Cronberg familier i Danmark

  Forside > Spredte personer i 1800-tallet

Forside

Spredte personer i 1600-tallet

Spredte personer i 1700-tallet

Spredte personer i 1800-tallet
1800.01 Simon NielsenCronberg
1800.01.1 Julie Marie Emilie Cronberg
1800.01.1.1 Bolette Petrine Horstmann
1800.01.1.2 Anette Louise Augusta Horstmann
1800.02 Johannes Jensen Cronberg
1800.02.1 Frantz Andani Cronberg
1800.02.2 Lorenze Thalia Theresia Cronberg
1800.02.1.1 Laura Franzine Cronberg
1800.02.1.1.6 Ane Marie Hansen
1800.02.1.1.6.1 Rosa Frandsine Hansen
1800.02.1.1.6.2 Kaj Frederik Hansen
1800.02.1.1.6.1.1 Finn Jensen/Chronberg
1800.03 Jens Kronberg
1800.03.3 Christian Frederich Cronberg
1800.03.4 Christiane Oline Emilie Cronberg
1800.03.5 Christian Kronberg
1800.03.6 Josephine Caroline Cronberg
1800.09 Erik Cronberg Albert Alfred Rudolph Holst Eriksen
1800.15 Christian Jacobsen Cronberg
1800.16 Henriette Petrine Kronberg
1800.16.1 Essum Kronberg Jespersen
1800.19 Cathrine Cronberg
1800.21 Jens Christian Cronberg
1800.22 Krohnberg
1800.23 Mette Rasmussen
1800.24 Henrik Kronenberg
1800.24.2 Herman Heinrich Kronenberg
1800.24.2.1 Jens Valdemar Kronenberg
1800.24.2.2 Margrethe Edel Ida Kronenberg
1800.25 Christen Kronborg Nielsen
1800.26 Ane Kronberg
1800.27 Laurits Christian Peter Kroneberg
1800.28 Cathrina Cronberg
1800.29 Kronborg
1800.30 Hendrik Cronberg Hansen
1800.32 Niels Peter Kronberg Larsen

 

Spredte personer i 1800-tallet

 

1800.01  Simon Nielsen Cronberg

Ved trolovelsen og vielsen(2) hedder han Niels, ved vielsen(1) og datterens dåb Nielsen.

1801 bor Johanne Jerup hos forældrene i Doctorens Gade i Ålborg.

1806 er Simon Cronberg Gartner(Gärtnergesell).

Trolovet 28.9.1806 og gift ( 1) ( 2) 27.10.1806 i Frederiks Tyske Kirke, København med Johanne Andersdatter Jerup (1800.01X), født ca. 1785, datter af gevorben soldat ved 3. Jyske infanteri Regiment Anders Christian Jerup (1761-) og Johanne Lydersdatter (1751-).
Børn:
1800.01.1 Julie Marie Emilie Cronberg, født 5.1.1807, døbt 10.1.1807 på den Kongelige Fødselsstiftelse, København.

17.9.1809-25.11.1812 modtager datteren Julie Marie Emilie Cronberg almisse fra fattigvæsenet. Af Almisse Protokollen løbenummer 224 fremgår at:
Bopæl er Vesterbro 47
"Paa Faderns Begiæring er dette Barn udleveret til ham til nogen Forsørg, og Kaartet inddraget d 25 Nov: 1812"

Da datteren bliver konfirmeret i 1822 bor hun hos faren på Vesterbro.

 

 

1800.01 Simon Nielsen Cronberg
2. generation

1800.01.1   Julie Marie Emilie Cronberg
Født 5.1.1807, døbt 10.1.1807 på den Kongelige Fødselsstiftelse, København, datter af Simon Nielsen Cronberg (1800.01) og Johanne Andersdatter Jerup.

Konfirmeret 6.10.1822 i Frederiksberg Kirke. Da boede hun hos faren på Vesterbro.

Gift 20.10.1833 i Frederiksberg kirke, København, med Jørgen Horstmann, døbt 30.1.1805 i Kirke Såby ca. 10km vest for Roskilde, søn af kaptajn August Jacob Gregorius Vilhelm Horstmann og Ane Cathrine Frederiche Jørgensen.
Adoptivbørn:
1800.01.1.1 Bolette Petrine Horstmann, født 25.5.1841 på Den Kongelige Fødselsstiftelse, døbt 1.6.1841 sammesteds
1800.01.1.2 Anette Louise Augusta Horstmann, født 27.2.1845 Tøjhusgade 84, døbt 3.10.1845 i Holmen.

Ved vielsen boede hun på Gammel Kongevej.

Enkekassen 11.10.1833 pensionspolice 16443

Jørgen Horstmann er kongelig berider. De bor i Staldmestergården, staldbetjent bygningen, Prins Jørgens Ridebanestalde, Tøjhusgade 84, i København.

I 1837 dør Jørgen Horstmanns mor. Da bor hans forældre også i Staldmestergården.

 


Staldmestergården set fra Prinsens Bro.
Tøjhusgade går indad, til venstre i billedet.
Foto: Janne Wedenborg, arkitekt • webdesigner ©

Fra folketællingen i 1845 står Bolette som datter af Julie Cronberg og Jørgen Horstmann.

Jeg havde lidt problemer med at finde datteren Anettes dåb, men det lykkedes. Det viser sig at hun er døbt Anette Louise Augusta Petersen, uægte født datter af tjener Jørgen Christophersen og Ane Pedersdatter, Tøjhusgade 84. Horstmann er fadder. I folketællingen 1850 står hun som datter af Julie Cronberg og Jørgen Horstmann.

Jørgen Horstmann døde 9.12.1871, Tøjhusgade 15, begravet 15.12.1871 fra Holmen.

Julie Marie Emilie Cronberg døde 12.12.1884, Tøjhusgade 15, begravet fra Hof og Slotskirken 18.12.1884 på Holmens kirkegård.

 

 

1800.01 Simon Nielsen Cronberg
3. generation

1800.01.1.1   Bolette Petrine Horstmann
Født 25.5.1841 på Den Kongelige Fødselsstiftelse, døbt 1.6.1841 sammesteds, forældre ukendte, adopteret før 1845 af Julie Marie Emilie Cronberg (1800.01.1) og Jørgen Horstmann.

Bolette er ikke angivet med efternavn ved sin dåb, men ser ud til at hedde Horstmann siden sin adoption.

Konfirmeret 12.10.1856 i Hof og Slots Kirken.

Gift 5.6.1868 i Hof og Slots Kirken med Examinatus Juris Carl Christian Julius Hansen, født 17.11.1840 i Næstved, søn af Stephan Peter Hansen (1813-) og Christiane Sophie Severine Qvistgaard (1818-).
Børn:
• Stefan Jørgen Horstmann Hansen, født 6.5.1871 i Næstved, døbt 4.6.1871 i Næstved Sankt Morten.
• Urban Marcus Horstmann Hansen, født 16.2.1876 i Næstved, døbt 16.4.1876 i Næstved Sankt Morten

Stefan sløjfede efternavnet Hansen i 1919. Læs mere om Stefan på Michael EneRiis hjemmeside

1880 bor de i Sankt Mortensgade matrikel nr. 85 i Næstved.

Carl Christian døde 24.1.1911 i Næstved, begravet 29.1.1911 i Næstved Sankt Morten.

Ved folketællingen 1.2.1911 bor Bolette i Jernbanegade i Næstved, men opholder sig midlertidigt i Appernæs hos sin søn Stefan, som er godsforvalter på Gavnø Gods. Desuden er Stefans kusine Nanna Gyritha Gamborg på besøg fra København. Hun er gift Schlanbusch.

Bolette døde 12.3.1930 Jernbanegade 25 i Næstved, begravet 16.3.1930 i Næstved Sankt Peder.

Links:
Hansen, Carl Christian Julius i Danske Sagførere
Horstmann, Stephan Jørgen i Danske Sagførere

 

1800.01.1.2   Anette Louise Augusta Horstmann
Født 27.2.1845 Tøjhusgade 84, døbt 3.10.1845 i Holmen, datter uden for ægteskab af tjener Jørgen Christophersen og Ane Pedersdatter, adopteret før 1850 af Julie Marie Emilie Cronberg (1800.01.1) og Jørgen Horstmann.

Anette blev døbt Petersen, men ser ud til at hedde Horstmann fra sin adoption.

Gift 27.10.1876 i Hof og Slots Kirken med sagfører Niels Christian Gamborg, født 28.8.1845 i Bedsted, søn af sognepræst Niels Christian Gamborg (1803-1872) og Nanna Gyrithe Foersom (1804-1891).
Børn:
• Jørgen Christian Gamborg, født 21.10.1877, døbt 25.11.1877 i Nykøbing Mors
• Nanna Gyritha Gamborg, født 1.2.1879, døbt 6.4.1879 i Nykøbing Mors

1880 bor de Kirkestræde matrikel nr. 61f-h i Nykøbing Mors.

Niels Christian Gamborg døde 9.3.1902 på sygehuset i Nykøbing Mors, begravet 14.3.1902 i Nykøbing Mors.

Anette Horstmann døde 10.5.1902 i Nykøbing Mors, begravet 16.5.1902 i Nykøbing Mors.

Links:
Gamborg, Niels Christian i Danske Sagførere


 

 

1800.02  Johannes Jensen Cronberg
Sandsynligvis døbt 23.8.1778 i Holmen og sandsynligvis søn af Jens Jochumsen (1700.70) og Maria Elisabeth Jacobsdatter.

Konfirmeret ( 1, 2) 5.10.1794 i Holmen. Han er en af seks fra første Haandværksstoks Skole.

Stilling og bopæl
1782 Enroulleret dreng(rugdreng)
1794 1. håndværkerstoks skole
1800 Tømmermand 8. Compagni 5. Cl No 122
1801 Tømmermand 4. Compagni 3. Cl No 153
1803 Tømmermand 2. Compagni 2. Cl No 168 Haregade
1804 Tømmermand 2. Compagni 2. Cl No 143
1805 Tømmermand 2. Compagni 2. Cl No 124
1810 Tømmermand 2. Compagni 2. Cl No 52
1811 Tømmermand 2. Compagni 2. Cl No 42
1812 Enroulleret matros af sjællandske distrikt, Ho nr. 2243
1813 Enroulleret matros af sjælland ? No 10010 L No 86, Salviegade 21
1815 Indrulleret matros i Tulipangade 14
1816 Krokodilgade 16
1821 Krokodillegaden 15
1821-1823 Enroul: Timiansgaden N 18
1823 indrulleret sømand i Kaninlængen 9.

