Cronberg familier i Danmark

  Forside > Familie C - København > 3. generation

 Forside

 Familie C   København

 1. generation
 2. generation
 3. generation
     C1.1 Hans Dethlev
          Cronenberg

     C2.1 Johanne Sophie
          Funch

     C2.2 Clemens Diderich
          Funch

     C2.3 Johan Christian
          Funch

     C2.6 Jørgen
          Funch

     C2.7 Diderich
          Funch

 4. generation

3. generation

C1.1    Hans Dethlev Cronenberg
Døbt 3.2.1754 på Sankt Thomas i Dansk Vestindien, søn af kaptajn Johan Jacob Cronenberg (C1) og Elisabeth Vessup.

Konfirmeret 2.10.1768 på Sankt Thomas.

 


Christiansværn Fort i Christiansted på Sankt Croix
Foto: Martin Lie
Kilde: Wikipedia

 

1762 menig i major og commendant Johan Georg von Johnns regiment på Christiansforth på St. Thomas. Han er 8 år gammel.
1766 menig i samme kompagni, nu under ledelse af Major og Capitain Jean Francois de Savy
1766 menig i samme kompagni, nu overtaget af hans far
1768 udnævnt til sergeant i samme kompagni.
1770 Sergeant i samme kompagni.
1774-1780 Kommandør sergant ved farens Kompagni på Sankt Thomas
1780-1785 Second løjtnant ved Kompagniet i Christianssted på Sankt Croix
1785-1793 Premier løjtnant ved de vestindiske tropper på Sankt Thomas
1793-1794 Kaptajn ved infanteriet på Sankt Thomas

Koloniernes Centralbestyrelse. Ekstraktfortegnelse over kgl. resolutioner vedr. Vestindien og Guinea. 6.9.1774 At Hans Detlef v: Cronenberg allernaadigst er forundt Caractere af Second Lieutenant ved de Vestindiske Troupper.
17.8.1780 har det behaget Hans Kongel Majst allernaadigst at udnævne Sekond Lieutenant reformé Hans Ditlef von Cronenberg til virkelig Sekond Lieutenant ved Kompagniet i Christiansstæd i den forflyttede Sekond Lieutnant, Kapitain Bulows Sted og med den til denne Post henlagte Gage.
21.12.1785 Second Lieutenanten ved Vore vestindiske Tropper Hans Detlev Cronenberg udnævne Vi allernaadigst til Premier Lieutenant ved bemeldte Tropper i den afdøde Capitain Løvenbergs Sted, med den dertil henlagte Gage 700 rd W: C:.
24.4.1793 Vi forunde allernaadigst Premier Lieutenant Cronenberg Caracter som Capitain af Infanteriet.
10.12.1794 Udi Naade entledige Vi efter Ansøgning Capitain Cronenberg fra sin hidtil havte Post og forunde ham Tilladelse til fremdeles at bære den vestindiske Uniform med Feldtegn.

 


Underskrift i Justitsprotokoller fra St. Thomas og St. Jan 12.6.1783

 

H. D. Cronenberg og frue er faddere ved Jørgen Funchs (C2.6) barns dåb i 1793.

Gift 1793 måske på Sankt Jan med enken Mary Shoy, datter af Michael Shoy og Mary.
Børn:
C1.1.1 Anna Elisabeth Cronenberg, født ca. 1794 på Sankt John
C1.1.2 Carolina Augusta Cronenberg, døbt 1796 på Sankt Thomas
C1.1.3 Ernst Frederik Cronenberg, døbt 7.2.1798 på Sankt Thomas
C1.1.4 Christian Wilhelm Cronenberg, døbt 21.12.1799 på Sankt Croix
C1.1.5 Louise Friderike Cronenberg, døbt 22.5.1803 på Sankt Thomas

Steddatteren ”jomfru Mary Maclachlan” var fadder ved dåben i 1803.

