Cronberg familier i Danmark

  Forside > Familie B - Langebæk Mølle > 3. generation

 Forside

 Familie B  Langebæk Mølle

 1. generation
 2. generation
 3. generation
     B1.1 Henrich Johansen
           Cronberg

     B1.2 Inger Cathrine
          Johansdatter Cronberg

     B1.3 Karen
          Johansdatter Cronberg

     B1.4 Anna Kirstine           Johansdatter Cronberg
     B1.5 Niels Johansen
           Cronberg

     B1.6 Else Catrina
          Johansdatter Cronberg

     B2.3 Inger Kirstine
          Johansdatter
          Draber/Cronberg

     B3.1 Inger Kirstine
          Mathisdatter

     B3.2 Mathias
          Mathisen

 4. generation

3. generation

B1.1 Henrich Johansen Cronberg
Født Langebæk Lesmedie, døbt 30.3.1732 i Kalvehave, søn af Johan Caspar Cronberg (B1) og Bodil Nielsdatter.

I morens skifte i 1771 i Vordingborg står:
Henrich Johansen Cronberg er segelmager og opholder sig udenlands. Jeg vil tro at segelmager betyder sejlmager.

 

B1.2 Inger Cathrine Johansdatter Cronberg
Født i Langebæk Lesmedie, døbt 30.5.1734 i Kalvehave, datter af Johan Caspar Cronberg (B1) og Bodil Nielsdatter.

Gift 7.3.1760 i Garnison med gårdskarl Niels Jørgensen
Børn:
B1.2.1 Karen Marie Nielsdatter, døbt 24.6.1761 i Garnison, konfirmeret 6.4.1777 i Trinitatis
B1.2.2 Johan Casper Nielsen, døbt 6.6.1764 i Helligånd.
B1.2.3 Jørgen Nielsen, døbt 6.9.1766 i Vor Frue
B1.2.4 Jørgen Henrich Nielsen, døbt 31.3.1770 i Almindeligt Hospitals kirke, begravet 31.7.1774 i Trinitatis.
B1.2.5 Abraham Nielsen, døbt ?.11.1771 i Almindeligt Hospitals kirke
B1.2.6 Jørgen Vilhelm Nielsen, døbt 29.5.1775 i Trinitatis

Hendes første søn får sin morfars navn Johan Casper
Hendes farbror Martinus Cronberg (B8) er fadder ved hendes børns dåb i 1766 og i 1770

Niels Jørgensens erhverv og adresser:
1760   gårdskarl  
1761   kældermand  
1764   skibstømmermand   Compagnistrædet
1766   kusk   Vandkunsten
1770-1771   gårdskarl på Almindeligt Hospital 
1774-1775   arbejdsmand   Pustervig
1777   vægter   Borgergade

Hun nævnes i sin mors skifte 10.5.1771, hvor der står: 1 datter Inger Cathrine Johansdatter i Ægteskab med Tømmermand Niels Jørgensen ved handels Compagnied i Kiøbenhafn.

Inger Cathrine Cronberg er sandsynligvis død før 6.4.1777. Der står nemlig ved datteren Karen Maries konfirmation at hun bor hos faren og ikke hos forældrene. Inger Cathrine Cronberg er i givet fald død mellem 29.5.1775 og 6.4.1777.
Nej.
Ved sønnen Jørgen Vilhelm Nielsens indskrivning i Det kongelige Opfostringshus 6.7.1786 står, at hun lever som enke i yderlig fattigdom.

 

 

B1.3 Karen Johansdatter Cronberg
Født i Langebæk Lesmedie, døbt 22.5.1736 i Kalvehave, datter af Johan Caspar Cronberg (B1) og Bodil Nielsdatter.
Hun er døbt Karen men kaldes ellers konsekvent Karen Marie.

1771 ved morens skifte er hun ugift og tjener fru grevinde Rantzov i København.

Trolovet 12.4.1781 og gift 24.10.1781 i Garnisons danske Menighed med aftakket soldat Peder Becher (B1.3X), født ca. 1743 i Tyskland.
Han staves Becher, Bæker, Bækker, Bekker, Becker osv.

I 1787 bor de i Nyråd, Peder Becher er væver.