Trolovet 16.10.1801 og gift 1. gang 6.11.1801 i Holmen med Elisabeth Hansdatter, født ca. 1772.
Børn:
• Hans Jensen Cronberg, født 4.7.1803 i Haregade, døbt 17.7.1803 i Holmen, død August 1804.

Dorthe Elisabeth Hansdatter døde af Wattersoet 13.8.1804 på Qvæsthuuset 32 Aar, begravet 17.8.1804 i Holmen.

Trolovet 23.6.1812 og gift 2. gang 17.7.1812 i Holmen med enken Ellen Cathrine Knudsdatter, født ca. 1773.
Her står at han er ungkarl. Det stemmer ikke med den tidligere vielse.
Børn:
1800.02.1 Frantz Andani Cronberg, født 11.1.1813, døbt 22.1.1813 i Holmen
1800.02.2 Lorenze Thalia Theresia Cronberg, født 22.7.1815, døbt 25.8.1815 i Holmen

Johannes Jensen Cronberg døde 26.11.1823 på Frederiks Hospital og blev begravet 1.12.1823 i Holmen.
Der er skifte efter ham: Forseglingsprotokol og Behandlingsprotokol.

Ved Lorenzes konfirmation i 1830 bor hun hos sin mor i Delfingade 51.

Ellen Cathrine Knudsdatter døde 9.10.1835 Elephantgade 2, begravet 14.10.1835 i Holmen.
Der er skifte efter hende: Forseglingsprotokol 13.10.1835 og Behandlingsprotokol.
I forseglingsprotokollen nævnes hendes datter Anne Carlsen gift med matros Andreas Carlsen.
I behandlingsprotokollen nævnes hendes svigersøn smedesvend Christian Nielsen.

Sidste bærer af Cronberg navnet er i denne familie sandsynligvis Laura Franzine Cronberg (1800.02.1.1)

Kilder:
Præsentationsbog 1751-1815
2.10.1782 under antagne, enroullerede drenge: Johannes Jensen Cronberg, født i København, 4 år. Det vil sige at han bliver rugdreng.

Mandtalsbøger for håndværkerstokken 1801(2)
4de Compagnie Tømmermænd i 3 Classe No 153
Johannes Jensen Kronberg.
d 24 Martii med Skyttprammen Aggershuus. hjemk 2 April
(Det vil sige at han deltog i Slaget på Reden. På ribewiki.dkstår:
Defensionsfartøjet eller skøtprammen Aggershus med 20-22 kanoner under ledelse af premierløjtnant Thomas Fasting blev beskudt af Elephant og Glatton.
Synkefærdigt sejledes det ind til kysten ved Stubben og toges på slæb af prammen Nyborg, men sank efter besætningen var bjærget. Vraget ophuggedes i 1806. Af besætningen døde 22, mens 184 overlevede, dog var 58 sårede.)
Antagen som Dreng 2den Octbr 1782. den 1/4 1801 fra 5te Classe No 122
Født i København
24 år

Mandtalsbøger for håndværkerstokken 1802(1)
Tømmermænd i 2den Classe No 191
Johannes Jensen Krohnberg.
Antagen som Dreng 2den Octbr 1782
Født i København
25 år

Mandtalsbøger for håndværkerstokken 1803(1)
2det Compagnie Tømmermænd i 2den Classe No 168 Huus og Kak: Ovn fra 1 Octbr
Johannes Jensen Kronberg. Kone og Søn paa Qvæsthuuset ? 29 ? t: f:
Antagen som Dreng 2den Octbr 1782
Født i København
26 år

Mandtalsbøger for håndværkerstokken 1804(1)
2det Compagnie Tømmermænd i 2den Classe No 143 Huus og Kakel
Johannes Jensen Kronberg.
Kone og Søn paa Qvæsthuuset fra f: A: udt: d: 21 Jan: ?: A:
I Junii 1 læs Brenne 1 rd kortet i Junii
Kone og Søn paa Qvæst d 16 Julii f: f: Konen død 13 Augt: Barnet død ? Aug

(mere ulæseligt om brænde)
Antagen som Dreng 2den Octbr 1782
Født i København
27 år

Mandtalsbøger for håndværkerstokken 1809(1)
2det Compagnie Tømmermænd i 2den Classe No 69 Huus og ?
Johannes Jensen Kronberg
Antagen som Dreng 2den Octbr 1782
Født i København
32 år

Mandtalsbøger for håndværkerstokken 1811(1)
2det Compagnie Tømmermænd i 2den Classe No 42 Huus og ?
Johannes Jens: Kronberg
Til: Den 17 Juni til det Asiatiske Compagnie ? ophører. afg 13 Julii
Antagen som Dreng 2den Octbr 1782
Født i København
34 år

Husbøger for Nyboders beboere 1816-1827

Timiansgaden N 18:
Øverste del af siden er stærkt beskadiget.
Erhverv Navn Alder Indflyttet fra Udflyttet til
  ?nsen Cronberg 51 ?.4.1821 Crocodil?gade ?  
Konen Ellen Cathrine 50 do do
  Frantz Andersen Cronberg 10 do do
  Lorentze Etalia Theresia 8 do do
  Marie Theresia ? ?.1822 Stpeerstræde 59 4.8.1822 Teilgaardst 142
2. division 3. compagni no 125 Johan Marthin Smith 23 26.4.1822 Søe Etat Hospital 13.8.1823 ? Huus Ga?
H? Datter Ane Catrine 23 1.5.1823 Christalgad 67 15.8.1823 Fødselstiftl, 20.8.1823 tilbage

 

Caninlengen N 9:
Erhverv Navn Alder Indflyttet fra Udflyttet til
Tømmermand 2. division 3. kompagni no 125 Johan Martin Smidt 24 21.3.1823 Timiansg: 18 19.10.1824 Meriansgd: 22
Enroul: Johannes Jensen Kronberg 53½ 21.3.1823 Timiansg: 18 1.11.1823 Friderikshospital død
Konen Ellen Katrine 52½ 21.3.1823 Timiansg: 18 1825 Pinsvineg: 24
Barn Ane Catrine 23 21.3.1823 Timiansg: 18 1.11.1823 Grønnegade 256
Barn Frantz Andersen 12½ 21.3.1823 Timiansg: 18 1825 Pinsvineg: 24
Barn Lorentze Eutalia Theresia 10½ 21.3.1823 Timiansg: 18 1825 Pinsvineg: 24
Barn Ane Catrine Smidt 22 27.11.1823 Grønnegade 256 1.11.1823 Vognmagergd:
Tjenestepige Marie Teresia Smith 17 1.5.1824 Christalg: 203 13.7.1824 Ulfeldtsplads 102
Tjenestepige Mariane Smith 27 1.11.1824 F?stræde 67 1.1.1825 Grønnegad: 223

Det vil sige at alle børn af Ellen Cathrine Knudsdatters 1. ægteskab har boet på adressen.

 

Timiansgaden N 18:
Erhverv Navn Alder Indflyttet fra Udflyttet til
Er Enke Ellen Cathrine Cronberg 54½ 18.4.1826 Pinsvinegad 24 16.10.1827 Pinsvinegade 24
Barn Frantz Andersen Cronberg 14½ do do
do Lorentze Eutalia Theresia 12½ do do

 

Videre arbejde:

Kan han være søn af Jens Clausen Henriksen Cronberg (B4.5) ?

Se Nyboders Mindestuer

----- Noget om Ellen Cathrine Knudsdatter -----

Gift 1. gang 27.11.1795 i Holmen med ungkarl Johan Schmidt.
Børn:
1800.02.S1 Mariane Sophie Schmidt, døbt 22.1.1797 i Holmen, konfirmeret 29.9.1811 i Holmen
1800.02.S2 Johan Martin Schmidt, født 3.3.1799, døbt 17.3.1799 i Holmen, konfirmeret 3.10.1813 i Holmen.
1800.02.S3 Ane Cathrine Schmidt, døbt 25.10.1801 i Holmen, konfirmeret 29.9.1816 i Holmen
1800.02.S4 Marie Theresia Schmidt, døbt 18.5.1807 i Holmen, konfirmeret 30.9.1821 i Holmen.

Johan Schmidts stilling og bopæl
1795 matros i 3. division 6. kompagni nr. 39 i Østergade
1801 Skibstømmermand ved Holmen, Klerkegade 388. Kan det passe?

Johan Smith døde 6.2.1809 af Flodfeber Haregaden 41 og blev begravet 6.2.1809 i Holmen, 50 år gammel.

 

 

1800.02 Johannes Jensen Cronberg
2. generation

 

1800.02.S4 Marie Theresia Schmidt
Døbt 18.5.1807 i Holmen, datter af Ellen Cathrine Knudsdatter og Johan Schmidt og fra 1812 stedfar Johannes Jensen Cronberg (1800.02).

Konfirmeret 30.9.1821 i Holmen

Gift 4.11.1831 i Holmen med kleinsmedesvend Christian Ludvig Nielsen, født ca. 1807 i København.
Børn:
• Carl Ludvig Nielsen, født ca. 1835
• Emma Nielsen, født ca. 1837
• Theodor Nielsen, født ca. 1845

Adresser:
1840 Sankt Peders Stræde 121a
1845 Sankt Peders Stræde 118
1860 Nørregade

Kilder:
Folketælling 1840, 1845, 1860

 

1800.02.1 Frantz Andani Cronberg
Født 11.1.1813, døbt 22.1.1813 i Holmen, søn af Johannes Jensen Cronberg (1800.02) og Ellen Cathrine Knudsdatter.
Se også dåb her.

Konfirmeret 7.10.1827 i Holmen.

