Cronberg familier i Danmark

  Forside > Familie B - Langebæk Mølle > 3. generation

 Forside

 Familie B  Langebæk Mølle

 1. generation
 2. generation
 3. generation
     B1.1 Henrich Johansen
           Cronberg

     B1.2 Inger Cathrine
          Johansdatter Cronberg

     B1.3 Karen
          Johansdatter Cronberg

     B1.4 Anna Kirstine           Johansdatter Cronberg
     B1.5 Niels Johansen
           Cronberg

     B1.6 Else Catrina
          Johansdatter Cronberg

     B2.2 Inger Kirstine
          Johansdatter
          Draber/Cronberg

     B?.1 Inger Kirstine
          Mathisdatter

 4. generation

3. generation

B1.1 Henrich Johansen Cronberg
Født Langebæk Lesmedie, døbt 30.3.1732 i Kalvehave, søn af Johan Caspar Cronberg (B1) og Bodil Nielsdatter.

I morens skifte i 1771 i Vordingborg står:
Henrich Johansen Cronberg er segelmager og opholder sig udenlands. Jeg vil tro at segelmager betyder sejlmager.

 

B1.2 Inger Cathrine Johansdatter Cronberg
Født i Langebæk Lesmedie, døbt 30.5.1734 i Kalvehave, datter af Johan Caspar Cronberg (B1) og Bodil Nielsdatter.

Gift 7.3.1760 i Garnison med gårdskarl Niels Jørgensen
Børn:
B1.2.1 Karen Marie Nielsdatter, døbt 24.6.1761 i Garnison, konfirmeret 6.4.1777 i Trinitatis
B1.2.2 Johan Casper Nielsen, døbt 6.6.1764 i Helligånd.
B1.2.3 Jørgen Nielsen, døbt 6.9.1766 i Vor Frue
B1.2.4 Jørgen Henrich Nielsen, døbt 31.3.1770 i Almindeligt Hospitals kirke, begravet 31.7.1774 i Trinitatis.
B1.2.5 Abraham Nielsen, døbt ?.11.1771 i Almindeligt Hospitals kirke
B1.2.6 Jørgen Vilhelm Nielsen, døbt 29.5.1775 i Trinitatis

Hendes første søn får sin morfars navn Johan Casper
Hendes farbror Martinus Cronberg (B8) er fadder ved hendes børns dåb i 1766 og i 1770

Niels Jørgensens erhverv og adresser:
1760   gårdskarl  
1761   kældermand  
1764   skibstømmermand   Compagnistrædet
1766   kusk   Vandkunsten
1770-1771   gårdskarl på Almindeligt Hospital 
1774-1775   arbejdsmand   Pustervig
1777   vægter   Borgergade

Hun nævnes i sin mors skifte 10.5.1771, hvor der står: 1 datter Inger Cathrine Johansdatter i Ægteskab med Tømmermand Niels Jørgensen ved handels Compagnied i Kiøbenhafn.

Inger Cathrine Cronberg er sandsynligvis død før 6.4.1777. Der står nemlig ved datteren Karen Maries konfirmation at hun bor hos faren og ikke hos forældrene. Inger Cathrine Cronberg er i givet fald død mellem 29.5.1775 og 6.4.1777.
Nej.
Ved sønnen Jørgen Vilhelm Nielsens indskrivning i Det kongelige Opfostringshus 6.7.1786 står, at hun lever som enke i yderlig fattigdom.

 

 

B1.3 Karen Johansdatter Cronberg
Født i Langebæk Lesmedie, døbt 22.5.1736 i Kalvehave, datter af Johan Caspar Cronberg (B1) og Bodil Nielsdatter.
Hun er døbt Karen men kaldes ellers konsekvent Karen Marie.

1771 ved morens skifte er hun ugift og tjener fru grevinde Rantzov i København.

Gift 24.10.1781 i Garnisons danske Menighed med afskediget soldat Peder Becher, født ca. 1743 i Tyskland.
Han staves Becher, Bæker, Bækker, Bekker, Becker osv.

