne, så der kan forekomme sammenblanding.
 
-1740    Hendrich Christensen Wibe  
 1740-1747  Hans Jørgen Jørgensen Else Marie Pedersdatter
 1748-1758  Hans Jørgen Jørgensen 2. hustru
 1758-1763  Frantz Clausen Ane Cathrine Jensdatter
 1764-1783  Jens Larsen  
 1783-  Søren Henrich Svendsen Buchvald Karen Andersdatter

Skørpinge kirkebog begynder 1739

Antvorskov Birk Skøde- og panteprotokol:
Auctions Skiøde paa Halkevad Store Vejr Mølle. Nyesøe Mølle 23.6.1740
Ieg Hendrich Christen Wibe, boende i Nye Søemølle, sælger en mig tilhørende og arvelig tilfalden Eyendoms Veyrmølle ved Halchevad Bye i Antvorschou Amt beliggende, kaldet den Store Veyrmølle, og som bemte Hans Jørgen Jørgensen mig for samme Veyrmølle og Dessen Invetarium med Reede Penge, samt udgifne Obligation af 23 Juny dette Aar haver betalt og fornøyet..

Antvorskov Birk Skøde- og panteprotokol:
Pante obligation paa Halkevad Store Vejr Mølle. Halchevad 23.6.1740
Hans Jørgen Jørgensen Møller, boende ved Halchevad Store Veyer Mølle låner 230 Slette Daler Courant Myntz af velagte Sr Henrich Christensen Wiibe i Nyesøemølle.

NB. I følgende periode hvor Hans Jørgensen er møller i Vejrmøllen bor en Hans Møller i Halchevad. Bland dem ikke sammen.

Skørpinge 17.7.1740:
Sophie Amalia, Hans Jørgensen Vejr Møllers Daatter døbt Niels Møllers Hustru i Halchevad bar Barned, Lars Hanss, Peder Rasmussen og Rasmus Hansens Kone vare fadre.

Antvorskov Birk Skøde- og panteprotokol:
Transport af Pante obligation paa Halkevad Store Vejr Mølle. Nyesøe Mølle 1.5.1741
Jeg Underskrevne Henrich Christensen Vibe boende udj Nyesøe Mølle transporterer min Obligation paa 153 Rigsdaler til velædle Postmester Johan Jacob Evens udj Scielschiør.
Fremlagt og læst ved Skiftets holdelse udj Halchevad Store Veyer Mølle 6.2.1748 efter Hans Jørgen Jørgensens afd: Hustrue Else Marie Pedersdatter.

Skørpinge D: 7 p Trin: 1742:
Anne Marie, Hans Jørgensens Datter i Halchevad Vejr Mølle døbt Lars Hansens Kone i Halchevad bar Barned, og alle Halchevad Gaar Mænd vare faddre.

Skørpinge D: 21 p Trin: 1743:
Kirstine, Peter Bergs daatter af Halchevad døbt, Maren Lars Mortensens i Halchevad bar Barned, Hans Jenss, Hans Jørgenss Møller, Lars Andersens Kone alle af Halchvad faddre.

Skørpinge Esto mihi 1744:
Margrethe, Hans Jørgensen Vejrmøllers Datter døbt Niels Møllers Kone i Vand Møllen bar Barned, Rasmus Hansen og Hans Hansen i Halchvad fadre.

Skørpinge Dom: Lætare 1745:
Jørgen, Hans Jørgensen Vejrmøllers Søn i Halchevad døbt Lars Hansens Kone bar Barned, og alle Halchvad Gaard Mænd fadre.

Skørpinge Die Virid: 1746:
Peder, Hans Jørgensen Vejrmøllers Søn døbt Hans Møllers Hustru i Halchevad bar Barned, og Halchvad Mænd vare fadre.

Skørpinge 16.11.1747:
Hans Jørgensens Kone Else Marie Pedersd Kirg? af Halchevad begraved

Skørpinge 5.3.1749:
Jørgen, Hans Jørgensen Vejrmøllers Søn af Halchevad hans hiemmedaab Conf: og public: Snedkers Kone af Flacheberg bar Barned. Rasmus Hans Hans i Halchevad. Mads Jørgens i Sch: Fadre.

Skørpinge 16.3.1749:
Hans Jørgensens Søn Jørgen af Halchevad begraved.

Skørpinge Die Precue 1749:
Hans Jørgensens Datter Karen fra Halch: begraved.

Skørpinge D: 2 p Trin 1749:
Hans Jørgensens Møllers Datter begraved navnl Anne Marie.

Skørpinge D: 12 p Trin 1749:
Peder, Hans Jørgensens Søn begraved.

Skørpinge D: 2 p Pasc: 1752:
Hans Jørgensen Vejrmøllers Daatter døbt og kaldet Else Marie. Snedkers Kone af Flacheberg bar Barned.

Skørpinge Fer 3 Pent: 1753:
Hans Jørgensen Vejrmøllers Daatter døbt og kaldet Else Marie. Hans Kones Søster fra Gierløf bar Barned. Fad: 2de Mænd fra Gierløf.

Antvorskov Birk Skøde- og panteprotokol:
Transport af Pante obligation paa Halkevad Store Vejr Mølle. Schielschiør 11.6.1754
Ieg underskrevne Sara Catharina Sal: Postmester Evens udj Schielschiør transporterer min Obligation paa 153 Rigsdaler til velagt: Niels Nielsen boende paa Vollerup Gaard udj Antvorschou Amt.

Skørpinge Dom: 12 p Trin: 1754:
blef Hans Jørgenss Vejrmøllers Søn af Halchevad døbt og kaldet Hans Jørgen. Bodel Holtars i Schiørpinge bar Barned. Fadre af Halch:

Skørpinge 29.5.1758:
blef Hans Jørgenss og Hustru i Vejrmøllen begrafvet.

Skørpinge Dom: 25 p Trinit 1758:
Var Mads Hansens Søn til Daaben og kaldet Niels, Unge Niels Nielsens Hustrue p Vollerupgaard bar Barnet. Fadderne vare gl: Niels Nielss, Frands Møller, og een deel af Schiørpinge.

Antvorskov Birk Skøde- og panteprotokol:
Auctions Skiøde paa Halkevad Store Vejr Mølle. Slagelse og Tiørnlunde 24.12.1758
Velagtbare Frantz Clausen, Slagter af Schielschiør, køber Halchevad Store Veyer Mølle for 398 rigsdaler.
Auctionen holdes på vegne af velædle Jomfru Evens fra Schielschiør udi afg: Hans Jørgensen Møllers og afd: Hustrues Stervboe. Jomfru Evens er vel i familie med postmester Johan Jacob Evens, der solgte Halkevad Øvre Mølle 1749.

Antvorskov Birk Skøde- og panteprotokol:
Panteobligation. Halkevad 12.12.1758
Frantz Clausen låner 240 rigsdaler af velagtbare og velfornemme Niels Nielsen paa Wolderupgaard.

Skørpinge Dom: q m: geniti 1759:
Var Frands Møllers Søn til Daaben og kaldet Frederich, Niels Muurmesters Hustrue i Schielschiør bar det, Fadrene vare Møllerens 3de Brødre, Monsr Friderich Antonius og Hr Mohr?
Sønnen Friderich Frandsen er ifølge Lars Skovvang:
1786 Møllersvend i Krummerup
1789 Mølersvend i Kanehøj Mølle
1791 Møllersvend i Hyllested

Antvorskov Birk Skøde- og panteprotokol:
Auctions Skiøde paa Halkevad Store Vejr Mølle. Slagelse og Tiørnlunde 7.2.1764
Friderich de Løvenørn, skifteforvalter efter Selv Eieren afgl Frandtz Clausen Møller får afholdt auction over Møllen. Velagtbare Jens Larsen af Høng køber Møllen ved Auction 12.10.1763 for 350 rigsdaler.

Antvorskov Birk Skøde- og panteprotokol:
Panteobligation udslettet. Halkevad 27.2.1764
Frantz Clausens panteobligation til Niels Nielsen paa Wollerupgaard udslettes.

Skørpinge Dom Palm: 1767:
Døbt Jens Larsen Veier Møllers Søn i Halchevad og kaldet Lars, baaren af Christophers Hustrue fra Høng, Skoleholder Randers Hustrue i Schiørpinge gik hos. Faderne vare Peder Møller i Høng, Jens Pedersen i Grønholt og Hans Hansens Hustru af Halchevad.

Skørpinge Dom 4 Post Trinit: 1770:
Døbt Jens Larsen Veier Møllers Søn og kaldet Peder Nicolaj, baaren af Peder Møllers Hustrue fra Høng Skoleholderens Hustrue i Schiø: gik hos. Faderne vare Morten Nielss, Morten Hansen, Niels Pederss H: og Ole Hansens Hustrue alle fra Halchevad.

Skørpinge Dom 19 Post Trinit: 1770:
Begravet Veier Mølleren Jens Larsens liden Søn Peder Nicolaj gl 16 Uger.

Oeder 1771 Skørpinge:
Jens Larsen, Self Ejer Vejr Møller, 50 år, i 1. ægteskab
hustru, 24 år, i 1. ægteskab.

Skørpinge Dom: Sexags: 1772:
Døbt Vejer Møllerens liden Søn og kaldt Niels Hiort baaren af Sergeant Jens Pedersens Hustrue fra Grønholt Huuset, Faderne vare alle Halchevad Gaard Folk.

Skørpinge ? Søndag efter Paaske 1774:
Døbt Vejer Mølleren Jens Larsens liden Datter og kaldt Leviana baaren af Jomfru Trojel i Præstegaarden, Faderne Sergeant Wonsen fra Grønholdt Huset, og Halchevad Gaard Folk.

Skørpinge 2 Pent: 1774:
Begravet Vejer Mølleren Jens Larsens liden Datter Leviana gl 14 Dage.

Skørpinge Dom 13 Post Trin: 1775:
Døbt Veyer Mølleren Jens Larsens liden Datter og kaldt Mette Kirstine baaren af Sergeant Wonsens Hustrue fra Grønholdt Huset. Faderne vare 3 samme Mands svenne som arbeidede paa den Lille Mølle og Peder Larsens Hustrue fra Halchevad.

Skørpinge Dom: 2 Advent 1780:
Døbt Jens Larsen Vejr Møllers Søn og kaldet Jens. Baaren af Pigen Anna Maria Jensdatter fra Sørbye Magle. Faderne Sergeant Wohnsen ibid: Morten Hansen, Peder Larsen og Hans Hansens Hustrue fra Halchevad, og Skoleholder Randers Hustrue fra Schiørpinge.

Skørpinge Dom: 3 Eph: 1781:
Døbt Veier Møller Jens Larsen Datter og kaldet Anna. Baaren af Sergeant Wonsens Hustrue fra Grønholdt Huuset, Fadderne Ole Hansen, Morten Hansen, Hans Rasmusen, og gl Peder Larsens Hust: alle fra Halchevad.

Antvorskov Birk Skøde- og panteprotokol:
Auctions Skiøde paa Halkevad Store Vejr Mølle. Frederichslund og Slagelse 10.6.1783
Jens Larsen sætter sin mølle på auktion. Søren Buchvald Selvejer af Halchevad Vand Mølle køber Halchevad Store Vejrmølle ved auction for 570 rigsdaler. Ejeren Jens Larsen må bo i Mølle Huuset til førstkommende Paaske. Hans Broder Peder Larsen, møller i Høng er cautionist.

Antvorskov Birk Skøde- og panteprotokol:
Panteobligation udstedt. Halkevad Mølle 10.6.1783
Søren Henrich Svendsen Buchvalt af Halchevad Vand Mølle låner 500 rigsdaler af Hr Forvalter Christen Hviid paa Tersløse Gaard.

Antvorskov Birk. Justitsprotokol 15.12.1795
5. Læst Udslettelse. Mølleren Sr Søren Buchvaldt Halchevad Mølle hands til afg: h Forv: Hviid paa Tersløse Gaard udstædte Pante Obligation for Capital: 500 Rd dat: 10de Junii 1783, som ved paategnet Qvittering af Creditors Arvingers Fuldmægtig under 8de d: M: er erklæret som indfriet og betalt og dito Aarsag af Pante Bogen udslettet og annulleret.

Links:
Rentekammeret Christian 5.s matrikel 1689. Modelbøger. Halchevaads Møller

Videre arbejde:

 

Halkevad Lille Vejrmølle i Skørpinge sogn, Vester Flakkebjerg herred, Sorø amt
Vindmølle. Ejendomsmølle
Der var 4 møller i Halkevad, 2 vandmøller og 2 vindmøller: Oure Vandmølle, Neder Vandmølle, Lille Vejrmølle og Store Vejrmølle.
Der er ikke altid skelnet mellem de forskellige møller i kilderne, så der kan forekomme sammenblanding.
 
-1689-  Bertel Møller  

Rentekammeret Christian 5.s matrikel 1689. Modelbøger.
Halchevaads Møller:
Til bemelde Bye findis ? skrefne Møller
Neder Mølle. Stampe Mølle. Tilhører Bertil Møllers egen gaards brug; forskrefne Vandmølle hafve iche uden ringe vandfald, kand derfor ey mølle om Sommeren mens om Vinteren.
Noch findis 2de Vejr Møller. Den ene tilhører Bertel Møller og skylder der af til H: K: Mayst 1 pund Biug 7skp Hafre oc andre smaa reedsell.

 

Helledes Mølle i Everdrup sogn, Bårse herred, Præstø amt
Vandmølle, græsmølle, desuden hestemølle
 
-1751-1754-  Michel Møller  
-1755-  Peder Jensen  
-1771-1783  Silken Rosenberg Anne Cecilia Caspersdatter
-1790   Lorenz Peitersen Anne Cathrine Silkensdatter Rosenberg
 1790-1801-  Lorenz Peitersen Anne Margrethe Larsen

Everdrup Dom: 4 post Epiphan 1751:
Michel Møllers Kone i Helledis Mølle bærer Barnet ved Hans Smids datter Kirstine Maries dåb.

Everdrup Dom: 2 post Epiphan 1754:
Michel Møllers Kone i Helledis Mølle bærer Barnet ved Peder Vævers Søn Michels dåb.

Everdrup Fest: Omnium Sanct: 1754:
Michel Møllers Kone i Helledis Mølle bærer Barnet ved Ole Jensens Søn Anders dåb.

Everdrup Fest: Omnium Sanct: 1755:
Peder Jensens Kone i Helledis Mølle bærer Barnet ved Rytter Georg Schambergs datter Ane Engels dåb.

Everdrup Fest: Wisit: ?ariel 1758:
Christnet barn for Jørgen Møllere i Helledes Mølle og kalt Ellen Marie bar Gelfas Kone i Præstøe. Spons: Jens Snidkjer fra Bekkeskovs Huuse, Ole Jelling fra Raademølle, Hans Jenss Kone i Siolte.

Bækkeskov skifteprotokol 13.10.1783, side 15:
Skifte 24/11 1790 efter Silken Rosenberg, møller i Helledes Mølle.

1787: Møllen bebos af to enker, Maren Knudsdatter og Boel Jonases, som begge har opsigt med møllen.

Bækkeskov skifteprotokol 1790, side 41:
Skifte 24/11 1790 efter møller Lorentz Peitersens hustru Anne Kathrine Rosenberg.

Everdrup? Torsdagen d. 19 December 1790, trolovedes enkemand Lorens Peitersen under (?) Helledes Mølle med pigen Anne Margrethe Lassen af Engelstrupgård forloverne var: Rasmus Nielsen i Engelstrup og Jens Jørgensen ibid.

Gisselfeld skifteprotokol 1792 (1):
side 776: Registrering 15/9 1792 efter møllerens konemoder Anne Cecilia Caspersdatter i Over Brødebæks Mølle, enke efter Silken Rosenberg i Helledes Mølle.
side 783: Skifte 11/10 1792 efter Anne Cecilia Caspersdatter i Over Brødebæk.
Arvinger:
Anne Ester Silkensdatter, gift med møller Hans Pedersen, Over Brødebæk.
Anne Cathrine Silkensdatter, død efter ægteskab med møller Lorentz Pedersen, Helledes Mølle.
Casper Silken, skovfoged i Kalbyris på Herlufsholm gods.

Kilder:
Per Stobbes hjemmeside om møller.
Møller i Næstved Kommune.
Gunna Schel Museths tråd hos DIS-Danmark
Folketælling 1787
Folketælling 1801

 

Hellested Mølle i Hellested sogn, Stevns herred, Præstø amt
Mølle under Bregentved Gods, beliggende i Hellested By.
Der er to møller i Hellested sogn. Den ene ligger i byen: Hellsted Mølle, den anden uden for byen: Juellinge Mølle. Det kan let give anledning til forveksling, når der i en kilde er upræcis stedsangivelse.
 
1757-1765  Christian Svendsen Hauberg Anne Sophie Madsdatter
1766-1767  Jørgen Christian Lund Anne Sophie Madsdatter
1768-1793  Daniel Johansen Gemynthe Anne Kirstine Gynandt
1793-1808  Mads Christiansen Hauberg Birthe Kirstine Gemynthe
1810-1832  Henning Larsen Birthe Kirstine Gemynthe
1834-1843  Henning Larsen Anne Catrine Schøler
1843-1870-  Christian Schjøtz Anne Catrine Schøler
-1880-  Peder Valdemar Vessel Schjøts ungkarl
-1890-  Peder Valdemar Vessel Schjøts Maren Kirstine Pedersen

 

Christian Svendsen Hauberg er født ca. 1723, søn af møller og tømmermand Svend Hansen og Maren Hansdatter.
Anne Sophie Madsdatter er født ca. 1733, datter af Mads Nielsen, møller i Staunstrup i Everdrup sogn.

Der er ingen vielser i Everdrup kirkebog 1742-1773.

Everdrup Dom: 16 post Trinit: 1752:
Christnet et Barn for Christian Svendsen i Staunstrup og kalt Hans. Blandt fadderne er Mads Møllers Søn i Staunstrup.

Everdrup Fest: Purificat: Mariæ 1755:
Xstnet Barn for Xstian Svendsen i R:(Råde) Mølle og kalt Svend. Blandt fadderne er Mads Madsen i Staunstrup.

Hellested 19.3.1756:
Begravet Niels Olsen Møllersvend, som blev malet til døde paa Hellested Mølle, 30 aar.

Hellested Dom: Qvasim: genit: 1757:
Døbt Christian Møllers Barn i Hellested Mølle og kaldt Christian.

Hellested 13.9.1758:
Begravet Else Madses i Hellested Mølle, 66 Aar.

Hellested 3.7.1765:
Begravet Christian Schvendsen Møllere af Hellested, gl: 42 Aar 3Mdr.

Hellested 3.1.1766:
Copuleret Møllere Svend Jørgen Christian fra Herfølge Sogn og afgl: Christian Schvensens Enke i Hellested Mølle, som foreviste Konge Brev at vies hiemme i Huset. Forlovere vare Hans Stiffader og hendes Broder Møller i Stavnstrup Mølle.

Jørgen Christian Lund var født ca. 1740 i Tybjærg, søn af Christian Frederichsen Lund og Anna Margretha Johansdatter Gemynthe.

Hellested 3.7.1766:
Døbt Jørgen Christian i Hellested Mølle en Søn kaldet Christian Friderich, Mogens Andersens Kone af Herfølge bar ham. faderne: Niels Frisen af Torøye Mølle, Jens Biørk af Boes Mølle, Lars Chri?sen i Stampen, Niels Mikkelsens Kone.

Jørgen Christian Lund og Anne Sophie Madsdatter var i Rønnebæksholm Mølle 1768-1771, 1774-1777 i Bavelse Mølle og 1780-1796 i Hove Mølle i Smørum sogn.
Deres søn Jørgen Christian Lund var møller på først Hove Mølle siden Fuglevad Mølle i Kongens Lyngby.
Deres søn Christian Jørgensen Lund var møller på Lyngby Mølle.

Daniel Gemynthe kom fra Rønnebækholms Mølle.
Hans far Johan Henrich Gemynthe var møller i Næstved og bror til Jørgen Christian Lunds mor.
Daniels bror Cristian Gemynthe var møller på Røde Vejrmølle.

Hellested 25.8.1769:
Døbt Daniel Johansen Gemynde af Hellested Mølle sin Søn David.

Hellested Dom: Inv: 1773:
havde Daniel Johansen Gemynde sin Datter Birte Kirstine til Daaben. Niels Frises Kone i Thorøye Mølle bar hende. Fadrene: Mr Neuch, Clivia, ?, Ane Christine Huulbek fra Tryggevelde.

 

Kilder:
Stamtavler over familierne Hauberg og Arboe.
Daniel Gemynthe på Lone og Per-Johan Ørmens hjemmeside
Jørgen Christian Lund på Lone og Per-Johan Ørmens hjemmeside
Alfred Larsen, Personalhistorisk tidsskrift 1953-1955: Stamtavle over slægten Gemynthe.
Folketælling 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 1870, 1880, 1890,

 

Hellevads Mølle i Sværdborg sogn, Hammer herred, Præstø amt
Vandmølle ved Næs Å, nedlagt 1758, desuden hestemølle fra 1743, vindmølle fra 1770
 
-1612-  Hans Møller  
-1717  Jørgen Nielsen Dorothea Nielsdatter
-1743-1751  Hans Jørgensen Erk Maren Jørgensdatter
-1758-  enke Maren Jørgensdatter
-1761-1769  Jørgen Hansen Erch Kirstine Erichsdatter
1769-1776  Jørgen Hansen Erch Ane Marie Lorentzdatter Holsteen
1777-1780  Christen Stylsvig Ane Marie Lorentzdatter Holsteen
-1787  Peder Thorkildsen Bodil Pedersdatter
-1801-  Rasmus Pedersen Ane Margrethe Bentsen

Sværdborg kirkebog begynder først i 1739.

Hans Møller er nævnt i Lensregnskaber for Vordingborg, Jungshoved og Lekkende 1610-1614 som nr. 75. Her har jeg tolket Helffuadis som Hellevads.

Vordingborg Rytterdistrikts Skifteprotokol 27.9.1717:
Der er skifte efter Jørgen Nielsen møller i Hellevads Mølle.
Skiftet er ikke læst.

Øster Egesborg: Fest Circumb 1718:
Da Niels Jørgensen i Lekkende Mølle får døbt sønnen Jørgen Nielsen, er gudmor fasteren, ? Jørgensdatter, fra Hellevads Mølle i Sværdborg sogn. 2 fremmødte kvinder fra Sværdborg sogn er faddere.

Vordingborg 22.4.1731:
Hans Jørgens Hustrue af Græsbierg (Maren Jørgensdatter) bar møller i Hulemose Mølle Johan Henrich Cronbergs datter Ingeborre ved dåben.

Ved Hans Jørgen Erch af Græsbjergs søn Jørgens dåb 27.1.1732 i Vordingborg bar Inger Margrethe Johansdatter Kraft (A3X) ham og Anne Elisabeth Jørgensdatter Cronberg (A9) var fadder. Inger Margrethe Johansdatter Kraft var gift med møller i Hulemose Mølle Johan Henrich Cronberg (A3).

Møllerenken Dorothea blev begravet 24.2.1741 i Sværdborg. Der er skifte efter hende i Vordingborg Amtstues Skifteprotokol for 2. halve distrikt 13.11.1741. Af skiftet fremgår det at hendes afdøde mand, møller i Hellevads mølle, hed Jørgen Nielsen og at deres afdøde søn Niels Jørgensen var møller i Lekkende Mølle og deres datter Maren var gift med Hans Jørgen Erg i Hellevads Mølle.

Jørgen Hansen Erchs hustru Kirstine Ericsdatter begravet 19.12.1769 i Sværdborg.
Der er skifte efter hende i Skiftebehandlingsprotol for Vordingborg Amt 28.5.1770.

Jørgen Hansen Erch blev begravet 13.12.1776 i Sværdborg.
Der er skifte efter ham i Skiftebehandlingsprotol for Vordingborg Amt 7.12.1776 og 16 sider frem.

Hendric Andresen af Steenb: og Susanne Christoffersdatter af Hellevads mølle trolovede 1.4.1777 i Sværdborg.

Vielse efter Kongebrev d 30te Maj 1777: For hr Forvalter Christen Stylsvig i Kiøng og Jørgen Hansen Erks Enke Ane Marie Holsteen i Hellevads Mølle caverer Byefoged Kellerman og Klocker Gram.
Barn Johanne døbt 14.1.1778 i Sværdborg.
Barn Cathrine Maria døbt 1.11.1779 i Sværdborg.

Ane Marie Holsten blev begravet 28.3.1780 i Sværdborg, 26½ år gammel.

Peder Thorkildsen og Bodil Pedersdatters datter, Kirsten Pedersdatter, blev møllerkone i Hovby Mølle.

Per Nielsen Bock fra Hellev: Mølle begravet 1787 i Sværdborg, 80 år gammel.

Peder Thorkildsen i Hellev: Mølle begravet 19.11.1787 i Sværdborg, 42 år gammel.

Bodil Pedersdatter, enke efter møller Peder Thorkildsen i Hellevads Mølle begravet juni 1796 i Sværdborg, 48 år gammel.

Kilder:
Holger Munk: Vordingborg Rytterdistrikts vandmøller 1718-1774. Historisk Samfund for Præstø Amt.
Folketælling 1787
Folketælling 1801

 

Holbæk Hestemølle Nord. Holbæk sogn, Merløse herred, Holbæk amt
Ejendomsmølle i Holbæk by, adressen beskrives som følger:
1713 Ahlgades nordside
1713 i Labech på Algadens nordside
1747 Ahlgades nordside
1787 Labeks gaden 8
1801 Ahlgade 42 og 43
Alle andre steder Ahlgades nordside.
Det må formodes at det er samme adresse.
Ahlgade og Labæk ligger i dag i forlængelse af hinanden.
 
-1713  Michel PedersenE) Gift
1713-1723  Oluf ChristensenE) Mette Pedersdatter
1724-1747  Hans Jensen TaastrupE) Mette Pedersdatter
-1727-1732  Niels HenrichsenM) Marie Nielsdatter
1733-1740  Niels HenrichsenM) Margrethe Rasmusdatter Mariager
1741-1751  Peder Jensen HeilschouM) Margrethe Rasmusdatter Mariager
1747-1753  Jens Pedersen BojeE) Margrethe Elisabeth Birch5)
1753-1754  Enke Margrethe Elisabeth BirchE)
1754-1786  Søren Larsen FriisE) Margrethe Elisabeth Birch
1786-1789  Søren Larsen FriisE) enkemand
1789-1798  Søren Larsen FriisE) Malene Svendsdatter
-1787-1790  Lars NielsenS) ugift
1790-1791  Lars NielsenS) Maren Knudsdatter
1798-1808  Frederik WinekenE) Kirstine Marie Lange
1804-1809  Jens Mandix NielsenF) Birthe Larsdatter
1809-1813-  Ole BentzenE) Kirstine Marie Lange
1810-1816-  Georg KesselhahnF) Birthe Larsdatter
E) mølleEjer, F) mølleForpagter, M) Møller og ikke ejer, S) møllerSvend

 

Holbæk Byfoged. Skøde- og panteprotokol 12.6.1713:
blef læst efterfølgende Skiøde og Pante Obligat:
Skøde 8.4.1713:
Michel Pedersen overdrager skødet over sin gård, hestemølle, mølle huus med mere beliggende på Ahlgades nordside i Holbæk til ærlig og agtbar Olluf Christensen Husforpagter paa Bonderup (Store Tåstrup sogn) for ? rigsdaler.
Panteobligation 9.6.1713:
Olluf Christensen kender sig at være de fattige i Holbæk skyldig 100 rigsdaler.
Her står at beliggenheden er i Labech paa den Nordre sidde Algaden.

Holbæk Sankt Nikolaj 24.5.1713:
blev Ole Christensøns søn født og blev døbt 28.5.1713 og blev kaldet Peder.

Holbæk Byfoged. Skifteprotokol. 3.3.1716.
Skifte efter Jens Pedersen Taastrup enkemand i Holbech.
Arvinger:
Hans børn:
Peder Jensen Taastrup 41 år
Hans Jensen Taastrup 39 år
Bodil Jensdatter 26 år
Inger Jensdatter 24 år
Kirsten Jensdatter 19 år

Holbæk Sankt Nikolaj 16.4.1723:
blev Olle Christensøn møller begravet.

Holbæk Byfoged. Skifteprotokol 14.9.1723:
Strækker sig over 7 opslag.
Skifte efter Olluf Christensøn
Arvinger er
Enken Mette Pedersdatter
Deres børn:
Christen Ollufsen, 14 år
Peder Ollufsen, 11 år
Ellen? Ollufsdatter, 17 år

Holbæk Sankt Nikolaj 31.3.1724:
blef Hans Jensøn Tostrup og Mette Pedersdatter Sl: Olle Christensøns Enche troloved blef vied d 24.5.1724.

Holbæk Byfoged. Skøde- og panteprotokol No 2304 18.6.1726
Niels Hendrichsen, Borger og Indvaaner udi Holbech, låner 200 rigsdaler af velfornemme mand Peder Hansen Rar, Borger og Indvaaner i Holbech.

Holbæk Sankt Nikolaj 10.6.1727:
blef Olle Olsøn Arbeids Mands søn fød, blef hiemmedøbt og blef kaldet Olle, men 17.6. blef der læst 11.10.1727 over det.
Gig hos Niels Henrichsøn Møllers Hustru i Heste Mølle.

Holbæk Sankt Nikolaj 8.10.1727:
blef Niels Hendrichsøn i Heste Mølle hans søn fød, blef døbt 11.10.1727 og blef kaldet Hendric.

Holbæk Sankt Nikolaj 29.10.1728:
blef Niels Henrichsøn møller i Heste Mølle hans søn fød, blef døbt 4.11.1728 og blef kaldet Hans.

Holbæk Sankt Nikolaj 10.11.1729:
blef Niels møller i Heste Mølle hans søn fød, blef døbt 15.11.1729 og blef kaldet Hendric.

Holbæk Sankt Nikolaj 27.10.1731:
blef Niels Henricksøn møller i Heste Mølle hans søn fød, blef døbt 30.10.1731 og blef kaldet Bertel.

Holbæk Sankt Nikolaj 25.12.1732:
blef Niels Henrichsøn møller i Heste Mølle hans søn fød, blef døbt 30.12.1732 og blef kaldet Niels.
Bar barnet Hans Taastrups hustru i Heste Mølle.

Holbæk Sankt Nikolaj 30.12.1732:
blev Niels Henrichsøn Mølleres Hustru i Hestemøllen begravet.

Holbæk Byfoged. Skifteprotokol 4.2.1733:
Skifte efter Marie Nielsdatter, hestemøller Niels Henrichsens afdøde hustru
Arvinger er
Enkemanden Niels Hendriksen
Deres børn:
Hendrik Nielsen, 3 år med formynder Jokum Hendriksen
Bertel Nielsen, 1¾ år med formynder Bunde Hendriksen
Niels Nielsen, ¼ år med formynder Niels Pedersen Handskem

Holbæk Sankt Nikolaj 15.7.1733:
blef Niels Henrichsøn møller i Hestemøllen og Mademoiselle Margrethe Rasmusdatter viet hiem i Huuset.

Holbæk Sankt Nikolaj 20.7.1735:
blef Niels Henricksøn møller i Heste Møllen hans datter fød, blef hiemme døbt og kaldet Anne Marie d 23.7.1735 blef døbt i kirken.

Holbæk Sankt Nikolaj 6.3.1736:
blev Niels Henricksøn møllers Datter begravet.

Holbæk Sankt Nikolaj 3.2.1740:
blev Niels mølleres Moder i Hestemøllen begravet.

Holbæk Sankt Nikolaj 7.5.1740:
blev Niels Henrichsøn møller i Hestemøllen begravet.

Holbæk Byfoged. Skifteprotokol 4.6.1740:
Strækker sig over 5 opslag.
Skifte efter Niels Henrichsen, borger og møller her udi Holbech
Arvinger er
Enken Margarete Rasmusdatter Mariager med laugværge Peder Jensen Heilschou
Hans børn med første kone, deres værge hans bror Bonne Hendrichsen:
Hendrik Nielsen, 10 år
Bertel Nielsen, 9 år
Niels Nielsen, 8 år

Holbæk Sankt Nikolaj ?.7.1741:
blef Peder Jensøn Heyelskov og Sl: Niels Møllers Enche viet hiem i Huuset.

Holbæk Byfoged. Skifteprotokol 31.7.1745:
Strækker sig over 5 opslag.
Skifte efter Anne Margrethe Evertsdatter i Holbæk
Arvinger er
Enkemanden Jens Hansen
Deres børn
1. Peder Jensen Heilskov, møller (i hestemøllen)
2. Anders Jensen
3. Hans Jensen i København, død
Hans børn:
3.1 Casper Engel Hansen, discipel i Københavns skole
3.2 Zacharias Hansen.

Holbæk Sankt Nikolaj 17.5.1747:
blef Jens Pedersen Boye og Margrethe Elisabet Birc viet hiem i Huuset.

Holbæk Sankt Nikolaj 11.8.1747:
blev Hans Jensøn Taastrup begravet.

Holbæk Byfoged. Skøde- og panteprotokol 18.12.1747:
Her på Holbechs Bye Ting læst følgende Skiøde og Pant Obligationer:
Skøde 11.12.1747:
Mette Pedersdatter Sal Hans Jensen Taastrups efterleverske overdrager skødet over sin gård, hestemølle, mølle huus med mere beliggende på Ahlgades nordside i Holbæk til velagte Jens Pedersen Boje borger og indvaaner i Holbech for 860 rigsdaler.
Det nævnes at hendes første mand Oluf Christensen fik skødet 8.4.1713.
Panteobligation 11.12.1747:
Jens Pedersen Boje låner 600 rigsdaler af velagte Mette Pedersdatter Sal. Hans Jensen Taastrups efterleverske.
Panteobligation 18.12.1747:
Jens Pedersen Boje låner 200 rigsdaler af velagtbare og fornemme Sr Andreas Drejer i København.

Holbæk Sankt Nikolaj 2.9.1748:
blef Jens Boye hans datter fød, og døbt 6.9.1748 og blef kaldet Johanne.

Holbæk Sankt Nikolaj 9.4.1749:
blev Sl: Hans Taastrups Encke begravet.

Holbæk Sankt Nikolaj 6.9.1750:
blev Jens Boye hans søn fød, og døbt 9.9.1750 og kaldet Peder.

Holbæk Byfoged. Skifteprotokol 10.4.1751:
Strækker sig over 2 opslag.
Testamente for Peder Jensen Heilskov i Holbæk og Margrethe Rasmusdatter Mariager
Her står ikke at han er møller.

Holbæk Sankt Nikolaj 18.5.1751:
blev Peder Jensen Heilschow begravet.

Holbæk Sankt Nikolaj 13.6.1752:
blev Jens Boyes og Margaretha Lisbeth Birch, deres datter fød, og siden d: 16: i Kirken døbt og kaldet Johanne Margaretha.

Holbæk Sankt Nikolaj 2.6.1753:
blev Jens Boye begraven.

Holbæk Byfoged. Skifteprotokol. 3.8.1753.
Jens Bojes enke Margrethe Elisabeth får bevilget at sidde i uskiftet bo.

Holbæk Sankt Nikolaj 7.8.1753:
blev Sl: Jens Boyes Enkes Margaretha Lisbeth Birch Hendes Søn fød, hvem siden d: 10de August i Kirken blev døbt og kaldet Jens Pedersen (Boye).

Holbæk Byfoged. Skifteprotokol. 11.5.1754.
Skifte efter Jens Boje Borger og Møller i Holbech.
Arvinger:
Enken Margrete Lisbet med laugværge Hans Isaachsen Wolff, borger og indvaaner i Holbech.
Deres børn:
Jens Pedersen Boje ¾ år med formynder Christopher Jørgensen borger og skoemager i Holbech.
Johanne Margrete Jensdatter Boje 1¾ år med formynder Jens Christensen borger og indvaaner i Holbech.

Holbæk Sankt Nikolaj 29.5.1754:
blev Søfren Larsen og Margaretha Elisabeth Birch Sl: Jens Pedersen Boyes Enke copulerede hiemme i Huuset.

Holbæk Sankt Nikolaj 9.3.1755:
blev Søren Larsen Friis og Margaretha Elisabeth Birch deres datter fød, som siden d: 13de ejusdem i Kirken blev døbt og kaldet Helene.

Holbæk Byfoged. Skøde- og panteprotokol 9.6.1755:
er læst følgende Pant Obligationer:
6.6.1755:
Søren Larsen Friis Borger og Hæste Møller låner 400 rigsdaler af Peder Ørum Sognedegn i Rørvig.
7.6.1755:
Søren Larsen Friis låner 300 rigsdaler af jomfru Maria Anna Munch i København.
Skødeoverdragelse mellem de to forgående ejere 5.10.1747 omtales.

Holbæk Sankt Nikolaj 29.3.1756:
blev Søren Friisis Datter(Helene) begravet.

Holbæk Sankt Nikolaj 17.8.1757:
blev Søren Larsen Friis og Margaretha Elisabeth Birch deres datter fød, som siden d: 23de ejusdem i Kirken blev døbt og kaldet Mariane.

Holbæk Byfoged. Skifteprotokol 16.5.1766:
Strækker sig over 11 opslag.
Skifte efter Margrethe Rasmusdatter Mariager, enke efter Hestemøller Peder Jensen Heilschou.
Arvinger er
På hans side:
Hans bror Hans Jensen i København, død.
Hans søn Casper Engel Hansen, klokker i Holbæk.
På hendes side:
Hendes søskende:
1. Mathias Abel Mariager, byfoged i Kristiansand i Norge, død.
Hans børn:
1.1 Torborg Helene Abel Mariager, 33 år.
1.2 Anne Cathrine Abel Mariager, død.
Hendes børn:
1.2.1 Mathias Abel Juul
1.2.2 Abel Cathrine Juul
1.2.3 Ida Kirstine Juul
1.2.4 Anne Juul
2. Anne Rasmusdatter Mariager i Spjellerup i Fakse herred, enke efter Johan Christian Find, degn (i Lyderslev og Frøslev).

Holbæk Sankt Nikolaj 7.1.1778:
blev Jens Thaastrop og Niels Jensen Avlsmands Enke Malene Svendsdatter copuleret hjemme i Huuset.

Holbæk Sankt Nikolaj 29.4.1786:
døde Sr. Søren Larsen Friis Kirkeværges Kone, og blev begravet 6.5.1786, hendes alder var 69 Aar.

Folketælling 1787:
Lars Nielsen1) møllersvend bor på ejendommen hos Søren Friis.

Holbæk Sankt Nikolaj 4.3.1789:
blev Velædle Hr Søren Friis Kirkeværge og Sal: Jens Thaastrops Enke(Malene Svendsdatter) copoleret hjemme i Huuset.

Holbæk Sankt Nikolaj 16.4.1790:
blev Lars Nielsen møller Svend og Pigen Maren Knuds Datter forlovet og blev ægte Viet i Kirken d: 12.5.1790.

Holbæk Sankt Nikolaj 13.7.1791:
blev Lars Nielsen Vershusmands Døfødte Pige Barn begravet i betalt jord.

Holbæk Sankt Nikolaj 17.7.1791:
Døde Lars Nielsen Vershusmands Kone og blev betalt i betalt jord d 20de gammel 40 aar.

Holbæk Sankt Nikolaj 26.8.1791:
blev enkemand Lars Nielsen Vershusmand og Pigen Karen Peders Datter trolaavet ægte Viet i Kirken d: 4.9.1791.

Lars Nielsen blev 21.10.1791 værtshusholder og brændevinsbrænder i Holbæk4).

1796 Søren Larsen Friis sælger Ahlgade 54 til Lars Nielsen4).

Frederikssund 16.10.1798:
blev Kjøbmand Friderich Wineken af Holbæk og Jomfru Kirstine Marie Lange af Frdsund gift.

Holbæk Byfoged. Skøde- og panteprotokol 22.12.1798:
Skøde 20.12.1798:
Søren Larsen Friis sælger sin gård og hestemeølle med mere til Friderich Wineken for 4600 rigsdaler. Efter min og den nuværende forpagters død hiemfalder hestemøllen med fuldkommen eiendoms rett til Hr: Friderich Wineken.
Panteobligation 20.12.1798:
Friderich Wineken låner 2500 rigsdaler af Søren Friis.

Holbæk Sankt Nikolaj 30.10.1799:
blev Friderich Wenniche afvels? og Hæste mølere og Kirstine Marie Lange Deres Søn fød som siden d: 12.11.1799 blev døbt og kaldet Hans Christian.

Holbæk Sankt Nikolaj 28.4.1800:
Døde Lars Nielsen Vershuusmand og blev begravet i betalt jord d 3.5.1800 gammel 46 aar.

Holbæk Sankt Nikolaj 30.10.1800:
blev ung Karl Hans Hansen og Vershuusmand Lars Nielsens Enke Karen Pedersdatter ægte viet hiemme i Huuset.

Holbæk Byfogeds Skifteprotokol nr. 810 18.11.1800.
Skifte efter Lars Nielsen.
Arvinger er
Enken Karen Pedersdatter med laugværge Søren Friis, borger og indvaaner i Holbæk
deres børn med værge deres farbror Jens Mandix Nielsen på Butterup Højmølle.
Knud Arild Larsen 8? år
Søren Larsen 6 år

1801 Friderich Wenniche er Wertshuusmand og bor Ahlgade No. 42 og 43.

Holbæk Sankt Nikolaj 25.9.1802:
blev Hr Fridrich Wenniche Kirkeværges og Kirstine Marie Lange, Deres Datter fød som siden d: 6.10.1802 blev døbt og kaldet Frideriche Kirstine.

15.6.1804 blev Jens Mandix Nielsen3) forpagter på Frederik Winnekens Hestemølle4).

Jens Mandix Nielsen var tidligere møllersvend på Butterup Højmølle.

23.9.1805 fik han borgerskab som møller i Holbæk4).

Holbæk Sankt Nikolaj 16.9.1808:
døde Friderik Wenniken Brændevinsbrænder og Avlsmand, og blev begravet den 23.9.1808 i betalt Jord paa Urtegaarden 34 Aar gammel.

Holbæk Byfoged. Skifteprotokol: 16.9.1808, 15.10.1808 og 21.6.1809
Skifte efter borger og brændevinsbrænder Friderich Wennichen.
Arvinger:
Enken Christine Marie Lange med laugværge hl: Pastor Lyngbye her i Holbech.
Deres børn hvis værge er farbroren Christian Wenniche Brygger og Brændevinsbrænder af Hillerød:
Hans Christian, 9 år
Frideriche Christine, 6 år
Friderich Wennikens enke Christine Marie Lange bliver bevilget at sidde i uskiftet bo.

Holbæk Sankt Nikolaj 24.12.1808:
døde Forligelses Kommissair Søren Friis og blev begravet den 2den Januar 1809 i betalt Jord 80 Aar og nogle Maaneder gammel.

Holbæk Byfoged. Skifteprotokol 26.12.1808:
blev anmeldt Borger Søren Friises Dødsfald den 24 om aftenen. Men da alle Arvingerne vare Myndige er intet for den civile Skifte Ret at forrette.

Holbæk Sankt Nikolaj 16.6.1809:
blev Ungkarl Ole Bentsen og Enken Marie Kirstine Lange copuleret hiemme i Huset.
Han kan være bror til Søren Christian Bentsen, fæster af nederste Vintre Mølle i 1819. Se skifte efter moren Ane Cathrine Olsdatter 16.1.1819 Aastrup Gods 241, 242.

Holbæk Sankt Nikolaj 7.11.1809:
døde Jens Mandix Mølle Forpagter, og blev begravet den 11te Ditto i betalt Jord 45 Aar Gammel.

Holbæk Byfoged. Skifteprotokol 7.11.1809 og 7.4.1810.
Skifte efter Jens Mandix.
Arvinger er
Enken Birthe Larsdatter med Laugværge borger og brændeviinsmand i Holbæk Anders Møller
Deres børn. Deres værge er borger og brændeviinsmand i Holbæk Hans Hansen
Mette Marie 10 år
Lars 8 år

Holbæk Sankt Nikolaj 7.4.1810:
blev Ungkarl Georg Kesselhahn og Enken (efter Jens Mandix Nielsen) Birthe Larsdatter indskrevet til Ægteskab og ægteviet i Kirken den 16.5.1810.
Georg Kesselhahn havde været møllersvend 1787 i Gryde Mølle og 1801 i Cathrineberg Mølle.

Holbæk Sankt Nikolaj 5.3.1812:
blev Georg Kesselhahn, Mølle Forpagter, og Birthe Larsdatter, deres Søn født som den 15.3.1812 blev døbt og kaldet Jens.

Holbæk Byfoged. Skøde- og panteprotokol 14.6.1813:
Skøde:
Jeg Ole Bentzen, Borger og Brændeviinsbrænder, sælger til Carl Ferdinandt Munthe, Eier af den anden Hestemølle her i Byen, den mig tilhørende Hæstemølle, med tilhørende Inventarium som Forpagteren har i Brug, til forflyttelse i hans egen Gaard eller hvilket andet sted han finder for godt her i Byen med samme Privilegie Rett og Rettigheder som ieg den eiet og brugt haver. Købesummen er 833 rigsbankdaler og 2 mark rigsbank.
I navneregistret står at hestemøllen ligger i Labæk. Desuden at Munthe er købmand.

Holbæk Sankt Nikolaj 1.3.1816:
Jens Jensen, tienende, 30 år, gift med Maren Larsdatter, tienende, 33 år.
Forlovere: Georg Kisselhahn, Møller, og Rasmus Rasmussen, Br: brænder.
Georg Kisselhahn er gift med Maren Larsdatters søster Birthe Larsdatter4).

Holbæk Byfoged. Skøde- og panteprotokol 16.4.1816:
Strækker sig over 3 opslag.
Carl Ferdinandt Munthe Borger og Kjøbmand i Holbæk befuldmægtiger herved S: Hr Landsoverrets samt Hof og Stadsrets Prokurator Delbanco i Kiøbenhavn...

1816 Carl Ferdinand Munthe går fallit.6)

1818 Ole Bentzen og Kirstine Marie Lange bliver separeret. Se MyHeritage

Holbæk Sankt Nikolaj 17.7.1820:
døde Magdalene Friis, Enke efter Søren Friis Forligelses C:, 83 år, begravet 20.7.1820.

Holbæk Byfoged. Skifteprotokol:
Skifte efter Magdalene Salig Friises
17.7.1820, desuden folio 570, 570, 571, 573, 576, 579, 586, 609.

Frydendal gods. Skifteprotokol. 8.2.1822 pg 262 283
Skifte efter Sidse Christensdtr i Benneboe
Arvinger:
Enkemand Lars Jorgensen gmd
Børn:
1. Lars Larsen, 48 år, hjemme
2. Christen Larsen, 40 år, hmd i Simmendefeld Mark
3. Birthe Larsdtr, gift med Georg Kesselhahn møllersvend i Holbek
4. Maren Larsdtr, gift med Jens Jensen hiuulmand i Holbek
5. Ane Larsdtr, gift med Christen Jorgensen i Benneboe
6. Mette Larsdtr (død - 2.2.1822), gift med Jens Nielsen hmd i Benneboe
6.1 Bodil Jensdtr
Se skifteekstrakt

Holbæk Sankt Nikolaj 30.9.1831:
døde Georg Kisselhahn, Spekhøker og Hestemøllersvend, 67 år, begravet 6.10.1831.

Holbæk Sankt Nikolaj 17.5.1841:
døde Maren Kirstine Bentzen fød Lange, 66 år, brændevinsbrænder Ole Bentzens fraskilte hustru, begravet 21.5.1841.

Holbæk Sankt Nikolaj 15.11.1843:
døde Birthe Larsdatter, Enke efter Høker Gerog Keiselhahn, 69 år, begravet 20.11.1843.

 

Kilder:
Lars Nielsen: Dansk Biografisk Lexikon, bind 10 side 102 eller Dansk Biografisk Leksikon XIV side 92. Søg på Mandix.
Margrethe Rasmusdatter Mariager: wikitree .
Søren Larsen Friis: H. Friis-Petersen: Stamtavle over Familien Friis fra Aarhus. Søg på D2.Søren
Peter Korsgaard: Byggeri og konjunkturer i Holbæk 1800-1850 belyst gennem en undersøgelse af Ahlgades nordside. Årbog for Historisk Samfund for Holbæk Amt 1986.
Anders J. Eriksholm: Holbæk Byes Grundtakst 1682, side 80
Albert Thomsen: Holbæk Købstads Historie. 1. halvbind og 2. halvbind Lidt om møller side 471-472. Noget om Søren Friis og lidt om Munthe.
Historiske Kort: Holbæk Bygrunde. På de to sidste kort er der matrikelnumre. Kortet 1868-1901 har letlæselige matrikelnumre.
Folketællinger:
Kirstine Marie Lange: 1787, 1801, 1834, 1840
Ole Bentzen: 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850
Inger Marie Bentzen: 1801, 1845, 1850
Søren Larsen Friis: 1787, 1801
Lars Nielsen: 1787
Frederik Wenniche: 1801
Georg Kesselhahn/Kisselhan: 1787, 1801
Birthe Larsdatter: 1801, 1834, 1840
Jens Kesselhahn: 1834, 1840

Noter:
1) Lars Nielsen er ane til Michael EneRiis.
3) Jens Mandix Nielsen er bror til Lars Nielsen. Se skifte efter Lars Nielsen i Holbæk Byfogeds Skifteprotokol nr. 810 18.11.1800.
4) Oplysning fra Michael EneRiis.
5) Født 25.2.1715 i Holbæk, datter af Peder Birch.
6) ifølge Holbæk Købstads Historie side 458.

videre arbejde:
Primære kilder til oplysninger fra Michael EneRiis er endnu ikke læst.

 

Holbæk Hestemølle Syd. Holbæk sogn, Merløse herred, Holbæk amt
Ejendomsmølle i Holbæk by, adressen beskrives som følger:
mest Ahlgades sydside
1787 Ahlgade 64
1801 Ahlgade 69
1812 Ahlgade 68 og 69

 
-1787-1791  Jens WollumE) Birthe Busch
-1787-  Jens BuschS) ugift
1791-1796  Christen NielsenE) Louise Geis
1796-1800  enke Louise Geis
1800-1801-  Peter IversenE) Inger Møller
1804-1813  Hendrich AndersenFO) Anne Margrethe Teisner
-1812  Friderich BuschE) ?
1812-1813-  Carl Ferdinand MuntheE) Inger Marie Bentzen
E) mølleEjer, FO) mølleFOrpagter, S) møllerSvend

 

Krogstrup 10.7.1767:
blev hollenderen paa Svanholm Christen Nielss og huusholdersken Lovise Geis efter kongebrev viede paa Svanholm.
Louise Geis var født 23.5.1745 og døbt 27.5.1745 i Hillerød, datter af Johann Georg Geis og Kirstine Birgitte Kragelund.

Krogstrup 25.3.1778:
Sr Nielsen paa Swanholm en søn til daaben kaldet Niels Jonas baaren af madamme Geist i Friderichsborg. Fadd: Birkedommer Bang, forvalter Peters:, garner Lydum og Jomfr Hochheim.

Folketælling:
Jens Wollum 1787 Ahlgade 64. Jens Busch er Birthe Buschs brorsøn.
Chresten Nielsen 1787

Holbæk Byfoged. Skøde- og panteprotokol.
17.12.1791
Jens Wollum borger og boende i Holbech sælger til sr Christen Nielsen, boende her i Holbech sin gård med hestemølle som nu af Peder Jørgensen beboes beliggende på Ahlgadens syndre side for 4000 rigsdaler.
23.12.1791
Chresten Nielsen vertshuus og auwlsmand i Holbech låner 2000 rigsdaler af velædle sr Ole Dyrlund i Tudselundegaard.
17.12.1791
Christen Nielsen boende i Holbech låner 1900 rigsdaler af hofbygmester hr Andreas Kirkerup her i Staden. Som cautionist og selvskyldner hr Hochheim i Frederiksborg.