Mary Shoy ejede Cinnamon Bay Plantagen på Sankt Jan. Sankt Jan kaldes på engelsk Sankt John. Kort efter at de blev gift, tog Hans Dethlev Cronenberg sin afsked fra hæren, så han kunne hellige sig plantagen.

 


Cinnamon Bay med Shoys plantage
Udsnit af Oxholms kort over Sankt Jan fra 1780

Danske Kancelli. Vestindiske sager. No. 38. 21.7.1797.
Her nævnes hendes forrige mand John Dam.

Hans Dethlev Cronenberg oprettede testamente 15.3.1800 med en kodicil 17.4.1803 om at den længstlevende skulle sidde i uskiftet bo.
Danske Kancelli, 3. Departement Navnekartotek til Danske Kancellis Testamenter.
Danske Kancelli, Fællesafdeling for samtlige departementer. Vestindiske testamentprotokol. 17.4.1803.

Hans Dethlev Cronenberg døde 1. eller 31.8.1805 på plantagen.

Sønnen Christian Wilhelm Cronenberg er i 1819 i Skotland og dukker muligvis ikke mere op på de dansk vestindiske øer.

Mary Shoy driver plantagen videre til 1822.

Hendes ældste barn Mary McLachlan var da gift med dommer Henning Gottfried Lindberg på Sankt Croix og hun overtager formelt plantagen 9.4.1823. De arbejdede begge på at udbrede den moravianske eller swedenborgske tro.

Mary McLachlan opholdt sig ikke meget på plantagen, men hendes ugifte halvsøstre Carolina Augusta og Anna Elisabeth Cronenberg boede der indtil 1829. Plantagen havde så i perioden et antal ansatte bestyrere. Fra 1830 bor der ikke flere af familien på plantagen. Efter at være udlejet til Nicolai Severin Hjardemaal og Thomas Andersen fra 1830, bliver den solgt til dem i 1834.

St. Thomas Byfoged. Registrerings- og vurderingsprotokoller
9.1.1839 indløb skrivtlig Anmeldelse fra Jomfrue Anna Eliza Cronenberg og Caroline A. Dix, født Cronenberg, om at deres Moder Frue Mary Cronenberg var ved Døden afgaaet uformuende.

Cinnamon Bay Plantation har siden 1956 været en del af Virgin Islands National Park.

 


Ruiner af sukkerkogeri på Cinnamon Bay Plantagen
Foto: Russel and Sidney Poore 2008
Kilde: Wikipedia

Wikipedia kan billedet ses i større format samt en kort beskrivelse af Plantagen.

Flere ruiner kan ses på Historic American Buildings Survey

Kilder:
En fremragende kilde til familien Cronenberg-Shoy og Cinnamon Bay Plantagens historie er:
A Documentary History of the Cinnamon Bay Plantation 1718 - 1917
Compiled for the Cinnamon Bay Archaeological Project by
David W. Knight, Director of Danish West Indian Research
Virgin Islands Historical & Genealogical Resource Center © 1999
Den er på 99 sider og kan varmt anbefales til alle, der ønsker at vide noget om forholdene på en plantage i Dansk Vestindien.
Zahlruller Vestindien
Her er 43 hits på Hans Ditlev Cronenberg i perioden 1762-1770. Kun nogle af dem er omtalt ovenfor, da de er ret ens.
Guvernementets St. Croix Afdeling. Gruppeordnede sager 5. Militære forhold. Kompagnichefernes mandtalsruller 1773-1784: 5.2.1776, 2. kvartal 1783, 3. kvartal 1783, 4. kvartal 1783, 1. kvartal 1784
mandtalsruller 1786-1807: 3. kvartal 1786, 2. kvartal 1788, 3. kvartal 1788, 2. kvartal 1789
Der er sikkert flere.

