Cronberg familier i Danmark

  Forside > Familie B - Langebæk Mølle > 2. generation

 Forside

 Familie B  Langebæk Mølle

 1. generation
 2. generation
     B1 Johan Caspar
          Cronberg

     B2 Cathrine Kirstine           Cronberg
     B3 Anne Sophie Lisbeth           Henrichsdatter Cronberg
     B4 Henrich Kronberg
     B7 Mette Kirstine Cronberg
     B8 Martinus
          Henrichsen Cronberg

 3. generation
 4. generation

2. generation

B1 Johan Caspar Cronberg
Døbt 13.2.1704 i Vordingborg, søn af Henrich Vilhelm Kronberg (B) og Inger Mortensdatter Hoffman.

Johan Caspar er fadder for Kirsten Søfrensdatter ved dåben (nr. 37) i Kalvehave 18.6.1724, datter af Søvren Pedersen fra Kalvehave.

Kalvehave communion Langebæk:
9.1.1724:
Johan Caspar Cronberg
21.5.1725:
Henrich Cronberg og Søn Johan Caspar
20.1.1726:
Henrich Cronberg og Søn Johan Caspar og D: Catrina
20.3.1729:
Johan Caspar Cronberg
5.2.1730:
Henrich Cronberg og S: Johan
22.10.1730:
Henrich Cronberg og Søn Johan

Johan Caspar overtager Langebæk Lesmedje ved farens død i 1731. Han har dog vanskeligheder med at føre den videre og må opgive den i 1743. Bygningerne bliver brudt ned og brugt til at oprette to fæstehuse i Ørslev og Taageby.

Trolovet 6.4.1731 og gift 3.6.1731 i Vordingborg med Bodil Nielsdatter, født ca. 1701.
Hendes forlover er Peder Jensen Krog fra Masnedø.
Børn:
B1.1 Henrich Johansen Cronberg, født i Langebæk Lesmedie, døbt 30.3.1732 i Kalvehave
B1.2 Inger Catrina Johansdatter Cronberg, født i Langebæk Lesmedie, døbt 30.5.1734 i Kalvehave
B1.3 Karen Johansdatter Cronberg, født i Langebæk Lesmedie, døbt 22.5.1736 i Kalvehave
B1.4 Anna Kirstine Johansdatter Cronberg, født i Lesmedien, døbt 30.11.1738 i Kalvehave
B1.5 Niels Johansen Cronberg, født i Vestenbæk, døbt 3.6.1742 i Kalvehave
B1.6 Else Catrina Johansdatter Cronberg, født i Lesmedien, døbt 15.11.1744 i Kalvehave

Johan Caspar Cronberg blev begravet 11.4.1745 i Kalvehave.

Det ser ud til at enken og børnene har forladt sognet da ingen af børnene bliver konfirmeret i Kalvehave.

Bodil Nielsdatter er sandsynligvis den enke der bliver gift med Hans Bentzøn i Vordingborg 1746

Bodil Nielsdatter blev 1760 eller senere gift med snedker i Nyråd Lorentz Corbianus Milou.

Sjællands Stiftamt Brandtaksationsprotokol for Vordingborg 1761 nr. 164
Præstø amt, Brandtaksationsprotokol, Vordingborg Rådstue, 1761 nr. 164
I brandtaxationen 1761 for Vordingborg beskrives Lorentz Corbianus hus i Nyråd som følger: ”Gl Bygning, dog beboelig, bestaaer af 5 Fag til Gaden, Bindingsverk og Straae Tag”. Vurderingen er 50 rigsdaler.

Lorentz Corbianus Milou døde 1768 i Nyråd
Skifte i Vordingborg Byfoged 16.1.1768 og 15.2.1768

Oeder 1771 Vordingborg.
snedker Lorentz Corpianus enke opholder sig hos en datter (det kan kun være Else Cathrine Johansdatter Cronberg(B1.6)), hun er 70 år, har været gift 2 gange, har været enke i 3 år, har ingen uforsynede børn.

Bodil Nielsdatter døde 9.5.1771 i Nyråd
Skifte: Vordingborg Byfoged 10.5.1771 og 28.11.1771
Skiftet giver en fin orientering om alle børnene.