 


Deres underskrifter ved deres fælles testamente
Præsten har tilføjet: Karen Marie Kronbers med vedholden Pen

Der er fælles testamente i Vordingborg Byfoged 1790. Se også Danske Kancelli, 3. Departement Navnekartotek til Danske Kancellis Testamenter.
I korthed siger det at, da de ingen livsarvinger har, arver den længstlevende.

Karen Johansdatter Cronberg døde i Nyråd og blev begravet 11.11.1791 i Vordingborg.

Peder Becher blev trolovet 17.2.1792 og gift 2. gang 9.3.1792 i Vordingborg med Alhed Jørgensdatter, født ca. 1771, steddatter af sadelmager Christopher Sander i Vordingborg, datter af Christopher Sanders første kone. C. Sander er forlover for hende.
Børn:
• Karen Marie Becker, født i Nyråd, døbt 7.5.1793 i Vordingborg
• Johannes Becker, født i Nyråd, døbt 17.11.1796 i Vordingborg
• Elisa Becker, født i Nyråd, døbt 6.3.1799 i Vordingborg
• Jørgen Becker, født 28.12.1802 i Nyråd, døbt 4.2.1803 i Vordingborg

I 1801 bor væver Peder Becher i Nyråd.

Peder Becher døde i Nyråd og blev begravet 5.6.1803 i Vordingborg.
Skifte: Vordingborg Byfoged 2.7.1803
Af skiftet fremgår at den afdøde ingen hverken Slægt eller Frænder havde her i Landet, da han var fød i Tydskland. Enkens stedfar, sadelmager Christopher Sander, blev formynder for alle 4 børn.

Peder Bechers enke Alhed Jørgensdatter blev begravet 18.3.1804 i Vordingborg.
Skifte: Vordingborg Byfoged 13.3.1804, 19.3.1804, 17.7.1804 og 31.7.1804

 

----- Noget om Christopher Sander -----

Født ca. 1744
Sadelmager i Vordingborg

Gift 1. gang med Ane Kirstine Larsdatter
Hun havde fra tidligere ægteskab med Jørgen Olufsen datteren
• Alhed Jørgensdatter, født ca. 1770, (se ovenfor)
Børn:
• Marie Dorthe Sander, født ca. 1775

Der er skifte efter Ane Kirstine Larsdatter i Vordingborg Byfogeds skifteprotokol 23.5.1781

Gift 2. gang 20.7.1781 i Vordingborg med Christiane Friderike Jensdatter, født ca. 1757
Børn:
• Elias Sander, døbt 5.4.1782 i Vordingborg
• Christian Sander, født ca. 1785
• Hannibal Sander, født ca. 1789
• Anne Kirstine Sander, født ca. 1791
• Christian Sander, født ca. 1794
• Jens Peter Sander, født ca. 1800

Christopher Sander døde 7.6.1818, begravet 11.6.1818 i Vordingborg
Der er skifte efter ham i Vordingborg Byfogeds skifteprotokol 8.6.1818 og 15.7.1819
Det fremgår at arvingen
Marie Dorthe Sander er gift med skomagermester Henrich Holm

Christiane Frederike Jensdatter døde 9.4.1824, begravet 14.4.1824 i Vordingborg
Der er skifte efter hende i Vordingborg Byfogeds skifteprotokol 10.4.1824 og 3.5.1824
Det fremgår at arvingerne
Elias Sander er sadelmager i Vordingborg
Hannibal Sander er sadelmager på Lilliendahl
Christian Sander er sadelmager ved Siælsøe
Jens Peter Sander er sadelmagersvend i Vordingborg
Anne Kirstine Sander er gift med fuldmægtig Poulsen ved ? i København.

 

Kilder:
Folketælling
Christopher Sander 1787, 1801
Marie Dorthe Sander 1801

 

 

B1.4 Anna Kirstine Johansdatter Cronberg
Født i Lesmedien, døbt 30.11.1738 i Kalvehave, datter af Johan Caspar Cronberg (B1) og Bodil Nielsdatter.
Det er utroligt med denne præsts forkortelser. Han skriver A: Kirstine. Hun må hedde Anna Kirstine Cronberg.