1834: Lærling hos kleinsmedemester Frederik August, Rosengade 347, 1.
Han kaldes her Frans Andani Krumberg.
1840: Tøjmagersvend, bor hos enke og høker Sara Marie Bruus i Borgergade
1844: Flytter fra København til Brønshøj for at arbejde hos Zederkopf.
1845: Arbejder og bor på Dugmagermester Zederkopffs fabrik i Utterslev, Brønshøj
1854: Væversvend og bor Nørrebro 20
1855: Smedesvend, enkemand, bor Lygtevejen 20 sammen med Bodil Christine og hendes udøbte barn.
1860-1868: Væversvend og bor Utterslevmark i Brønshøj
1870-1885: Væversvend, Frederikssundsvej 80, Utterslev Bys jorder

Gift 2. gang 28.10.1860 i Brønshøj med Bodil Christine Kristensen, født ca. 1817 i Helsingør, enke efter arbejdsmand Mads Petersen. Der står at det er begges andet ægteskab, men begge står opført som forældre til følgende barn født uden for ægteskab:
Børn:
1800.02.1.1 Laura Franzine Cronberg, født 2.10.1854, Nørrebro 20, døbt 10.6.1855 i Trinitatis

Bodil Christine døde 1.2.1885, begravet 8.2.1885 i Brønshøj.
Frants Andani døde 29.6.1889, begravet 5.7.1889 i Brønshøj.

 

1800.02.2  Lorenze Thalia Theresia Cronberg
Født 22.7.1815, Tulipangade 14, døbt 25.8.1815 i Holmen, datter af Johannes Jensen Cronberg (1800.02) og Ellen Cathrine Knudsdatter.

Konfirmeret 25.4.1830 i Holmen.

Gift 1. gang 16.2.1834 i Garnison med Andreas Carl Julius Døfler, døbt 5.2.1804 i Citadel, søn af Joseph Carl Døfler og Inger Kirstine Hansen
Efternavnet skrives skiftevis Døfler, Døffler, Dørfler eller Dyfler.
Børn:
1800.02.2.1 Carl Emilius Døfler, død 1 dag gammel 10.2.1835 i Adelgade 292, begravet 18.2.1835 i Trinitatis.
1800.02.2.2 Marie Cathrine Josephine Døfler, født 2.5.1836 i Lyngby, døbt 23.5.1836 i Kongens Lyngby
1800.02.2.3 Henriette Flimine Mariane Døfler, født 10.11.1839 Sophiegade 333, 2. sal, døbt 2.2.1840 i Vor Frelser, død 26.1.1842 Dronningensgade 234, begravet 31.1.1842 i Vor Frelser.
1800.02.2.4 Johan Bernhart Georg Døfler, født 1.5.1842 Dronningensgade 234, 2. sal, døbt 15.5.1842 i Vor Frelser, død 4.5.1843 i Dronningensgade 234, begravet 7.5.1843 i Vor Frelser.
1800.02.2.5 Vilhelmine Caroline Laurine Døfler, født 28.8.1844 Lille Kongensgade 63 kælderen, døbt 27.10.1844 i Vor Frelser
1800.02.2.6 Emma Andrea Henriette Døfler, født 18.5.1848 Lille Torvegade 111 kvisten, døbt 25.6.1848 i Vor Frelser

Første gang vi møder Carl Døfler ved vielsen i 1834, er han afskediget! Det plejer i Garnison at betyde at han har forladt militæret.
Ved folketællingen i 1834 er han bomuldsvæversvend.
Derefter er han arbejdsmand i 1836, 1839 og 1840.
Han er desuden almisselem i 1842, 1843 og 1844.
1845 og 1848 er han porcelænsklinker.

Andreas Carl Julius Døfler døde 30.1.1849 Lille Torvegade 111 og blev begravet 4.2.1849 i Vor Frelser.

Ved folketællingen 1850 bor hun Prinsensgade 296 kvisten med sine tre døtre. Hun har en logerende, rebslagersvend Frederik Hammershøi.

Gift 2. gang 16.5.1853 i Vor Frelser med Frederik Christian Niels Hammershøi, født 12.7.1825 ?gade 422, døbt 16.10.1825 i Trinitatis, søn af arbejdsmand Niels Christian Hammershøi og Ane Charlotte Musholdt. Kilde til Musholdt: Familysearch.
Ved vielsen bor de Dronningensgade 219.

Ved folketællingen 1860 bor hun Prinsensgade 296 kvisten sammen med sine tre døtre og et barnebarn. Der står at hun er enke, men her betyder det blot at manden er flyttet.

1870 bor de Store Torvegade 10, baghuset, 2. sal. Datteren Emma bor stadig hjemme men bliver gift senere samme år. Hammershøi er arbejdsmand. De har datteren Vilhelmines søn, Fritz Johan Gotfred Bremer på 6 år, i pleje. På etagen nedenunder bor datteren Marie.

I 1877 er de faddere ved datteren Maries søns dåb i Garnison.

Lorenze Thalia Theresia Cronberg døde 17.8.1879 Borgergade 80, begravet 22.8.1879 i Sankt Paul.
Begravelsesprotokoller 1879-1879

Frederik Christian Niels Hammershøi døde 9.8.1886 Prinsensgade 8, begravet 17.8.1886 i Sankt Paul.
Begravelsesprotokoller 1886-1886

Kilder:
Folketællinger: 1834,

 

 

1800.02 Johannes Jensen Cronberg
3. generation

1800.02.1.1    Laura Franzine Cronberg
Født 2.10.1854, Nørrebro 20, døbt 10.6.1855 i Trinitatis, datter af Frants Andani Cronberg (1800.02.1) og Bodil Christine Kristensen.
Præsten har byttet om på forældre og faddere på hele siden.

Konfirmeret 4.10.1868 i Brønshøj.

4.5.1869 flytter hun fra Brønshøj til Herlev.
Hun bor ikke hjemme i 1870.
6.11.1871 flytter hun fra Ballerup til Brøndbyvester. Har været 1 år hos Søren Nielsen.
9.11.1871 flytter hun fra Ballerup til gårdmand Christen Nielsen i Brøndbyvester.
8.11.1874 flytter hun fra gårdmand Christen Nielsen i Brøndbyvester til Avedøre.

Gift 1. gang 23.4.1876 i Brønshøj med arbejdsmand Hans Peter Hansen, født 3.4.1841 uden for ægteskab i Fattighuset i Tårnby, døbt 25.6.1841 i Tårnby, søn af Louise Frederikke Homann og udlagt barnefader Hans Hansen.
Børn:
1800.02.1.1.1 Eleonore Christine Hansen, født 12.3.1876 i Avedøre, døbt 23.4.1876 i Brønshøj
1800.02.1.1.2 Karl Frederik Hansen, født 18.1.1880 Frederikssundsvej, døbt 25.4.1880 i Sankt Stefan, konfirmeret 18.3.1894 i Sundby.
1800.02.1.1.3 Laurits Albert Hansen, født 27.11.1882 Frederikssundsvej 80, døbt 17.6.1883 i Brønshøj, konfirmeret 4.4.1897 i Sundby.
1800.02.1.1.4 Dorthea Albertine Hansen, født 20.9.1885 i Sankt Stefan sogn, døbt 22.5.1887 i Sundby.
1800.02.1.1.5 Peter Christian Hansen, født 29.1.1888 i Dyvekestræde 40, døbt 6.5.1888 i Sundby.
1800.02.1.1.6 Ane Marie Hansen, født 21.8.1893 Dyvekestræde 40 st, døbt 8.10.1893 i Sundby. Hun ændrede sit navn i 1963 til Ane Marie Chronborg.

Hans Peter Hansen døde 25.5.1895 Dyvekestræde 40, begravet 29.5.1895 i Sundby.

Gift 2. gang 30.4.1899 i Sundby med arbejdsmand og enkemand Rasmus Rasmussen, født 19.12.1859 i Sundby Øster, døbt 28.5.1860 i Tårnby, søn af arbejdsmand Anders Rasmussen og Marie Sofie Bentsen.
Børn:
1800.02.1.1.7 Laurids Anders Rasmussen, født 15.6.1899 Dyvekestræde 40, døbt 10.9.1899 i Sundby.

Rasmus Rasmussen døde 19.4.1912 på Sankt Johannes Stiftelsen, begravet 24.4.1912 fra Sundby til Bispebjerg Kirkegård.

1916 Hun bor Frankrigsgade 76. Hos hende bor børnene Laurids Anders Rasmussen, Karl Frederik Hansen og Ane Marie Hansen med sine børn Rosa Fransine Hansen og Kaj Frederik Hansen
1921 Hun bor Hallandsgade 4 2., hos hende bor sønnerne Laurids Anders Rasmussen og Karl Frederik Hansen og hendes datter Ane Maries børn Rosa Fransine Hansen og Kaj Frederik Hansen
1925 Som 1921
1930 Som 1921

Kilder:
Politiets registerblade:
Laura Franzine Cronberg 1911-1916
Rasmus Rasmussen 1902-1912
Carl Frederik Hansen 1902-1916 Han bor hos forældrene, men underligt nok er hans søster Ane Maries datter Rosa angivet som hans barn.
Eleonora Christine Hansen 1893

 

----- Noget om Rasmus Rasmussen -----

Konfirmeret 29.3.1874 i Sundby(men skrevet i Tårnby kirkebog)

Gift 1. gang 2.12.1882 i Sundby med Nathalia Malvina Magdalene Andersen, født 22.7.1863 Balsamgade 5, døbt 29.11.1863 i Sankt Paul, datter af Didrich Andersen og Johanne Louise Nehring.
Børn:
• Henry Edvard Carl Rasmussen, født 5.5.1883 Kirkevej 28, døbt 8.7.1883 i Sundby, død 6.5.1886 Thingvej 54, begravet 10.5.1886 i Sundby
Han kaldes ganske vist Carl Johan Edvard Rasmussen ved begravelsen, men fødsesdato og far passer.
• Axel Anders Rasmussen, født 6.4.1889 Vestergade 6, døbt 2.6.1889 i Sundby, død 9.1.1890 Vestergade 6, 3. sal, begravet 12.1.1890 i Sundby.

Malvine Nathalie Rasmussen døde 27.1.1891 Vestergade 6B, begravet 1.2.1891 i Sundby.

 

1800.02.2.2    Marie Cathrine Josephine Døfler
Født 2.5.1836 i Lyngby, døbt 23.5.1836 i Kongens Lyngby, datter af Andreas Carl Julius Døfler og Lorenze Thalia Theresia Cronberg (1800.02.2).

Gift 30.6.1861 i Garnison med trompeter i 1. Artilleri Regiment Carl Christian Nielsen, født 29.6.1833 i København, søn af snedker Christian Nielsen.
Børn:
• Sophus Vilhelm Nielsen, født 30.9.1859 Prinsensgade 296, døbt 3.6.1860 i Vor Frelser.
• Carl Christian Nielsen, født 31.8.1862 på Christianshavn, døbt 26.4.1863 i Garnison.
• Emilie Valdemine Nielsen, født 16.10.1865 på Christianshavn, døbt 3.12.1865 i Garnison.
• Olga Petrea Antonie Nielsen, født 21.11.1869, døbt 3.4.1870 i Garnison.
• Emanuel Georg Valdemar Nielsen, født 15.10.1876, døbt 6.5.1877 i Garnison

Sønnen Carl Christian tog 14.6.1909 navneforandring fra Nielsen til Nyøe.
Sønnen Emanuel Georg Valdemar tog 7.5.1923 navneforandring fra Nielsen til Nymose.