 

---------- Noget om Lorentz Corbianus Milou ----------

Ved sin første vielse kaldes han Lorentz Corbianus Milou ellers blot Lorentz Corbianus eller Lorentz Snedker.

1. gang trolovet 23.1.1739 og gift 12.6.1739 i Vordingborg med Inger Hansdatter
Børn:
• Hans Lorentzen, født i Nyråd, døbt 29.5.1740 i Vordingborg
• Christian Lorentzen, født i Nyråd, døbt 19.8.1742 i Vordingborg, begravet 11.2.1743 i Vordingborg
• Christian Lorentzen, født i Nyråd, døbt 2.2.1744 i Vordingborg, begravet 3.4.1752 i Vordingborg
• Andreas Lorentzen, født i Nyråd, døbt 13.11.1746 i Vordingborg, konfirmeret 18.4.1762 i Vordingborg, kilde: Liber Daticus.

Inger Hansdatter døde 27.6.1760 i Nyråd.
Skifte i Vordingborg Byfoged 3.10.1760

Sønnen Andreas Lorentzen er ved sin fars skifte i 1768 snedkersvend i København.

 

 

B2 Cathrine Kirstine Cronberg
Døbt 27.4.1706 i Vordingborg, datter af Henrich Vilhelm Kronberg (B) og Inger Mortensdatter Hoffman.

Kalvehave communion Langebæk:
20.1.1726:
Henrich Cronberg og Søn Johan Caspar og D: Catrina
Dom: 22.1.1730:
Catrine Cronberg

Trolovet 8.4.1734 og viet 9.5.1734 i Holmen til Johan Michel Draber (B2X), bøsseskytte ved søartilleriets 3. kompagni, no. 92. Han er sandsynligvis søn af Johan Michel Draber, fra kaptajn von der Lyes kompagni, og Maren Pedersdatter, døbt 10.9.1709 i Garnisons Tyske Menighed.
Børn:
B2.1 Johan Henrich Draber, døbt 5.6.1734 i Holmen.
B2.2 Martinus Draber, døbt 19.6.1737 i Holmen.
B2.3 Inger Kirstine Draber, døbt 31.12.1739 i Holmen.

Martinus dåb er fundet af Stan Draber.

De bor:
1734: Skindergade, København
1737: Studiestræde, København.
1739: Landemærket, København

Cathrine Kirstine Cronberg og Johan Michel Draber er faddere ved ved dåben af matros Peder Olufsen og Karen Pedersdatters søn Hans 15.1.1739 i Holmen. Barnet er født uden for ægteskab.
Fundet af Stan Draber.

Skibsbog for 3. division 1739-1741:
3. Compagnie Søe Artilleriet. No. 92
Johan Mikel Draber. Ant(aget): d 23 July 1733 i 8 Aar.
Til: 1738 31 July
Skibs: Frimand
Fra: 1739 27 Oct: Cont:
Til: 1739 27 Oct:
Skibs: Dito Continuerer efter bw No 70
Fra: 1741 12 April efter bw No: 35
1741 den 13 April Demiteret fordi hand ej lengere vilde capitulere (Det vil sige: "kontraktmæssig forpligte sig til at gøre tjeneste en vis tid ud over den oprindelige aftalte tjenestetid".). Samme Dato bekommet Pass.

De må så være flyttet til Stensby kort efter. Ved Niels Cronbergs (B1.5) dåb 3.6.1742 i Kalvehave nævnes en fadder Johan Michel Møllersvend. Det kunne være Johan Michel Draber.

Johan Michel Draber er død i Stensby og er begravet 4.1.1743 i Kalvehave.

Trolovet 11.10.1745 og viet 2. gang 3.12.1745 i Kalvehave med enkemanden sergent Jørgen Thomsen i Ørslev. Cathrine Kirstine Cronbergs forlover er snedker Johan Draber fra Stensby.
Børn:
B2.4 Cisse Cathrine Jørgensdatter, døbt 22.2.1747 i Ørslev, begravet 3.12.1752 i Ørslev.

6.3.1748 i Ørslev: Sergent Jørgen Thomsens Kone Moder jordet 80 år gammel.
Det må være hans forrige kones mor, da Cathrine Kirstine Cronbergs mor døde i 1724.

3.4.1748 i Ørslev bærer Cathrine Kirstine Cronberg Husmand Thomas Pedersens datter Margrethe ved dåben.

