Cronberg familier i Danmark

  Forside > Spredte personer i 1800-tallet

Forside

Spredte personer i 1600-tallet

Spredte personer i 1700-tallet

Spredte personer i 1800-tallet
1800.01 Simon NielsenCronberg
1800.01.1 Julie Marie Emilie Cronberg
1800.01.1.1 Bolette Petrine Horstmann
1800.01.1.2 Anette Louise Augusta Horstmann
1800.03 Jens Kronberg
1800.03.3 Christian Frederich Cronberg
1800.03.4 Christiane Oline Emilie Cronberg
1800.03.5 Christian Kronberg
1800.03.6 Josephine Caroline Cronberg
1800.09 Erik Cronberg Albert Alfred Rudolph Holst Eriksen
1800.15 Christian Jacobsen Cronberg
1800.16 Henriette Petrine Kronberg
1800.16.1 Essum Kronberg Jespersen
1800.21 Jens Christian Cronberg
1800.22 Krohnberg
1800.23 Mette Rasmussen
1800.25 Christen Kronborg Nielsen
1800.26 Ane Kronberg
1800.27 Laurits Christian Peter Kroneberg
1800.28 Cathrina Cronberg
1800.30 Hendrik Cronberg Hansen
1800.32 Niels Peter Kronberg Larsen
1800.33 Henry Cronenberg
1800.34 Margrite Cronenberg
1800.35 charles Cronenberg
1800.36 Mary Susan Cronenberg
1800.38 Adriana E. Cronenberg
1800.39 Margret Cronenberg
1800.40 John Cronenberg
1800.41 H. D. Funch
1800.42 Anton Marius Andreasen Kronberg
1800.42.1 Henry Andreassen Kronberg
1800.42.2 Evald Andreassen Kronberg
1800.42.3 Elly Andreassen Kronberg
1800.42.4 Werner Andreassen Kronberg
1800.42.1.1 Inge Solveig Kronberg
1800.42.3.1 Hanne Bentsen
1800.42.4.1 Marianne Bergenstof
1800.43 J. Kronberg
1800.44 Heinrich Gustav Theodor Kronberg
1800.44.7 Georg Richard Kronberg

Spredte personer i 1900-tallet

 

Spredte personer i 1800-tallet

 

1800.01  Simon Nielsen Cronberg

Ved trolovelsen og vielsen(2) hedder han Niels, ved vielsen(1) og datterens dåb Nielsen.

1801 bor Johanne Jerup hos forældrene i Doctorens Gade i Ålborg.

1806 er Simon Cronberg Gartner(Gärtnergesell).

Trolovet 28.9.1806 og gift ( 1) ( 2) 27.10.1806 i Frederiks Tyske Kirke, København med Johanne Andersdatter Jerup (1800.01X), født ca. 1785, datter af gevorben soldat ved 3. Jyske infanteri Regiment Anders Christian Jerup (1761-) og Johanne Lydersdatter (1751-).
Børn:
1800.01.1 Julie Marie Emilie Cronberg, født 5.1.1807, døbt 10.1.1807 på den Kongelige Fødselsstiftelse, København, Hovedprotokol.

17.9.1809-25.11.1812 modtager datteren Julie Marie Emilie Cronberg almisse fra fattigvæsenet. Af Almisse Protokollen løbenummer 224 fremgår at:
Bopæl er Vesterbro 47
"Paa Faderns Begiæring er dette Barn udleveret til ham til nogen Forsørg, og Kaartet inddraget d 25 Nov: 1812"

Da datteren bliver konfirmeret i 1822 bor hun hos faren på Vesterbro.

 

 

1800.01 Simon Nielsen Cronberg
2. generation

1800.01.1   Julie Marie Emilie Cronberg
Født 5.1.1807, døbt 10.1.1807 på den Kongelige Fødselsstiftelse, København, datter af Simon Nielsen Cronberg (1800.01) og Johanne Andersdatter Jerup.

Konfirmeret 6.10.1822 i Frederiksberg Kirke. Da boede hun hos faren på Vesterbro.

Gift 20.10.1833 i Frederiksberg kirke, København, med Jørgen Horstmann, døbt 30.1.1805 i Kirke Såby ca. 10km vest for Roskilde, søn af kaptajn August Jacob Gregorius Vilhelm Horstmann og Ane Cathrine Frederiche Jørgensen.
Adoptivbørn:
1800.01.1.1 Bolette Petrine Horstmann, født 25.5.1841 på Den Kongelige Fødselsstiftelse, døbt 1.6.1841 sammesteds
1800.01.1.2 Anette Louise Augusta Horstmann, født 27.2.1845 Tøjhusgade 84, døbt 3.10.1845 i Holmen.

Ved vielsen boede hun på Gammel Kongevej.

Enkekassen 11.10.1833 pensionspolice 16443

Jørgen Horstmann er kongelig berider. De bor i Staldmestergården, staldbetjent bygningen, Prins Jørgens Ridebanestalde, Tøjhusgade 84, i København.

I 1837 dør Jørgen Horstmanns mor. Da bor hans forældre også i Staldmestergården.

 


Staldmestergården set fra Prinsens Bro.
Tøjhusgade går indad, til venstre i billedet.
Foto: Janne Wedenborg, arkitekt • webdesigner ©

Fra folketællingen i 1845 står Bolette som datter af Julie Cronberg og Jørgen Horstmann.

Jeg havde lidt problemer med at finde datteren Anettes dåb, men det lykkedes. Det viser sig at hun er døbt Anette Louise Augusta Petersen, uægte født datter af tjener Jørgen Christophersen og Ane Pedersdatter, Tøjhusgade 84. Horstmann er fadder. I folketællingen 1850 står hun som datter af Julie Cronberg og Jørgen Horstmann.

Jørgen Horstmann døde 9.12.1871, Tøjhusgade 15, begravet 15.12.1871 fra Holmen.

Julie Marie Emilie Cronberg døde 12.12.1884, Tøjhusgade 15, begravet fra Hof og Slotskirken 18.12.1884 på Holmens kirkegård.

 

 

1800.01 Simon Nielsen Cronberg
3. generation

1800.01.1.1   Bolette Petrine Horstmann
Født 25.5.1841 på Den Kongelige Fødselsstiftelse, døbt 1.6.1841 sammesteds, Udsætterprotokol, datter af ugifte Ane Pedersdatter, adopteret før 1845 af Julie Marie Emilie Cronberg (1800.01.1) og Jørgen Horstmann.

Bolette er ikke angivet med efternavn ved sin dåb, men ser ud til at hedde Horstmann siden sin adoption.

Konfirmeret 12.10.1856 i Hof og Slots Kirken.

Gift 5.6.1868 i Hof og Slots Kirken med Examinatus Juris Carl Christian Julius Hansen, født 17.11.1840 i Næstved, søn af Stephan Peter Hansen (1813-) og Christiane Sophie Severine Qvistgaard (1818-).
Børn:
• Stefan Jørgen Horstmann Hansen, født 6.5.1871 i Næstved, døbt 4.6.1871 i Næstved Sankt Morten.
• Urban Marcus Horstmann Hansen, født 16.2.1876 i Næstved, døbt 16.4.1876 i Næstved Sankt Morten

Stefan sløjfede efternavnet Hansen i 1919. Læs mere om Stefan på Michael EneRiis hjemmeside

1880 bor de i Sankt Mortensgade matrikel nr. 85 i Næstved.

Carl Christian døde 24.1.1911 i Næstved, begravet 29.1.1911 i Næstved Sankt Morten.

Ved folketællingen 1.2.1911 bor Bolette i Jernbanegade i Næstved, men opholder sig midlertidigt i Appernæs hos sin søn Stefan, som er godsforvalter på Gavnø Gods. Desuden er Stefans kusine Nanna Gyritha Gamborg på besøg fra København. Hun er gift Schlanbusch.

Bolette døde 12.3.1930 Jernbanegade 25 i Næstved, begravet 16.3.1930 i Næstved Sankt Peder.

Links:
Hansen, Carl Christian Julius i Danske Sagførere
Horstmann, Stephan Jørgen i Danske Sagførere

 

1800.01.1.2   Anette Louise Augusta Horstmann
Født 27.2.1845 Tøjhusgade 84, døbt 3.10.1845 i Holmen, datter uden for ægteskab af tjener Jørgen Christophersen og Ane Pedersdatter, adopteret før 1850 af Julie Marie Emilie Cronberg (1800.01.1) og Jørgen Horstmann.

Anette blev døbt Petersen, men ser ud til at hedde Horstmann fra sin adoption.

Gift 27.10.1876 i Hof og Slots Kirken med sagfører Niels Christian Gamborg, født 28.8.1845 i Bedsted, søn af sognepræst Niels Christian Gamborg (1803-1872) og Nanna Gyrithe Foersom (1804-1891).
Børn:
• Jørgen Christian Gamborg, født 21.10.1877, døbt 25.11.1877 i Nykøbing Mors
• Nanna Gyritha Gamborg, født 1.2.1879, døbt 6.4.1879 i Nykøbing Mors

1880 bor de Kirkestræde matrikel nr. 61f-h i Nykøbing Mors.

Niels Christian Gamborg døde 9.3.1902 på sygehuset i Nykøbing Mors, begravet 14.3.1902 i Nykøbing Mors.

Anette Horstmann døde 10.5.1902 i Nykøbing Mors, begravet 16.5.1902 i Nykøbing Mors.

Links:
Gamborg, Niels Christian i Danske Sagførere


 

1800.03  Jens Kronberg
Født ca. 1780

1810-1814 Skomagersvend i København
De i (skomager)lauget indgangne Mestere er følgende: 12.11.1814 Jens Kronberg, betalt 15 Rbd.
1814-1832 Skomagermester i København

Bopæl
1810 Borgergade 133

I Københavns Brandvæsens Protokoller kan man læse at:
Jens Kronberg boede i 1810 i Borgergade 133 og var ved Trinitatis Kirkes sprøjte. Da han afgik i 1815 var han ved Den Reformerte Kirkes sprøjte. Han overgik til borgervæbningen, i forbindelse med at han tog borgerskab 18. maj 1815. Københavns Brandvæsens Protokoller er læst af Ane Knudsen.