1870 bor de Store Torvegade 10, baghuset, 1. sal. På etagen ovenover bor hendes mor og stedfar.

Hendes niece Emma Doris Lorentse Svane (se 1800.02.2.6) er ved folketællingerne i 1880 og 1885 plejebarn. Carl Christian er musiker. Da bor de i Baggesensgade.

1890 bor de i Stengade.

Carl Christian Nielsen døde 17.2.1917 Stengade 3, 1, begravet 23.2.1917 i Garnison.

Marie Cathrine Josephine Døfler døde 26.8.1921 på Alderdomshjemmet, Nørre Alle 41, begravet fra Almindelig Hospital/De gamles By til Garnisons Kirkegård.

Links
Politiets registerblade
Marie Cathrine Josephine Døfler 1892-1921
Carl Christian Nielsen 1892-1917
Sønnen Carl Christian Nielsen/Nyøe 1893, 1892-1919, 1919
Sønnen Emanuel Georg Valdemar Nielsen/Nymose 1892-1923

 

1800.02.2.5    Vilhelmine Caroline Laurine Døfler
Født 28.8.1844 Lille Kongensgade 63 kælderen, døbt 27.10.1844 i Vor Frelser, datter af Andreas Carl Julius Døfler og Lorenze Thalia Theresia Cronberg (1800.02.2).

Hun fik med sadelmagersvend Johan Bremer uden for ægteskab
Børn:
• Frits Johan Gotfred Bremer, født 27.12.1863 Store Torvegade 10, døbt 10.4.1864 i Vor Frelser.

Sønnen Frits er plejebarn hos hendes forældre i 1870

Links:
Politiets registerblade
Frits Johan Gotfred Bremer 1902-1924

 

1800.02.2.6    Emma Andrea Henriette Døfler
Født 18.5.1848 Lille Torvegade 111 kvisten, døbt 25.6.1848 i Vor Frelser, datter af Andreas Carl Julius Døfler og Lorenze Thalia Theresia Cronberg (1800.02.2).

Gift 17.7.1870 i Helligånd med smedesvend Waldemar Frode Svane, født 9.4.1847 Gammelmønt 246 i København, døbt 24.5.1847 i Helligånd, søn af Ludvig Waldemar Svane og Marie Amalie Juul.
Hendes forlover er hendes stedfar Frederik Hammershøj.
Børn:
• Ludovica Valdemine Marie Svane, født 7.5.1871 Gammel Mønt 5, døbt 2.7.1871 i Helligånd
• Ludvig Valdemar Svane, født 21.5.1873 Gammel Mønt 5, døbt 22.6.1873 i Helligånd
• Emma Doris Lorentse Svane, født 9.7.1875 Grønnegade 31, døbt 3.10.1875 i Helligånd

Emma Andrea Henriette Døfler døde 5.2.1876 i Grønnegade 31, begravet 11.2.1876 i Helligånd.

Datteren Emma Doris Lorentse Svane er ved folketællingerne i 1880 og 1885 i pleje hos sin moster Marie Cathrine Josephine Døfler (1800.02.2.2).

Waldemar Frode Svane blev gift 2. gang 18.3.1877 i Helligånd med Gine Johanne Schmidt

Waldemar Frode Svane og Gine Johanne Schmidt blev skilt.

Waldemar Frode Svane blev gift 3. gang 27.12.1885 i Sankt Matthæus med fraskilte Johanne Brath, født Pedersen, født 25.8.1846 i Roskilde
Børn:
• August Peder Frode Svane, født 12.1.1885 Saxogade 30, døbt 10.5.1885 i Sankt Matthæus

Waldemar Frode Svane døde 1.4.1896 Saxogade 98, 5. sal, begravet 6.4.1896 i Sankt Matthæus.

Tak til Ulla Svane for oplysninger om Waldemar Frode Svanes dåb.

Links:
Politiets registerblade:
Waldemar Frode Svane 1892-1896
Emma Doris Lorentse Svane 1892-1896
Ludovica Valdemine Marie Svane 1892-1893

 

 

1800.02 Johannes Jensen Cronberg
4. generation

1800.02.1.1.6  Ane Marie Hansen/Chronborg
Født 21.8.1893 Dyvekestræde 40 st, døbt 8.10.1893 i Sundby, datter af Laura Franzine Cronberg (1800.02.1.1) og Hans Peter Hansen.
Hun ændrede sit navn i 15.7.1963 til Ane Marie Chronborg.

Med ukendt.
Børn:
1800.02.1.1.6.1 Rosa Frandsine Hansen, født 19.4.1912, døbt 28.4.1912 på Rigshospitalet.
1800.02.1.1.6.2 Kaj Frederik Hansen, født 19.6.1914, døbt 22.7.1914 på Rigshospitalet.

Gift 12.5.1918 i Nathanael med ungkarl og fabriksarbejder Svend Aage Costantin Nielsen, født 4.3.1897 i København, døbt 20.6.1897, søn af Malersvens Jens Peter Nielsen og Marie Mathilde Jensen.
Børn:
1800.02.1.1.6.3 Henning Verner Nielsen, født 19.7.1920 Kirkegårdsvej 44 4., døbt 15.8.1920 på Rigshospitalet.

1930 De bor Kirkegårdsvej 44, 4.

Gift 2. gang med søfyrbøder Carl Emil Christensen, født 5.9.1898 i Randers.

1940 bor Ane Marie i Prinsessegade 65A. Se MyHeritage
1940 bor Svend Aage i Dannebrogsgade. Han er fraskilt. Se MyHeritage

Kilder:
Politiets Registerblade:
Ane Marie 1908-1913
Svend Aage 1915-1920

 

 

1800.02 Johannes Jensen Cronberg
5. generation

1800.02.1.1.6.1  Rosa Frandsine Hansen
Født 19.4.1912, døbt 28.4.1912 på Rigshospitalet, datter af Ane Marie Hansen/Chronberg (1800.02.1.1.6) og ukendt.

Gift 14.11.1931 med Evald Emil Jensen, født 3.6.1908 i Hørdum, Thisted amt.
Børn:
1800.02.1.1.6.1.1 Finn Jensen, født 30.6.1931, døbt 3.7.1931 på Rigshospitalet.

1940 bor de K. M. Klausensgade 30. Se MyHeritage

 

1800.02.1.1.6.2  Kaj Frederik Hansen
Født 19.6.1914, døbt 22.7.1914 på Rigshospitalet, søn af Ane Marie Hansen/Chronberg (1800.02.1.1.6) og ukendt.

Gift 18.12.1937 hos Københavns Magistrat med Brita Eleonora Peterson, født 31.7.1919, døbt 5.10.1919 på Rigshospitalet, datter af Ernst Otto Iversen og Jenny Margarete Strøander.
Hun blev 1933 adopteret af stedfar Bernhard Leonard Peterson.
Børn:
• Kaina Disa Hansen, født 21.6.1938 Hollænderdybet 1, 3. sal, døbt 6.11.1938 i Nathanael.

1938 Han er smedesvend og de bor Sverrigsgade 16, 3. sal.
1940 De bor Sverrigsgade.

USA, ansøgninger og krav om social sikring, 1936-2007:
dec. 1962 Hans far angives at hedde Shophus Hansen, hans mor Ane M. Christensen
22.7.1991 Hans far angives at hedde Shophus E Hansen
15.8.1997 Hans far angives at hedde Fredrick Hansen
Det tyder på at han ikke har kendt sin fars navn.
I de 2 sidste ansøgninger kaldes hans mor Chronberg.

Kaj Frederik Hansen ser ud til at være død 6.10.2002 i Torrance, California 90505, USA.

 

 

1800.02 Johannes Jensen Cronberg
6. generation

1800.02.1.1.6.1.1  Finn Jensen/Chronberg
Født 30.6.1931, døbt 3.7.1931 på Rigshospitalet, søn af Rosa Frandsine Hansen (1800.02.1.1.6.1) og Evald Emil Jensen.
Han ændrede sit navn i 17.4.1963 til Finn Chronberg.


 

 

1800.03  Jens Kronberg
Født ca. 1780

1810-1815 Skomagersvend
1815-1832 Skomagermester

Bopæl
1810 Borgergade 133

I Københavns Brandvæsens Protokoller kan man læse at:
Jens Kronberg boede i 1810 i Borgergade 133 og var ved Trinitatis Kirkes sprøjte. Da han afgik i 1815 var han ved Den Reformerte Kirkes sprøjte. Han overgik til borgervæbningen, i forbindelse med at han tog borgerskab 18. maj 1815. Københavns Brandvæsens Protokoller er læst af Ane Knudsen.

Gift 1. gang 10.8.1810 i Vor Frue, København, med Anne Kirstine Jesmus (1800.03X), sandsynligvis den Ane Kirstine Jesmund der er døbt 11.4.1782 i Holmen, datter af kvartermester ved 1. divisions 3. kompagni Jacob Johansen Jesmund og Rønne Kirstine Michelsdatter.
Børn:
1800.03.1 Jens Peter Cronberg, døbt 10.2.1810 i Den Kongelige Fødselsstiftelse.
1800.03.2 Carl Vilhelm Cronberg, født 7.1.1812 Borgergade 187, døbt ( 1 og 2) 1.3.1812 i Trinitatis, begravet 24.4.1817 i Trinitatis.

Gift 2. gang med Sophie Giertrud Jensen (1800.03Y), født ca. 1781.
Børn:
1800.03.3 Christian Frederik Cronberg, døbt 28.10.1814 i Trinitatis.
1800.03.4 Christiane Oline Emilie Cronberg, født 11.1.1817, døbt 29.7.1817 i Trinitatis.

Sophie Giertrud Jensen døde 31.12.1817 af brystsyge, begravet 6.1.1818 fra Trinitatis til Assistens Kirkegård. Hun er også noteret i Begravelsesprotokollen
Der er skifte efter hende i Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission: Forseglingsprotokol og Behandlingsprotokol no. 1079 19.1.1818. Da boede de i Åbenrå nr. 239.