Holbæk Byfoged. Skøde- og panteprotokol.
18.12.1795
Christen Nielsen låner 2000 rigsdaler af velædle hr Christen Nicolai Lind i Holbech.

Holbæk Sankt Nikolaj 21.11.1796
døde Sr Nielsen hestemøller vershuus og avelsmand blev begravet i betalt jord d: 26.11.1796 gl: 52 aar.

Holbæk Byfoged. Skifteprotokol. 21.11.1796:
Skifte efter vertshuusmand Sr Christen Nielsen i Holbech.
Arvinger:
Enken madme Lovise med laugværge hr. kiøbmand Bang i Holbech
Børn:
Johanne Kirstine, gift med muurmester Hugheim i Friderichsborg
Anna Sediche, gift med consumptionsbetient Thor Olsen i Holbech
Johan Georg, 22 aar, sstudent og for nærværende tiid conditionerende i Norge
Niels Jonas, 18 aar, og i condition hos hr amtsforvalter Schmidt i Holbech
Nicoline Cætria, 15 aar, hiemme hos hendes moder.

Holbæk Byfoged. Skifteprotokol. 12.5.1800 og 23.6.1800
Skifte efter Mette Sophie Geyst Henning Hviids enke
Arvinger:
Hendes søster
Louise Geist, enke efter Christian Nielsen i Holbek. Tilstæde paa hendes vegne hendes søn Niels Jonas Nielsen fuldmægtig ved Holbechs Amtstue.
Niels Jonas Nielsen bliver møller på Store Mølle 1804-1805

Holbæk Byfoged. Skøde- og panteprotokol.
31.12.1800
Louise Geiss salig Christen Nielsens enke og efterleverske i Holbek med lauværge J. A. Bang sælger til hr Peter Iversen her i Holbek sin gaard og derved værende hestemølle for 4000 rigsdaler.
13.5.1800
Næsten det samme, men køber angives her som hr Peter Iversen gartner paa nuværende tid paa Ryegaard.
15.12.1800
Peter Iversen borger og indvaaner i kiøbstaden Holbeck låner 3000 rigsdaler af hr kiøbmand Bork
11.6.1801
Peder Iversen borger og indvaaner i kiøbstaden Holbech låner 400 rigsdaler af velagte bondemand Jens Andersen i Bredtved Bye paa Arichsholms Gods.
19.12.1804
Hendrich Iversen borger og indvaaner i kiøbstaden Holbeck låner 300 rigsdaler af hr Søren Friis borger ligeledes her i staden mod 3. prioritet i hans ejendom beliggende paa Ahlgadens syndre side under matricul 69.

Holbæk Byfoged. Skøde- og panteprotokol.
3.1.1804
Hvorefter ieg underskrevne Peter Iversen fra undertegnede dato i 10 år bortforpagter min ejende og tilhørende heste mølle til borger og møller Hendrich Andersen her ved Holbech. Der aftales en afgift på 90 rigsdaler om året.
(I registret står at Hendrich Andersen er fra Lille Mølle)

Nykøbing Sjælland 4.12.1810:
blev forevist kongelig Vielsebrev af 29.11.1810 hvorefter Kjøbmand Carl Ferdinand Munthe og Jomfru Inger Marie Bentzen(15 år) af Nykøbing blev viet 6.12.1810.
Hendes Forlover var hendes far købmand C. Bentzen.

Holbæk Byfoged. Skøde- og panteprotokol
Skøde 31.12.1812:
Friderich Busch sælger sin gård med tilhørende Brændeviins Værk og Hestemølle og mere beliggende på Ahlgades søndre side No 68 og 69 til S. T. Hr Carl Ferdinand Munthe for 18000 rigsdaler.
Panteobligation 15.5.1813:
Carl Ferdinand Munthe låner 1250 rigsdaler af Kiøbmand Andreas Borch her i Byen.

Holbæk Byfoged. Skøde- og panteprotokol 14.6.1813:
Skøde:
Jeg Ole Bentzen, Borger og Brændeviinsbrænder, sælger til Carl Ferdinandt Munthe, Eier af den anden Hestemølle her i Byen, den mig tilhørende Hæstemølle, med tilhørende Inventarium som Forpagteren har i Brug, til forflyttelse i hans egen Gaard eller hvilket andet sted han finder for godt her i Byen med samme Privilegie Rett og Rettigheder som ieg den eiet og brugt haver. Købesummen er 833 rigsbankdaler og 2 mark rigsbank.
I navneregistret står at hestemøllen ligger i Labæk. Desuden at Munthe er købmand.

 

Kilder:
Historiske Kort: Holbæk Bygrunde. På de to sidste kort er der matrikelnumre. Kortet 1868-1901 har letlæselige matrikelnumre.
Folketælling: 1787
Peter Iversen: 1801, Niels Jonas Nielsen: 1801, Louise Geist: 1801,

 

Videre arbejde:
Christen Nielsen kunne måske være bror til Lars Nielsen og Jens Mandix Nielsen

 

Hovby Mølle i Fakse sogn, Fakse herred, Præstø amt
Vandmølle ved Fakse Å, fæstemølle under Rosendal gods
Der er tre møller i Fakse sogn. En vandmølle der ligger i Hovby by, Hovby Mølle, en vandmølle der ligger lidt længere nede ad Fakse Å, Blåbæk Vandmølle og en vindmølle i nærheden, Blåbæk Vindmølle.

 

-1732   Søren Hansen Rabe/Rabbe Cathrine Christensdatter
-1753   Lars Andersen Kirsten Mortensdatter
 1753-1791  Lars Sørensen Schøller Kirsten Mortensdatter
 1791-1792  Lars Sørensen Schøller Margrethe Nielsdatter
 1792-1793  Søren Nielsen Kragh Margrethe Nielsdatter
 1793-1810  Søren Nielsen Kragh Kirsten Pedersdatter
 1811-1828  Diderich Johansen Schade Kirsten Pedersdatter
-1834-1855-  Johan Frederich Conrad Wilhelm  Arnsborg Johansen Sofie Magdalene Sønderup

 

Fakse kirkebog begynder først i 1760.

Der er skifte efter Cathrine Christensdatter, gift med Søren Hansen Rabbe, møller i Hovby Mølle og kromand på Karise Kro.
15.5.1732 i Tryggevælde Amts Rytterdistrikts Skifteprotokol og
19.3.1732 i Rosendal Gods SKifteprotokol folio 132b-139a.
Arvingerne er:
Hendes mor Karen Sørensdatter, gift med Henrich Henrichsen møller på Sageby Mølle
Hendes søster Kirsten Christensdatter, gift med møller i Strøby Vejrmølle Laurits Christiansen
Hendes bror Jens Christensen med formynder møller i Tryggevælde Mølle Mads Jensen.
Skiftet er fundet af Lars Skovvang Larsen.

Karise 28.11.1732:
Copulerede i ægteskab Kromand Søren Rabe i Karise og Catharina Sørensd: Hiort.
Forlovere: Hans Davids Kromand i Spiælderop og Christopher Møller Kaabersmed af Kiøge.

Karise 8.1.1734:
begravet Søren Hanss Vertshuusmand i Karise i sit 49de aar.

Karise 20.6.1734:
døbt afdøde Søren Hanss i Kroen hans Søn Søren baaren af Ritmester Bues Frue i Kiøge. Faddere: Forpagter Mons Mørch paa Julinge, Rasmus Michelsen i Arnøje, Hans Dachudt i Spiædrup?, Peder Togerup ved Vemmetoft, Mads Møllers Daatter i Tryggev: Mølle, Præste Konen her ved Stedet.

Tryggevælde Amts Rytterdistrikts Skifteprotokol 9.9.1734 7 opslag
Der er skifte efter Søren Hansen Rabbe i Karise Kro.
Arvinger:
Enken Anna Cathrine Hiort
Deres søn Søren Sørensen Rabbe
Desuden omtales Søren Rabbes
søster i Asminderød Kroe, gift med Hendrich Nielsen Seier?
bror Erik Hansen i Cronborg Ampt, Emdrup bye?
ældste bror Laurs Hansen paa Langstrup? Kroe i samme Ampt

Det ser ikke ud til at Søren Hansen Rabe har noget med møllen at gøre efter 1732.

Karise 4.5.1735:
copulerede i ægteskab Monsr Rasmus Michelsen og Søren Hanses efterladte enke Mad: Karen Sørensd: Hiort i Karise Vertshuus.
Forlovere: Hr ?Raad Bruun og Monsr Michel Rasmusen paa Hesedegaard?

1787: Margrethe Nielsdatter tjener i møllen.

Mølleren i Hovby Lars Sørensens hustru Kirsten begravet 20.4.1791 i Fakse, 95 år gammel.

Mølleren i Hovby Lars Sørensen begravet 4.1.1792 i Fakse, 65 år gammel.

Søren Nielsen Kragh blev født 1757 i Askov Mølle, søn af møller Niels Kragh og hustru Anne Sophie Jørgensdatter.

Mølleren i Hovby Søren Krags hustru Margrethe Nielsdatter begravet 23.9.1793 i Fakse, 45 år gammel.

Kirsten Pedersdatter blev født ca. 1772 i Køng?, datter af møller i Hellevads Mølle Peder Thorkildsen og Bodil Pedersdatter. Køng kirkebog begynder først 1813.

I 1798 var han - Søren Krag i Hovby - og en Andreas Krag i Køng faddere til Rasmus Pedersens og Ane Magrethe Bentsens datter Boel Kirstine (25117) i Hellevads Mølle.
Se her og her.

Diderich Johansen Schade blev født 11.2.1778 i Blæsbjerg Mølle, søn af møller Johan Peter Schade og hustru Kirstine Rasmusdatter.

Kirsten Petersen, enke efter møller Schade og før da møller Kragh, død 2.6.1856 og begravet 9.6.1856 i Fakse, ca 84 år gammel.

Kilder:
Høng-Haslev-Faxe Lokalsider.
Fund og fortidsminder.
museum-online.
Folketællinger: 1787, 1801

 

Hulemose Mølle i Vordingborg sogn, Bårse herred, Præstø amt
Vandmølle ved Møllebækken fra Kulsøen
Fæstemølle, først under Vordingborg Slots Gods, 1670-1701 livgeding for prins Jørgen, 1701-1774 under Vordingborg Ryttergods, derefter ejendomsmølle
 
-1513-  Mortin Nielss  
-1610-  Oluf  
-1620-  Niels  
-1638-1640-  Niels Hansen  
1658-1668  Jens Nielsen Anne Jensdatter
-1670-1713  Christen Sørensen Anne Jensdatter
1713-1714  Christen Sørensen enkemand
1714-1718  Ernst Ditlef Gærber Catrina
1714-1719  Eyler Nielsen  
1719-1764  Johan Henrich Cronberg (A3) Inger Margrethe Johansdatter Kraft (A3X)
1764-1774  Johan Christian Kraft Cronberg(A3.3) ungkarl
1774-1789  Jacob Wimmer Sophie Amalie Corneliusdatter
1791-1799  Johan Peter Schade Cathrine Wimmer
1800-1805  Friederich Johan Holm Cathrine Wimmer

Oluf Møller er nævnt i Lensregnskaber for Vordingborg, Jungshoved og Lekkende 1610-1614 som nr. 73.

Jens Nielsen er bror til Peder Nielsen i Mern Mølle.

Vordingborg Rytterdistrikts Skifteprotokol 8.3.1714:
Der er skifte efter Christen Søfrensens kone Anne Jensdatter.
Skiftet er ikke læst.

Ernst Ditlef Gærber er nævnt som husfoged på Vordingborg Slot 1708-1718. Han boede ikke på møllen, men havde fæstet.
I Gærbers tid var møllen henpagtet til Eyler Nielsen.

Johan Peter Schade var tidligere møller på Blæsbjerg Mølle på Falster. Hans faster var Johanne Hansdatter Schade fra Tubæk Mølle og Grumløse Mølle.

Jacob Wimmer købte møllen for 3180 rigsdaler ved auktionen i 1774.

Cathrine Wimmer er datter af Jacob Wimmer.

Der er skifte efter Johan Peter Schade: Registreringsprotokol for Vordingborg Amt 28.3.1799

Kilder:
Holger Munk: Vordingborg Rytterdistrikts vandmøller 1718-1774. Historisk Samfund for Præstø Amt.
P. Chr. von Rehling-Qvistgaard: Hulemose. En gammel vandmølles historie og dens beboere. Historisk Samfund for Præstø Amt. Årbog 1963. Ny række. Bind 6. Hefte 2.
Per Ole Schovsbo: Møllerne i Vintersbølle og Nyråd, Lokalhistorisk Forening for Vintersbølle/Nyråd.
Jørgen Ravn Theisen: Hulemose Vandmølle gennem 500 år. Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv.
Folketælling 1787. Læs Original Kilde
LOKALHISTORISK FORENING FOR VINTERSBØLLE/NYRÅD: Hulemose vandmølle og Per Ole Schovsbo: Møllerne i Vintersbølle og Nyråd

 

Hårlev Mølle i Hårlev sogn, Bjæverskov herred, Præstø amt
Vindmølle, fæstemølle.
 
1754-1771-  Lars Nielsen (se A3.7) Dorthe Marie Larsdatter (se A3.7)
-1787-  Bartholomeus Deichman Christiane Thomassen
-1801-1819  Ole Bruun Edel Christine Deichman
-1826-1860-  Søren Christian Bruun Betty Henriette Louise Euphresine Meyer
-1870-  Edvard Severin Trine
-1880-  Peter Hansen Sidse Marie Petersen

Hårlev kirkebog begynder først i 1755.
Så vidt jeg kan se, mangler Hårlev kirkebog 1786-1810 på Arkivalier online. (24.7.2017)

Lars Nielsen og Dorthe Marie Larsdatter kom fra Tryggevælde Mølle.

1771 Oeder: L. Nielssøn, Hidtil Kromand og Møller paa Stædet.

Edel Christine Deichman er døbt 4.12.1772 i Karise, datter af kaptajn Bartholomæus Deichman og Christiane Thomassen.

Skifter Juellinge, Tryggevælde og Alslev Godser
2-222 Skifte 22/3 1788 Capitain Bartholomeus von Deichmann, 58 år i Hårlev Kro 1062
enke Christiane Thomasdatter
børn
1 Edele Christine Deichman
2 Vithus Behring Deichman

Hårlev 17.3.17971):
Viet Ole Bruun og Edel Christine Deichman.

Hårlev 1.11.1797:
blev hr Ole Bruuns og Madme Edel Christine Deichmans Barns daab confirmeret, hun var født d: 20.9.1797 og hiemmedøbt 22.9.1797. Barnest navn var Johanne.

Hårlev 26.6.1799:
døbt hr Ole Bruuns i Haarlev Kroe og Madame Edel Christine Deichmans søn, født 28.3.1799 og i hiemmedåben 31.3.1799 kaldet Søren Christian.

Ole Bruun døde 4.12.1819 og blev begravet 15.12.1819 i Hårlev, 73½ år gammel.

Søren Christian Bruun er søn af forrige møllerpar.

Skifter Juellinge, Tryggevælde og Alslev Godser
4-148 Skifte 28/10 1824 sagfører Ole Bruuns, død 8/12 1819, 73 år i Hårlev Kro og Mølle, 668
enke Edel Kirstine Deichmann, død 23/7 1858 i Hårlev
Skiftet er ikke nemt at læse!
der er en bror Christen Bruun og en ugift søster Christiane Bruun

Mølleforpagter i Hårlev Søren Bruun og datter af præsten i Toksværd Betty Henriette Louise Euphresine Meyer blev gift 11.8.1826 i Toksværd.

Edel Christine Deichman død 23.7.1858, begravet 31.7.1858 i Hårlev, 88 år, 8 måneder gammel.

Søren Christian Bruun, forhen Møller i Hårlev, opholdt sig i København, død 28.2.1883, begravet 6.3.1883 i Hårlev, 83 år gammel.

Kilder:
Folketælling 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 1870, 1880,

 

Noter:
1) fundet af Carl Hindborg Hemmingsen.

 

Juellinge Mølle i Hellested sogn, Stevns herred, Præstø amt
Vindmølle.
Bliver også kaldt Juellinge Hollandske Mølle.
Fæstemølle under Juellinge Gods, som i 1755 er under Bregentved Grevskab.
Der er to møller i Hellested sogn. Den ene ligger i byen: Hellested Mølle, den anden uden for byen: Juellinge Mølle. Det kan let give anledning til forveksling, når der i en kilde er upræcis stedsangivelse.
 
-?-  Eskild Nielsen Mette Pedersdatter
-1735-1736  Søren Nielsen ungkarl
 1736-1755  Søren Nielsen Anne Margrethe Madsdatter
 1756-1761-  Søren Nielsen Anne Kirstine Cronberg (1700.36)
-1762-1766  Johan Didrich Stibolt Margrethe Elisabeth Røder
 1766-1769-  Greis Jensen  
-1770-1771-  Erik Pedersen  
-1774-1781-  Lars Nielsen Adriane Jacobsdatter
-1787-1792  Jørgen Andersen Lerche Frederica Hedevig Nielsdatter
 1792-1798  enke Frederica Hedevig Nielsdatter
 1798-1806-  Peder Svendsen Frederica Hedevig Nielsdatter
 1829-1831  Søren Christian Frederik Fjeldsted Anne Magrethe Ramberg
 1832-1860  Jens Christian Olsen Grønkjer Anne Magrethe Ramberg
 1860-  Jens Christian Olsen Grønkjer enkemand
-1870-1894  Laurits Nicolai Larsen Clemmentine Jacobine Marie Arneberg
 1894-1901-  Laurits Nicolai Larsen enkemand

Møller enken Mette Pedersdatter i Juellinge Mølle blev begravet 76 år gammel 23.5.1736 i Hellested. Der er skifte efter hende i Juellinge Gods Skifteprotokol 25.9.1736.
Søren Nielsen overtog fæstet efter Eskild Nielsen ved dennes død, som jeg ikke har kunnet finde. Det fremgår af skiftet efter Mette Pedersdatter. Søren Nielsen er nævt som møller i kirkebogen 1735.

Anne Margrethe Madsdatter er datter af datter af Møller i Tryggevælde Mølle Mads jensen og Dorthe Marie Larsdatter og dermed søster til Møller Lars Madsen på Grumløse Mølle og derefter Stensby Mølle hvor han var gift med Abelone Cronberg (A3.7).

Hellested 23.7.1755:
Begravet Søren Møllers Hustrue Anna Margrete Madsdatter i Juelinge Mølle, 35 Aar.

Der er skifte efter Anne Margrethe Madsdatter i Bregentved Gods Skifteprotokol 3.11.1755.

Anne Kirstine Cronberg (1700.36) ved jeg desværre ikke hvor kommer fra.

Hellested 8.3.1762:
Trolovet Johan Didrich Stibolt i Juelinge Mølle og Margrethe Elisabeth Røder. Folover Niels Jørgensen i Taarøye Mølle og Andreas Meiser i Strøbye Mølle. Copul d: 11 Juny.

Hellested 5.12.1762:
Johan Stibolt i Jullinge Mølle Hans hiemmedøbte Barns Daab confirmeret, blev kaldet Anne Marie. Blandt fadderne: Søren Didrichsen i Jullinge Mølle.

Hellested Dom: 3: Advent 1762:
Begravet Johan Stibolts i Jullinge Mølle Datter Anne Marie, gl: 14 Dage.

Hellested 12.8.1764:
Havde Johan Didrich Stiboldt Barn i Kirke kaldet Friderich Diderich, Christian Schvensens Kone i Hellested Mølle bar det. Fadere: Forvalter Nøragger, Peder Larsen i Thorøye, Niels Frisen i Thorøye Mølle, Hans Pedersens Kone i Hasle.

Bregentved Gods. Fæstebreve. 10.9.1766:
Fæstebrev for Gregers Jensen fra Schousøe Mølle til Juellinge Mølle, som Johan Diderichsen hidtil har beboed, men nu goedvillig har afstaaed.

Greis Jensen fik døbt børnene Mette 19.5.1766 og Mette Cathrine 4.5.1769 i Hellested.

Fakse Dom: 7 p Trinit 1768:
Begravet Hans Nielsens Søn i Wibede(Vivede), 7 aar gl, som blev slaget af en Mølle Winge af Juellinge Mølle i hovedet, som hand blev ført hiem halv-død, og døde 2½ Timer derefter.

Hellested 28.10.1770:
havde Erik Pedersen i Juellinge Mølle en Datter Mette Marie til Daaben, Jens Biørnsens Kone i Boes Mølle bar hende. Fadrene: Peder Johans: i Hellested Mølle, Lars Nielss: i Juell: Mølle, Claus Skovfogeds Kone.
Om det er Erik Pedersen eller Lars Nielsen der er møller i Juellinge Mølle kan ikke umiddelbart afgøres.

Lars Nielsen fra Hasle(Haslev) og Adriane Jacobsdatter blev trolovet Dom: 12 p: Trin: 1765 i Karise. Forlovere var Niels Nielsen i Hasle og Jacob Smed i Carise. De blev gift Dom: 19 p: Trin:
Adriane Jacobsdatter var født 19.7.1744 i Karise, datter af Jacob Pedersen Smed.
Et par gode bud er, at deres søn Niels er døbt 1766 i Lyderslev og deres søn Jørgen er døbt 21.6.1771 i Lyderslev.

Hellested Dom: 4 p: Circ: 1774:
havde Lars Nielsen i Juellinge Mølle sin Datter Margrethe Elisabeth til Daaben. Christen Dyrelunds Kone bar hende. Faderne: Mr: Schow, Mr: Plum, Frid: Bøgvad, Claus Skovfogeds Kone.

Hellested Dom. Rogate 1776:
havde Lars Nielsen i Juellinge Mølle en Datter til Daaben kaldet Johanne. Niels Friesens Kone i Torøye Mølle bar hende. Fadderne: Daniel Johansen Gemynde, Klaus Skovfoged, Johan Frideriksen, Niels Povelsen, Hans Gotehuts Hustrue.

Hellested 7.7.1779:
havde Lars Nielsen i Juellinge Mølle en Søn til Daaben kaldet Adam Gotlob. Jomfrue Bøgvad bar ham. Fadderne: Forvalter Bording, Monsr Anne Kier, Monsr Bille, Monsr. Dyrelund.

Hellested 18.4.1781:
havde Lars Nielsen i Juellinge Mølle hands hiemmedøbt Søn Hans i Kirke, Hollænderens Kone paa Tryggevelde bar ham, Fadderne, Mons And: Kier, Monsr Bille, Monsr Schov, Klaus Skovfoged.

Hellested Dom: 16 p: Trinit: 1781:
Begr: Lars Nielsens Søn Adam Gotlob fra Juellinge Mølle, gl: 2 Aar 3 M:.

Hellested 17.4.1785:
Havde Jørgen Andersen i den nye Mølle en daatter til daaben, kaldet Ane Margrethe, Jacob Christophersens Kone i Lejerstofte bar hende, Faddere Mathias Jensen i Lund Mølle, Ole Nielsen i Kaalager Huuset, Jens Christensen i Traabye, Lars Møller i Hobye Mølle.

Hellested 30.4.1786:
Daaben confirmeret over Jørgen Andersens hiemmedøbte Daatter i Juellinge Mølle, kaldet Cidse, blev baaret af Maren Olufsdaatter fra Kolager Huset. faderne vare Mathias Jensen i Lund Mølle, Lars Møller i Hobye Mølle, Lars Nielsen ved Juellinge, Jens Christensen i Frobye.

Folketælling 1.7.1787:
Lars Nielsen bor i Juellinge gamle Møllehus med sin kone og 4 børn. Han ernærer sig som snedker.

Hellested Dom: 5 p Trinit: 1787:
begr: Jørgen Andersens Daatter i Jullinge Nye Mølle, Anne Magrethe, 2 Aar.

Hellested 20.4.1788:
Begr: Lars Nielsens Daatter fra Juellinge gl: Mølle Huus nom: Marie, 1½ Aar.

Hellested 1.6.1788:
Daaben confirmeret over Møllerens Jørgen Andersens Søn fra Juellinge Nye Mølle, kaldet Adam Gottlob, blev baaret af Skovriderens Cornelii Hustrue ved Carise. Fadere vare Skovfoged Ole Nielsen i Colagger Skovhuus, Matthias Jensen i Lunds Mølle, Møllersvend Peter Natenberg paa Bregentveds Mølle, Skytte Karlen Kier hos Skovrider Bøgvad og Jens Christensen Sognefoged i Traabye.

Hellested 21.12.1792:
Begravet Jørgen Andersen i Juellinge Hollandske Mølle, 61 Aar.

Jørgen Andersen Lerches skifte: Juellinge Gods Skifteprotokol 23.2.1793.

Friderica Hedevig Nielsdatter blev gift med møllersvend Peder Svendsen 3.8.1798 i Hellested.

Hellested 28.12.1798:
Begravet Peder Svendsens Stedsøn fra Juellinge Nye Mølle n Niels Jørgensen, 26 Aar.

Hellested 15.4.1799:
Begravet Peder Svendsens Stifdatter fra J: Nye Mølle n Cidse Jørgensdatter, 13 Aar.

Hellested 12.6.1829:
Gift Møller Søren Christian Frederik Fieldsted, 34 Aar paa Juelling Mølle og Pigen Anna Margrethe Johansdatter Ramberg paa Juellinge Mølle. Forlovere: Skoemager Johann Ramberg i Spiellerup og Kjøbmand P: Svendsen i Storehedinge. Ægeviet hjemme paa Juellinge Mølle, efter Vielsebrev af 10de Juni 1829.

Hellested 6.12.1832:
Gift Jens Christian Olsen af Grønkjer, 37 Aar, Møllersvend paa Juellinge Mølle og Anne Margrethe Ramberg, 42 Aar, Enke efter Møller Fjeldsted paa Juellinge Mølle. Ægteviet hjemme paa Juelling Mølle efter Vielsebrev af 28de Novemb. Begge havt de nat: Børnekopper.

Hellested 6.2.1860:
Anne Margrethe Ramberg døde 29.1.1860 i Juellinge Mølle, begravet 6.2.1860 i Hellested, Møller J. C. Olsens Hustrue paa Juellinge Mølle, 70 år.

Herfølge 1.5.1861:
Laurits Nicolai Larsen, 28 år, Mølleforpagter, flytter til sognet fra Herfølge.

Hellested 1.12.1894:
Clemmentine Jacobine Marie Arneberg døde 25.11.1894 i Juellinge Mølle, begravet 1.12.1894 i Hellested, Møller paa Juellinge Mølle Laurits Nicolaj Larsens Hustru. Her står navnene på hendes forældre, men næsten ulæseligt, 65 Aar

Kilder:
museum-online.
Folketælling 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 1870, 1890, 1901,

 

Klintemøllen i Øster Kippinge, Kippinge sogn, Falster Nørre herred, Maribo amt
Vindmølle, ejendomsmølle
 
-17??-1735  Lars Rasmussen Johanne Mortensdatter
1736-1764  Lars Rasmussen Karen Nielsdatter
1764-1764  Peder Viborg  
1764-1766  enke efter præsten Groos Anna Cathrine Danchel
1766-1767  Christian Agatz Koch Anna Cathrine Danchel
1767-1770  Morten Hansen Anna Hansdatter
1771-1784  Ole Christensen Anna Hansdatter
1784-1794  Niels Mortensen Anne Rasmusdatter
1794-1799  Morten Christensen Maren Olsdatter
1799-1803  enke Maren Olsdatter
1803-1818  Hans Larsen Malene Jørgensdatter
1818-1823  Hans Larsen Bodil Erichsdatter
1824-1853  Niels Christian Krog Bodil Erichsdatter

Der er ikke nogen kirkebog i Kippinge 1710-1731.

Kippinge 20.12.1735:
blev Johanne Mortensdatter, Laurs Rasmussens Mølleres Hustru 53 aar gammel begravet.

Nykøbing Falster Amt. Skifteprotokol 9.1.1736:
Skifte efter Johanne Mortensdatter.
Arvinger ud over enkemanden møller i Klintemøllen Lauritz Rasmussen er børnene:
Rasmus Laursen, 13 år.
Karen Lauritsdaatter, gift med sognefoged Hans Rasmussen i Øster Kippinge.
Mette Lauritsdaatter, 19 år.
Margarete Laursdaatter.
Vurderingsmænd er 2de møllere: Christian Simonsen i Lundby og Laurs Jensen i Skovbye.

Kippinge:
Laurs Rasmussen blev trolovet 19.2.1736 og gift 22.4.1736 med Karen Nielsdatter af Øster Kippinge.

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 7.4.1744:
Laurs Rasmussen, møller på Klintemøllen, låner 80 rigsdaler af Rasmus Jensen, boende i Eegeløf og Sognefoget udi Nørre Wedbye Sogn.

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 2.1.1760:
Lars Rasmussen, møller på Klintemøllen, låner 66 rigsdaler og 4 mark af Rasmus Stub, gårdmand på No 17 udi Vålse.

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 20.8.1761:
Laurs Rasmussen låner 600 rigsdaler af Hans Jensen smed gaardmand i Egense og Morten Nielsen gaardmand i Nørre Vedbye. Obligationen er læst til cassation 12.4.1764 efter creditorernes paategnede qvitering af 11.3.1764.

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 15.3.1764:
Lars Rasmussen er dømt til at sælge møllen ved offentlig auction. Den bliver købt af Peder Viborg fra Stubbekøbing for 1000 slettedaler.

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 10.5.1764:
Peder Viborg, Fuldmægtig hos Hr: Cammer Raad og Forvalter Kehlet i Stubbekøbing, sælger Klintemøllen til Præsteenke Madame Anna Catharina S: Hr: Grooses for 700 rigsdaler. Dateret Stubbekøbing 22.3.1764.

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 9.10.1766:
Anna Catharina Danchel, sal: Hr: Grooses efterleverske er skyldig til Sr: Peder Viborg, fuldmægtig hos hr Kammer Raad og forvalter Kehlet i Stubbekøbing 200 rigsdaler, efter at hun har overdraget ham en Pante Obligation på 533 rigsdaler med sikkerhed i Taarop Mølle.
Læst til Cassation d. 18.6.1767 efter Creditors paategnede qvitter: af 10.6.1767.

Frederiksberg i København 14.10.1766:
blev copulerede efter kongel: bevilling hos Degnen Weischer Enkemand dimittered trompeter fra Falster Christian Agatz Koch og Enken Anna Catrine Dankel - Forlovere vare Mouritz Groos Væver i ? og Christian Bach Møller.

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 6.6.1767:
Christian Agatz Koch låner af justitsråd Anthon Friderich Schæffer i Nykøbing Falster 300 rigsdaler, med sikkerhed i hans mølle Klinte Møllen.

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 10.12.1767:
Morten Hansen køber Klintemøllen af Christian Agatz Koch for 833 rigsdaler.
Koch bor i Mehrn By.

Morten Hansen var søn af møller på Torkilstrup Mølle Hans Mortensen.

Kippinge 8.12.1770:
Begravet Morten Hansen Møller paa Klinten gl: 27 Aar.

Nykøbing Falster Amt. Skifteprotokol 24.5.1771: 9 opslag i alt.
Skifte efter Morthen Hansen, møller i Klintemøllen.
Arvinger er:
Enken Anne Hansdatter, laugværge hendes stedfar Jeppe Hansen Smed af Egense
Den afdødes søskende:
Peder Hansen, møller i Riserup
Johannes Hansen, møller i Torchilstrup
Inger Marie Hansdatter, gift med Just Pedersen, møller i Sarup
Lars Hansen, 10 Aar, formynder er hans farbror Mester Skræder Niels Morthensen af Nykøbing

Kippinge 19.7.1771:
Troloved Ungk: Ole Christensen fra Cronborg Amt i Siælland og Enken Anna HansD: i Klinte Møllen. Forlovere: Morten Clausen i Wedbye og Morten Christens: i Schoubye.

Vålse 11.1.1778:
Begravet Klinte Møller Enken Karen Nielsdatter gl: 64 aar.

Peder Hersleb Cronberg (A3.2.5) var møllersvend og boede i Øster Kippinge -1783-1795.
I en periode indtil 1790 var han ejer af Listrup Mølle.

Falsters Birks Skifteprotokol:
Der er gensidigt testamente mellem Morten Christensen og Maren Olsdatter 20.6.1796 og 6.4.1796.

Kippinge 30.4.1799:
Morten Christensen blev begravet, 65 år gammel.

Kippinge:
Hans Larsen, paa Klintemøllen trolovet 24.9.1802 og gift 12.11.1802 med Malene Jørgensdatter.

Kippinge 13.12.1817:
Malene Jørgensdatter gift med Hans Larsen, møller i Øster Kippinge, begravet.

Kippinge 14.3.1818:
Hans Larsen, møller i Øster Kippinge gift med Bodil Eriksdatter.

Kippinge 11.9.1823:
Hans Larsen, møller i Øster Kippinge begravet.

Kippinge 12.5.1824:
Niels Krog af Møen gift med Bodil Eriksdatter.

Kippinge 12.8.1853:
Niels Christian Krogh, Eier af Klintemøllen begravet.

Kilder:
Falsters Birk: Realregister for Nordre Distrikt, 1738-1807
Folketælling 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850,

Videre arbejde:
Torkilstrup 4.6.1762:
blev Mølleren i Systofte Just Pedersen Lund trolovet med Møllerens Datter i Torchilstrup Inger Maria Hansdatter.
Cautionist: Faderne Peder Lund og Hans Mortensen.
Ved skiftet i 1771 er Just Pedersen Lund møller i Sarup. Hvor er det? Det er i Falster Birk, i Eskilstrup sogn.
Opret møllerne i Torkilstrup, Sarup (se her) og Systofte.

 

Ladegårdens Mølle i Frederiksberg sogn, Sokkelund herred, Københavns amt
Vindmølle, valkemølle. 1770: 3 etagers hollandsk klæde stampemølle udstyret med 8 par hamre. 1777: Med ståtag og 6 stamper.
Indrettet til lærredsmanufaktur af militæret i 1730 lidt nord for Ladegården. Ophørt 1790.
Matrikel nr. (1806): Frederiksberg 19 A  
-1784-  Henrich Cronberg (E2)  

Kilder:
Historiske Meddelelser om København 1990. Torben Ejlersen: Københavns Møller (Søg på Ladegården)

 

Langebæk Mølle i Kalvehave sogn, Bårse herred, Præstø amt
Vandmølle. Ejendomsmølle
Der var 5 forskellige møller ned langs Møllebækken. Det er svært at sige om det var samme ejer/bruger eller forskellige.
 
-1611-1612-  Niels Møller  
-1630-1635  Knud Møller  
 1635-1655  Peder Knudsen Møller  
 1655-1677  Morten Pedersen Børring Anne Nielsdatter
 1666-  Karl Torkildsen  
 1677-1702  Laurs Pedersen Børring Maren Hemmingsdatter
-1712-  Jens Lundt  
-?-  Martinus Jensen  
-1719   Niels Knagh  
-1715-1730  Jens Martinusen  
 1730-1734  Jens Martinusen Maren Rasmusdatter
 1735-1738  Oluf Larsen Christiana Hiort
 1739-1756-  Peder Hansen Lynge Christiana Hiort
-1772-  Frydenreich  
-1781  Søren Brøndum Bolette Marie
 1781-  enke Bolette Marie
-1787-  Clausen  
-1801-1810-  Nicolai Hinrichsen Johanne Blad
-1834-  C. JørgensenE) ugift
-1834-  C. A. RønneFP) Nicoline ?
 1839-  Andreas Theil Dorthea Wilstrup
-1850-  Georg Lund Marie Rasmussen
E) mølleEjer
FP) mølleForPagter

 

Niels Møller er nævnt i Lensregnskaber for Vordingborg, Jungshoved og Lekkende 1610-1614 under Vordingborg og som nr. 64.

Kalvehave 6.4.1712:
Døbt Præstens Søn af Langebeck kaldet Friderich ... Fadderne ... Monsr Jens Lundt udj Langebecks Mølle, ...

Kalvehave Fest: Virid: 1715:
Døbt Jens Martinusens liiden daatter i Langebecks Mølle Nafnlig Dorthe Marie. Peder Hammers Kieriste bar det. Fadderne: Lauritz Roholt oc Christpher S? her i Præstegaarden, Christopher Hammer, Willum Møllers Kone i Steensbye Mølle, Rosine Hartmann i ?gaard.

Kalvehave 18.10.1716:
Døbt Jens Martinussens liiden Søn af Langebeck Mølle Kaldet Jacob. Morten Lunds Kieriste af Systofte bar det. Fadderne: Christopher Thiim, Jørgen Kirchmann (Stensby Mølle), Christopher Hammer, Gert Smids Kone oc Christian Møllers Kone i Sagebye Mølle.

Øster Egesborg: Ferie 3 Pentec 1718:
Jens Martinusen Møller af Langebæk Mølle er fadder, da hr. Christen Frantsen på Skuderupgaard får døbt sønnen Frantz Christensen.

Kalvehave 22.10.1718:
Begravet Jens Martinisens Fader, Martinus Jenss. af Langebæchs Mølle.

Jens Martinisen af Langebæk Mølles søn Niels Knag døbt 2.8.1722 i Kalvehave. Niels Knagh er en af fadderne.

Madame Knag i Langebæk Mølle begravet 19.4.1730 i Kalvehave.

Jens Martinisen fra Langebæk Mølle og madame Maren Rasmusdatter Niels Pedersens enke fra Nykøbing bliver gift 14.6.1730 i Kalvehave. Forlovere var Niels Knagh og Anders Jensen Gaard.

Jens Martinusen i Langbæk Mølle blev begravet 12.12.1734 i Kalvehave.

Møllen blev i 1735 handlet for 3183 rigsdaler.

Oluf Larsen i Langebæk Mølle blev begravet 11.7.1738 i Kalvehave.

Peder Hansen Lynge og Christiana Hiort blev trolovede 8.7.1739 og gift 8.7.1739 i Kalvehave.

Niels Knagh i Langebæk Mølle blev begravet 6.3.1741 i Kalvehave. Om det var sønnen af Jens Martinusen eller den tidligere møller i Langebæk Mølle fremgår ikke.

Peder Hansen Lynge var forlover 16.1.1750 ved borger i Nyråd Henrick Bruuns og Anna Dorothea Larsen af Langbæks Mølles vielse i Kalvehave. Desuden var møller i Hulemose Mølle Johan Henrich Cronberg (A3) forlover.

Kalvehave 16.4.1761:
begravet Madme Kock af Langebecks Mølle.

Kalvehave 27.4.1770:
Andreas Møller og jomfru Karen Havballe af Langebæk Mølle vies.

1771, Oeder, Kalvehave sogn, Baarse herred, Præstø amt:
M. Friedenreich, har indsadt i den Militaire Enke Casse - Er boende i Langebek, Capitaine d'Artillerie, har liden pension, 38 år, i 1. ægteskab.
Hustru, 24 år, i 1. ægteskab.

Ørslev 29.11.1772:
Barnets morbror fra Langebæk Mølle er fadder, da Jens Rasmussen i Ørslev får døbt sønnen Hans Jensen. Hustruen til Andreas Kidehauge i Ørslev er gudmor.

Kalvehave 7.9.1781:
Begravet Eyeren af Langebechs Mølle, Procurat: Søren Brøndum, 36 Aar.

Folketælling 1787: Hr. Clausen er ejer og i Kiöbenhafn med sin familie ? og i tællingen did anført.

Kalvehave 29.7.1789:
Gift Skoleholder Hans Adolph Toftegaard i Steensbye Enkemand, og Enken Madame Bolette Brøndum. Forlover for (ham) Sr. Malling i Steensbye Mølle, og for hende Sr. Biørn i Kallehauge Færgeg.

Registreringsprotokol for Vordingborg Amt 19.9.1805 .
Der er skifte efter forpagter af Langebæk Mølleværker Hans Hansen, som bor på Langebækgård.

Kalvehave 5.9.1813:
Trolovet ungkarl Christopher Frelsen og jomfrue Mette Christine Schram, begge af Langebechs Mølle. Forlovere: for ham Anders Freble Frelsen i ? og for hende hr Thomsen i Langebechs Mølle. De blev viet 8.10.1813.

Christopher Frelsen er senere på Østre Mølle.

Kalvehave: Den 2. juli 1820:
Andreas Tornberg og Ane Sophie Bøgrad i Langebæk Mølle får døbt sønnen Erlig Andreasen Tornberg [måske Erling?].

 

Kilder:
Holger Munk: Vordingborg Rytterdistrikts vandmøller 1718-1774. Historisk Samfund for Præstø Amt.
Martinus Lorenz tråd Møller-dynastier på Sjælland hos DIS-Danmark.
Vagn Boberg Nielsen: Historien om Langebækgaard.
Michael Axelsens hjemmeside: Morten Pedersen Børring, Lars Pedersen Børring.
Peter Schønnings Dagbog (1772 Frydenreich).
Eyvind Lyngsie Jakobsen: En dansk Schram/Skram-slægt fra Sønderjylland (Hertugdømmet Slesvig). Personalhistorisk Tidsskrift 2016.
Folketælling 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850,

 

Videre arbejde: Vordingborg Rytterdistrikts Birk Navneregister til skøde- og panteprotokol for Vordingborg Søndre Birk

 

Langebæk Manufakturmølle i Kalvehave sogn, Bårse herred, Præstø amt
Vandmølle
 
1708-1731  Henrik Vilhelm Cronberg (B) Inger Mortensdatter Hoffman
1731-1743  Johan Caspar Cronberg (B1) Bodil Nielsdatter

Kalvehave Dom: 4 Adv: 1716:
Døbt Hans Skomagers Barn i Langebeck kaldet Anna. Mester Henrichs Kone i Langebeck Hammer Mølle bar det. Fadderne: Jens Koch?, Jørgen Jacobss oc Søfren Ryssberg, Morten Jensens daatter paa Langøe Maren, L? Beckmans daatter Mette.

1729 Henrich Vilhelm Cronberg har en restence på 0 2 8.

1739 Manufakturhuset 5 fag, men værket var ganske øde.

1743 Alt er så ødelagt og ruineret at Ryttergodssessionen bestemt slutter at lade bygningerne, der nu var svundet ind til 11 fag, nedbryde for deraf at oprette 2de Fæstehuse i Ørslev og Taageby.

Kilder:
Holger Munk: Vordingborg Rytterdistrikts vandmøller 1718-1774. Historisk Samfund for Præstø Amt.

 

Langvad Mølle i Glim sogn, Sømme herred, Roskilde amt
Vandmølle ved en møllebæk der løber ud i Langvad Å, fæstemølle under Bidstrup Gods
 
 1661  Peder Espensen  
-1682-1688-  Søren Jensen  
-1707-1711  Hans Madsen Johanne Clausdatter
 1711-1716  Hans Madsen Maren Jokumsdatter Gronbeck
 1716-1729  Hans Madsen Else Jensdatter Kierulf
 1729-1749  Lennart Hansen Sophie Marie Arntsdatter
 1749-1762  Lennart Hansen Kirsten Hansdatter
 1763-1777-  Christen Enevoldsen Kirsten Hansdatter
 1779-1803  Niels Sørensen Anne Jensdatter
 1803-1843  Søren Nielsen Birthe Eilertsdatter
 1843-1846-  Enke Birthe Eilertsdatter
-1850-1852-  Peder Sørensen Karen Marie Andersen
-1855-1862-  Rasmus Christensen Ane Cathrine Dorthea Sørensen
 1875-1934  Hans Petersen Ane Marie Andersen

Møllen har eksisteret længe og er nævnt i 1137, hvor Absalon sælger møllen til Vor Frue Kloster i Roskilde.

Glim kirkebog begynder 1745. Dog er der konfirmationer fra 1737.

Bidstrup Gods Skifteprotokol 4.4.1711 7 sider:
Skifte efter møller i Langevads Mølle Hans Madsens hustru Johanne Clausdatter.
Arvinger er enkemanden og deres sammen hafvende Børn:
Anne Kierstine Hansdatter, gammel 20 aar.
Claus Hansen, gammel 16 aar.
Lenhart Hansen, gammel 8 aar. Han efterfølger sin far i 1829.

Bidstrup Gods Skifteprotokol 24.8.1716 17 sider:
Skifte efter møller i Langvads Mølle Hans Madsens hustru Maren Jockoms Daatter Gronbeck.
Arvinger er enkemanden og deres sammen hafvende Børn:
Hendes børn af forrige ægteskab:
Jens Arentsen gl 10 aar.
Jockum Arrendtsen paa 5te aar.
Sophie Marie Arrendts Daatter paa 8de aar. Hun var møllerkone på møllen i 1729.
Deres fælles barn:
Johanne Hans Daatter paa 4de aar.

Sømme herred Gejstlig skifteprotokol 1719-1730:
46 Jens Arentsen og bror Jochum Arentsen i Ågerup. 20.9.1728, fol.283.
Arvinger:
0) mor Maren Jochumsdatter Grønbæk, død. Første ægteskab med afdødes far Arent Jensen, degn i Ågerup og Kirkerup, skifte begyndt 1705 i den gamle skifteprotokol fol.182B. Andet ægteskab med Hans Madsen, møller i Langvad mølle
1) søster Sofie Marie Arentsdatter.
Formynder: Hans Tostrup, degn i Himmelev
2) halvsøster Johanne Hansdatter.
De afdøde brødre døde på islandsrejse 1727 tillige med deres morbror Hans Grønbæk, islandsk købmand i København.

Bidstrup Gods Skifteprotokol 6.10.1729 6 sider:
Skifte efter møller i Langvads Mølle Hans Madsens hustru Else Jensdatter Kierulf.
Arvinger er enkemanden. De har ingen fælles børn. Men hun har en søster Anne Jensdatter Kierulf til ægte havende Christen Lange Styrmand boende udi Bergen i Norge.
Der er intet at arve.
Enkemanden Hans Madsen foregaf at hand formedels Alderdom og Svaghed ej lengere kunde forestaae Møllen, og efter befindende tilstand hvor deseen udgistter, man samme vilde overlade til sin Søn Lennert Hansen om Herskabet günstigst vilde forunde ham dend i fæste, da hand formoder at nyde Huusværelse og ophold paa Stædet dend korte tid hand kand have at leve udi.

Bistrup Gods Fæsteprotokol 26.10.1729:
Lennert Hansen får fæstet paa Langvads Mølle som hans Fader Hans Madsen hidindtil bebod haver og formedelst alderdom og Svaghed godvillig afstaar paa dend maade hand stedse nyder fri huusværelse og underholding paa stædet sin lifs tiid.

Lennart Hansen og Sophie Marie Arntsdatter havde en familie forbindelse. Hans far Hans Madsen og hendes mor Maren Jokumsdatter blev gift, men først efter at Lennart og Sophie var født. Lennart og Sophie var derfor ikke blodbeslægtede.

Glim 7.2.1749:
blev Linhart Hansen Møllers Hustrue Sophie Marie af Langevads Mølle begravet.

Der er skifte efter Sophia Maria Arntsdatter i Bidstrup Gods Skifteprotokol: 22.2.1749
Hun døde 2.2.1749.
Arvinger er enkemanden Lennert Hansen møller i Langvadsmølle og dend afdødes halv Syster Johanna Hansdatter som haver til ægte Peder Bendsen Kieldermand boende i Kiøbenhavn.
17.3.1749
Jeg er usikker men læser det som at halvsøsteren afstår fra arven og at man derfor ikke opgør gælden.

Glim Dom: Sexagesima 1750:
blev Linhart Hansens første Søn af Langevads Mølle hiemmedøbt og kaldet Hans. Samme barn blev født bemeldte Søndag kl: 2 efter middag og døde kl: 9 samme aften. Ellen Hans Pedersen af Giøderup holt ham over Daaben. Vidnenr vare Hans Ipsen, Linhart Clausen, Anne Pedersdatter og Anne Jensdatter, alle af Møllerens Huus.

Glim Dom: 1. Adventus 1751:
blev Linhart Hansens datter af Langevads Mølle Anne Sophie frembaaren til Daab i Glims Kirke af Præstens Kone. Faddere vare Mons: Neergaade af Ingvordslund, Hans Jensen af Øm, Anders Jensens Søn Hans af Flaske Kroen, Laurs Pedersen af Øm, item Degnens Kone Anne Cathrine.

Glim Dom: XV p: Trinit: 1756:
blev Linhart Hansen, Møllers Søn Hans døbt i Gliims Kirke.
Ham baer Kimmersløv Møllers Kone Maren Hans Datter.
Fadre vare Hendrich Praem fra Gliems Kroe, Hans Jensen fra Øhm, Hans Pedersen og gamle Anders Jensen af Giøderup.

Glim 27.8.1762:
blev Mølleren i Langvads Mølle Leenert Hansen begraven i sin alders 60 aar.

Der er skifte efter Linnert Hansen i Bidstrup Gods Skifteprotokol: 9.9.1762
Han døde 22.8.1762.
Arvinger er enken Kirsten Hansdatter og deres datter Anne Sophie Linnertsdatter 10 aar gl:
Værge for datteren var Gaardmanden Linnert Clausen boende i Helvigmagle, som er een Broder Søn af dend Sall afdøde.
Laugværge for Enken var hendes Fader Birkeskriveren Seigr Daniel Christencen boende i Gammerød.
Skiftet strækker sig over 12 sider. På internettet er næstsidste opslag gentaget en gang.

Bistrup Gods Fæsteprotokol 20.3.1765(1.5.1763):
Ungkarl Christen Endvolsen får fæste på Langvads Mølle.
Hans første condition(betingelse) er: At saa som hand ægter Enken paa Stædet
Ordlyden må være formuleret i 1763 før vielsen. Hvorfor fæsteprotokollen har 1765 vides ikke. Forgående og efterfølgende fæste har samme datering, men overskriften på afsnittet(opslaget før) er "Udstade Fæste Breve for det Aar fra 1ste May 1763 til 1ste May 1764". Det tyder på at det oprindelige fæstebrev (nr 2 i rækken) er fra ca. 1.5.1763.

Glim 6.5.1763:
Efter Kongebrev og Copulations Sæddel var foreviist, blev ung Karlen Sr Christen Enevoldsen ægtevied til Enken Kirsten Hansdatter i Langvads Mølle.

Glim Dom 2 p: Epiph: 1764:
blev Christen Enevoldsens tvilling Sønner døbte og blev den ene kaldet Leenert, som bar Sr. Folmars Kone af Kimersløv Mølle, den anden blev kaldet Berthel, ham bar Birkeskriver Danielsens Kone af Gammerød, Faddere var Sr. Meisler af Assers Mølle, Hans Jenss af Øhm, Ole Nielsens og Laurs Pedersens Kone sammesteds, Bendt Tømmesvend, Peder Pederss, Søren Olsens Kone og Henrik Nielsens Kone af Giøderup, Leenert Clausens og Niels Laursens Kone af Helvigmagle.

Glim Dom: Rogate 1765:
blev Christen Enevoldsens liden Søn af Langvads Mølle døbt og kaldet Hans. Faddrene var Meisler af Assers Mølle, Hans Jensen og Laurs Pedersen Kone af Øhm og Søren Olsens Kone af Gjøderup, Madm Monrad bar barnet.

1771 Oeders efterretninger.
Møller Enevoldsen, 34 år, i 1. ægteskab.
Hustru, 35 år, i 2. ægteskab.

Glim 30.6.1775:
blev efter forevist Konge brev ung Karl Anders Hansen af Øm ægteviet til Jfr Anne Sophie Leenertsdatter af Langvads Mølle. Forl: vare Christopher Hansen af Taastrup og Christen Envoldsen af Langvads Mølle.

Glim Dom: 15 p. Trin: 1777:
blev Kromanden Hans Nielsens Søn af Glim døbt og kaldet Niels. Fadderne vare Sr: Eenvoldsen af Langvads Mølle, Hendrich Steffensen Anders Olsen og Peder Madsen af Glim, Jørgen Nielsen Bagers Hustrue og Morten Møllers Søster fra Roeskilde, Kiøbmand Søren Brünnichs Hustrue fra Roeskilde bar Barnet.

Bistrup Gods Fæsteprotokol 6.12.1779:
Vi fæster til een af Godses Reserve Mandskaber naunlig Niels Sørensen Møllersvend paa Kattinge Værk den Staden og Os tilhørende og paa Roeskilde Amt udi Glim Sogn beliggende saa kaldet Langvads Mølle.