Med Giertrud Sophie Jensen
Barn:
1800.03.1 Jens Peter Cronberg, døbt 10.2.1810 i Den Kongelige Fødselsstiftelse, Udsætterprotokol 17.2.1810.
Udsætterprotokollen: 1810 den 18 April indfandt sig Moderen til dette Barn. Hun navngav sig Giertud Sophie Jensen og sagde at være forlovet med skomagersvend Jens Kronberg med hvem hun nu indgik i Egteskab, og at de skulle boe i Lille Larsbjørnstræde No paa 2den Sidesahl, i hvilket Huus tillige boede en Slagter. Det blev betydet hende og naar hun nu udtog sit Barn, kunne hun ikke vente Understøttelse renter her fra eller Fattigvæsenet. Da hun desuagtet vedblev sin Begiering, blev Barnet hende udleveret og Døbe Seddelen ? ? Men der står ikke eksplicit at han er faren.

Gift 1. gang 10.8.1810 i Vor Frue, København, med Anne Kirstine Jesmus (1800.03X). Kunne hun være den Ane Kirstine Jesmund, der er døbt 11.4.1782 i Holmen, datter af kvartermester ved 1. divisions 3. kompagni Jacob Johansen Jesmund og Rønne Kirstine Michelsdatter?
Barn:
1800.03.2 Carl Vilhelm Cronberg, født 7.1.1812 Borgergade 187, døbt ( 1 og 2) 1.3.1812 i Trinitatis, begravet 24.4.1817 i Trinitatis.

Gift 2. gang med Giertrud Sophie Jensen (1800.03Y), født ca. 1781.
Børn:
1800.03.3 Christian Frederik Cronberg, født 12.8.1814, døbt 28.10.1814 i Trinitatis.
1800.03.4 Christiane Oline Emilie Cronberg, født 11.1.1817, døbt 29.6.1817 i Trinitatis.

Sophie Giertrud Jensen døde 31.12.1817 af brystsyge, begravet 6.1.1818 fra Trinitatis ( Hovedministerialbog, Kontraministerialbog) til Assistens Kirkegård. Hun er også noteret i Begravelsesprotokollen
Der er skifte efter hende i Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission: Forseglingsprotokol 31.12.1817 og Behandlingsprotokol no. 1079 19.1.1818. Da boede de i Åbenrå nr. 239.
Ifølge Forseglingsprotokollen efterlader hun 3 børn:
Peter 7 aar
Christian 3 aar
Christiane ½ aar

 


Jens Kronbergs underskrift
i behandlingsprotokollen

 

Gift 3. gang 23.9.1822 i Holmen med Johanne Øberg (1800.03Z), født ca. 1798 i Gøteborg i Sverige.
Øberg staves også Oeberg, Øeberg, Ødberg og Ømann. Hun kom ifølge Udsætterprotokollen til København i 1816.
Børn:
1800.03.5 Christian Kronberg, født 4.2.1819, døbt 6.2.1819 på den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse, Udsætterprotokol 10.2.1819.
1800.03.6 Josephine Caroline Cronberg, født 27.6.1826 Lille Kongensgade 86, døbt 8.9.1826 i Holmen.

Jens Kronberg døde 15.4.1832 i Hummergade 136 af brystsyge, begravet 26.4.1832 i Holmen.
Skifte i Landsover- samt Hof- og Stadsretten:
Forseglingsprotokol no 263 17.4.1832
Behandlingsprotokol no 263 25.4.1832
I forseglingsprotokollen angives at han efterlader sig tre børn af et foregaaende ægteskab og to fra sit sidste ægteskab.

I 1840 er Johanne enke og driver skomagerprofession. Alle børnene undtagen Christiane bor hjemme. De bor Hummergade 236, 2. sal i København.

Jeg har ikke fundet hende i folketællingerne 1845, 1850 og 1855. Det kunne ellers afsløre nærmere, hvor hun er født.

Johanne døde 25.8.1859 på Frederiks Hospital af brud på hjerneskallen. Begravet 29.8.1859 fra Vor Frue til Assistens Kirkegård. Da boede hun Studiestræde 75.
Der er skifte 2.9.1859 Forseglingsprotokol no. 1732.

Kilder:
Kraks Vejviser: 1825, 1830, 1832 1833 1834 1835 1838 1839

Videre arbejde:

Jens Kronberg kunne være bror til Christian Cronberg (1800.15), som også er skomager og brandmand i 1810.

 
1810  Jens Kronberg   Borgergade 133 Brandprotokol
18.4.1810  Jens Kronberg Gjertrud Sophie Jensen Lille Larsbiørnstræde Udsætterprotokol
10.8.1810  Jens Kronberg Anne Kirstine Jesmus Lille Larsbiørnstræde Vielse
1.3.1812  Jens Kronberg Anne Kirstine Jesmus Borgergade 187 Dåb
28.10.1814  Jens Kronberg Giertrud Sophie Jensen Borgergade 187 Dåb
24.4.1817  Jens Cronberg   Åbenrå 239 Begravelse
29.6.1817  Jens Kronberg Giertrud Sophie Jensen Åbenrå 239 Dåb
6.1.1818  Jens Kronborg Giertrud Sophie Jensen Åbenrå 239 Begravelse

Det er ikke lykkedes at finde hverken Anne Kirstine Jesmus begravelse eller Giertrud Sophie Jensens vielse. Hvis det var samme person ville det være nemmere at forstå forløbet.
Det er heller ikke lykkedes at finde andre i Danmark med navnet Jesmus.

 

----- Noget om Jacob Johan Jesmund -----

Divisionsbøger for 1. division: 1782-1790 no. 4, 5 og 7, 1791-1792 no. 4.
1782 Kvartermester, 1. division, 3. kompagni
1787 Bådsmandsmath, 1. division, 3. kompagni, Lavendelgade 3
1789 Bådsmandsmath, 1. division, 3. kompagni

Han døde 14.9.1791, Skolemesterlængen 3, begravet 16.9.1791 i Holmen.

 

 

1800.03 Jens Kronberg
2. generation

1800.03.1  Jens Peter Cronberg
Døbt 10.2.1810 i Den Kongelige Fødselsstiftelse, søn af Jens Kronberg (1800.03) og Giertrud Sophie Jensen.

Konfirmeret 10.4.1825 i Hillerød.

1840 bor han hjemme hos sin stedmor Johanne Øberg i Hummergade 236. Han er krøbling.

Død 3.7.1844 som lem på Almindelig Hospital, begravet 8.7.1844 i Garnison.
Københavns Skiftekommision. Hvidebog 4.7.1844

Han var ugift ved sin død.

 

1800.03.3  Christian Frederik Cronberg
Født 12.8.1814, døbt 28.10.1814 i Trinitatis, søn af Jens Kronberg (1800.03) og Sophie Giertrud Jensen.

Konfirmeret 28.9.1828 i Holmen.

7.7.1834 fremgår det af Københavns Skomagerlavs Drengeprotokol at han bliver indskrevet til at komme i lære 5 år hos mester Kronbergs enke. Det vil sige hos sin stedmor Johanne Øberg.

1840-1855 Skomagersvend
1860-1869 Skomagermester

Han var ugift hele livet.

1840 bor han hos sin stedmor i Hummergade 236 2. sal.
1845 bor han til leje hos skomagermester A. P. Jacobsen i Laksegade nr. 209 stuen.
1850 bor han i Guldsmedegade i Århus sammen med 3 andre skomagersvende hos enken Louise Brodersen, som lever af skomagerarbejde.

Han flytter på et tidspunkt mellem 1850 og 1855 til et skomagerværksted i Graven 236 i Århus. Værkstedet ligger i baghuset. Christian Frederik driver skomagerforretningen. I 1855 kaldes han skomager og i 1860 skomagermester.

Værkstedet er ejet af Elisabeth Kjerstine Jacobsen, som bor i forhuset. Hun er enke efter skomager Peter Nicolay Müller. Elisabeth Kjerstine Jacobsen er fra København.

Christian Frederik Cronbergs halvsøster Josephine Caroline Cronberg (1800.03.6) tjener i 1845 hos to skomagermestre Jacobsen i København. Det kan tænkes, at disse tre Jacobsen er i familie med hinanden og at Christian Frederik på den måde har fået at vide, at der mangler en skomager i Århus. I øvrigt tjener hans halvsøster hos en købmand i Århus i 1850, så det er nok hende, der har inspireret ham til at tage til Århus.

Christian Frederik Cronberg er forlover ved halvsøsterens vielse i 1855 og fadder ved hendes børns dåb i 1856 og 1861.

Han hængte sig 27.10.1869 og blev begravet 30.10.1869 i Århus Domsogn. Da boede han Studsgade 17 i Århus.

 

1800.03.4  Christiane Oline Emilie Cronberg
Født 11.1.1817 i Åbenrå 239, døbt 29.6.1817 i Trinitatis, datter af skomagermester Jens Kronberg (1800.03) og Sophie Giertrud Jensen.

Konfirmeret 17.4.1831 i Helligånd.
Ved konfirmationen er hendes forældre døde og hun bor hos sine plejeforældre i Skindergade 60.
Her er noget der ikke stemmer. Hendes mor døde før hun fyldte et år. Men hendes far dør først i 1832. Men fødselsdatoen og hendes ikke helt sædvanlige navn stemmer. Jeg går ud fra, at der er fejl i notatet ved konfirmationen.

1840 er hun sandsynligvis den Christiane Cronberg der er tjenestepige hos silke og klædehandler Jacob Jensen Borop, Gammel Strand 160, kælderen til stranden.

Gift 5.5.1840 i Kolding Sankt Nikolaj med Andreas Jacob Hegelund, født februar 1808 i København, søn af hattemagersvend Claus Hegelund.
Børn:
1800.03.4.1 Peter Oluf Hegelund, født 23.2. 1843, hjemmedøbt 20.3.1843, død 4.6.1843, begravet 8.6.1843, alt i Ringkøbing.
1800.03.4.2 Johanne Christine Frederikke Hegelund, født 28.10.1848, døbt 28.1.1849, død 21.12.1852, begravet 29.12.1852, alt i Ringkøbing.
Plejebørn:
Albine Eleonora Kyster, plejebarn fra 1855 eller tidligere, døbt 6.4.1851 i Trinitatis i København, datter af skomagermester Jacob Kyster og Hanne Nielsine Holm.