I 1787 bor de i Nyråd, Peder Becher er væver.

 


Deres underskrifter ved deres fælles testamente
Præsten har tilføjet: Karen Marie Kronbers med vedholden Pen

Der er fælles testamente i Vordingborg Byfoged 1790. Se også Danske Kancelli, 3. Departement Navnekartotek til Danske Kancellis Testamenter.
I korthed siger det at, da de ingen livsarvinger har, arver den længstlevende.

Karen Johansdatter Cronberg døde i Nyråd og blev begravet 11.11.1791 i Vordingborg.

Peder Becher blev gift 2. gang 9.3.1792 i Vordingborg med Alhed Jørgensdatter, født ca. 1771, steddatter af sadelmager Christopher Sander i Vordingborg, datter af Christopher Sanders første kone.
Børn:
• Karen Marie Becker, født i Nyråd, døbt 7.5.1793 i Vordingborg
• Johannes Becker, født i Nyråd, døbt 17.11.1796 i Vordingborg
• Elisa Becker, født i Nyråd, døbt 6.3.1799 i Vordingborg
• Jørgen Becker, født 28.12.1802 i Nyråd, døbt 4.2.1803 i Vordingborg

I 1801 bor væver Peder Becher i Nyråd.

Peder Becher døde i Nyråd og blev begravet 5.6.1803 i Vordingborg.
Skifte: Vordingborg Byfoged 2.7.1803
Af skiftet fremgår at den afdøde ingen hverken Slægt eller Frænder havde her i Landet, da han var fød i Tydskland. Enkens stedfar, sadelmager Christopher Sander, blev formynder for alle 4 børn.

Peder Bechers enke Alhed Jørgensdatter blev begravet 18.3.1804 i Vordingborg.
Skifte: Vordingborg Byfoged 13.3.1804, 19.3.1804, 17.7.1804 og 31.7.1804

 

----- Noget om Christopher Sander -----

Født ca. 1744
Sadelmager i Vordingborg

Gift 1. gang med Ane Kirstine Larsdatter
Hun havde fra tidligere ægteskab med Jørgen Olufsen datteren
• Alhed Jørgensdatter, født ca. 1770, (se ovenfor)
Børn:
• Marie Dorthe Sander, født ca. 1775

Der er skifte efter Ane Kirstine Larsdatter i Vordingborg Byfogeds skifteprotokol 23.5.1781

Gift 2. gang 20.7.1781 i Vordingborg med Christiane Friderike Jensdatter, født ca. 1757
Børn:
• Elias Sander, døbt 5.4.1782 i Vordingborg
• Christian Sander, født ca. 1785
• Hannibal Sander, født ca. 1789
• Anne Kirstine Sander, født ca. 1791
• Christian Sander, født ca. 1794
• Jens Peter Sander, født ca. 1800

Christopher Sander døde 7.6.1818, begravet 11.6.1818 i Vordingborg
Der er skifte efter ham i Vordingborg Byfogeds skifteprotokol 8.6.1818 og 15.7.1819
Det fremgår at arvingen
Marie Dorthe Sander er gift med skomagermester Henrich Holm

Christiane Frederike Jensdatter døde 9.4.1824, begravet 14.4.1824 i Vordingborg
Der er skifte efter hende i Vordingborg Byfogeds skifteprotokol 10.4.1824 og 3.5.1824
Det fremgår at arvingerne
Elias Sander er sadelmager i Vordingborg
Hannibal Sander er sadelmager på Lilliendahl
Christian Sander er sadelmager ved Siælsøe
Jens Peter Sander er sadelmagersvend i Vordingborg
Anne Kirstine Sander er gift med fuldmægtig Poulsen ved ? i København.

 

Kilder:
Folketælling
Christopher Sander 1787, 1801
Marie Dorthe Sander 1801

 

 

B1.4 Anna Kirstine Johansdatter Cronberg
Født i Lesmedien, døbt 30.11.1738 i Kalvehave, datter af Johan Caspar Cronberg (B1) og Bodil Nielsdatter.
Det er utroligt med denne præsts forkortelser. Han skriver A: Kirstine. Hun må hedde Anna Kirstine Cronberg.