Glim Dom: 20 p: Trin: 1780:
havde Mølleren Niels Sørensen i Langvad Mølle en Søn til Daaben, som blev kaldet Søren. Fadderne vare: Stads Musicant Ditlevsen og Bager Jacobsen fra Roskilde, Chirurgus Bitterlein og Skibs Assistent Hansen fra Kbhn, Mølleren Jørgen Jensen fra Hasbierg Mølle, Madame Ditlevsen fra Roskilde. Madame Homann fra Bierget bar Barnet.
Sønnen Søren Nielsen afløste sin far som møller i 1803.

Glim 2 Pintse Dag 1785:
havde Sr Sørensen Møller i Langvads Mølle en Daatter til Daaben, som blev kaldet Dorthe Kirstine. Fadderne vare: Søren Olsen af Giørderup, Henrich Steffensen af Glim og Sigvard Larsen af Kelvigmagle og Madame Giesting af Glim. Harbierg Møllers Datter bar Barnet

Glim 4de Søndag efter Trinitatis 1789:
havde Mølleren i Langvads Mølle Sr Niels Sørensen en Datter til Daaben, som blev kaldet Karen. Fadderne vare: Michael Chrisophersen fra Kabber Møllen i Roskilde, Peder Rasmussen fra Giøderup, Niels Pedersen og Henrich Steffensen fra Glim, Jens Jørgensens Hustrue fra Hasbierg Mølle ved Roeskilde bar Barnet, Ane Dorthe Jørgens Datter sammesteds fra stoed hos.

De to sidstnævnte døtre blev i 1810 gift med to halvbrødre. Dorthe Kirstine med Anders Nielsen Gude møller i Strøby Mølle og Karen med Lars Christian Meisler møller i Torøje Mølle.

Glim 18.12.1843:
Begravet Søren Nielsen møller, som døde 11.12.1843 63 år gammel.

Der er skifte efter Søren Nielsen i Lejre Herred. Skifteprotokol:
12.12.1843 Anmeldelse og ansøgning om at enken kan sidde i uskiftet bo.
3.1.1844 Tilladelse til at enken kan sidde i uskiftet bo.
26.2.1846 6 sider. Samfrændeskifte.

Glim 14.3.1854:
Begravet Birte Eilertsdatter, Aftægtskone Møller Sørensens Enke i Langvadsmølle, som døde 5.3.1854 63 1/3år gammel.

Der er skifte efter Birthe Eilertsdatter i Lejre Herred. Skifteprotokol:
7.3.1854 Hun er Aftægtsenke i Langevadsmølle. Mølleren får hendes efterladt ejendele som betaling for begravelsen.

Kilder:
Karl Frandsen: Vandmøller i Lejre. Lethrica, oktober 2011.
Folketællinger: 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 1880, 1890, 1901, 1906,
arkiv.dk: Langvad Mølle

----- Noget om Karen Jochumsdattet Grønberg -----

Anders Petersen: Sjællands Stifts Degnehistorie.
Sømme Herred.Aagerup-Kirkerup Sogne. Degnen boede i Kirkerup. Kbg.1646.
- Rasmus Christensen Veddeløf, f. c. 1650, Stud. Roskilde 1684 og kort efter Degn her, bgr. 24/7 1705; g. 1) Karen Clemensdtr. f. 1664, bgr 25/4 1703. 2) i Greve 15/6 1704 Maren Jochumsdtr. Grønberg, g. Eftmd. Han var muligt g. inden han blev Student; thi det første Barn (en Søn Christen død l694) blev døbt her 2/7 1684 og blandt Fadderne nævnes: Biskop, Dr. Christen Lodberg i Ribe samt Rektor Eiler Jacobsen i Aarhus.
- Arent Jensen, f. c. 1660, Stud. Odense 1684, k. 1705, død og Skiftet tillyst 23/4 1711; g. Frmds. Enke, der efter hans Død blev g. med Hans Madsen i Langvads Mølle.

 

Lekkende Mølle i Øster Egesborg sogn, Bårse herred, Præstø amt
Vandmølle/græsmølle ved Mern å og hestemølle. Fæstemølle intil 1774.
 
-1656  Laurids Nielsen Møller  
 1656-  Laurids Nielsen Møller Else Nielsdatter
-1718-1730  Niels Jørgensen Maren Christophersdatter
 1730-1735  Rasmus Nielsen Maren Christophersdatter
 1736-1741  Jørgen Christiansen Maren Christophersdatter
 1741-  Anders Nielsen Maren Christophersdatter
-1768  Svend Johansen Karen Mortensdatter
 1768-1771-  Svend Johansen enkemand

Laurids Nielsen Møller blev gift 6.1.1656 med Else Nielsdatter, møllerenke fra Grumløse Mølle.

Øster Egesborg: Fest Circumb 1718: Da Niels Jørgensen i Lekkende Mølle får døbt sønnen Jørgen Nielsen, er gudmor fasteren, ? Jørgensdatter, fra Hellevads Mølle i Sværdborg sogn. 2 fremmødte kvinder fra Sværdborg sogn er faddere.

Niels Jørgensen blev begravet 11.4.1730 i Øster Egesborg, 37 år gammel.

Maren Christoffersdatter, Niels Møllers enke i Lekkende Mølle og Rasmus Nielsen fra Stensby Mølle blev trolovede 18.10.1730 og gift 6.1.1731 i Øster Egesborg.

Rasmus Nielsen blev begravet 11.9.1735 i Øster Egesborg, 29 år 2 måneder og 2 uger gammel.

Møllersvend fra Rønnebæksholms Mølle Jørgen Christiansen blev trolovet 28.10.1735 og gift 15.1.1736 i Øster Egesborg med møllerenken Maren Christophersdatter.

Møller i Lekkende Mølle Jørgen Christiansen begravet 27.1.1741 i Øster Egesborg, 32 år gammel.

Møllerenken Maren Christophersdatter i Lekkende og møllersvend Anders Nielsen blev trolovede 1.5.1741 og gift 10.10.1741 i Øster Egesborg.

Skibinge 22.7.1753:
blev et drengebarns daab confirmeret kaldet Christian Wilhelm. Faderen var sergeant Stolling. Moderen (navnet er ikke skrevet). Anders Møllers hustru i Lekkende Mølle bar barnet. Mandsfaddere: Niels Pedersen, Rasmus Nielsen, begge i Skibbinge. Qvindefaddere: Bothild Rasmusd:, Bothild Jensd:, begge i Skibbinge.

Vordingborg Rytterdistrikts Skifteprotokol14.12.1768:
Skifte efter mølleren i Lechende Mølle Svend Johansens afgl. Hustrue Karen Mortensdatter.
Arvinger var enkemanden og deres børn:
Peder Svendsen 24 år
Johannes Svendsen 15 år
Anne Magrethe Svendsdatter 19 år

Møllen blev ved auktionen i 1774 solgt for 520 rigsdaler.

Kilder:
Holger Munk: Vordingborg Rytterdistrikts vandmøller 1718-1774. Historisk Samfund for Præstø Amt.

 

Listrup Mølle i Nørre Ørslev sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt
Vindmølle, ejendomsmølle.
 
-1739   Anders Clausen Sophia Hansdatter
 1739-1739  Hans Rasmussen  
 1739-1741  Anders Clausen  
 1741-1742  Hans Rasmussen  
 1742-1745  Niels Hansen  
 1745-1747  Andreas Nicolaisen  
 1747-1747  Jacob Andersen Winding  
 1747-1749  Niels Hansen  
 1749-1755  Christian Jensen  
 1755-1755  Jacob Hiort  
 1755-1756  Jens Jørgensen  
 1756-1760  Peder Olsen  
 1760-1760  Adam Jochumsen Schultz  
 1760-1762  Johan Corneliussen  Johanne Valentinsdatter Kneutel
 1762-1768  Niels Jensen  
 1768-  Apotheker Seidelin  
-1785   Christian Nielsen  Anna Larsdatter
 1785-1786   Valentin Hansen  Anna Else Bloms
 1786-1787-  Christian Nielsen  Anna Larsdatter
-1790   Peder Hersleb Cronberg (A.3.2.5)  Else Nielsdatter
 1790-1791  Christian Nielsen  Anna Larsdatter
 1791-1793  Ole Christensen  hustru
 1793-1803  Ole Christensen  enkemand
 1803-1804  Jørgen Jensen Maren Pedersdatter

Eskilstrup Dom: 1ma post Trinit: 1752:
Valentin, fød af Hans Jensen og Hustrue Johanne Valentinsdatter i Sarup Mølle. Blev frembaaren til Daaben af Rasmus Drages Hustrue af Hødstrup. ...

Eskilstrup 22.4.1758:
blev Johan Cornelius og Johanne Wallentinsdatter i Sarup Copulered. Forloverne er Lars Smid af Nørre Alslev og Peder Møller i Høy Møllen. Viede d: 17 Sept:

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 16.12.1760:
Adam Jochumsen Schultz Møller udi Lidstrup sælger Mølle og Hus til Johan Corneliusen for 750 sletdaler.

Johan Corneliusen kommer fra Sarup Mølle i Eskilstrup som han har solgt til Henning Ulrich Danchel.

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 22.6.1762:
Johan Corneliusen i Lidstrup sælger Mølle og Hus til Niels Jensen.

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 11.6.1763:
Knud Hansen Møller boende i Præstevænge udi Aastrup sogn sælger Maglebrænde Mølle og Hus til Johan Corneliusen for 430 rigsdaler.

Maglebrænde 23.10.1763:
blev begravet Johan Corneliussen Møler i Maglebrænde hands Hustrue Johanne Valentinsdatter med Ceremonie, var gammel 53 Aar.

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 14.6.1785:
Møller Christian Nielsen sælger Lidstrup Mølle til møller Valentin Hansen.

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 11.6.1785:
Møller Falentin Hansen i Lidstrup Mølle låner 49 rigsdaler af Christian Nielsen forhen møller i Lidstrup Mølle nu boende i Wirket Bye.

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 11.6.1785:
Møller Falentin Hansen i Lidstrup Mølle låner 199 rigsdaler af Christian Jørgensen møller i Waalse Mølle.

Nørre Ørslev 25.3.1786:
blev Unge Karl Valentin Hansen Møllersvend trolovet til Pigen Anna Else Bloms ... Forlovere: Mads Jensen og Jens Nielsen.

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 10.4.1786:
Møller Valentin Hansen sælger Lidstrup Mølle til møller Chriatian Nielsen for 199 rigsdaler.

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 10.4.1786:
Møller Christian Nielsen i Lidstrup Mølle låner 199 rigsdaler af møller Christian Jørgensen i Waalse Mølle.

Nørre Ørslev 2.7.1786:
Afgangen Møllere Valentin Hansen og Hustru Else Bloms, Indsiderfolk i Lidstrup en Søn til Daab kaldet Hans baaret Christian Skomagers Hustru Mette Jens Dolfsens af Lidstrop. T: B: Ole Nielsen, Christian Møller, Niels Jørgensen, Anna Rasmusdotter, Johanne Christens Dotter, alle af Lidstr: Mat introd: Dom: 6 p: Trin:
Afgangen Møllere betyder ikke at han er død men at han er forhenværende møller. Han lever da også i 1787 som drejer i Nykøbing Falster.

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 12.2.1790:
Peter Hersleb Kronberg låner 250 rigsdaler af husmand Jens Hansen i Alstrup i Brarup sogn med pant i hans ejendomsmølle Lidstrup Veyrmølle beliggende Sødøster for Lidstrup Bye paa Lidstrup Mark, samt det dertil henhørende Mølle Huus med grund og Hauge Plads i Lidstrup Bye, samt et mig tilhørende i Øster Kippinge Bye beliggende Eyendoms Huus, bestaaende af 5 Fag Bygning.
Underskrevet Peter Hersløv Kronberg.

Peder Hersleb Cronberg var møllersvend på Klintemøllen -1783-1790.

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 11.5.1790:
Peter Hersleb Cronberg sælger sin Eyendoms Veyrmølle for 250 rigsdaler til Christian Nielsen boende i Lidstrup.

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 24.4.1791:
Møller Christian Nielsen sælger sin selveyer mølle Lidstrup Mølle beliggende paa Lidstrup Bye Mark sydost for Byen med alt inventar til Ole Christensen, boende i Meelse, og et i Lidstrup Bye beliggende Eyendoms Mølle Huus med Grund og Hauge Plads for 399 rigsdaler.

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 13.6.1791:
Møller Ole Christensen på Lidstrup Mølle låner 49 rigsdaler af Rasmus Pedersen, Møller i Sønder Kirkebye.

Nørre Ørslev 4.9.1793:
kast Jord paa ? Møller Ole Christensens Hustrue af Lidstrop, 45 Aar gl.

Kilder:
Falsters Birk Koncept-Realregister: Gårde, Huse og Møller
Lis Borgaard på Geni: Johan Corneliussen.
Folketælling 1787, 1801,

 

Lundby Mølle i Lundby sogn, Hammer herred, Præstø amt
Vindmølle, ejendomsmølle
 
-1727-1757  Hans Christiansen Karen Pedersdatter
-1766-1775  Rasmus Hansen Krog Anne Margrethe Jørgensdatter
1775-1802  Rasmus Hansen Krog Ellen Johanne Larsdatter
1802-1809  Christian Anthon Wæber Ellen Johanne Larsdatter
1809-1811  enke Ellen Johanne Larsdatter
1811-1815  Niels Christensen Ellen Johanne Larsdatter

 

Hans Christiansen er søn af Christian Hansen, der var møller på Nygårds Mølle og senere Sageby Mølle .

Lundby 17.8.1727:
Trolofvet Hans Christian og Karen Pedersdatter paa Møllen.
Vielsen er ikke fundet.

Lundby 22.10.1730:
Hans Møller får døbt en søn Rasmus.

Vordingborg Amtstuedistrikts gods fæsteprotokol:
Den 4. september 1751: Hans Christiansen Møller af Lundby Mølle fæster den plads, hvorpå hans nye mølle er bygget foruden et beboelseshus.

Lundby 8.3.1757:
Hans Møller begravet.

Rasmus Hansen Krog er søn af Hans Christian.

Roholte 2.11.1759:
Rasmus Hansen Krog og Anne Margrethe Jørgensdatter gift.

1771 Rasmus Hansen Krog kaldes Krag i Oeder, han er 41 år og hans kone 30 år.
1771 Oeder: Hans Christian, var møller, er død, enken er 66 år, enkestandens tid: 1757, hun har 5 uforsørgede børn. Det var hendes 2. ægteskab.

Lundby 21.4.1775:
Hans Møllers Enke i Lundby begravet.

Lundby 5.5.1775:
Rasmus Krogs Hustru på Lundby Mølle begravet.
Der er skifte efter hende i Skiftebehandlingsprotol for Vordingborg Amt 13.6.1775.

Sværdborg: Påske 1786:
Møllerkonen i Lundby Mølle er gudmor, da Søren Diderichsen i Sværdborg får døbt sønnen Friderich Sørensen.

Beldringe 19.6.1796:
Møllerens kone i Lundby Mølle er gudmor, da husmand Peder Olsen og Johanne Jensdatter får døbt sønnen Ole Pedersen.

1801 Christian Wæver er møllersvend i Østre Mølle i Stege.

Der er skifte efter Rasmus Hansen Krogh i 1802: Registreringsprotokol for Vordingborg Amt 22.4.1802

Lundby 1802:
Møllersvend i Lundby Mølle Christian Anthon Wæber bliver trolovet 28.5.1802 og gift 15.6.1802 med møllerenken Ellen Larsdatter.

Præstø 7.1.1803:
Rebslager Johan Hendrich Wæber [Væber] og Kirstine Andersdatter får datteren Inger Margrethe Wæber. Gudmor er møllerkonen fra Lumby Mølle, madam Wæber.

Lundby 4.9.1809:
Christian Wæber på Lundby Mølle begravet, 28 år gammel.

1811 NB: Viet Niels xstensen og Møller Webers Enke Ellen Larsdatter (Ingen dato!).

Lundby 1815:
Ellen Larsdatter død 5.5.1815 begravet 12.5.1815 i , 62 år gammel.

 

Kilder:
Folketælling 1787
Folketælling 1801

 

Merløse Mølle i Store Tåstrup sogn, Merløse herred, Holbæk amt
Vandmølle ved Åmose Å.
 
-1787-1801-  Hans Christian Lund Ane Kirstine Ortevad

 

Hans Christian Lund er bror til Friderich Christian Lund i Askov Mølle.

 

Kilder:
Folketælling 1787, 1801,

 

Mern Mølle i Mern sogn, Bårse herred, Præstø amt
Vandmølle, græsmølle, hestemølle, fæstemølle
 
-1668-  Peder Nielsen  
-1720-1734  Hans Andersen Anne Sophie Larsdatter
 1734-  Jacob Hansen Maren Jacobsdatter
-1766   Jacob Hansen enkemand
 1766-1767  Otto Christian Jacobsen (A3.7Y) Ungkarl
 1767-1772  Johan Bærent Petersen Anne Margrethe Jacobsdatter
 1772-1777  Johan Bærent Petersen ?
 1777-1798  Otto Christian Jacobsen (A3.7Y) Anna Pauline Hauballe
 1798-1804  Otto Christian Jacobsen (A3.7Y) enkemand
 1804-  Otto Christian Jacobsen (A3.7Y) Ane Magrethe Elisabet Bang
 1809-1822  Cort Ingvorsen Ane Magrethe Elisabet Bang
 1822-1831  enke Ane Magrethe Elisabet Bang
-1834-1860-  Thomas Andreas Dahlberg Bolette Larsen

Mern kirkebog begynder 1814.

Peder Nielsen er bror til Jens Nielsen i Hulemose Mølle.

Vordingborg Amtstuedistrikts gods fæsteprotokol:
Den 7. oktober 1734: Jacob Hansen fæster den vandmølle i Mern sogn, som kaldes Mern Mølle, og med tilliggende jorde og enge, som hans far, Hans Andersen beboede og godvilligt afstår.

Jacob Hansen er søn af forrige møllerpar Hans Andersen og Anne Sophie Larsdatter.
Jacob Hansen blev gift 12.6.1736 i Allerslev med Maren Jacobsdatter fra Kragevig.

Vordingborg Amtstuedistrikts gods fæsteprotokol:
Den 25. november 1766: Ole Jacobsen fæster Mern Mølle, som hans far beboede og i enkemandstand fradøde. Underskrifter fra O. Jacobsen og til vitterlighed af P. Schumacher.

Vordingborg Rytterdistrikts Skifteprotokol 14.4.1767:
Skifte udi Mehrn Mølle efter afgangen Salig Jacob Hansen.
Arvinger er børnene:
Otte Christian Jacobsen 25 år
Anne Sophie Jacobsdatter 42 gift med Chor Degnen Sr Klintrop ved Herlofsholm.
Anne Magrethe Jacobsdatter ugift 20 år.

Vordingborg Amtstuedistrikts gods fæsteprotokol:
Den 25. august 1767: Johan Petersen Bærendt fæster Mern Mølle, som afdøde Jacob Hansen sidst har haft i fæste, og hvor dennes søn Otte Christian Jacobsen skulle have overtaget fæstet men har renunceret, da han har fået Stensby Mølle. Johan Petersen ægte desuden en søster til Otte Jacobsen. Til møllen hører jorden fra den nedlagte Badebygaard. Underskrifter fra Johan Bærendt og til vitterlighed af P. Schumacher.

17.11.1772 Skifte efter Anne Margrethe Jacobsdatter.
Skiftet er ikke fundet, men det er nævnt i Møns Herred Skøde- og panteprotokol 15.12.1783:
Johan Bærendt Petersen, Eyere af Frenderup Mølle paa Møen udsteder panteobligation paa 200 rigsdaler til sin søn Jacob Johansen som angivet i skiftet dateret 17 November 1772 efter hans Moder, afgangne Anna Margrethe Jacobsdatter.

Møllen blev ved auktionen i 1774 solgt for 1000 rigsdaler.

Lilliendal Gods Fæsteprotokol 11.4.1777:
Otte Jacobsen fra Langebechs Mølle får fæstet af Mæhrn Mølle efter Johan Bernt Pettersen.

Johan Bærndt Petersen blev møller i Frenderup Mølle efter en periode i Sageby Møller -1780. (Se "Noget om Otto Christian Jacobsen" sidst i afsnittet om Abelone Cronberg (A3.7))

Otte Jacobsen kom fra Stensby Mølle og blev møller på sin fædrende mølle Mern Mølle efter en periode som møllersvend på Langebæk Mølle -1776-1777. (Se "Noget om Otto Christian Jacobsen" sidst i afsnittet om Abelone Cronberg (A3.7))

Kalvehave Dom: 1 p Trinit 1780:
Døbt Peder Jacob, Johan Berndt Peders: Søn som var hiemmedøbt. Baaren i Kirken af Peder Christians: Skytte ved Høfdinghuus hans Kone Anne Hansdatter. Faddre: Otto Jacobsen Møller i Mehrn, Friderich Nielsen Møller i Sageby, Lars Hansen i Sønder Mehrn.

Langebæk Lokalhistoriske Arkiv skriver: Ved en overenskomst i 1798 traf Liliendals og Lekkendgårds ejere om Mern mølles nedlæggelse og nogle år senere blev også Lekkende mølle nedlagt.
De skriver også: Mern mølle eksisterer stadig i 1868.

Lilliendal Gods Skifteprotokol 11.6.1798:
Skifte efter ved Døden afgangen møller Otto Christian Jacobsens Hustrue Anne Pouline Hauballe af Mæhrn Mølle. Arvinger er hendes søskende.

1801. Otto Jacobsen er enkemand og har 2 tjenestefolk. I kolonnen: "Personernes Titel, Embede, Forretning, Haandværk, Næringsvei, eller hvad de leve af" står: nedlagt Mølle.

Jungshoved 28.7.1804:
Trolovet Enkemand Otte Jakobsen af Mehrn og Ane Magrethe Elisabet Bang af Steenstrup. Forlovere C. Bang og Hans Bendsen.
Skiftebrevet var dat: 2 marts 1800?
Viede d 28 September.

Lilliendal Gods Fæsteprotokol 1.12.1809:
Fæstebrev til Ungkarl Cort Jenvorsen. Den nedlagde Mærhrn Vandmølles Bygninger og det derudi værende gamle Hestemølleværk, som Otto Christian Jacobsen sidst beboede og fradøde, hvis efterlevende Enke dermed igien vil tage til ægte;

Mern 17.4.1822:
Begravet Cordt Ingvorsen, Møller i Nørre Mehrn, 43 år, som døde 9.4.1822, i sindssvaghed hængt sig selv.

Lilliendal Gods Skifteprotokol 10.4.1822:
Dødsanmeldelse og skifte for møller Cort Ingvardsen.
Arvingerne er
enken Anne Margrethe Elisabeth Bang, de har ingen fælles børn.
hans søskende og i tilfælde af at de er døde deres børn.
Laugværgen for enken er hendes bror Christen Bang.

Mern 14.11.1831:
Begravet Grethe Marie Elisabeth Bang, Møller Enke af Mehrn Mølle, som døde 8.11.1831, 71 år.

Lilliendal Gods Skifteprotokol 8.11.1831:
Dødsanmeldelse for møller Cort Ingvardsens enke Grethe Marie Elisabeth Bang. Hun efterlader sig en søn Thomas Andreas Dalberg.

1834-1860 Thomas Dahlberg er hestemøller, men hans væsentligste næringsvej er hjulmager profession

Thomas Andreas Dahlberg er søn af Anne Margrethe Elisabeth Bang fra hendes første ægteskab.

Kilder:
Holger Munk: Vordingborg Rytterdistrikts vandmøller 1718-1774. Historisk Samfund for Præstø Amt.
Vagn B. Nielsen: Historien om Mern Mølle.
Vagn Boberg Nielsen: Historien om Høvdingsgaard.
Vagn B. Nielsen: Historien om Lilliendal Gods.
Folketælling 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 1870,

 

Moesgård Skovmølle i Mårslet sogn, Ning herred, Århus amt
Vandmølle ved Giber Å, Fæstemølle under Moesgård Gods
 
-1719  Søren Jensen Møller Karen Lauridsdatter
-1721  Tobias Hansen Karen Lauridsdatter
-1736-1742  Søren Lauridsen Anne Andersdatter
1743-1751  Poul Eilersen Møller Maren Mortensdatter
1752-1775  Jens Hansen Maren Mortensdatter
-1792  Jens Hansen Alhed Ingerslev
1792-1811  enke Alhed Ingerslev

 

Fæsteprotokollen, som ligger under Vilhelmsborg Gods går kun til 1736 på internettet 27.3.2024.

Moesgård Gods skifteprotokol. 25.4.1719, fol. 1, 100B:
Skifte efter Søren Jensen Møller i Skovmølle.
Arvinger:
Enken Karen Lauridsdatter med laugværge Laurids Pedersen i Store Fulden.
Børn:
Jens 9
Kirsten 9 mdr
Formynder er morbror Laurids Lauridsen i Fløjstrup.
Børn af forrige ægteskab:
Anne g.m. Niels Knudsen i Assedrup
Christen 14
Søren 12
Formynder er farbror Johan Jensen Møller i Fulden Mølle.
Desuden nævnes afdødes søsters mand Jens Mikkelsen, vognmand i Århus.

Moesgård Gods skifteprotokol. 25.4.1721, fol. 35:
Skifte efter Tobias Hansen i Skovmølle.
Arvinger:
Enken Karen Lauridsdatter med laugværge Laurids Pedersen i Store Fulden.
Børn: af enkens første ægteskab med [Søren Jensen], skifte 25.4.1719
Jens 11
Kirsten 3
Formynder er morbror Laurids Lauridsen i Fløjstrup.
Desuden nævnes enkens 2 brødre Morten Lauridsen og Peder Lauridsen.
Afdødes arvinger kendes ikke.

Moesgård Gods skifteprotokol. 19.6.1721, fol. 46:
Skifte efter Anne Andersdatter i Store Fulden.
Arvinger:
Enkemanden Laurids Pedersen Skovfoged.
Børn:
Laurids i Fløjstrup
Morten
Peder
Karen i Skovmølle

Moesgård Gods skifteprotokol. 13.11.1722, fol. 52:
Skifte efter Laurids Pedersen i Store Fulden.
Enkemand efter [Anne Andersdatter], skifte 19.6.1721
Arvinger:
Børn:
Laurids i Over Fløjstrup
Morten, ladekarl, på Moesgård
Peder, der har gården i fæste
Karen nu g.m. Morten Jensen i Mårslet, hendes første ægteskab med Søren Jensen Møller i Skovmølle, skifte 25.4.1719.

Vilhelmsborg Gods skifteprotokol. 19.6.1724, fol. 50B:
Skifte efter Jens Sørensen i Mårslet.
Arvinger:
Mor:
Karen Lauridsdatter g.m. Morten Jensen
Søster:
Kirsten Sørensdatter
Halvsøskende:
Christen Sørensen
Søren Sørensen
Anne Sørensdatter
Afdøde havde arv efter far Søren Sørensen(Søren Jensen) i Skovmølle ved formynder: Laurids Lauridsen i Fløjstrup.

Vilhelmsborg Gods skifteprotokol. 25.9.1736, fol. 168:
Skifte efter Karen Lauridsdatter i Beder.
Enkemanden Mikkel Mortensen.
Børn:
Laurids 7
Maren 5
Søren 3
Formyndere: morbrødre Søren Lauridsen i Skovmølle, Laurids Lauridsen i Over Fløjstrup.
Enkemandens første ægteskab med Maren Andersdatter, skifte 17.3.1729
Børn: [Karen, Anne, Niels, Hans].

Moesgård Gods skifteprotokol. 7.5.1742, fol. 124B:
Skifte efter Søren Lauridsen i Skovmølle.
Arvinger:
Enken Anne Andersdatter med laugværge bror Jens Andersen.
Børn:
Laurids 15
Karen 13
Anne 12
Maren 7
Kirsten [4]
Birgitte 2
Formynder: farbror Laurids Lauridsen i Fløjstrup, Jørgen Sørensen i Lille Fulden.

Mårslet Dca Jubilate 1744:
Døbt Povel Eylertses barn i Skoumølle, kaldet Maren, Christian Skyttes kone bar hende, Fadd: Ridefogeden paa Vborg, Jens Nørlem, Baronens og fri??? tienere, Søfren og Philip, og Kirsten bryggerpige paa Vilhelmsborg.

Mårslet Dca 1ma p Epiph 1746
Povel Møllers barn i Sckoumølle kaldt Eilert. Jomfru Vestergaard bar ham. Fadd: Ridefoged mons Nørlem, begge laquejer Søfren Rasmusøn og Philup, og Christian Skytte.

Mårslet Dca 20ma p: Trin: 1747:
Povel Møllers barn i Skoumølle kaldet Morten. Amalia Margrete Colding paa Vilhelmsborg bar ham. Fadd: Mons: Nørlem, Las Jacobsøn, Christian Skytte, og Ole Ladefoged paa Moesgaard.

Mårslet Dca Cantate 1750:
Povel Eylertses barn i Skoumølle, kaldet Rasmus, jomfru Colding paa Vilhelmsborg bar ham. Fadd: Monsr Nørlem, Peder Skytte, Rasmus Møller i Lelfulden, og skovfogdens kone i Store fulden og Ane Peders Datter paa Vilhelmsborg.

Mårslet 28.12.1751:
begravet Povel Eilertsøn i Skoumølle, gl 49 aar.

Mårslet Festi N: Anni 1752:
Kastet jord paa Sl Povel Møllers mindste barn Rasmus, gl 1½ aar.

Moesgård Gods skifteprotokol. 16.2.1752:
Skifte efter Povel Eylersen i Skovmøllen.
Arvinger:
Enken Maren Mortensdatter med laugværge Niels Stephansen
Deres børn:
Eyler Povelsen, 6 år
Morten Povelsen, 4½ år
Maren Povelsdatter, 8 år
Børnenes værger er deres farbror Jakob Eylersen af Østerbye og deres fasters mand Anders Seyersen ibid.

Mårslet 21,3,1752:
Trolovet Jens Hansøn af Stor Vord og Maren Mortensdatter af Skoumølle. Copulerede 6.6.1752.

Moesgård Gods skifteprotokol. 16.2.1759, fol. 151B:
Skifte efter Helle Lauridsdatter i Lille Fulden Mølle.
Arvinger:
Enkemanden Søren Mortensen
Børn:
Anne Marie, 7
Rasmus, 3
Nikolaj, 4 uger
Formynder: fasters mand Jens Hansen i Skovmølle.

Moesgård Gods skifteprotokol. 18.11.1762, fol. 164:
Skifte efter Søren Mortensen i Lille Fulden Mølle.
Arvinger:
Enkemand efter Helle Lauridsdatter, skifte 16.2.1759
Børn:
Anne Marie 7
Rasmus 3
Nikolaj 6 mdr
Formyndere: fasters mand Jens Hansen i Skovmølle, Niels Hansen i Lille Fulden Mølle.

Vilhelmsborg Gods skifteprotokol. 28.12.1773, fol. 178:
Skifte efter Johanne Mortensdatter i Lille Fulden.
Arvinger:
Enkemanden: Johan Georg Thon.
Børn:
Johan Theodosius Thon 19
Morten Thon 14
Formynder: (mosters mand) Jens Hansen Møller i Skovmølle.

Mårslet 3.1.1775
begravet møllerens Jens Hansens hustrue Maren Mortensdatter af Skovmølle, 65 aar.

Moesgård Gods skifteprotokol. 7.6.1775 fol. 232:
Skifte efter Maren Mortensdatter, Jens Hansens hustru udi Schoufmølle.
Arvinger:
Enkemanden Jens Hansen, møller i Schoufsmølle.
Maren Mortensdatters børn med Jens Hansen:
Anne Maria Jensdatter, 22 aar
Anne Jensdatter, 20 aar
Deres far er værge og deres farbror Esche Hansen af Krikier er tilsynsværge
Maren Mortensdatters børn i første ægteskab med Poul Ejlerdsen:
Ejler Poulsen (E6.1X), 29 aar, tømmersvend i Kiøbenhavn
Morten Poulsen, 27 aar, ugift, i Silkeborg
Maren Poulsdatter, gift med skipper og borger Otto Sørensen Holm i Aarhuus

Jens Hansen gift ? med Alhed Ingerslev, døbt 27.8.1738 i Århus Domsogn, datter af Hans Hansen.

Moesgård Gods skifteprotokol. 3.6.1779, fol. 268:
Skifte efter Eskild Hansen i Krekær.
Arvinger:
Enken Johanne Hansdatter med laugværge søsters mand Søren Mikkelsen i Elkær.
Børn:
Hans 18
Niels 13
Maren 10
Peder 5
Karen 2
Formyndere: farbror Jens Hansen Møller i Skovmølle, mosters mand Oluf Mikkelsen i Malling.

Vilhelmsborg Gods skifteprotokol. 4.2.1780, fol. 560:
Skifte efter Hans Sørensen i Over Fløjstrup.
Arvinger:
Enken Kirsten Jacobsdatter med laugværge søskendebarn Jens Hansen Møller i Skovmølle.
Børn:
Johanne gift med Hans Jensen i Mårslet
Maren 24
Søren 22
Rasmus 16
Jacob 16
Niels 6
Formynder: Hans Jensen i Over Fløjstrup.

Moesgård Gods skifteprotokol. 17.3.1783, fol. 298B:
Skifte efter Anne Mortensdatter i Fulden Mølle.
Arvinger:
Enkemanden Niels Hansen Møller, Fulden Mølle.
Hendes søskende:
1. Peder Mortensen 77 hos søn Rasmus Pedersen i Hørning
2. Rasmus Mortensen, død.
2.1 Søren Rasmussen, ejer af Sølvgade Mølle på Østervold i København
2.2 Anne Rasmusdatter g.m. Niels Jørgensen i Virring
2.3 Anne Rasmusdatter, død, var g.m. Rasmus Sørensen, anneksbonde i Stilling.
2.3.1 Mette 20
3. Søren Mortensen i Lille Fulden Mølle, skifte 18.11.1762 lbnr.78.
3.1 Anne Marie Sørensdatter g.m. Hans Pedersen i Storenor på Vilhelmsborg gods
3.2 Rasmus Sørensen 27, tjener i Fuglevad Mølle på Sjælland
3.3 Nikolaj Sørensen 25, tjener i Tarskov Mølle
4. Maren Mortensdatter, [skifte 7.6.1775 lbnr.125].
Børn af første ægteskab med Poul Ejlersen i Skovmølle, [skifte 16.2.1752 lbnr.61].
4.1 Maren Poulsdatter g.m. Christian Hansen, skipper i Århus
4.2 Ejler Poulsen Møller(E6.1X) 37, forpagter af i Fuglevad Mel-Mølle i Københavns Amt
4.3 Morten Poulsen 34, møllersvend i Fuglevad Mølle på Sjælland
Børn af andet ægteskab med Jens Hansen i Skovmølle.
4.4 Anne Marie Jensdatter g.m. Johan Holst, bager i Århus
4.5 Anne Jensdatter
5. Johanne Mortensdatter, [skifte Vilhelmsborg 28.12.1773 lbnr.291], var g.m. Johan Thon, skrædder i Århus.
5.1 Johan Johansen 27
5.2 Morten Johansen 25
6. Sidsel Mortensdatter, [skifte Skanderborg Åkær Amter 30.5.1772 lbnr.238].
Børn af første ægteskab med Jens Madsen, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 14.9.1762 lbnr.2776].
6.1 Morten Jensen 31 i Dørup
6.2 Poul Jensen 25
Børn af andet ægteskab med Poul Rasmussen i Bjertrup.
6.3 Anne Marie Poulsdatter.

Mårslet 13.12.1792
begravet Jens Hansen Møller af Skovmølle, 67 aar og 2 maaneder.

Århus Vor Frue 6.5.1811
begravet madame Alhed Møller, født Ingerslev, død 2.5.1811, 73 aar.

 

Kilder:
Erik Brejl: Skifteuddrag fra Ning Herred. En guldgrube.
Wikipedia. Moesgård Skovmølle
Grenaae Vejrmølle, Andre møller. Søg på "skovmølle" eller "Jens Hansen"
Mårslet Arkiv. Mårslet... her hvor vi bor. 15 fortællinger fra Mårslet sogn .
Mårslet Egnsarkiv: Skovmøllen:
Her står blandt andet:
1743: Poul Ejlersen, forrige ladefoged ved Moesgård, fæster.
1752-1792 Jens Hansen af Krekær, fæster.
Fæstebrev 1743: Poul Ejlersen.
M FB 107 Fol. 48. 15.6.1743. Skovmølle, 0-7-0-2, mølleskyld 5-2-2-0. Til: Poul Ejlersen, født i Østerby, forrige ladefoged ved Moesgård. Særlige forhold: årlig afgift 20 tdr. godt og sundt rugmel med topmål, heraf de 13 tdr. til Mårslet Hospital. Indfæstning 100 rd. Bøge og egetræ fra godsejeren, da møllen er brøstfærdig. Fri græsning på Moesgårds Mark til 2 bæster, 2 køer og 6 får. Hjælp fra bønderne til udbedring af mølledammen, når det behøves. 1 karl fri for indrullering.
Fæstebrev 1752: Jens Hansen.
M FB 126. Fol. 55b København, 28.3.1751. Skovmølle, 0-7-0-2, mølleskyld 5-2-2-0. Til: Jens Hansen, af Krekær.
Fra: Poul Ejlersen, død.
Særlige forhold: årlig afgift 20 tdr. rugmel, heraf de 13 tdr. til Mårslet Hospital. De 7 tdr. leveres til godsejeren in natura eller betales efter hvert års kapitaltakst, som det behager ham. Jens Hansen vedligeholder møllen med kværnsten, jern og tilbehør. Indfæstning 100 rd. Græsning på Moesgård Mark til 2 bæster, 2 køer og 6 får. Hjælpe fra bønderne til udbedring af mølledammen, når det behøves, og hvis det ikke skyldes hans forsømmelse. 1 karl fri for indrullering.
Fæstebrev 1811: Jens Mikkelsen.
M FB 263. Fol. 109b. Moesgård 29.5.1811. Skovmølle, 0-7-0-2, mølleskyld 5-2-2-0. Til: Jens Mikkelsen Synnedrup.
Fra: Jens Hansens enke (Alhed Ingerslev), pga alderdom og svaghed.
Særlige forhold: Tilladelse til anlæg ag grubbe- og pilleværk. Fæsteren loves træ samt 5000 mursten fra Vilhelmsborgs teglbrænderi til et nyt stuehus. Hjælp til istandsættelse af vandkarmen og omløb. Fastsættelse af skel for møllens mark. Brug af et stykke jord fra havet mellem åen og Fulden Skovskel. Fæsteren må ikke fiske i åen eller ved dens udløb.
Folketælling 1787, 1801

 

Videre arbejde:
Poul Eilersen er født ca. 1725 i Østerby som ligger i Tranbjerg sogn. Her begynder kirkebogen i 1738. Det bliver ikke nemt at finde hans forældre.

 

Nygårds Mølle i Vordingborg sogn, Bårse herred, Præstø amt
Vind- og hestemølle, ejendomsmølle
Møllen blev i 1900-tallet kaldt Rosenfelt Mølle.
Møllen nedbrændte 1924 og ikke senere opført. I stedet er lagt en motormølle ved landevejen.
Se på kort. Vælg Højkantkort og gå lidt mod sydøst i forhold til markøren.
 
-1645  Hans Oelsen Anne Lauridtsdatter
-1702  Jens Jensen Karen Madsdatter
 1703-  Anders Nielsen Karen Madsdatter
-1711  Axel Sørensen  
 1711-1711  Axel Sørensen Sidsel Hansdatter (se A3X)
-1713-1715  Christian Hansen (se A3X) Anne Pedersdatter Busch
-1718-  Christopher Rasmussen  
 1724-1729  Johan Henrich Bruun Bodil Hansdatter Krog
 1729-1741  Jørgen Jørgensen Lund Bodil Hansdatter Krog
 1742-1758  Bendix Rasmussen Malling Bodil Hansdatter Krog
 1758-1772  Bendix Rasmussen Malling Inger Engel
 1773-  Hans Pedersen Inger Engel
-1787-  Mads Jensen Else Jacobsdatter
-1793-  Hans Jørgensen Erch Kirsten Christensdatter
-1795-1800  Lars Wibel Roed Mariane Hansen
-1801-1802  Niels Sørensen ungkarl
 1802-1807-  Niels Sørensen Frederike Frederiksdatter
-1834-  Peder Rasmussen Holm Anne Kirstine Rasmussen
 1836-1837  Peder Pedersen Francisca Petra Olsen
 1837-1844  Peder Pedersen enkemand
 1844-1844  Peder Pedersen Ellen Margrethe Brass
-1853-1860  Jacob Staal Charlotte Amalie de Villeneuve
-1870-  Hans Christian Rasmussen Johanne Kirstine Nielsen
-1880-1890-  Niels Jørgensen Juliane Marie Therkildsen
-1901-1930  Johan Kristian Michelsen Juliane Methea Marie Hansen

Der er skifte efter Hans Oelsen 11.3.1645 i Vordingborg III 116

Vordingborg 13.8.1702
Jens Møller begraven i den Ny Kirchegaard med fuld sang og klang.

Der er skifte efter Jens Jensen på Nygårds Mølle ved Kule Kier 12.10.1702 i Vordingborg Rytterdistrikts Skifteprotokol. Arvingerne er:
Enken Karen Madsdatter
Deres børn:
Kirsten Jensdatter gift med Ole Rasmussen Jyde i Kastrup
Gundil Jensdatter gift med Christen? Hansen paa Kippinge Klindt Mølle
Mads Jensen, 23 år, som bor hjemme

Vordingborg 9.5.1703
Anders Nielsen og Karen Madtzdatter trolovede.

Vordingborg 13.8.1703
Anders Nielsen og Karen Madtzdatter copulerede.

I skiftet 12.8.1704 efter gårdmand og skovfoged Ole Hansen i Stenbjerg, Kastrup sogn, ses at der er en lille gæld til Karen, Sal: Anders Nielsen i Nygårds Mølle.
Fundet af Lars Skovvang Larsen.
Den sidste Anders Nielsen der er begravet inden da er:
Anders Nielsen begraven 7.3.1704 i Vordingborg i den Ny Kirchegaard med fuld Sang og Klang.

Vordingborg 3.3.1711:
Axel Søfrenss troloved til Citzel Hansdatter. Personerne vare selfvederhæftige giordis derfor ? folovere for den fornødne.

Vordingborg 3.7.1711:
Axel Søfren og Citzel Hansdatter efter forregaaende 3de gange tilliusning? af Prædichestoelen copulerede.

Vordingborg 22.12.1711:
Axel Møller begraven i Urtegaard Kirchen? uden Sang og Klang, dog fornøyede ? og ?

Vordingborg Rytterdistrikts Skifteprotokol 30.3.1712:
Der er skifte efter Axel Søfrensen møller i Nygårds Mølle.
Af skiftet fremgår
at hans kones broder Christian Hansen Hollender var til stede. Se opslag 66 venstre side linie 11 og 12.
en Kraft i København nævnes i punkt 11 på opslag 67 og desuden Christian Hansen Hollender.
Skiftet er ikke læst grundigt nok. Skiftet går fra opslag 63 til 72.

Christian Hansen var morbror til Inger Margrethe Johansdatter Kraft, der var gift med Johan Henrich Cronberg møller i Hulemose Mølle

Vordingborg 31.8.1712:
Christian Hansens Barn til Kirche, Byfoegdens Kiæriste bar det, Hans Krogs Hustr ? gich hos. Fadd: Johan Christopher, Lofrentz paa Slottet, Peder Pouelsen, Anna Chatarine paa Slottet, Mamoiselle Schermacher. Barnets Navn (Her står ikke noget, men navnet er Peder).

Kastrup 1713:
Paa Alle Helgen Dag døbte Hans Hansøn Krogs Hans af Ornebierge, baaret af Christian Hansøn Møllers Hustru i Nygaas Mølle. Niels Krums Hustru gich hos aff Vordingboor.

Vordingborg 28.4.1715:
Hollenderens Barn til Kirche, Jochum Lofrentzens H: bar det, Jomfru Erichsens gich hoes. Fadderne: Peder Laursen, Byefoegden ?ter Lofrentzens Q, Erich Andersen, Provstens datter, Kinches datter. Barnets navn Anders.
Svært at læse. Usikker på at Hollenderen er Christian Hansen. Sønnen Anders er ikke nævnt i skiftet 1723 efter Christian Hansen. Anders må i givet fald være død inden da.

Christian Hansen flyttede til Sageby Mølle.

Vordingborg 24.11.1718:
Ryter Madtz Andersen under Oberst Leutenant Winechs compagnie troloved til Inger Nielsdatter. Forlovere ... Johan Wolf, CRS Christopher Rasmusen Møller i Nygaarsmølle.

Kastrup Dom: 15 p Trin 1724:
Copulered Johan Henrich Bruun Møller og Boeld Hansd: Krog af Ornebierre efter Kongl: Tilladelse uden foregaaende Trolovelse ...

Bodil Hansdatter Krog er halvsøster til Margrethe Hansdatter Krog (A1.2X) som var gift med møller på Stensby Mølle Jørgen Jørgensen Kirckmann (A1.2)

Kastrup Dom 2 Adventus 1724:
Inleed ... baaret af Johann Bruuns Tienestepiige Anne i Nyegaards Mølle ...

Vordingborg 8.1.1729:
Johan Hendrich Bruun Møller begravet i den Ny Kirchegaard med fuld Sang og Klang som døde paa det Ny Aar.

Jørgen Møller i Vejrmøllen begravet 23.3.1741 i Vordingborg.

Bendix Rasmussen Malling er far til Jacob Malling, der er født 29.8.1760 i Nygårds Mølle. Jacob blev møller i Stensby Mølle.
Jacob Mallings fødsel er fundet af Lars Skovvang Larsen

Salget af Vordingborg Rytterdistrikt.
Side 62:
I Peter Jensens bog: Optegnelser om Snesere Sogn, kan man læse:
På sine rejser som landhandler logerede H. Pedersen, når han kom til Vordingborgegnen, hos møller Malling i Nygaards Mølle, hvor han i flere år havde været ven af huset. Imidlertid blev gamle møller Malling syg, og da Hans Pedersen besøgte huset i hans sygdom, siger mølleren i spøg: »Du skal ha’e vor mo’er, når jeg dør, Hans!«. Konen, som var til stede, udbryder: »Å, sikke noget snak, du kommer med, fa’er!«. - Imidlertid, da gamle Bendix Malling er død (1772), frier Hans Pedersen til enken, får ja og gifter sig året efter med hende. Derved kom han i besiddelse af så mange penge, at han kunne købe en herregård ( Engelholm, tidligere Skovbygaard).

Der er skifte efter Bendix Rasmussen Malling: Skiftebehandlingsprotol for Vordingborg Amt 29.12.1773

Vordingborg. Skifteprotokol 25.11.1793:
Ved skiftet efter Christiane Jensdatter, gift med Niels Friderichsen Fugl nævnes Hans Jørgen Erch af Nyegaards Mølle.

Hans Jørgensen Erch er født 1765 i Hellevads Mølle, søn af Jørgen Hansen Erch og Kirsten Erichsdatter.
I 1781 havde han tjent i Nygaards Mølle. Nævnt i skiftet efter sin mors halvbror Erich.
Hans Jørgen Erch var både før og efter 1793 borger og brændevinsbrænder i Nyråd (under Vordingborg købstad). Borgerskab 19.12.1791 og igen 18.1.1796.
Hans Jørgen Erch døde i Januar 1800 i Nyråd. Skifte under Vordingborg byfoged.
Kilde: Lars Skovvang Larsen.

Vordingborg 30.10.1795:
Forpagter Roed af Nygaards Mølle får døbt datteren Dorthe Marie. Hr. forpagter Nergaards Kone paa Lilliendahl bar det og Jomfru Staal gik hos. Faderne: Hr. forpagter Thaning, Inspegtør Schøds paa Rosenfeldt, Hr forpagter Nergaard paa Køng. Det blev føedt d 19. huius om medagen kloken 2. Moderens naun Mariana Hansen.

Der er skifte efter Mariane Hansensen: Registreringsprotokol for Vordingborg Amt 9.10.1800

Vordingborg 22.10.1802:
blev Hr. Niels Sørensen af Nygaards Mølle og forlovede Kiereste Fredericke Frederiks Datter af Nyraad ægteviede.

Vordingborg 20.4.1807:
Nyegaards Mølle. Havde hr. Sørensen og Kone Frideriche Friderichsen en Søn til dåbs Confirmation, født den 9 Februarii og i hjemmedaaben blev kaldet Hans Peter. Blandt fadderne er Jørgen Hansen Erk og Friderich Hansen Erk af Nygaards Mølle.

Vordingborg 13.11.1809:
Hr. Sørensen er færgemand på Vordingborg Færgegaard da han får døbt sønnen Hans Peter.

Præstø 5.7.1816:
Da Hr. Niels Sørensen får døbt sønnen Ludvig August er han forhen møller i Orup og blandt fadderne er møller Jacobsen i Orup Mølle.

Fransiska Olsen døde 27.8.1837, begravet 2.9.1837 i Vordingborg. Hun var gift med Kirkeværge og Bager Petersen ? i Vordingborg.

Vordingborg 7.8.1844:
Gift Mølleforpagter Peter Petersen af Nygaards Mølle, 43 Aar gl:, 3die Ægteskab og Jomfru Ellen Margrethe Brass af ?, 29 Aar.

Vordingborg:
Charles Caillou de Villeneuve Staal blev født 17.10.1853 og døbt 14.5.1854 i Vordingborg. Forælder var Forvalter Jacob Staal og Charlotte Amalie de Villeneuve, 29 Aar.

Vordingborg 31.1.1861:
Da Jacob Staal denne dag får hjemmedøbt sine tvillingedrenge er han forhenværende Mølle Forpagter.

Johan Kristian Michelsen døde 13.10.1930 på Rosenfeldt Mølle, begravet 20.10.1930 i Vordingborg.

Kilder:
Folketælling 1787, 1801, 1834, 1840, 1855, 1860, 1870, 1880, 1890, 1901, 1906, 1911, 1916

 

Nymølle i Søllerød sogn, Sokkelund herred, Københavns amt
Vandmølle ved Mølleåen
 
-?-  Henrik Ehm  
1681-1696  Lorentz Badstuber Cathrine
1696-  Henrik Ehm  
1705-  Jacob Zitzke Cathrine
1733-1746  Poul Badstuber

 

Kongens Lyngby 30.3.1687:
Døbt Mathis Høfvinghofs, Lesmed paa Bridde, søn Just. Henrich Ehms qv. bar. ????

Københavns Amts Nordre Birk. Skøde- og panteprotokol.
11.6.1794
Etatsraad Peter von Hemmert sælger Nymølle i Søllerød sogn til deherrer Henry Neltkropp og John Joseph Harriis for 14000 rigsdaler.

 

Kilder:
Kongens Lyngby kirkebog
Wikipedia: Nymølle
Lyngby Taarbæk Stadsarkiv: Mølleåen; Møller og fabrikker ved Mølleåen og Mølleåen; et nationalt industriminde.
Albert Fabritius: Henrik Ehm i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 25. februar 2018.

 

Næstved Hestemølle i Næstved Sankt Morten sogn, Tybjerg herred, Præstø amt
Hestemølle
 
1739-  Henrik Hansen Cronberg (E2) ungkarl
-1749-  Silken Rosenberg Anna Cecilia Caspersdatter
-1787-  Hans Christiansen Anna Ester Rosenberg
1801-1804-  Hans Birchedahl  Sophie Amalie Hansen
1805-  Anders Kragh  
1812-  Jens Lorentzen  
1818-  Johan Fridrich Richard  
1819-  Christian Jensen Møldrup  
1820-  Hans Christian Jacobsen Nørschov  
1832-  Nørschou  
1833-1834-  Frederich Christian Bierring  Marie Kock

Henrik Hansen Cronberg var senere møller på Gryde Mølle og derefter Røde Vejrmølle.