 


Jens Kronbergs underskrift
i behandlingsprotokollen

 

Gift 3. gang 23.9.1822 i Holmen med Johanne Øberg (1800.03Z ), født ca. 1797
Børn:
1800.03.5 Christian Kronberg, født 4.2.1819.
1800.03.6 Josephine Caroline Cronberg, døbt 8.9.1826 i Holmen.

Øberg staves også Oeberg, Øeberg, Ødberg og Ømann.

Jens Kronberg døde 15.4.1832 i Hummergade 136 af brystsyge, begravet 26.4.1832 i Holmen.
Skifte i Landsover- samt Hof- og Stadsretten:
Forseglingsprotokol no 263 17.4.1832
Behandlingsprotokol no 263 25.4.1832
I forseglingsprotokollen angives at han efterlader sig tre børn fra første ægteskab og to fra sidste ægteskab. Det tyder på at Johanne Øberg også er mor til Christian Kronberg (1800.03.5).

I 1840 er Johanne enke og driver skomagerprofession. Alle børnene undtagen Christiane bor hjemme. De bor Hummergade 236, 2. sal i København.

Jeg har ikke fundet hende i folketællingerne 1845, 1850 og 1855. Det ville ellers afsløre hvor hun er født.

Johanne døde 25.8.1859 på Frederiks Hospital af brud på hjerneskallen. Begravet 29.8.1859 fra Vor Frue til Assistens Kirkegård. Da boede hun Studiestræde 75.
Der er skifte 2.9.1859 Forseglingsprotokol no. 1732.

Jens Kronberg kunne være bror til Christian Cronberg (1800.15), som også er skomager og brandmand i 1810.

----- Noget om Jacob Johan Jesmund -----

Divisionsbøger for 1. division: 1782-1790 no. 4, 5 og 7, 1791-1792 no. 4.
1782 Kvartermester, 1. division, 3. kompagni
1787 Bådsmandsmath, 1. division, 3. kompagni, Lavendelgade 3
1789 Bådsmandsmath, 1. division, 3. kompagni

Han døde 14.9.1791, Skolemesterlængen 3, begravet 16.9.1791 i Holmen.

 

 

1800.03 Jens Kronberg
2. generation

1800.03.1  Jens Peter Cronberg
Døbt 10.2.1810 i Den Kongelige Fødselsstiftelse, søn af Jens Kronberg (1800.03) og Anne Kirstine Jesmus.

Konfirmeret 10.4.1825 i Hillerød.

1840 bor han hjemme hos sin stedmor Johanne Øberg i Hummergade 236. Han er krøbling.

Død 3.7.1844 som lem på Almindelig Hospital, begravet 8.7.1844 i Garnison.
Københavns Skiftekommision. Hvidebog 4.7.1844

Han var ugift ved sin død.

 

1800.03.3  Christian Frederik Cronberg
Født 12.8.1814, døbt 28.10.1814 i Trinitatis, søn af Jens Kronberg (1800.03) og Sophie Giertrud Jensen.

Konfirmeret 28.9.1828 i Holmen.

7.7.1834 fremgår det af Københavns Skomagerlavs Drengeprotokol at han bliver indskrevet til at komme i lære 5 år hos mester Kronbergs enke. Det vil sige hos sin stedmor Johanne Øberg.

1840-1855 Skomagersvend
1860-1869 Skomagermester

Han var ugift hele livet.

1840 bor han hos sin stedmor i Hummergade 236 2. sal.
1845 bor han til leje hos skomagermester A. P. Jacobsen i Laksegade nr. 209 stuen.
1850 bor han i Guldsmedegade i Århus sammen med 3 andre skomagersvende hos enken Louise Brodersen, som lever af skomagerarbejde.

Han flytter på et tidspunkt mellem 1850 og 1855 til et skomagerværksted i Graven 236 i Århus. Værkstedet ligger i baghuset. Christian Frederik driver skomagerforretningen. I 1855 kaldes han skomager og i 1860 skomagermester.

Værkstedet er ejet af Elisabeth Kjerstine Jacobsen, som bor i forhuset. Hun er enke efter skomager Peter Nicolay Müller. Elisabeth Kjerstine Jacobsen er fra København.

Christian Frederik Cronbergs halvsøster Josephine Caroline Cronberg (1800.03.6) tjener i 1845 hos to skomagermestre Jacobsen i København. Det kan tænkes, at disse tre Jacobsen er i familie med hinanden og at Christian Frederik på den måde har fået at vide, at der mangler en skomager i Århus. I øvrigt tjener hans halvsøster hos en købmand i Århus i 1850, så det er nok hende, der har inspireret ham til at tage til Århus.

Christian Frederik Cronberg er forlover ved halvsøsterens vielse i 1855 og fadder ved hendes børns dåb i 1856 og 1861.

Han hængte sig 27.10.1869 og blev begravet 30.10.1869 i Århus Domsogn. Da boede han Studsgade 17 i Århus.

 

1800.03.4  Christiane Oline Emilie Cronberg
Født 11.1.1817 i Åbenrå 239, døbt 29.6.1817 i Trinitatis, datter af skomagermester Jens Kronberg (1800.03) og Sophie Giertrud Jensen.

Konfirmeret 17.4.1831 i Helligånd.
Ved konfirmationen er hendes forældre døde og hun bor hos sine plejeforældre i Skindergade 60.
Her er noget der ikke stemmer. Hendes mor døde før hun fyldte et år. Men hendes far dør først i 1832. Men fødselsdatoen og hendes ikke helt sædvanlige navn stemmer. Jeg går ud fra, at der er fejl i notatet ved konfirmationen.

1840 er hun sandsynligvis den Christiane Cronberg der er tjenestepige hos silke og klædehandler Jacob Jensen Borop, Gammel Strand 160, kælderen til stranden.

Gift 5.5.1840 i Kolding Sankt Nikolaj med Andreas Jacob Hegelund, født februar 1808 i København, søn af hattemagersvend Claus Hegelund.
Børn:
1800.03.4.1 Peter Oluf Hegelund, født 23.2. 1843, hjemmedøbt 20.3.1843, død 4.6.1843, begravet 8.6.1843, alt i Ringkøbing.
1800.03.4.2 Johanne Christine Frederikke Hegelund, født 28.10.1848, døbt 28.1.1849, død 21.12.1852, begravet 29.12.1852, alt i Ringkøbing.
Plejebørn:
Albine Eleonora Kyster, plejebarn fra 1855 eller tidligere, døbt 6.4.1851 i Trinitatis i København, datter af skomagermester Jacob Kyster og Hanne Nielsine Holm.

Andreas Jacob Hegelunds erhverv og adresser:
1840 Told og konsumtionsbetjent, Klostergade 163 i Kolding
1845 Toldbetjent, Østergade i Ringkøbing
1850 Toldbetjent, Uden Nørreport 43a i Ringkøbing
1855 Toldassistent, Østermeldstrandgade 85 i Ringkøbing
1860 Toldassistent, Vesterstrandgade i Ringkøbing
1868 Pensioneret toldassistent i Ringkøbing

Albine blev konfirmeret 1865 i Ringkøbing.

Christiane Oline Emilie Cronberg druknede sig 18.4.1868 i Ringkøbing, begravet 22.4.1868 i Ringkøbing.

Andreas Jacob Hegelund døde 17.11.1868 i Ringkøbing, begravet 23.11.1868 i Ringkøbing.

Albine Eleonora Kyster blev gift 3.6.1870 i Lejrskov med Jørgen Carl Rasmussen, søn af Rasmus Jørgensen og Kirstine Nicoline Christine Springer.

 

1800.03.5  Christian Kronberg
Født 4.2.1819 i København, søn af Jens Kronberg (1800.03) og Johanne Øberg.
Den eneste Christian jeg har kunnet finde der er født 4.2.1819 i Danmark på MyHeritage er født på Fødselsstiftelsen. Eneste oplysninger her er barnets nummer 88 og moderens nummer 84.

Konfirmeret 28.3.1833 i Holmen.

I folketællingen fra 1840, hvor han bor hjemme hos sin stedmor, hedder han Karl. Hans dåb er ikke fundet, så han kan måske hedde Carl Christian?

Sejlmagersvend
Værtshusholder
Urtekræmmer

I 1845 logerer han hos værtshusholder Hans Christian Petersen i Lille Kongensgade 86 stuen, København. Familien der består af:
Hans Christian Petersen, født ca. 1807 i Holbæk amt.
Anne Marie Nielsdatter, født 1807 ved Holbæk.
Børn:
• Caroline Marie Pedersen, født ca. 1834 i København.
• Ane Hansine Henrikjette Pedersen, født ca. 1836 i København.

Værtshusholderen har ud over sejlmagersvend Christian Kronberg en snedkersvend, to arbejdsmænd og en tjenestekarl som logerende.

Værtshusholderen dør ca. 1846 og Christian Kronberg bliver gift med hans enke.

Viet 9.7.1847 i Holmen til enken Anne Marie Nielsdatter (1800.03.5X), født 4.6.1807 i Store Grandløse, hjemmedøbt 6.6.1807 i Grandløse sogn, Holbæk amt, datter af indsidder Niels Erichsen og Maren Christensdatter.

Christian Kronberg bliver så den næste værtshusholder i Lille Kongensgade 86. Det er han stadig i 1850

Christian Kronberg indgiver en ansøgning om erindringsmedalje hos marinen. Her anfører han, at han har tjent som menig sejlmager på Holmen i årene 1848, 1849 og 1850. Ansøgningen afslås.
Da er han værtshusholder i Store Torvegade 16, kælderen.


Fra ansøgningen.

Steddatteren Ane Hansine Henriette Petersen vies 15.12.1854 i Garnison til bøssemager Christian Emil (August) Thorsøe, født 8.9.1830 i København, døbt 22.10.1830 i Trinitatis, søn af glarmestersvend Christian/Carl Thorsøe og Karen Kymmerling.

I 1855 bor de Borgergade 200, kælderen.

Christian Kronberg er forlover for steddatteren Caroline Marie Petersens ved hendes vielse 6.6.1856 i Garnison til Vilhelm Ludvig Olsen. Christian har samme adresse som i 1855 og er urtekræmmer.

1880 bor de Prinsessegade 26 på Christianshavn, Christian er sejlmagersvend.