Hun er muligvis den Anne Kirstine Cronborg (1700.36), der bliver gift 21.11.1756 i Hellested med Søren Møller fra Juellinge Mølle.

Trolovet 23.11.1761 og gift 4.2.1765 i Holmen med Peder Christian
Børn:
B1.4.1 Anna Maria Christian, døbt 19.11.1764, begravet 6 dage gammel 19.11.1764 i Holmen, København
B1.4.2 Anna Kirstine Christian, døbt 15.12.1767 i Holmen København
B1.4.3 Kirstine Sisilia Christian, døbt 24.10.1774 i Holmen, København

Martinus Cronberg(B8) brændevinsmand er fadder i 1774.

Peder Christians stilling og bopæl
1764 matros 2. division 8. kompagni i Borgergade
1764 matros 2. division 8. kompagni i Gothersgade
1767 matros 3. division 5. kompagni i Kamelgade
1774 underkonstabel 3. kompagni i Torvegade

Han er måske den Peder Christian underconstabel af 3die Art: C: no 137 U: K:, der bliver trolovet 14.7.1785, gift 6.1.1786 i Holmen med Birgitte Cathrine Nielsdatter. Dog er han ikke ungkarl.

 

 

B1.5 Niels Johansen Cronberg
Født i Vestenbæk, døbt 3.6.1742 i Kalvehave, søn af Johan Caspar Cronberg (B1) og Bodil Nielsdatter.

I morens skifte i 1771 i Vordingborg står:
Niels Johansen Cronberg er snedker og opholder sig i Rusland.

Han er altså blevet snedker lige som sin stedfar Lorentz Corbianus Milou (Se B1).

 

 

B1.6 Else Catrina Johansdatter Cronberg
Født i Lesmedjen, døbt 15.11.1744 i Kalvehave, datter af Johan Caspar Cronberg (B1) og Bodil Nielsdatter.

Gift før 1771 med Nicolai Eeg (B1.6X), født ca. 1747
Hans navn skrives også Eg og Eig.
Børn:
B1.6.1 Christiane Eeg, født ca. 1772.
B1.6.2 Datter, født ca. 1775, begravet 8.11.1789 i Vordingborg
B1.6.3 Johan Nicolai Eeg, født ca 1775.
B1.6.4 Søn, født ca. 1779, begravet 24.12.1786 i Vordingborg.
B1.6.5 Bodil Eeg, født ca. 1780.
B1.6.6 Niels Eeg, døbt 22.9.1782 i Vordingborg, måske begravet 26.7.1788 i Vordingborg

Der er ingen kirkebog for Vordingborg 1756 – 1781.

Nicolaj Eegs søn begraves 1 år gammel 26.7.1788 i Vordingborg. Jeg kan ikke finde nogen søn døbt omkring 1787 så måske er det Niels Eeg, der er født i 1782. Det bestyrkes af, at Nicolai Eeg får endnu en søn Niels i sit andet ægteskab.

Nicolai Eeg er:
Skomager i Nyråd … 1771-1782…
Consumtionsbetjent i Vordingborg … 1787 -1788… og arbejdede muligvis under consumtionsinspecteur Clemens Diderich Funch (C1.2)
Skovfoged på Iselingen gods …1797- 1801 … mens Marie Margrethe Iselin var ejer (1793-1803)
Igen Skomager i Vordingborg …1803-1808…
Desuden postrider 1806

Else Cathrine Cronberg døde i skovfogedhuset på Iselingen gods og blev begravet 30.7.1797 i Vordingborg

 


Underskrift ved Johan Nicolai Eegs trolovelse i 1799

 

Nicolaj Eeg blev trolovet 15.11.1797 og gift 2. gang 9.3.1798 i Vordingborg med Margrethe Jørgensdatter ( B1.6XY), født ca. 1765.
Forlover for hende var Ove Eskilsen, som var gift med Nicolai Eegs datter Christiane Eeg(B1.6.1)
Børn:
B1.6X.07 Else Cathrine Eeg, født 1.1.1799, døbt 13.1.1799 i Vordingborg.
B1.6X.08 Jørgen Peder Eeg, født 13.7.1801, døbt 23.8.1801 i Vordingborg, begravet 24.1.1808 i Vordingborg.
B1.6X.09 Niels Eeg, født 14.7.1803, døbt 7.8.1803 i Vordingborg.
B1.6X.10 Maren Eeg, født 25.3.1806, døbt 26.4.1806 i Vordingborg, død 15.7.1814, begravet 17.7.1814 i Vordingborg.