Silken Rosenberg var senere møller på Store Mølle i Næstved, Skovby Mølle, Helledes Mølle.
Silken Thøgersen Rosenberg er fundet af Lars Skovvang Larsen

Næstved Sankt Morten 28.3.1801
døbt hestemøller Hans Birchedahl og hustru Sophie Amalie Hansens liden søn kaldet Lars. ...

Hans Birchedahl får borgerskab i Næstved som hestemøller 9.4.1801.
Hans Birchedal kom fra Rangle Mølle

Næstved Sankt Morten 26.2.1802
døbt hestemøller Hans Birkedal og hustru Sophie Amalie Hansen deres liden søn kaldet Frederik Hansen Wilhelm. ...

Næstved Sankt Morten 9.3.1803
døbt hestemøller Hans Birchedahl og hustru Sophie Amalie Hansen deres liden datter kaldet Sidse Cathrine. Fadderne: ...

Næstved Sankt Morten 10.12.1804
døbt Hans Birchedahls søn og hustru Sophie Amalie Hansen deres søn kaldet Peder Edvardsen. Fadderne: ...

Anders Kragh får borgerskab i Næstved som hestemøller 11.7.1805.

Jens Lorentzen får borgerskab i Næstved som hestemøller 9.11.1812.

Johan Fridrich Richard får borgerskab i Næstved som hestemøller 5.5.1818.

Christian Jensen Møldrup får borgerskab i Næstved som hestemøller 6.2.1819.

Hans Christian Jacobsen Nørschov får borgerskab i Næstved som hestemøller 3.7.1820.

Nørschou får borgerskab i Næstved som hestemøller 26.9.1832.

Frederich Christian Bierring får borgerskab i Næstved som hestemøller 15.10.1833.

Kilder:
Rasmus Nielsen: Næstved Købstads Historie.
Sophie Amalie Hansen: Geneanet
Møller i Næstved Kommune
Huse i Næstved
Folketællinger: 1787, 1801, 1834,

 

Nørre Alslev Vejrmølle i Nørre Alslev sogn, Falster Nørre herred, Maribo amt
Vindmølle, Ejendomsmølle
 
-1750   Hans Jensen  
1750-1754  Christian Olsen Margrethe Nielsdatter
1754-1756  enke Margrethe Nielsdatter
1756-1780-  Jørgen Nielsen Margrethe Nielsdatter
-1781   Jens Nielsen  
1781-1790  Christian Jørgensen  
1790-1798  Andreas Hemmingsen  
1798-1801-  Niels Nielsen Ugift

Christian Olufsen var tidligere møllersvend i Hulemose Mølle.
1755 købte han Nørre Alslev Vejrmølle for 1000 rigsdaler. Johan Christian Kraft Cronberg (A3.3) lånte ham 280 rigsdaler.
Christian Olufsen døde kort efter og enken giftede sig 25.6.1756 med en anden møllersvend fra Hulemose Mølle, Jørgen Nielsen.
1.8.1759 fik Jørgen Nielsen ændret lånet hos Johan Christian Kraft Cronberg fra 280 til 830 rigsdaler.

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 8.10.1750:
Christian Olsen, forhen tienende i Hulemose Mølle udi Sælland, køber Nørre Alslev Veyrmølle, som nu udi Nørre Alsløv Kirke Mark staar opbygt paa Communitetets tilhørende Grund, af Hans Jensen for 1000 rigsdaler.

Vordingborg 1750:
Trolovet 16.10.1750 og gift 2.12.1750 Ungkarl Christian Olesøn og Piigen Margrete Nielsdatter.

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 4.12.1750:
Christian Olsen låner 466 rigsdaler og 4 mark af Peder Hansen Lynge boende udi Langebæks Vandmølle beliggende udi Sælland paa Vordingborg Amt.

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 5.12.1750:
Christian Olsen låner 200 slettedaler af Hans Jensen, Møller i Sarup.

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 11.12.1753:
Christian Olufsen, møller i Nørre Alslev, låner 200 slettedaler af forvalter over Stubbekiøbings District Christian Kehlet.

Nørre Alslev 28.3.1754:
Sepult Christian Olsen Møller af Alsløv.

Nørre Alslev 12.3.1756:
blev Jørgen Nielsen, Møller Svend fra Hullemose Mølle i Sælland og Margarethe Nielsdtr: af Alsløv trolovede. Copul: 25 Juny.

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1.8.1759:
Jørgen Nielsen, møller i Nørre Alslev låner 830 rigsdaler af Johan Christian Cronberg (A3.3), Fuldmægtig hos Velædle og ? Hr Cancellie Raad og Regimentskriver Monradt paa Nyekiøbings Slott.

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 12.12.1780:
Jørgen Nielsen, møller i Nørre Alslev, låner 400 rigsdaler af Ditløv Flindt Scheel i Stubbekiøbing.

Kilder:
Falsters Birk: Realregister for Nordre Distrikt, 1738-1807
P. Chr. von Rehling Qvistgaard: Hulemose. En gammel vandmølles historie og dens beboere. Historisk Samfund for Præstø Amt.
Folketælling 1787, 1801,

 

Rangle Mølle i Holmstrup sogn, Skippinge herred, Holbæk amt
Vandmølle ved Åmose Å, fæstemølle under Sæbygård Gods -1782-1787-
Møllen har et farveri -1850-1855- og et bageri -1850-
 
-1720-  Niels Møller  
-1732-  Rasmus Andersen  
-1744-1759-  Niels Biørn  Margrethe Mercker
-1771-1772  Otto Christopher ThuneE)  Anne Kirstine Kisbye
-1776-1787  Bertel Svensen Buchwald  Ane Kirstine Kisbye
1787-1801  Jens Lassen BrendstrupFÆ)  Sidse Marie Hansen
1801-1802  Jens Lassen BrendstrupFÆ)  enkemand
1804-1805   Jacob Absalon KoefoedFO)  Caroline Møller
1806-1809-   Wilhelm SchouFO)  Caroline Møller
-1812-1832  Christen Jørgensen MøllerE)  Ane Johanne Bruun
 1832-1845  Christen Jørgensen MøllerE)  
-1853-1855-  enke  Marie Georgine Møller
E) mølleEjer, FO) mølleFOrpagter, FÆ) FÆstemøller

Holmstrup kirkebog begynder først 1776.

Avnsø 27.4.1720:
blev Boe Møllers Datter kaldet Karen fra Strids Mølle døbt. Møllerens kone af Broe Mølle bar Barnet til Daaben. Faddere: Frans Møller af Gryde Mølle, Niels Møller i Rangle Mølle, Valentin Smed her i Svebølle, Mada Plum i Ørse Mølle, Merchers kone i Kongens Mølle, Peder Schiøttis kone paa ?holm.

Bjergsted 27.2.1732:
Baptizat: Msr Hans Madsen Rosløfs tvillinger i Gryde Mølle. Sønnen Peder kaldet, Msr Johan Larsens Kiereste p Avensøegaard bar ham. Daatteren Henriche Regette, Rasmus Andersens Kiereste i Rangle Mølle bar hende. Fadderne: Andreas Mercher i Kongens Mølle, Boe Jensen, Madame Plums, Johan Leyes kone i Bregninge, Niels Diderichsens kone i Biergsted.

Avnsø 28.5.1744:
blev Sr Jeppe Henrichsens Søns Daab confirmeret efterat hand d 22 hujus forhen var bleven hiemme døbt af Jorde Moren Ane Peder Jensens her af Vischinde Bye og er blefven kaldet Hans Henrich. Barnet blev baaret af Jørgen Pedersens kone I Schomagerhuuset. Faddere: Sr Thejl I Kongens Mølle, Sr Niels Andersen I Ørtze Mølle, Mad: Biørns I Rangle Mølle, Mad: Dieppenbrochs I Stritz Mølle og Ane Henrichsdaatter fra Vallekilde.

Avnsø 5.9.1744:
blev Sr Johan Thejls Daatter Knud-Dine Maria af Kongens Mølle døbt. Monsr Henrichsens Kiæriste Ane Søfrensdaatter af Aunsøegaard bar Barnet. Faddere: Monsr Henrich Werner Dippenbroch I Stridtz Mølle, Monsr Henrich Cronberg I Gryde Mølle, Monsr Niels Andersen ? I Ørtze Mølle, Monsr Hans ? Lemvig paa Daurop og Madame Magrete Biørns I Rangle Mølle.

Avnsø 25.2.1746:
blev Sr Werners Søn Peter Werner fra Stritzes Mølle døbt, Dame Møller paa Aunsøe Gaard bar Barnet. Faddere: Sr Harrested paa Astrup I Biergsted Sogn, Sr Niels Andersen I Ørtze Mølle, Sr Cronbierg I Gryde Mølle, Sr ? I Bechs Krou og Dame Biørn I Rangle Mølle.

Jorløse 5.6.1746:
blev Johan Theil udi Øresøe Mølle hans liden Søn christnet og kaldet Ulrich. Mad: Herresteds paa Astrupgaard bar hannem. Faderne vare Monsr Flesbye da værende hos Broderen paa Astrup, Mondr Hammer paa Auensøegaard, og Mad: Biørns udi Rangle Mølle.
Kan Johan Theil være den samme som ham der forekommer på Ørholm Mølle tidligere?

Avnsø 28.3.1748:
blev Sr Ulrich Friises Daatter Johanne Magrete fra Kongens Mølle døbt. Dame Biørn fra Rangle Mølle udj Holmstrup Sogn bar Barnet. Faddere: Sr Theil fra Ørsøe Mølle udj Jorløse Sogn, Sr Cronberg fra Gryde Mølle udj Biergsted Sogn, Sr Henrich Werner fra Stritz Mølle og Dame Harrested fra Astrup udj Bjergsted Sogn.

Jorløse 18.12.1750:
blev Sr Mathias Roslev udi Øresøe Mølle hans liden Daatter til Daaben frembaaren af Madme Biørns i Rangle Mølle og kaldet Maren Sophie. Fadderne vare Sr Friis i Kongens eller Kaaber Møllen kaldet, Seigr Cronberg i Smidde Møllen nu saa kaldet, Seigr Castensen paa Astrupgaard og General Lærches Skov Ridder ibid.
Seigr Cronberg i Smidde Møllen må være Henrich Hansen Cronberg i Gryde Mølle.

Ifølge Holbæk Amt, Register til konceptskifter findes Niels Bjørns skifte under numrene A42 og A49. De omhandler bevilling til enken om at sidde i uskiftet bo.
Desværre er de ikke tilgængelige på internettet. Derimod er der skifte 8.7.1758 efter Laurids Bjørns hustru Anna Nielsdatter Sinding på Gundetved. Det findes som nummer A35. Heraf fremgår at Niels Bjørn har lånt 150 rigsdaler. Deres relation nævnes ikke.
Skifte A36 er dateret 9.4.1759 og skifte A51 er dateret 7.4.1765. Så Niels Bjørns skifte nummer A42 må ligge derimellem. Der ligger ingen skifter mellem A36 og A51 på internettet.

Skamstrup 12.4.1771:
Begravet Madme Biørn i Skamstrup. Hun var 65 Aar gl:

Der er skifte efter Niels Bjørns enke Margrethe Marker 6.5.1771 i Holbæk Amt, Konceptskifter, C37. Hun boede på det tidspunkt i Schamstrup by på Frydendahls Gods. Arvingerne ses mest overskueligt på de 2 bageste sider i skiftet. Skiftet fylder 46 sider. Arvingerne er renskrevet her.

14.11.1752 er Otto Thune nævnt i sin far degn i Køng på Fyn Mogens Nielsen Thunes skifte. Da er han møllersvend i Pjentemølle.

Holmstrup 1771 Oeder:
Otte Thrane, Møller i Ranglemølle, Selveyere, 46 år og hustru, 30 år, begge i 1. ægteskab.

Der er skifte efter Otto Christopher Thune 24.4.1772 i Holbæk Amt, Konceptskifter, A70. I alt 43 sider. Som arvinger næves hans 8 brødre og søstre. De se bedst her. Desuden nævnes en Hans Cornelius Kisbye fra Herlev Magle her. Som jeg forstår det, har Otto Christopher Thune fået skøde på møllen i 1766.

Holmstrup 1. søndag i advent 1776:
blev Huusmand i Birchenæs Rasmus Larsens Søn døbt og kaldet Jens. Han blev frembaaren af Sr Buchwalds Pige Kirstine i Rangle Mølle. Fadderne vare: Gaardmand Povel Jensen, Huusmand Niels Dreyer, fiskeren Lars Justesen, Povel Jensens Kone og Agnete Larses alle af Birchenæs.

Register til Sæbygård Gods fæsteprotokol 13.6.1782:
Bertel Svendsen Buchwald overtager fæstet. Se II.191 i protokollen.
Buchwald fæster Strids Mølle i 1790.

Register til Sæbygård Gods fæsteprotokol 24.4.1787:
Jens Larsen overtager fæstet efter Bertel Svendsen Buchwald. Se II.247 i protokollen.

Bertel Buchwald overtager fæstet til Strids Mølle 1790.

Holmstrup søndagen efter jul 1788:
ført til daaben mølleren i Rangle Mølle Ms: Jens Lassens hjemmedøbte datter, som var kaldet Mette Catrine. Blandt fadderne er Ms Bierring i Øresøe Mølle og Jfr Wedel i Strids Mølle.

Jens Larsens kone Sidse Marie Hansen er datter af Lars Hansen i Frydendal Mølle

Holmstrup 17.2.1790:
ført til daaben mølleren i Rangle Mølle Ms: Jens Lassens hjemmedøbte søn som blev kaldet Anders Hellesteen.

Holmstrup 28.12.1792:
ført til daaben mølleren i Rangle Mølle S: Jens Lassens hjemmedøbte søn som blev kaldet Jens Lassen baaren af møller Lars Hansens kone ved Frydendahl. Fadderne: bemt S: Hansen, søn og datter, forvalter Grandjean og hustru alle fra Frydendahl og S: Buchwald i Strids Mølle.

Ifølge Ars-Skippinge Herreder Navneregister i skøde- og panteprotokol er Bertel Svendsen Buchwald på Haunsøe Mølle 16.6.1804.

Holmstrup 15.9.1799
ført til daaben Hans Birkedals datter i Rangle Mølle, som d: 20.7.1799 var hjemmedøbt og kaldet Sidse Katrine, baaren af møller Krags datter i K? Mølle. Fadderne: Jens Birkedal i Willerups Mølle, Morten møllersvend i Hallebyeovre, Lars Andersen i Rangle Mølle, Jens smed og Peder Madsen Kone i Holmstrup.

Skamstrup 6. søndag efter paaske 1800
blev Hans Birkedahls d: Sidse Cathrine begravet paa Frydendahls Kirkegaard, ¾ aar gl:

Hans Birkedal kom til Næstved Hestemølle.

Holmstrup 7.3.1801
begravet mølleren i Rangle Mølle sr Jens Lassens kone Sidse Marie Hansen, 36 år.

Holmstrup 18.5.1802
begravet mølleren i Rangle Mølle sr Jens Lassen Brendstrup, 50 år.

Sæbygård Gods. Skifteprotokol. 12.5.1802(6 opslag), 9.6.1802(12 opslag), 16.6.1802(5 opslag), 24.9.1802(3 opslag), 5.11.1802(2 opslag), 12.4.1803(2 opslag), 1.2.1805(1 opslag), 5.4.1805(2 opslag), 20.1.1806(1 opslag), 31.10.1808(4 opslag), 16.7.1810(3 opslag), 13.11.1810(4 opslag),
Skifte efter mølleren i Rangle Mølle Jens Lassen
Arvinger:
Barn af 1. ægteskab:
gift med forpagter Hiort paa Aaegaard.
Børn af 2. ægteskab med Sidse Marie Hansen:
Mette Catrine, 14 år
Anders Hellesteen, 12 år
Jens Lassen, 10 år
Abbelone, 9 år
født værge afdødes bror Anders Rasmussen Bringstrup opholder sig i Jylland, derfor antaget formynder skovfoged Søren Slott, senere procurator Neergaard i Kallundborg
Jens Larsen har bygget et 6 fags hus som Birkedahl har beboet.

Holmstrup 10.2.1804
viet møllersvend Jacob Absalon Koefod af Tydske Mølle og jomfru Caroline Møller af Rangle Mølle. Forlovere er H Koefoed og J C Møller.
Jacob Absalon Koefoed er døbt 24.4.1782 i Svallerup, søn af Hans Jacob Absalonsen Kofoed og Anne Møller i Augerup Mølle.
Caroline Møller er døbt 26.5.1782 i Avnsø, datter af Jørgen Møller og Marie Willerup i Kongens Mølle.
Se MyHeritage

Holmstrup 10.5.1804
hjemmedøbt Jacob Absalon Koefods og hustru Caroline Møllers søn i Rangle Mølle og kaldet Hans Jacob. Ført til daaben d 17.6.1804 af mad: Løppentin i Strids Mølle. Fadderne: Christen Møller i Tydske Mølle, Tabert Andersen i Rangle Mølle, Søren Sinding i Holmstrup og Jfr Koefoed fra Giverup Mølle.

Holmstrup 30.10.1805
hjemmedøbt Jakob Absalon Koefoeds datter i Rangle Mølle og kaldet Ane Marie Jacobine. Ført til kirken d 2.12.1805 af hr Splittofts kone i Øresøe Mølle. Fadderen: Hr Koefoed og søn i Averup Mølle, Hr J. Møller og søn i Kongens Mølle, Hr P. Møller i Smedemøllen, forvalter Fraas paa Aagaard og fr. A. C. Møller i Kongens Mølle.

Holmstrup 2.12.1805
begravet mølleren i Rangle Mølle Jacob Absalon Koefoed, 23¾ år.

Dragsholm Birk, Skifteprotokol, 6.12.1805.
Skifte efter Jacob Absalon Koefod, forpagter af Rangle Mølle.
Enken Caroline Møller fremviser bevilling på at sidde i uskiftet bo.

Ars Skippinge herreder, Skifteprotokol, februar 1806:
Se skifteekstrakt.
Der er skifte efter Jacob Absolon Koefoed, møller og forpagter af Rangle Mølle.
Arvinger:
Enken Caroline Møller.
Deres børn:
Hans Jacob Koefoed, 2 år
Ane Marie Jacobine Koefoed, død 24.1.1807, se side 30
Hans far er Hans Jacob Koefoed i Augerup Mølle.
Caroline Møllers far er Jørgen Møller i Kongens Mølle.

Holmstrup 5.3.1806:
ægteviet Wilhelm Schov af Vented Mølle og Mad: Caroline Koefoed fød Møller af Rangle Mølle.
Wilhelm Schou er døbt 1.6.1783 i Nørre Jernløse, søn af ? i Vented Mølle. Se MyHeritage

Holmstrup 5.10.1806:
begravet mølleren i Rangle Mølle ? Wilhelm Schovs stifdatter Ane Marie Jakobine Koefoed, 1 år.

Holmstrup 30.11.1806
hjemmedøbt mølleren i Rangle Mølle Ms Wilhelm Schovs datter og kaldet Ane Marie Jacobine. Baaren til daaben d: 16.1.1807 af Jens Larsen Birchs Kone i Holmstrup. Fadderne: Hr Møller og søn i Kongens Mølle, Hr Wisti Raae i Kallundborg, Hr Schou i Venteds Mølle, hr C. Geisler i Broe Mølle og Jfr Møller i Kongens Mølle.

Holmstrup 3.8.1808
hjemmedøbt møller i Rangle Mølle ? Wilhelm Schovs datter og kaldet Ane Sophie Jacobine. Ført til daaben d: 16.9.1808 af hr Møllers kone i Gryde Mølle. Fadderne: Hr F: Geisler i Broe Mølle, Hr C Møller i Kongens Mølle, Hr Splittorf i Øresøe Mølle, og Jfr Brun i Øedløse Mølle.

Holmstrup 19.3.1809
hjemmedøbt skovrider Nicolaj Henrik Neumanns og hustrue Cecilia Elisabeth Engelsteds datter og kaldet Sophie Hedevig. Ført til daaben d: 3.4.1809 af forpagter Neumanns kone paa ?mose. Faddere: hr C: Geisler i Broe Mølle, møller Schov i Rangle Mølle, Jens Larsen Birch og Søren Sinding i Holmstrup og jfr Neumann i Wallekilde.

Holmstrup 11.5.1809
ført til daaben huusmand i ?huuset Peder Rasmussens og hustrue Christine Marie Nielsdatters søn, som var tilforn af Gjordemoderen hjemmedøbt og kaldet Rasmus, baaren af jfr Juliane Møller i Kongens Mølle. Fadderne: Chr: Møller sammesteds, Jørgen Larsen i Rangle Mølle, Peder ...

Holmstrup 28.9.1810
ægteviede hr Andreas Conrad Splittorff af Øresøe Mølle og jomfrue Ane Catrine Møller i Rangle Mølle. Forlovere var J C Møller og Splittorff.

Holmstrup 11.10.1812
lod smed i Holmstrup Jens Larsen Birch og hustrue Ane Marie Geisler hjemmedøbe en datter og kalde Karen Kirstine ført til daaben d: 20.11.1812 af hr Petersens kone i Saugboe Kroe. Fadderne hr Møller i Rangle Mølle, hr Neumann paa ?mose, skovrider Neumann og hr Sørensen i Holmstrup og ? Frantsen i ?

Christen Jørgensen Møller var bror til Caroline Møller.

Holmstrup 15.10.1813:
Døbt Johane Maria Møller, født 30.8.1813, datter af Møller C: Møller og Hustr A: J: Brun i Rangle Mølle, faddere: Hr. P. Møllers Kone i Grydemølle, Hr. Løppentin i Stridsmølle, Hr. Splittorf i Øresømølle og Jomfrue Brun i Undløsemølle.

Holmstrup dåb 14.3.1817: Hovedministerialbog, Kontraministerialbog
Marie Georgine Møller, født 13.10.1816, datter af møller Kristen Møller og hustr. Ane Johanne Bruun i Rangle Mølle. Faddere: Procurator Petzes Kone i Holbæk, Jomf Selmer paa Aunsøgaard, møller Splittoft i Øresø Mølle, Hr Geisler i Broemølle, Hr Olsen paa Aunsøgaard og Lavrids Neumann i Holmstrup.

1817 er Christen Jørgensen og hans søskende nævnt i faren, møller i Tyske Mølle, Jørgen Christensen Møllers skifte:

Holmstrup 26.4.1832:
Begravet Ane Johanne Bruun, død 18.4.1832, Møller Christen Møllers Kone i Rangle Mølle.

Ars Skippinge herreders Skifteprotokol 18.4.1832:
Skifte efter Ane Johanne Bruun i Rangle Mølle.
Arvinger:
Enkemanden Christen Møller
Deres børn:
Johanne Marie Møller, 19 år
Marie Georgine Møller, 16 år
Henriette Nicoline Møller, 13 år
Christen Møllers far er justitsråd i Roskilde
Se skifteekstrakt.

Sæby 16.10.1844
blev Christen Jørgensen Møller født, døbt 20.10.1844, søn af fruent Ane Marie Larsdatter ? døde i Hallebyore og til barnefader blev meldt møller Chr Møller i Rangle Mølle.

Holmstrup 10.3.1845:
Begravet Christen Jørgensen Møller, død 1.3.1845, Eier af Rangle Mølle.

Ars Skippinge herreders Skifteprotokol 18.3.1845:
Skifte efter Christen Jørgensen Møller, møller i Rangle Mølle. Se skifteekstrakt.
Arvinger:
Børn med Ane Johanne Bruun:
1. Hanne Marie Møller, død, var gift med Johan Nicolai Jørgensen proprietær til Cathrinesdal.
1.1 Ane Marie Jørgensen
2. Georgine Marie Møller, gift med Splittorff i Øresø Mølle
3. Henriette Nicoline Møller, gift med Johan Nicolai Jørgensen proprietær til Cathrinesdal.
Uden for ægteskab med husholderske Ane Marie Larsdatter:
4. Christen Jørgensen Møller, født 16.10.1844

Marie Georgine Møller kommer til Rangle Mølle som enke mellem 1851 og 1853 fra Øresø Mølle.

Holmstrup 27.7.1853:
Begravet Laura Eline Splittorff, som døde 24.7.1853, er Madame Marie G. Splittorffs datter i Rangle Mølle, 6 Aar.

Ars Skippinge herreders Skifteprotokol 24.7.1853:
Skifte efter Laura Splittorff i Rangle Mølle.
Hendes mor er enken Marie Georgine Splittorff
Arvinger:
Hendes søskende:
Andreas Antonies Splittorff, 16 år
Johan Emil Splittorff, 12 år
Christen Jørgen Splittorff, 11 år
Wilhelm August Splittorff, 7 år
Ane Cathrine Splittorff, 14 år
Christine Marie Splittorff, 8 år
Henriette Nicoline Conradine Splittorff, 3 år
Johanne Georgine Splittorff, 2 år
Arven er på 1000 rigsdaler.


Kilder:
Fra Holbæk Amt. 1919. Karoline Graves: "KONGENS MØLLER" OG OMEGN. Side 136-138
Fra Holbæk Amt. 1942. N. Jensen: Kongens Møller II. Side 101-109
Folketælling: 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1855
Familien Thune

 

Ravnemøllen i Skibinge sogn, Bårse herred, Præstø amt
Vindmølle, ejendomsmølle
Staves også Raunemøllen.
Kaldes også Endegårde Mølle eller Endegårde Vejrmølle. Sidstnævnte navn staves også Ennegårde. Navnene bruges i flæng.
 
-1750-1757  Anders Hansen Jelling Karen Hansdatter
1757-  Anders Hansen Jelling enkemand
-1759-1764-  Hans Andersen Jelling Anne Hansdatter
-1773-  enke ?
-1776-1787  Johan Didrich Sigismund Anne Linnet
1787-1788  enke Anne Linnet
1788-1804  Mads Schou Anne Linnet
1804-1821  enke Anne Linnet
-1860-  Hans Hansen Martha Sophie Pedersen
-1902-1906-  Lars Jacobsen Sidse Katrine Larsen

 

Vordingborg Amtstuedistrikts gods fæsteprotokol:
Den 24. september 1745: Anders Hansen fæster en plads på Endegårde Overdrev i Skibinge sogn, hvor han skal opbygge en vejrmølle.

Skibinge 1. advent 1750:
Anders Hans: møller er fadder, da skovridder Christopher Petersen og Inger Pedersdatter af Endegårde får døbt datteren Anne Margrethe Christophersdatter Petersen. Anne Kirstine From er gudmor.

Anders Hansen Jelling var tidligere møller på Lille Vejrmølle i Grønnegade i Præstø. Se under kilder.

Der er skifte efter Karen Hansdatter i Ennegaards Ejendomsmølle i Vordingborg- og Tryggevælde Amters konceptskifteprotokol 27.9.1757
Hendes arvinger er enkemanden Anders Hansen og børnene Hans Andersen 24 år og Ole/Oluf Andersen 21 år.

Skibinge 3.2.1758:
Trolovet enkemand Anders Hansen Jelling til Maren Hansdatter i Skovhuse. Forlovere Hans Andersen Møller og Hans Hemmingsen. Blev copulerede 22.4.1758.

Skibinge 14.10.1759:
Møller i Endegård Hans Andersen og Anne Hansdatter får sønnen Niels døbt. Tubæks Møller Hustru Sidsel Pedersdatter bar barnet.

Skibinge 7.12.1760:
blev et hjemmedøbt drengebarns daab confirmeret. Faderen Rafne-Møller Hans Andersen Jelling, Moderen Anne Hansd: Barnet heder Anders. blev baaret av Fridric Majmans hustru i Prestøe og Matthias Jørgensens piige Cidsel stoed hos. Mandesfaddere: Hans fader Anders Jelling, Michel Møllers.

Skibinge 7.2.1762:
blev et piige-barn døbt og kaldet Anne Kathrine. Faderen er Hans Andersen Jelling, Møller i Endegaard. Moderen Anne Hansd. Bendix Mølleres i Nyegaard Vordingbr: Sogn H: Inger Engel bar barnet. Sr Krogs i Prestøe pige Marthe stod hos. Mandesfaddere forvalter Barfred, Anders Jelling, Rasmus Bendix i Nestved.

Skibinge 19.2.1764:
døbt Anders Jellings og Maren Hansdatters søn Hans i Skovhuse. Blandt fadderne Hans Jelling.

Skibinge 13.1.1765:
blev begravet Anders Hansen Jelling i Skovhuuse 63 aar gl:
Der er skifte efter Anders Hansen Jelling 10.6.1765 i Jungshoved Gods Skifteprotokol. Hans arvinger var:
enken Maren Hansdatter
hans børn af 1. ægteskab med Karen Hansdatter:
Hans Andersen Jelling. Boende i en vejrmølle ved Kalundborg
Ole Andersen. Boende i en gård på Nyord under kronen
hans børn med enken Maren Hansdatter:
Hans Andersen, 1 år gammel
Karen Maria Andersdatter, 7 år gammel
Anna Catrina Andersdatter, 4 år gammel

Skibinge 25.8.1773:
blev begravet forrige Lade foged Niels Jørgensens Enke hos Møller Enken i Endegaarde Mette.

Haslev 8.10.1773:
Trolovet Johan Diderich Siegemundt, tømmermester paa Bregentved og Jomfrue Anna Linde, huusholderske hos det Høy=Grevelige Herskab ibid, som agter at indlade sig i Egteskab tilsammen. osv. Forlovere: Johan Rathe og Hans Rindam.
Paa hvilken caution bemte Johan Diederich Siegemundt og Anna Linde efter Kongl: Allernaadigste bevilning d: 8.10.1773 ere copulerede paa Bregentved og der boende.

Skibinge 14.1.1776:
jordet Hans Pedersen Lind, forhen Skytte, som døde i Endegaards Mølle, 85 aar gl. Han var Anne Linnets far.

Skibinge 11.2.1787:
Ane Hans Linerts? enke i Endegårds Møllen begravet, 87 år gammel. Hun var Anne Linnets mor.

Skibinge 9.5.1787:
Begravet tømmermester Johan Diderich Sigismund, Eyere af Ravnemøllen ved Endegaarde, 73 aar gammel.

Skibinge 12.3.1788:
blev Anne Linneth, afgangne Didrich Sigismundts efterleverske af Raunemøllen gift med Mads Schou, Vertshuusholder i Cariise.

De blev tilsyneladende boende hver for sig. I hvert fald i 1801.

Ringsted 14.4.1804:
Begravet Mads Schou, Eier af St: Jørgens Gaard i Ringsted, paa St: Bendths Kirkegaard, gl: 63 aar.

Skibinge:
Enke Ane Linde Schov, død 11.6.1821, begravet 14.6.1821, 88 Aar, Forpagter Enke fra Conradsborg, sidst opholdt sig hos hr Schrader paa Lundgaard.
Hun indgik 02.06.1808 en "fledføringskontrakt" med sin nabo, arvefæster Schrader på Lundegård, som fik brugsretten til møllen og forpligtede sig til at forsørge Anne Linnet og hendes søster til deres død.

 

Kilder:
Folketælling 1787, 1801 Anne Linnet, 1801 Mads Schov, 1860, 1906
poulsteen: Anders Hansen Jelling og Didrich Sigismund
Henrik Mejlby skifter og krydsreference.
Mads Schou og Anne Linnet: Henrik Brandt's Family, slaegtogdata.dk og rosekamp.dk

Videre arbejde:
I Vordingborg Rytterdistrikts Birk. Navneregister til skøde- og panteprotokol nævnes Anders Hansen en gang.
I Vordingborg Rytterdistrikts Birk. Navneregister til skøde- og panteprotokol nævnes Diderich Sigismund en gang.

 

Røde Vejrmølle i Herstedøster sogn, Smørum herred, Københavns amt
Vindmølle ved Roskilde Landevej, ejendomsmølle
I forbindelse med en omlægning af Roskilde Landevej i 1774 til en sydligere beliggenhed blev møllen flyttet dertil og dermed til Herstedvester Sogn.
 
1705-1706-  Niels Nielsen  
-1709-1711  Poul Pedersen  
1721-1737  Albrecht Carstensen  
1737-1743  Albrecht Carstensen Else Elisabeth Espensdatter
1744-1751  Hans Nielsen Aschelund Else Elisabeth Espensdatter
1751-1757  Henrich Hansen Cronberg (E2) Margrethe Dorothea Hofschildt
1758-1766  Henrich Hansen Cronberg (E2) Johanne Sophie Pedersdatter
1767-1774  Henrich Hansen Cronberg (E2) Ane Thomasdatter
1774-1777-  Niels Jensen Hallander ungkarl
-1787-  Johannes Svendsen Mette Bording
1790-1810  Cristian Ludvig Gemynthe Kirstine Hansdatter
1813-1818  Johan Henrich Ladensak Marianne Maarsleth
1818-1819-  Nielsen ?
-1845-1850-  Bertel Nielsen Margrethe Jensen
-1855-  Ferdinand Meinung Caroline M. Nielsen
-1857-1870-  Karl Johan Gede Augusta Frederikke Rod
-1880-1907  Hans Hendrik Plambeck Dorthea Marie Luise Jensen
-1911-  Laurits Plambeck Johanne Louise Plambeck

 

Herstedvester kirkebog før 1814 er gået tabt.

Henrich Hansen Cronberg kom fra Gryde Mølle.
Cronberg sælger møllen ved auktion i 1774 til Niels Jensen Hallander. Familien flytter til Køge.

Herstedøster Dom: Qvasimodog: 1773:
blev i Hersted Vester Kirke confirmerede ... Piger: Anne Cathrine Cronberg og Magrethe Dorotea Cronberg, begge fød i Værmølle og 15 Aar.
Konfirmationerne er holdt årligt i skiftevis Herstedøster og Herstedvester.

Holmen 30.5.1783:
Viet ungkarl Niels Jensen Hallander, Controleur og Obervisiteur ved Maale Verkets Consumption og Marie Kirstine Sørensen.
Hallander har altså forladt Møllen inden da.

Mette Bording kunne være datter af Christen Christensen Bording som blev kromand på Røde Vejrmølle Kro i 1779.

Christian Gemynthe var tidligere møller i Basnæs Mølle og Suserup Mølle.
Hans far Johan Henrich Gemynthe var møller i Næstved. Hans bror Daniel Gemynthe er møller på Hellested Mølle.

Herstedvester 27.10.1816:
Viet L:J:Villerup ? Kiøbenh og Jfr Ana Johanne Maarsleth af Rødevejrmølle. Forlovere: Møller Ladensak og grosserer Maarsleth. Vielsen holdt i Huuset efter Kongebrev af 16.10.1816.

Johan Henrik Ladensach og Marianne Maarslet er viede 2.4.1800 i Sankt Hans Hospitals Kirke.

Johan Henrich Ladensack, Eyer af røde Mølle ved Kiøbenhavn, døde 30.9.1818 i Ringsted. Han kone Marianne Maarsleth indrykker en dødsannonce i Den til Forsendelse med de Kongelige Rideposter privilegerede Danske Statstidende 9.10.1818.

Herstedvester 15.11.1818:
Poul Anderen Schou og hustru Ana Chirstine Erichsen af Røde Vejrmølle får døbt sønnen Peder Christian Schou. Faddere: Møller Nielsen, Møllersvend Jørgen Tomsen, Ole Nielsen, Peder Holst fra ???

Madame Ladensak fra Røde Vejrmølle annoncerer auktion over indbo med mere formedelst fraflytning i Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger 20.4.1819.

Herstedvester 27.6.1819:
Huusm Peder Nielsen og Huustru Kirsten Oles Datter i Mølle Huuse ved Røde Vejrmølle paa Hersted Vester Mark får døbt sønnen Hans Pedersen. Faddere: Gaardm Rasmus Jøgensen, Mads Ottesen af H Vester og møller Nielsen af Røde Vejrmølle, ? ? kone og Jfr Lotte Andersen sammesteds.

Herstedvester 11.4.1857:
Bagermester Gede og Hustru Augusta Frederikke Roed, 25 Aar, i Rødevejrmølle, får døbt sønnen August Frederik Vilhelm Gede. Moderen bar barnet, Jomfru Steffensen fra Roaskilde. Faddere: Møllersvend Hansen, Bagersvend Dange, begge fra Rødevejrmølle, Faderen.
Gede benævnes bagermester, men i folketællingen fra 1860 er han også møller.

Herstedvester 19.12.1907:
døde Hans Henrik Plambeck, 69 år, begravet 23.12.1907. Mølleejer af Røde Vejrmølle. Søn af gårdejer Plambeck og Marie Andersen af Tudse Næs, født sammesteds 14.10.1838. Viet i Lynge (ved Sorø) 1866 til Dorthea Marie Lovise Jensen.

Hans Henrik Plambeck var bror til Marie Plambek på Butterup Højmølle

 

Kilder:
Else Marie Iversens Slægtsforskning indeholder et udmærket afsnit om Røde Vejrmølle Kro. Da mølleren og kromanden var den samme person til engang kort efter 1774 fortæller den også fint om møllerne i denne periode.
Folketælling 1787, 1801, 1845, 1850, 1855, 1860, 1870, 1880, 1890, 1901, 1906, 1911,
Johan Henrich Ladensak
Cristian Gemynthe
Alfred Larsen, Personalhistorisk tidsskrift 1953-1955: Stamtavle over slægten Gemynthe.
Møllens historie

 

Sageby Mølle i Kalvehave sogn, Bårse herred, Præstø amt
Vandmølle ved Mern Å, selve byen Sageby ligger nord for Mern Å, der er grænsen til Kalvehave sogn. Sageby Mølle ligger i forlængelse af byen; men med bygningerne syd for åen - altså i Kalvehave sogn. Møllesøen var en opdæmning på Mern Å.
fæstemølle under Vordingborg Rytterdistrikt, fra 1774 under Lilliendal Gods.
Møllen benævnes også Sauby, Saugby eller Saggeby Mølle.
 
-1645-1665-  Christian Buch  
-1692-1715  Jacob Willumsen Ane Johansdatter
 1716-1723  Christian Hansen (se A3X) Anne Pedersdatter Busch
 1724-1729  Otto Uldrichsen Anne Pedersdatter Busch
 1729-  Niels Jensen Anne Pedersdatter Busch
-1732-  Henrik Henriksen Karen Sørensdatter
 1734-1740  Christian Sigfred Schrøder  
 1740-1762  Peder Christiansen Busch hustru
 1762-1767  Peder Christiansen Busch Catharine Marie Koch
 1767-1771  Peder Hansen Kiøbmand Catharine Marie Koch
 1771-1780  Friderich Nielsen Ane Cathrine Nielsdatter Jesman
 1780-1782  Friderich Nielsen enkemand
 1782-1785  Friderich Nielsen Ane Hansdatter
 1785-1799  enke Ane Hansdatter
 1799-1845-  Friderich Petersen Maren Nielsdatter
 -1850-1880-  Niels Friderichsen Anne Kirstine Larsdatter
 -1890-  enke Anne Kirstine Larsdatter
 -1901-1906-  Niels Peter Kaspersen Maren Kirstine Nielsen

Matriklen 1645:
Christian Buch, fæster af Sageby Mølle.
Fundet af Lars Skovvang Larsen.

Præstø: 6.7.1692:
Jacob Willumsen Møller i Sageby Mølle troloves til Ane Johansdatter.
Præstø: 4.9.1692:
Jacob Willumsen oc Ane Johansdatter viede.

Jacob Willumsen er søn af Willum Henrichsen og Mette Pedersdatter på Stensby Mølle.

Kalvehave kirkebog begynder 1696.

Kalvehave Dom: 22 Trin: 1696:
Begravet Elisabeth, Jacob Willumsens Barn af Sageby Mølle, hvis alder var 2 Aar ringer 6 uger och nogle dage.

Kalvehave Fest: Ascensionis Chr: 1697:
Begravet Friderich, Jacob Møllers barn af Saugbye Mølle, 4½ Aar gammel.

Kalvehave Dom: ? post Epiph: Chr: 1705:
Begravet Lisbeth, Jacob Willumsens Møllers barn i Sagebye Mølle, 6 Aar og 2 uger gammel.

Kalvehave Dom: Miser: 1715:
Begravet Jacob Willumsens Hustrues Søster i Sageby Mølle, nafnlig Sophi i de fattiges Jord. 50 Aar gammel.

Kalvehave, Kommunion, Balle:
1.12.1715 Jacob Møller og Hstr: (sidste fundne med dem)
1.1.1716 Christian Møller oc H: (første fundne med dem)

Christian Hansen kommer fra Nygårds Mølle.
Han var morbror til Inger Margrethe Johansdatter Kraft, der var gift med Johan Henrich Cronberg møller i Hulemose Mølle

Kalvehave 18.10.1716:
Døbt Jens Martinussens liiden Søn af Langebeck Mølle Kaldet Jacob. Morten Lunds Kieriste af Systofte bar det. Fadderne: Christopher Thiim, Jørgen Kirchmann (Stensby Mølle), Christopher Hammer, Gert Smids Kone oc Christian Møllers Kone i Sagebye Mølle.

Kalvehave: 8 p Pasch 1720:
Jørgen Hansen Krog fra Kastrup [ved Vordingborg] troloves til Marte Olufsdatter af Balle. Forlovere er Christian Hansen i Saugeby Mølle og Christopher Pedersen af Viemose.

Christian Hansen i Sageby Mølle begravet 15.12.1723 i Kalvehave.

Der er skifte efter ham i Vordingborg Rytterdistrikts Skifteprotokol 5.1.1724. Laugværge for enken er Mouritz Berentzen.
Børn med 1. kone Motter Jacobsdatter:
Ingeborg Christiansdatter (o. 1692-1727), gift med Hans Hansen Krog i Ornebjerg, Kastrup sogn.
Margrethe Sophie Chistiansdatter, gift med tømmermand på Holmen i København, Jens Clausen
Hans Christiansen, som blev møller i Lundby Mølle
Barn med 2. kone Anne Pedersdatter Busch:
Peder Christiansen
Der fremlægges et skiftebrev udstedt af byfogeden i Vordingborg dateret 20.2.1710 efter Christian Hansens afdøde hustru Motter Jacobsdatter. Heraf fremgår det at Christian Hansen dengang kaldtes Christian Hollender. Se opslag 22 nederste del af venstre side.
Skiftet er fundet af Lars Skovvang Larsen.

Vordingborg Amtstue fæsteprotokol:
Den 10. juli 1724: Otte Ulrichsen fæster Sageby Mølle i Kalvehave sogn, som Christian Hansen er fradød. Desuden fæstes matrikel 2 i Sageby i Mern sogn, som er ødejord. Kontrakten er lavet på Beldringe Gods.

Kalvehave 1.8.1724:
Copuleret efter Kongl: allernaadigst tilladelse i Callehave Kirche Otto Uldrichsøn og Anne Pedersdaatter. Forlovere er Mouritz Berentsøn og Hans Lerche af Mehr Sogn ...

Kalvehave 12.4.1729:
Begravet Otto Ulrichsen i Sageby Mølle .

Kalvehave 10.7.1729:
Copuleres efter allernaadigste Kongl: tilladelse i Kallehave Kirche Niels Jensen af Kragevig og Anna Pedersdaatter Busch i Sageby Mølle. Forlovere ere Movridtz Berendtsøn og Anthonius Mejer...
De har muligvis straks bosat sig i Kragevig, Allerslev sogn, hvor Niels Jensen blev begravet 25.11.1732.

Skibinge: 1.1.1732:
Da kongelig skovridder af Endegårde, Johan Christopher Seidler og Anna Augusta Holm får døbt datteren Sophia Annanise Johansdatter Sedler, er Sophie Annanise Pless gudmor. Faddere er hr. Melchior Folsach, Melchior Folsach junior, mons. Christian Frøling, Peder Kirckman, Hendrich Møller i Sageby Mølle, jomfru Charlotte Voigt og jomfru Marie Margrethe Dam.

Der er skifte efter Henrick Henricksens kone Karen Sørensdatters datter Cathrine Christensdatter, gift med Søren Hansen Rabbe, møller i Hovby Mølle og kromand på Karise Kro.
15.5.1732 i Tryggevælde Amts Rytterdistrikts Skifteprotokol og
19.3.1732 i Rosendal Gods SKifteprotokol folio 132b-139a.
Arvingerne er:
Moren Karen Sørensdatter, gift med Henrich Henrichsen møller på Sageby Mølle
Søsteren Kirsten Christensdatter, gift med møller i Strøby Vejrmølle Laurits Christiansen
Broren Jens Christensen med formynder møller i Tryggevælde Mølle Mads Jensen.
Skiftet er fundet af Lars Skovvang Larsen

2. søndag efter nytår 1732 kommer Karen Sørensdatter op at skændes og i skubberi med en anden kone i sognet om stole stade i Kalvehave Kirke. Det ender med at komme for tinge, men Karen Sørensdatter har da taget ophold på Varpelev Mølle på Stevns.
Henrik Møller bor alene hos en gårdmand i Kindvig, og her sidder han en aften noget efter nytår 1733 og taler med en husmand af Kindvig, da skovløber Hans Jørgensen kommer ind i stuen. De kommer i skænderi og op at slås. Det ender med at skovløberen tilføjer ham et øksehug i ansigtet og stikker af. Efter 9 dage i sengen dør han.
Læs mere om begivenhederne i Vordingborg Rytterdistrikts vandmøller 1718-1774 side 24.
Der er ingen kirkebog i Mern før 1814.
Der er tilsyneladende ingen skifteprotokol i Vordingborg Rytterdistrikt 1727-1736.

Christian Schrøder er skovriderens søn fra Ennegårde ved Præstø.

Kalvehave 12-D: Remin: 1736:
Døbt Monsr Christian Sigfred Schrøders D: Anna i Sageby Mølle. Mad: Hansen fra Mehrn bar hende. F: Mouritz Berentzens K: Oluf Povelsen, Hans Lærke, Monsr Roveder og Meyer i Viem.
Ude i venstre margin står Carl:). Det kunne være barnets navn.

Kalvehave D: Invoc: 1738:
Døbt Monsr Christ: Srøders i Sageby M. Mad: Degen i ?ggd bar H: F: Monsr Mi?, Vagtm Roeweder, Hans Andr: Mad: Thorn i Merhn: og Mouritz Berletz Kone.
Ude i venstre margin står Carl:). Det kunne være barnets navn.

Kalvehave D: 6 p Tr: 1739:
Døbt Christian Scrøders datter Agnete i Sageby M: Capit: Claus Frue bar hende. F: Vagtm: Roveder, Oluf Povels, Jacob Møller, Hans Lærke, Mad: Thoms:

Peder Christiansen Busch kunne være Christian Hansens og Anna Pedersdatter Buschs søn født i Vordingborg sogn i 1712.

Kalvehave D: 12 p: Trin: 1741:
Døbt Niels Nielsen Tømmermands D: Maren i Ball: Peder Christiansens D: Ane i Sageby Mølle bar hende. F: Rasm: Povels, ?: Peds, Ole Ip, Willum Stær.

Kalvehave D: 14 p: Trin: 1741:
Døbt Povel Ditløfsens S: Ditløf i Viem: Ped Buschs D: Sinne i Sagebye Mølle bar H: F: Ole Ips, Niels Nielss: Matz Bosens H: og Catrine i Møll:

Kalvehave 25.4.1743:
Copuleres efter Kongl: Allernaadigste Bevilling Enchemand Niels Vievild i Viemose og Sinne Jørgensdatter af Sagebye Mølle. Forlovere vare Peder Christiansøn af Sagebye Mølle og Antony Mejer i Viemose.

Kalvehave 15.1.1744:
Døbt Niels Pedersen Vivilds S: Jørgen Peter i Viemose, Mad: Wivild i Baarsøe bar H: F: Mad: Staal, Hl Buschs Kieriste, Monsr Lovrentzen, Monsr Kirchman, Niels Povels.
Hl Busch må være sognepræsten Peder Busch og ikke mølleren Peder Busch i Sageby Mølle.

Kalvehave Dom: Oculi: 1748:
Døbt Niels Wivilds S. Hans i Viemose, ? Catrine Pommergaard bar h. f. Peder Busch, Johan Giertsen, Barbara Meyer, Svend Smed i Præstøe.

Kalvehave D. 20 p. Tr. 1750:
Døbt Rebecca, Niels Vivilds Barn i Viemose, baaren af Hans Christians Møllers K. i Lundby Mølle. faddere: Mr Kirchmann i Steensbye Mølle, Peder Christiansøn i Sagebye Mølle, Mr Mejer, Lars Smid i Steensbye, Niels Boosens K: i Viemose.

Kalvehave 9.5.1751:
Begravet Niels Wivild i Viemose.

Kalvehave 26.1.1752:
Copuleret Hans Matthiæsøn og Sinne Jørgensdatter i Viemose efter Kongl. Bevilling.

Kalvehave Dom: Jub: 1754:
Døbt Christiane, Anders Nielsøns Møllersvends Barn i Sagebye Mølle, baaren af Niels Boosøns Kone i Viemose. Faddere: Jens Larsøn, Jens Hugger, Rasmus Mads, Jens Torkelsøns og Christopher Jensøns Hustruer i Balle.

Kalvehave 22.8.1757:
Begravet Anders Nielsøns Hustru af S: Mølle

Vordingborg Rytterdistrikts Skifteprotokol 28.10.1757:
Skifte efter Anders Nielsens afgangne Hustr: Anna Jørgensdatter som var til Huuse hos sin Stedfader Peder Busk i Sagebye Mølle.

Kalvehave 1759:
Sageby Mølle. Konfirmeret Sr Buskes Datter=Søn, Jørg Peter Wivild.

Kalvehave 15.7.1762:
er Peder Buschis Hustr fra Sageb mølle begr.

Kalvehave 29.10.1762:
Er Sr Peder Christian Busch copuleret med Jomfr: Cathrine Maria Kok fr. Langebeck.

Kalvehave: 3. advent 1763:
Madame Busch i Sageby Mølle er gudmor, da Ole Hansen i Viemose får døbt sin datter for Sophia Olsdatter. Hustruerne til Geert Pedersen og Jens Christophersen er faddere.

Kalvehave 9.7.1767:
blev Monsr Busch i Sabye Mølle begraven.

Kalvehave 10.8.1767:
blev holdet Ja ord i Saabye Mølle imellem Mons Peder Hansen Kiøbmann og Enken Catharina Maria Busch.

Vordingborg Amtstue fæsteprotokol:
Den 12. august 1767: Peter Hansen Kopmann(Kiøbmand) fæster Sageby Mølle i Kalvehave sogn, som Peder Barck(Busch) er fradød, idet Peter Kopmann ægter dennes enke. Underskrifter fra P. H. Kiøbmand og til vitterlighed af Oluf Povelsen.

Vordingborg Rytterdistrikts Skifteprotokol 11.9.1767:
Der er skifte efter mølleren Peder Busk i Sageby Mølle.
Arvinger er enken Catharine Marie Koch og deres datter Ana Cathrine Busch 2 år.
Til stede er morfaren Hr Agatz Koch. Enkens forlovede P. Kiøbmand skriver under.

Kalvehave 4.12.1767:
blev Copulerede Monsr Peder Hansen Kiøbmand, og Enken Catarina Maria Sl. Busches.
Disse 3 opslag fra 1767 er fundet af Lars Skovvang Larsen.

Oeder 1771:
P. Kiøbmand, 40 år, i 1. ægteskab, boer i Sabye Mølle, men fløtter om nogen Tiid til Præstøe.
Hustru, 29 år, i 2. ægteskab.

Kalvehave Dom: 25 p Trinit 1771:
Døbt Caroline. Forældrene vare Sr Friderich Nielsen i Saggebye Mølle. Baaren af Lispet Oles i Bakkebølle. Faddrene vare: Hans Jørgensen og Peder Lærche i Sabye samt Boe Petersen i Høfdingshuus.

Friderich Nielsen har tidligere været møller i Præstø.

Salget af Vordingborg Rytterdistrikt.
Side 69 og 77:
Ved auktionen 27.9.1774 køber (skøde 8.7.1779) kammerjunker Hans Gustav Lillenskiold møllen for 520 rigsdaler og den kommer dermed under Lilliendal Gods, tidligere Skuderup.

