Cronberg familier i Danmark

  Forside > Familie C - København > 4. generation

 Forside

 Familie C   København

 1. generation
 2. generation
 3. generation
 4. generation
     C1.1.S1 Mary McLachlan
     C1.1.1 Anna Elisabeth
          Cronenberg

     C1.1.2 Caroline Augusta
          Cronenberg

     C2.6.5 Hans Dethlev
          Cronenberg

4. generation

C1.1.S1    Mary McLachlan
Født 18.11.1781 på Sankt Jan eller Sankt Croix, Dansk Vestindien, datter af Mary Shoy og Lachlan McLachlan.
Hendes far døde 1782 og derefter fik hun først stedfar Johannes Dam i 1784, som døde 1788. Senere fik hun stedfar Hans Dethlev Cronenberg (C1.1) i 1793.

Gift efter 1803 men før 1822 med assessor(dommer) på Sankt Croix Henning Gottfried Lindberg, født 20.12.1784 på Sankt Croix, søn af dommer Jacob Lindberg (1745-1791) og Anna Caroline Heyliger (ca. 1740-1820).

Henning Gotfried Lindberg døde 19.6.1836 i Christiansted på Sankt Croix.

1841
Queens Cros Street 42, Christiansted, Sankt Croix. Et hus der tilhører Mrs Simmelkiær
Cecilie Dorothea Simmelkiær, født ca. 1806 i Christiansted på Sankt Croix, Lutheran, enke,
Erich Waldemar Simmelkiær, født ca. 1832 i Christiansted på Sankt Croix, Lutheran
Petrine Christiane Amalia Simmelkiær, født ca. 1835 i Christiansted på Sankt Croix, Lutheran
6 personer mere
Mary Lindberg, født ca. 1782 på Sankt John, Calvanist, enke, lever af retail dry goods

1846
Queens Cross 42, Christiansted, Sankt Croix. Et hus der tilhører Mrs Simmelkjær (absent)
F. Groos, født ca. 1773 i Tyskland, Protestant, enkemand
F. Caroline, født ca. 1812 på Sankt Thomas, Protestant, ugift, hans lovformelige datter
A. Martina, født ca. 1819 på Sankt Thomas, Protestant, ugift, hans lovformelige datter
Mary Lindberg, født ca. 1786 på Sankt John, Protestant, enke, lever af selling goods
8 personer mere

Kilder:
Anna Caroline Heyligers skifte: Christiansted Byfoged. Skifteretssessionsprotokoller for borgere og plantere. No 1122: side 218, 220, 225, 227, 231, 250, 255, 260, 266, 291, 330, 331
Reviderede Regnskaber, Vestindiske Regnskaber. Hovedbøger: St. Thomas og St. Jan.
Mary Lindberg 1823,

Videre arbejde:
Jeg har ikke fundet hende i folketællingen 1850 så hun er måske død 1846-1850.
Nej, hun lever ved sin halvsøster Anna Elisabeth Cronenbergs død 1854.
Christiansted Byfoged. Skiftesager på enkeltpersoner 1818 Henning G. Lindberg - 1825 721 opslag.

 

 


Charlotte Amalie på Sankt Thomas
Maleri af Fritz Melbye 1851
Kilde: Wikipedia

 

C1.1.1    Anna Elisabeth Cronenberg
Født ca. 1794 på Sankt John, Dansk Vestindien, datter af Hans Dethlev Cronenberg (C1.1) og Mary Shoy.

1846
Cocsus Street 1, Charlotte Amalia, Sankt Thomas. Et hus der tilhører Maria Dewindts arvinger
Cornelius Dix, født ca. 1812 på Sankt Croix, Protestant, gift, piano reparatør, invalid frevate?
William Wandoo, født ca. 1801 på Tortola, Protestant, ugift, snedker
Caroline A. Dix, født ca. 1797 på Sankt John, D. Reformed, gift, Dix's kone
A. E. von Cronenberg, født ca. 1795 på Sankt John, D. Reformed, ugift, syerske
Anna Morch, født ca. 1828 på Sankt John, Moravian, ugift, syerske
Josephine Heds Ezra?, født ca. 1818 i Carracas, R. Catholic, ugift, kok
Sarah Dewindt, født ca. 1817 på Sankt Croix, D. Reformed, syerske
Mary Ann Dewindt, født ca. 1816 på Sankt Croix, Lutheran, syerske
Cathrine James, født ca. 1827 på Sankt Thomas, Lutheran, syerske
Margrett Nicholsen, født ca. 1837 på Sankt Croix, Moravian, skolepige