Enken Margrethe Jørgensdatter fik med udlagt barnefader Piber Johan Balser ? ved Grenader Kompagniet af 3 Jydske Infanterie Regiment og ???
Barn:
B1.6XY.6 Ane Kathrine Johansdatter, født 7.11.1809, døbt 1.12.1809 i Vordingborg, konfirmeret 1824 i Kastrup.
Ved konfirmationen bor hendes mor som enke i Rødehuse.

Nicolai Eeg noteres som afdød ved Ane Kathrines dåb i 1809 men ikke ved Jørgen Peders begravelse i 1808. Det er ikke lykkedes at finde hans begravelse i Vordingborg i perioden 1806-1809.

Videre arbejde:
Nicolai Eeg er nævnt side 135 i P. Chr. von Rehling-Qvistgaard: Hulemose. En gammel vandmølles historie og dens beboere. Historisk Samfund for Præstø Amt. Årbog 1963. Ny række. Bind 6. Hefte 2.
En Margrethe Jørgensdatter af Iselingen får døbt en datter Maren 1.10.1793 i Vordingborg. Står under uægte børn side 406 måske opslag 210 af 324.

 

 

B2.3   Inger Kirstine Johansdatter Draber/Cronberg
Født i Landemærket, døbt 31.12.1739 i Holmen, datter af Cathrine Kirstine Cronberg (B2) og Johan Michel Draber.

Hun er vokset op i København til ca. 1740, Kalvehave til ca. 1745, derefter i Ørslev.

Trolovet 28.8.1761 og viet 21.11.1761 i Holmen til Søren Jørgen Jensen, født ca. 1742 på Bornholm.
Børn:
B2.3.01 Sophia Magdalena Sørensdatter, døbt 8.8.1764 i Holmen.
B2.3.02 Jørgen Johan Sørensen, døbt 6.11.1766 i Holmen.
B2.3.03 Margrete Lisbeth Sørensdatter, døbt 3.11.1767 i Holmen, begravet 23.3.1772 i Holmen.
B2.3.04 Christian Johan sørensen, døbt 24.11.1769 i Holmen.
B2.3.05 Christian Jørgen Sørensen, døbt 5.11.1770 i Holmen, begravet 11.12.1775 i Holmen.
B2.3.06 Anna Margrethe Sørensdatter, døbt 11.2.1774 i Holmen.
B2.3.07 Johan Sørensen, døbt 24.6.1776 i Holmen.
B2.3.08 Bodil Sophie Sørensdatter, døbt 6.1.1779 i Holmen.
B2.3.09 Carl Christian Sørensen, døbt 28.2.1781 i Holmen.
B2.3.10 Sophie Friderica Sørensdatter, døbt 2.1.1784 i Holmen.

Jeg vil mene at den Niels Jensen, møller og høker, som er fadder i 1764 må være Niels Jensen Nysom (se E6).
I 1767 er hendes slægtning Johan Draber (se B2) fadder.

Søren Jørgen Jensens stilling og bopæl:
Tømmermand i håndværkerstokkens 2. kompagni
1761   7. klasse   Amalienborg
1764   6. klasse   Adelgade
1766   5. klasse   Nygade
1767   5. klasse   Rosengade
1769   5. klasse   Skolelængen
1770   5. klasse   Adelgade
1772   4. klasse   Adelgade
1774-1775   4. klasse   Elephantlængen
1776   4. klasse nr. 37   Haregaden 23
1779-1781   3. klasse   Haregaden
1782   3. klasse nr. 59   Haregaden 12
1784   3. klasse nr. 44  
1787     Haregade 12
1800   4. klasse nr. 23   Haregade 12
1801   4. klasse   Haregade 12

Inger Kirstine Cronberg døde 24.1.1800 i Haregade 12, begravet 29.1.1800 i Holmen.

Søren Jørgen Jensen er enkemand i 1801.