Kalvehave 8.12.1780:
Begravet Sr Friderich Nielsens Kone i Sageby Mølle Ane Nielsd: 38 Aar.

Lilliendal Gods Skifteprotokol 13.6.1781:
Skifte efter skytte på Høvdingegård Peter Christian Christophersen.
Arvingerne var
enken Anne Hansdatter, boende på Høvdingegård, frugtsommelig
og deres i Ægteskabet aulede Børn:
Christian Petersen, 14 år
Friderich Petersen, 7 år
Christopher Petersen, 3 år
Enkens laugværge er Hans Jørgensen af Sagebye og formynder for børnene er møller Friderich Nielsen i Sageby Mølle.
Inden skiftets afslutning har enken født datteren Anna Catharina.

Kalvehave 22.11.1781:
Hjemmedøbt Ane Cathrine afdøde Peter Christophersens Barn i Saggebye, Moderen Anne Hansdatter tiended Friderich Nielsen i Sagebye Mølle. Baaren af Gaardmand Boe Sørensens Hustrue Kirsten i Sagebye. Fadderne: Niels Gregoriussen tiende ibid og Johannes i Præstgd.

Kalvehave 20.2.1782:
Ane Cathrine Sagebye Møllers hiemmedøbte Barn var til Kircke baaret af Joh Berndts Hustrue Marie Catrine Hansdatter. Fadderne: Boe Sørensen, Ole Jensen, Christian Hansen, og Jens Larsen alle i Saggebye.
Noget misvisende. Hun er ikke Sageby møllers barn, men hendes mor tjener i Sageby Mølle. Se hjemmedåben lige foran. Hendes fars navn, Peter Christophersen, er da også bagefter klemt ind oven over noten.

Lilliendal Gods Skifteprotokol 13.6.1782:
Skifte efter møller i Sageby Mølle Friderich Nielsens afgangne Hustrue Sl Anne Chartharine Nielsdatter.

Kalvehave 19.7.1782:
blev Sr Friderich Nielsen i Sagebye Mølle og Enke Ane Hansdatter copulerede, Forlovere var Boe Sørensen og Jens Pedersen begge i Saggebye.

Ane Hansdatter var enke efter skovrider/skytte ved Høvdingegård i Mern Peter Christian Christophersen.

Lilliendal Gods Fæsteprotokol 20.3.1785:
Hans Gustav Lillienskiold til Lilliendahl, Høfdingegaard og Skuderup Gaarders og Gosser, ? Hans Kongl: Mayestets Kammerherre giøre vitterligt art da mølleren Friderich Nielsen i Sageby Mølle, beliggende i Kallehauge Sogn, Baarse Herred paa Vordingborg Amt, af mig separat kiøbt ved Auction over De Kongelige Domainer og underlagt Høfdingshuus gods, haver anholdet om vere Fæster for sig og efterlevende Hustrue og hans ældste Søn af første Ægteskab, Naunlig Niels Friderichsen paa denne ham forhen tilfæstede Mølle ...
Der står mere om familien i punkt 5.
Det skal være Friderich Nielsen tilladt i følge forordningen af 13 May 1769 paa den forordnede maade i ? hands ældste Søn Niels Friderichsen ved Døden skulle afgaae at udnævne hvilken af hans Børn der i hans Sted skal tiltræde Arvefæsted men skulle Faderen og Sønnen uden saadan Bestemmelse bortdøe skal alt som en Regel for efterleven ansees at Friderich Nielsens Børn af første Ægteskab og Deres afkom skulle være beretiged til at tiltræde dette arvefæste, Søn før Datter og Datter efter Søn men skulle ingen af dem findes eller hand ingen Børn har med hans nu havende Hustrue Hans (Der burde have stået Ane) Hansdatter tilfalder det Arvefæste den ældste Søn eller Datter som der maatte leve af hendes Ægteskab med forrige adjungerede Kongl: Skovrider Peder Christian Christophersen paa lige maade i den orden foreskrevet staaer.

Kalvehave 1.4.1785:
Begravet Sr. Friderich Nielsen Møller i Sagebye, 43 Aar.

Lilliendal Gods Skifteprotokol 15.10.1785:
Skifte efter Friderich Nielsen, møller i Sageby Mølle

Kalvehave 1.2.1799:
Conjugandi Ungkarl Friderich Petersen i Saggeby Mølle og Maren Nielsdatter Piige. Forlover for ham Gaardmand Mads Persen i Balle og for hende Huusmand Johannes Jacobsen ibid.

Friderich Petersen er søn af Anna Hansdatter og hendes første mand Peder Christian Christophersen.

Kalvehave 1.3.1799:
Viet Friderich Petersen Ungkarl af Sageby Mølle og Maren Nielsdatter Piige af Balle.

Lilliendal Gods Fæsteprotokol 26.7.1799:
Friderich Petersen overtager fæstet af Sageby Mølle efter den overdragelse som enken efter afdøde Friderich Nielsen i Sageby Mølle Anna Hansdatter saavel som bemelte Friderich Nielsens Søn Niels Friderichsen nu boende i Hyllede paa Jomfruens Egede Gods haver gjort paa deres Arvefæste.

Kalvehave 13.10.1799:
Døbt Peter Barn af Forældrene i Sageby Mølle Arvefæster Friderich Petersen og Maren Nielsdatter. Hjemmedøbt af Jordemoderen som selv bar det. Tilstedeværende Mandens Moder og Forældrene ...

Kalvehave: Den 20. januar 1811:
Møller Petersens hustru i Sageby Mølle er gudmor, og Friderich Petersen er selv fadder, da Jens Andersen og Karen Pedersdatter i Balle i Kalvehave sogn får døbt datteren Margrethe Jensdatter.

 

Kilder:
Holger Munk: Vordingborg Rytterdistrikts vandmøller 1718-1774, side 23-26. Historisk Samfund for Præstø Amt.
Vagn Boberg Nielsen: Historien om Høvdingsgaard.
Vagn B. Nielsen: Historien om Lilliendal Gods.
Thomas Nielsen: Sageby Møllegård.
Folketælling 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 1870, 1880, 1890, 1901, 1906,

 

Selsø Mølle i Selsø sogn, Horns herred, Frederiksborg amt
Vandmølle (?-1777), hestemølle og vindmølle, Fæstemølle under Selsø og Lindholm Godser.
 
-1726  Anders Hansen NafrFÆ) Ellen Nielsdatter
1727-1742  Erich Andersen NaurFÆ) Karen Christensdatter
1742-1775  Erich Andersen NaurFÆ) Mette Marie Poulsdatter Hiort
1777-1801-  Christian Ludvig Erichsen NaurFÆ) Anne Larsdatter
-1781  Hans Nielsen HvalsøMS) ungkarl
FÆ) FÆstemøller, MS) MøllerSvend

Selsø og Lindholm Godser. Fæsteprotokol. Der er intet mellem 28.5.1725 og 7.1.1738.

Selsø og Lindholm Godser. Skifteprotokol. 9.12.1726
Skifte efter Anders Hansen Nafr, som boede og døde i Selsøe Mølle.
Skiftet strækker sig over 18 opslag.
Arvinger:
Enken Ellen Nielsdatter med laugværge Monsr Friderich Jørgensen paa Torpe Gaard.
Afdødes børn af forrige ægteskab:
Hans Nafr, boende i Ølbye
Erich Nafr, hiemeværende
Der omtales en vandmølle, en hestemølle og en brøstfældig vejrmølle.
Erich Nafr overtager fæstet.
Stedmoren bevilges en stue og forplejning på møllen betalt af begge brødre.

Selsø 17.5.1742:
begravet Karen Christensdatter, Erich Naurs kone fra Selsø Mølle, 36 aar gl.

Selsø og Lindholm Godser. Skifteprotokol. 9.6.1742
Skifte efter Karen Christensdatter, som døde 11.5.1742.
Skiftet strækker sig over 8 opslag.
Arvinger:
Enkemanden mølleren Erich Andersen Naur i Selsøe Mølle
Deris i ægteskabet auflede Børn:
Anders Erichsen Naur, 1½ år
Maren Erichsdatter, 10 år
Anne Erichsdatter, 6 år
Kirsten Erichsdatter, 5 år
Birgitte Erichsdatter, 3 år
Vandmøllen nævnes.

Selsø 21.12.1742:
viet Erich Naur i Selsøe Mølle og Mette Marie Hiort.

Selsø 11.9.1754:
døbt Christian Ludwig, baaren af præstens kone, søn af mølleren Erich Naur i Selsø Mølle og Mette Maria Hiort.

Selsø 28.8.1775:
blev begravet mølleren Erich Andersen Nauer i Selsøe Mølle, gammel 78 aar...

Selsø og Lindholm Godser. Skifteprotokol. 15.8.1775
Skifte efter møller Erich Andersen Naur i Selsøe Mølle.
Skiftet strækker sig over 8 opslag.
Arvinger:
Enken Methe Maria Poulsdatter med laugværge procurator, borger og handelsmand Brasch af Ringsted.
Børn af 1. ægteskab med Karen Christensdatter:
Anders Erichsen, forpagter ved Walløe
Maren Erichsdatter, 44 år, ugift, i Kiøbenhaun
Ane Erichsdatter, 41 år, ugift, tienende hos Hr kammerherre Lindenschiold paa Schuderup
Kirsten Erichsdatter, 39 aar, ugift, tienende bemelte herskab paa fornevnte Schuderup
Birthe Erichsdatter, 37 år, ugift, hiemme hos hendes stivmoder
Børn af sidste ægteskab med efterlevende enke Methe Maria Poulsdatter:
Jens Erichsen, 23 år, hiemme hos moderen
Christian Ludvig Erichsen, 21 år, tienende forvalter Brasch paa Lyngholm i Lolland
Johanne Erichsdatter, 28 år, tienende i Heedehuusene hos værtshuusmand Macholt
Methe Kirstine Erichsdatter, gift med forbenævnte forvalter Brasch
Charlotte Amalie Erichsdatter, ugift, hiemme hos moderen
Ved skiftet fremlægges og oplæses et testamente dateret 26.1.1759.
Testamente udfærdiget af forvalter Jens Worm2) i Hedehusene, ugift og uden børn.
Hovedarvinger:
Søsterbørn.
Johanne Povelsdatter Hiort, gift med ? Sr Thomas Wildschiøt boende i Hedehusene
Methe Maria Povelsdatter, gift med Sr Erich Naur i Selsøe Mølle
Desuden:
Søsterdatter:
Kirstine Olesdatter Klim
og hendes datter:
Birgithe Stub
Jens Worm døde i Hedehusene hvor han nogle år havde boet hos Monsr: Wildschiøt og blev begravet 31.5.1765 i Høje Tåstrup.

Selsø 2.4.1777:
begraven Madame Naur, 62 Aar

Selsø og Lindholm Godser. Skifteprotokol. 26.3.1777
Skifte efter Mette Maria Poulsdatter Hiort enke efter møller Erich Andersen Naur i Selsøe Mølle.
Skiftet strækker sig over 26 opslag.
Arvinger:
Deres børn:
Christian Ludvig Erichsen Naur, 23 år.
Jens Erichsen Naur, 25 år, hiemme.
Johanne Erichsdatter, 30 år, tienende i Hedehusene hos Vertshuusmand Sr. Mocholt
Mette Kirstine Erichsdatter, gift med forvalter Christian Brasch
Charlotte Amalie Erichsdatter, 20 år, hiemme i sterv Boen.

Selsø og Lindholm Godser. Fæsteprotokol. 1.5.1777. No 20410
Christian Ludvig Naur fæster en i Selsøe sogn beliggende Veyer og Hæste Mølle samt Mølle Gaards Bygninger, Selsøe Mølle kaldet.
10 Post: Den ved stædet værende Vand eller Græs Mølle bliver reent afskaffet og nedlagt og ey for efter tiiden meere maae bruges.

Selsø 24.5.1778:
døbt Erich, baaren af konens moder fra Vædele, søn af mølleren Sr Christian Ludvig Naur i Selsø Mølle og Anna Larsdatter.

Gershøj, Voldborg, Roskilde 1.11.17811):
trolovet ungkarl Hans Nielsen Hvalsøe af Sælsøe Mølle og pigen Helvig Knudsdatter.
Da han ikke er mølleren har jeg gættet at han er møllersvend. Det er han så også i folketællingen 1787 i Gershøj.

Gershøj 25.7.17831):
døbt Hans Hvalsøes søn i Giershøy ved Navn Knud, som blev baaret af Madme Adriansen fra Blache Mølle, Faddere vare: Studios: Monsr Boncheflod fra Kbhvn, Monsr Junghans fra Sæbye, Monsr Blom ibid: Monsr Adriansen fra Blache Mølle og Jomfr Maria Adriansen ibid:
Hører nok ikke til her.

Kilder:
Folketælling 1787
Folketælling 1801

Noter:
1) Fundet af Michael EneRiis
2) Hjørring amt. Horns herred. Gejstlig skifteprotokol. 1716-1773. C 5A-2.
24 Mette Sørensdatter Worm i Elling degnebolig. 19.1.1739, fol.137.
E: Peder Jensen, degn i Elling og Tolne. A:
1. søster Anne Marie Worm g.m. Otto Akselsen Klim, degn i Mosbjerg og Hørmested ved søn Severin Klim
2. bror Jens Worm, forvalter på Selsø [i Selsø sogn på Sjælland].
3. søster Johanne Sørensdatter Worm i Ålborg.

 

Spjellerup Mølle i Spjellerup sogn, Fakse herred, Præstø amt
 
1733-1749  Peder Hansen Nyrup Anne Nielsdatter
1749-1755  Peder Hansen Nyrup Ane
1755-1758  enke Ane
1758-1771  Lars Larsen Ane Sophie Jacobsdatter
1772-1787-  Hans Pedersen Ane Sophie Jacobsdatter
-1801-  Jørgen Nielsen Friis Birgitte Høier

Spjellerup 1772:
"2. Den 8de May bleve Copulerede Unge Karl Hans Pedersen og Møller Enken i Spiellerup-Mølle Sophie Jacobsdatter"

Hans Pedersens søster Sidsel Pedersdatter var møllerkone på Tubæk Mølle.

Ane Sophie Jacobsdatter var datter af Peder Hansen Nyrups kone Ane.

Kilder:
Lars Skovvang Larsen
Folketælling 1787
Folketælling 1801

 

Stampen i Søllerød sogn, Sokkelund herred, Københavns amt
Vandmølle ved Mølleåen, tredje vandmølle fra Øresund, hammermølle
Møllen kaldtes tidligere Stuppemølle, Stubbemøllen, Stubmøllen
 
-1688-1690  Henrich Cronenberg (1600.05) Anne

 

Hans Heuser købte møllen i 1687 af Tugt- og Børnehuset på Christianshavn.

Henrich Cronenberg var lesmed. Han var involveret i en sag med Hans Heuser om vedligeholdelse af kontrakt på møllen 1688-1690. Han kom senere til Brede.

 

Kilder:
C. Nyrop: Strandmøllen. Aktstykker til oplysning om den danske papirfabrikation med Strandmøllern som midtpunkt.
wikipedia: Stampen, Hans Heuser

 

Stensby Mølle i Kalvehave sogn, Bårse herred, Præstø amt
Vandmølle, fæstemølle indtil 1774
 
-1611-1612-  Hans Gregersen  
-1668   Willum Henrichsen Mette Pedersdatter
1668-1670-  Willum Henrichsen enkemand
-1691-  Willum Willumsen  
-1693-  Peder Møller  
-1711    Peder Lauritsen  
1711-1711  Willum Giertsen Kirsten Mortensdatter
1712-1715  Willum Giertsen Anne Lisbeth Schierfing
1715-1725  Jørgen Clausen Kirckmann Else Margrethe Cronberg (A1)
1725-1734  Hans Jacobsen Gad Else Margrethe Cronberg (A1)
1734-1737  Hans Jacobsen Gad Anna Hansdatter
1737-1737  Jørgen Cronberg (A8) ungkarl
1738-1758  Jørgen Jørgensen Kirckmann (A1.2) Margrethe Hansdatter Krog (A1.2X)
1758-1760  Lars Madsen (A3.7X) Margrethe Hansdatter Krog (A1.2X)
1760-1764  Lars Madsen (A3.7X) Abelone Cronberg (A3.7)
1764-1767  enke Abelone Cronberg (A3.7)
1767-1771  Otto Christian Jacobsen (A3.7Y) Abelone Cronberg (A3.7)
1771-1774  Mads Nielsen Svogersløv ungkarl
1774-  Hans Wolff  
1787-1791  Jacob Malling ungkarl
1791-1798  Jacob Malling Anna Laurentze Brøndel
1798-1800  Jacob Malling enkemand
1800-1824  Jacob Malling Marie Vibeke de Neergaard
 

Hans Gregersen er nævnt i Lensregnskaber for Vordingborg, Jungshoved og Lekkende 1610-1614 og under udgifter som nr. 94.

Villum Henrichsen kom fra Fuglevad Mølle hvor hans forrige hustru døde. Det fremgår af skiftet efter Mette Pedersdatter, der nævner, at der er et skiftebrev efter Sidsel Jensdatter, dateret Fullevads Mølle den 11.6.1658

Willum Henrichsen og Sidsel Jensdatters søn Henrich Willumsen blev møller i Tubæk Mølle.

Der er skifte efter Mette Pedersdatter i Vordingborg Amtsstue 7.7.1668 (folie 210b-211a), 22.2.1670 (folie 278b-282b) og 22.2.1670 (folie 326a-330b).
22.2.1670 nævnes:
Willum Henrichsens barn med Sidsel Pedersdatter:
Henrich Willumsen
Deres fælles børn :
Willum Willumsen, 7 år
Morten Willumsen, 4 år
Søren og Jacob Willumsen, tvillinger, 2 år
Sidsel Willumsdatter, 5 år

Sønnen Willum Willumsen blev møller i Stensby Mølle.
Sønnen Jacob Willumsen blev møller i Sageby Mølle.

Vordingborg 10.5.1693:
Døbt Willum Willumsens Sidsel til Lavris Byrings udi Bakkebølle. Morten Svendsens Kone i Vrangsgaard bar hende, Laurids Byrings qvinde gik hos. T: Rasmus Lauridsøn udi Vrangsgaard, Elias Møller udi Tubæk Mølle, Peder Møller udi Stensbys Mølle.
Willum Willumsen er altså afløst af Peder Møller i Stensby Mølle.

Kalvehave 12.3.1711:
Begravet Peder Lauritzen udi Steensby Mølle, 49 år, ringer 2 måneder, 2 uger oc 3 dage.

Kalvehave 29.7.1711:
Copulerede Willum Gertss oc Kirsten Mortensdaatter hiemme udj Huuset uden nogen forudgaaende Trolovelse efter Kongebref.

Willum Giertsen var bror til Anna Maria Gertsdatter Londemann, som var gift med Hans Clausen Kirckmann, som var bror til Jørgen Kirkckmann, som efterfulgte Willum Giertsen som møller i Stensby Mølle 1715. Se også "Noget om Jørgen Clausen Kirckmann" i afsnittet om Else Margrethe Cronberg (A1).

Kalvehave 4.9.1711:
Begravet Sr. Willum Giertsens Hustru nafnlig Kirsten Mortensdatter udi Stensbye Mølle, 20 Aar gammel.

Kalvehave 17.1.1712:
Døbt Lauritz Jørgensens Møllersvends i Steensbye Mølle, hans liiden Søn kaldet Anders, ... Fadderne: Sr Willum Giertsen af Steensbye Mølle, ...

Vordingborg Rytterdistrikts Skifteprotokol 20.9.1712:
Skifte efter møller på Stensby Mølle Peder Laursen. Se folio 72-77 og 159-178.
Arvinger er hans søskende eller deres børn:
Broren Morten Laursen, birkefoged til Stensby Birk, hans efterlevende børn:
Niels Mortensen, 20år, værende hos hans stedfar Sr. Peder Hammer i Wrangsgård
Laurs Mortensen, 19 år, friquerterende udi Kiøbenhafns skole
Kiersten Mortensdatter, død uden arvinger, var gift med Willum Giertsen udi Steensbye Mølle
Broren Rasmus Laursens børn af Wrangsgård:
Jørgen Rasmussen, 21 år, tienende forvalteren Sr. Hans Pedersen i Stege på Møn
Laurs Rasmussen, 18 år, tienende Povel Friderich Spleth, ridefoged ved Draxholm i Aadsherred
Søsteren Maren Laursdatter, gift med Povel Povelsen i Wrangsgård

Kalvehave Dom: 13 Trinit: 1713:
Døbt Willum Gertsens liiden daatter af Steensbye Mølle kaldet Sissel Kirstine, Hans Kieristis Moder Cathrine Scherffings bar det. Fadderne: Riidefogden i Vordingborg Sr Hans Kirchmann, Johan Christopher Lorentz ?, Jens Martinusens Hustrue af Langebeck, Peder Hammers Søsterdaatter nafnlig Sophie.

Kalvehave 6.2.1715:
Døbt Willum Gertsens daatter nafnlig Ingeborg Cathrine, ridefogdens kieriste i Vordingborg bar det. Fadderne. Sr Meulengracht fra Vordingborg, Herman Scherf:, Niels Jens, Jens Martinusens kone oc Præstens daatter Kathrine Malene, item Maren Windt, disse 3 af Langeb:

Willum Gertsen flyttede til Vestenbæk.
Her døde konen Anne Lisbeth Schierfing som enke og blev begravet 24.12.1758 i Kalvehave. Der er skifte efter hende 6.4.1759 i Vordingborg Rytterdistrikts Skifteprotokol.
Hendes navn er stykket sammen af fornavnet fra begravelsen og efternavnet fra datterens dåb i 1713 hvor hendes mor benævnet Cathrine Scherffings og dåben i 1815 hvor Herman Scherf: er fadder.
Det bestyrkes af, at de i Vestenbæk får en søn ved navn Herman Schierfing, døbt 20.7.1721 i Kalvehave. Jørgen Kirchmanns kone i Stensby Mølle bærer barnet og blandt fadderne er Cathrine Cronberg (A4).
Communion i Kalvehave:
21.3.1723 Vestenbæk Herman Schierfing og K.
Herman Schierfing fra Vestenbæk begravet 29.11.1733 i Kalvehave.

1739 Mølleværket anses brøstfældigt

Vordingborg Amtstuedistrikts gods fæsteprtokol:
Den 25. august 1767: Otte Christian Jacobsen fæster Stensby Vandmølle i Kalvehave sogn, som afdøde Lars Madsen sidst havde i fæste og brug, idet Otte Christian Jacobsen ægter enken. Til møllen hører også matrikel 8 i Vestenbæk. Underskrifter fra Otthe Christian Jacobsen og til vitterlighed af P. S. Schumacher.

Otte Christian Jacobsen kom fra Mern Mølle.

Vordingborg Amtstue fæsteprotokol 17.8.1771:
Mads Svogerslef fæster Stensby Mølle i Kalvehave sogn, som Otte Jacobsen ikke kunne forblive på pga. store skatterestancer, mølleværkets store forfaldenhed og ellers aparte gæld samt slette omstændigheder. Mads Svogerslev skal selv sætte mølleværket i behørig stand på egen bekostning men endog svare til restancen med videre.

Otte Jacobsen blev møller på sin fædrende mølle Mern Mølle efter en periode som møllersvend på Langebæk Mølle -1776-1777. (Se "Noget om Otto Christian Jacobsen" sidst i afsnittet om Abelone Cronberg (A3.7))

Ved auktionen i 1774 solgtes møllen for 4310 rigsdaler.

Vordingborg Amtstue fæsteprotokol 14.9.1774:
Hans Wolff får hermed godtgørelsen for sin fædrene gård , Wolff Andresens 2 parceller i Bastesøe Mark, i form af fæste på Stensby Mølle i Kalvehave sogn, som Mads Svogerslev er fraflyttet. Underskrift fra Hans Wolff.

Mads Nielsen Svogersløvs skifte 8.11.1776, fundet af Lars Skovvang Larsen

Jacob Malling var født 1760, søn af møller på Nygårds Mølle Bendix Rasmussen Malling og Inger Engel.

Øster Egesborg: Den 19. september 1800: Enkemand Jacob Malling af Stensby Mølle troloves til Marie Vibeke Neergaard. Forlovere er Engelbrecht og Neergaard.

Kilder:
Holger Munk: Vordingborg Rytterdistrikts vandmøller 1718-1774. Historisk Samfund for Præstø Amt.
Vagn B. Nielsen: Historien om Stensbygaard.
Folketælling 1787, 1801

 

Stensby Manufakturmølle i Kalvehave sogn, Bårse herred, Præstø amt
Vandmølle
Kaldes også Hammer Mølle, Le Mølle eller Le Smedje.
 
1700-1720  Jurgen Cronenberg (A) Apolone Finche
1720-1730  enke Apolone Finche
1730-1737  Jørgen Cronberg (A8) ungkarl

1739 Manufakturværket findes ganske øde, men bebos af Margrethe Sofia med tilladelse af Johan Henrich Cronberg (A3).

Kilder:
Holger Munk: Vordingborg Rytterdistrikts vandmøller 1718-1774. Historisk Samfund for Præstø Amt.

 

Store Kongens Mølle i Vor Frue sogn, Staden København, Københavns amt
Vindmølle, ejendomsmølle
Lå på Schacks Bastion, Nørre Kvarter (Tæt på nordvestre hjørne af Rådhuspladsen).
 
-1803  Peter Lorentz Harren ?
1803-1808  Eilert Poulsen Møller (E6.1X) Magrethe Kirstine Jørgensdatter
1808-1811  Jørgen Jørgensen Benedicte Clasen

Københavns Byret Tinglysningsafdeling, Pante- og Brevskriverkontorets 1. Afdeling (Indenbys grunde). Skødeprotokol 8.12.1802
Peter Lorentz Harren sælger Store Kongens Mølle til Eilert Møller for 18000 rigsdaler.

Eilert Møller kom fra Fuglevad Mølle.

Københavns Møllerlav, 15. lavsprotokol, 1750-18291):
Klik på "Se protokollen i kildeviseren" og sæt følgende opslagsnumre ind i feltet nederst til højre.

18.4.1803 opslag 546:
blev Eilert Møller i følge kongelig allernaadigst bevilling og da han i dag for høy og velædle magistraten haver vundet sit borgerskab, som mester i møller lauget indskrevet, da han forpligter sig til at erlegge det som enhver mester bør og plejer at svare til Lauget og i øvrigt efterleve laugs artiklerne.

30.4.1803 opslag 547:
Indskrevne.
6. Eilert Møller lod ind og udskrive sin søn Poul Møller som har lært møller haandværket i lovbefalet tid hos bemelte sin fader.

31.10.1804 opslag 556 og 557:
Løsgivne.
3. Eilert Møller loed ind og udskrive sin søn Søren Møller, som har lært hos bemelte sin fader.

Desuden indskriver og udskriver han en del lærlinge i perioden indtil
30.4.1806 opslag 572.

København Vor Frue 6.1.1808:
Konfirmeret Henrik Møller, 15 A., Andreas Møller, 14 A., Sønner af Møller M. Prindsensg.

1808 Eilert Poulsen Møller opfører Utterslev Mølle og flytter der til.

 

Kilder:
Det Kgl. Biblioteks billedsamling. Vesterport set fra Halmtorvet, med Kongens Mølle på Schacks Bastion i baggrunden, 1807.
HISTORISKE MEDDELELSER OM KØBENHAVN Årbog 1975: BESKRIVELSE AF DET GAMLE VOLDTERRAIN MELLEM NØRREPORT OG LANGEBRO I ÅRENE GA. 1858-60.
wikimedia: Maleri af Store Kongens Mølle 1810.
kbhbilleder: Kort 1750.
Københavns Historie: Befæstningsleksikon 1600-1870. Schacks Bastion.
ERHVERVSHISTORISK ÅRBOG 2000. Lise Andersen: Møllebygger i en overgangstid. Jørgen Jørgensen 1778-1838.
Personalhistorisk tidsskrift, Bind 2; 20. årgang; 1899. Erindringer fra generalmajor Julius Paludans barndom. Forfattede 1877. Se side 188 om Ejlert Møller

 

Videre arbejde:
Find 3.-5. yngste børns konfirmationer.
De to yngste er konfirmerede i Vor Frue 1808. De bor da i Prinsensgade.
Der lå to gader med det navn i København. Den ene lå mellem Adelgade og Borgergade. Den anden ligger på Christianshavn og blev i 1859 omdøbt til Prinsessegade.
De er ikke konfirmerede i Vor Frelser, Holmen, Trinitatis.

 

Noter:
1) fundt af Árni Möller.

 

Store Mølle i Holbæk sogn, Merløse herred, Holbæk amt
Vindmølle, selvejermølle
Møllen kaldes også Store Vejrmølle
 
1743-1745  Johan Boye JungeE) ?
1743-1744  Niels JensenFO) ?
1745-1747  Christian LarsenE) ?
1747-1764  Christian Christensen ?
1764-1769  Morten Nielsen ?
1769-1770  Hans Hansen ?
1770-1775  Rasmus C. Willerup Karen Clemensdatter
1775-1779  enke Karen Clemensdatter
1779-1803  Anders Pedersen Møller Anne Cathrine Leerbech
1804-1805  Niels Jonas Nielsen Anne Johanne Holm
1806-  Jens Müller ?
E) mølleEjer, FO) mølleFOrvalter

 

Skifteprotokol fra Holbæk Byfoged 1768-1785 findes ikke.

Holbæk Byfoged. Skøde- og panteprotokol.
21.10.1744
Niels Jensen Møller beretter at han har med kontrakt af 14.10.1743 med ejeren Johan Boye Junge beboet og benyttet den store vejer mølle mod en afgift på 60 rigsdaler om året. Han skal aftræde nu men kan ikke betale. Han er derfor skyldig

Holbæk Byfoged. Skøde- og panteprotokol.
11.12.1745
Johan Boye Junge kongl hoff tømrermester i dend kongl residentz stad Kiøbenhafn sælger den store vejer mølle til velagtbare og velfornemme mand Christian Larsen for 860 rigsdaler.
Det nævnes at Johan Boye Junge har et auktions skøde på møllen dateret 15.3.1743.
11.12.1745
Christian Laursen Møller låner 500 rigsdaler af Johan Boye Junge.

Holbæk Byfoged. Skøde- og panteprotokol.
16.1.1747
Christian Larsen sælger den Store Vejr Mølle til fornemme mand Christian Kristensen for 940 rigsdaler.
16.1.1747
Christian Christensen låner 500 rigsdaler af velædle hr Johan Boye Junge Kongl: hof tømrermester i dend kongl: residens bye Kiøbenhafn.
16.1.1747
Christian Christensen låner 100 rigsdaler af velagtbare Christian Larsen møller boende i Holbech.

Holbæk Sankt Nikolaj 31.8.1748
blef Christen Christensen møller paa den Store Mølle hans datter fød til verden, og christnet d 3.9.1748, og blef kaldet Anne Kierstine ...

Holbæk Byfoged. Skøde- og panteprotokol.
3.7.1764
Christian Christensen sælger den Store Vejr Mølle til Morten Nielsen møller for 1320 rigsdaler.
3.7.1764
Morten Nielsen låner 1000 rigsdaler af hr. herredsskriver Christian Grandjean i Holbech. 11.6.1764
Morten Nielsen låner 300 rigsdaler af forvalteren til baroniet Holberg og ved Hellestrup Goeds velædle hr Christian Hviid fra Tersløse Gaard.

Holbæk Byfoged. Skøde- og panteprotokol.
29.4.1769
Morten Nielsen sælger den Store Vejr Mølle til Hans Hansen møller for 1425 rigsdaler.
29.4.1769
Hans Hansen låner 1000 rigsdaler af hr. herredsskriver Christian Grandjean i Holbech.

Holbæk Byfoged. Skøde- og panteprotokol.
24.4.1770
Rasmus Willerup boende i Kongens Mølle i Avnsøe Sogn Callundborg Amt køber ved auktion Store Mølle i Holbæk for 1100 rigsdaler. Forrige ejer hedder Hans Hansen.
24.6.1770
Rasmus Willerup låner 800 rigsdaler af forpagteren velædle hr Jacobsen paa Aunsøe Gaard. Underskrevet: Kongens Mølle ved Aunsøegaard 24.6.1770 R. C. Wildrop.

Holbæk Sankt Nikolaj 13.3.1775:
blev Rasmus Willerup /møllere, som var 57 år gammel/ begraven.

Holbæk Byfoged. Skøde- og panteprotokol.
12.4.1779
Karen sal: Rasmus Wildrups med laugværge velædle sr. Søren Lassen Friis sælger Store Mølle til sr. Anders Pedersen boende ved Løvenborg for 2800 rigsdaler.
27.4.1779
Anders Pedersen låner 2000 rigsdaler af sr. Ole Dyerlund boende i Tudse Kroe.
20.5.1779
Abraham Wilderop, søn af Karen sal. Wildrups, fortæller at da hans kiære moder har solgt møllen og holdt auktion over sine ejendele har hun givet ham saavel som hans to sødskende hver 400 rigsdaler som skal være arv eter hans sahl fader Rasmus Wildrop saavelsom hvad han kunde vente i arv efter hans kiære moder. Hun skal til gengæld forsørges af dem så længe hun lever.
20.5.1779
Christen Willerop, søn af Karen sal. Willerops skriver tilsvarende.
29.4.1780
Dend ved samfrænders skifte efter min hustrues, Maria Rasmusdatter Willerup, hendes afdøde fader hr. Rasmus Willerup, som boede og døde i Store Mølle i Holbech, tilfaldene arvepart stor 400 rigsdaler...
underskrevet: Haurebere Mølle, Jørgen Møller.
Følgende er vedføjet:
At Sr Jørgen Møller, som har underskrevet anførte afkald er ved mig undertegnede, sognepræst for Ubye menighed i Arts Herred, copuleret og ægteviet til fornævnte jomfrue Maria Rasmusdatter Willerup, det attesteres herved, Auerup Mølle d, 28.4.1780 af J Rørbye.
Jørgen Møller var møller i Kongens Mølle i 1782.

Holbæk Sankt Nikolaj 15.6.1781:
om morgenen kl: 3 blev Anders Pedersen Store Mølle og Anne Cathrine Sørensdatter deres søn fød som siden d: 21.6.1781 i kirken blev døbt og kaldet Søren. Blev baaret til daaben af Madam Borch, kiøbmand Borches kiæreste hos hende stoed jomfrue Hagen. Fadrene ? controleur Schou, Søren Friis, Lars Beystrop.

Holbæk Sankt Nikolaj 17.6.1784:
om aftenen kl: halv 12 blev Anders Pedersen, møller paa Store Mølle og Anna Cathrine Leerbech, deres datter fød som siden d: 23.6.1784 i kirken blev døbt og kaldet Sophia. Blev baaret til daaben af jomfrue Mariane Friis hos hende stod jomfru Anna Kirstine Hansen. Fadrene vare Lars Bejstrop Peter Hagen Bager, Jens Thaastrop.

Holbæk Byfoged. Skøde- og panteprotokol.
5.8.1803
Anders Møller sælger vejrmøllen Store Mølle kaldet til Niels Jonas Nielsen fuldmægtig paa amtsstuen i Holbech for 9000 rigsdaler.
Niels Jonas Nielsens far Chresten Nielsen var møller på Holbæk Hestemølle Syd.
15.6.1804
Niels Jonas Nielsen låner 3000 rigsdaler af hr: Ole Dyrlund i Tudselundegaard og 3000 rigsdaler af hr: Anders Møller i Holbech.
15.6.1804
Niels Jonas Nielsen låner 3000 rigsdaler af ? herr groserer Niels Brok Sommerfeldt i Kiøbenhavn.

Holbæk Sankt Nikolaj 13.1.1804:
blev ungkarl sr Niels Jonas Nielsen fuldmægtig ved amtstuen og jomfru Anne Johanne Holm copulerede hiemme i huuset hos Lars Madsen Holm fader til begge brudene. (Både Anne Johanne Holm og hendes søster Birgithe Holm bliver gift samme dag.)

Holbæk Sankt Nikolaj 13.3.1805:
om aftenen kl: 6¾ blev hr Niels Jonas Nielsen ejer af Stormøllen og hustrue Ane Johanne Holm født en søn, som blev hiemmedøbt den 23.3.1805 og kaldet Christen Nicolaj, kom siden i Kirken den 3.5.1805, og blev baaret til daaben af Madame Hougaard, hos hende jomfrue Worsøe, fadderne vare justitzraad Svitzer (søsterens mand), B? Friis og Petersen kiøbmænd.

Holbæk Byfoged. Skøde- og panteprotokol.
19.12.1805
Niels Jonas Nielsen sælger Store Mølle til Jens Müller forhen boende paa Hiortespring for 12500 rigsdaler.
19.12.1805
Jens Müller låner 3500 rigsdaler af madame Dyrelund boende i Tudslundegaard.

Holbæk Sankt Nikolaj 14.12.1818:
døde Anna Cathrine, Anders Møllers vognmesters kone, 71 år, begravet 18.12.1818.

Holbæk Byfoged. Skifteprotokol. 14.12.1818
Anders Pedersen Møller fra den da(1802) kaldte Store Mølle får bevilget at sidde i uskiftet bo.

Holbæk Byfoged. Skifteprotokol. 6.6.1824
blev for skifteforvalteren anmeldt, at værtshusholder Anders Møller i dag ved døden er afgaaet 80 aar gammel. Da den afdøde kun efterlader sig 2 børn, nemlig en søn Søren Møller forhen møller i Butterup (Højmølle), nu boesadt i Holbek, og en datter Ane Sophia gift med snedker Søren Albertsen her i byen, der begge som myndige arvinger skifte og dele sig imellem bortfalder anden skiftebehandling.

 

Kilder:
Folketælling: 1787, 1801,
Niels Jonas Nielsen: 1845,

 

Videre arbejde:
1. Det er nævnt i 1779 at Anders Pedersen kommer fra Løvenborg. Kunne det være Butterup Højmølle?
2. Det er ikke lykkedes at finde auktions skødet af 15.5.1743.

 

----- Noget om Christen/Christian Nielsen -----

Christen Nielsen er taget med fordi:
1. Han kunne måske være bror til Lars Nielsen og Jens Mandix Nielsen
2. Han ender som hestemøller i Holbæk

Krogstrup 10.7.1767:
blev hollenderen paa Svanholm Christen Nielss og huusholdersken Lovise Geis efter kongebrev viede paa Svanholm.
Louise Geis var født 23.5.1745 og døbt 27.5.1745 i Hillerød, datter af Johann Georg Geis og Kirstine Birgitte Kragelund.

Krogstrup 25.3.1778:
Sr Nielsen paa Swanholm en søn til daaben kaldet Niels Jonas baaren af madamme Geist i Friderichsborg. Fadd: Birkedommer Bang, forvalter Peters:, garner Lydum og Jomfr Hochheim.

Folketælling 1787

Holbæk Byfoged. Skøde- og panteprotokol.
17.12.1791
Jens Wollum borger og boende i Holbech sælger til sr Christen Nielsen, boende her i Holbech sin gård med hestemølle som nu af Peder Jørgensen beboes beliggende på Ahlgadens syndre side for 4000 rigsdaler.
23.12.1791
Chresten Nielsen vertshuus og auwlsmand i Holbech låner 2000 rigsdaler af velædle sr Ole Dyrlund i Tudselundegaard.
17.12.1791
Christen Nielsen boende i Holbech låner 1900 rigsdaler af hofbygmester hr Andreas Kirkerup her i Staden. Som cautionist og selvskyldner hr Hochheim i Frederiksborg.

Holbæk Byfoged. Skøde- og panteprotokol.
18.12.1795
Christen Nielsen låner 2000 rigsdaler af velædle hr Christen Nicolai Lind i Holbech.

Holbæk Sankt Nikolaj 21.11.1796
døde Sr Nielsen hestemøller vershuus og avelsmand blev begravet i betalt jord d: 26.11.1796 gl: 52 aar.

Holbæk Byfoged. Skifteprotokol. 21.11.1796:
Skifte efter vertshuusmand Sr Christen Nielsen i Holbech.
Arvinger:
Enken madme Lovise med laugværge hr. kiøbmand Bang i Holbech
Børn:
Johanne Kirstine, gift med muurmester Hugheim i Friderichsborg
Anna Sediche, gift med consumptionsbetient Thor Olsen i Holbech
Johan Georg, 22 aar, sstudent og for nærværende tiid conditionerende i Norge
Niels Jonas, 18 aar, og i condition hos hr amtsforvalter Schmidt i Holbech
Nicoline Cætria, 15 aar, hiemme hos hendes moder.

Holbæk Byfoged. Skifteprotokol. 12.5.1800 og 23.6.1800
Skifte efter Mette Sophie Geyst Henning Hviids enke
Arvinger:
Hendes søster
Louise Geist, enke efter Christian Nielsen i Holbek. Tilstæde paa hendes vegne hendes søn Niels Jonas Nielsen fuldmægtig ved Holbechs Amtstue.

Holbæk Byfoged. Skøde- og panteprotokol.
31.12.1800
Louise Geiss salig Christen Nielsens enke og efterleverske i Holbek med lauværge J. A. Bang sælger til hr Peter Iversen her i Holbek sin gaard og derved værende hestemølle for 4000 rigsdaler.
13.5.1800
Næsten det samme, men køber angives her som hr Peter Iversen gartner paa nuværende tid paa Ryegaard.

Folketælling:
Peter Iversen: 1801, Niels Jonas Nielsen: 1801, Louise Geist: 1801,

 

Strids Mølle i Avnsø sogn, Skippinge herred, Holbæk amt
Vandmølle, fæstemølle under Sæbygård Gods
Møllenavnet stavedes også Stridse, Stritz og Stritzes
Møllen kaldes Boes Mølle ved konfirmation i 1815 og 1820
 
1712-1712   Jeppe MadsenFÆ)  
1712-1716  Peder Sørensen KrogsgaardFÆ)  
1716-1744  Boe Jensen MøllerFÆ)  
1744-1748  Henrich Werner DippenbrochFÆ)  Helle Christiane Holm
1748-1750  Johan Marcus NashFÆ)  Maria Elisabeth Drejer
1750-1764  Christen Jørgensen MøllerFÆ)  Maria Elisabeth Drejer
1764-1764  Christen Jørgensen MøllerFÆ)  Ane Cathrine Hansen
 1764-  Christen Jørgensen MøllerFÆ)  
-1771-1779  Christen Jørgensen MøllerFÆ)  Maren Rasmusdatter Wolle
1780-1782  Rasmus WedseltoftFÆ)  Maren Rasmusdatter Wolle
1782-1787-  enke  Maren Rasmusdatter Wolle
-1788-  Morten Wedseltoft  
 1790-  B. BuchwaldFÆ)  
 1794-1826  Hendrich Mathiesen LøppenthinFÆ)  Karen Olsdatter Møller
-1828-1846  Carl Christian LøppenthinE)  Frederikke Christine Madsen
1846-1851  Carl Christian LøppenthinE)  enkemand
E) mølleEjer, FÆ) FÆstemøller

 

Der er et glimrende Register til Sæbygård Gods fæsteprotokol 1702-1826. Desværre er kun 3. del 1814-1826 af selve protokollen på internettet (9.2.2024).
Sæbygård Gods skifteprotokol omfatter 1791-1810.

Register til Sæbygård Gods fæsteprotokol 21.6.1712:
Jep Madsen overtager fæstet. Se II.435 i protokollen.

Register til Sæbygård Gods fæsteprotokol 29.12.1712:
Peder Sørensen Krogsgaard overtager fæstet efter Jeppe Madsen. Se I.158 i protokollen.

Register til Sæbygård Gods fæsteprotokol 6.6.1716, 29.3.1719 og 27.7.1720:
Boe Jensen overtager fæstet efter Peder Sørensen Krogsgaard. Se I.187, I.191, I.405 og I.419 i protokollen.

Avnsø 27.4.1720:
blev Boe Møllers Datter kaldet Karen fra Strids Mølle døbt. Møllerens kone af Broe Mølle bar Barnet til Daaben. Faddere: Frans Møller af Gryde Mølle, Niels Møller i Rangle Mølle, Valentin Smed her i Svebølle, Mada Plum i Ørse Mølle, Merchers kone i Kongens Mølle, Peder Schiøttis kone paa ?holm.

Avnsø 3.6.1735:
blef Hollenders Monsr Lorentz Friberts Søns Daab confirmeret efterat hand var d 28 April blefven hiemmedøbt og kaldet Johan Conrad. Etatsraadinde Ernst paa Afnsøegaard bar Barnet. Faddere: Monsr Lund paa Vesterbye Gaard, Monsr Lorentzen paa Afnsøe Gaard, Monsr Boe Jensen i Stridse Mølle, Monsr Niels Andersens Kieriste i Ørtze Mølle, Frøcken Ernst.

Avnsø Dom: 8 post Pascha 1741:
blev Monsr Johan Theils Søn Christian fra Kongens Mølle døbt. Frøcken Ernst paa Aunsøe Gaard bar Barnet. Faddere: Monsr Boe Jensen I Stritz Mølle, Monsr Niels Andersen I Ørtze Mølle, Madame Sl: Zanders fra Kongens Mølle, Madame Niels Andersens fra Ørtze Mølle og Demoiselle Birthe Kirstine Boes Daatter fra Stritz Mølle.

Register til Sæbygård Gods fæsteprotokol 17.3.1744:
Helle Christiane Holm og hendes kærester Hendrich Verner Diepenbroch overtager fæstet efter Boe Jensen. Se I.855 i protokollen.

Jorløse 31.3.1744:
blev Sr Niels Andersen i Øresøe Mølle hans liden Søn Jørgen som for Svagheds skyld var hiemme døbt d: 21. dit: for Herren i hans Huus i Jordløse fremstillet og frembaaren af Madam: Henrichsen ved Auensøegaard. Fadderne vare Monsr. Leerager i Svallerup, Johan Teil i Kaaber Møllen, Henrich Cronberg i Gryde Mølle og Birgithe Boesdaatter af Stridtz Mølle.

Avnsø 28.5.1744:
blev Sr Jeppe Henrichsens Søns Daab confirmeret efterat hand d 22 hujus forhen var bleven hiemme døbt af Jorde Moren Ane Peder Jensens her af Vischinde Bye og er blefven kaldet Hans Henrich. Barnet blev baaret af Jørgen Pedersens kone I Schomagerhuuset. Faddere: Sr Thejl I Kongens Mølle, Sr Niels Andersen I Ørtze Mølle, Mad: Biørns I Rangle Mølle, Mad: Dieppenbrochs I Stritz Mølle og Ane Henrichsdaatter fra Vallekilde.

Avnsø 21.6.1744:
blev Gotfried Stranges Søn Philip Adam fra Nyrand døbt. Monsr Henrich Werner Dipenbrochs Kiæriste Helle Christiane fra Stritz Mølle bar Barnet. Faddere: Sr Jeppe Henrichsen forpagter paa Aunsøegaard, Sr Niels Andersen I Ørtze Mølle, Madame Globs fra Skamsup, Sophie Christiane Frideriche og Fruens Pige paa Aunsøegaard Ane Dorthea.

Avnsø 5.9.1744:
blev Sr Johan Thejls Daatter Knud-Dine Maria af Kongens Mølle døbt. Monsr Henrichsens Kiæriste Ane Søfrensdaatter af Aunsøegaard bar Barnet. Faddere: Monsr Henrich Werner Dippenbroch I Stridtz Mølle, Monsr Henrich Cronberg I Gryde Mølle, Monsr Niels Andersen ? I Ørtze Mølle, Monsr Hans ? Lemvig paa Daurop og Madame Magrete Biørns I Rangle Mølle.

Avnsø Dom: 20 p. Trinit 1745:
blev Skoleholderen Dithmar Bentzens Søn Bent af Svejbølle Bye døbt, Klocherens Monsr Christen Aarestrups Kiæriste Johanne fra Callundborg bar Barnet. Faddere: Monsr Niels Andersen I Ørtze Mølle, Monsr Werner I Stritz Mølle, Monsr Gotschalchs Kiæriste Catrine af Vischinde, Marie Andersdaatter ?bølle og Kirsten Dithmarsdaatter af Callundborg.

Avnsø 25.2.1746:
blev Sr Werners Søn Peter Werner fra Stritzes Mølle døbt, Dame Møller paa Aunsøe Gaard bar Barnet. Faddere: Sr Harrested paa Astrup I Biergsted Sogn, Sr Niels Andersen I Ørtze Mølle, Sr Cronbierg I Gryde Mølle, Sr ? I Bechs Krou og Dame Biørn I Rangle Mølle.

Ars-Skippinge Herreders Skøde- og panteprotokol 28.4.1746 side 61:
Henrich Diepenbroch boende i Stritz Mølle...

Avnsø 28.3.1748:
blev Sr Ulrich Friises Daatter Johanne Magrete fra Kongens Mølle døbt. Dame Biørn fra Rangle Mølle udj Holmstrup Sogn bar Barnet. Faddere: Sr Theil fra Ørsøe Mølle udj Jorløse Sogn, Sr Cronberg fra Gryde Mølle udj Biergsted Sogn, Sr Henrich Werner fra Stritz Mølle og Dame Harrested fra Astrup udj Bjergsted Sogn.

Register til Sæbygård Gods fæsteprotokol 4.4.1748:
Johan Marcus Nas overtager fæstet fra Hendrich Werner Diepenbroch. Se I.903 i protokollen.

I 1762 er Diepenbroch møller på Augerup Mølle. Se Ars-Skippinge Herreders Skøde- og panteprotokol 24.4.1762 side 197:
Henrich Werner Diepenbroch møller boende udi Augerup Mølle...

Avnsø 13.4.1749:
blev Monsr Nashes Daatter Mette Maria fra Stritz Mølle døbt, Monsr Cronbergs Kiæreste, Dame Margareta Dorethea, I Gryde Mølle udj Biergsted Sogn bar Barnet. Testes: Monsr Christian Detløff Nessen fra Tiørnelund, Studiosus Sr Johan Kiærulff, Præceptor hos Monsr Nessen I Tiørnelund og Demoiselle Mette Elisabeth Lund fra Kongens Mølle udj Aunsøe Sogn.

Avnsø 6.4.1750:
blef Mølleren i Stritz Mølle, Monsr Johan Marcus Nash paa Vischinge Kirche Gaard begrafvit 38 Aar gl.

Register til Sæbygård Gods fæsteprotokol 11.8.1750:
Christen Jørgensen overtager fæstet efter Johan Markus Nas. Se I.954 i protokollen.

Avnsø 12.9.1750:
blev Møller-Svenden Christen Jørgensen Møller, og , Maria Elizabeth Drejer, afgangen Johan Marcus Nashes Efterlefverske, formedelst Kongelig Vielse Brev af 1ste September, udi Stritz Mølle Copulerede.

Ars-Skippinge Herreder Skøde- og panteprotokol 22.6.1752 side 99:
Christen Jørgensen Møller boende i Stritz Mølle...

Avnsø 17.6.1753:
blev Møllerens Sr Møllers Dorthea Ane fra Stritz Mølle døbt, jomfrue Marie Hansens paa Aunsøe Gaard bar Barnet. Faddere: Monsr Hans Castensen forpagter paa Daurop I Biergsted Sogn, Mølleren Monsr Friderich Bahr I Gryde Mølle i samme Sogn, Mølleren Monsr Jens Rasmussen I Broe Mølle I Holmstrup Sogn, Jomfru Kirstine Biørn paa Birchende Gaard I Værsløv Sogn.

Avnsø 28.11.1756:
blev Monsr Møllers Søn Jørgen fra Stritz Mølle, døbt. Madame Castensen paa Daurop i Bregninge Sogn bar Barnet. Testes: Forvalter Nielsen i Tiørnlund udj Finnerup Sogn, Forvalter Lind paa Søebye Gaard, Lieutnant Hansen paa Aunsøe Gaard, Monsr Biørns Daatter Jomfrue Lovise Biørn fra Rangle Mølle udj Jyderup Sogn.

Avnsø 20.1.1764:
begravet Sr Christen Møllers Hustrue Marie Lisbeth Drejer 54 aar gl, fra Stritz Mølle, i Vedschende Kgd.