Christian Kronberg døde pludseligt 23.11.1881, begravet 29.11.1881 i Vor Frelser.
Han benævnes forhenværende Værtshusholder, Prinsessegade 26, 1. sal.
Begravelsesprotokol
Der er skifte efter ham: Forseglingsprotokol. No. 680, Behandlingsprotokol 1.2.1883, 2.2.1883, 2.3.1883 og 2.6.1883.

I 1885 bor Anne Marie Nielsdatter som enke hos sin datter Caroline Marie i Sofiegade 36, forhus kælder på Christianshavn. Svigersønnen Vilhelm Ludvig Olsen er positivspiller (lirekassemand).

1.7.1884-1.7.1887 modtager Anne Marie Nielsdatter almisse fra fattigvæsenet. Af Almisse Protokollen løbenummer 2620 fremgår at:
hun kaldes Anne Marie Cronberg Eriksen (hendes far hed Erichsen), Enke
hun boede Prinsessegade 26 og fra 16.8.1884 Sofiegade 36 (7), kælderen
1886 28/9 Tilstaaet Lemmeplads i Alm Hosp indtil videre

1890 Anna Marie Kronberg bor Prinsessegade 7 (Vor Frelser Sogns Arbejdshus). Hun er under fattigforsørgelse.

Anne Marie Nielsdatter døde 14.3.1891 på Almindelig Hospital, begravet 18.3.1891 i Vor Frelser. Begravelsesprotokol.
Hun boede Prinsessegade 7.
Skifte: Forseglingsprotokol. No. 132

Kilder:
Fattigvæsenets Hovedregistrant 1881-1887 (opslag 110), København.
Her står at Anne Marie Cronberg er født i St. Grandløse.

 

1800.03.6  Josephine Caroline Cronberg
Født 27.6.1826, døbt 8.9.1826 i Holmen, datter af Jens Kronberg (1800.03) og Johanne Øberg.

1840 er hun skolediscipel og bor hjemme hos sin mor i Hummergade 236.

Konfirmeret 11.10.1840 i Helligånd. Hun bor hos sin mor i Nellikegade 236. Hendes mor kaldes Johanne Øemann.

Josephine bliver tjenestepige i Gentofte 8.5.1841 og hun forlader Gentofte igen 30.10.1841.

1845 er hun syjomfru hos de to skomagermestre Thor August Jacobsen og Jørgen Frantz Jacobsen i Gothersgade 351 stuen.

1847 flytter hun fra Budolfi sogn i Ålborg, hvor hun har boet hos skomagermester Schutz, til Århus. I tilgangslisten står kun hendes navn og alder overstreget i 1847.

Jeg tror at hun er den Cecilie Cronberg der er husjomfru hos købmand Magnus Lazarus i Vestergade 609 i Århus i 1850. Hvad der bestyrker mig, er at hun er født i København og at hendes kommende mand Paul Paulsen, er købmand sammesteds.

Da hun bliver gift er hun hos skomager Köniche.

Gift 17.11.1855 i Århus Vor Frue med købmand Paul Paulsen, født ca. 1822 i Seest.
Børn:

 • Anna Elisa Paulsen, døbt 27.6.1856 i Århus Vor Frue.
 • Emmy Paulsen, døbt 16.10.1857 i Århus Vor Frue, konfirmeret 4.10.1872 i Århus Vor Frue.
 • Carl Paulsen, døbt 22.5.1860 i Århus Vor Frue, konfirmeret 4.4.1875 i Århus Vor Frue.
 • Fredrik Paulsen, døbt 27.10.1861 i Århus Vor Frue, konfirmeret 4.4.1875 i Århus Vor Frue.
 • Hendes halvbror Christian Frederik Cronberg (1800.03.3) er forlover ved hendes vielse og fadder ved hendes børns dåb i 1856 og 1861.

  Josephine Caroline Cronberg døde 26.11.1866 og blev begravet 3.12.1866 i Århus Vor Frue.

  Paul Paulsen er Bogholder i 1875.

  1880 er han billettør og bor Munkegade 4 i Århus. De tre yngste børn bor hjemme.

  Paul Paulsen døde 28.11.1884 Fiskergade 85, begravet 5.12.1884 i Århus Domsogn.


   

   

  1800.09  Erik Cronberg Albert Alfred Rudolph Holst Eriksen
  Født 25.6.1874 på gården Virkelyst i Vejlby, døbt 22.9.1874 i Vejlby, Vends Herred, søn af gårdejer Rasmus Eriksen og Laurine Marie Pedersen.

  Forældrene bor i Asperup hvor de bliver gift 18.10.1873. Ved sønnens dåb i 1874 ejer de gården Virkelyst i Vejlby. De må have købt den i det mellemliggende tidsrum.

  Ved folketællingen 1870 ejes og bebos gården Virkelyst af de tre søskende Jørgen Cronberg (A3.2.4.1.1), Marie Elisabeth Cronberg (A3.2.4.1.2) og Frederikke Cronberg (A3.2.4.1.3). De må have solgt gården i 1874 inden Eriks dåb.

  Gift med Maren Kirstine Kristiane Andersen.
  Børn:
  Peter Viggo Kronberg Eriksen, født 21.8.1906, døbt 16.9.1906 i Vissenbjerg.

  Erik døde 12.6.1967, Bredgade 36, Bred, Vissenbjerg, jordpåkastelse 15.6.1967 i Vissenbjerg, Odense Herred.

  Den eneste forklaring jeg har på Eriks navn Cronberg er, at familien Cronberg har boet på gården da hans forældre overtog den.

  Videre arbejde:
  Se MyHeritage


   

   

  1800.15  Christian Jacobsen Cronberg
  Født ca. 1783. Mit gæt ud fra at han bliver skomagerlærling i 1799.

  I Københavns Skomagerlavs Drengeprotokol står:
  28.11.1799 lod mester Olle Kronberg (1700.23) indskrive Christian Jachopsen Kronberg for at lære i 3 år fra Micheli 1799 til Micheli 1802.
  11.4.1801 er Kristian Jacobsen Kronberg for svend løsgiven.
  Der står intet om at de har en familie relation.

  Han er omtalt i Københavns Brandvæsens Protokoller i Stamrullen 1810. Heraf fremgår:
  Han er skomagersvend
  Han bor i Hjortelængen
  Han er tilknyttet Malt Mølle Sprøjten.
  Fundet af Ane Knudsen i Københavns Brandvæsens Protokoller

  Gift 31.10.1813 med Mette Marie Schov i Almindelig Hospital.

  Som jeg læser hans skifte Forseglingsprotokol, druknede Christian Cronberg på en rejse til Helsingborg 1.9.1815. Han blev senere fundet drevet i land på Hven. Ved skiftet opholdt hans kone Mette Marie sig hos sin familie på Lolland. De havde ingen børn. Se også skifte Behandlingsprotokol

  Han kunne være bror til Jens Kronberg (1800.03), som også er skomager og brandmand i 1810.


   

   

  1800.16  Henriette Petrine Pedersen/Kronberg
  Født 14.10.1853, døbt 26.12.1853 i Korsør Sankt Povl, datter af Anne Marie Pedersen og udlagt barnefar tømrersvend Elias Kronberg af Altona.

  Ved dåben kaldes hun Pedersen, men med Familysearch som kilde kaldes hun Kronberg i USA.

  Henriette emigrerede til USA i 1886.

  Gift 13.8.1886 i Huntsville, Utah, USA med enkemand Niels Christian Jespersen, født 15.4.1829 i Tømmerby, Vester Han, Thisted, søn af Jesper Nielsen og Ose Marie Christensdatter Alve.
  Børn:
  1800.16.1 Essum Kronberg Jespersen, født 6.6.1888 i Huntsville
  1800.16.2 Juliana Maria Jespersen, født 2.1.1890 i Huntsville
  1800.16.3 Olaf Soestres Jespersen, født 2.9.1892 i Huntsville

  Niels Christian var emigreret allerede i 1879.

  Henriette Petrine døde 7.1.1907 i Huntsville, Weber, Utah, USA og blev begravet 10.1.1907 på Huntsville Cemetery.

  Niels Christian Jespersen døde 17.6.1911 i Huntsville, Weber, Utah, USA og blev begravet 23.6.1911 på Huntsville Cemetery.

   

  ---------- Noget om Niels Christian Jespersen ----------

  Niels Christian Jespersen var gift 1. gang 2.4.1855 i Tømmerby, Thisted amt med Else Katrine Larsdatter
  Børn:
  • Karen Nielsen, født 30.11.1855 i Tømmerby
  • Jesper Nielsen, 11.3.1857 i Lild
  • Lars Nielsen, født 21.12.1859 i Lild
  • Marie Nielsen, født 26.3.1863 i Lild
  • Åse Marie Nielsen, født 3.1.1866 i Lild,
  • Møller Andreas Nielsen, født 23.5.1870 i Lild, død 14.6.1870, begravet 20.6.1870 i Lild.

  Ved de sidste 3 børns dåb kaldes han Niels Christian Jespersen (Norsker). Det skyldes vel at hans mor var norsk. Desuden fremgår det af kirkebogen fra 1863 og frem at han og konen var mormoner.

  Ud fra oplysningerne i familysearch ser det ud til at Niels Christian og hans første kone og deres børn alle er emigreret til USA i 1879.

  Else Katrine Larsdatter blev begravet 16.12.1879 i Huntsville, Weber, Utah, USA.

   

   

   

  Henriette Petrine Pedersen/Kronberg (1800.16)
  2. generation

  1800.16.1  Essum Kronberg Jespersen
  Født 6.6.1888 i Huntsville, søn af Niels Christian Jespersen og Henriette Petrine Pedersen/Kronberg (1800.16).

  Gift med Emma

  Essum døde 10.8.1962 i Elmhurst, Queens, New York.


   

   

   

  1800.19  Cathrine Cronberg
  Født ca. 1767.
  Navnet Cathrine Cronberg er kun set ved datteren Johannes dåb. Ellers kaldes hun Karen Thuldahl.

  Gift med snedker Peder Thuldahl, født ca. 1777.
  Børn:
  1800.19.1 Carl Magnus Tuldahl, født 27.11.1799 i Sverige
  1800.19.2 Johanne Thuldahl, født 21.1.1803 i Adelgaden 313, døbt 27.3.1803 i Trinitatis

  Carl Magnus Thuldahl er konfirmeret 17.4.1814 i Helligånd
  Johanne Thuldal er konfirmeret 12.10.1817 i Helligånd.