Andreas Jacob Hegelunds erhverv og adresser:
1840 Told og konsumtionsbetjent, Klostergade 163 i Kolding
1845 Toldbetjent, Østergade i Ringkøbing
1850 Toldbetjent, Uden Nørreport 43a i Ringkøbing
1855 Toldassistent, Østermeldstrandgade 85 i Ringkøbing
1860 Toldassistent, Vesterstrandgade i Ringkøbing
1868 Pensioneret toldassistent i Ringkøbing

Albine blev konfirmeret 1865 i Ringkøbing.

Christiane Oline Emilie Cronberg druknede sig 18.4.1868 i Ringkøbing, begravet 22.4.1868 i Ringkøbing.

Andreas Jacob Hegelund døde 17.11.1868 i Ringkøbing, begravet 23.11.1868 i Ringkøbing.

Albine Eleonora Kyster blev gift 3.6.1870 i Lejrskov med Jørgen Carl Rasmussen, søn af Rasmus Jørgensen og Kirstine Nicoline Christine Springer.

 

1800.03.5  Christian Kronberg
Født 4.2.1819 på Fødselsstiftelsen i København, søn af Jens Kronberg (1800.03) og Johanne Øberg.

Konfirmeret 28.3.1833 i Holmen.

I folketællingen fra 1840, hvor han bor hjemme hos sin stedmor, hedder han Karl. Hans dåb er ikke fundet, så han kan måske hedde Carl Christian?

Sejlmagersvend
Værtshusholder
Urtekræmmer

I 1845 logerer han hos værtshusholder Hans Christian Petersen i Lille Kongensgade 86 stuen, København. Familien der består af:
Hans Christian Petersen, født ca. 1807 i Holbæk amt.
Anne Marie Nielsdatter, født 1807 ved Holbæk.
Børn:
• Caroline Marie Pedersen, født ca. 1834 i København.
• Ane Hansine Henrikjette Pedersen, født ca. 1836 i København.

Værtshusholderen har ud over sejlmagersvend Christian Kronberg en snedkersvend, to arbejdsmænd og en tjenestekarl som logerende.

Værtshusholderen dør ca. 1846 og Christian Kronberg bliver gift med hans enke.

Viet 9.7.1847 i Holmen til enken Anne Marie Nielsdatter (1800.03.5X), født 4.6.1807 i Store Grandløse, hjemmedøbt 6.6.1807 i Grandløse sogn, Holbæk amt, datter af indsidder Niels Erichsen og Maren Christensdatter.

Christian Kronberg bliver så den næste værtshusholder i Lille Kongensgade 86. Det er han stadig i 1850

Christian Kronberg indgiver en ansøgning om erindringsmedalje hos marinen. Her anfører han, at han har tjent som menig sejlmager på Holmen i årene 1848, 1849 og 1850. Ansøgningen afslås.
Da er han værtshusholder i Store Torvegade 16, kælderen.


Fra ansøgningen.

Steddatteren Ane Hansine Henriette Petersen vies 15.12.1854 i Garnison til bøssemager Christian Emil (August) Thorsøe, født 8.9.1830 i København, døbt 22.10.1830 i Trinitatis, søn af glarmestersvend Christian/Carl Thorsøe og Karen Kymmerling.

I 1855 bor de Borgergade 200, kælderen.

Christian Kronberg er forlover for steddatteren Caroline Marie Petersens ved hendes vielse 6.6.1856 i Garnison til Vilhelm Ludvig Olsen. Christian har samme adresse som i 1855 og er urtekræmmer.

1880 bor de Prinsessegade 26 på Christianshavn, Christian er sejlmagersvend.

Christian Kronberg døde pludseligt 23.11.1881, begravet 29.11.1881 i Vor Frelser.
Han benævnes forhenværende Værtshusholder, Prinsessegade 26, 1. sal.
Begravelsesprotokol
Der er skifte efter ham: Forseglingsprotokol. No. 680, Behandlingsprotokol 1.2.1883, 2.2.1883, 2.3.1883 og 2.6.1883.

I 1885 bor Anne Marie Nielsdatter som enke hos sin datter Caroline Marie i Sofiegade 36, forhus kælder på Christianshavn. Svigersønnen Vilhelm Ludvig Olsen er positivspiller (lirekassemand).

1.7.1884-1.7.1887 modtager Anne Marie Nielsdatter almisse fra fattigvæsenet. Af Almisse Protokollen løbenummer 2620 fremgår at:
hun kaldes Anne Marie Cronberg Eriksen (hendes far hed Erichsen), Enke
hun boede Prinsessegade 26 og fra 16.8.1884 Sofiegade 36 (7), kælderen
1886 28/9 Tilstaaet Lemmeplads i Alm Hosp indtil videre

1890 Anna Marie Kronberg bor Prinsessegade 7 (Vor Frelser Sogns Arbejdshus). Hun er under fattigforsørgelse.

Anne Marie Nielsdatter døde 14.3.1891 på Almindelig Hospital, begravet 18.3.1891 i Vor Frelser. Begravelsesprotokol.
Hun boede Prinsessegade 7.
Skifte: Forseglingsprotokol. No. 132

Kilder:
Fattigvæsenets Hovedregistrant 1881-1887 (opslag 110), København.
Her står at Anne Marie Cronberg er født i St. Grandløse.

 

1800.03.6  Josephine Caroline Cronberg
Født 27.6.1826, døbt 8.9.1826 i Holmen, datter af Jens Kronberg (1800.03) og Johanne Øberg.

1840 er hun skolediscipel og bor hjemme hos sin mor i Hummergade 236.

Konfirmeret 11.10.1840 i Helligånd. Hun bor hos sin mor i Nellikegade 236. Hendes mor kaldes Johanne Øemann.

Josephine bliver tjenestepige i Gentofte 8.5.1841 og hun forlader Gentofte igen 30.10.1841.

1845 er hun syjomfru hos de to skomagermestre Thor August Jacobsen og Jørgen Frantz Jacobsen i Gothersgade 351 stuen.

1847 flytter hun fra Budolfi sogn i Ålborg, hvor hun har boet hos skomagermester Schutz, til Århus. I tilgangslisten står kun hendes navn og alder overstreget i 1847.

Jeg tror at hun er den Cecilie Cronberg der er husjomfru hos købmand Magnus Lazarus i Vestergade 609 i Århus i 1850. Hvad der bestyrker mig, er at hun er født i København og at hendes kommende mand Paul Paulsen, er købmand sammesteds.

Da hun bliver gift er hun hos skomager Köniche.

Gift 17.11.1855 i Århus Vor Frue med købmand Paul Paulsen, født ca. 1822 i Seest.
Børn:

 • Anna Elisa Paulsen, døbt 27.6.1856 i Århus Vor Frue.
 • Emmy Paulsen, døbt 16.10.1857 i Århus Vor Frue, konfirmeret 4.10.1872 i Århus Vor Frue.
 • Carl Paulsen, døbt 22.5.1860 i Århus Vor Frue, konfirmeret 4.4.1875 i Århus Vor Frue.
 • Fredrik Paulsen, døbt 27.10.1861 i Århus Vor Frue, konfirmeret 4.4.1875 i Århus Vor Frue.
 • Hendes halvbror Christian Frederik Cronberg (1800.03.3) er forlover ved hendes vielse og fadder ved hendes børns dåb i 1856 og 1861.

  Josephine Caroline Cronberg døde 26.11.1866 og blev begravet 3.12.1866 i Århus Vor Frue.

  Paul Paulsen er Bogholder i 1875.

  1880 er han billettør og bor Munkegade 4 i Århus. De tre yngste børn bor hjemme.

  Paul Paulsen døde 28.11.1884 Fiskergade 85, begravet 5.12.1884 i Århus Domsogn.


   

   

  1800.09  Erik Cronberg Albert Alfred Rudolph Holst Eriksen
  Født 25.6.1874 på gården Virkelyst i Vejlby, døbt 22.9.1874 i Vejlby, Vends Herred, søn af gårdejer Rasmus Eriksen og Laurine Marie Pedersen.

  Forældrene bor i Asperup hvor de bliver gift 18.10.1873. Ved sønnens dåb i 1874 ejer de gården Virkelyst i Vejlby. De må have købt den i det mellemliggende tidsrum.

  Ved folketællingen 1870 ejes og bebos gården Virkelyst af de tre søskende Jørgen Cronberg (A3.2.4.1.1), Marie Elisabeth Cronberg (A3.2.4.1.2) og Frederikke Cronberg (A3.2.4.1.3). De må have solgt gården i 1874 inden Eriks dåb.

  Gift 11.5.1895 i Orte med Maren Kirstine Kristiane Andersen.
  Børn:
  1800.09.1 Marinus Marius Anton Christian Eriksen, født 27.5.1894 i Orte.
  1800.09.2 Laurine Hansine Cathrine Eriksen, født 30.3.1896 i Orte.
  1800.09.3 Hans Viktor Eriksen, født 5.10.1898 i Orte.
  1800.09.4 Rasmus Alfred Eriksen, født 31.1.1901 i Vissenbjerg.
  1800.09.5 Karl Eriksen, født 2.12.1903 i Vissenbjerg.
  1800.09.6 Peter Viggo Kronberg Eriksen, født 21.8.1906, døbt 16.9.1906 i Vissenbjerg.
  1800.09.7 Karen Marie Eriksen, født 29.5.1909 i Vissenbjerg.

  Maren døde 23.5.1959, begravet 29.5.1959 i Vissenbjerg.

  Erik døde 12.6.1967, Bredgade 36, Bred, Vissenbjerg, jordpåkastelse 15.6.1967 i Vissenbjerg, Odense Herred.

  Den eneste forklaring jeg har på Eriks navn Cronberg er, at familien Cronberg har boet på gården da hans forældre overtog den.