Avnsø 13.9.1764:
begravet C Møllers Moder Ane, afgl Jørgen Axelsen Møllers Enke, fra Stritz Mølle, 76 aar gl, og nedsadt i Vedschende Kirkegaard.

Avnsø 17.10.1764:
begravet i Vedschende Kirkegaard Sr Møllers Hustrue Ane Cathrine Hansen fra Stritz Mølle 34 aar gl.

Avnsø 1771 Oeder:
Møller Christen Møller, 53 år, i 3. ægteskab, hustru, 44 år, i 1. ægteskab.

Avnsø 1.4.1772:
døbt Msr Møller i Stritz Mølle hands Datters Ane, hendes uægte barn Marie Elisabeth baaren af Holger Andersens Hustrue Lisbeth Rasmusdtr fra Reistrup. Fadrene Msr Jens Rasmussen Wolle, Sven Nielsen, Ane Marie Pedersdatter alle i Stritzmølle, Holger Andersen fra Reistrup. Til Barnefader blev udlagt Møllersvenden Willum Nielsen tienende i Stritz Mølle.

Holmstrup 5. søndag septuagesima 1778:
døbt Gaardmand i Holmstrup Peder Nielsens Datter og kaldet Mette Kirstine. Hun blev frembaaren af Msr Møllers Datter i Strids Mølle. Fadderne vare Skovfoged Svadal og Absolon Væver af Holmstrup, Gaaardmand Jens Thomesen i Brokiøb, Jens Smeds Kone og Gaardmand Christen Michelsens Datter Kirsten af Holmstrup.

Avnsø 3.12.1779:
blev paa Vidschende Kirkegaard begravet Sr Christen Møller fra Stritz Mølle, gl
Her står ikke hans alder.

Register til Sæbygård Gods fæsteprotokol 28.3.1780:
Rasmus Wesseltoft overtager fæstet efter Christen Jørgensen Møller. Se II.178 i protokollen.

Svallerup 28.4.1780:
Copuleret Ungkarl og Møller i Haureberg Mølle, Jørgen Christensen Møller og Jomfr: Marie RasmusDr Wellerup begge for nærværende Tiid af Strids Mølle og egentlig tilhørende Vischende Sogn som ved en accor? var afgiort.
Jørgen Christensen Møller var søn af Christen Jørgensen Møller og kom til Kongens Mølle.

Avnsø 19.5.1780:
blev Msr Rasmus Simonsen Wedseltoft af Svallerup og afgl Sr Christen Møllers Enke Maren Rasmusdatter Wolle af Stritz Mølle Copulerede

Rasmus Wedseltoft er søn af sognepræsten i Svallerup Simon Wedseltoft og Inger Magdalene From. Han er døbt 25.10 1752 i Svallerup.

Avnsø 5.5.1782:
begravet Sr Rasmus Wedseltoft møller i Kongens Mølle Strids Mølle, gl: 29 Aar 7 Maaneder.
NB Han blev begraven i Vidschinde Kirke.

Avnsø Dom 9 p Trinit 1788:
trolovet Ungkarl Mads Andersen? tienende Morten Vedseltoft i Strids Mølle og Enke Ane Sørensdatter i Biergsted Huuset. copul d 12 Sept.

Register til Sæbygård Gods fæsteprotokol 20.7.1790:
B. Buchwald overtager fæstet. Se II.305 i protokollen.
Buchwald kommer fra Rangle Mølle.

Bjergsted 12.12.1794:
er paa lige maade copuleret efter Kongl. bevilling af 20.11.1794 Sr Henrich Mathiesen, fæstemøller i Strids Mølle under Aunsøe Sogn, til jomfrue Karen Møller i Gryde Mølle.
Forlovere var J:C:Møller boende i Tydske Mølle ved Aunsøegaard og O P Møller, brudens fader.

Avnsø 6.5.1796:
lod hr Løppitin og hustrue i Strids Mølle confirmere deres datters Daab som blev kaldt Uline Marie baaren af Madame Mulle L? paa Marke Gaard. Faddere: forpagter ...
(Svært at læse. Transskriptionen kan indeholde fejl)

Avnsø Dom: 15 p Tritatus 1798:
Lod Hr Møller Løpentin og Hustru fra Striids Mølle confirmere deres liden Datters Daab, og blev kaldet Mariane, baaren af Forvalter Bangs Kiæreste paa Sæbyegaard, Jomfru Jessen stod hos, Faddere var, Sr: Jørgen Møller fra Kongens Mølle, Peder Møller fra Gryde Mølle og Mølleren fra Rangle Mølle.

Avnsø 9.1.1801:
Lod Hendrich Løppenthin og Hustru Karen Olsdatter af Striids Mølle, deres søns Daab confirmere, som var kaldet Carl Christian, baaret af jomfru Maria Elisabet Møller fra Bregninge ?. Faddere var: Hr: forpagter Jessen paa Aunsøegaard, hr: forvalter Bang og hr: forpagter Grandjean fra Sæbyegaard, gik jomfrue Christiane Møller af Kongens Mølle.

Register til Sæbygård Gods fæsteprotokol 14.11.1805:
Henrich Løppenthin overtager fæstet. Se II.435 i protokollen.
Han står dog som møller ved dåben i 1798 og i folketællingen 1801.

Avnsø 24.9.1816:
viet ungkarl hr: forpagter Christian Madsen, paa Dagerup til jomfru Oline Marie Løppenthin af Strids Mølle, 29 år.
Forlovere: herr forpagter Madsen paa Aagaard og herr Løppenthin i Strids Mølle.
Forlovere: hr: fpr: Peder Madsen paa Astrup og Henrich Mathiasen Løppenthin i Strids Mølle.

Avnsø 2.8.1826:
Døde Henrich Løppenthin, Møller og Eier af Strids Mølle, 78 Aar gl, begravet 7.8.1826.

Avnsø 23.5.1828:
viet hr proprietair Carl Madsen, 26 år, til Arnakkegaard(Svinninge) til jomfru Mariane Løppettiin af Strids Mølle, 29 år.
Forlovere: herr forpagter Madsen paa Aagaard og herr Løppenthin af Strids Mølle.

Bjergsted 1.8.1828:
viet ungkarl møller Carl Christian Løppentin til Boes Mølle, 28 år, og jomfrue Frederikke Kristine Madsen af Daurupgaard, 29 år.
Forlovere: forpagter Madsen til Aagaard og proprietair Madsen til Arnakkegaard.

Avnsø 4.8.1829:
blev Carl Christian Løppenthin født, døbt 2.10.1829, forældre møller Løppenthin og Frederikke Madsen af Strids Mølle, Enke madame Splittorff af Øresøe Mølle bar barnet. Testes: her forpagter Madsen paa Bjergbye Gaard og herr proprietair Madsen paa Arnakkegaard.

Svinninge 21.10.1844:
døde Karen Løppenthin født Møller, enke efter møller Løppenthin i Strids Mølle, hos sin svigersøn hr Madsen paa Arnakke, 74½ år, begravet 29.10.1844.

Avnsø 23.3.1846:
døde Frederikke Christine Madsen, møller Løppenthins kone i Strids Mølle, hun døde af brystsyge, 48 år, begravet 30.3.1846 efter begjæring og med tilladelse paa Bjergsted Kirkegaard.

Avnsø 29.9.1851:
døde Carl Christian Løppenthin, eier af Strids Mølle, han døde af leverbetændelse, 51 år, begravet 4.10.1851 efter begjæring og med tilladelse paa Bjergsted Kirkegaard.

 

Kilder:
Fra Holbæk Amt. 1919. Karoline Graves: "KONGENS MØLLER" OG OMEGN. Side 141-144
Fra Holbæk Amt. 1942. N. Jensen: Kongens Møller II. Side 88-101
Dit Svebølle: Strids Mølle
Folketællinger: 1787, 1801, 1834, 1840, 1845

 

Strøby Vejrmølle i Strøby sogn, Stevns herred, Præstø amt
Vindmølle, fæstemølle
Møllen kaldes skiftevis Åmøllen, Strøby Vejrmølle og Strøby Mølle.
 
 1710-1716  Christen Rasmussen Karen Andersdatter
 1716-1720  Nicolaj Abraham Svendsen Karen Andersdatter
 1721-1728  Anders Justesen Karen Andersdatter
 1728-1729  Jens Christensen Drejer Maren Jensdatter
-1732-1734  Laurits Christiansen Meisler Kirsten Christensdatter
-1740-1763  Andreas christiansen Meisler Anne Margrethe Larsdatter Pontoppidan
 1763-1776  Andreas Christiansen Meisler Cathrine Marie Laursdatter Lem
 1776-1786  Niels Andersen Gude Cathrine Marie Laursdatter Lem
 1787-1794  Thomas Thomsen Cathrine Marie Laursdatter Lem
 1794-1802  Enke Cathrine Marie Laursdatter Lem
 1802-1809  Anders Nielsen Gude Christine Dyrlund
 1810-1844  Anders Nielsen Gude Dorthe Kirstine Nielsdatter
 1844-1845-  enke Dorthe Kirstine Nielsdatter
-1850-  Peder Christian Gude Dorthe Pedersdatter
-1854   Peter Bentzen Ane Marie Kyhn
-1855-  enke Ane Marie Kyhn
-1860-1880-  Jens Peter Bentzen Cathrine Nicoline Amalie Stolpe

Strøby kirkebog begynder først 1723.

Der er skifte efter Nicolaj Abraham Svendsen, som levede og døde udi Aaemølle i Strøebye Sogn 23.5.1721 i Tryggevælde Amts Rytterdistrikts Skifteprotokol.
Arvingerne er:
Enken Karen Andersdatter med sin Lauværge Eric Rasmussen fra Warpeløv
Deres barn Christen Nicolaj Abrahamsen paa første Aar gammel.

Jens Christensen er født ca. 1704 i Magleby/Varpelev, Stevns Herred, søn af møller i Søholm Vandmølle Christen Rasmussen og Karen Andersdatter. Forældrene flytter i 1710 til Strøby Åmølle. Karen Andersdatter bliver senere gift med først Nicolaj Abraham Svendsen, dernæst Anders Justesen. Karen Andersdatter og Anders Justesen flytter 1728 til Varpelev hvor hendes datter er gift.

Der er skifte efter Jens Christensen Drejer som boede og døde i Strøebye Vejrmølle 29.11.1730 i Tryggevælde Amts Rytterdistrikts Skifteprotokol.
Arvingerne er:
Enken Maren Jensdatter med Lauværge hendes far Jens Sørensen
De har ingen børn så derfor:
Hans Moder Karen Andersdatter boende i Warpeløv med Lauværge Jens Nielsen Hugger
Hans søster Anna Christensdatter gift med Jens Nielsen Hugger boende i Warpeløv
Item Karen Christensdatter værende hos sin moder i Warpelev, 16 år gl, med formynder Carl Rasmussen
Hans halvbror Christen Nicolaj, 13 Aar gl, med formynder Carl Rasmussen i Warpelev

Der er skifte efter Cathrine Christensdatter, gift med Søren Hansen Rabbe, møller i Hovby Mølle og kromand på Karise Kro.
15.5.1732 i Tryggevælde Amts Rytterdistrikts Skifteprotokol og
19.3.1732 i Rosendal Gods SKifteprotokol folio 132b-139a.
Arvingerne er:
Hendes mor Karen Sørensdatter, gift med Henrich Henrichsen møller på Sageby Mølle
Hendes søster Kirsten Christensdatter, gift med møller i Strøby Vejrmølle Laurits Christiansen
Hendes bror Jens Christensen med formynder møller i Tryggevælde Mølle Mads Jensen.
Skiftet er fundet af Lars Skovvang Larsen.

Strøby 2.11.1732:
Døbt møllerens Lars Christiansens Datter, kaldt Cathrine baaret af Mad Frost. Fadderne: Mons ? Lars Nielsen, Erich ?, Oluf Madsen, min Kone, Jomfrue Frost.

Laurits Christiansen køber i 1734 Asser Mølle, Glim Sogn, Sømme Herred, Roskilde Amt.

Strøby 1733:
Anders Christiansen Meisler og Anne Margrete Larsdatter Pontoppidan trolovet 30.10.1733 og gift Dom 1. Adv. 1733.

Strøby Dom. 6. p. Tr. 1740:
Døbt Degnens Mr Jorhøis og Hustrues Datter Kaldt Maren baaret af min Kone. Fadderne: Peder Udrider, Anders Møller, Lars Nielsen, Lars Jensen, Lisbeth Jacob Jensens.

Strøby 3.1.1763:
Begravet Anders Meislers Hustrue.

Holtug sogn, Stevns Herred, Præstø Amt 1763:
Mølleren fra Aae Møllen Anders Christensen Meisler og Cathrine Marie Larsdatter Lemb trolovet 15.4.1763 og gift 19.8.1763.

Strøby Dom 2 p Trinit 1767:
blev Anders Møllers Datter døbt kaldet Anne Gierthre baaren af Jomfrue Spleth.
Test: Mons: Spleth, Skoleholderen, Mølleren fra Hellested, Morten Smeds og Hendrich møllers Hustrue.

Strøby Dom Mis: 1770:
blev Anders Møllers Datter døbt kaldet Maria Lispit baaren af Konens Søster.
Test: Gregers Pogsteen, Morten Smed, Madm Olsen, Jens Hansens og Søren Hansens Hustrue.

1771 Oeder:
Strøby, Stevns, Præstø
Andreas Meitzler, Møllere, 61 år, i 2. ægteskab
Hustru, 30 år, i første ægteskab

Strøby 8.6.1772:
blev Anders Meislers liden søn døbt kaldet Lauritz Christian baaren af Jomfrue Spleth.
Test: Mons: Spleth, Mons: Colding, Mons: Le?, Christen Erichsen og Jens Hansens Hustru.
Sønnen Lauritz/Lars Christian Meisler blev møller på Torøje Mølle.

Strøby Fer: 2 Pent: 1775:
blev Anders Møllers søn døbt kaldet Lars Lem baaren af Konens Moder.
Test: Morten Smed, Herman Smed, og Mads Olsen, Christen Erichsens Datter og Jens Hansens Datter.

Strøby 23.2.1776:
Begravet Anders Meisler, Møller i Strøbye Mølle, 64 år.

Strøby 7.6.1776:
Trolovet Niels Andersen Gude og Enken Cathrine Marie Lemb.
Forlovere: Thyge Lemb fra St. Hed: og Niels Carlsen fra Sigersløv.

Strøby 19.5.1777:
døbt Anders.
Forældre: Niels Andersen Møller & Catharina Maria Lem.
Faddere: Morten Smeds Hustrue, Christen Erichsen, Jens Hansen, Mads Olsen, Herman Smeds Hustrue.

Strøby 6.9.1778:
døbt Birthe Maria.
Forældre: Niels Andersen Gude møller & Catharina Maria Lemb.
Faddere: Gmd Lars Svensens H: Maria fra Klippinge, Gmd Jens Hansen, Hermann Smeds Jens, Rasmussen Smed, gl. Søren Hansens Hustr, Pige Kirstine, Christen Ericsens Datter.

Strøby 13.5.1786:
Begravet Mølleren Niels Andersen Gude, 50 år 3M 4Dage gl:.

Strøby 6.7.1787:
Huus Bryllup Fæstemøller Ungkarl Thomas Thomasen og Enke Catharina Maria Laursd: Lem, afg: Niels Gudes Efterleverske. Som Forlovere vi underskrevne B Deichman, J: C: Oberg.

Strøby 22.9.1794:
Begravet Mølleren i Strøebye Mølle Thomas Thomsen, som døde Tiirsdag aften d. 16 hujus kl. XI, 52 Aar gl.

Strøby 2.7.1802:
Begravet Thomas Thomæsens Enke i Møllen 63 Aar.

Sønder Dalby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt 6.11.1802:
Copuleret i Huuset efter kongelig anordnet Vielsebrev, Mølleren Ungkarl Hr Anders Gude fra Strøebye Mølle i Stevnsherred, og Jomfrue Christine Johanna Dyrlund her i Dalbye og at intet...
Forlovere: Dyrlund Borger og Brandinspektør i Kiøge, E Bennigsen Lieut: ved Bosniakerne.
Anders Gude var født på Strøby Mølle 1777, søn af møller Niels Andersen Gude og Cathrine Marie Laursdatter Lem. Han var halvbror til Lars Christian Meisler som blev møller på Torøje Mølle.

Strøby 19.9.1808:
døbt Niels Christophersen Dyrlund, hjemmedøbt 13.7.1808.
Forældre: Anders Nielsen Gude og Christine Dyrlund.
Faddere: Madam Dyrlund, Kiøbmand Olsen, Snedker Svartz og Kromand Glud, Anders Jensen og Jens Pedersens Hustrue.

Strøby 12.7.1809:
Begravet Møller Anders Gudes Hustrue 26 Aar.

Glim Sogn, Sømme Herred, Roskilde Amt 27.10.1810:
blev efter foreviist Kongebrev Enkemand og Møller i Strøebye Anders Nielsen Gude ægteviet til Pigen Dorthe Kierstine Nielsdatter i Langvads Mølle.
Forlovere vare Sr. Mouritzen Møller i Kiøge og Lars Christian Meisler Møller i Thorøie.
Dorthe Kirstine Nielsdatter var døbt 2. pinsedag 1785 i Glim, datter af Sørensen Møller i Langvads Mølle.

Strøby 17.1.1812:
døbt Christine, hjemmedøbt 2.12.1811.
Forældre: Møller Anders Nielsen Gude og hustru Dorthe Christine Sørensdatter.
Faddere: Mad: Glud, Hr Thyge Olsen fra Store Heddinge, Hr Pedersen Kirkesanger i Warpeløv, Hr Schwartz, Hr Møller Meisler fra Taarøye (Mølle) , og Gd: Anders Jensens Hustrue.

Strøby 17.11.1813:
døbt Peter Christian.
Forældre: Møller Anders Nielsen Gude og hustru Dorthe Christine Sørensdatter.
Faddere: Daniel Moritzens Hustru, Hr Daniel Moritzen Møller i Kjøge, Msr Hansen Kirkesanger i Warpeløv, Sognefoged Claus Cordsen fra Warpeløv, Gmden Anders Jensen og gl Niels Andersens Hustru.

Strøby 1815:
Ane Gude født 1.1.1815 og døbt 24.2.1815.
Forældre: Møller Gude og hustru Dorthe Kirstine Nielsdatter af Strøebye.
Faddere: Mad: Dyrlund og Møller Mauritzen fra Kjøge, Snedker Schwartz og Kromand Glud af Strøebye, Kirkesanger Hansen fra Varpeløv.

Strøby 1844:
Anders Nielsen Gude møller i Strøby døde af brystsyge 18.8.1844 og blev begravet 26.8.1844.

Strøby 1861:
Dorthe Kirstine Sørensen, enke efter Anders Nielsen Gude forhen Møller i Strøby, døde af alderdom 3.10.1861 og blev begravet 9.10.1861.

Kilder:
Verner Asholt 1 side 109-110
Verner Asholt 2 side 140-142
Ole Munks slægtsdatabase Knud Rafn
Køge Arkiverne Møller
Kresten Larsens website på MyHeritage
Folketællinger: 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 1870, 1880,

Videre arbejde:
Langvad Mølle
Lars Christian Meisler bliver gift med Karen Nielsdatter i Langvad Mølle 23.11.1810.
Langvad Mølle

 

Sølvgade Mølle i Trinitatis sogn, Staden København, Københavns amt
Vindmølle, ejendomsmølle
Møllen lå på Qvitzaus bastion på Østervold, matrikel no. 407. Der ligger i dag Statens Museum for Kunst
 
1766-1774  Søren Rasmussen Stilling Maren Sørensdatter Schiønning
1774-  Søren Rasmussen Stilling enkemand
-1780-1793  Søren Rasmussen Stilling Anne Sophie Holst
1793-1809  Niels Larsen Lund Maren Sørensdatter
1810-1811  Niels Larsen Lund Anne Marie Schurmann
1811-  Peter Galberg ?
-1827-1845-  Ole Petersen Charlotte Amalie Møller

København Vor Frue 20.12.1765
Søren Rasmussøn Stilling, møllersvend, ungkarl gift med Maren Sørensdatter Schiønning hos Søren Weitrup, Høker i Sankt Pederstræde, ved ?

Københavns Møllerlav, 15. lavsprotokol, 1750-1829:
Klik på "Se protokollen i kildeviseren" og sæt følgende opslagsnumre ind i feltet nederst til højre.
Angående Søren Rasmussen Stilling:
12.2.1766 opslag 256 er Søren Rasmussen Stilling kommen i Møller Lauget.
26.9.1766 opslag 290, 25.9.1767 opslag 265 løsgiven, 14.4.1770 opslag 280 indskrevet og underskrevet, 28.9.1770 opslag 281,
30.3.1771 opslag 284: Søren Stelling lod indskrive Rasmus Sørensen føed i Jylland, som kunne være fætteren, der er i Fuglevad Mølle 1783
29.9.1772 opslag 312
29.4.1793 opslag 463, Søren Stilling løsgiver.

Trinitatis 23.2.1774
begravet Maren, Søren Stilling Møllers hustrue, 59 aar, fra Sølvgade Møllen paa Volden.

Gift med Anne Sophie Holst, døbt 21.9.1751 i Rørby, Ars, Holbæk, datter af Enevold Holst og Marie Cathrine Jørgensdatter Sommerfeldt.

1780 er madame Stilling fra København fadder ved Eilert Møllers barn Poul Møllers dåb i Kongens Lyngby. Eilert Møller (E6.1X), møller ved Fuglevad Mølle, var fætter til Søren Rasmussen Stilling.

Ved hans fasters skifte 1783 hedder han Søren Rasmussen og er ejer af Sølvgade Mølle.

Moesgård Gods skifteprotokol. 17.3.1783, fol. 298B:
Skifte efter Anne Mortensdatter i Fulden Mølle.
Arvinger:
Enkemanden Niels Hansen Møller, Fulden Mølle.
Hendes søskende:
1. Peder Mortensen 77 hos søn Rasmus Pedersen i Hørning
2. Rasmus Mortensen, død.
2.1 Søren Rasmussen, ejer af Sølvgade Mølle på Østervold i København
2.2 Anne Rasmusdatter g.m. Niels Jørgensen i Virring
2.3 Anne Rasmusdatter, død, var g.m. Rasmus Sørensen, anneksbonde i Stilling.
2.3.1 Mette 20
3. Søren Mortensen i Lille Fulden Mølle, skifte 18.11.1762 lbnr.78.
3.1 Anne Marie Sørensdatter g.m. Hans Pedersen i Storenor på Vilhelmsborg gods
3.2 Rasmus Sørensen 27, tjener i Fuglevad Mølle på Sjælland
3.3 Nikolaj Sørensen 25, tjener i Tarskov Mølle
4. Maren Mortensdatter, [skifte 7.6.1775 lbnr.125].
Børn af første ægteskab med Poul Ejlersen i Skovmølle, [skifte 16.2.1752 lbnr.61].
4.1 Maren Poulsdatter g.m. Christian Hansen, skipper i Århus
4.2 Ejler Poulsen Møller(E6.1X) 37, forpagter af i Fuglevad Mel-Mølle i Københavns Amt
4.3 Morten Poulsen 34, møllersvend i Fuglevad Mølle på Sjælland
Børn af andet ægteskab med Jens Hansen i Skovmølle.
4.4 Anne Marie Jensdatter g.m. Johan Holst, bager i Århus
4.5 Anne Jensdatter
5. Johanne Mortensdatter, [skifte Vilhelmsborg 28.12.1773 lbnr.291], var g.m. Johan Thon, skrædder i Århus.
5.1 Johan Johansen 27
5.2 Morten Johansen 25
6. Sidsel Mortensdatter, [skifte Skanderborg Åkær Amter 30.5.1772 lbnr.238].
Børn af første ægteskab med Jens Madsen, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 14.9.1762 lbnr.2776].
6.1 Morten Jensen 31 i Dørup
6.2 Poul Jensen 25
Børn af andet ægteskab med Poul Rasmussen i Bjertrup.
6.3 Anne Marie Poulsdatter.

1787 hedder han Søren Stilling 54 år og er gift med Anne Sophie Holst, 36 år. Han er møller på Sølvgade Møllen på Øster Vold No. 407.

Hald Amts skifteprotokol. 26.2.1788, fol. 336:
Skifte efter Maren Sommerfeldt i Lee.
Enke efter Christen Lauridsen, rådmand [i Viborg] og herredsfoged i Middelsom og Sønderlyng herreder.
Arvinger:
Søster:
1. Marie Cathrine Sommerfeldt, død.
1.1 Christiane Caroline Holst gift med Peder Wick, bager i Pilestræde i København
1.2 Anne Sofie Holst gift med Søren Stilling, møller i Sølvgades mølle på Østervold i København.

København Vor Frue 7.2.1792:
Niels Larsen Lund høker i Michel Brøggers Gade og H: Maren Lund ?: D: K: Maria Christiane. Fadd: Hr Justitsraad Johansen i Store Kongens Gade, S: Stilling møller paa Øster Vold, isenkræmmer Winther paa Amager Torv, Madame Anna Sophia bemeldte Stillings K: B: Jfrue Kraft hos justitsraad Johansen i Store Kongens Gade ???

Københavns Møllerlav, 15. lavsprotokol, 1750-1829:
Klik på "Se protokollen i kildeviseren" og sæt følgende opslagsnumre ind i feltet nederst til højre.
Angående Niels Larsen Lund:
5.3.1793 opslag 467, Niels Larsen Lund får borgerskab og indskrives som mester i Møller Lauget.
31.10.1793 opslag 470, 29.4.1794 opslag 473, 30.4.1795 opslag 483 og 484, 29.4.1796 opslag 490 og 491, 26.10.1796 opslg 495, 30.4.1798 opslag 509,

Danske Kancelli. Jyske registre. 333
C 7mus
Søren Stilling, bevilling til ægteskabs ophævelse imellem ham og hustruen.
G: a: v: at da vi under 22.2.1793, allernådigst haver forundt møller Søren Stilling af Stornord i Aarhuus amt udi vort land Nørre Jylland og hans hustrue Anna Sophia Holst bevilling at leve adskilt fra hinanden i henseende til bord og seng, under de i den imellem dem indgangne separations contract anførte vilkaar, og han nu haver anholdt hos os om ægteskabs aldeles ophævelse, samt tilladelse at indlade sig i nyt ægteskab, anførende at den imellem dem opkomne misforståelse end nu vedvarer og at han har giort sig al mulig umage for at forandre hans kones tænkemåde, men at al hans møye har været forgiæves, hvor hos han haver fremlagt hustruens erklæring, at hun intet har imod det anførte, såvel som sognepræstens attest om hans utræffelige og exemplariske levnet, saa ville vi efter saadan ansøgning og begiering, samt da intet forlig imellem bemelte egtefolk har kunnet tilveiebringes allernådigst have bevilget og tilladt saa og hermed bevilge og tillade at det imellem forrige møller Søren Stilling og hustrue Anne Sophie Holst indgåede egteskab må være ophævet og at han maae indlade sig i nyt ægteskab;forbydende etc:
Friderichsberg den 27.5.1796.

Malling, Ning herred, Århus Amt 3.6.1796:
trolovede Sr Søren Stilling forhen møller i Kiøbenhavn, men nu boende i Stor Nord, som ved kongl tilladelse af 27.5.1796 var bevilget at indgaa nyt ægteskab, skiøndt hans forrige kone endnu lever i Kiøbenhavn, og pigen Ane Sørrensdatter af Snogdrup. Forlovere: Hans Pedersen og Rasmus Nielsen og copulerede den 28.6.1795.

Trinitatis 24.3.1809:
begravet Niels Larsen Lund, møllers hstr Maren Sørensen, 62 år, død d: 19.3.1809 af brystsyge, Sølvgadensmølle. Se også her.

Trinitatis 5.4.1810:
Trolovet og viet Niels Larsen Lund, enkemand, møllerm: og Madme Anne Marie Schuemand, enke, i huset hos Paludan. Forlovere var møller Jørgensen paa Kongens? Mølle og Rodemester Bo???, ? 148.

Københavns Vor Frue 25.9.1824:
viet Ole Pedersen, møllermester, ungkarl, 34 aar, Lille Svane Mølle paa Østervold med jomfrue Charlotte Amalia Møller, 22 aar, paa Nye Mølle Vestervold. Forlovere: Møllermester Lund og candidat Lund, lærer ved fattigvæsenets Skole.

Ole Petersen var født eller døbt 3.10.1790 i Vråby, Præstø amt, søn af Skoleholder Johan Christian Petersen og Ingeborg Hansdatter.

Trinitatis 18.7.1827:
Johan Christian Petersen født, døbt 19.8.1827, søn af Ole Petersen, møllermester og Charlotte Amalia Møller paa Sølvgadens Mølle.

Trinitatis 3.6.1830:
Peter Julius Petersen født, døbt 9.7.1830, søn af Ole Petersen, møllermester og Charlotte Amalia Møller paa Sølvgadens Mølle.

Trinitatis 14.5.1832:
Charlotte Amalia Petersen født, døbt 29.6.1832, datter af Ole Petersen, møllermester og Charlotte Amalia Møller paa Sølvgadens Mølle.

 

Kilder:
Københavns Byret Tinglysningsafdeling, Pante- og Brevskriverkontorets 1. Afdeling (Indenbys grunde) Realregister: Sankt Annæ Vester kvartér 1759-1818
Torben Ejlersen: Københavns Møller
Torben Ejlersen: Møllerliv i København
Dansk Slægtsforskerfortegnelse, hæfte 8: JEG ARBEJDER MED....
Her står: ; Søren Rasmussen Stilling, møller på Sølvgade mølle, Kbh., f. 1733, d. 1805;
Folketællinger 1801 1834 1840 1845

 

Videre arbejde:
Hverken Søren Rasmussen Stilling eller Anne Sophie Holst er fundet i folketællingen 1801. Deres død er heller ikke fundet.

 

Tersløse Vejrmølle i Tersløse sogn, Merløse herred, Holbæk amt
Vindmølle, fæstemølle under Tersløsegård Gods
 
1696-1726  Laurids Christensen Mette Christophersdatter
1726-1737  Niels Sørensen Mette Christophersdatter
1737-1750  Christopher Larsen hustru
1750-1755  Christopher Larsen enkemand
1756-1777  Christen Hansen Hviid Maren Larsdatter
1777-1784  Hans Hansen Hviid Else Margrethe Christophersdatter
1785-1787  Peder Thomasen Else Margrethe Christophersdatter
1788-1801  Peder Thomasen Ellen Kirstine Lassen

Tersløse kirkebog begynder først 1739 bortset fra 2 sider fra 1650 og 1651. Kirkebogen er fælles for Tersløse og Skellebjerg sogne.

Christopher Larsen er søn af Laurids Christensen og Mette Christophersdatter.

Tersløse Dnia 2da p Epiphan 1739:
var Christopher Møller i Tersløse Værmølle hans liden Daatter Lisbeth tilforn hiemmedøbt, til sin Daabes Confirmation.

Tersløse dnia 6te p Trinit 1745:
var Cristopher Møllers (af Tersløse Mølle) Daatter til Daaben blef kaldet Else Margrethe.

Tersløse Dnia Palmarum 1748:
var Degnens Jacob Vindings Søn Andreas Cnut til Daaben. Boo Møllers Daatter af Hallenslef bar ham. Fadderne vare Degnen af Sæbye og Kroemanden Bruun af Beks Kroe begge Vindings Svogre, Hans Konis broder Christopher Møller i Tersløse Veyrmølle, Søfren Jørgenss: paa Tersløsegaard og Degnens hustrue af M: Biergbye.

Tersløse 2.7.1748:
var Christopher Møllers Søn Peder til Daaben. Præstens hustru bar ham. Fadderne vare Ridefogden Msr Bierre, Hr Søfren Jørgenss paa Tersløsegaard, Henrich Cronberg fra Kongens Mølle og Peder Olufss af Tersløse, Degnens hustru ibidm, Møllerens hustr fra Bromme Mølle og Niels Jensen Safskierers hustru af Tersløse.

Tersløse 22.7.1750:
blef Christopher Møllers Hustru begravet.

Tersløse Gods Skifteprotokol 1751, side 145:
Skifte efter Niels Jørgensen og Cathrine Pedersdatter (skiftet begynder side 138). Konen døde først og Niels Jørgensen var blevet trolovet til Kirsten Jensdatter inden han døde (Se side 140-141). Inde i skiftet er citeret et brev fra Hendrich Bruun, dateret Nyråd 27.9.1751. Det fremgår at Hendrich Bruun er bror til den afdøde hustru. Desuden at han er svoger til Christopher Larsen, som i øvrigt er beskikket tilsynsværge for de 3 efterladte børn (se side 143). Ved at grave lidt videre her, kan man måske finde ud af hvem Christopher Larsens kone er.

Tersløse 8.11.1755:
begravet Christopher Larsen Møller i Tersløse Mølle, 47 Aar gl.

Tersløse 9.4.1756:
blev Sr Christen Hviid Møller i Tersløse Mølle og Maren Larsdatter ibid: efter kongl: allern: Copulations Brev uden foregaaende Trolovelse copulerede i Tersløse Mølle. Som Forlovere indstode forvalter Christian Hviid paa Tersløse og forpagter Lars Nielsen ved Tryggevelde med skriftlig Caution.

Maren Larsdatter kunne være Christopher Larsens søster. Ifølge folketællingen 1787 er de begge i første ægteskab. Marens fødselsår er ifølge Oeder 1771 ca. 1708 og ifølge folketællingen 1787 ca. 1702. Hans Hansen Hviids fødsels år er ifølge Oeder 1771 ca. 1708, ifølge folketællingen 1787 ca. 1713, ifølge begravelsen 1715 og ifølge Claus Rønlevs kirkebogsopslag 1712.

Tersløse Dominica Qvasimodogeniti 1761:
Konfirmeret Peder Christophersen af Tersløse Mølle.

Hans Hansen Hvid fæster møllen 28.12.1777. Han er bror til Christen Hansen Hviid og kommer fra Vandfaldsmølle.
Else Margrethe Christoffersdatter kunne være datter af Christopher Larsen.

Tersløse 9.2.1784:
begravet Skovrider Hviid i Tersløse Mølle 63 aar.

Tersløse 19.10.1785:
blev Ungkarl Peder Thomassen fra Stenmagle Mølle og Madame Else Magrethe Hviid i Tersløse Mølle efter copulations brev ægteviede i Tersløse Mølle. Forlovere vare Forvalter Hviid paa Tersløse gaard og Thomas Müller i Stenmagle Mølle.

Tersløse 31.8.1787:
begravet den unge Møllers Kone Else Magrethe Christophersdatter i Tersløse Mølle, 42 aar gammel, ringet.

Frydendal 4.4.1788
blev Enkemand Peder Thomasen Møller, Møllere i Tersløse Mølle, og jomfrue Ellen Kirstine Hansen fra Frydendahls Mølle, ægteviede sammesteds.
Ellen Kirstine er datter af møller Lars Hansen på Frydendal Mølle.

Tersløse 21.4.1790:
begravet den gamle Møller Christen Hviid, 75 aar, ringet, Tersløse Mølle.

Kilder:
Claus Rønlevs website om tiden efter 1755. Christen Hansen Hviid, Maren Larsdatter, Hans Hansen Hviid, Else Margrethe Christophersdatter
" Fæstere og fæsteforhold under Tersløsegaard 1686-1788", af Kirsten Nørregaard
side 119, 18. gård. Tersløse vejrmølle
Register til Tersløsegård Gods fæsteprotokol: Laurids Christensen, Christen Hansen Hviid, Hans Hansen Hviid, Christopher Larsen, Niels Sørensen og Peder Thomasen.
Folketællinger: 1787, 1801

 

<
Torkilstrup Mølle i Torkilstrup sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt
Vindmølle, ejendomsmølle
Landsbyen har i kilderne været kaldt Taarøe, Taarøye, Store Taarøye og Stor Torøje.
 
 1726-1753  Hans Mortensen Anna Margrethe Pedersdatter
 1753-1770  Hans Mortensen Anne Marie Wandel
 1770-1807  Johannes Hansen Anna Jørgensdatter
 1807-1813  enke Anna Jørgensdatter
 1813-1814-  Hans Johannesen Ane Cathrine Hansdatter

 

Torkilstrup 16.5.1753:
blev Hans Mortensen Møller i Torchildstrup møller huus hans Hustrue Anna Margrete Pedersdatter som døde d 11 ejusdem begraven.

Stubbekøbing 25.9.1753:
Som der er begyndt Ægteskab imellem ærlig og velagte Enke Mand Hans Mortensen i Tochilstrup og ærlig og Gudelskende Jomfr: Anna Mariæ Wandel...

Stubbekøbing 6.11.1753:
blev Hans Mortensen Møller og Jomfr: Anna Maria Wandel af Velærvær Sigr Hr: Alspach copulerede i Torchilstrup Kirke med Sogne Præstens Hr: Pontoppidans tilladelse siden det var forfalden her i Stubbek: Menighed.

Torkilstrup 4.6.1762:
blev Mølleren i Systofte Just Pedersen Lund trolovet med Møllerens Datter i Torchilstrup Inger Maria Hansdatter.
Cautionist: Faderne Peder Lund og Hans Mortensen.

Torkilstrup 9.9.1770:
blev Mølleren i Torkildstrup Hans Mortensen 65 aar gammel begraven med ceremonie.

Torkilstrup 18.9.1770 og 21.11.1770:
blev Ungkarl Johannis Hansen Møller i Torkildstrup trolovet og gift med Pigen Anna Jørgensdatter ibid.

Nykøbing Falster Amt. Skifteprotokol 8.2.1771 (I alt 14 opslag):
Skifte efter Selveier Møller Hans Morthensen i Torkildstrup paa Falster.
Arvinger:
Enken Anna Marie Wandel med laugværge degnen Sr Morthen Bergh af Torkilstrup
Børn af 1. ægteskab:
Peder Hansen, Møller udi Riserup
Johannes Hansen 28 år som købte farens Torkilstrup Mølle i 1770
Afgangne Morthen Hansen 26 år, møller udi Klinte Møllen ved Kippinge
Inger Marie Hansdatter i ægteskab med Just Møller i Sarup Mølle
Barn af 2. ægteskab:
Lars Hansen 10 år med formynder farbroderen Niels Morthensen fra Nykøbing

Torkilstrup 30.12.1798 og 3.1.1799:
Anna Marie Wandahl, Enke efter Afgangne Hans Mortensen Møller her i Torkildstrup, som opholdt sig hos sin Sted Søn Johannes Hansen, ligel Møller her i Torkildstrup, er født i Nyeborg i Fyhn Aar 1724 d: 24de Aug: døde d: 30. Dec: 1798 og blev begraven d: 3die Jan: 1799. altsaa 74 aar gl: 4 Maaneder og 6 Dage.

Torkilstrup 27.12.1807 og 3.1.1808:
Døde og blev begravet Johannes Hansen, Møller i Torkildstrup, 65 Aar gammel.

Falsters Birk. Skøde- og panteprotokol 15.1.1813:
Ane Jørgensdatter, Enke efter afgangne Selveyer Møller Johannes Hansen Torkildstrup Bye her paa Falster sælger Veyer Møllen til sin søn Hans Johansen for 3000 rigsdaler. Det opgøres hvad han skal betale sine 3 søstre ved morens død, nemlig 600 rigsdaler til hver:
Ane Magrethe Johansdatter gift med parcellist Rasmus Mortensen i Havnse
Karen Johansdatter gift med gårdmand Peder Willadsen i Torkilstrup
Marie Johansdatter gift med Hans Mortensen i Schrævne
Herefter følger afkald fra de 3 søstres mænd, det vil sige bekræftelse på at de har modtaget bevis på gælden.

Nørre Alslev 16.1.1813:
Trolovet Ungkarl af Torkildstrup Mølle Hans Johannesen og Ane Cathrine HansDr, Gaardmand Hans Vævers D. i ?. Forlovere: Hans Væver og Peder Villasen.
Peder Villadsen er gift med hans søster Karen Sofie Johannesdatter.

Torkilstrup 8.4.1814 og 11.4.1814:
Født og døbt Johannes Hansen, søn af Hans Johannesen og Hustr: Ane Cathrine HansDr i Torkildstrup.

Torkilstrup 1.1.1817 og 7.1.1817:
Døde og blev begravet Ane Jørgensdatter, Møller Enke i Torkildstrup, 74 Aar gammel.

Kilder:
Wikipedia.
Slots- og Kulturstyrelsen. Fredede og bevaringsværdige bygninger.
Folketællinger: 1787, 1801,

Videre arbejde:
Falsters Birk. Realregister.
Lars Hansen, søn af Hans Mortensen og Anna Marie Wandel kunne være ham der er møller i Lundby Mølle i Brarup sogn i 1801.

 

Torøje Mølle i Smerup sogn, Stevns herred, Præstø amt
Vindmølle, fæstemølle
Landsbyen har i kilderne været kaldt Taarøe, Taarøye, Store Taarøye og Stor Torøje.
 
-1758-1787-  Niels Jørgensen Friis Pernille Andersdatter
-1790-1794  Christopher Friis Frauka Christine Lange
 1795-1803  Christian Frederich Buch Frauka Christine Lange
 1804-1806  Lars Christian Meisler Franka Christine Lange
 1806-1810  Lars Christian Meisler Kirstine Winding Buch
 1810-1842  Lars Christian Meisler Karen Nielsdatter
 1842-1851  Enke Karen Nielsdatter

 

Smerup 15.9.1758:
Niels Frjis p Taarøe Mølle En Søn døbt Egert Christopher Friderich Wilhelm, og baaret af Frue Geheime Raad Juel i Linschous, frøken Wind stoed hos. Fadere: Cammer Herre Wedel, Estats Raad Høyelse, Cornet og Jagt Junker von Bylau.

Smerup 23.9.1763:
Niels Jørgensen Friis Møller i Taarøe Mølle En Søn døbt Jørgen, og baaret af Madselle Lisbet Randrup, Madselle Anne Magrethe Conradtsen stoed hos. Fadere: Urtegaards Mand Monsr Peder Jacobsen Lip, Monsr Heiberg, Monsr Christian Grandjeang og Hendrich Pop tienende hos Etats Raad Høyelse.

Smerup 25.4.1790:
havde Mølleren Christoffer Friis en Datter til Daaben kaldet Pernille Kirstine, f: d 14 April. blev baaret af Madame Paderop SkovRiderens Hustrue ved Vemmetofte. Fadderne: Jens Lange Kroemandi Tapenøye, Niels Friis paa Vemmetofte Barnets Farfader, Jørgen Udrider Spiellerup, Møllersvend Gemynthe hos Christoffer Friis, Karen Skoleh: Daniels Datter i Store Taarøe, Gdm Hans Ingvorsens Datter Cidse i St: Taarøe.

Smerup 2.6.1793:
blev Daaben confirmeret over Møll: Christopher Friises hiemmedøbte Søn ved Navn Niels, f: d 30 Martii, blev baaren af Gdm i Smerup Andreas Rasmussens Hustru Maren Hans D:. Fadd: Niels Friis paa Vemmetofte, Møll: Jørgen Friis i Siellerup, Skoleh: Daniel i St: Taarøe, Gdm Mortten Jensen i St: Taarøe, Gdm Hans Hansens Hustrue i Store Taarøe.

Smerup 16.9.1794:
blev begr: Mølleren i St: Taarøe Christoffer Nielsen Friis, 36 Aar gl:

Smerup 11.1.1795:
blev begr: Mølleren Frideric Buchs Stifdatt: Ellen Lorentze 4 Aar gl:

Smerup 1.11.1795:
havde Mølleren i St: Taarøe Christian Frideric Buch en Datter til Daaben kaldet Dorthea Maria, f: d 25 October, blev baaren af Jomfrue Kirstine Vinding Buch, Jomfrue. Fadd: Jomfrue Anna Mariager Buch, Johann Christian Buch, Andreas ? Buch, Gl: Niels Friis paa Vemmetofte, Møll: Jørgen Friis i Spiellerup, SkovRider ? ved Vemmetofte.

Folketællingen 1801:
Niels Friis, 85 år, og konen ? Andersdatter, 79 år, begge i 1ste Ægteskab, lever af sin formue, bor i Vemmetofte.

Smerup 10.9.1802:
blev Daaben confirmeret over Møller Christian Frideric Buch og Hustrue Frauca Kirstine Lange deres Søn Christopher Vilhelm, f: d: 31 Julii, blev baaren af Møll: Jørgen Friises Hustrue Birgitte Høyer, Fadd: Hørhandler Lange i Kiøbenhavn, Møll: Madsen i Havnløv, Møller Friis i Spiellerup, Skoleh: Birkeløv i Spiellerup.

Smerup 22.10.1802:
blev begr: Møller Buchs Søn i St: Taarøe Christoffer Vilhelm, 11 Uger gl:

Smerup 11.3.1803:
blev begr: Mølleren i St: Taarøe Christian Frideric Buch 29 Aar Gl:

Smerup 16.9.1803:
blev Daaben stadfæstet over afg. Møller i St. Taarøye Christian Friderik Buchs og Enkes Frauka Kirstine Langes Datter Fridrike Westine, fød d. 29de Julii, baaren af Forpagter Buchs Hustrue paa Jomfruens Egede. Faddere: Forpagter Buch, Kiøbmand Hoffmeyer fra Storehedinge, Møller Madsen fra Haunløv, Møller Friis i Spiellerup, Jfr. Buch fra Storehedinge.

Smerup 10.8.1804:
bleve ægteviede Mølleren i St. Taarøye Lars Christian Meisler og afg. Møller Buches Enke Franke Kirstine Lange, hvilke havde anskaffet Kgl. Tilladelse til at vies i Huset. Forlovere: Anders Gude og H.C.Lange.
Lars Christian Meisler var født på Strøby Mølle 1772, søn af møller Andreas Christiansen Meisler og Cathrine Marie Laursdatter Lem. Han var halvbror til Anders Gude, møller på Strøby Mølle.

Smerup 5.9.1806:
blev Daaben stadfæstet over Møller i St. Taarøye Lars Christian Meislers og Hustrue Franke Kirstine Langes Søn Friderik Christian, fød d. 31te Augusti, baaren af Madame Olsen i Storehedinge. Faddere: Møller Madsen i Havnløv, Møller Meisler i Strøbye, Møller Friis i Spiellerup, Jfr. P. K. Friis paa Jomfruens Egede.

Smerup 5.9.1806:
blev begr. Møller i St. Taarøye Lars Christian Meislers Hustrue Franke Kirstine Lange, 42 Aar gl.

Store Heddinge 7.11.1806:
Lars Christian Meisler Enkemand af Store Thaarøye og Jomfrue Kirstine Winding Buch af H:, efter Cancellie Bevilling viet i Huuset. Forlovere herved Henrich Hoffmeyer og Thyge Lehm Olsen begge af H:
Kirstine Winding Buch var søster til Christian Frideric Buch.

Smerup 23.5.1810:
blev Daaben stedfæstet over Møller i Store Taarøye Lars Christian Meisler og Hustru Kirstine Winding Buchs datter Fraake Kirstine, fød d. 7de May. Baaren af Madam Hoffmeyer i Storeheddinge. Fadd: Møller Friis i Spiellerup, Møller Madiaro i Havnløv, Bager Braasch paa Vemmetofte, Jfr ? K. Friis paa Høystrup.

Smerup 23.5.1810:
blev begr. Møller Lars Christian Meislers Hustrue Kirstine Winding Buch i Store Taarøye, 42 Aar gl.

Glim 23.11.1810:
blev efter forvist Kongebrev Enkemand og Møller i Thorøie Lars Christian Meisler ægteviet til Pigen Karen Niels D: i Langevads Mølle. Forlovere vare Sr Mouritzen Møller i Kiøge og Møller i Strøbye Anders Nielsen Gude.
Karen Nielsdatter var døbt 4. søndag efter Trinitatis 1789 i Glim, datter af møller Niels Sørensen i Langvads Mølle.

Smerup 21.3.1819:
Døbt Cathrine Maria Mejsler, født 25.11.1818.
Forældre: Møller Mejsler og Hustrue Cathrine Niels Datter af St Taarøye.
Baaren af Vertshuusholder Stalpes Hust Birthe Maria Gude af Strøbye.

Smerup 20.4.1829:
Døbt Anna Sophie Meysler, født 19.11.1828.
Forældre: Møllere Lars Christian Meysler og Hustrue Karen Niels Datter i St Taarøye.
Baaren af Jomfrue Kaetine Gude i Strøbye Mølle.

Smerup 30.5.1842:
Begravet Møller Lars Christiansen Møgsler af Store Taarøye Mølle, han døde 22.5.1842, 76 år gammel.

Smerup 24.3.1851:
Begravet Karen Meisler født Sørensen, Enke efter Møller Meisler i Store Taarø Mølle, hun døde 15.3.1851, 64 år gammel.

Kilder:
Folketællinger: 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 1870, 1880, 1890, 1901,
Landsbyerne Store Torøje og Lille Torøje.

 

Tryggevælde Mølle i Karise sogn, Fakse herred, Præstø amt
Vandmølle, fæstemølle under Bregentved gods
 
1693-1694  Mads Clemensen  
1694-1696  Jurgen Cronenberg (A) Apolone Finche
1697  Anders Rasmussen Elisabeth Johansdatter Finche
1698  Peder Mauritsen  
1704  Lars Christensen  
1710  Sven Møller Kirsten
1717-1741  Mads Jensen/Møller (se A3.7) Dorthe Marie Larsdatter (se A3.7)
1745-1753  Lars Nielsen (se A3.7) Dorthe Marie Larsdatter (se A3.7)

Mads Jensen og Dorthe Marie Larsdatters datter Anne Margrethe Madsdatter blev møllerkone på Juellinge Mølle.
Deres søn Lars Madsen blev møller på Grumløse Mølle
Lars Nielsen og Dorthe Marie Larsdatter flyttede videre til Hårlev Mølle.

 

Tubæk Mølle i Skibinge Sogn, Bårse herred, Præstø amt
Vandmølle, græsmølle, fæstemølle under Vordingborg Rytterdistrikt, efter 1761 under Jungshoved Gods.
 
-1660-  Hans Iversen  
-1666   Enke Boel Pedersdatter
-1682-1685-  Jørgen Jensen Sidsel Eliasdatter
-1691   Henrich Willumsen Møller Sidsel Eliasdatter
-1692   enke Sidsel Eliasdatter
1693-1723  Elias Jørgensen Elen Cathrine Rasmusdatter
1723-1727  Enke Elen Cathrine Rasmusdatter
1727-1729  Rasmus Eliasen  
 1734-  Jørgen Allefasen  
-1742-1752  Martinus Jensen From  
1752-1754  Hans Jacobsen Krag Johanne Hansdatter Schade
-1757   Michel Jensen Friderica Jochumsdatter Svitzer
1757-1773  Michel Jensen Cidse Pedersdatter
1774-1790  Jens Mathis Castrup Cidse Pedersdatter
1790-1801  Jens Mathis Castrup Frideriche Margrethe Schulz
1801-1818  Jens Hansen Krogh Frideriche Margrethe Schulz
1818-1829  Jens Hansen Krogh enkemand
-1833-1845-  Rasmus Philip Krogh Margrethe Elisabeth Schmidt

Hans Iversen er omtalt i side 104 i bogen "Præstø Købstads og Klosters historie" af N. V. Nielsen udgivet 1899. Boel Pedersdatter er muligvis hans enke. Fundet af Kurt Palshøj.

I jordebøgerne, der er grundlaget for Chr. d. 5's Matrikel var Jørgen Jensen møller på Tubæk mølle i 1682. Se Kurt Palshøjs hjemmeside
I Bårse herreds tingbog den 7. januar 1685 er nævnt "Jørgen Jensen Møller i Tubechs Møll". Se Lars Skovvang Larsen.