  Øltapper Peder Thuldahl døde 29.11.1818 i Hestemølle Stræde 123, 41 år gammel, begravet 3.12.1818 i Vor Frue.
  Der er hvidebog efter ham. Her betegnes han som værtshusholder. Hun kaldes Karen Thuldahl.

  Karen Thuldal døde 4.8.1831 på Frederiks Hospital, begravet 8.8.1831 i Trinitatis.
  Det kongelige Frederiks Hospital. Sygeprotokol 1831. No 1348
  Karen Tudahl, 47 år, født i København, Enke efter afd: Snedkermester Peter Tudahl, Lille Brøndstræde 110, 2. sal, Indlagt 7.6.1831, død den 4de August kl. 11 1/4 Aften
  Der er skifte efter snedker Peder Tuldahls enke Maren Tuldahl:
  Forseglingsprotokol 9.8.1831 og 12.8.1831 og Behandlingsprotokol 5B side 367 og 5C side 250
  Det fremgår at arvinger er sønnen tømmersvend Carl M. Tuldahl og datteren repræsenteret ved svigersønnen pensionist Ernst Christensen.
  Hun boede Lille Brøndstræde 110. Hun Kaldes Karen i forseglingsprotokollen men Maren i Behandlingsprotokollen.

  Videre arbejde:
  Det er ikke bevist at hun er fra Sverige, men det at deres førstefødte er født i Sverige og at det ikke har været muligt at finde dem i Danmark i 1801 eller tidligere virker overbevisende. Dog angives det i Sygeprotokollen at hun er født i København
  Hendes alder angives til 47 på hospitalet mens den angives til 64 i kirken!
  Kan det tænkes at Thuldal har været gift 2 gange?

   

   

  1800.19 Cathrine Cronberg
  2. generation

  1800.19.1  Carl Magnus Tuldahl
  født 27.11.1799 i Sverige, søn af Cathrine Cronberg (1800.19) og Peder Tuldahl.

  Konfirmeret 17.4.1814 i Helligånd

  Gift 13.4.1832 i Helligånd med Elisabeth Christine Nicoline Salin, født ca. 1793.
  En af forloverne er hans svoger, kammerskriver i General Told Kammeret Christensen, Dr Tvergade 343.
  Børn:
  • Caroline Nicoline Cathrine Tuldahl, født 6.8.1832 Christen Bernichowstrædet 214, døbt 30.9.1832 i Helligånd, død 4.12.1833 Pistolstræde 311, 1 1/4 år gammel, Begravet 10.12.1833 i Helligånd. Men faderen kaldes tømmersvend Christian Tuldahl.
  • Peter Magnus Tuldahl, født 1.6.1835, døbt 2.6.1835 på Fødselsstiftelsen, død 11.8.1840 Pistolstræde 311, 5 år gammel, Begravet 16.8.1840 i Helligånd. Faderen kaldes tømmersvend Tuldahl.

  1840 Pistolstræde 311, 1. sal, Nicoline Tuldahl, 47 år, enke, bor med sønnerne Carl Vilhelm Salling 22 år, Muursvend og Peter Magnus Tuldahl, 3 år.
  I stueetagen logerer Alexander Salin, 45 år, Muursvend. Han kunne være hendes bror.

  1845 Store Grønnegade 288, baghuset, 2. sal, Nicoline Tuldahl, 51 år, født i København enke, bor med sønnen Carl Wilhelm Salling 27 år, født i København, Muursvend og 4 logerende.

  Elsabeth Christine Nicoline Salin døde 28.8.1874 Dannebrogsgade 23, begravet 2.9.1874 i Frederiksberg. Enke efter tømmersvend Tulldal.

  Kilder:
  Folketælling 1834, 1850

   

  1800.19.2  Johanne Tuldahl
  Født 1.1.1803, døbt 27.3.1803 i Trinitatis, datter af Cathrine Cronberg (1800.19) og Peder Tuldahl.

  Konfirmeret 12.10.1817 i Helligånd.

  Gift 19.10.1823 i Trinitatis med ungkarl og kammerskriver Ernst Henrich Christensen, født 14.6.1796, døbt 7.7.1796 i Helligånd, søn af bogtrykker Niels Christensen og Frederike Juliane Holst.
  Børn:
  • Georgine Nielsine Juliane Christensen, født 19.4.1825 Cstbernikowstrædet 208, døbt 19.6.1825 i Helligånd.
  • Anine Petrea Johanne Christensen, født 30.6.1828 og døbt 5.7.1828 på Den kongelige Fødelsstiftelse
  • Christian Frederik Ernst Christensen, født 28.2.1840 Stormgade 207, døbt 19.7.1840 i Vor Frue.

  Kilder:
  Folketælling 1840, 1845


   

   

   

  1800.21  Jens Christian Cronberg
  Født 1808 på Sjælland

  2. Dragonregiments garnisoner
  1815-1848 Itzehoe, ? og Kiel
  1816-1820 Rendsborg
  1829-1848 Altona
  5. Dragonregiments garnisoner
  1785-???? Randers
  1851-1852 Sydslesvig og Flensborg
  1858-1859 Randers og Horsens

  30.6. - 2.11.1830 Korporal i Rytteriets 5. Dragonregiment
  Korporal i Rytterieriets 2. Dragonregiment

  1833 i Randers Sankt Morten tilgangsliste flytter Jens Christian Kronberg, 25 år, fra ? til kobbersmed Møller i Randers. Skudsmaalet upaategnet.
  1834 muursvend Jens Christian Kronborg, ugift, 28 år, bor Vestergrave 371 i Randers.

  Med Caroline Rudolphsdatter, født ca. 1801
  Børn:
  1800.21.1 Wilhelm Ditlev Kronborg, født 4.5.1834, døbt 20.7.1834 i Randers Sankt Morten

  1840 Muursvend Kronborg, 33 år, ugift, bor i Vestergrave 378, samme sted som enken Caroline Rudolfsdatter og hendes børn.

  Muursvend Jens Kronborg døde 28.3.1843, 35 år gammel, begravet 31.3.1843 i Randers Sankt Morten.

  Caroline Rudolphsdatter døde 13.12.1860, enke efter Muursv Schaltz, fattiglem, 60 år, begravet 17.12.1860 i Randers Sankt Morten.

  Videre arbejde:
  Se Kartotek over Rytteriets Underofficerer, 5 D. R.
  Se Kartotek over Rytteriets Underofficerer, 2. Dragonregiment
  I de to kilder fra Rytteriets underofficerer kaldes han henholdsvis Cronborg og Kronberg

  Det eneste der binder korporalen og murersvenden sammen er navnet, fødselsåret og måske Randers.

   

  ---------- Noget om Caroline Rudolphsdatter ----------

  Gift 16.12.1818 i Randers Sankt Morten med Muursvend Willum Christensen Schaltz.
  Børn:
  • Johanne Kirstine Willumsdatter Schaltz, født 1819
  • Rudolph Christian Willumsen Schaltz, født 1821
  • Ane Margrethe Willumsdatter Schaltz, født 1823, død 1823
  • Christen Willumsen Schaltz, født 1826, død 1826
  • Christoffer Otto Willumsen Schaltz, født 1829
  • Vilhelmine Christine Villumsdatter Schaltz, født 1831, død 1831

  Willum Christensen Schaltz døde 22.5.1831, 52 år, begravet 26.5.1831 i Randers Sankt Morten.

   

  ---------- Noget om en anden Jens Christian Kronborg ----------

  Tilgangsliste i Randers Sankt Morten. Jens Christian Kronborg, 25 år, flytter 1828 fra Ålborg til smeden Anders Jørgensen.
  Afgangsliste i Randers Sankt Morten. Smedesvend Jens C: Kronborg, 24 år, flytter 7.4.1830 fra Anders Jørgensen til København.

  Han må være en anden person da datoerne kolliderer med korporal datoerne.

   

  1800.21 Jens Christian Cronberg
  2. generation

  1800.21.1  Wilhelm Ditlev Kronborg
  født 4.5.1834, døbt 20.7.1834 i Randers Sankt Morten, søn af Jens Christian Kronborg(1800.21) og Caroline Rudolphsdatter.

  Konfirmeret 15.4.1849 i Ørum, tjenende i Jebjerg i Ørum sogn, Galten herred, Randers amt.

  1850 Ørum sogn Jeberg By, Wilhelm Ditlev Cronborg, 16 år, født i Randers, tjenestekarl på Kjeld Jensens gård.

  2.11.1851 flyttet fra Peder Jensen i Jebjerg til Randers

  1.11.1851 flyttet fra Værum til gartner Sørensen i Randers

  1.11.1852 flyttet fra gartner Sørensen i Randers til Jebjerg.

  7.11.1852 flyttet fra Randers til Peder Jensen i Jebjerg i Ørum sogn som tjenestekarl.

  1.11.1854 flyttet fra Jebjerg til Aarslev

  1855 Wilhelm Ditlev Kronborg, 21 år, ugift, tjenestekarl hos Søren Sørensen, gårdmand i Aarslev.

  1.11.1855 flyttet fra Årslev til Laurs Skovfoged i Jebjerg i Ørum sogn. Tjent 1 Aar hos S. Sørensen.

  23.11.1855 flyttet fra Årslev til Christen Skovfogeds Enke i Ørum.

  5.11.1856 flyttet fra Ørum til Laurbjerg

  8.11.1858 flyttet fra Ørum til Løistrup i Laurbjerg sogn som tjenestetyende.

  2.5.1859 flyttet fra Laurberg til Jens Jensen i Jebjerg som murerlærling

  2.12.1859 flyttet fra Christianslund i Ørum sogn til Randers

  29.1.1860 flyttet fra Politimesteren i Randers til Christian J. Kieldsen i Gimming

  1860 Tjerbye Bye(Tjærby, Gimming sogn, Støvring herred, Randers amt), Wilhelm Kronborg, 26 år, født i Randers, tjenestekarl på Christen Jensen Kjeldsens gård.

  Med Ane Sørensen, født ca. 1840
  Børn:
  1800.21.1.2 Maren Kronborg, født 2.11.1860, døbt 17.2.1861 i Randers Sankt Morten, konfirmeret 1875 i Randers Sankt Morten.

  2.11.1860 flyttet fra Jens Hvid i Jebjerg til Gimming sogn.

  12.11.1860 flyttet fra Kofeod i Værum til Niels Ladekarl i Gimming.

  Marts 1862 flyttet fra Niels Ladekarl i Gimming, først anmeldt at flytte til Kiel siden til Værum.