Hun er muligvis den Anne Kirstine Cronborg (1700.36), der bliver gift 21.11.1756 i Hellested med Søren Møller fra Juellinge Mølle.

Trolovet 23.11.1761 og gift 4.2.1765 i Holmen med Peder Christian
Børn:
B1.4.1 Anna Maria Christian, døbt 19.11.1764, begravet 6 dage gammel 19.11.1764 i Holmen, København
B1.4.2 Anna Kirstine Christian, døbt 15.12.1767 i Holmen København
B1.4.3 Kirstine Sisilia Christian, døbt 24.10.1774 i Holmen, København

Peder Christians stilling og bopæl
1764 matros 2. division 8. kompagni i Borgergade
1764 matros 2. division 8. kompagni i Gothersgade
1767 matros 3. division 5. kompagni i Kamelgade
1774 underkonstabel 1. division 3. kompagni i Torvegade

 

 

B1.5 Niels Johansen Cronberg
Født i Vestenbæk, døbt 3.6.1742 i Kalvehave, søn af Johan Caspar Cronberg (B1) og Bodil Nielsdatter.

I morens skifte i 1771 i Vordingborg står:
Niels Johansen Cronberg er snedker og opholder sig i Rusland.

Han er altså blevet snedker lige som sin stedfar Lorentz Corbianus Milou (Se B1).

 

 

B1.6 Else Catrina Johansdatter Cronberg
Født i Lesmedjen, døbt 15.11.1744 i Kalvehave, datter af Johan Caspar Cronberg (B1) og Bodil Nielsdatter.

Gift før 1771 med Nicolai Eeg, født ca. 1747
Børn:
B1.6.1 Christiane Eeg, født ca. 1775, begravet 8.11.1789 i Vordingborg
B1.6.2 Johan Nicolai Eeg.
Søn, født ca. 1779, begravet 24.12.1786 i Vordingborg.
B1.6.3 Bodil Eeg, født ca. 1780.
B1.6.4 Niels Eeg, døbt 22.9.1782 i Vordingborg, måske begravet 26.7.1788 i Vordingborg

Der er ingen kirkebog for Vordingborg 1756 – 1781.

Nicolaj Eegs søn begraves 1 år gammel 26.7.1788 i Vordingborg. Jeg kan ikke finde nogen søn døbt omkring 1787 så måske er det Niels Eeg, der er født i 1782. Det bestyrkes af, at Nicolai Eeg får endnu en søn Niels i sit andet ægteskab.

Nicolai Eeg er:
Skomager i Nyråd …1771-1782…
Consumtionsbetjent i Vordingborg … 1787 -1788… og arbejdede muligvis under consumtionsinspecteur Clemens Diderich Funch (C1.2)
Skovfoged på Iselingen gods …1797- 1801 … mens Marie Margrethe Iselin var ejer (1793-1803)
Igen Skomager i Vordingborg …1803-1808…
Desuden postrider 1806

Else Cathrine Cronberg døde i skovfogedhuset på Iselingen gods og blev begravet 30.7.1797 i Vordingborg

 

----- Noget om Nicolai Eeg -----

Hans navn skrives også Eg og Eig.


Underskrift ved Johan Nicolai Eegs trolovelse i 1799

Nicolaj Eeg blev trolovet 15.11.1797 og gift 2. gang 9.3.1798 i Vordingborg med Margrethe Jørgensdatter.
Børn:
• Else Cathrine Eeg, døbt 23.1.1799 i Vordingborg, konfirmeret 1821 i Vordingborg.
• Jørgen Peder Eeg, født 13.7.1801 i Vordingborg, begravet 24.1.1808 i Vordingborg.
• Niels Eeg, født 14.7.1803 i Vordingborg, konfirmeret 1823 i Vordingborg.
• Maren Eeg, født 25.3.1806 i Vordingborg, død 15.7.1814 i Vordingborg.