Cathrine Kirstine Cronberg er fadder ved broren Henrich Cronbergs (B4) børns dåb i Ørslev 1749 og 1752.

Stan Draber mener at have fundet Cathrine Kirstine Cronbergs begravelse i en polsk kirkebog i 1797.
Verzeichniss der Begrabenen in der evangel; Luther: Parochie Xions
Catharina Draber død 9.2.1797 i Lobes Hauland (Lobez), begravet 12.2.1797 samme sted, enke, Lutheraner, 91 år.

Videre arbejde:
I Vordingborg Rytterdistrikts Birk. Navneregister til skøde- og panteprotokol nævnes Jørgen Thomsen en gang.

---------- Noget om familien Draber ----------

Draber ser ud til at være et meget sjældent navn i Danmark. Hvor han stammer fra vides ikke. Men en anden Draber optræder i Kalvehave kort efter Johan Michel Drabers død.
Navnet staves også: Drabe, Drave, Drafer, Traver.

Snedkersvend Johan Jansen Draber, gift 1. gang 27.9.1744 i Kalvehave med Anna Cathrine Madsdatter fra København (Måske er de begge fra København; teksten er ikke entydig).
Børn:
• Else Cathrine Johansdatter Draber, født i Stensby, døbt 24.6.1744 i Kalvehave.
• Hjemmedøbt barn, død i Stensby og begravet 22.9.1745 i Kalvehave.

Anna Madsdatter blev begravet sammen med sit nyfødte barn 26.9.1745 i Kalvehave.

Johan Jansen Draber trolovet 10.12.1745 og gift 2. gang 27.2.1746 i Kalvehave med Anna Kirstine Hemmingsdatter.
Børn:
• Margrethe Hedevig Johansdatter Draber, døbt 1.9.1746 i Trinitatis
• Michael Johansen Draber, døbt 20.11.1748 i Trinitatis

En Michael Jansen Draber bliver konfirmeret 29.4.1764 i Petri tyske Kirke. Han er født ca. 1749.

Der bor en Johan Jansen Draber i København 1771 (Oeder) og 1787. Han er født ca. 1720. Han er snedkerfrimester 1771 og skrædderfrimester 1787. I 1771 er han i 2. ægteskab og hans kone er 60 år. I 1787 er han enkemand. Han kunne godt være den samme som ovenstående.

En tischlergesell Michael Draber og Gerderuth Maria Holm får en søn Johan Carl døbt i 1776, Balthasar i 1778 og Paul i 1780; alle i Sankt Petri.

En Johan Carl Draber fra Langgade skole bliver konfirmeret 24.4.1794 i Holmen.

Johan Jansen Draber og Johan Michel Draber er højst sandsynligt i familie. Johan Jansen Draber er forlover for Cathrine Kirstine Cronberg ved hendes vielse i 1745 og hun er fadder for hans to første børn.

Desuden er der Johan Michel Drabers formodede forældre:
Johan Michel Draber, tambour i Grenaderkorpset
gift med Cathrine Elisabeth Petersdatter
Børn:
• Hans Michel Draber, døbt 1.1.1704 i Garnison.
• Johan Friderich Draber, døbt 21.1.1708 i Garnison.
Johan Michel Draber (B2X), døbt 10.9.1709 i Garnison.
• Johann Josephus Draber, døbt 7.4.1720 i Garnison.

Johan Michel Draber er nævnt i Kartotek over Grenaderkorpsets justitsprotokol:
bind I. 243 (1712-1715), bind II. 262 (1715-1717), bind IV. 130 (1722-1723), V. 832 (1723-1725), bind VI. 93 (1725-1727)
Årstallene kans ses i Daisy

Stan Draber (stan.draber(@)gmail.com) har fundet dåbene i 1708 og 1709 og desuden informationerne i Kartotek over Grenaderkorpsets justitsprotokol.
Stan Draber har arbejdet meget med familien Draber i Polen. Familien Draber kom til Wollstein (i dag Wolsztyn) fra Brandenburg (Neumark) og Schlesien. Hans families stamfar Michael Draber kom til Wollstein 1702. Der er mange lighedspunkter med familien Draber i Danmark. Blandt andet er mange af Michael Drabers efterkommere møllere. Det kunne tyde på at familien Draber i Danmark kommer samme sted fra.