Videre arbejde:
Måske var han ikke på Sankt Croix i hele perioden 1780-1785.
Reviderede Regnskaber, Vestindiske Regnskaber. Hovedbøger: St. Thomas og St. Jan.
Hans Dethlev Cronenberg 1794, 1795, 27.3.1801, 1.5.1802, 31.12.1804. 31.12.1805, 31.12.1806, 31.12.1809, 31.12.1815, 1.1.1816.
Mary Cronenberg 1817, 1818, 1821, 1822, 1822, 1823, 1823, 1824, 1825, 1826.
Jeg har tidligere skrevet:
Mary Shoy driver plantagen videre til sin død i 1822. Hendes skifte påbegyndes 7.9.1822.
Det må stamme fra A Documentary History of the Cinnamon Bay Plantation 1718-1917. Det har vist sig ikke at være rigtigt. Måske har jeg misforstået, hvad der stod. Jeg forestiller mig at Mary Shoy, som har siddet i uskiftet bo på plantagen, har skiftet med børnene, som så har overtaget plantagen.

 

---------- Noget om Mary Shoy ----------

Hendes far Michael Shoy havde en plantage på Sankt Croix da han købte Cinnamon Bay Plantagen på Sankt Jan 6.7.1776. Michael Shoy døde 24.5.1780 i sit hjem på Sankt Croix. Hendes mor var død kort tid før faren. Hun selv var gift kort forinden. De eneste arvinger var hende og hendes umyndige søster Anna Shoy på kun 10 år. Derfor stod hun i efteråret 1780 som eneste registrerede ejer til Cinnamon Bay Plantagen.

Gift 1. gang 1779 eller 1780 sandsynligvis på Sankt Croix med Lachlan McLachlan.
Børn:
C1.1.S1 Mary McLachlan, født 18.11.1781 på Sankt Jan eller Sankt Croix

Lachlan McLachlan blev syg og døde vinteren 1782 (måske 8.12.1782 på Sankt Jan).

Gift 2. gang 1784 på Sankt Croix med Johannes Dam
Børn:
C1.1.S2 John Dam Junior, født ca. 1786, død i orkanen 1819 i Cinnamon Bay Plantagen

Johannes Dam var drikfældig og sløset i pengesager. Han døde januar 1788.

Det blev overvejet i 1791 at sælge plantagen, men Mary Shoy klarede skærene og blev så gift 3. gang i 1793 med Hans Dethlev Cronenberg.

 

C2.1    Johanne Sophie Funch
Døbt 10.9.1744 i Rønne, datter af kaptajn Diderich Funch og Dorthea Magdalene Cronenberg (C2).

Konfirmeret 13.1.1760 i Rønne

Gift 13.3.1780 i Åkirkeby med Jørgen Larsen Sonne, døbt 10.12.1751 i Bodilsker, søn af Lars Jørgensen og Karen Andersdatter.
Børn:
• Cathrine Malene Jørgensdatter, døbt 15.8.1784 i Østermarie.
• Karen Kirstine Jørgensdatter, døbt 17.2.1788 i Østermarie.

Jørgen Larsen Sonne er
1783-1787 møller ved Kirkemøllen i Østermarie
1783-1801 husmand i Østermarie
1818-1835 husmand på Slotslyngen ved Hammershus

Måske er det Johanne Sophies bror Johan Christian Funch (C2.3) der har skaffet dem en bestilling på Slotslyngen mens han var kommandant på Bornholm 1802-1808.

Johanne Sophie Funch døde 9.1.1818 ved Slotslyngen, begravet 13.1.1818 i Allinge Sandvig.
Der er skifte efter Johanne Sophie Funch 25.3.1818.