  Kilder:
  Folketællinger: 1880, 1901,

  Videre arbejde:
  Se MyHeritage


   

   

  1800.15  Christian Jacobsen Cronberg
  Født ca. 1783. Mit gæt ud fra at han bliver skomagerlærling i 1799.

  I Københavns Skomagerlavs Drengeprotokol står:
  28.11.1799 lod mester Olle Kronberg (1700.23) indskrive Christian Jachopsen Kronberg for at lære i 3 år fra Micheli 1799 til Micheli 1802.
  11.4.1801 er Kristian Jacobsen Kronberg for svend løsgiven.
  Der står intet om at de har en familie relation.

  Han er omtalt i Københavns Brandvæsens Protokoller i Stamrullen 1810. Heraf fremgår:
  Han er skomagersvend
  Han bor i Hjortelængen
  Han er tilknyttet Malt Mølle Sprøjten.
  Fundet af Ane Knudsen i Københavns Brandvæsens Protokoller

  Gift 31.10.1813 med Mette Marie Schov (1800.15X) i Almindelig Hospital.

  Som jeg læser hans skifte Forseglingsprotokol, druknede Christian Cronberg på en rejse til Helsingborg 1.9.1815. Han blev senere fundet drevet i land på Hven. Ved skiftet opholdt hans kone Mette Marie sig hos sin familie på Lolland. De havde ingen børn. Se også skifte Behandlingsprotokol

  Videre arbejde:
  Han kunne være bror til Jens Kronberg (1800.03), som også er skomager og brandmand i 1810.
  Kan hun være den samme som Mette/Marie Kronborg (1800.23)?


   

   

  1800.16  Henriette Petrine Pedersen/Kronberg
  Født 14.10.1853, døbt 26.12.1853 i Korsør Sankt Povl, datter af Anne Marie Pedersen og udlagt barnefar tømrersvend Elias Kronberg af Altona.

  Ved dåben kaldes hun Pedersen, men med Familysearch som kilde kaldes hun Kronberg i USA.

  Henriette emigrerede til USA i 1886.

  Gift 13.8.1886 i Huntsville, Utah, USA med enkemand Niels Christian Jespersen, født 15.4.1829 i Tømmerby, Vester Han, Thisted, søn af Jesper Nielsen og Ose Marie Christensdatter Alve.
  Børn:
  1800.16.1 Essum Kronberg Jespersen, født 6.6.1888 i Huntsville
  1800.16.2 Juliana Maria Jespersen, født 2.1.1890 i Huntsville
  1800.16.3 Olaf Soestres Jespersen, født 2.9.1892 i Huntsville

  Niels Christian var emigreret allerede i 1879.

  Henriette Petrine døde 7.1.1907 i Huntsville, Weber, Utah, USA og blev begravet 10.1.1907 på Huntsville Cemetery.

  Niels Christian Jespersen døde 17.6.1911 i Huntsville, Weber, Utah, USA og blev begravet 23.6.1911 på Huntsville Cemetery.

   

  ---------- Noget om Niels Christian Jespersen ----------

  Niels Christian Jespersen var gift 1. gang 2.4.1855 i Tømmerby, Thisted amt med Else Katrine Larsdatter
  Børn:
  • Karen Nielsen, født 30.11.1855 i Tømmerby
  • Jesper Nielsen, 11.3.1857 i Lild
  • Lars Nielsen, født 21.12.1859 i Lild
  • Marie Nielsen, født 26.3.1863 i Lild
  • Åse Marie Nielsen, født 3.1.1866 i Lild,
  • Møller Andreas Nielsen, født 23.5.1870 i Lild, død 14.6.1870, begravet 20.6.1870 i Lild.

  Ved de sidste 3 børns dåb kaldes han Niels Christian Jespersen (Norsker). Det skyldes vel at hans mor var norsk. Desuden fremgår det af kirkebogen fra 1863 og frem at han og konen var mormoner.

  Ud fra oplysningerne i familysearch ser det ud til at Niels Christian og hans første kone og deres børn alle er emigreret til USA i 1879.

  Else Katrine Larsdatter blev begravet 16.12.1879 i Huntsville, Weber, Utah, USA.

   

   

   

  Henriette Petrine Pedersen/Kronberg (1800.16)
  2. generation

  1800.16.1  Essum Kronberg Jespersen. Se familysearch.
  Født 6.6.1888 i Huntsville, søn af Niels Christian Jespersen og Henriette Petrine Pedersen/Kronberg (1800.16).

  Gift 25.8.1923 med Augusta Anna Marie Bruggeman, født 1901.
  Børn:
  1800.16.1.1 Alene Jespersen
  1800.16.1.2 Richard Donald Jespersen
  1800.16.1.3 Edward Harvey Jespersen

  Essum døde 10.8.1962 i Elmhurst, Queens, New York.

  Augusta døde 1991

   

  1800.16.2  Juliana Maria Jespersen. Se familysearch.
  Født 2.1.1891 i Huntsville, datter af Niels Christian Jespersen og Henriette Petrine Pedersen/Kronberg (1800.16).

  Gift 31.1.1914 med Audie Edward Bell, født 24.2.1894
  Børn:
  1800.16.2.1 Mary Evva Bell
  1800.16.2.2 Clyde Jespersen Bell
  1800.16.2.3 Edward Monroe Bell
  1800.16.2.4 Jack M. Bell

  Juliana døde 8.12.1963 i Portland, Oregon, United States.

  Audie døde 1972

   

  1800.16.3  Olaf Soestres Jespersen. Se familysearch.
  Født 2.9.1892 i Huntsville, søn af Niels Christian Jespersen og Henriette Petrine Pedersen/Kronberg (1800.16).

  Gift 15.12.1915 med Ruth White Lythgoe, født 1897
  Børn:
  1800.16.3.1 Lee Lythgoe Jespersen
  1800.16.3.2 Ruth Jespersen
  1800.16.3.3 Vauna Jespersen

  Olaf døde 19.7.1925 i Granite, Salt Lake, Utah.

  Ruth White Lythgoe døde 1961


   

   

   

  1800.21  Jens Christian Cronberg
  Født 1808 på Sjælland

  2. Dragonregiments garnisoner
  1815-1848 Itzehoe, ? og Kiel
  1816-1820 Rendsborg
  1829-1848 Altona
  5. Dragonregiments garnisoner
  1785-???? Randers
  1851-1852 Sydslesvig og Flensborg
  1858-1859 Randers og Horsens

  30.6. - 2.11.1830 Korporal i Rytteriets 5. Dragonregiment
  Korporal i Rytterieriets 2. Dragonregiment

  1833 i Randers Sankt Morten tilgangsliste flytter Jens Christian Kronberg, 25 år, fra ? til kobbersmed Møller i Randers. Skudsmaalet upaategnet.
  1834 muursvend Jens Christian Kronborg, ugift, 28 år, bor Vestergrave 371 i Randers.

  Med Caroline Rudolphsdatter, født ca. 1801
  Børn:
  1800.21.1 Wilhelm Ditlev Kronborg, født 4.5.1834, døbt 20.7.1834 i Randers Sankt Morten

  1840 Muursvend Kronborg, 33 år, ugift, bor i Vestergrave 378, samme sted som enken Caroline Rudolfsdatter og hendes børn.

  Muursvend Jens Kronborg døde 28.3.1843, 35 år gammel, begravet 31.3.1843 i Randers Sankt Morten.

  Caroline Rudolphsdatter døde 13.12.1860, enke efter Muursv Schaltz, fattiglem, 60 år, begravet 17.12.1860 i Randers Sankt Morten.

  Videre arbejde:
  Se Kartotek over Rytteriets Underofficerer, 5 D. R.
  Se Kartotek over Rytteriets Underofficerer, 2. Dragonregiment
  I de to kilder fra Rytteriets underofficerer kaldes han henholdsvis Cronborg og Kronberg

  Det eneste der binder korporalen og murersvenden sammen er navnet, fødselsåret og måske Randers.

   

  ---------- Noget om Caroline Rudolphsdatter ----------

  Gift 16.12.1818 i Randers Sankt Morten med Muursvend Willum Christensen Schaltz.
  Børn:
  • Johanne Kirstine Willumsdatter Schaltz, født 1819
  • Rudolph Christian Willumsen Schaltz, født 1821
  • Ane Margrethe Willumsdatter Schaltz, født 1823, død 1823
  • Christen Willumsen Schaltz, født 1826, død 1826
  • Christoffer Otto Willumsen Schaltz, født 1829
  • Vilhelmine Christine Villumsdatter Schaltz, født 1831, død 1831

  Willum Christensen Schaltz døde 22.5.1831, 52 år, begravet 26.5.1831 i Randers Sankt Morten.

   

  ---------- Noget om en anden Jens Christian Kronborg ----------

  Tilgangsliste i Randers Sankt Morten. Jens Christian Kronborg, 25 år, flytter 1828 fra Ålborg til smeden Anders Jørgensen.
  Afgangsliste i Randers Sankt Morten. Smedesvend Jens C: Kronborg, 24 år, flytter 7.4.1830 fra Anders Jørgensen til København.

  Han må være en anden person da datoerne kolliderer med korporal datoerne.

   

  1800.21 Jens Christian Cronberg
  2. generation

  1800.21.1  Wilhelm Ditlev Kronborg
  født 4.5.1834, døbt 20.7.1834 i Randers Sankt Morten, søn af Jens Christian Kronborg(1800.21) og Caroline Rudolphsdatter.

  Konfirmeret 15.4.1849 i Ørum, tjenende i Jebjerg i Ørum sogn, Galten herred, Randers amt.

  1850 Ørum sogn Jeberg By, Wilhelm Ditlev Cronborg, 16 år, født i Randers, tjenestekarl på Kjeld Jensens gård.

  2.11.1851 flyttet fra Peder Jensen i Jebjerg til Randers

  1.11.1851 flyttet fra Værum til gartner Sørensen i Randers

  1.11.1852 flyttet fra gartner Sørensen i Randers til Jebjerg.

  7.11.1852 flyttet fra Randers til Peder Jensen i Jebjerg i Ørum sogn som tjenestekarl.

  1.11.1854 flyttet fra Jebjerg til Aarslev

  1855 Wilhelm Ditlev Kronborg, 21 år, ugift, tjenestekarl hos Søren Sørensen, gårdmand i Aarslev.

  1.11.1855 flyttet fra Årslev til Laurs Skovfoged i Jebjerg i Ørum sogn. Tjent 1 Aar hos S. Sørensen.