I Mandtalsbøger for håndværkerstokken står:
1788(1) 2. compagni. Tømmermænd i 3. klasse. No 32. Huus. Søren Jørgen Jensen. Antaget som Dreng d 14d April 1756. Født på Bornholm. 45 år.
1793 4. compagni. Tømmermænd i 5. klasse. No 8. Huus og Kakkelovn. Søren Jensen. Antaget som Dreng d 11de April 1756. Født på Bornholm. 50 år.

I Husbøger over Nyboder 1768-1797 står:
Paaske Anno 1776. Tømmermand i 4de Classe No 37. Søren Jørgensen. Harre gaden til Gaden No 23.
Til Michaelis Fløtte Tid Ao 1782. Tømmermand i 3 Cl No 59. Søren Jørgen. ½ Huus i Harregaden No 12 Stuen til Gaden.

De har været lidt svære at efterspore, fordi der er brugt vekslende navne:
1761   Inger Kirstine Johansdatter   Søren Jørgen Jensen
1764   Inger Kirstine Johansdatter   Søren Jørgensen
1766   Kirstine Johansdatter   Søren Jørgen Jensen
1767   Kirstine Draber   Søren Jørgensen
1769   Ane Kestine Jørgensdatter   Søren Jørgen Jensen
1770   Inger Christine Cronberg   Søren Jørgensen
1772     Søren Jørgensen
1774   Inger Kirstine Cronberg   Søren Jørgen Jensen
1775     Søren Jørgen Jensen
1776     Søren Jørgensen
1776   Kirstine Elisabeth Johansdatter   Søren Jørgen Jensen
1779   Kirstine Cronberg   Søren Jørgensen
1781   Inger Kirstine Grabe   Søren Jensen
1782     Søren Jørgen
1784   Ane Kirstine Cronberg   Søren Jørgensen
1787   Inger Kierstine   Søren Jensen
1800   Inger Kirstine   Søren Jensen
1801     Søren Jensen

Videre arbejde:
Lav fadderlister
Find skifter
Find konfirmationer

 

 

B3.1   Inger Kirstine Mathisdatter
Døbt 7.5.1738 i Vor Frelser, København, datter af Anne Elisabeth Henrichsdatter Cronberg (B3) og Mathias Mathisen.

2.5.1762 er der skifte efter hende i Borgretten Konceptskifter i ordinære boer. Det fylder 12 opslag.
Skiftet er fundet af Ane Knudsen i Stenløse.

Af skiftet fremgår:
Hun var tjenestepige hos enkedronningens bygmester Kai Dose siden Mickelsdag 1761.
Hun gik ud mandag den 26 April om aftenen kl. 10 slet ham uafviidende.
Hun blev fundet druknet 2 Maj i kanalen ved Gammel Strand mellem Holmens- og Høybroe af 4 unge matros drenge, som blev sat til at fiske hende op. De blev betalt med 1 rigsdaler til deling.
Hun var blå og opsvulmet i ansigtet.
Hendes påklædning er beskrevet i detaljer.
Hendes morbror Martinus Cronberg (B8) blev besøgt.
Hun blev begravet i stilhed på fangernes kirkegård uden for Østerport.
Kisten blev båret af 4 slaver (tugthusfanger) som betaltes med 4 mark og 8 skilling til deling.
Hendes bo, som blev opgjort til 12 rigsdaler 5 mark og 3 skilling, var seqvestreret (beslaglagt) og udlagt til hans kongelige majestæts kasse.

Uddrag af J. Lynges beretning:
Ao 1762 den 2den Maji om eftermiddagen kl: 2½ sleth /: efter at hendes Mts: Enke Dronningens Hoff-Bygmester Kai Dose, efter budskikkelse, først hafde indfundet sig hos Hl: Justitz Raad og Præsident Ortved i Hans iboende gaard i Kannikestrædet, og tilstaaed at det var hans tieniste Pige, nafnl: Inger Kirstine Mathiæ daatter, som laae druknet i Vandet ved gl: Strand, og ellers forklarede at hun i Mandags den 26 April om aftenen kl 10 sleth var gaaet ud, ham uafvidende, men samme dags eftermiddag, saavelsom forhen, forekom hun ham og hans Hustrue noget tungsindig. Hvad der ellers kand være aarsag til hendes tungsindighed vidste hand ikke, uden dette, at hun skal have haft een Kiæriste, ved hvem hun forhen skal være bleven besvangret, og saadant meente hand nok at være aarsag dertil. For resten havde hun tient hos ham siden Mickelsdag 1761, og ham eet ret gandske skikkelig Menniske, saa hand ikke vidste noget ondt med hende.:/ indfandt jeg Jais Lynge mig, ...