Henrich Willumsen Møller var søn af møller i Fuglevad Mølle Willum Henrichsen og Sidsel Jensdatter. Han blev døbt 1656 i Kongens Lyngby, men kort efter morens begravelse 1658 i Kongens Lyngby, flyttede han med sin far til Stensby Mølle . Dette bestyrkes af at der i hans stedmor Mette Pedersdatters skifte 1670 nævnes et skiftebrev efter Sidsel Jensdatter, dateret Fullevads Mølle den 11.6.1658.

Henrich Møller af Tuebechs Mølle blev begravet 19.5.1691 i Skibinge. Fundet af Kurt Palshøj.

Der er skifte efter møller i Tubæks Mølle Hendrich Willumsen Møller 11.7.1691 i Vordingborg rytterdistrikts Skifteprotokol (11 sider).
Søskende:
Willum Willumsen Møller i Stensby Mølle
Morten Willumsen møllersvend i Kongens Mølle
Jacob Willumsen som bor på Tubæk Mølle
Gabriel Willumsen møllersvend i Tryggevælde Mølle
Mathies Willumsen, 21 år, i Kiøbenhafn
Sidse Willumsdatter, har til ægte Eric Jacobsen i Stubbekiøbing
Mette Willumsdatter, ved 13 Års Alder, i København

9.12.1692 blev Sitzel Eliasdatter salig Henrik Møllers begravet i Skibinge. 48 år og 4 måneder gammel.

Der er skifte efter Sidsel Eliasdatter 9.1.1693 i Vordingborg rytterdistrikts Skifteprotokol (11 sider).
Hun var forlovet med snedker Peder Rasmussen af Præstø.
Arvinger - afdødes 2 børn:
1) Elias Jørgensen, myndig, har fået møllen i fæste.
2) Anne Jørgensdatter, gift med Rasmus Laursen i Vrangsgårde

Vordingborg Amtstuedistrikts gods fæsteprtokol:
Den 26. september 1727: Rasmus Eliasen fæster Tubæk Mølle på Skibinge Mark, som hans mor beboede og godvilligt har afstået til ham. Møllen skylder en del penge i landgilde, som han skal betale.

Rasmus Eliasen, Tuebechs Mølle, døde 15.1.1729, 30 år gammel, begravet 20.1.1729 i Skibinge.

Vordingborg Amtstuedistrikts gods fæsteprotokol:
Den 7. oktober 1734: Jørgen Allefasen fæster den vandmølle på matrikel 22 i Skibinge sogn, der kaldes Tubæks Mølle, og som Elias Jørgensens enke er blevet frasadt.
Jørgen Allefasen kom fra Bårse Vandmølle.

16.7.1740 døde salig Elias Jørgensens enke nafnlig Ellen Cathrine Rasmusdatter, 82 år gammel, begravet 21.7.1740 i Skibinge.

Martinus Jensen From var søn af Jens Martinusen møller i Langebæk Mølle. Se Lars Skovvang Larsen.

Skibinge 21.9.1753:
blev et pigebarn døbt og kaldet Marie Cathrine. Faderen var sr Hans Jacob Krag i Tubeks Mølle. Moderen Mad: Johanne Skade. Skovrider Rafns Kjæreste bar barnet. Mandsfaddere: Byefoged Fredelund, Sr Jens Friderich Sorterup, Sr Ermandinger. Qvindefaddere: Mad: Ermandinger.

Hans Jacobsen Krag døde 42 år gammel 3.5.1754 og blev begravet 9.5.1754 i Skibinge.

Skibinge ?.10.1754:
blev Sr Jacob Hansen Krog fra Gromløse Mølle efter forhen løste Kongebrev copuleret till Mad: Johanne Hansd: Schade Avg: Sr Hans Jacobsen Krags efterleverske. Forlovere vare ? Schade, J.J.Kirckmann.

Vordingborg Rytterdistrikts Skifteprotokol 27.6.1757:
Skifte udi Tuebek Mølle efter Mølleren Michel Jensens Hustrue Friderica Jochumsdatter Svitzer.

Præstø 1757:
"D 23de Decembri blev efter Kongl: Allernaadigste Tilladelse uden foregaaende Trolovelse Sr Michel Jensen i Tubeks Mølle Copuleret til Sidsel Peders Dotter fra Spjellerup. Forloverne vare.
Peder Balle Pegman."
Hendes bror Hans Pedersen blev i 1772 gift ind på Spjellerup Mølle.
Fundet af Lars Skovvang Larsen.

Michel Jensen i Tubæks Mølle får sønnen Peder døbt 17.8.1760 i Skibinge.

Salget af Vordingborg Rytterdistrikt.
Side17-19:
1.6.1761 købes møllen af kammerherre Henrich Adam v. Brockenhuus og kommer under Jungshoved Gods.

Michel Møllers spæde barn Inger Marie i Tubæks Mølle begravet 31.10.1762 i Skibinge.

Møller Michel Jensen i Tubæks Mølle begravet 3.3.1773 i Skibinge, 56 år gammel.

26.5.1790 blev Mølleren hr. Castrups hustru i Tubæks Mølle Cidse Pedersdatter begravet i Skibinge 58 år gammel.

Skibinge 1801:
D: 18.3. meldte sig som forlovede Sr: Jens Hansen Krogh, Ungk: af Kjøbenhafven og Enke Mad: Fredericha Margreta Schuts Sal: Castrups. Forlovere vare R Kornerup og C Petersen. Copulerede d: 28.4.

Der er skifte efter Fredericha Margrethe Schultz 17.9.1818 i Jungshoved Gods Skifteprotokol side 537-542.

Der er skifte efter Jens Hansen Krogh i Tubeks Mølle 2.10.1829 i Jungshoved Gods Skifteprotokol side 999, 1013, 1016?, 1027 og 1073.

Skibinge 16.3.1833:
Mølleren i Tubæk Mølle Rasmus Phillip Krogh får døbt datteren Elisabeth Margrethe Krogh.

 

Kilder:
Folketælling 1787, 1801, 1834, 1840, 1845

 

Tyske Mølle eller Kongens Mølle i Avnsø sogn, Skippinge herred, Holbæk amt
Vandmølle
Møllen kaldes for det meste Kongens Mølle.
 
-1720-1732-  Andreas Mercher  
-1741-1744-  Johan Theil  
-1748-1749  Ulrich Knudsen Friis  Bente Cathrine Jensdatter Lund
 1749-  Ulrich Knudsen Friis  enkemand
 1751-1754-  Tobias Christophersen Bähr  
-1758-1759-  Hans Nocolaj Andreæsøn  
-1760-1770  Rasmus Wildrup  Karen Clementzdatter1)
-1771-1776-  Palle Neergaard  
-1778-1779  Johan Christian Lund  Ursula Nielsdatter Hansen
 1779-1780-  Johan Christian Lund  Helena Elisabeth Haureberg
-1782-1801-  Jørgen Christensen Møller  Marie Rasmusdatter Willerup
 1809-1817  Jørgen Christensen Møller  Ane Holgersdatter
 1817-1821  enke  Ane Holgersdatter
 1821-1827  Daniel Wulff  Ane Holgersdatter
 1829-1829  Mads Olsen  Ugift
 1830-1842  Mads Olsen  Ane Kathrine Møller
 1842-1860-  enke  Ane Kathrine Møller

Avnsø 27.4.1720:
blev Boe Møllers Datter kaldet Karen fra Strids Mølle døbt. Møllerens kone af Broe Mølle bar Barnet til Daaben. Faddere: Frans Møller af Gryde Mølle, Niels Møller i Rangle Mølle, Valentin Smed her i Svebølle, Mada Plum i Ørse Mølle, Merchers kone i Kongens Mølle, Peder Schiøttis kone paa ?holm.

Bjergsted Domin: Trinit: 1730:
Baptizat: Monsr Hans Madsen Roslef i Grydemølle hans Søn Peder kaldet. Msr Mercers Huust i Kongens Mølle, Msr Plum, Johan paa Avensøegd, Monsr Jens Andersen ibid, Niels Sederichsen, Madame Buch paa Astrup, Jomfrue Plum.

Bjergsted 27.2.1732:
Baptizat: Msr Hans Madsen Rosløfs tvillinger i Gryde Mølle. Sønnen Peder kaldet, Msr Johan Larsens Kiereste p Avensøegaard bar ham. Daatteren Henriche Regette, Rasmus Andersens Kiereste i Rangle Mølle bar hende. Fadderne: Andreas Mercher i Kongens Mølle , Boe Jensen, Madame Plums, Johan Leyes kone i Bregninge, Niels Diderichsens kone i Biergsted.

Johan Theil kunne være ham der tidligere er nævnt på Ørholm Mølle.

Avnsø Dom: 8 post Pascha 1741:
blev Monsr Johan Theils Søn Christian fra Kongens Mølle døbt. Frøcken Ernst paa Aunsøe Gaard bar Barnet. Faddere: Monsr Boe Jensen I Stritz Mølle, Monsr Niels Andersen I Ørtze Mølle, Madame Sl: Zanders fra Kongens Mølle, Madame Niels Andersens fra Ørtze Mølle og Demoiselle Birthe Kirstine Boes Daatter fra Stritz Mølle.

Avnsø 22.3.1743:
blev Sr Johan Thejls Søn Adam fra Kongens Mølle døbt. Frøcken Enst paa Aunsøe Gaard bar Barnet og holt det ofver daaben. Faddere: Ober Jæger Tham paa Barerup, Monsr Kiølholt paa Dragsholm, Madame Henrichsen fra Aunsøe Gaard, Madame Niels Andersens fra Ørtze Mølle og Madame Cronbergs I Gryde Mølle.

Avnsø 15.9.1743:
blev Anders Dues Daatter Ane fra Svejbølle døbt. ? Sr Globs kone Sophie fra Skamstrup bar Barnet. Faddere: Sr Thejl fra Kongens Mølle, Sr Nicolaj ? I Frydendals Mølle, Nicolaj Adamsen fra Agerup Mølle, Sr Niels Andersens Kiæriste i Ørtze Mølle og Ane Dorthe tienende Herskabet paa Aunsøe Gaard.

Avnsø 28.5.1744:
blev Sr Jeppe Henrichsens Søns Daab confirmeret efterat hand d 22 hujus forhen var bleven hiemme døbt af Jorde Moren Ane Peder Jensens her af Vischinde Bye og er blefven kaldet Hans Henrich. Barnet blev baaret af Jørgen Pedersens kone I Schomagerhuuset. Faddere: Sr Thejl I Kongens Mølle, Sr Niels Andersen I Ørtze Mølle, Mad: Biørns I Rangle Mølle, Mad: Dieppenbrochs I Stritz Mølle og Ane Henrichsdaatter fra Vallekilde.

Avnsø 5.9.1744:
blev Sr Johan Thejls Daatter Knud-Dine Maria af Kongens Mølle døbt. Monsr Henrichsens Kiæriste Ane Søfrensdaatter af Aunsøegaard bar Barnet. Faddere: Monsr Henrich Werner Dippenbroch I Stridtz Mølle, Monsr Henrich Cronberg I Gryde Mølle, Monsr Niels Andersen ? I Ørtze Mølle, Monsr Hans ? Lemvig paa Daurop og Madame Magrete Biørns I Rangle Mølle.

Johan Theil kunne være ham, der fæster Øresø Mølle i 1745.

Avnsø 28.3.1748:
blev Sr Ulrich Friises Daatter Johanne Magrete fra Kongens Mølle døbt. Dame Biørn fra Rangle Mølle udj Holmstrup Sogn bar Barnet. Faddere: Sr Theil fra Ørsøe Mølle udj Jorløse Sogn, Sr Cronberg fra Gryde Mølle udj Biergsted Sogn, Sr Henrich Werner fra Stritz Mølle og Dame Harrested fra Astrup udj Bjergsted Sogn.

Jorløse 19.3.1749:
Blev Rasmus Vildrop udj Bechs Kroe hans liden søn Abraham døbt. Skyttens kiæriste paa Saltoft bar hannem. Fadderne vare mølleren i Strids Mølle, ...

Avnsø 23.4.1749:
blev Monsr Ulrich Knudsens Friises Kiæreste, Bente Catharine Jensdatter Lund, 24 Aar gl og Liden Søn, som bekom hiemme Daaben, 9 timer gl, fra Kongens Mølle paa Wischinde Kirche Gaard udi een Liig Kiste begravede.

Register til Lerchenborg Gods fæsteprotokol 1738-1918: Tobias Christoffersen Bahr og Hans Henrich Bahr forpagter Kongens Mølle og Gryde Mølle 16.9.1751.

Bjergsted Fest: Ocum Setez.? 1753:
Baptizat Mons Johan Friderich Bæhr i Grydemølle hans Daatter: Maria Dorethea kaldet, Forpagter Leutenant Hansens Frue p Aunsøgaard bar hende. Fadd: Msr Biørn i Ranglemølle, Msr Tobias Bæhr i Kongens Mølle, Roslef i Øresøe Mølle, Skøtte? Msr Romer p Astrup, Msr Müllers Kone i Boes Mølle.

Avnsø 25.11.1753: Udstoed Sophie Nielsdatter fra Kongens Mølle Kirchens Disciplin for Letfærdig og udlagde til Barnefader, Hans Henrich Bahr I Kongens Mølle.

Bjergsted 20.1.1754:
Baptizat: Sophie Niels Rasmussens Daatter i Biergsted Hendes uægte Daatter Dorethe kaldet. Jmf Karen Nielsdaatt: ? ? Føckman i ? bar hende. Testes. Jacob Hansen, Christen Madsen, Niels Jensen, Maren Peder Pedersens Enke disse af Biergsted, Anna Sophie Nielsdaatter, da hun der ? ?, tiente i Kongens Mølle i Aunsøe Sogn og skal /:efter hendes faders berettning:/ have, da hun stod aabenbar skrifte i Aunsøe Kirke udlagt til barne fader Hans Henrich Christophersen Bähr, broder til Mons Tobias Bähr i bemte Kongens Mølle.

Avnsø 13.1.1758:
Bleft Monsr Hans Nocolaj Andreæsøns Kierriste, fra Kongens Mølle her i Avnsøe Sogn, Maria Clausøns begravet, med hærskabeths Tilladelse, i Wischinde Kirche Gaard. æt: 37 Aar.

Jorløse 11.8.1758:
blev monsr Willrup i Beches Kroe hans liden datter, Marie døbt og til daaben frembaaret af amtsforvalter Saltens kiæreste udj Callundborg. ...

Avnsø 8.4.1759:
blev unge Karl Povel Lorentzen fra Jembechs Sogn, tienende hendes høye Grevelige ? Grevinde de Lerche for Skoufoget ved Stocheberg Skov, og Maren Nielsdatter Winden tienende Sigr Andræsøn i Kongens Mølle, trolovede; Cautionisterne vare, Monsr Matthias Rosløf fra Agerup Mølle, og, Monsr Hans Fog Runge Skoeleholder i Svebølle Bye.

Avnsø Dom: 3 Advent 1760:
begravet i Widschende Kirkegaard Møllerens Sr Rasmus Wildrups i Kongens Mølle hands Liden Søn som var hiemmedøbt af Jordmoderen, men dendes Daab ei Confirm: 2 dage gl. Rasmus Wildrop kom fra Bechs Kro i Jorløse.

Avnsø 4.7.1766:
døbt Sr Christen Møllers Datter Marie Kirstine baaren af Forpagter Sr Castensens Kiæreste paa Eggemarch. Fadderne: Sr Wildrop i Kongens Mølle, Sr Bierring i Ørresøe Mølle, Sr Rasmussen i Broe Mølle og Sr Ole Møller i Gryde Mølle, Jomfr Helle Cathrine Castensen fra Eggemarch.

Avnsø 19.11.1767:
døbt Forpagterens pa Aunsøegaard Jacob Jacobsens Søn Zacharias baaren af Jomfr Karen Røese fra Bregninge Præstegaard. Faddere: Jomfr Castensen fra Eggemarch, Sr Rasmus Wildrup fra Kongens Mølle , Sr Henning Bierring fra Ørsøe Mølle og Sr Olle Møller fra Gryde Mølle.

1770 køber Rasmus Wildrup Store Mølle i Holbæk

Avnsø 1771:
Oeder. Møller Palle Swartzsen Neergaard, 53 år, enkemand i 7 år efter 1. ægteskab, 6 uforsørgede børn.
Han hedder sandsynligvis Sivertsen eller Sigvartsen. Hans far må have været Sivert Thomsen Neergaard, forpagter af blandt andet Askov Mølle.

Avnsø 1772:
Confirmati, Kongens Mølle, Sr Palle Neergaards Søn Albreth Friderich.

Avnsø Dom. 18 Trinit 1775:
døbt Sadelmagerens i Kongensmøllehuus Jørgen Christensen og Hustru Ane Marie Hermansdatters Søn Hans Christensen baaren af Jørgen Hansens Hustrue Bodil Jochumsdatter i Buurup. Faddere: Sr Albret Neergaard af Kongens Mølle og Sr Christian Bierring af Ørresøe Mølle Catrine Hans Madsens Datter af Buurup.

Avnsø Dom: Estomihi 1776:
begravet Sr Palle Neergaards Søn Albreth af Kongens Mølle gl 23 Aar, død hastig af Blodstyrtning.

Avnsø 22.5.1778:
blev Møllerens i Kongens Mølle Sr Johan Lund og Hustrue Ursula Nielsdatter Deres Datter Anne Magrethe, som d 8de April var Hiemmedøbt, Hendes Daab confirmerit i Aunsøe Kirke, baaren af Skyttens Sr Dillings Hustue paa Astrup, faderre: Jomfrue Bierring fra Ørsøemølle, Hr Forv: Didrich paa Birchindegaard, Sr Müller fra Stritzmølle, Sr Johan Splettorf i Svebølle.

Avnsø 25.6.1779:
begravet Sr Johan Lunds Hustrue Ursula Nielsdatter Hansen fra Kongens Mølle gl 25 Aar og 10 Maaneder.

Ars-Skippinge Herreders Skøde- og panteprotokol 24.7.1779 side 407:
På denne og næste side er afkald på arv fra møller i Kongens Mølle Johan Christian Lunds afdøde kone Aasle Nielsdatter fra:
1. hendes mor Anne Margrethe Sal: Niels Hansens Efterleverske i Nestved.
2. hendes bror Hans Nielsen i Nestved.
3. hendes bror Friderich Nielsen i Nestved.
4. hendes afdøde søster Frideriche Nielsdatters mand Hans Jacob Hansen i Nestved på hans børns vegne.

Avnsø 15.10.1779:
copulerede Mølleren i Kongens Mølle Sr Johan Christian Lund og Jomfrue Helena Elisabeth Haureberg fra Søebygaard.

Svallerup 28.4.1780:
Copuleret Ungkarl og Møller i Haureberg Mølle, Jørgen Christensen Møller og Jomfr: Marie RasmusDr Wellerup begge for nærværende Tiid af Strids Mølle og egentlig tilhørende Vischende Sogn som ved en accor? var afgiort.
Jørgen Christensen Møller var søn af Christen Jørgensen Møller i Strids Mølle og kom til Kongens Mølle.
Marie Rasmusdatter Willerup var datter af Rasmus Willerup, møller i Kongens Mølle 1760-1770 og derefter Store Mølle i Holbæk.

Avnsø 18.11.1780:
Hiemmedøbt Møllerens i Kongens Mølle Sr Johan Christian Lund og Hustrue Helena Elisabeth Haureberg Deres Søn Johan Christian, og hands Daab confirmeret Die 29de Decembris, da hand blev frembaaren af Sr Kunds Hustrue i Weilekroen. Faddere: Jomfr Sidse Møllers fra Gryde Mølle, Sr Rasmus Wedseltoft fra Stritzmølle, Sr Peter Thim og Stanihs? fra Westerbyegaard og Skytten Sr Johannes Splettorf af Aunsøegaardshuuset.

Avnsø 6.4.1781:
copuleret Jens Lind Bager? og Møller i Roskilde og Jomfr Anne Catrine Lund i Kongens Mølle ifølge Bevilling 22de Martii a: c:
Hun blev begravet 18.5.1782 i Roskilde Domsogn.
Han blev senere møller i Drags Mølle og gift med Mette Maria Bierring af Øresø Mølle.

Avnsø Fest: Trinit: 1782:
hafde Jørgen Møller og Hustrue Marie Willerup af Kongens Mølle deres d 18 April forhen hiemmedøbte Datter Carolina til Daabens Confirmation, samme blev baaren af Mad: Schau paa Westerbyegaard, Jomfrue Monrad af Wedschinde stod hos,...

Ars-Skippinge Herreders Skøde- og panteprotokol 6.12.1800 side 65:
Jeg underskrevne Peder Zimmermann, Selveyer i Særsløv tilstaar og hermed vitterliggiør at være til velagte S: Jørgen Møller, Fæster af den saa kaldte Tydske Mølle, skyldig den Summa 500 Rdlr...

Avnsø 14.5.1809:
lod Anne Holgersdatter i Kongens Mølle sit uægte drengebarns Daab confirmere som var kaldet Anders. Blev hiemmedøbt den 8de Februarii 1809. Baaret af Magrethe sørensdatter, Skovfoged Christian Tommensens Kone paa Rastrup, Faddere var Ungkarl Christen Møller, Peder Mortensen Møllersvend og Hans Peter. Gik hos Jomfrue Martha Sophie Møller hos Jørgen Møller, alle af Kongens Mølle. Til fader er udlagt til Barnet Jørgen Møller i Kongens Mølle.

Avnsø 30.6.1809:
Copuleret Hr Jørgen Christensen Møller og Anne Holgersdatter, begge i Kongens Mølle.

Avnsø 7.1.1810:
Begravet Jørgen Møllers Søn Anders i Kongens Mølle, 11 Maaneder 1 Ugge og 3 Dage gammel.

Avnsø 28.2.1817:
begravet Jørgen Christensen Møller, møller i Kongens Mølle, 60 Aar, død 22.2.1817.

Birkendegård Gods Skifteprotokol 22.2.1817 side 36, 38, 43, 46, 74, 79 og 84.
skifte efter Jørgen Christensen Møller
Arvingerne fremgår af side 36.
Afdøde fæster af Tydske Mølle Jørgen Christensen Møllers børn med afdøde(fraskilte) kone Marie Willerup:
Christen Jørgensen Møller, 28 Aar gl, her af Rangle Mølle
Marie Lisbeth gift med præsten Block i Fyhn
Caroline gift med Wilhelm Schou i Tudse Kroe
Christiane gift med Peder Møller, møller i Gryde Mølle
Ane Cathrine gift med Andreas Splittorff i Øresøe Mølle
Juliane Marie gift med Casper Geisler kroemand i Broe Mølle
Marthe Sophie gift med Frederich Madsen i Wedbye
Børn med enken Ane Holgersdtr:
Hans Jacob 4 Aar gammel, hjemme hos Moderen
Jacobine 7 Aar gammel, hjemme hos Moderen
Jørgine Marie, som hendes mor er gravid med

Avnsø 27.6.1817:
døbt Jørgine Marie, født 29.4.1817, datter af Jørgen Møllers Enke Ane Holgersdatter i Kongens Mølle.
Præsten har byttet om på datoerne for fødsel og dåb på hele siden.

Bjergsted 20.9.1819:
Begravet Afg: Jørgen Møllers fraeskildte Kone Madame Willerups, død 15.9.1819, boede hos sin Svigersøn Hr Peter Møller i Gryde Mølle, 62 Aar

Ars Skippinge herreders skifteprotokol 30.10.1819:
Skifte efter Marie Willerup. Det svarer til skiftet fra hendes tidligere Mand Jørgen Christens Møller 1817. Se ovenfor. Dog er døtrene Marie Elisabeth og Juliane Marie døde, så deres børn er nævnt. Datteren Marthe Sophies mand Frederich Madsen er nu møller i Kallundborg/Meerløse. Se skifteekstrakt.

Avnsø 8.9.1821:
Copuleret Ungkarl Daniel Volff i Kongens Mølle og Enken Ane Holgers Datter af Kongens Mølle. Forlovere: Skovrider Gaff af ? Skov og Skolelærer Nielsen af Søebølle. Vielsen foregik i Kongens Mølle med Bevilling af 28.8.1820.

Avnsø 22.12.1827:
Begravet Daniel Wulff, som døde 17.12.1827, Møller i Kongens Mølle, 37 år.

Birkendegård Gods Skifteprotokol 17.12.1827:
Anmeldelse om at Fæster af Tydske Mølle, Møller Daniel Wulff, samme Dag ved Døden var afgaaet efterladende sig Enke og umyndig Søn.

Lerchenborg Gods Skifteprotokol
27.12.1827 Skifteregistrering efter Daniel Wolff, fæster af Tydske Mølle.
Arvingerne er:
Enken Ane Holgersdatter med laugværge Kammerraad Klein paa Astrup
Deres søn Jørgen Christian Wolff, som får værgen Christen Møller af Rangle Mølle, da den afdøde ikke efterlader sig mandlige slægtninge.
2.8.1828 Skifte efter Daniel Wulff, Fæster af Tydske Mølle.
Der blev fremlagt Contract Dateret 5.2.1828 imellem Ane Holgersdatter Møller Wulffs Enke og Avlsforvalter M Olsen af Lerchenborg hvorefter Førstnævnte til Olsen har afstaaet Brugen og Fæsterettigheden af Tydske Møllen fra 15 Marty sidstleden.
20.12.1828 Skiftet afsluttes.
Der er intet at arve.

Jorløse 30.12.1829:
Gift møller Hr Mads Olsen i Kongens Mølle og enken Madame Ane Cathrine Sl. Splittorfs i Øresøe Mølle.

Birkendegård Gods Skifteprotokol:
16.11.1831 Anmeldelse om at Kirsten Pedersdatter, afdøde Arvefæstegaardmand Hans Olsens Enke af Widskende, ved døden er afgaaet.
17.11.1831 Her nævnes alle hendes børn, blandt andre fra 1. ægteskab: Mads Olsen, 50 Aar, Fæster af Kongens Mølle.
Se også side 345, 354 og 359.

Avnsø 26.10.1836:
Gift Hr Møller Johannes Splittorff, 25 Aar gl, til Øresøe Mølle og Jomfru Marie Georgine Møller, 20 Aar gl, i Kongens Mølle. Forlovere: Hr Møller Olsen i Kongens Mølle og Hr Møller i Rangle Mølle.
Marie Georgine Møller er datter af Christen Jørgensen Møller og Ane Johanne Bruun i Rangle Mølle.

Avnsø 19.10.1842:
Begravet Mads Olsen, som døde 12.10.1842, Møller i Kongens Mølle, 63 år.

Lerchenborg Gods Skifteprotokol
13.10.1842 Anmeldelse om at møller Mads Olsen i Kongens Mølle igaar ved Døden er afgaaet.
13.10.1842 Testamente oprettet 10.10.1839 paa Artz og Skippinge Herreders Contoir.
Det fremgår at Anne Catherine Møller tilforn har været i Ægteskab med nu afdøde Andreas Splittorff, møller i Øresøe Mølle. Hendes søn Johannes Splittorff, møller i Øresøe Mølle, har accepteret testamentet.
31.12.1842 Skifte efter møller Mads Olsen i Kongens Mølle.
Afdøde har ingen børn så arvingerne er hans brødre eller deres børn. De kan ses i skiftet.
17.6.1843 Skiftet afsluttes.

Avnsø 17.6.1861:
Begravet Ane Holgersdatter, som døde 11.6.1861, Aftægts Enke, 79 år.

Ars Skippinge herreders skifteprotokol 24.8.1861 og 9.12.1861:
Der er skifte efter Ane Holgerdatter, enke efter Daniel Wulff i Kongens Mølle.
I Aurelia Clemons skifteekstrakt er yderligere nævnt side 275, men her har jeg ikke umiddelbart fundet noget skifte.

 

Kilder:
Fra Holbæk Amt. 1919. Karoline Graves: "KONGENS MØLLER" OG OMEGN. Side 138-139
Fra Holbæk Amt. 1942. N. Jensen: Kongens Møller II. Side 109-117
Folketælling 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1855, 1860
Johan Christian Lund: Se her og her.
Ulrich Knudsen Friis.

 

Noter:
1) Det eneste sted hendes navn indtil videre er fundet er ved en dåb i Jorløse 2. søndag i advent 1756. Her står: "frembaaret af Monsr. Willerups kiæriste, Karen Clemmentz Datter i Kroen".
I Holbæk 1779 er hun blot nævnt som Karen et par gange.

 

Utterslev Mølle eller Bispebjerg Mølle i Brønshøj sogn, Sokkelund herred, Københavns amt
Vindmølle
Ejendomsmølle
 
1809-1816  Eilert Poulsen Møller (E6.1X)  Margrethe Kirstine Jørgensdatter
1816-1820  enke  Margrethe Kirstine Jørgensdatter
1820-1824  Poul Møller  ?

Københavns Amts Nordre Birk. Skøde- og panteprotokol. 15.12.1808.
Anders Christensen gaardmand på Utterslev Mark sælger et stykke af sin gaards tilliggende jordlod udi den vestre side op til Friderichsborg gamle Landevei til Eylert Møller for 600 rigsdaler.

Eilert Poulsen Møller kom fra Store Kongens Mølle. I flere sekundære kilder står at han opførte Utterslev Mølle i 1808, men ovenstående skøde tyder på, at det snarere var 1809.

Brønshøj 24.12.1816:
døde Eilert Møller, møller på Utterslev Mark, 71 år, begravet 3.1.1817.

Brønshøj 14.7.1819:
døde Margrethe Kirstine Jørgensen, Eiler Møllers enke paa Uttersløv Mølle, 63 år, begravet 19.7.1819.

Skifteprotokol for Københavns Amts Rytterdistrikt
20.10.1819. Pag. 125
4.11.1819. Pag. 138
17.2.1820. Pag. 189
Skifte efter afgangne Eilert Møller og sidst afdøde hustrue Margrethe Kierstine Møller, mølle ejer af møllen paa Utterslv Mark.
Arvinger:
Deres børn:
Paul Møller, 39 år, hjemme
Jacob Møller, 38 år, krigscancellisecretair
Christian Vallentin Møller, 36 år, issenkræmmer i Kiøbenhavn
Søren Møller, 35 år, møllersvend, hjemme
Johan Peter Møller, 33 år, forvalter
Friderich Møller, 32 år, faktor paa Island
Rasmus Møller, 31 år, forvalter
Hendrich Møller, 30 år, styrmand
Andreas Møller, 29 år, forvalter i Jylland
Chirstine Elisabeth Møller, 37 år, ugift og hjemme
Anne Sophie Møller, 34 år, ligeledes hjemme
Arven bestod af
Indboet med kreaturer og videre for 854 rbd
Jordlodden med tilliggende hauge for 600 rbd
Bygningerne med møllen og dertil hørende 18500 rbd
tilsammen 19954 rbd

Kilder:
Historiske meddelelser om København. Cand. phil. Henrik Larsen: Utterslev By igennem Tiderne. Søg på "Ejlert". Giver en grundig gennemgang af forløbet før bygningen af Utterslev Mølle.
Dengang: Industri Nordvest, Enigheden, Mølle og Porcelæn.
Sten Krarup: FEM OLDEFORÆLDRES ANER. SLÆGTSSTUDIER 1991 - 2003.
Folketælling 1834, 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 1870, 1890, 1890

Videre arbejde:
Forseglings- og registreringsprotokollen for Københavns Amts Rytterdistrikt 1804-1826 er ikke på internettet 3.3.2024. Her skulle Eilert Poulsen Møllers registrering stå side 277.

 

Vandfaldsmølle i Sæby sogn, Løve herred, Holbæk amt
Vandmølle, fæstemølle under Kattrup Gods
Lokaliteten hedder Enemærke.
 
-1751-  Jens Andersen  
-1755-1769  Hans Hansen Hviid  Mariane Christensdatter
 1770-1777  Hans Hansen Hviid  Else Margrethe Christophersdatter
-1778-1780  Søren Buchvald  Karen Andreasdatter
-1784-1801-  Johan Geisler  Ugift
-1811  Bertel Svendsen Buchwald  Ane Kirstine Kisbye
 1813-1829-  Jochum Madsen  Maren Jensdatter
-1834-1835-  Jens Møller  Enkemand
-1850-1864-  Hans Nicolai Christensen  Petra Nicoline Nielsen
-1866-1874-  Niels Christensen Nielsen  Petra Nicoline Erdmann
-1901-  Ferdinand Nielsen  Matilte Nielsen
-1906-  Peter Larsen  Ane Marie Larsen

Kattrup Gods Fæsteprotokol 1752-1859 er endnu ikke på internettet(9.11.2020).
Skifteprotokollen starter først i 1790.

Sæby 30.7.1751:
blef Christian Schrøder Fabicius, som ikke hafde fuldendt sørge Aaret efter sin afg: Hustrue efter Kongl: allernaadigste bevilling til nyt ægteskab af Dato 16 July 1751 trolovet med Friderica Davidsdatter Falchenberg af Vandfalds Mølle; Forloftnings Mændene: Laurentius Degn i Hiembech og Jens Andersen Møller i Vandfalds Mølle .

Tersløse 25.1.1753:
blev Hans Hvid, Skytte ved Kattrup og Mariane Christensdatter uden foregaaende Lysning, efter Kongl allernaadigst Copulations Brev, copulerede i Tersløse Kirke og som forlovere ... ? Hviid og N ? Høgitz.

Sæby 19.3.1755:
blef Sr Hans Hvids Barn af Vandfaldsmølle Christnet og kaldt Søren; Mad: Castesøns fra Daurupgaard bar det; Fadderne Sr Henning Hvid og Sr Matths Lassen fra Nøragergaard, Sr Jens Møller af Broemølle og Jomfr Kirstine Hvid fra Nøragergaard.

Sæby 23.12.1769:
blef Hans Hvids Hustru af Vandfaldsmølle begraven, som var 43 år gammel.

Sæby 29.12.1771:
blef Hans Hvids Barn af Vandfaldsmølle Christnet og kaldt Hans Christian; Jomfru Hvid fra Tersløsegaard bar det; Fadderne forvalter Aarup fra Katterupgaard, Sr Knudsøn gartner ved Søebyegaard, Hans Christopher fra Tersløse Mølle og Jomfru Schytte fra Tersløsegaard.
Kan Hans Christophersen være bror til moren Else Margrethe Christophersdatter?

Sæby 8.7.1772:
blef Hans Hvids drengebarn af Vandfaldsmølle begraven, som var ½ Aar gammel.

Sæby 25.4.1773:
blev Sr Hans Hvids Barn af Vandfaldsmølle Christnet, og kaldet Christiane; Jomfru Christiane Hvid fra Tersløsegaard bar det; Fadderne Msr Sørensen, Msr Koefoed og Msr Knudsøn fra Søebyegaard og Søren Hvid fra Vandfaldsmølle.

Sæby 28.7.1773:
blef Sr Hans Hvids Pigebarn af Vandfaldsmølle begraven, som var 12 Uger gammel.

Sæby 6.10.1776:
Blef Sr Hans Hvids Barn af Vandfaldsmølle Christnet, og kaldet Hans Christian; Rasmus Laursens Kone af Buerup bar det; fadderne Hans Madsøn, Rasmus Laursøn af Buerup, Espen Laursen og Laurs Jacobsøns Kone af Uglerup og Laurs Pedersøns Kone i Løgtved.

Sæby 20.1.1777:
Blef Sr Hans Hvids drengebarn af Vandfaldsmølle begraven, som var 14 uger gammel.

Hans Hviid blev møller på Tersløse Mølle 28.12.1777.

Store Fuglede 6.2.1778:
Efter Kongl: allernaadigst Bevilgning dat dend 26 Janr h: a: ere uden Troelovelse ægteviede Søren Svendsen Buchvald Møller i Vandfalds Mølle og Karen Andreæ Datter af Tystrup og som Forløftningsmænd uderskriver: J Brav og Poul Hansen.

Søren Buchvalds far er muligvis Svend Knudsen Buchvald fra Bregninge Mølle.

Sæby Fer: 2 Pascha 1780:
Blef Sr Søren Buchvalds Barn af Vandfaldsmølle døbt Kirstine Marie.

Søren Buchvald flytter i 1780 til Halkevad Øvre Mølle.

Holmstrup Den 6 Søndag efter Paaske 1784:
ført til Daaben Kroemanden i Broemølle Matthias Geislers hiemmedøbte Datter som var kaldet Karen. Baaren af Jens Smeds Kone i Holmstrup. Faddere: Mølleren Joh: Geisler i Vandfalsmølle, Hmd Ole Pedersen i Jyderup, Henrik Svadahl, Absalon Væver og Skoleholder Bruns Kone alle af Holmstrup.

Holmstrup 16.4.1811
begravet mølleren i Vandfalds Mølle Bertel Svensen Buchwald, 62 år.

Kattrup Gods skifteprotokol 28.4.1811
Skifte efter Bertel Svendsen møller i Vandfalds Mølle.
Arvinger:
Enken Ane Kirstine Kisbye
Se skifteekstrakt

Sæby 27.5.1813
Jordet Møller i Vandfaldsmølle Jochum Madsens Barn Johanne gl: ¾ Aar.

Sæby 26.6.1814:
Lod Møller i Vandfaldsmølle Jochum Madsen og Hustrue Maren Jensdatter deres hjemmedøbte Datter Anne Catrine fremstille til Daabs Publikaton. Baaret af Møller Christopher Madsens Hustrue Karen Hansdatter i Slagelse. Faddere: bem: Christopher Madsen, Sognefog: Matthias Madsen i Soebye, Gaardm: Niels Hansen i Uglerup og Gaardm: Anders Adamsens Kone Birte Larsdatter i Hønge.

Holmstrup 13.1.1818:
Begravet Johan Geisler, Arvefæster af Geishuset i Søbye Sogn, død 6.1.1818 71 Aar gammel.

Jyderup 20.1.1820
døde Ane Kirstine Kisbye, afggne møller Buchwalds enke i Jyderup, 82 år, begravet 25.1.1820.

Sæby 20.3.1829:
Døbt Frederikke Juline Madsen, datter af Møller Jochum Madsen og Hst Maren Jensdatter,
Barnet blev frembaaret af Kroemanden Geislers Hst Conradine og hos stod Gmd Peder Madsens Hst Johanne Nielsdatter,
Mandsfaddere vare: Kroemand Casper Geisler i Broemølle og Mølleren Madsen i Vedbye og Gmd Peder Madsen i Søebye.

Sæby første Søndag efter Paaske 1835:
Konfirmeret Jens Severin Møller, født 20.9.1820 i Jyderup.
Foræld. Forvalter Jens Møller og afdøde Hst Birthe Larsdatter.

Sæby 17.10.1862:
Gift Ungk. Niels Christensen Nielsen, Tømrer i Solbjerg, 27 A, og Jfr. Petra Nikoline Ertmann af Vandfaldsmølle, 23 A.
Forlovere: Møller Christensen af Vandfaldsmølle og Gaardeier Rasmus Hansen af Solbjerg.

Petra Nicoline Erdmann var Hans Nicolai Christensen og Petra Nicoline Nielsens plejedatter.

Sæby 22.4.1864:
Døbt Mariane Nikoline Nielsen, født 2.12.1863.
Forældre: Møller Niels Christensen Nielsen og hust Petra Nikoline f. Ertmann, 25 A, Vandfaldsmølle.
Faddere: Gmd Rasmus Hansens kone af Solbjerg, Gmd Rasmus Hansen, Møller Christensen af Vandfaldsmølle, Forpagter Schou af Kattrup.

Sæby 18.11.1866:
Døbt Dagmar Christine Vilhelmine Nielsen, født 19.8.1866.
Forældre: Møller Niels Christensen Nielsen, Vandf. Mølle og hust Petræa Nikoline født Ertmann.
Faddere: Barnets moder, Gmd Jens Nielsen Hersløv, Ungkarl Frederik Christensen.

Sæby 28.8.1874:
Døbt Thora Nielsen, født 9.3.1874.
Forældre: Møller Niels Christensen Nielsen af Vandfalds Mølle og hust Petra Nikoline Ertmann, 35.
Faddere: Gmd Mads Christensen og hustru af Halleløv, hmd Christen Jensen, Inds. Jens Vedby af Sæby.

 

Kilder/links:
Kort
Claus Rønlevs slægtsforskning: Hans Hansen Hviid
Folketælling 1787, 1801, 1834, 1850, 1855, 1860, 1901, 1906,
Anders Petersen: Sjællands Stifts Degnehistorie. Jens Andersen Møller i Vandfalds Mølle.
Preben Aagaard Nielsen: Johanne Margrethe Madsen - aner og levnedsbeskrivelse. side 24. Jochum Madsen.

Videre arbejde:
Hvem er han der bliver begravet i 1811 og hvorfor i Holmstrup?

 

Vålse Mølle i Vålse sogn, Falster Nørre herred, Maribo amt
Vindmølle
Ejendomsmølle
 
-1741   Peder Erichsen  
1741-1762  Morten Jørgensen Sommer  
1762-1769-  Hemming Nielsen  
-1783   Troels Mortensen Sommer Elisabeth Hemmingsdatter
1786-1811  Christian Jørgensen Karen Troelsdatter
1811-1814  Morten Christiansen  
1814-1851  Troels Christiansen Kirsten Rasmusdatter

Elisabeth Hemmingsdatter bærer barnet ved en dåb 8.12.1755 i Vålse

Troels og Elisabeth fik i Vålse døbt børnene:
Karen 26.5.1761
Maren 25.2.1764 og begravet 19.8.1764.

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 24.4.1769:
Erich Nielsen Boemand paa Gaarden No 6 i Øster Kippinge låner 169 rigsdaler af Henning Nielsen, Møllere i Waalse.

Troels Mortensen Sommer blev begravet 2.10.1783 i Vålse, 59 år og 9 måneder gammel.

Lisbeth Troels enke blev begravet 3.11.1797 i Vålse, 60 år gammel.

Christian Jørgensen og Karen Troelsdatter blev trolovede 6.4.1781 og gift 1.6.1781 i Vålse
Christian og Karen fik i Vålse døbt børnene:
Dorthe 19.7.1781 og begravet 8 dage gammel 22.7.1781
Morten 18.3.1783
dødfødt datter 7.8.1786
Troels 19.11.1787

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 10.4.1786:
Møller Christian Nielsen i Lidstrup Mølle låner 199 rigsdaler af møller Christian Jørgensen i Waalse Mølle.

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 6.5.1786:
Lisbeth Hemmingsdatter enke efter afgl: og forhen gaardmand Troels Sommer paa Waalse sælger skødet på Waalse Mølle for 299 rigsdaler til sin kiære Svoger Christian Jørgensen Møller her i Waalse.

Troels Christiansen og Kirsten Rasmusdatter blev gift 1.4.1814 i Vålse.

Johan Christian Kraft Cronberg (A3.2.1) tilbragte sine sidste år på møllen, hvor han døde 1820.

I Johan Christian Kraft Cronbergs skifte hævder mølleren Christian Jørgensen at de er beslægtede.

Christian Jørgensen blev begravet 4.10.1831 i Vålse, 78 år gammel.
Der er dødsanmeldelse for Christian Jørgensen i Falters Birks Skifteprotokol 29.9.1831, indgivet af hans søn gårdmand Morten Christiansen Sommer i Vålse.

Truels Christiansen blev begravet 30.4.1851 i Vålse, 63½ år gammel.

Kilder:
Falsters Birk: Realregister for Nordre Distrikt: 1738-1807, 1800-1857 (1), 1800-1857 (2)
Folketælling 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1855, 1860

 

Øresø Mølle i Jorløse sogn, Skippinge herred, Holbæk amt
Vandmølle ved Halleby Å, fæstemølle under lidt rodet Vesterbygård, Avnsø og Lerchenborg Godser.
Møllen staves også Ørse eller Ørtze Mølle, som det fremgår af kirkebogsuddragene nedenfor.
 
-1698-1699-  Lars Mortensen Anne
-1719-1723-  Claus Frederiksen Plum Anna Sibylle Smidt
-1735-1746  Niels Andersen ?
1745-1747  Johan Theil Mette Marie Smitt
1748-1749  Johan Theil Anna Maria Haagensted
1750-1754  Mathias Roslef Anna Maria Haagensted
1754-1756  Jørgen Hansen Cronberg (E5) Johanna Dorthea Jensdatter Graae
-1757-1771-  Henning Clausen Biering Rosine Cathrine Johansdatter Leye
-1787-  enke Rosine Cathrine Johansdatter Leye
1789-1793  Johan Christian Biering  
1793-1801-  Johannes Splittorff Ane Margrethe Rundberg
-1817-1828  Andreas Splittorff Ane Cathrine Jørgensdatter Møller
-1834-1836  Johannes Splittorff Ugift
 1836-1851  Johannes Splittorff Marie Georgine Møller
-1855-  Jensenius Gyth Ugift
-1860-  Carl Andersen Skilt

 

Dåb, trolovelser og begravelser i Jorløse kirkebog begynder først 1742. Der mangler desuden en del i kirkebogen, for eksempel:
Dåb 13.9.1772-21.11.1781
Begravelser 25.3.1768-3.2.1782
Trolovelser og vielser 5.3.1757-19.6.1789

Avnsø Festo Trinit: 1698:
blef Oluf Hugers Datter døbt. Anne Lars Mortensens af Ørse Mølle bar Barnet som blef kaldet Karen. Faddere: ...

Avnsø Festo visitats Mone 1699:
bleff Oluf Snedkers Søn Jacob af Svebølle døbt. Anne Lars Mortensens i Ørse Mølle bar Barnet. Faddere: ...

Avnsø Dnca 16 a Trin 1719:
blev et uægte Barn kaldet Jens døbt. Moderens Navn er Ane Marie Laursdatter som har tient Siegnr Plum i Ørse Mølle. ...

Avnsø 27.4.1720:
blev Boe Møllers Datter kaldet Karen fra Strids Mølle døbt. Møllerens kone af Broe Mølle bar Barnet til Daaben. Faddere: Frans Møller af Gryde Mølle, Niels Møller i Rangle Mølle, Valentin Smed her i Svebølle, Mada Plum i Ørse Mølle, Merchers kone i Kongens Mølle, Peder Schiøttis kone paa ?holm.

Avnsø 3.3.1723:
blef Boe Møllers Datter Birgit Kirstine døbt. Birthe S? bar Barnet. Faddere: Monsr Plum i Ørse Mølle.

Avnsø 3.6.1735:
blef Hollenders Monsr Lorentz Friberts Søns Daab confirmeret efterat hand var d 28 April blefven hiemmedøbt og kaldet Johan Conrad. Etatsraadinde Ernst paa Afnsøegaard bar Barnet. Faddere: Monsr Lund paa Vesterbye Gaard, Monsr Lorentzen paa Afnsøe Gaard, Monsr Boe Jensen i Stridse Møller, Monsr Niels Andersens Kieriste i Ørtze Mølle, Frøcken Ernst.

Avnsø Dom: 8 post Pascha 1741:
blev Monsr Johan Theils Søn Christian fra Kongens Mølle døbt. Frøcken Ernst paa Aunsøe Gaard bar Barnet. Faddere: Monsr Boe Jensen I Stritz Mølle, Monsr Niels Andersen I Ørtze Mølle, Madame Sl: Zanders fra Kongens Mølle, Madame Niels Andersens fra Ørtze Mølle og Demoiselle Birthe Kirstine Boes Daatter fra Stritz Mølle.

Avnsø 22.3.1743:
blev Sr Johan Thejls Søn Adam fra Kongens Mølle døbt. Frøcken Enst paa Aunsøe Gaard bar Barnet og holt det ofver daaben. Faddere: Ober Jæger Tham paa Barerup, Monsr Kiølholt paa Dragsholm, Madame Henrichsen fra Aunsøe Gaard, Madame Niels Andersens fra Ørtze Mølle og Madame Cronberg s I Gryde Mølle.

Avnsø 15.9.1743:
blev Anders Dues Daatter Ane fra Svejbølle døbt. ? Sr Globs kone Sophie fra Skamstrup bar Barnet. Faddere: Sr Thejl fra Kongens Mølle, Sr Nicolaj ? I Frydendals Mølle, Nicolaj Adamsen fra Agerup Mølle, Sr Niels Andersens Kiæriste i Ørtze Mølle og Ane Dorthe tienende Herskabet paa Aunsøe Gaard.

Jorløse 31.3.1744:
blev Sr Niels Andersen i Øresøe Mølle hans liden Søn Jørgen som for Svagheds skyld var hiemme døbt d: 21. dit: for Herren i hans Huus i Jordløse fremstillet og frembaaren af Madam: Henrichsen ved Auensøegaard. Fadderne vare Monsr. Leerager i Svallerup, Johan Teil i Kaaber Møllen, Henrich Cronberg i Gryde Mølle og Birgithe Boesdaatter af Stridtz Møllen.

Avnsø 28.5.1744:
blev Sr Jeppe Henrichsens Søns Daab confirmeret efterat hand d 22 hujus forhen var bleven hiemme døbt af Jorde Moren Ane Peder Jensens her af Vischinde Bye og er blefven kaldet Hans Henrich. Barnet blev baaret af Jørgen Pedersens kone I Schomagerhuuset. Faddere: Sr Thejl I Kongens Mølle, Sr Niels Andersen I Ørtze Mølle, Mad: Biørns I Rangle Mølle, Mad: Dieppenbrochs I Stritz Mølle og Ane Henrichsdaatter fra Vallekilde.

Avnsø 21.6.1744:
blev Gotfried Stranges Søn Philip Adam fra Nyrand døbt. Monsr Henrich Werner Dipenbrochs Kiæriste Helle Christiane fra Stritz Mølle bar Barnet. Faddere: Sr Jeppe Henrichsen forpagter paa Aunsøegaard, Sr Niels Andersen I Ørtze Mølle, Madame Globs fra Skamsup, Sophie Christiane Frideriche og Fruens Pige paa Aunsøegaard Ane Dorthea.

Avnsø 5.9.1744:
blev Sr Johan Thejls Daatter Knud-Dine Maria af Kongens Mølle døbt. Monsr Henrichsens Kiæriste Ane Søfrensdaatter af Aunsøegaard bar Barnet. Faddere: Monsr Henrich Werner Dippenbroch I Stridtz Mølle, Monsr Henrich Cronberg I Gryde Mølle, Monsr Niels Andersen ? I Ørtze Mølle, Monsr Hans ? Lemvig paa Daurop og Madame Magrete Biørns I Rangle Mølle.

Avnsø Dom: 20 p. Trinit 1745:
blev Skoleholderen Dithmar Bentzens Søn Bent af Svejbølle Bye døbt, Klocherens Monsr Christen Aarestrups Kiæriste Johanne fra Callundborg bar Barnet. Faddere: Monsr Niels Andersen I Ørtze Mølle, Monsr Werner I Stritz Mølle, Monsr Gotschalchs Kiæriste Catrine af Vischinde, Marie Andersdaatter ?bølle og Kirsten Dithmarsdaatter af Callundborg.

Avnsø 25.2.1746:
blev Sr Werners Søn Peter Werner fra Stritzes Mølle døbt, Dame Møller paa Aunsøe Gaard bar Barnet. Faddere: Sr Harrested paa Astrup I Biergsted Sogn, Sr Niels Andersen I Ørtze Mølle, Sr Cronbierg I Gryde Mølle, Sr ? I Bechs Krou og Dame Biørn I Rangle Mølle.

Jorløse 5.6.1746:
blev Johan Theil udi Øresøe Mølle hans liden Søn christnet og kaldet Ulrich. Mad: Herresteds paa Astrupgaard bar hannem. Faderne vare Monsr Flesbye da værende hos Broderen paa Astrup, Mondr Hammer paa Auensøegaard, og Mad: Biørns udi Rangle Mølle.

Kan Johan Theil være den samme som ham der forekommer på Kongens Mølle tidligere?

Jorløse 6.11.1746:
blev Johan Theil i Øresøe Mølle hans liden Søn Ulrich jordet 5 Maaneder og 2 Uger gl:

Jorløse 20.4.1747:
blev Johan Theil i Øresøemølle hans Daatter ? (jordet)

Jorløse 17.9.1747:
blev Johan Theils i Øresøe Mølle hans liden Søn til Daaben frembaaren i Jorløse Kirche af Mad: Lemvig udi Seersløf og kaldet Knud Christian. Fadderne vare Monsr Herrested forpagter paa Astrup, Hans Castensen i Bro Mølle, Severin Bech paa Aschvad Sæbye Sogn og Johan Bruuns Kiæreste i Bechs Kroe.