  23.11.1855 flyttet fra Årslev til Christen Skovfogeds Enke i Ørum.

  5.11.1856 flyttet fra Ørum til Laurbjerg

  8.11.1858 flyttet fra Ørum til Løistrup i Laurbjerg sogn som tjenestetyende.

  2.5.1859 flyttet fra Laurberg til Jens Jensen i Jebjerg som murerlærling

  2.12.1859 flyttet fra Christianslund i Ørum sogn til Randers

  29.1.1860 flyttet fra Politimesteren i Randers til Christian J. Kieldsen i Gimming

  1860 Tjerbye Bye(Tjærby, Gimming sogn, Støvring herred, Randers amt), Wilhelm Kronborg, 26 år, født i Randers, tjenestekarl på Christen Jensen Kjeldsens gård.

  Med Ane Sørensen, født ca. 1840
  Børn:
  1800.21.1.2 Maren Kronborg, født 2.11.1860, døbt 17.2.1861 i Randers Sankt Morten, konfirmeret 1875 i Randers Sankt Morten.

  2.11.1860 flyttet fra Jens Hvid i Jebjerg til Gimming sogn.

  12.11.1860 flyttet fra Kofeod i Værum til Niels Ladekarl i Gimming.

  Marts 1862 flyttet fra Niels Ladekarl i Gimming, først anmeldt at flytte til Kiel siden til Værum.

  13.4.1862 flyttet fra Bergenhammer i Gimming til Jebjerg

  Gift 29.4.1862 i Ørum med Ane Rasmusdatter, født ca. 1830, datter af afg gårdmand Rasmus Madsen i Jebjerg.
  Børn:
  1800.21.1.1 Jens Christian Kronborg, født 14.2.1860 i Jebjerg, døbt 28.5.1860 i Ørum.
  1800.21.1.3 Caroline Kronborg, født 24.3.1863 i Jebjerg, døbt 12.5.1863 i Ørum.
  1800.21.1.4 Martin Kronborg, født 6.10.1865 i Randers døbt 3.12.1865 i Randers Sankt Morten
  1800.21.1.5 Vilhelmine Katharine Ane Sophie Kronborg, født 19.3.1868 i Randers, hjemmedøbt 28.3.1868(samme dag som hendes far døde), død 14.6.1868, begravet 17.6.1868 i Randers Sankt Morten.

  5.5.1863 flyttet med konen og 3 børn fra Ørum til Haslund.

  4.11.1863 flyttet med konen fra Tebbestrup i Haslund til Ørum.

  9.11.1863 flyttet med konen til Ørum Fattighus
  29.4.1865 flyttet med konen fra Ørum Fattighus til Randers.

  William Ditlev Kronborg døde 28.3.1868, begravet 3.4.1868 i Randers Sankt Morten, han var invalid.


   

   

   

  1800.22  Krohnberg

  O-jæger

  Videre arbejde:
  Se Kartotek over Fodfolkets underofficerer og spillemænd (1800 - 1900)


   

   

   

  1800.23  Mette/Marie Rasmussen
  født ca. 1786 i Århus.

  Flyttet til København i 1807

  Gift med ? Kronberg

  ? Kronberg døde før 11.7.1847

  11.7.1847-3.7.1856 modtager Mette Rasmussen almisse fra fattigvæsenet. Af Almisse Protokollen løbenummer 2362 fremgår at:
  hun kaldes Mette Rasmussen, Kronbergs enke
  hun er født ca. 1786 i Jylland og har boet i København fra ca. 1807
  hun er lem i Nicolai Arbeidshus.
  Overført i den ny Protocol No 1590

  11.7.1847-3.7.1859 modtager Mette Rasmussen almisse fra fattigvæsenet. Af Almisse Protokollen løbenummer 1590 fremgår at:
  hun kaldes Mette Kronberg og er enke
  hun er født 1786 i Jylland og boet i København fra 1807
  1857 Octbr. 30. Overlægges som Lem i Almindelig Hospital.

  I Almindelig Hospitals Lemmemandtal nr. 607 står at:
  hun kaldes Marie Kronberg, enke
  den 3.11.1857 som fast lem
  hun er født 1786 i Aarhus
  hun har en gammel beenskade
  hun døde 21.2.1862

  1850 Mette Marie Rasmussen, enke, 62 år, født i København, var indlagt almisselem nr. 64 i Frue Arbejdshus på Nørrevold. Se MyHeritage. Mon ikke at det er hende?

  1860 var hun blandt Almindelig Hospitals lemmer liggende i Holmens Arbeidshuus No. 1. Hun var døv.

  Marie Kronberg døde 21.2.1862 på Almindelig Hospital, begravet 1.3.1862. Hun er enke og 76 år (Det vil sige født ca 1786).

  24.2.1862 Hvidebog: Her er kun en dødsanmeldelse:
  hun kaldes Maren Kronberg, enke.
  Død 21.2.1862 som lem på Almindelig Hospital.

  Navnet ændres fra kilde til kilde. Mette Rasmussen, Mette Kronberg, Marie Kronberg, Marie Kronberg, Maren Kronberg. Men Fødeåret er alle steder 1786 og referencerne mellem kilderne stemmer. Måske Hedder hun Mette Marie, er født Rasmussen og er gift Kronberg.

  Videre arbejde:
  Kan hun være den samme som Mette Marie Schou (1800.15X)
  Hun er endnu ikke fundet i folketællingerne før 1860


   

   

   

  1800.25  Christen Kronborg Nielsen
  født 4.1.1868, døbt 4.4.1869 i Ålborg Vor Frue, søn af sømand Niels Nielsen og Ane Marie Mathisen.

  1885 Sigarmagerlerling Christian Croenberg bor Store Strandstræde 15,matr 93,2. i København hos sin mor med sin storebror cigarmager Antoen Nielsen.

  Ved Antons dåb 18.7.1858 i Ålborg Vor Frue bor familien i Sankt Hans gade.

  Kan hans navn Kronborg hænge sammen med at der er et stednavn Kronborg lige vest for Ålborg?


   

   

   

  1800.26  Ane Kronberg
  født ca. 1825 i Ålborg.

  1855 tjenestepige hos gårdejer Peter Hammershøi i Emdrup, Brønshøj sogn, Sokkelund herred.


   

   

   

  1800.27  Laurits Christian Peter Pedersen/Kroneberg
  født 11.7.1870 i St. Annegade, døbt 25.9.1870 i Vor Frelser, søn af Christen Pedersen og Margrethe Larsen.

  Laurits var:
  1891 kusk.
  1894 ølkusk.
  1898 brandkusk.
  1911 kongelig kusk.
  1921-1925 kongelig biløber

  Gift 7.10.1894 i Sankt Matthæus med Eva Catrina Johannisdotter/Kroneberg (1800.27X), født 16.12.1861 i Misterhult/Littelhult, døbt 22.12.1861 i Slätthög sogn, Kronobergs Län, Sverige, datter af Johannes Jonasson og Lena Stina Johannisdotter.
  Børn:
  1800.27.1 Henriette Camilla Amalie Pedersen/Kroneberg, født 19.10.1891, døbt 13.12.1891 i Sankt Jacob.
  1800.27.2 Svend Aage Laurits Pedersen/Kroneberg, født 11.11.1895, døbt 8.3.1896 i Sankt Matthæus.
  1800.27.3 Maja Jytthe Pedersen/Kroneberg, født 5.9.1898, døbt 12.3.1899 i Sankt Matthæus.

  De er født med efternavnene Pedersen, Johannisdotter og børnene: Pedersen, men skifter 25.7.1914 alle til efternavnet Kroneberg.

  1918 er Svend Aage telegrafist og rejser til Finland.

  1940 bor de Willemoesgade, Jytthe bor hjemme.

  Kilder:
  Husförhörslängd, Littelhult, 1881-1891, MyHeritage
  Politiets registerblade:
  Laurits 1894-1920
  Eva Katrine 1892-1894
  Henriette 1906-1922
  Svend Aage 1909-1918
  Jytte Maja 1912-1920
  Folketællinger: 1925

   

   

  1800.27 Laurits Christian Peter Pedersen/Kroneberg
  2. generation

  1800.27.1  Henriette Camilla Amalie Pedersen/Kroneberg
  Født 19.10.1891, døbt 13.12.1891 i Sankt Jacob, datter af Laurits Christian Peter Pedersen/Kroneberg (1800.27) og Eva Katrina Johannisdotter/Kroneberg.

  Gift 19.3.1922 i Sankt Matthæus med mekaniker Carl Vilhelm Holstein Petersen, født 7.8.1892 i Sankt Johannes sogn, søn af købmand Oluf Reinhard Ludvig August Petersen og Marie Sofie Holstein.
  Børn:
  1800.27.1.1  Ellen Marie Holstein Petersen, født 10.2.1927, døbt 27.3.1927 i Sankt Johannes.

  Carl døde 30.10.1961 Valdemarsgade 81, begravet 4.11.1961 i Sankt Matthæus.

  Henriette døde 20.7.1966 på Blegdamshospitalet, begravet 26.7.1966 i Sankt Matthæus.


   

   

   

  1800.28  Cathrina Cronberg
  født ca. 1847

  Gift 18.10.1871 i Sankt Paul i København med Frederik Pihl, født ca. 1843. Han er kystvagt og der står tilrejsende ved dem begge.


   

   

   

  1800.30  Hendrik Cronberg Hansen

  Født 4.7.1860, døbt 22.7.1860 i Holmen, søn af sømand Peter Hansen og Hanne Christine Hansen, født ca. 1826.

  1860 bor de Lorentzensgade 8.


   

   

   

  1800.32  Niels Peter Kronberg Larsen

  Født 9.7.1884 Nordvestvej 30, døbt 3.4.1885 i Frederiksberg, se også Sankt Stefan søn af arbejdsmand Hans Larsen og Marie Petersen.


   

   

   

  1800.33  Henry Cronenberg
  Født ca. 1822 på Sankt Thomas/Sankt Jan, Dansk Vestindien

  Han er snedker

  med Catharina George, født ca. 1826 på Tortola.
  Børn:
  Margret Cronenberg, født ca. 1855 på Sankt Thomas.
  Elliot Cronenberg, død 4.1.1862
  Det er ikke underbygget ud over hvad der står i følgende.