 

---------- Noget om Jørgen Larsen Sonne ----------

Jørgen Larsen Sonne bliver gift 2. gang 29.5.1818 i Olsker med Methe Kirstine Olsdatter, døbt 1.4.1787 i Olsker, datter af Ole Jensen og Anna Andersdatter.
Børn:
• Peter Jørgensen Sonne, født 26.4.1819 ved Slottet, døbt 23.5.1819 i Allinge-Sandvig
• Juliane Sophie Sonne, født 18.2.1822 ved Slottet, døbt 3.3.1822 i Allinge-Sandvig
• Jørgen Larsen Sonne, født 20.11.1825 ved Slottet Hammershus, døbt 11.12.1825 i Allinge-Sandvig

Ved vielsen var Jørgen Larsen Sonne 66 år og Methe Kirstine Olsdatter 31. Da han får det sidste barn er han 74 år.

Jørgen Larsen Sonne døde 83 år gammel 28.5.1835 og blev begravet 31.5.1835 i Allinge-Sandvig.

 

---------- Noget om Methe Kirstine Olsdatter ----------

Methe Kirstine Olsdatter giftede sig 2. gang 1836 i Allinge-Sandvig med enkemand Jens Christian Lyster, døbt 15.9.1776 i Østerlars, søn af Hans Larsen Lyster og Ellen Jensdatter.

Der kan læses mere om Jens Christian Lyster på Lystergruppens web site.

Jens Christian Lyster døde 18.2.1842, begravet 23.2.1842 i Allinge-Sandvig.

Methe Kirstine Olsdatter døde i Sandvig 31.3.1846, begravet 5.4.1846 i Allinge-Sandvig.

 

C2.2    Clemens Diderich Funch
Døbt 28.11.1745 i Rønne, søn af kaptajn Diderich Funch og Dorthea Magdalene Cronenberg (C2).

Clemens Diderich Funchs karriere:
17.9.1758 - ? Herlufsholm
1777 Konstitueret byfoged i Næstved
1787 Fuldmægtig ved Sjællands Stiftamts Kontor i København
26.10.1791 - 1808 told og konsumtions inspektør i Vordingborg
Muligvis i den egenskab foresat for Nicolai Eeg (Se B1.6)

I 1787 er han og skriver karl Friderich Lindgreen logerende hos tehandler Magnus Thorn i Store Kongensgade 228 & 229. Lindgreen må være familie til hans kommende hustru.
1801 bor han i Algaden 1 i Vordingborg.

Gift 1.5.1792 Garnison i København, med Dorothea Friderica Lindgreen, døbt 29.12.1761 i Sorø, datter af bogtrykker Jonas Lindgreen, som havde et bogtrykkeri ved Sorø Akademi og Anna Catharina Elisabeth Meng.
Ved vielsen var Clemens Diderich Funch toldinspektør og boede i Vordingborg.
Børn:
• Christian Nicolai Funch, født 26.4.1793 i Vordingborg
• Johan Diderich Funch, født 27.3.1794 i Vordingborg
• Marie Sophie Funch, født 28.2.1795, begravet 17.4.1795 i Vordingborg
• Jonas Friderich Lindgreen Funch, født 20.4.1796 i Vordingborg
• Dorothea Magdalene Esabella Funch, født 4.10.1797, begravet 23.1.1798 i Vordingborg
• Dorothea Elisabedt Funch, født 31.12.1798 i Vordingborg
• Clemens Carl Theodor Funch, født 11.10.1801, konfirmeret 1816, begravet 23.6.1829 i Vordingborg

Clemens Diderich Funch blev begravet 1.4.1808 i Vordingborg

Dorthea Frederikke Lindgreen døde 29.12.1822.

Links:
Michael Bach: Toldere i Vordingborg

 

C2.3    Johan Christian Funch
Døbt 16.12.1746 i Rønne, søn af kaptajn Diderich Funch og Dorthea Magdalene Cronenberg (C2).

Konfirmeret 29.3.1761 i Rønne.