1850
Nørregade 31, Charlotte Amalia, Sankt Thomas. Et hus der tilhører Charles Hurtzig Esqr.
C. K. Dix, født ca. 1812 på Sankt Croix, Episcopal, gift, musiker
C. A. Dix, født ca. 1795 på Sankt John, Reformed Dutch, gift, hans kone
A. E. Cronenberg, født ca. 1794 på Sankt John, Reformed Dutch, ugift
A. J. Mörch, født ca. 1827 på Sankt John, Reformed Dutch, ugift, syerske
J. Ezra, født ca. 1810 på Curacoa, Roman Catholic, ugift, syerske
M. Bastian, født ca. 1840 på Sankt Thomas, Lutheran, tjenestepige
E. Joseph, født ca. 1830 på Sankt Thomas, Moravian, ?
E. Safon, født ca. 1843 på Sankt Thomas, Episcopal, houseboy

St. Thomas Byfoged. Registrerings- og vurderingsprotokoller
27.4.1854 anmeldte Cornelius Kortright Dix sin Svigerinde Ann Elizabeth Cronenberg´s dødelige Afgang.
19.8.1854 Formiddag indfandt sig i Skifterettens kontoir Hr. Cornelius Kortright Dix, der med ?syn til sin Svigerinde Frøken Ann Elizabeth Cronenbergs dødelige Afgang den 27de April dette Aar, hvorom var skeet ? ?delse nu, i Overværelse af Adolph Schmelling og James ? Hall som Vidner forklarede, at den Afdøde ikke havde ?det andre Midler, end den Ret som hun, ifølge en under ? Juli emaneret Lov tilkom af Staten, i Vederlag for ? med Emancixationsalten af 3die Juli 1848 friblevne Ufrie ?lige: 1, Alexander Bastian; 2, Adreas Bastian; 3 Eliza? ?ria Carrot samt dennes barn, 4 Henry Hodge Bastian, ?ket Vederlag à $50 (i Statsforskrivninger) tilkom den Afdødes Søster Caroline Augusta Cronenberg - Deponentes Hustrue, hos hvem den Afdøde i mange Aar havde boet tilhuse, og som havde bestredet ? ved hedes Sygdom saavelsom med Begravelsen forvoldte Udgifter. Deponenten erklærede derhos, at iøvrigt vare den Afdødes meste og nærmeste arveberettigede Slægtninger tvende Søstre navnlig
1, Halvsøsteren Mary Mc Lachlan, datter af Planter Lacland Mac Lachlan af St. Jan. Enke efter Overretsassessor Henning Gottlieb Lindberg, der boer paa St. Croix, og
2, Fuldsøsteren Caroline Augusta Cronenberg, Deponentens Hustrue, hvilke tilligemed den Afdøde havde fælleds Moder Mary, født Shoy af St. Jan, der havde contraheret 3de Gange Egteskab 1ste Gang med Planter Laclan McLaclan; 2det med Planter John Dam Kiøbmand og endelig 3die Gang med Major Hans Dettleff von Cronenberg af de vestindiske Tropper.
Han bemærkede at Halvsøsteren, Enkefrue Lindberg var nøie bekjendt med Rigtigheden af den her afgivne Forklaring, at Deponenten eller hans Hustrue havde underholdt den Afdøde, samt afholdt de med hendes Sygdom og Begravelsesforbundne Omkostninger, hvisaarsag han, Dix, Producerede en af bemeldte Enkefrue Mary Lindberg med Laugværge James Brown i Overværelse af Justitsraad Kaalund og Fuldmægtig A: Just som Vidner, paa St. Croix under 24de Mai dette Aar udstedt Declaration, hvorved hun renuncerer paa enhver Ret til Vederlaget i Formue af Fuldsøsteren, Madam Caroline Augusta Dix.
...

Den Evangeliske Menighed på Sankt Thomas og Sankt Jan
Stolestadelister for Frederiks kirke 27.4.1854:
Der er betalt 3.20 for Ann Elizabeth v Cronenbergs grav.

Videre arbejde:
Kunne C. A. Dix være den samme som Caroline Augusta Cronenberg (C1.1.2)

 

C1.1.2    Caroline Augusta Cronenberg
Døbt 1796 på Sankt Thomas, datter af Hans Dethlev Cronenberg (C1.1) og Mary Shoy.

Gift med Cornelius Keortrigh Dix, født ca. 1812 på Sankt Croix/Tortola.