  13.4.1862 flyttet fra Bergenhammer i Gimming til Jebjerg

  Gift 29.4.1862 i Ørum med Ane Rasmusdatter, født ca. 1830, datter af afg gårdmand Rasmus Madsen i Jebjerg.
  Børn:
  1800.21.1.1 Jens Christian Kronborg, født 14.2.1860 i Jebjerg, døbt 28.5.1860 i Ørum.
  1800.21.1.3 Caroline Kronborg, født 24.3.1863 i Jebjerg, døbt 12.5.1863 i Ørum.
  1800.21.1.4 Martin Kronborg, født 6.10.1865 i Randers døbt 3.12.1865 i Randers Sankt Morten
  1800.21.1.5 Vilhelmine Katharine Ane Sophie Kronborg, født 19.3.1868 i Randers, hjemmedøbt 28.3.1868(samme dag som hendes far døde), død 14.6.1868, begravet 17.6.1868 i Randers Sankt Morten.

  5.5.1863 flyttet med konen og 3 børn fra Ørum til Haslund.

  4.11.1863 flyttet med konen fra Tebbestrup i Haslund til Ørum.

  9.11.1863 flyttet med konen til Ørum Fattighus
  29.4.1865 flyttet med konen fra Ørum Fattighus til Randers.

  William Ditlev Kronborg døde 28.3.1868, begravet 3.4.1868 i Randers Sankt Morten, han var invalid.


   

   

   

  1800.22  Krohnberg

  O-jæger

  Videre arbejde:
  Se Kartotek over Fodfolkets underofficerer og spillemænd (1800 - 1900)


   

   

   

  1800.23  Mette/Marie Rasmussen
  født ca. 1786 i Århus.

  Flyttet til København i 1807

  Gift med ? Kronberg

  ? Kronberg døde før 11.7.1847

  11.7.1847-3.7.1856 modtager Mette Rasmussen almisse fra fattigvæsenet. Af Almisse Protokollen løbenummer 2362 fremgår at:
  hun kaldes Mette Rasmussen, Kronbergs enke
  hun er født ca. 1786 i Jylland og har boet i København fra ca. 1807
  hun er lem i Nicolai Arbeidshus.
  Overført i den ny Protocol No 1590

  11.7.1847-3.7.1859 modtager Mette Rasmussen almisse fra fattigvæsenet. Af Almisse Protokollen løbenummer 1590 fremgår at:
  hun kaldes Mette Kronberg og er enke
  hun er født 1786 i Jylland og boet i København fra 1807
  1857 Octbr. 30. Overlægges som Lem i Almindelig Hospital.

  I Almindelig Hospitals Lemmemandtal nr. 607 står at:
  hun kaldes Marie Kronberg, enke
  den 3.11.1857 som fast lem
  hun er født 1786 i Aarhus
  hun har en gammel brandskade
  hun er død 21.2.1862

  Marie Kronberg døde 21.2.1862 på Almindelig Hospital, begravet 1.3.1862. Hun er enke og 76 år (Det vil sige født ca 1786).

  24.2.1862 Hvidebog: Her står at:
  hun kaldes Maren Kronberg, enke.
  Død 21.2.1862 som lem på Almindelig Hospital.

  Navnet ændres fra kilde til kilde. Mette Rasmussen, Mette Kronberg, Marie Kronberg, Marie Kronberg, Maren Kronberg. Men Fødeåret er alle steder 1786 og referencerne mellem kilderne stemmer. Måske Hedder hun Mette Marie, er født Rasmussen og er gift Kronberg.


   

   

   

  1800.24  Henrik Kronenberg
  født 1855 i København.

  Gift med Ida Bertha Kronenberg, født 14.2.1854 i Zürich, Schweiz
  Børn:
  1800.24.1 Augusta Kronenberg, født 1883 i København.
  1800.24.2 Herman Heinrich Kronenberg, født 19.4.1890 i Winterthur i Schweiz.

  1885 er han sømand og bor Udenbys Vester Kvarter, No. 33, Matrikel 254, Baghus

  1.11.1919 bor Ida Ahornsgade 6, kælderen
  1.5.1920 flytter Ida fra Schweiz, til Pilestræde 77, stuen

  Kilder:
  Folketælling 1885
  Politets Registerblade:
  Ida Bertha 1919, 1920

  Henrik Kronenberg er måske den samme som Karl Heinrich Christian Kronenberg (M2.3)

   

   

  1800.24 Henrik Kronenberg
  2. generation

  1800.24.2  Herman Heinrich Kronenberg
  født 19.4.1890 i Winterthur i Schweiz, søn af Henrik Kronenberg (1800.24) og Ida Bertha.

  29.5.1909 flytter han fra Tyskland, Hamburg, til Kapelvej (Nørrebro) 40, stuen
  Han er etuimager.
  23.8.1920 flytter han fra Hyllinge, til Pilestræde 77, stuen, hos moren.
  Han er elektriker og dansk undersåt.
  1.5.1921 flytter til Tverstedvej 2, stuen th. Han er elektriker

  Borgerligt viet 11.9.1913 i Diessenhofen, Schweitz til Sophie Christine Utzinger, født 11.6.1892 eller 11.7.1892 i Harburg, Bayern.
  Hendes navn staves også Uttinger, Ulsinger.
  Børn:
  1800.24.2.1 Jens Valdemar Kronenberg, født 29.2.1916 i Karlsruhe Baden
  1800.24.2.2 Margrethe Edel Ida Kronenberg, født 9.5.1925 på Rigshospitalet.

  1925 de bor Tverstedvej.
  1930 de bor Nybølvej 6 i Rødovre.

  Politiets registerblade
  Herman Heinrich 1909, 1920, 1921

   

   

  1800.24 Henrik Kronenberg
  3. generation

  1800.24.2.1  Jens Valdemar Kronenberg
  født 29.2.1916 i Karlsruhe Baden, søn af elektriker Herman Heinrich Kronenberg (1800.24.2) og Sophie Christine Utzinger.

  Gift 6.4.1939 med Alice, født 14.12.1917 i København.

  1940 de bor Gennemløbet 11, Vanløse, han er maskinarbejder på Burmeister & Wain.

   

  1800.24.2.2  Margrethe Edel Ida Kronenberg
  født 9.5.1925 på Rigshospitalet, døbt 30.8.1925 i Vanløse, datter af elektriker Herman Heinrich Kronenberg (1800.24.2) og Sophie Christine Utzinger.
  En af fadderne er enke Ida Kronenberg, Oehlenschlægersgade 12, st.

  Gift 3.4.1947 i Hyltbjerg med tandlægestuderende Niels Sparre, født på Frederiksberg, døbt 15.4.1921 i Solbjerg, søn af værkfører Hans Nicolai Sparre og Lorenzine Sofie Hansen.
  Et af vidnerne var maskinarbejder Jens Valdemar Herman Kronenberg, Flakholmen 23, Vanløse.
  Børn:
  1800.24.2.1.1 Jens Nicolaj Sparre, født 24.2.1951 Maagevej 3,1., døbt 13.5.1951 i Silkeborg.
  Blandt fadderne er værkfører Jens Kronenberg og hustru Alice, Grønnegade 3.


   

   

   

  1800.25  Christen Kronborg Nielsen
  født 4.1.1868, døbt 4.4.1869 i Ålborg Vor Frue, søn af sømand Niels Nielsen og Ane Marie Mathisen.

  1885 Sigarmagerlerling Christian Croenberg bor Store Strandstræde 15,matr 93,2. i København hos sin mor med sin storebror cigarmager Antoen Nielsen.

  Ved Antons dåb 18.7.1858 i Ålborg Vor Frue bor familien i Sankt Hans gade.

  Kan hans navn Kronborg hænge sammen med at der er et stednavn Kronborg lige vest for Ålborg?


   

   

   

  1800.26  Ane Kronberg
  født ca. 1825 i Ålborg.

  1855 tjenestepige hos gårdejer Peter Hammershøi i Emdrup, Brønshøj sogn, Sokkelund herred.


   

   

   

  1800.27  Laurits Christian Peter Kroneberg
  født 11.7.1870 i St. Annegade, døbt 25.9.1870 i Vor Frelser, søn af Christen Pedersen og Margrethe Larsen.

  Laurits var ølkusk.
  1898 brandkusk.
  1925 kongelig biløber

  Gift 7.10.1894 i Sankt Matthæus med Eva Katrina Kroneberg, født 16.12.1861 i Sverige.
  Børn:
  1800.27.1 Henriette Camilla Amalie Kroneberg, født 19.10.1891, døbt 13.12.1891 i Sankt Jacob.
  1800.27.2 Svend Aage Laurits Kroneberg, født 11.11.1895, døbt 8.3.1896 i Sankt Matthæus. 1800.27.3 Maja Jytthe Kroneberg, født 5.9.1898, døbt 12.3.1899 i Sankt Matthæus.

  De er født med efternavnene Pedersen, Johannisdotter og børnene: Pedersen, men skifter 25.7.1914 alle til efternavnet Kroneberg.

  1918 er Svend Aage telegrafist og rejser til Finland.
  1940 bor de Willemoesgade, Jytthe bor hjemme.

  Kilder: Politiets registerblade:
  Laurits 1894-1920
  Henriette 1906-1922
  Svend Aage 1909-1918
  Jytte Maja 1912-1920
  Folketællinger: 1925


   

   

   

  1800.28  Cathrina Cronberg
  født ca. 1847

  Gift 18.10.1871 i Sankt Paul i København med Frederik Pihl, født ca. 1843. Han er kystvagt og der står tilrejsende ved dem begge.


   

   

   

  1800.29  Kronborg

  Gift med Christine/Christiane, født ca. 1797

  Han er matros i 1840

  Christine/Christiane døde 19.8.1840 på Almindelig Hospital, begravet 25.8.1840 i Garnison.


   

   

   

  1800.30  Hendrik Cronberg Hansen

  Født 4.7.1860, døbt 22.7.1860 i Holmen, søn af sømand Peter Hansen og Hanne Christine Hansen, født ca. 1826.

  1860 bor de Lorentzensgade 8.


   

   

   

  1800.32  Niels Peter Kronberg Larsen

  Født 9.7.1884 Nordvestvej 30, døbt 3.4.1885 i Frederiksberg, se også Sankt Stefan søn af arbejdsmand Hans Larsen og Marie Petersen.


   

   

   

  1800.33  Første fri