1783 Ritmester i København?
1787 Second Kaptajn ved Sjællandske Dragon Regiment i Vordingborg, bor Ahlgaden 33.
1791 Major i Næstved
1795 Major og escadronchef ved Sjællandske Rytterregiment i Næstved.
27.1.1802 – 1808 Oberstløjtnant og kommandant på Bornholm

Gift 1. gang 8.8.1783 med Maria Sophia Kølpin, født 19.9.1756 i Vemmetofte, datter af kirurg ved Vemmetofte Kloster Friderich Kølpin og Aasted Kirstine Lyster.
Præsten i Vemmetofte skriver i kirkebogen om vielsen:
”1783 No 5) Efter taget Konge Brev og beviling at lade sig sammen vie hvor og af hvad Præst man vilde, naar de rette Stædets og Kirkes betienter intet fragik, blev hr Ritmester Funch og Jomfru Sophie Kølpin her fra Vem:(metofte) sammenviede i Købehavn, hvor deres Bryllup stod hos Brudens Farbroder, af hr Pastor Lorch paa Christians Havn den 8. Augusti.”
Der er endnu ikke fundet noget kirkebogsnotat fra København.
Man kan læse mere om Maria Sophia Kølpins familie på Lystergruppens web site.

2.12.1791 er major Johan Christian Funch fadder for feltskærer Struchmanns søn Andreas Christian i Næstved Sankt Morten.

Maria Sophia Kølpin døde 4.2.1794, begravet 18.2.1794 i Næstved Sankt Peder, hensat i Sankt Peder Kapel.

Gift 2. gang 1.10.1795 i Næstved Sankt Morten med enken Magdalene Kirstine Arendrup døbt 30.3.1773 i Ålborg Budolfi, datter af kaptajn i søetaten Rasmus Arendrup og Anne Cecilie Hansen.
Clemens Diderich Funch (C2.2) er forlover for sin bror.
Børn:
C2.3.1 Johan Christian Vilhelm Funch, født 12.5.1802 i København.

Magdalene Christiane Arendrup var gift 1. gang 8.10.1790 i Holmen med regimentskirurg ved Sjællandske Rytterregiment Johan Reinholt Struckmann, født 9.9.1762 i Glückstadt. Struckmann døde 18.2.1794 og blev begravet 26.2.1794 i Næstved Sankt Peder.
Børn fra dette ægteskab:
• Andreas Christian Struchmann, døbt 2.12.1791 i Næstved Sankt Morten, konfirmeret 13.4.1806 i Rønne.
• Jacob Vilhelm Struchmann, døbt 20.11.1792 i Næstved Sankt Morten, begravet 18.3.1794 i Næstved Sankt Morten.
• Rasmine Henriette Struchmann, døbt 24.12.1793 i Næstved Sankt Morten.

Fru regimentsfeltskærerinde Struchmann og major Funch er faddere ved Clemens Diderich Funchs (C2.2) datter Marie Sophie Funchs dåb 10.4.1795 i Vordingborg

Portrætmaleren Hans Hansen (far til guldaldermaleren Constantin Hansen) er i Næstved i 1795 og skriver i sin dagbog:
”16. Septbr. Jeg skal male en Frue Struckmann(Magdalene Christiane Arendrup) i Nestved, som er forloved med en Major Funk, og da samme ei maa sees eller vides i Nestved, førend det er færdig, saa har hun fundet for got at møde mig paa Gunderslevholm hos Koës; med samme skeedte en Begyndelse i Dag. Hun har et got Ansigt, funklende Øine, men kneiste lidt med Næsen. Medens jeg giorde den første contur og Anlæg, løb hun alle Øyeblik hen for at see, hvorledes hendes Portrait blev og igientog for hver Gang: Fy, hvor det seer fælt ud! Finantzraadens Jomfruer, som vare tilstede, trøstede hende og forsikrede, at det allerede lignede meget. Atter dette forbande Hofsprog! var det en compliment”

Johan Christian Funch udnævnes til kommandant på Bornholm 27.1.1802.

Stedsønnen Andreas Christian Struchmann bliver konfirmeret i 1806 i Rønne.