1846
Cocsus Street 1, Charlotte Amalia, Sankt Thomas. Et hus der tilhører Maria Dewindts arvinger
Cornelius Dix, født ca. 1812 på Sankt Croix, Protestant, gift, piano reparatør, invalid frevate?
William Wandoo, født ca. 1801 på Tortola, Protestant, ugift, snedker
Caroline A. Dix, født ca. 1797 på Sankt John, D. Reformed, gift, Dix's kone
A. E. von Cronenberg, født ca. 1795 på Sankt John, D. Reformed, ugift, syerske
Anna Morch, født ca. 1828 på Sankt John, Moravian, ugift, syerske
Josephine Heds Ezra?, født ca. 1818 i Carracas, R. Catholic, ugift, kok
Sarah Dewindt, født ca. 1817 på Sankt Croix, D. Reformed, syerske
Mary Ann Dewindt, født ca. 1816 på Sankt Croix, Lutheran, syerske
Cathrine James, født ca. 1827 på Sankt Thomas, Lutheran, syerske
Margrett Nicholsen, født ca. 1837 på Sankt Croix, Moravian, skolepige

1850
Nørregade 31, Charlotte Amalia, Sankt Thomas. Et hus der tilhører Charles Hurtzig Esqr.
C. K. Dix, født ca. 1812 på Sankt Croix, Episcopal, gift, musiker
C. A. Dix, født ca. 1795 på Sankt John, Reformed Dutch, gift, hans kone
A. E. Cronenberg, født ca. 1794 på Sankt John, Reformed Dutch, ugift
A. J. Mörch, født ca. 1827 på Sankt John, Reformed Dutch, ugift, syerske
J. Ezra, født ca. 1810 på Curacoa, Roman Catholic, ugift, syerske
M. Bastian, født ca. 1840 på Sankt Thomas, Lutheran, tjenestepige
E. Joseph, født ca. 1830 på Sankt Thomas, Moravian, ?
E. Safon, født ca. 1843 på Sankt Thomas, Episcopal, houseboy

1857
Nørregade 14, Charlotte Amalia, Sankt Thomas. Et hus der tilhører Joseph Cornets arvinger.
C. Keortrigh Dix, født ca. 1815 på Tortola, Episcopal, gift, professor of music
Caroline Augusta Dix, født ca. 1795 på Sankt John, Dutch Reformed, gift, hans kone

1860
Prindsens street 8 aa, Sankt Thomas. Et hus der tilhører Miss Caroline Clarke.
Mrs C Dix, født ca. 1795 på Sankt John, Dutch Reformed, enke
Mrs. Gumbs, født ca. 1815på Tortola, Episcopal, enke
C. Fred. Gumbs, født ca. 1851 på Sankt Thomas, Episcopal
Mary Gumbs, født ca. 1852 på Sankt John, Moravian
Rosaline, født ca. 1800 i Africa, Moravian, enke, servant
Martha Bastian, født ca 1805 på Sankt Thomas, Lutheran, gift, seller

Videre arbejde:
Optegnelserne er usikre. De eneste indicier er:
navnet Caroline Augusta
Fødselsår og sted
Søsteren Anne Elisabeth Cronenberg (C1.1.1) bor hos dem i 1846 og 1850

 

C2.6.1    Johann Diderich Funch
Døbt 22.12.1776 på Sankt Thomas, søn af Jørgen Funch (C2.6) og Sara Brown.
Se også her.

Konfirmeret 30.9.1792 på Sankt Thomas.

Videre arbejde:
Han har skrevet under som vidne i Danske Kancelli, Fællesafdeling for samtlige departementer. Vestindiske testamentprotokol, 26.9.1803, Santa Crusis.

 

C2.6.5    Hans Dethlev Cronenberg
Døbt 6.12.1789 på Sankt Thomas, søn af Jørgen Funch (C2.6) og Sara Brown.