Jorløse 3.11.1747:
blev Johan Theil i Øresøe Mølle hans Hustrue i Jordløse Kirchegaard nedsat 40 Aar gammel.

Avnsø 28.3.1748:
blev Sr Ulrich Friises Daatter Johanne Magrete fra Kongens Mølle døbt. Dame Biørn fra Rangle Mølle udj Holmstrup Sogn bar Barnet. Faddere: Sr Theil fra Ørsøe Mølle udj Jorløse Sogn, Sr Cronberg fra Gryde Mølle udj Biergsted Sogn, Sr Henrich Werner fra Stritz Mølle og Dame Harrested fra Astrup udj Bjergsted Sogn.

Kelleklinte Gods Skifteprotokol 28.8.1748
Skifte efter Mette Marie Smitt
Arvinger er enkemanden Johan Theil møller i Ørsøe Mølle og børnene:
Johan Friderich, 12 aar
Gotlieb Daved, 10 aar
Knud Christian, ¾ aar

Kelleklinte Gods Skifteprotokol 10.7.1749
Skifte efter Johan Theil møller i Ørsøe Mølle
Arvinger er enken Anna Marie Theil og børnene:
Johan Friderich, 13 aar
Gotlieb David, 11 aar
Knud Christian, 1½ aar
Blandt vurderingsmændene var Hendrich Cronberg i Gryde Mølle.
opslag 288 anføres at hans fæste er dateret 15.12.1745.
Skiftet fylder 41 opslag ikke mindst på grund af ubetalte regninger.

Jorløse 14.7.1749:
blev Mølleren i Øresøe Mølle Johan Theil nedsat i Jordløse Kirchegaard.

Jorløse 6.3.1750:
blev Sigr Matthias Roslew og Madme Anna Maria Haagensted afgangne Johan Theils Enke i Øresøe Mølle ægteviede...
Henrik Cronberg er forlover.

Jorløse 18.12.1750:
blev Sr Mathias Roslev udi Øresøe Mølle hans liden Daatter til Daaben frembaaren af Madme Biørns i Rangle Mølle og kaldet Maren Sophie. Fadderne vare Sr Friis i Kongens eller Kaaber Møllen kaldet, Seigr Cronberg i Smidde Møllen nu saa kaldet, Seigr Castensen paa Astrupgaard og General Lærches Skov Ridder ibid.
Seigr Cronberg i Smidde Møllen må være Henrich Hansen Cronberg i Gryde Mølle.

Jorløse Dom: Reminisc 1752:
blev Matthias Roslefs liden Daatter i Øresøe Mølle døbt og blev kaldet Maren Sophie. En af fadderne var farbroren Christopher Roslæf.

Mathias Roslef er vel i familie med Hans Madsen Rosløf på Gryde Mølle.

Bregninge, Holbæk amt 4.8.1752:
Henning Clausen Bierring Skiøtte paa Birchendegd og Rosine Cathrine Johansdatter Leye copuleret hiemme i hendes forældres huus...

Jorløse 7.7.1754
var Monsr Roslev i Ørsøe Mølle hans Liden Søn til den Hellige Daab, hvor til han blev frembæret af Jomfrue Hansen paa Avndsøe-gaard, og kaldet Hans. Fadderne vare: Forvalter Valentinsen paa Vesterbyegaard, ? Monsr Stange, Studiosus tienende hos hans Velærværdighed Hr Ogelbye i Wischinde, Tobias Biørn, Møllere udj Kongens Mølle, Jomfrue Biørn, Frideric Biørns Syster som boer i Gryde Mylle og Rømmert, Skytte og Skov Riider over Stochebergs Skov.

Jorløse 22.11.1754:
blev Monsieur Jørgen Hansen Cronberg i Øresøe Mølle og Jomfrue Johanna Dorothea Jensdatter Graae trolovede. Forlovere: Niels Hansen udi Næstved, M? Rosløf i Slagelse og Niels Andersen i Svebølle.
10.1.1755 blev de copulerede.

Jorløse 12.10.1755:
bv Monsr Cronbergs lidet Pige barn, Cathrine Marie døbt og til Daaben frembaaret af Jens Sørensens Hustru i Svejbølle. Fadderne vare: Mons Møller i Nashes ? Mølle, Monsr Mahling fra Callundborg, Smeden i Svejbølle Jeppe Olsen og Hustrue, og Jens Sørensens Karl Ole fra Svejbølle.

Jørgen Hansen Cronberg og Johanna Dorthea Jensdatter Graae flyttede ca. 1756 til broren Henrich Hansen Cronberg på Røde Vejrmølle.

Avnsø 23.2.1757:
blev Sognefogdens Jens Søfrensens Daatter Friderica Louise fra Svejbølle Bye døbt. Hr Lieutnant Hanssens Frue paa Aunsøe Gaard bar Barnet. Blandt fadderne er Sr Henning Bierring Møllere I Øresøe Mølle udj Jorløse Sogn.

Jorløse 8.12.1758:
blev Monsr Henning Biering i Øresøe Mølle Hans Lidet Pige barn Mette Marie døbt.

Jorløse 1771:
Oeder: Fæstemøller Henning Bierring 49 år i 1. ægteskab med N.N. på 50 år.

1787 Øresøe Mølle.
Rosine er enke og har vandmøllen i fæste. Jens Lind er møllersvend. Han bliver i 1789 gift med datteren Mette Marie Biering.

Jorløse 19.6.1789:
blev copulerede Enkemanden Jens Lind af Drags Mølle og Jomfrue Mette Maria Bierring af Øresøe Mølle.
Jens Lind har tidligere været gift (1781) med Anne Cathrine Lund fra Kongens Mølle. Da var han møller i Roskilde.

Register til Vesterbygård Gods fæsteprotokol 1722-1804:
Fæsteprotokol for Vesterbygårds Gods 1789 No 9:
Registret ligger under Vesterbygård og Avnsø Godser. Protokollen under Lerchenborg Gods.
Johan Christian Biering fæster Øresø Mølle, som hans Fader Henning Biering forhen har haft i Fæste og Brug, og Moderen Madamme Biering nu ved tiltagen Alderdom godvillig afstaar.

Jorløse 12.4.1793:
blev iordet Sr Christian Bierring af Øresøe Mølle, ætat 40.

Register til Vesterbygård Gods fæsteprotokol 1722-1804:
Fæsteprotokol for Vesterbygårds Gods 1793:
Registret ligger under Vesterbygård og Avnsø Godser. Protokollen under Lerchenborg Gods.
tidligere skytte Johannes Splittorf fæster Øresø Mølle 15.4.1793 efter Johan Christian Bierring.

Ars-Skippinge Herreders Skøde- og panteprotokol 21.12.1793 side 764:
Jeg underskrevne Johannes Splettoft fæstemøller i Øresøe Mølle...
Angående hans obligation på 300 rigsdaler.

Madam Ane Magrete Splittorff, født Rundberg, møller J. Splittorffs kone, død 23.8.1819, begravet 26.8.1819 i Jorløse, 70¼ år gammel.

Johannes Splittorff, forhen møller i Øresøe Mølle, død 14.5.1822, begravet 18.5.1822 i Jorløse, 66 år gammel.

Ane Cathrine Jørgensdatter var søster til Christiane Jørgensdatter i Gryde Mølle

Lerchenborg Gods Skifteprotokol
24.8.1828 Anmeldelse om at møller Andreas Splittorff af Øresøe Mølle var afdød.
29.9.1828 Ane Cathrine Møller, enke efter møller Andreas Splittorff i Øresøe Mølle, får bevilget at sidde i uskiftet bo.
7.11.1829 Skifte efter Andreas Splittorff møller i Øresøe Mølle.
Arvinger er:
Enken Ane Cathrine Møller med Laugværge Christen Møller af Rangle Mølle
Sønnen Johannes Splittorff, noget over 18 Aar, med Curator Skovrider C. Splittorff af Lerchenborg, Broder til den Afdøde.
Vidne er Peter Møller af Gryde Mølle og Møllersvend Friderich Jensen af Øresøe Mølle.

Jorløse 30.12.1829:
Gift møller Hr Mads Olsen i Kongens Mølle og enken Madame Ane Cathrine Sl. Splittorfs i Øresøe Mølle.

Avnsø 26.10.1836:
Gift Hr Møller Johannes Splittorff, 25 Aar gl, til Øresøe Mølle og Jomfru Marie Georgine Møller, 20 Aar gl, i Kongens Mølle. Forlovere: Hr Møller Olsen i Kongens Mølle og Hr Møller i Rangle Mølle.
Marie Georgine Møller er datter af Christen Jørgensen Møller og Ane Johanne Bruun i Rangle Mølle.

Jorløse 10.9.1837:
Født Andreas Antonnin Splittorfft, døbt 25.10.1837, søn af Hr Johannes Splittorft, møller i Øresøe Mølle og Marie Møller. Faddere: Madam Olsen i Kongens Mølle, Jomfru Schou fra Tudse Kroe, Hr Peder og Christen Møller og Hr forvalter Bager her Kroemand Schov fra Tudse.

Jorløse 30.5.1851:
Begravet Johannes Splittorff, død 22.5.1851, Fæster af Øresøe Mølle, 40 Aar.

Ars Skippinge herreders skifteprotokol 1.7.1851:
Skifte efter Johannes Splittorff, møller i Øresø Mølle Se skifteekstrakt

Enken Marie Georgine Møller flytter til Rangle Mølle.

 

Kilder:
Fra Holbæk Amt. 1919. Karoline Graves: "KONGENS MØLLER" OG OMEGN. Side 144-146
Folketælling 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1855, 1860
Gerhard Grove Plum Slægten D19
Splittorff Slægten

 

Ørholm Mølle i Kongens Lyngby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt
Vandmølle ved Mølleåen, ejendomsmølle
Møllen blev tidligere kaldt Ørewadtz Mølle, det vil sige Ørevads Mølle.
 
1724-1734  Poul BadstuberE)  
1734-1742  Engelbrekt Hartkopf og Johan BiertzE)  
1742-1747  Johannes CastenschioldE)  
1747-1771  Lauritz StubE)  Marie Jensdatter Pedersen
1771-1786  Amy NielsenE)  Johanne Hunæus
-1787-  Michel KlingenbergLS)  Frideriche Brandt
1787-1793  Harvig Marcus FrischE)  
1793-1806  Henry Nelthropp & John Joseph HarrisE)  
-1801-1803-  Morten Høyer Skov (Se A3.2.4.3X)FP)  Anne Margrethe Hintze
1806-1837  John Bromley Nelthropp (Henrys søn) & Ernst SchimmelmannE)  
E) mølleEjer
FP) mølleForPagter
LS) LeSmed

 

I C. Nyrop: Strandmøllen Side XXXII står:
i det 18de århundrede forener Povl Badstuber Ørholm og Brede til en større Messingfabrik, men spiller ynkelig Fallit, hvorpaa Ørholm kjøbes af de fra Cronenberg ved Düsseldorf kommende Lesmede Engelbrekt Hartkopf og Johan Biertz

Kongens Lyngby 16.1.1735:
Johan Henrich Meyer en datter Magdalene døbt. Faddere: Msr Jørgen Wilchens ? paa Stubbe Møllen, Monsr Wolf: p Ørholm, Johan Engelbrecht, Michel Mose? p Breede, Johan Biertz p Ørholm

Kongens Lyngby 6.3.1735:
Johan Michel Poulsen og Charlotte Sophie Chepkersdatter? trolovede. Hands: Johan Theill paa Ørewads, Hendes: Henrich Koster paa Breede.
Kan Johan Theil være den samme som ham der dukker op på Kongens Mølle senere?

Kongens Lyngby kirkebog 1738-1744 mangler.

Kongens Lyngby Dom: Cantate 1745:
Niels Jensen paa Ørholm een Søn Engelbreth døbt. Faddere: Mad: Hofman, Harkop og Søn, Marcus Jørgensen.

Københavns Amts Nordre Birk. Skøde- og panteprotokol.
10.2.1747
Johan Lorentz Castenschiold, herre til Knabstrup, sælger en ham tilhørende Lee og Skiere Kniv Fabriqve med Privilegio, Ørholms Mølle kaldet, til Seig Lauritz Stub, fuldmægtig hos hands excellence høy velbaarne hl general og ober krigs secretaire Lerche.
10.2.1747
Lauritz Stub låner 7000 rigsdaler af Johan Lorentz von Castenschiold.

Kongens Lyngby torsdagen post 1751:
begr: Harkop fra Ørholm.

Københavns Amts Nordre Birk. Skøde- og panteprotokol.
11.12.1764
Lauritz Stub, ejer af Ørholm Mølle låner 16000 rigsdaler af general krigs commissaire Stephan Hansen i København.

Kongens Lyngby. 18.7.1765:
copulerede paa Ørholm Sr Amy Nielsen, fuldmægtig paa Bredde og Jomfr: Johanne Hunnæus efter konge Brev af 4.7. Forloverne hr Agent Peter de v. Hemmer og Sr Lauritz Stub.

Frederichs Tyske Kirke 27.1.1770.
begravet Gen: Kriegs Commiss: Steffen Hansen, 72 år.

København Sankt Nikolaj 5.8.1771:
begravet Lauritz Stub forhen eyere af Øerholms Lee og Skiære Fabriqve, 54 år, død af tærende sygdom, ?, begr: i Nordre Choreth No 161, fra Wimmelskaftet No 51.

Københavns Amts Nordre Birk. Skøde- og panteprotokol.
18.7.1771
blev efter foregaaende tilliusning ved Khafns Rytter Disticts Birche Ting og publication udi Adviserne samt paa behørige steder opslagne ? , saa og efter Høieste Rettes advocat velædle sr Uldals begiering paa ? Hof Rettes Assessorer Fogh & Frølund som skifteforvaltere udi afgl general krigs caommissaire Stephen Hansens sterfboe deres vegne holden offentlig auction tredie og sidste gang udi viinhandler S: Plums huus i Kiøbenhavn over Ørholms Mølle, Lee og Skiære Knivs Fabriqve beliggende udi Lyngbye Sogn paa Kiøbenhavns Amt, som forhen har tilhørt Sr Lauritz Stub, men efter ergangne dom af 25.3.1771 og paa følgende executions forretning af 16.5. næstefter, er bleven udlagt general krigs commissaire Stephen Hansens sterfboe og arvinger og derefter ved hammerslag paa auctions stedet bortsolgt til den høiest bydende paa efterfølgende conditioner saaledes lydende...
Ved auction sælges Ørholm Mølle med lee og skære kniv fabrique til fuldmægtig ved Brede Værker Amy Nielsen & Comp for 17110 rigsdaler.
19.12.1771
Amy Nielsen & Compagnie låner 12000 rigsdaler af høyædle og velbyrdige herr Justiie Raad Peter Boortmann her i staden (København).

Kongens Lyngby. 15.6.1772:
døbt Sr Amj Nielsens søn paa Ørholm, kaldet Adolph Arwedsen. Fadderne: Frue conferentze Raadjnde Rheder og Jomfr: Anna Maria Hunnæus, Hl Agent Peter v: Hemmert, Hl Johan Drewsen og Christian Drewsen fra Strand Møllen, Item Johan Arent Hunnæus, og Friderich Christian Hunnæus.

Kongens Lyngby. 16.10.1786:
begravet Madame Nielsen paa Ørholm, 40 år.

Kongens Lyngby. 11.12.1786:
begravet Amy Nielsen, ejer af Ørholm, 60 år.

Københavns Amt. Skifteprotokol. 4.1.1787:
Skiftet strækker sig over 24 opslag.
Skifte efter Amy Nielsen, ejer af Ørholms Lee og Skiære Kniv Fabrique og hans hustru.
Arvinger:
Deres barn: Adolph Arvesen Nielsen med værge hr. D? Hunæus.

Københavns Amt. Skiftebehandlingsprotokol. 27,1,1787 folio 126B, desuden folio 131, 137, 143, 164, 179, 182, 183, 187, 204, 216, 217 og 219.
Skifte efter Amy Nielsen og hustrues fælleds Boe.

Morten Høyer Skov betegnes som forpagter i Ørholm ved folketællingen i 1801. Hans bror Peder Schou er møllersvend.
Møller Morten Høyer Skov og Anne Margrethe Hintze blev gift 3.9.1801 i Kongens Lyngby. Møller Morten Høyer Skov og Anne Margrethe Hintzes søn Hans Peter blev født i Ørholm, døbt 10.1.1802 i Kongens Lyngby.
Møller Morten Høyer Skov og Anne Margrethe Hintzes datter Caroline Kirstine Marie Høyer (A3.2.4.3X) blev født i Ørholm, døbt 19.6.1803 i Kongens Lyngby.
Morten Høyer Skov og Anne Margrethe Hintzes søn Morten Højer blev født i Kongens Lyngby sogn, døbt 6.1.1805 i Kongens Lyngby. Det fremgår ikke hvad hans erhverv er eller hvor de bor, kun at de bor i Kongens Lyngby sogn. Kromanden i Frederichsdal Morten Højers søn Morten Højer blev begravet 21.12.1806 i Kongens Lyngby
Ved næste barns dåb 16.11.1806 i Kongens Lyngby er han kromand i Frederiksdal.
Kromand Morten Højer Schau får datteren Sophie Magdalene døbt 27.11.1808 i Kongens Lyngby.
Kromand Morten Høier i Frederiksdal får datteren Frideriche Petrine Octavia døbt 18.11.1810 i Kongens Lyngby.
Senere bliver han møller på Frederiksborg Slotsmølle og dernæst møller på Østre Mølle i Magleby på Møn.

 

Kilder:
Lyngby bogen 1962. Kai Uldall: Avisnyt om Kongens Lyngby for et par hundredår siden.
Wikipedia: Ørholm Mølle, med en god liste over ejerne.
Lyngby Taarbæk Stadsarkiv: Mølleåen; Møller og fabrikker ved Mølleåen og Mølleåen; et nationalt industriminde.
Axel H. Pedersen: Birketing i gl. Københavns Amt 1521-1965. Ole Kollerød. Birkedommer og politimester Fr. Knudsens opklaring af drabet i 1837 på kusken fra Ørholm papirfabriker. Folketælling 1787, 1801,
Adolph Arvesen Nielsen: 1787,

 

Østre Mølle i Magleby sogn, Mønbo herred, Præstø amt
Vindmølle. Ejendomsmølle, under Klintholm Gods fra 1791
Måske blev den efter 1824 kaldt Klintholm Mølle og efter 1835 Klintemøllen.
 
-1707  Jens Nielsen Anna Jensdatter
-1748-1761-  Christen Madsen ? Hemmingsdatter
1769-1777  Niels MogensenE) ?
1777-1791  Mogens NielsenE) Ellen Pedersdatter
1791-1796  Ditlev StaalE) Karen Berrig
1797-1798  enke Karen BerrigE)
1798-1820  Jacob Pedersen Brønnum ScaveniusE) Karine Lucia Debes
-1801-  Otto GrumS) ugift
-1802-1805-  Otto GrumM) Kirstine Jensdatter
-1815-  Christopher FrellsenM) Mette Christine Schram
-1816-1820  Morten Høyer Skov (Se A3.2.4.3X)FP) enkemand
1820-  Morten Høyer Skov (Se A3.2.4.3X)FP) Ane Marie Caroline Kyle
-1824  Otto GrumFP) Kirstine Jensdatter
1832-1838  Otto Christian GrumM) Ane Catrine Kappel
-1839-1863  Hans NielsenFP) Ane Catrine Nielsdatter
-1860-1877  Niels HansenB) ungkarl
1877-1890-  Niels HansenFP) ungkarl
B) mølleBestyrer
E) mølleEjer
FP) mølleForPagter
M) Møller
S) møllerSvend

 

Magleby (Møn) 23.4.1707:
Begravet Jens Nielsøn Møller af Østermølle, ætatis 58 aar.

Magleby (Møn) 9.11.1707:
trolovet Peder Pedersøn Aagesøn af Maglebye og Anna Jensdatter sl: Jens Nielsøns Møllers efterlefverske af Østermølle. Gift 4.1.1708.

Magleby (Møn) 15.3.1730:
Begravet Peder Ougesøn af Maglebye, som var 91 aar gl.

Møns Herred. Skøde- og panteprotokol. 11.6.1748
Anne Jørgensdatter, afgangne Hemming Christiansens enke i Budsemarche sælger til sin kære svigersøn Christen Madsen i Østermølle det hende i Borre Bye tilhørende hartkorn ager og eng.

Møns Herred. Skøde- og panteprotokol. 28.2.1761
Christen Madsen møller i Østermølle i Maglebye sogn låner 50 sldr af velærværdige og høylærde hr Gerhard Achthon sognepræst til Maglebye Menighed.

Møns Herred. Skøde- og panteprotokol.
23.11.1777
Niels Mogensen boende i Østre Mølle Maglebye sogn Østre herred paa Møen sælger sin mølle Østre Mølle kaldet til sin søn Mogens Nielsen for 899 rigsdaler.
Her står at han har købt møllen på den kongelige auktion i 1769 og at han fik det stadfæstet med skøde dateret 20.2.1772.
23.11.1777
Mogens Nielsen, møller i Øster Mølle, låner 400 rigsdaler af Sr Andreas Lund, skiødte hos høy og velbaarne her kammerherre von Lillienskiold, boende i Bachebølle.
24.11.1777
Mogens Nielsen, møller i Østre Mølle, låner 600 rigsdaler af sin kiære broder Chrillis Nielsen.

Møns Herred. Skøde- og panteprotokol. 8.2.1791
Mogens Nielsen sælger Østre Mølle ved Klintholm til højædle og velbyrdige hr: agent D. Staal i Stubbekøbing.
Her står i marginen: Solgt med Klintholm Hovedgaard og Gods, vide udskrivten af Landstings Protocollen Folio 37a den 27.6.1796. Men den er vist ikke på internettet 21.5.2024.

Stubbekøbing 22.7.1797
døde meget pludselig Hof Agent Velb: Hr: Ditløv Staal, kiøbmand her i byen og herre til Land Godset Klintholm paa Møen paa bemte: sin gaard Klintholm, og hans liig blev fredag d: 28de ejusd, under ringning og sang af 4 personer, biesat der i Maglebye Kirke. Næste dag blev hans liig hidført til skibs, og om aftenen kl: 11 af liiglauget baaret fra stranden til kirken, og indsat i sin famielie begravelse i Sacristiet, Ao ætat: 58.

Stege 3.10.1801:
mødte Albreth Nielsen her fra Stege og forlangte tillysning for ungkarl Otto Grum i Stege og pigen Kirsten Jensdatter ibidem... Forlovere: Albreth Nielsen og J. Staal, begge af Stege. Copulerede 30.10.1801.

Magleby (Møn) 4.8.1802:
lod mølleren Otto Grum og Kirsten Jensdatter conf: deres hiemme døbte søns daab, født d: 9.7.1802, kaldet Niels Henrich.

Magleby (Møn) 27.11.1803:
Mølleren Otto Grum og hustru Marie fik døbt datteren Catrine Margrete.

Magleby (Møn) 12.6.1805:
Mølleren ved Østre Mølle Otto Grum og hustru Kirstine fik døbt sønnen Otto Christian Grum.

Magleby (Møn) 3.5.1815:
fødtes Frello Frelsen, søn af møller ved Østre Mølle Christopher Frelsen og Mette Christine Schram, han blev døbt 31.5.1815.

Christopher Frellsen kom fra Langebæk Mølle og blev senere møller på Bogø.

Magleby (Møn) 13.4.1816:
Møller Høyers datter Sophie Magdalene i Østre Mølle blev begravet, 7½ år gammel.

Nykøbing Falster 1818:
Konfirmeret Catrine Magrete Grum, født 27.11.1803, datter af møller Grum.

Magleby (Møn) 14.4.1820:
Forpagter af Østre Mølle Morten Høyer Skov og Ane Marie Caroline Kyle blev gift.

Tidligere var Morten Høyer Skov møller på Ørholm Mølle og møller på Frederiksborg Slotsmølle. Efter Østre Mølle blev han gårdejer på den fædrene gård Bjerndrupgård i Stepping sogn sydvest for Christiansfeld.

Nykøbing Falster 1821:
Konfirmeret Otto Christian Grum, født 12.6.1805, søn af møller Grum.

Magleby (Møn) 12.6.1824:
døde Otto Grum, møller ved Klintholm Mølle, 55 år, begravet 18.6.1824.

Møns Herred. Skifteprotokol.
Registrerings Forretning 12.7.1824
efter mølle forpagter? Otto Grum.
Arvinger:
Enken Kirsten Jensdatter med laugværge hr forvalter Howitz af Klintholm
Deres sammenavlede børn:
Niels Hendrik Grum, 22 år
Otto Christian Grum, 19 år
Cathrine Magrethe, ugift
Skifte Samling 18.12.1824
efter møller Otto Grum af Østre Mølle.

Stege 20.6.1825:
Viet Niels Henrich Grum, dreiersvend, opholde sig Klintholm Mølle, 23 år, og Johanne Frederikke Gregorius i Stege, 32 år.

Magleby (Møn) 1. søndag efter Påske 1826
konfirmeret Jens Peter Grum, plejeforældre møller Otto Grum og Kirsten Jensdatter Østre Mølle.

Magleby (Møn) 2.11.1826:
døde Cathrine Margrethe Grum, datter af afdøde møller Grum paa Østre Mølle, 23 år, begravet 8.11.1826.

Magleby (Møn) 21.9.1832:
viet ungk: møller Otto Christian Grum af Klintholms Mølle, 27 år, og pige Ane Cathrine Kappel af Klintholms Mølle, 33 år.

Magleby (Møn) 14.7.1835:
døde Kirstine Jensdatter, enke efter afgangne møller Otto Grum af Klintemøllen, 70½ år, begravet 18.7.1835.

Møns Herred. Skifteprotokol. 15.7.1835
anmeldte drejemester Grum at hans moder Kirsten Jensdatter paa Klintholm Mølle ved døden er afgaaet. Hun efterlader sig kuns 2 myndige nærværende sønner som ikke forlanger skifte.

Magleby (Møn) 8.1.1836:
viet ungkarl og møllersvend Jens Peter Grum af Klintemøllen, 25 år, og pigen Karen Andersdatter af Klintemøllen, 21½ år gammel, født i Keldby.

Keldby 9.3.1836:
født Mette Kirstine Grum, datter af Inds: Jens Peter Ottesen Grum og Karen Andersdatter af Kjeldbyelille. Hun blev døbt 24.4.1836. Mad: Grum fra Klintemøllen b: B: Dreiermester Grum fra Stege, Carl Jungberg ibid og ungk: Jens Rasmussen af Kjeldbyelille.

Magleby (Møn) 3.5.1838:
Afgangsliste: møller Otto Christian Grum af Øster Mølle, 33 år, hans kone Ane Cathrine Kappel, 36 år, hans plejebror møllersvend Jens Peter Grum, 27½ år, hans kone Karen Andersdatter, 25 år, deres datter Mette Kirstine Jensdatter, 2½ år, flytter til Aalebekgaard.

Jens Peter Grum er mølleforpagter i 1845 på Frenderup Mølle

Magleby (Møn) 16.3.1839
blev Lars Hansen født, døbt 20.5.1839, søn af møller Hans Nielsen og Ane Cathrine Nielsdatter af Østermølle.

Magleby (Møn) 9.4.1841
blev Cathrine Elisabeth Hansdatter født, døbt 6.6.1841, datter af mølleforpagter Hans Nielsen og Ane Cathrine Nielsdatter af Budsemarke.

Magleby (Møn) 1. søndag efter Påske 1843
konfirmeret Niels Hansen, søn af mølleforpagter Hans Nielsen paa Klintholms Mølle og Ane Cathrine Nielsdatter.

Magleby (Møn) 1. søndag efter Påske 1845
konfirmeret Peder Hansen, søn af mølleforpagter Hans Nielsen og Ane Cathrine Nielsdatter af Klintemøllen.

Magleby (Møn) 1. søndag efter Påske 1848
konfirmeret Ane Kirstine Hansdatter, datter af mølleforpagter Hans Nielsen og Ane Cathrine Nielsdatter paa Klintemøllen.

Magleby (Møn) 1. søndag efter Påske 1850
konfirmeret Hemming Hansen, søn af møller Hans Nielsen og Ane Cathrine Nielsdatter paa Klintemøllen.

Magleby (Møn) 1. søndag efter Påske 1853
konfirmeret Lars Hansen, søn af møller Hans Nielsen og Ane Cathrine Nielsdatter paa Klintemøllen.

Magleby (Møn) 1. søndag efter Påske 1855
konfirmeret Cathrine Elisabeth Hansdatter, datter af mølleforpagter Hans Nielsen og Ane Cathrine Nielsdatter af Klintemøllen.

Magleby (Møn) 7.8.1863
døde Hans Nielsen, forpagter af Klintemøllen, eier af Tiendegaarden i Borre sogn, 62 år, gift. Han blev begravet 12.8.1863.

Magleby (Møn) 21.7.1877
døde Ane Kathrine Nielsdatter, enke efter møller Hans Nielsen, eier af Tiendegaarden i Borre sogn, hvor hun opholdt sig, 76 år, hun hørte her til menigheden. Hun blev begravet 26.7.1877.

Møns Herred. Skifteprotokol. 17.10.1878.
fremlagdes til Protokollen en den 8de dennes dateret anmeldelse, hvori meddeles, at boet efter Ane Cathrine Nielsdatter og tidligere afdøde mand: eier af "Tiendegaarden" i Borre sogn Hans Nielsen, er overtaget af de nedennævnte og myndige arvinger.
Niels Hansen, eier af Tiendegaarden
Lars Hansen, gaardbestyrer af Tiendegaarden
Hemming Hansen, ungkarl i Tiendegaarden
Jens Rasmussen, gaardeier i Raabymagle (han er vel gift med en datter)

 

Kilder:
Eyvind Lyngsie Jakobsen: En dansk Schram/Skram-slægt fra Sønderjylland (Hertugdømmet Slesvig). Personalhistorisk Tidsskrift 2016.
Folketællinger: 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 1870, 1880, 1890,

 

Videre arbejde:
Det er ikke lykkedes at finde Otto Grums første barns konfirmation.
Når man søger på internettet efter Nykøbing Falster mølle får man kun en mulig, nemlig Ejegod Mølle. Den er opført 1816 som hollandsk mølle til afløsning af en gammel stubmølle. Otto Grum ser ud til at forsvinde fra Øster Mølle på det tidspunkt. Hans to yngste børn konfirmeres i Nykøbing Falster 1818 og 1821. Kan han være den første møller på den ny Ejegod Mølle?
Otto Grum optræder ikke som fadder i Nykøbing Falster 1818-1821

 


 

 

Håndværkere

Skomagere

København
Simon Cronberg (1600.02) Skomager -1641-1661
Simon Cronberg (1600.02) Oldermand  1661-1669-
Olaus Cronberg (1700.23) Skomagermester  1784-1811
Christopher Adamsen Marqvard (gift med 1700.34) Skomager  1787-1811
Christian Jacobsen Cronberg (1800.15) Skomagerdreng  1799-1801
Christian Jacobsen Cronberg (1800.15) Skomagersvend  1801-1815
Ole Jonsen Harested (gift med 1700.26) Skoflikker -1801-
Johannes Ebbesen Cronberg (SE03) Skomagerdreng  1801-
Johannes Cronberg (SE02) Skomagerdreng -1805 
Jens Kronberg (1800.03) Skomagersvend  1810-1815
Jens Kronberg (1800.03) Skomagermester  1815-1832
Johannes Olsen Strøm (gift med 1700.34.2) Skomagermester  1816-1835
Johan Frederich Norlin (se 1700.35.4) Skomagersvend  1818-1827
Christian Frederik Cronberg (1800.03.3) Skomagerdreng  1834-
Christian Frederik Cronberg (1800.03.3) Skomagersvend -1840-
 
Præstø
Mathias Salomon Larsen (ES1X) Skomager 1723-1762
 
Roskilde
Willum Simonsen (gift med 1700.03.1) Skomagersvend 1758-1782
 
Vordingborg
Jonas Kronberg (D1) Skomager 1750-1782
Nicolai Eeg (se B1.6) Skomager 1771-1782
Nicolai Eeg (se B1.6) Skomager 1803-1808
 
Ålborg
Sven Nilsson Cronberg (SE04) Skomagersvend 1855-1891
 
Århus
Christian Frederik Cronberg (1800.03.3) Skomagersvend -1855-
Christian Frederik Cronberg (1800.03.3) Skomagermester 1860-1869


 

 

Flåden

Af følgende lister ses at de tre Cronberg der indgår findes blandt spredte Cronberg. Resten er gift med Cronberg kvinder fra familierne B og D eller fra spredte Cronberg. Man kunne så formode at de spredte Cronberg, mest sandsynligt tilhører familierne B og D.

Tak til museumsinspektør på Tøjhusmuseet Jakob Seerup, som har været yderst hjælpsom med forklaringer om flådens organisation og arkivalier. Jakob Seerups Forskerblog kan anbefales, som et rigtigt godt sted at læse om flådens ansatte og deres liv.

De ansatte i flåden boede som oftest i Nyboder og benyttede for det meste Holmens Kirke.

Et problem med flådens ansatte er, at mange døde på rejse. Deres begravelser er ikke noteret i kirkebøgerne.

Links:
Søruller 1796-1860
Flådens Mandskabslister - Kom godt i gang!
daisy, Divisionsbøger 1770-1856.
daisy, Præsentationsbøger 1746-1847.
daisy, Skibsbøger 1739-1761.
Jørgen Green: Fra lægdsrulle til sørulle og søværnets arkiver m.m. 2017
Jørgen Green: Slægtsforskning i Hærens og Søværnets arkiver 2015
Jørgen Green: Foredrag om hærens og Søværnet Arkiver
Daisy: Mandtalsbøger med mere om håndværkerstokken
Husbøger for Nyboders beboere1732-1924.
Husbøger over Nyboder 1721-1797.
H. D. Lind: Nyboder og dets Beboere især i ældre Tid. København 1882
Søetaten, Skifteprotokoller og Register 1659-1779

 

Sejlende stampersonel

Flådens sejlende stampersonel er opdelt i tre divisioner og efter 1755 i fire divisioner. Hver division er opdelt i ti kompagnier.
I en vigtig kilde som Holmens kirkebog bruges også en alternativ nummerering hvor kun kompagni nummeret nævnes, men til gengæld gives kompagnierne fortløbende numre. Se følgende eksempler:

Division og kompagni Kun kompagni
1. division 2. kompagni 2. kompagni
2. division 6. kompagni 16. kompagni
2. division 10. kompagni 20. kompagni
3. division 4. kompagni 24. kompagni
Eksempler på de to nummererings systemer. (se A3.7)

For at undgå forvirring benyttes her nummerering med division og kompagni uanset kildens nummereringsform.

1. division 2. kompagni  
Bendt Cronberg (1700.11) opløber nr. 95 1745-1747
  matros nr. 31 1747-1751
Bendt Jensen (1700.11XY) reserve nr. 96 1745
  reserve nr. 7 1745
  matros nr. 87 1746-1751
  kvartermester nr. 6 1751-1752
  kvartermester nr. 5 1752-1762
 
1. division 3. kompagni
Peder Christian (gift med B1.4) underkonstabel 1774
Jacob Johansen Jesmund
(svigerfar til 1800.03)
kvartermester 1782
 
1. division 5. kompagni
Lars Larsen (gift med D3.4) matros nr. 18 1802
 
2. division 1. kompagni
Jochum Frederich Cronberg (DE02)   1744-1745
  opløber 1747
  matros 1748-1749
Christian Haag (1700.35.5) Underkonstruktions
assistent
1840-1850
 
2. division 6. kompagni
Abraham Jacobsen
(DE02’s kones første mand)
matros -1745-1747
Espen Hansen (gift med D2.1) matros  1776-1785
 
2. division 8. kompagni
Peder Christian (gift med B1.4) matros 1764
 
3. division 2. kompagni
Johan Jørgen Cronberg? (T05) matros -1766-1773-
 
3. division 5. kompagni
Peder Christian (gift med B1.4) matros 1767
 
3. division 6. kompagni
Johan Schmidt
(L8’s kones første mand)
matros nr. 39 1795-1809
 
4. division 1. kompagni
Morten Cronborg
(1700.60)
  1775

 

Søartilleriet
3. kompagni. Indgår i 3. division.

Johan Michel Draber (gift med B2) bøsseskytte nr. 92 1734-1739

 

Enrollerede matroser
Enrollerede matroser var ikke ansat i divisionerne men en slags værnepligtige fra sølimitterne.

Johan Magnus Aagesen (gift med 1700.22) enrolleret matros 1786
Mogens Jørgensen Holm (gift med D3.4) enrolleret matros 1786, 1790
Johan Erichsen Kylling (forlovet med D3.4) enrolleret matros 1792
Johannes Jensen Cronberg (L8) enrolleret matros
af sjællandske distrikt,
Ho? nr. 2243
1812-1823

 

Håndværkerstokken
Håndværkerstokken var inddelt i 5 kompagnier i midten af 1700 tallet.

Man inddelte håndværkerne i syv klasser alt efter dygtighed. De dygtigste var af 1. klasse, mens de nye og de mindst dygtige var af 7. klasse.

2. kompagni
Søren Jørgen Jensen (gift med B2.2) tømmermand 1761-1801
Christian Haag (1700.35X) tømmermand 2. klasse 1803-1811
Johannes Jensen Cronberg (L8) tømmermand 2. klasse 1803-1811
 
4. kompagni
Mogens Jørgensen Holm (gift med D3.4) tømmermand nr. 69 1788, 1791
Rasmus Christophersen (gift med D3.5) tømmermand nr. 177 1788
Christian Haag (1700.35X) tømmermand 3. klasse 1801
 
Ukendt kompagni
Andreas Hansen Rosendahl (bror til 1700.11XY) skibstømmermand 3. classe -1762-
Niels Jørgensen (gift med B1.2) skibstømmermand 1764
Johan Magnus Aagesen (1700.22X) skibstømmermand 1787

 

Rugdrenge

Jens Mikkelsen Kronberg (1700.68) 1771-
Johannes Jensen Cronberg (L8) 1782-

 

Håndværkerstokkens skole

1. håndværkerstoks skole
Johannes Jensen Cronberg (L8) 1794


 

 

Hæren

Livkompagniet kaldte man det kompagni i et regiment, som regimentschefen førte kommando over. Kan ses her.

Links:
Karsten Skjold Petersen. Geworbne Krigskarle. Hvervede Soldater i Danmark 1774-1803. Copenhagen: Tøjhusmuseet Museum Tusculanums Forlag, 2002. 399 pp., ISBN 978-87-7289-796-7. Læs anmeldelse.
Hirsch' kartotek over danske og norske officerer.
Wadschier: Officerer og enheder under adels- og enevælden.
Wikipedia: Danske regimenter
Berliens kartotek over danske og norske officerer
Forsvarets Arkiver - Dannebrog. Organisation, arkivalier
Forsvarets Arkiver - Registre og hjælpemidler.
Forsvarets Arkiver - Militær og forsvar.
Forsvarets Arkiver - Vejledning og oversigt.
Forsvaret - Hærens enheder.
Nationalmuseet - Hærens organisation ca. 1660-1814 - Hvervning.
Militære udtryk og forkortelser.
Jørgen Green: Slægtsforskning i Hærens og Søværnets arkiver 2015
Jørgen Green: Foredrag om hærens og Søværnet Arkiver
Hans Chr. Wolter: Hærens registrering af udskrevne og hvervede i Personalhistorisk Tidsskrift 1987 no. 1.
Daisy Stambog.
Daisy Stambøger.

 

Grenaderkorpset 1701-1763
1763 indgår regimentet i Garden til Fods.
Garnisoner:
?-1728 København og Roskilde
1728-1732 København, Roskilde og Ringsted
1732-1742 København, Roskilde, Ringsted, Hillerød og Sorø. Hvert andet år hele korpset i København.
1742-1763 København og Flensborg
Links:
Kartotek over Grenaderkorpsets justitsprotokol 1712- 1763
Justitsprotokoller (1712 - 1763)
Wikipedia

Major Gafrons kompagni (1701-1707)
Johan Michel Draber (Svigerfar til B2)   1704
 
Kaptajn von der Lyhes kompagni (1707-1712)
Johan Michel Draber (Svigerfar til B2) Tambur 1708-1709
 
Baron Bjelkes kompagni (1718-1728)
Johan Michel Draber (Svigerfar til B2)   1720
 
Major Schlubhuts kompagni (1716-1734)
Daniel Cronberg (1700.03) Grenader 1731
 
Ukendt kompagni
Johan Michel Draber (Svigerfar til B2) Tambur 1715-1725
Daniel Cronberg (1700.03)   1729-1730
Daniel Cronberg (1700.03)   1743-1744
Johan Cronberg (1700.58)   1756

 

Sjællandske geworbne Regiment 1679-1768
Regimentet hed tidligere Sjællandske Landregiment til Fods og senere Kronprinsens Regiment
Navne
Garnisoner:
1729-1731 København, Holbæk og Kalundborg
1731-1852 København. 1791 Sølvgade Kasserne
1734-1737 Helsingør
1744-1747 Nyborg
1745-1747 Helsingør
1758-1758 Glückstadt
1760-1760 Sønderborg og Nordborg
1762-???? Frederiks?
1765-1768 Helsingør
Links:
Wikipedia

kaptajn von der Weides Kompagni
Gert Cronberg (1700.18) Grenader 1729
Gert Cronberg (1700.18) Musketer 1731-1733
 
major Vinds Kompagni
Gert Cronberg (1700.18)   1738-1742
 
kaptajn Jacobi Kompagni
Ole Jonsen Herstadt (se 1700.26)   1764

 

Kronprinsens Regiment 1768-1808
Regimentet hed tidligere Sjællandske Sjællandske gevorbne Regiment og senere Kronens Regiment
Navne
Garnisoner:
1731-1852 København. 1791 Sølvgade Kasserne
Links:
Wikipedia

kaptajn Jacobi Kompagni
Ole Jonsen Herstadt (se 1700.26) Musketer 1769

 

7. Bataljon havde gennem tiden forskellige navne. Her følger 4 af regimenterne.
Links:
Garnisoner
Regimentets navne

 

Marine Regimentet 1680-1741
Hed tidligere Vogels Marinekompagni og senere Bornholmske Infanteriregiment.
Garnisoner:
1680-1684 København. Under flådens styrelse
1684-1684 Kristiansø. Under flådens styrelse
1692-1692 København
1700-1700 Sachen og Østrig
1701-1701 København
1704-1704 København og Kronborg
1705-1706 Eutin
1707-1708 Rendsborg
1710-171? Helsingborg og Gadebusch
1714-1714 Glückstadt
1716-1716 Rendsborg og Oldenborg
1720-1721 Husum, Frederiksstad og Rendsborg
1721-1722 Oldenborg og Rendsborg
1722-1723 Oldenborg, Haderslev, Frederiksstad og Husum
1723-1733 Oldenborg, Fredericia og Nyborg
1733-1734 København, Fredericia og Nyborg
1734-1739 København
1739-1741 Helsingør
Links:
Wikipedia

Ukendt Kompagni
Gert Cronberg (1700.18) Musketer 1737

 

Bornholmske Infanteriregiment 1741-1785
Hed tidligere Marine Regimentet og senere Aarhusiske Infanteri Regiment.
Garnisoner:
1741-1742 Hannover i engelsk tjeneste
1742-1743 Rendsborg og Frederiksstad
1744-1749 Rendsborg
1750-1752 Rendsborg og Fredericia
1753-1754 Rendsborg
1755-1757 Rendsborg og Glückstadt
1758-1759 Rendsborg
1760-1762 Rendsborg og Frederiksstad
1763-1774 Rendsborg
1775-1785 Fredericia og Middelfart

oberstløjtnant Blüchers Kompagni
Johan Jørgen Cronberg (1700.38) Sergent 1748-1756
 
1. Grenader Kompagni
Christopher Severin (se 1700.65) Menig 1770-1771
  korporal 1771-1776
  Fourer 1776-1778
  Kommandør Sergent 1778-1785
 
Major v. Suckows Kompagni
Christopher Severin (se 1700.65) sergent 1783

 

Aarhusiske Infanteriregiment 1785-1790
Hed tidligere Bornholmske Infanteriregiment og senere 1. Jyske Infanteri Regiment.
Garnison:
1785-1790 Århus

1. Grenader Kompagni/ oberst Harboes Kompagni
Christopher Severin (se 1700.65) Kommandør Sergent 1785-1790

 

1. Jyske Infanteriregiment 1790-1842
Hed tidligere Aarhusiske Infanteriregiment og senere 7. Linie Infanteribataillon.
Garnisoner:
1790-1816 Århus
1816-1842 København

1. Grenader Kompagni
Christopher Severin (se 1700.65) Kommandør Sergent 1790-1804
  Second Løjtnant 1804-1808
  Premier Løjtnant 1808-1810
  Kaptajn og kompagni chef 1810-1816
  Major 1816
 
Ukendt Kompagni
Thomas Ferdinand Severin (1700.65.2) Fændrik 1800-1803
  second løjtnant 1803-1806
  premier løjtnant 1806-1811
  stabskaptajn 1811-1816

 

Prins Christians Regiment 1699-1747
Regimentet hed tidligere Prins Frederiks Regiment og senere Kronprinsens Regiment.
Navne
Garnisoner:
1729-1731 København
1732-1733 København og Helsingør
1734-1742 København
1743-1745 København og Helsingør
1746-1753 København
Links:
Wikipedia

Cronenberg (C)s Kompagni 17??-1737
Johan Cronenberg blev vicekommandant
på Bornholm 1737-1750.
 
kaptajn Dückers Kompagni 1738?-1746
Johan Christian Cronberg (1700.19) Musketer 1739-1744

 

9. Bataljon havde forskellige navne gennem tiden. Her følger 2 af regimenterne.

 

Slesvigske Geworbne Infanteriregiment/Slesvigske Infanteriregiment 1735-1785
Regimentet hed tidligere 1. Danske Infanteriregiment og senere Riberske Infanteriregiment
Navne
Garnisoner:
1734-1740 Rendsborg, Nyborg og Fredericia
1740-1741 Rendsborg, Nyborg, Fredericia og Frederiksstad
1741-1742 Hannover (I engelsk tjeneste) og Rendsborg
1742-1745 Rendsborg og Fredericia
1745-1747 Rendsborg og Frederiksstad
1745-1757 Rendsborg og Frederiksort
1757-1758 Rendsborg og Glückstadt
1758-1758 Itzehoe, Kloster Land, Elmshorn, Slesvig og Flensborg
1762-1762 Traventhal, Gladesbrügge, Gr. U. Kl. Läsch, Flensborg, Bebensee og Mötzen
1763-1764 Rendsborg og Frederiksstad
1764-1779 Rendsborg
1779-1785 Ribe, Varde og Ringkøbing
1785-1789 Ribe

4. Kompagni
Johan Philip Cronberg (1700.38.1) Sergent 1780-1785
måske er han anbragt i et forkert regiment

 

Riberske Regiment 1785-1790
Regimentet hed tidligere Slesvigske Geworbne Infanteriregiment og senere 2. Jyske Infanteriregiment
Navne
Garnisoner:
1779-1785 Ribe, Varde og Ringkøbing
1785-1789 Ribe
1789-1789 Husum
1790-1803 Rendsborg

4. Kompagni
Johan Philip Cronberg (1700.38.1) Fourer 1785-1788

 

Det Viborgske Regiment

kaptajn Peter Helmichs Kompagni
 
Ukendt Kompagni
Carl Frideric Wagner (se 1700.26) Fourer 1787

 

Oldenborgske gevorbne Regiment (infanteriregiment) 1679-1785
Hed tidligere Oldenborgske nationale Regiment (fodregiment) og senere Sjællandske Infanteriregiment
Links:
Navne
Garnisoner
1682-1682 Christiansb?
1716-1716 København
1728-1728 København
1728-1733 Rendsborg
1733-1743 Oldenborg
1743-1747 Oldenborg og Rendsborg
1747-1753 Oldenborg, Rendsborg og Glückstadt
1753-1758 Oldenborg og Rendsborg
1758-1758 Krempe og Wilster
1761-1761 Rendsborg
1762-1762 Tønder
1763-1763 Rendsborg og Slesvig
1764-1768 København
1768-1770 Helsingør
1770-1785 København

Eversens Kompagni
Carl Matthies Cronberg (1700.17) Musketer 1727-1728
 
Kaptajn Oertz Kompagni
Cronberg (1700.52)   1755

 

3. Jyske Infanteriregiment 1790-1842
Regimentet hed tidligere Ålborgske Infanteriregiment og senere 11. Linie Infanteribataillon
Navne
Garnisoner:
1779-1785 Ålborg og Nibe
1785-1816 Ålborg
1816-1820 København
1820-1842 Ålborg

Grenader Kompagniet
Johan Balser (se B1.6XY) Piber 1809
 
Ukendt Kompagni
Anders Christian Jerup (se 1800.1) Gevorben soldat 1801

 

Artilleriet
Artilleriet omfatter betjening af kanoner hvadenten det var på skibe, søetaten, eller på søbatterier, landetaten. I perioder var det samlet i andre opdelt. I det følgende er det ikke helt klart om det er det ene eller det andet.

Links:
Jørgen Green: Foredrag om hærens og Søværnet Arkiver side 7: Artilleriet fra 1683
P. Andersen: Bidrag til Søartilleriets Historie

 

Det kongelige Artilleri Corps

Kaptajn Bauditz kompagni
Anders Jensen (E2.02.3) ? -1823-
 
Pontonnerkompagniet
Anders Jensen (E2.02.3) Overkonstabel -1834-1840-

 

1. Artilleriregiment(Danske) 1842-
Links:
Wikipedia

Ukendt Kompagni
Anders Jensen (E2.02.3) Overkonstabel -1845-1853
Carl Christian Nielsen (se L8.3.2) Trompeter  1861-

 

2. Artilleriregiment 1867-
Links:
Wikipedia

Ukendt Kompagni
Carl Christian Nielsen (se L8.3.2) Trompeter 1870

 

2. Dragonregiment 1842-1848
Regimentet hed tidligere Livregiment lette Dragoner og senere Holstenske Dragonregiment
Navne
Garnisoner:
1815-1848 Itzehoe, ? og Kiel
1816-1820 Rendsborg
1829-1848 Altona

Ukendt Kompagni
Johan Henrich Marcus Cronberg (1700.38.1.2) Korporal  
Jens Christian Cronberg (1800.21) Korporal  

 

5. Dragonregiment 1842-1932
Regimentet hed tidligere Jyske Regiment lette Dragoner og senere Jyske Dragonregiment
Navne
Garnisoner:
1785-???? Randers
1851-1852 Sydslesvig og Flensborg
1858-1859 Randers og Horsens Links:
Jydske Dragonregiment

Ukendt Kompagni
Nicolaj Ahrend Cronberg (1700.38.1.5) Quartermester 1814-1815
Jens Christian Cronberg (1800.21) Korporal 1830

 

3. Jyske Nationale Rytterregiment 1675-1748
Regimentet hed tidligere 2. Jyske Nationale Rytterregiment og senere 2. Jyske Regiment Rytteri.
Navne
Garnisoner:
1732-1739 Vordingborg og Præstø.
1736-1736 Køge. Uden mandskab.
1739-1747 Vordingborg, Præstø, Køge, Lystager og Næstved
1747-1758 Vordingborg, Næstved, Præstø og Køge.

Oberst Kalckreutz kompagni
Jørgen Jørgensen Kirckmann (A1.2) Trompeter 1737
 
Ritmester von Barners kompagni
Henrik Kronberg (B4) Rytter 1738
 
Ritmester Poppes kompagni
Henrich Pedersen Gad (se A1Y) Rytter 1738
 
Grev Ahlefeldts kompagni
Jonas Kronberg (D1) Rytter 1741-1744

 

Ukendt Regiment

 
Ukendt Kompagni
Ole Jonsen Harested (gift med 1700.26) garder til fods 1792-1795