Johan Christian Funch er død 12.7.1808, begravet 16.7.1808 i Rønne.
I sine erindringer skriver løjtnant Marcus Christian Bech:
”Om Eftermiddagen fulgtes Oberst Funk til Jorden, som blev begravet med militaire Honeure, Processionen var stor, smuk og ordentlig.”
Se Bornholmske Samlinger I XX side 145.

Magdalene Christiane Arendrup døde 4.6.1809, 37 år gammel og blev begravet 7.6.1809 i Næstved Sankt Morten. Muligvis har hun boet hos sin bror premierløjtnant i Næstved Søren Arendrup.

NB. Mens major Johan Christian Funch er i Næstved må han ikke forveksles med ritmester Funch som er en anden person. Det drejer sig om Jens Funch som er ritmester fra 11.12.1789 til 5.2.1802 hvor han bliver escadronchef. Han er af en anden familie.

Videre arbejde:
Guvernementets St. Croix Afdeling. Gruppeordnede sager 5. Militære forhold. Månedslister fra øernes compagnier 1767-1788: Chrisiansbay 23.3.1767
Kunne han være ham, der er nævnt som nr. 4?

 

---------- Noget om sønnen Johan Christian Vilhelm Funch ----------

Da Magdalene dør er hendes yngste søn Johan Christian Vilhelm Funch lige fyldt 7 år. Han kommer i huset som plejebarn de næste 12 år hos major og kammerherre Hans Rudolph Grabow Juel og Franciska Hieronyma komtesse Schaffalitzky de Muckadell på herregården Nordruplund. Nordruplund ligger ca. 10 km nordvest for Sorø.

 

---------- Noget om en anden Johan Christian Funck på Sankt Thomas ----------

Den Joh. Chr. Funck som nævnes i Hugo Ryberg: ”A list of the names of inhabitants of the danish westindian islands (The Virgin Islands) from 1650 – ca. 1825” er en sammenblanding af controller Jørgen Didrich Funch (C2.6) og den her beskrevne. De nævnte børn er Jørgen Didrich Funchs og vielsen er den her beskrevnes.

Soldat Johan Christian Funch af Capit. du Maaes (Dumas) Compagni blev trolovet 19.12.1766 og gift 14.1.1767 på Sankt Thomas med Anna Catharina Fossen.
Kaptajn du Maas (Dumas) er forlover for begge.

Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor. Zahlruller over de militære tropper i Vestindien:
Kaptajn Dumas Descrozers kompagni, Christiansbay, Sankt Jan, 19.11.1768
No. 29, No. der Zahl Rolle 49.
Menig Christian Funck
mål: 70
alder: 24
fædreland: Quedlinburg (Sachsen-Anhalt, Tyskland)
tro: Luther.
profession: Kürshner (buntmager)
hvervet 18.12.1764 for 6 år
Se også: 1766, 1766, 1767, 1770, 1770, 1770,

Denne Johan Christian Funk er altså født i Tyskland og et par år yngre.

 

C2.6    Jørgen Funch
Døbt 20.3.1750 i Rønne, søn af kaptajn Diderich Funch og Dorthea Magdalene Cronenberg (C2).

Konfirmeret 29.4.1764 i Rønne.

Han er sandsynligvis den følgende Jørgen Funch:
I Dansk Vestindien kaldes han ofte Jørgen Diderich Funch.