Konfirmeret 1833 på Sankt Jean, 45 år gammel

1841
Crux Bay på Sankt John. Et hus der tilhører Eva Maria Welthagen
Hans Cronenberg, født ca. 1786 på Sankt John, Moravian, ugift, agriculturist.
Eva M. Welthagen, ugift, født ca. 1784 på Sankt John, , Moravian, bager
Maria S. Cronenberg, født ca. 1809 på Sankt John, Lutheran, ugift, syerske
Cathrine C. Cronenberg, født ca. 1811 på Sankt John, Lutheran, ugift og syerske
Cathrine D. Wint, født ca. 1815 på Sankt Thomas, Lutheran, syerske

1841
Crux Bay på Sankt John. Et hus der tilhører Sophia M. Weinmar
Sophia M. Weinmar, født ca. 1803 på Sankt John, Lutheran, ugift, lever af salg.
Julia M. Weinmar, ugift, født ca. 1805 på Sankt John, Lutheran, syerske
Cathrine Henley, født ca. 1780 på Tortola, Moravian, ugift, jordmor
Johanna Zimmerman, født ca. 1818 på Sankt John, Lutheran, ugift og syerske
Margreth Cronenberg, født ca. 1830 på Sankt John, Moravian, barn.
Ann E. Kambeck, født ca. 1827 på Sankt John, Lutheran, barn.
Isaac Schultz, født ca. 1832 på Sankt Thomas, Lutheran, barn.
1841
Crux Bay på Sankt John. Et hus der tilhører Sophia M. Weinmar
Hun har 7 ufri.

1846
Cruz Bay på Sankt John. Et hus der tilhører Eva Maria Welthagens arvinger
Hans Cronenberg, født ca. 1787 på Sankt John, Moravian, ugift, tidligere skibskaptajn og er syg af spedalskhed.
Sophy Margareth Weinmar, ugift, født ca. 1806 på Sankt John, Lutheran, hun er en af arvingerne og hun ejer et hus i X Bay
Julia Ernestina Weinmar, født ca. 1812 på Sankt John, Lutheran. Hun er ugift, en af arvingerne og ejer et hus i X Bay
Catharina Charlotta Cronenberg, født ca. 1821 på Sankt John, Lutheran. Hun er ugift og en af arvingerne
Margareth Elizabeth Cronenberg, født ca. 1831 på Sankt John, Moravian. Hun er en af arvingerne

Landsoverretten for De Vestindiske Øer. Domprotokoller. 23.11.1846, 3.3.1847.
Her kaldes han bådfører Ditlef Cronenberg. Han er 27.8.1746 dømt ved Sankt Jans politiret, men frikendes her.

Kilder:
Reviderede Regnskaber, Vestindiske Regnskaber. Matrikel for St. Thomas og St. Jan
Eva M Weldhagen 1839, 1840
Sophia Weinmar 1839, 1840

Videre arbejde:
Maria S. Cronenberg, som er nævnt i folketællingen 1841 kunne være den samme som Mary Susan Cronenberg (1800.36)
Find Eva Maria Welthagens skifte 1841-1846 på Sankt Jan eller Sankt Thomas, for at se forbindelsen til hendes arvinger.
1841 bor en Joh. Henr. Funch hos sin søster og svoger Mrs. E. D. og J. W. Weinmar på Sankt Jan.
Landsoverretten for De Vestindiske Øer. Inkaminations- og domregister. Sagens No. 16 1846 og 2 1847 Her er henvisning til Justitsprotokollen CC pag 56 og 63, som ikke er tilgængelig på internettet 7.2.2022.
Jeg har ikke fundet ham som skipper i Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor. Udskrift af St. Thomas og St. Croix søpasprotokol. Sankt Thomas 1831-1847

 

 

C2.6.6    Jan Jacob Cronenberg
Født 2.7.1794, hjemmedøbt 21.7.1794, døbt 3.8.1794 på Sankt Thomas, søn af Jørgen Funch (C2.6) og Sara Brown.

St. Thomas Byfoged. Registrerings- og vurderingsprotokoller.
10.6.1819 anmeldte Enken Maria Thoager paa Skifterettens Kontoir, at hendes Søstersøn Johan Jacob Funch var ved Døden afgaaen, uden at efterlade sig noget, hvorfor intet Skifte kunde foretages.
Måske er det ikke ham. Navnet er ikke det samme. Men det kunne være ham alligevel.

 

 

C2.7.2    Julia Funk
Døbt 15.9.1799 på Sankt Thomas, datter af Diderich Funch (C2.7) og Anna Louise.

Gift med politiadjudant Boy.

Politiadjudant Boy døde før 21.8.1843.

1839-1841 boede hun Dronningens Gade 16, Kongens Kvarter, Caroline Amalia, Sankt Thomas.

1846 ejer hun stadig huset men bor der ikke.
1846 ufri

Konfirmeret 21.8.1843 på Sankt Thomas.

Reviderede Regnskaber, Vestindiske Regnskaber. Matrikel for St. Thomas og St. Jan. 1839-1841
1839, 1840, 1841