  1855
  Nørregade 30a, 33, Charlotte Amalie, Sankt Thomas, et hus der tilhører Charles Hurtzig.
  Tennants of different rooms:
  Catherine George, washer, født ca. 1827 i Spanish Town (Jamaica), episcopal, ugift, washer
  Henry Cronenberg, født ca. 1832 på Sankt John, Lutheran, ugift, snedker
  Plus 16 mere.

  1857 (se også her)
  Gottets Gade 8, Kronprinsens kvarter, Charlotte Amalie, Sankt Thomas, et hus der tilhører Mr. C. Bennett
  Henry Cronberg, født ca. 1822 på Sankt Thomas, D. Reformed, ugift, snedker
  Catharina George, født ca. 1819 på Tortola, Episcopal, washer
  Hendes børn:
  Susanna Lawson, født ca. 1850 på Tortola, Episcopal
  Mary Sassa, født ca. 1853 på Sankt Thomas, Episcopal
  Margret Cronberg, født ca. 1855 på Sankt Thomas, Episcopal
  Antonet Gaya, født ca. 1840 på Sankt Thomas, R. Catholic, tjenestepige
  Hendes barn:
  Julie Benlise, født ca. 1855 på Sankt Thomas, R. Catholic

  St. Thomas Byfoged. Registrerings- og vurderingsprotokoller 5.1.1862
  anmeldte Catharina George sit Barn Elliot Cronenberg ? aar gammel og Indfødt, at være i gaar aftes ved døden afgaaet uformuende.

  1870
  Sneglegade 7, Charlotte Amalia, Sankt Thomas, et hus der ejes af Judah Sasso
  Cathrine George, født ca. 1826 på Tortola, Episcopal, gift, washer
  Margret Cornberg, født ca. 1854 på Sankt Thomas, Episcopal, ugift, syerske
  Susana Lassin, født ca. 1850 på Tortola, Episcopal, ugift, syerske

  Videre arbejde:
  Kan han være i familie med Hans Dethlev Cronenberg (C3.1)
  1860 bor de ikke længere i Gottetsgade.
  1855 bor de der heller ikke, kun Antonette.
  Kan Margret Cronenberg være Margrite Cronenberg (1800.34)?
  Margret Cronenberg er ikke døbt 1854-1856 i Den evangeliske menighed på Sankt Thomas. Heller ikke i den engelsk-lutherske menighed i Frederikssted
  Hans far kunne være H. D. Funch (1800.41)


   

   

   

  1800.34  Margrite Croneberg
  Født ca. 1861 på Sankt Thomas, Dansk Vestindien

  Hun er washer og ugift.

  1911
  Vestergade 28, Charlotte Amalie, Sankt Thomas, et hus der tilhører Jno. Jas. Chapman
  Margrite Croneberg, født ca. 1861 på Sankt Thomas, Episcopal, ugift, mor, washer
  Hendes børn:
  Bianka Jones, født ca. 1892 på Sankt Thomas, Roman, daughter, ironer
  Boston Smatt, født på Sankt Thomas, Roman, child

  Videre arbejde:
  Kan hun være den Margret Cronberg der er nævnt under 1800.33


   

   

   

  1800.35  Charles Croneberg
  Født ca. 1852 på Sankt Thomas, Dansk Vestindien

  Han er snedker og ugift.

  1860
  Burger Gade 6a, Charlotte Amalia, Sankt Thomas, et hus der tilhører August Burnet
  Mary Magdaleine, født ca. 1824 på Sankt Thomas, Protestant, ugift, washer
  Charles Cronburg, født ca. 1850 på Sankt Thomas, Protestant, ugift, hendes søn
  Ferdinand Philip, født ca. 1858 på Sankt Thomas, Catholic, ugift, hendes søn

  1870
  Taarnebjerg 5, New Quarter, Sankt Thomas, et hus der tilhører Johannes Peter Lucas
  Mariah Cammins, født ca. 1835 på Sankt Thomas, Lutheran, ugift, washer
  Charles Croneberg, født ca. 1852 på Sankt Thomas, Lutheran, ugift, carpenter

  Videre arbejde:


   

   

   

  1800.36  Mary Susan Cronenberg
  Født ca. 1811 på Sankt John, Dansk Vestindien

  1846
  Cruzbay på Sankt John, et hus der tilhører Sophy Weinmar
  Mary Susan Cronenberg, født ca. 1811 på Sankt John, Lutheran, ugift, lever af salg og syning
  Sara Shoy, født ca. 1800 på Sankt John, Lutheran, enke, lever af salg
  Hendes børn:
  Ann Elizabeth Shoy, født ca. 1816 på Sankt John, Lutheran
  Mary Johanna Shoy, født ca. 1831 på Sankt John, Lutheran
  Sara Shoy, født ca. 1836 på Sankt John, Lutheran
  Peter William Henry Shoy, født ca. 1839 på Sankt John, Lutheran
  1846
  Cruzbay på Sankt John, et hus der tilhører Sophy Weinmar
  Mary Susan Cronenberg har 2 ufri

  St. Thomas Byfoged. Dødsanmeldelsesprotokoller for skifteretten. 24.6.1869.
  Mary Susana Croneburg, 48 år, født på Sankt John, Lutheraner, anmeldt af A. W. Bryan og John Andersen, ingen efterladenskaber.

  Kilder:
  Matrikel for St. Thomas og St. Jan, St. Jans Bye 1839, 1840,

  Videre arbejde:
  Hun kunne være den Maria S. Cronenberg, der er nævnt under Hans Dethlev Cronenberg (C2.6.5) i 1841


   

   

   

  1800.38  Adriana Elisabeth Cronenberg
  Født ca. 1789 på Sankt Thomas, Dansk Vestindien

  Gift med Joseph Lyon (1800.38X)
  Børn:
  1800.38.1 Edward Lyon, født ca. 1808 på Sankt Thomas, død 19.9.1843 på Sankt Thomas
  1800.38.2 Sarah Lyon, født ca. 1812 på Sankt Thomas, død 1.10.1846 på Sankt Thomas
  1800.38.3 Mary Lyon, født ca. 1820/1824/1828/1831 på Sankt Thomas

  1.5.1828, Døde, Den kulørte menighed, Charlotte Amalie, Sankt Thomas.
  "Sl(ave) Barn Francois, t(ilhører) Adriane Cronenberg."
  Indikation af at hun er enke.

  1841
  Sneglegade 5 i Charlotte Amalia, Sankt Thomas, et hus der tilhører Joseph Lyons arvinger.
  Eleonora, tilhører Adriana Cronenberg, ugift, født ca. 1792 på Curacao
  Clarissa, tilhører Adriana Cronenberg, ugift, født ca. 1817 på Curacao

  1846
  Sneglegade 5 i Charlotte Amalia, et hus der tilhører Joseph Lyons arvinger.
  Adriana E. Cronenberg, født ca. 1789 på Sankt Thomas, R. D. church, enke.
  Sarah Lyon, ugift, født ca. 1812 på Sankt Thomas, R. D. church
  Mary Lyon, ugift, født ca. 1820 på Sankt Thomas, R. D. church
  Caroline Lyon, født ca. 1831 på Sankt Thomas, Lutheran.
  William, født ca. 1830 på Sankt Thomas, Lutheran.

  1850
  Sneglegade 5 i Charlotte Amalia, et hus der tilhører Joseph Lyons arvinger.
  Adriana Cronenberg, født ca. 1790 på Sankt Thomas, Dutch Reformed, enke.
  Mary Lyon, ugift, født ca. 1824 på Sankt Thomas, Dutch Reformed
  Caroline Lyon, født ca. 1833 på Sankt Thomas, Lutheran.
  Cornelia Lyon, født ca. 1846 på Sankt Thomas, Dutch Reformed.
  Wm Lyon, født ca. 1837 på Sankt Thomas, Dutch Reformed.
  Eleonora, født ca. 1789 på Curacao, Catholic, cook

  1857
  Sneglegade 5 i Charlotte Amalia, et hus der tilhører Joseph Lyons arvinger.
  Adriana E. Cronenberg, født ca. 1789 på Sankt Thomas, Dutch Reformed, enke, mor.
  Mary Lyon, hendes datter, ugift, født ca. 1828 på Sankt Thomas, Dutch Reformed
  Caroline M. Lyon, hendes barnebarn, født ca. 1839 på Sankt Thomas, Dutch Reformed.
  William Precht, maler, født ca. 1832 på Sankt Thomas, Dutch Reformed.

  1860
  Sneglegade 5 i Charlotte Amalia, et hus der tilhører Joseph Lyons arvinger.
  Adriana E. Cronenberg, født ca. 1792 på Sankt Thomas, Reformed Dutch, enke, mor
  Mary Lyon, hendes datter, ugift, født ca. 1831 på Sankt Thomas, Reformed Dutch
  Caroline Lyon, hendes barnebarn, født ca. 1841 på Sankt Thomas, Reformed Dutch.
  Rebecca Stubbs, guddatter, født ca. 1843 på Sankt Thomas, Reformed Dutch.

  Der er Registring og vurdering efter Adriane Elizabeth Cronberg
  15.6.1866
  No. 264, Adriana Elizabeth Kronberg, født ca. 1789 på Sankt Thomas, Dutch Reform, ugift, anmeldt af Georg Tucker og John Sallas, Eier af huset No. 5 Sneglegade, ? for Begravelsesomkostninger ? Afdøde Sønnedatter Caroline Lyon.
  14.8.1869
  Paa stedet blev antruffen hr John Pearce, som forklarede at han selv med familie beboede hele huset.
  Ejendommen Sneglegade 5 blev vurderet til 360 rest daler.

  Desuden er der skifte efter Adriane Elizabeth Cronberg 24.8.1869.
  Heraf fremgår det at:
  hun døde 15.6.1866 efterladende ejendommen Sneglegade 5
  Mødt var ejendommens forrige besidder John Pearce. Han var eneste barn af Sarah Furtads, som var eneste barn af Marie Cathrine Kragh, som var afdødes eneste heelsøster.

  St. Thomas Byfoged, Sager til skifteretssessionsprotokoller, 1869 17 - 1869 39 No: 27/1869
  Erklæringer om familierelationer.