18.10.1769 engageret som rekrut ved major Cronenbergs Compagni på Sankt Thomas. Major Cronenberg er hans morbror (C1)
1776 Sergeant
1779 Controlleur på Sankt Thomas
1781 Visiteur på Sankt Thomas
1785 Controlleur og Toldforvalter på Sankt Thomas
1792-1793 Controlleur på Sankt Thomas
1794 Controlleur og Oberretsskriver på Sankt Thomas

Zahlruller Sankt Thomas 1770:
Corporal Reforme Jørgen Diederich Funch
Fæderne Land: Bornholm
Født ca. 1750
Haver tjent: ½ år
Capituleret: Avantage

Gift 1775 på Sankt Thomas med Sara Brown
Børn:
C2.6.1 Johann Diderich Funch, døbt 22.12.1776, konfirmeret 30.9.1792 på Sankt Thomas
C2.6.2 Thomas Funch, døbt 31.1.1779 på Sankt Thomas, konfirmeret 5.10.1794 på sankt Thomas
C2.6.3 Clemen Christian Funch, døbt (se 1691-1795 og 1762-1794) 29.7.1781 på Sankt Thomas, begravet 26.9.1814 på Sankt Thomas.
C2.6.4 Dorothea Magdalene Funch, døbt 27.7.1788 og begravet 11.12.1788 på Sankt Thomas.
C2.6.5 Hans Dethlev Cronenberg, døbt 6.12.1789 på Sankt Thomas
C2.6.6 Jan Jacob Cronenberg, født 2.7.1794, hjemmedøbt 21.7.1794, døbt 3.8.1794 på Sankt Thomas.

Fru majorinde Cronenberg (se C1) bar barnet, Major Cronenberg (C1) og Liut. Cronenberg (C1.1) var faddere ved dåben i 1776.
Diderich Funch (C2.7) og William Vessup (se C1) er faddere ved dåben i 1781.
H. D. Cronenberg (C1.1) og frue er faddere ved dåben i 1794.

Jørgen Funch må være død senest 29.2.1796, da han benævnes afgangen i Hovedbogen denne dato 2. link under "videre arbejde".

Kilder:
Zahlruller over de militære tropper i Vestindien 1769-1770. Her er en liste over pt. 9 hits.
Guvernementets St. Croix Afdeling. Gruppeordnede sager 5. Militære forhold. Kompagnichefernes mandtalsruller 1773-1784: 5.2.1776, 5.2.1776,

Videre arbejde:
Hans underskrift findes i Danske Kancelli, Fællesafdeling for samtlige departementer. Vestindiske testamentprotokol, for eksempel 2.6.1803.
Reviderede Regnskaber, Vestindiske Regnskaber. Hovedbøger: St. Thomas og St. Jan. 31.12.1784, 26.9.1786, 1792, april 1793 2 opslag, 1.1.1796 2 steder, 29.2.1796, 29.2.1796, 30.4.1796, 1798, 1798, 31.12.1798, 1799, 1799, 27.3.1801, 22.4.1802, 31.12.1803, 1.1.1804, 31.12.1804, 1.1.1805, 31.12.1805, 31.12.1809, 1.1.1816
Måske har jeg her blandet Jørgen Didrich Funch og sønnen Johan Didrich Funch (de hedder begge J. D. Funch), for i følgende står: Sara. Funchs Enke: 1797, 1797,
Alt er ikke fundet.
Der er sandsynligvis en datter mere, nemlig Elizabeth Funch, født ca. 1785 på Sankt Thomas. Se folketællingen 1750 Christianssted på Sankt Croix. Hendes dåb er ikke fundet 1784-1786 i Den Evangeliske Menighed på Sankt Thomas og Sankt Jan, hvor børnene før og efter er døbte.

 

C2.7    Diderich Funch
Døbt 6.8.1751 i Rønne, søn af kaptajn Diderich Funch og Dorthea Magdalene Cronenberg (C2).

Konfirmeret 6.4.1766 i Rønne.

Han er sandsynligvis følgende Diderich Funch:

Diderich Funch er fadder ved Jørgen Funchs (C2.6) barns dåb i 1781 på Sankt Thomas.

Gift med Anna Louise
Børn:
C2.7.1 Anna Louisa Funk, født ?.5.1797, døbt 21.?.1797 på Sankt Thomas.
C2.7.2 Julia Funk, døbt 15.9.1799, på Sankt Thomas.