---------- Noget om Jørgen Thomsen ----------

Gift 1. gang med ?
Børn:
• Anne Kirstine Jørgensdatter, døbt 14.11.1731 i Vordingborg
• Anna Jørgensdatter, døbt 1.7.1742 i Ørslev
• Dødfødt barn, begravet 6.9.1744 i Ørslev.

Konen dør straks efter at have født et dødt barn og blev begravet 6.9.1744 i Ørslev.

Datteren Anne Kirstine Jørgensdatter er fadder ved Jens Clausen Cronbergs (B4.5) dåb i 1749 i Ørslev.

 

 

B3 Anne Sophie Lisbeth Henrichsdatter Cronberg
Født i Langebæk, døbt 14.10.1708 i Kalvehave, datter af Henrich Vilhelm Kronberg (B) og Inger Mortensdatter Hoffman.
Hun er døbt Anne Sophie, men med lidt god vilje kan man ane ordet Lisbeth over ordet Sophie. I hendes mors skifte 1724 kaldes hun Anne Elisabeth. Efter vielsen kaldes hun Anne/Anna Lisbeth/Elisabeth Henrichsdatter bortset fra sønnens dåb i 1740, hvor hun kaldes Anna Lisbeth Cronberg.

Kalvehave 19.4.1726:
Konfirmeret:
Sl: Jørg Cronbergs S: Jørg (A8)} Læsm
Henrich Cronbergs D: Sophia?} Læsm (Usikker læsning af Sophia)

Gift 16.8.1737 i Vor Frue København med Matthis Matthisen, arbejdskarl.
Der står: Fra Mogens Nielsøn Brændev:br: i L. Lars Biørns stræde. Det går sandsynligvis på bruden.
Børn:
B3.1 Inger Kirstine Mathiasdatter, født 6.5.1738, døbt 7.5.1738 i Vor Frelser, København.
B3.2 Matthias Mathisen, døbt 16.2.1740 i Vor Frelser.
B3.3 Ellen Kirstine Mathisdatter, døbt 7.7.1744 i Vor Frelser, begravet 7.9.1748 i Vor Frelser.
B3.4 Henrich Wilhelm Mathisen, døbt 15.3.1746 i Vor Frelser, begravet 12.10.1748 i Vor Frelser. Blandt fadderne ved dåben i 1744 er Mathias Cronberg (hendes bror Martinus Cronberg (B8)) møllersvend.

Mathias Mathisen var:
1737-1738 Arbejdskarl
1740/1748 Arbejdskarl ved krudverket/krudmøllen

Sophie Hedevigs Bastion:
Bastion i Christianshavns Vold bygget i tiden 1682-92 mellem Ulriks Bastion i syd og Vilhelms Bastion i nord. Opkaldt efter Sophie Hedevig (1677-1735), datter af Christian V. Fra 1687-1750 var der en krudtmølle i dens indre, senere blev der indrettet en oliemølle, og i 1860'erne flyttede Hærens Ny Laboratorium hertil fra grunden syd for Christianskirken på Christianshavn. Bastionen indgik i 1830'erne i Bådsmandsstrædes Kaserne, og fra 1971 har den været benyttet af Fristaden Christiania. I 1902 blev der ført en bro fra bastionens spids over voldgraven til enveloppen (i dag kaldet "Dyssebroen") .

Anna Elisabeth Matthiæ Enke fra L: Brogaden jordet 17.9.1758 i Vor Frelser. Født ca. 1708.

Hendes navn er noget vekslende i kilderne:
1708   Anne Sophie Lisbeth?   Henricksdatter Lee Smid
1724   Anna Elisabeth   Henricksdatter Cronberg
1726   Sophia?   Henrichsdatter Cronberg
1737   Anna Elisabeth   Henrichsdatter
1738   Anna Lisbeth   Hendrichsdatter
1740   Anna Lisbeth   Cronberg
1744   Anne Lisbeth   Henrichsdatter
1746   Anne Lisbeth   Henrichsdatter
1758   Anna Elisabeth   Matthiæ Enke

Videre arbejde:
En Matthias Matthiasen er begravet 24.5.1755 i Vor Frelser. Født ca. 1708.
En Matthias Mathiesen er begravet 28.8.1757 i Vor Frelser. Født ca. 1693.