Uddrag af J. Lynges beretning:
... Forinden Syns Forretningen skeete var jeg efter Hl: Justitz Raad og Præsident Ortveds ordre hos brbr: (brændevinsbrænder) Martinus Cronberg, boende i Stormgaden, der efter Hl: Hof-Bygmester Kai Doses forklaring er morbroder til bemt: afdøde qvinde menniske, for at fornemme om hand vilde tage sig noget af den afdøde, og sørge for at hun kunde blive begravet, samt ellers følge med, for at være overværende ved syns forretningen, men bemt: brbr: Cronbergs Hustrue, som jeg allerede talte med, svarede, at hendes mand laae og sov, og kunde ikke følge med, ligesom hand ikke heller vidste at det kunde komme ham noget ved at besørge hendes begravelse, og hand tog sig slet intet deraf. Hun vilde ey heller paa tilspørgsel hvem oc, hvor den afdødes Broder, som skal være Skrædersvend, er at finde, men allene svarede: det vidste hun ikke. ...

Skrivelse fra ? til justitsråd og hofrets præsident Ortved.
I anledning af Hl. Justitz Raads Skrivelse til mig af 3die hujus, hvorudi De melder at have foranstaltet, at et Qvinde menneske, navnlig Inger Kirstine Mathiis Datter, Som er funden død i Canalen, og formodes i Tung Sindighed at have druknet Sig Selv, hendes døde Legeme er i ald Stilhed uden Stadens Øster Port i Fangernes Kirkegaard begravet...
Cancelliet
den 15 Maji 1762

Videre arbejde:
Borgretten: Fortegnelse over konceptskifter og skiftebreve, 1682 - 1771
1762
Dødsdag: efter 26. Apr.
Skifte begyndt: 2. Maj
Navn: Mathisdatter, IngerKierstine
Livsstilling: Tjenestepige hos Kay Dose, Bygmester hos Dronningen
Ægtefælle:
Koncept Skifte: K. Sk.
Skiftebrev: Nr. 289
Borgretten: Register over alle skifteprotokoller i denne skifteret
Cronberg, Martinus
Brændevinsbr.
62 2/5
Hof og Borgretten: Register til skifteakter
Akt No: 357
Mathisdatter, Inger Kierstine
Tjenestepige
1762
Her kunne være referencer til flere skiftedokumenter.

 

 

B3.2   Mathias Mathisen
Døbt 16.2.1740 i Vor Frelser, søn af Anne Elisabeth Henrichsdatter Cronberg (B3) og Mathias Mathisen.

Uddrag af J. Lynges beretning Ved søsteren Inger Kirstine Mathisdatters (B3.1) skifte:
Ao: 1762 den 3 Maj om morgenen kl 8½ sleth indfandt Mathias Mathiasen, som ellers kalder sig Halvorsen, skrædersvend her i Staden, sig her paa Hl: justitsråd og borgrets president Truels Ortveds comptoir, som tilkiendegav, at hand er Broder til det i gaar fundne qvinde menniske Inger Kirstine Mathisdatter, og at hand først i aftes sildig hafde faaet at viide at hans Søster saaledes var funden druknet. Hand giorde ellers følgende Forklaring: at hand haft talt med hende i Løverdagen den 24 april om aftenen, da hun kom ham noget tungsindig for. Hand vidste at hun i lang tiid har været forlovet med een Mahler Svend, ved hvem hun og for omtrent 1 aar siden har faaet eet barn, som strax efter var død, og siden den tiid har hun været meeget tungsindig, som maa have været aarsag til denne paafølgende Gerning.
Hafniæ ut supra
J. Lynge

Det fremgår at han kalder sig Halvorsen og at han er skrædersvend i København.

Videre arbejde:
Skræderlauget
Hvor stammer navnet Halvorsen fra?