  Kilder:
  Reviderede Regnskaber, Vestindiske Regnskaber. Hovedbøger: St. Thomas og St. Jan
  Joseph Lyon 1815, 1816
  Reviderede Regnskaber, Vestindiske Regnskaber. Matrikel for St. Thomas og St. Jan
  1866-1867

  Videre arbejde:
  Sneglegade findes ikke i folketællingen fra 1841, hele Dronningens kvarter mangler, men dog findes Sneglegade for ufrie.
  Der er ikke fundet kilder, der direkte fortæller at hun har fået ovenstående børn, kun Mary Lyon.

   

  ----- Noget om Marie Cathrine Kragh -----

  Helsøster til Adriana Elisabeth Cronenberg (1800.38).

  med ?.
  Børn:
  Sarah Furtado/Faurtado/Fordado, født ca. 1804 på Sankt Thomas.
  John Edvard Harris, født ca. 1815.

  1839-1841 bor hun Sneglegade 4 i Charlotte Amalie.

  1841
  Sneglegade 4 i Charlotte Amalia, Sankt Thomas, et hus der tilhører Maria Cathrina Krach.
  Hun har ingen ufrie.

  Der er Registrering og Vurdering 11.9.1845 og 12.11.1845 efter Marie Catharine Kragh.
  Heraf fremgår det at:
  Georg Tucker anmelder at Marie Cathrine Kragh er død.
  Arvingerne er børn:
  John Edward Harris, circa 30 aar gammel og fraværende i Porto Cabello samt
  datteren Sarah Furtado.
  Hendes ejendom Sneglegade 4 vurderes til 302 Patacans og 12 cents.
  Desuden er der skifte efter Marie Catharine Kragh 25.9.1845.
  Heraf fremgår det at:
  hun efterlod ejendommen Sneglegade 4, vurderet 12.1. af Eduard T. Raun og Thomas Keating til 302.12.
  Hun havde børnene John Edvard Harris og Sara Furtado.
  For John Edvard Harris i Puerto Cabello (Venezuela) mødte Georg Tucker med en under 19.10. sidstleden udstedt fuldmagt til komparenten legaliseret af den danske consul Robert Syers i La Guayra (Venezuela).
  Desuden mødte Madame Sarah Furtado med Sønnen John Pearce.

  Kilder:
  Reviderede Regnskaber, Vestindiske Regnskaber. Matrikel for St. Thomas og St. Jan. 1839, 1840, 1841, 1841, 1864-1865
  Reviderede Regnskaber, Vestindiske Regnskaber. Hovedbøger: St. Thomas og St. Jan. 1816,

  Videre arbejde:
  Sneglegade findes ikke i folketællingen fra 1841, hele Dronningens kvarter mangler, men dog findes Sneglegade for ufrie.
  1857
  Tamarind Street 1 i Charlotte Amalia, Sankt Thomas, et hus der tilhører John Salias.
  John Harris, født på St. Kitts ca. 1812, protestant, gift, arbejder, har kun et øje.
  Menighedsberetninger om døde, St. Croix
  John Harris, død 12.5.1892 i Frederiksted, St. Croix, født Grove Place ved Frederiksted, St. Croix ca. 1822, enkemand.
  Kan en af disse være omtalte John Harris?

   

  ----- Noget om Sarah Furtado/Faurtado/Fordado -----

  født ca. 1804 på Sankt Thomas, datter af Marie Cathrine Kragh.

  Med Robert Pearce, født ca. 1795 i Scotland.
  Børn:
  John Pearce, født ca. 1826 på Sankt Thomas.
  William Pearce, født ca. 1828 på Sankt Thomas.

  1841
  Spanish Street 81 C i Charlotte Amalia, Sankt Thomas, et hus der tilhører Caminatys arvinger.
  Robert Pearce, født i Scotland ca 1795, Protestant, ugift, Comn Merchant, borgerbrev 1822.
  Sarah Furtado, født på Sankt Thomas ca. 1801, Protestant, ugift, syerske.
  Sampson Pearce, født på Santk Thomas ca. 1823, Protestant, ugift, Clerk.
  Jn Pearce, født på Santk Thomas ca. 1826, Protestant, ugift, at school.
  Wm Pearce, født på Santk Thomas ca. 1828, Protestant, ugift, at school.

  1846
  Sneglegade 4 i Charlotte Amalia, Sankt Thomas, et hus der tilhører Maria C. Kragh.
  Sarah Fortado, født på Sankt Thomas ca. 1804, R. D. Church, enke.

  1850
  Sneglegade 4 i Charlotte Amalia, Sankt Thomas, et hus der tilhører Maria C. Kraghs arvinger.
  Sarah Faurtado, født på Sankt Thomas ca. 1814, Protestant, enke.
  William Pearce, født på Sankt Thomas ca. 1829, Protestant, ugift, ?

  1857
  Sneglegade 4 i Charlotte Amalia, Sankt Thomas, et hus der tilhører M. C. Kraghs børn.
  Sarah Fordado, født på Sankt Thomas ca. 1805, Dutch Reformed, single, head of the family.
  W ? Pearce, født på Sankt Thomas ca. 1828, Dutch Reformed, single, clark.

  1860
  Sneglegade 4 i Charlotte Amalia, Sankt Thomas, et hus der tilhører Maria C. Kraghs børn.
  William U. Pearce, født på Sankt Thomas ca. 1828, protestant, ugift, clerk.
  Sarah Faurtado, født på Sankt Thomas ca. 1806, D. Reformed, enke, syerske.

  Kilder:
  Reviderede Regnskaber, Vestindiske Regnskaber. Matrikel for St. Thomas og St. Jan. 1846, 1847, 1864, 1866, 1867, 1868
  1868 bor hun der ikke mere.


   

   

   

  1800.39  Margret Cronenberg
  Født ca. 1800 på Sankt Thomas, Dansk Vestindien

  1857
  Country Treasury Hospital, Bjergegade 17 6 18, Charlotte Amalie, Sankt Thomas
  Margret Cronenberg, født ca. 1800 på Sankt Thomas, Lutheran, ugift, lunatic

  1860
  Les Perance i Cruis Bay på St. John, et hus der tilhører The Comune.
  Cath: De Windt, født ca. 1830 på Sankt Thomas, Lutheran, ugift, seller
  Isador F: Marsh, født ca. 1856 på Sankt John, Lutheran, ugift, hendes søn
  M. Cronburg, født ca. 1800 på Sankt John, Lutheran, ugift, syerske.
  Amelia, født ca. 1847 på Sankt John, Moravian, ugift, tjenestepige
  Ann Eliza Fraser, født ca. 1828 på Sankt John, Moravian, ugift, sellar
  Kan hun være ovennævnte eller hvem er hun?

  St. Thomas Byfoged. Registrerings- og vurderingsprotokoller. 30.9.1864
  anmeldte Granmann at Margreth Cronenberg, født ca. 1808, Indfødt, lutheransk og fattig, var død.


   

   

   

  1800.40  John Cronenberg
  Født 1828 og død 1828 i Crux Bay på Sankt Jan, Dansk Vestindien

  St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Registrerings-, vurderings-, sessions- og testamentprotokoller. No 8/1828
  4.9.1828 modtog Retten Meddelse at et spæd Barn John Cronenberg paa Cruxbay ved døden var afgaaet, og da baade hans Fader og Moder ere i Live og som boede med dem i fællig samt han intet særskildt Eiendom besad saavidt bekjendt, havde han intet Boe. Skiftet blev derfor afskrevet. Saaledes skeet bevidner John ?

  Videre arbejde:
  Kan han være søn af Hans Dethlev Cronenberg (C2.6.5)?


   

   

   

  1800.41  Hans D. Funck

  Gift med Maria Elisabeth Marshay, datter af Maria Marshay
  Børn:
  Frederik Wilhelm Funch, født ca. 1814
  Ernst Funch, født ca. 1820
  Eliza Dorthea Funch
  Johan Hendrik Funch, født ca. 1823
  Hansine Funch, født 1826, død 19.7.1827

  Hans D. Funch døde 5.4.1826.

  St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Registrerings-, vurderings-, sessions- og testamentprotokoller. No. 3/1826
  7.4.1826
  om Formiddagen kl 9 slet indfandt Undertegnede sig ? ? paa ? Plantagen Freemansground (Coralbay Qvarteer, Sankt Jan) i Anledning af Hans Funch´s dødsfald, som indtraf d 5te dennes. Vidnerne blev af Retten bemyndigede som Vurderingsmænd. Foruden disse forefantes ved Forretningen:
  1 Enke M Maria Marshay, den afdødes Svigermoder og Eier af Stædet
  2 den Afdødes Enke Elizabeth Funch, fød Marshay og hendes med den Afdøde avlede ægte Børn
  a Frederik Wilhelm næste July 12 Aar,
  b Ernst ? ? Februar 7 Aar,
  c Eliza Dorthea,
  d Johann Hendrik, næste Nov 3 Aar gammel,
  29.9.1826
  1.11.1826
  Skiftet efter afg H. D. Funck.
  fra Enken Maria Elisabeth Funck var indløben en Skrivelse til Retten hvori hun
  9.8.1827

  Videre arbejde:
  1841
  Hope & Misgunst, Reef Bay Quarter, Sankt Jan, plantage der tilhører J. Wm. & E. P. Weinmar
  J. W. Weinmar, født ca. 1811 på Sankt Thomas, Luther: church, gift, Ejer & Manager, in the Country Militia as private.
  Mrs. E. D. Weinmar, født ca. 1821 på Sankt Jan, Bas church, gift
  Joh: Henr: Funch, født ca. 1823 på Sankt Jan, Bas church, ugift, bror til Mrs. Weinm:, Carpenter, intend leaving the Isl: soon.
  Johan Jacob, født ca. 1803 i Afrika, Bas church, enkemand, living by planting provisions
  Anthon, født ca. 1768 på Sankt John, Bas church, enkemand, acting as Overseer on the Estate.
  Joh. Henr. Funch og hans søster E. D. Weinmar er sandsynligvis 2 af børnene. Fødested og år passer.
  Kunne Johan Henrik Funch være den samme som Henry Cronenberg (1800.33)? Fødested, år og erhverv stemmer.