Nicolai Eeg noteres som afdød ved Marens begravelse i 1814 men ikke ved Jørgen Peders begravelse i 1808.

Datteren Else Cathrine Eeg rejste som tjenestepige til Hammer 4.11.1822.

 

 

B2.2   Inger Kirstine Johansdatter Draber/Cronberg
Født i Landemærket, døbt 31.12.1739 i Holmen, datter af Cathrine Kirstine Cronberg (B2) og Johan Michel Draber.

Hun er vokset op i København til ca. 1740, Kalvehave til ca. 1745, derefter i Ørslev.

Hun har været lidt svær at efterspore fordi hun bruger vekslende efternavnene: Johansdatter, Draber og Cronberg.

Trolovet 28.8.1761 og viet 21.11.1761 i Holmen til Søren Jørgen Jensen, født ca. 1742.
Børn:
• Sophia Magdalena Sørensdatter, døbt 8.8.1764 i Holmen.
• Jørgen Johan Sørensen, døbt 6.11.1766 i Holmen.
• Margrete Lisbeth Sørensdatter, døbt 3.11.1767 i Holmen.
• Christian Jørgen Sørensen, døbt 5.11.1770 i Holmen, begravet 11.12.1775 i Holmen.
• Anna Margrethe Sørensdatter, døbt 11.2.1774 i Holmen.
• Johan Sørensen, døbt 24.6.1776 i Holmen.
• Bodil Sophie Sørensdatter, døbt 6.1.1779 i Holmen.
• Carl Christian Sørensen, døbt 28.2.1781 i Holmen.
• Sophie Friderica Sørensdatter, døbt 2.1.1784 i Holmen.

Jeg vil mene at den Niels Jensen, møller og høker, som er fadder i 1764 må være Niels Jensen Nysom (se E6).
I 1767 er hendes slægtning Johan Draber (se B2) fadder.

Søren Jørgen Jensens stilling og bopæl:
Tømmermand i håndværkerstokkens 2. kompagni
1761   7. klasse   Amalienborg
1764   6. klasse   Adelgade
1766   5. klasse   Nygade
1767   5. klasse   Rosengade
1770   5. klasse   Adelgade
1774-1775   4. klasse  
1776   4. klasse   Haregaden
1779-1781   3. klasse   Haregaden
1784
  3. klasse nr. 44  
1787
  håndværkerstokkens 2. kompagni   Haregade 12
1800
  4. klasse nr. 23   Haregade 12
1801
  4. klasse   Haregade 12

Inger Kirstine Cronberg døde 24.1.1800 i Haregade 12, begravet 29.1.1800 i Holmen.

Søren Jørgen Jensen er enkemand i 1801.

 

 

B?.1   Inger Kirstine Mathisdatter
Datter af Anne Sophie Cronberg (B3) eller Kirsten Cronberg (B5).

2.5.1762 er der skifte efter Inger Kirstine Mathisdatter, som har druknet sig i København. Det anføres at hendes morbror Martinus Cronberg (B8) ikke ønsker at se liget. Skiftet er fundet af Ane Knudsen i Stenløse.
En af Martinus' søstre må altså have været gift med en Mathias. Hvis listen over hans søskende er komplet må det dreje sig om enten Anne Sophie (B3) eller Kirsten (B5).
Jeg har ikke læst skiftet, men det er nævnt i følgende navneregistre:
Borgretten: Fortegnelse over konceptskifter og skiftebreve, 1682 - 1771
1762
Dødsdag: efter 26. Apr.
Skifte begyndt: 2. Maj
Navn: Mathisdatter, IngerKierstine
Livsstilling: Tjenestepige hos Kay Dose, Bygmester hos Dronningen
Ægtefælle:
Koncept Skifte: K. Sk.
Skiftebrev: Nr. 289
Borgretten: Register over alle skifteprotokoller i denne skifteret
Cronberg, Martinus
Brændevinsbr.
62 2/5
Hof og Borgretten: Register til skifteakter
Akt No: 357
Mathisdatter, Inger Kierstine
Tjenestepige
1762