   

  ----- Noget om Maria Marshay/Marchay -----

  1841
  Freemans Ground, Coral Bay Quarteer no. 10, Sankt Jan, plantage ejet af Maria Marshay.
  Maria Marshay, født ca. 1767 på Sankt Jan, D. Church, enke, living on her estate
  Peter Duggert, født ca. 1806 på Sankt Jan, E. Church, enkemand, fisker
  1841
  Freemans Ground, Coral Bay Quarteer no. 10, Sankt Jan, plantage ejet af Maria Marchay.
  Hun har 18 ufri
  1846
  Freemans Ground, Coral Bay Quarteer no. 10, Sankt Jan, plantage ejet af Maria Marshay.
  Maria Marshay, født ca. 1767 på Sankt Jan, enke,
  1846
  Freemans Ground, Coral Bay Quarteer no. 10, Sankt Jan, plantage ejet af Maria Marshoy.
  Hun har 12 ufri

  Kilder:
  Reviderede Regnskaber, Vestindiske Regnskaber. Matrikel for St. Thomas og St. Jan 1839, 1840, 1841, 1864-1865


   

   

   

   

  1800.42  Anton Marius Andreasen Kronberg
  Født 22.10.1894, døbt 28.10.1894 i Ydby, Thisted Amt, søn af husmand Andreas Nielsen Andreasen og Ellen Marie Olesen på Flaruphede.
  Han er døbt Anton Marius Andreasen. Første gang, han er set med navnet Kronberg, er ved vielsen. Han bruger det fast herefter. Det fremgår ikke af kirkebogen, at han har taget navnet Kronberg.

  Konfirmeret 18.4.1909 i Heltborg, Thisted Amt.

  Gift 17.11.1914 i Gettrup, Thisted Amt, med Helene Sofie Jakobsen, født 1.6.1894, døbt 4.8.1894 i Bedsted, datter af gårdmand Niels Peter Jakobsen og Else Kristine Jensen i Hundskær.
  Børn:
  1800.42.1 Henry Andreassen Kronberg, født 20.1.1915 i Gundtoft eller Helligsø, døbt 28.2.1915 i Gettrup Thisted Amt
  1800.42.2 Evald Andreassen Kronberg, født 9.12.1916, døbt 21.1.1917 i Ydby
  1800.42.3 Elly Andreasen Kronberg, født 22.2.1919, døbt 23.3.1919 i Ydby
  1800.42.4 Werner Andreassen Kronberg, født 21.11.1921, døbt 5.3.1922 i København Vor Frue.

  Anton tager til København i 1920.
  1921 bor han i København, mens Helene og 2 børn bor i Hurup og Evald bor hos sin farbror Ole Kristian Andreasen i Ørum.

  Kilder:
  Københavns Politis Registerblade 1920-1921.
  Folketællinger: 1901, 1911, 1916, Anton 1921, Helene og 2 børn 1921, Evald 1921, 1930, 1940
  Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune. Foto af Anton og hans søskende fra ca. 1920.
  Lægdsruller. Register over tilflyttere til København. 1920. Nr. 7207.

   

   

  1800.42 Anton Marius Andreasen Kronberg
  2. generation

  1800.42.1  Henry Andreassen Kronberg
  Født 20.1.1915 i Gundtoft eller Helligsø, døbt 28.2.1915 i Gettrup Thisted Amt, søn af Anton Marius Andreasen Kronberg (1800.42) og Helene Sofie Jakobsen.

  Gift med Lilly Edele Else Nielsen.

  Skilt 27.1.1954

  Gift 17.4.1954 i København Helligånd med Esther Paldan, født 25.5.1915, døbt 14.11.1915 i Sankt Johannes, København, datter af Holger Niels Rasmus Paldan og Ingeborg Karen Augusta Johannesen.
  Hendes barn:
  1800.42.1.1 Inge Solveig Kronberg, født 21.6.1939 på Rigshospitalet.

   

  1800.42.2  Evald Andreassen Kronberg
  Født 9.12.1916, døbt 21.1.1917 i Ydby, søn af Anton Marius Andreasen Kronberg (1800.42) og Helene Sofie Jakobsen.

  Skilt 11.3.1946

  Borgerligt viet 31.8.1946 i København til enken Mary Dreyer født Bertelsen, født 19.2.1913 i Sdr. Vilstrup.

  Skilt 27.10.1948

  Borgerligt viet 13.11.1948 i København til fraskilte oldfrue Esther Rita Agnete Mikkelsen født Nielsen, født 12.1.1921 i Frøslev, Præstø Amt.

   

  1800.42.3  Elly Andreassen Kronberg
  Født 22.2.1919, døbt 23.3.1919 i Ydby, datter af Anton Marius Andreasen Kronberg (1800.42) og Helene Sofie Jakobsen.

  Gift 6.5.1939 i Sankt Andreas, København, med sporvejsfunktionær Arild Leo Bentsen, født 25.11.1912, døbt 24.3.1913 i Glostrup, søn af barber Jens Peter Bentsen og Maren Karoline Jensen.
  Barn:
  1800.42.3.1 Hanne Bentsen, født 2.11.1941, døbt 22.3.1942 i Enghave, København.

  Kilder:
  Folketællinger: 1940,

  Videre arbejde:
  finnholbek

   

  1800.42.4  Werner Andreassen Kronberg
  Født 21.11.1921, døbt 5.3.1922 i København Vor Frue, søn af Anton Marius Andreasen Kronberg (1800.42) og Helene Sofie Jakobsen.

  Med Inger Bergenstof Johansen, født 14.9.1924, døbt 26.10.1924 i Hørsholm, datter af møller Carl Frederik Johansen på Hørsholm Mølle og Emma Bartholine Bergenstof.
  Barn:
  1800.42.4.1 Marianne Bergenstof, født 17.9.1946, døbt 13.4.1947 i Hørsholm, død 30.3.2019 i Kongens Lyngby.

   

   

  1800.42 Anton Marius Andreasen Kronberg
  3. generation

  1800.42.1.1  Inge Solveig Kronberg
  Født 29.6.1939 på Rigshospitalet, døbt 3.9.1939 i Nazareth, København, datter af Esther Paldan og adopteret af Henry Andreassen Kronberg (1800.42.1).

  Gift 3.5.1959 i Bispebjerg med ekspedient Leo Madsen, født 11.8.1935, døbt 27.10.1935 i Åstrup, Falster, søn af slagtermester Holger Johannes Madsen og Ingeborg Emilie Marie Karoline Rasmussen Oure pr. Stubbekøbing.


   

   

   

   

  1800.43  J. Kronberg

  Madame J. Kronberg bor som følger
  1841 Holmensgade 140
  1842 Laxegade 123

  Kilder:
  Kraks Vejviser: 1841, 1842,

  Videre arbejde:
  Det er ikke lykkedes at finde hende umiddelbart her blandt de beskrevne Kronberger. Men hun kan være gift med en Kronberg som er fraværende, eller enke efter en Kronberg. Hun er ikke set i Krak 1840, 1843, 1844, 1845.


   

   

   

   

  1800.44  Heinrich Gustav Theodor Kronberg

  Født 2.10.1847 i Wunstorff, Hanover, Tyskland, søn af ugifte Vilhelmine Louise Kronberg.

  Gift med Johanne Henriette Amalie Jensen, født 29.5.1859 i Frederiksstad, Slesvig, datter af gæstgiver Peter Lars Jensen og Dorothea Elisabeth Drews.
  Børn:
  1800.44.1 Emil Kronberg, født 24.4.1887
  1800.44.2 Minna Kronberg, født 24.9.1889
  1800.44.3 Theodor Ernest Peter Kronberg, født 18.12.1890 i Frederiksstad, Slesvig, død 17.12.1929 i Herning
  1800.44.4 Heinrich Kronberg, født 3.2.1892
  1800.44.5 Ernestine Kronberg, født 2.12.1894
  1800.44.6 Dorthea Kronberg, født 4.3.1895
  1800.44.7 Georg Richard Kronberg, født 7.7.1896
  1800.44.8 Henriette Kronberg, født 23.8.1898 i Løgumkloster, Tønder

  Kolding Sankt Nikolaj 12.5.1906:
  døde Heinrich Gustav Theodor Kronberg på Sygehuset, Karruselejer i Kolding Nørremark, født i Wunstorff, Hanover 2.10.1847, 58 år, søn af afd. ugifte Vilhelmine Louise Kronberg, gift med Johanne Henriette Amalie Jensen, begravet 16.5.1906, skifteattest 13.5.1906.

  Kolding Sankt Nikolaj 15.10.1942:
  døde Johanne Henriette Amalie Jensen på De gamles Hjem i Kolding, enke efter karruselejer Heinrich Gustav Theodor Kronberg, født 29.5.1853 i Frederiksstad, Slesvig, 83 år, datter af gæstgiver Peter Lars Jensen og Dorothea Elisabeth Drews, jordpåkastelse 19.10.1942, skifteattest 16.10.1942.

   

  Kilder: Folketællinger: 1906,

   

   

  1800.44 Heinrich Gustav Theodor Kronberg
  2. generation

  1800.44.7  Georg Richard Kronberg
  Født 7.7.1896 i ?, søn af Heinrich Gustav Theodor Kronberg (1800.44) og Johanne Henriette Amalie Jensen.

  Grønbæk Sognefoged, Viborg amt. Ægteskabsjournal. 22.6.1932
  Georg Richardt Kronberg, Karruselejer, Ans By og Helmi Edith Ingeborg Frederiksen, Ans By.

  Kristkirkens Sogn (København). Kontraministerialbog. 30.9.1963
  døde Helmi Edith Ingborg Kronberg, født Frederiksen, Vesterbrogade 118 D, født 19.8.1909 i Lemvig, efterlevende ægtefælle malermester Georg Richardt Kronberg, gift 15.7.1932 sognef i Grønbæk, datter af arbejdsmand Hans Adolf Frederiksen og Emilie Karoline Ordell. Hun blev begravet 4.10.1963 på Bispebjerg Kirkegård.

   

  Kilder:
  Banditter1)

   

  Noter:
  1) Fundet af John G. Christensen.


   

   

   

  1800.45  Første fri