 

 

B4 Henrich Kronberg
Født i Langebæk, døbt 22.2.1711 i Kalvehave, søn af Henrich Vilhelm Kronberg (B) og Inger Mortensdatter Hoffman.

Han er lidt problematisk fordi han flytter en del rundt. Men der er ikke fundet nogen modsigelser i det følgende.

Henrich Kronbergs adresser:
1711 Langebæk i Kalvehave sogn
1738 rytter ved ritmester von Barners Kompagni, måske i Præstø
1742 Bastenes i Damsholte sogn på Møn
1744 Røddinge i Damsholte sogn
1746-1747 Vestenbæk i Kalvehave sogn
1748-1753 Ørslev sogn
1754 Nyråd i Vordingborg sogn
1760-1761 Stavreby i Jungshoved sogn
1771 Bakkebølle i Vordingborg sogn (hans efterladte)

Kalvehave communion Langebæk:
27.8.1730:
u: Henrich Cronberg

Forlover ved kyrassér Andreas Mogensen og Karen Christensdatters trolovelse 26.4.1738 i Præstø.
Fadder for Lars Jydes søn Jens ved dåben 16.11.1738 i Vordingborg.
Fadder for Sven Langes datter Regina ved dåben 12.4.1739 i Vordingborg.

Henrich er smed ved alle børnenes dåb, det er dog ikke nævnt ved Jørgens dåb i 1760.

 

Henrich KronBergs underskrift som forlover i 1738 i Præstø

 

25.5.1741 trolovet og 17.11.1741 viet i Vordingborg til Modrich Margretha Jensdatter (B4X), født ca. 1713. Ved trolovelsen er Johan Henrich Cronberg (A3) og Jørgen Jørgensen Kirckmann (A1.2) forlovere.
Børn:
B4.1 Inger Cronberg, født 14.3.1742 i Bastenes, døbt 21.3.1742 i Stege
B4.2 Henrich Vilhelm Cronberg, født i Røddinge, døbt 25.3.1744 i Damsholte, begravet 6.1.1747 i Kalvehave.
B4.3 Ingeborg Cronberg, født i Vestenbæk, døbt 23.1.1746 i Kalvehave
B4.4 Henrich Cronberg, født i Lesmedjen, døbt  26.11.1747 i Kalvehave, begravet 4.2.1748 i Ørslev
B4.5 Jens Clausen Cronberg, født i Ørslev, døbt 13.4.1749 i Ørslev
B4.6 Nyfødt barn begravet 1751 i Ørslev
B4.7 Henrich Vilhelm Cronberg, født i Ørslev, døbt 24.9.1752 i Ørslev, begravet 15.7.1753 i Ørslev
B4.8 Henrich Vilhelm Cronberg, født i Nyråd, døbt 24.5.1754 i Vordingborg
B4.9 Jørgen Henrichsen Cronberg, født i Stavreby, døbt 7.9.1760 i Jungshoved.

1743. Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Navnekartotek til Skattemandtal 1743, Købstæder og amter:
Cronberg, Hendr., Smed, 10,11

Die Viridium 1748 i Ørslev er Margretha fadder for Hans Rasmussen vævers Ingeborg.

Henrich Kronberg dør ca. 1761 ifølge Oeder. Han lever stadig 28.9.1761 i Stavreby, da hans kone Margrethe Jensdatter bærer Hemming Johansens barn til dåben i Jungshoved.

Oeder 1771 Bakkebølle.
Smed Hendrich Cronbergs enke, lever af Haandgjerning, hun er 58 år, enke efter 1. Ægteskab, har været enke i 10 år, har 5 uforsynede børn.

Der er ingen kirkebog i Vordingborg 1756-1781.

Oplysningerne fra Jungshoved er fundet af Lars Skovvang Larsen.
Oplysningerne om trolovelsen i Præstø 1738 er fundet af Henrik Mejlby.

Videre arbejde:
I Vordingborg Rytterdistrikts Birk. Navneregister til skøde- og panteprotokol nævnes han en gang.
I Vordingborg Rytterdistrikts Birk. Navneregister til skøde- og panteprotokol nævnes han en gang.

 

 

B7 Mette Kirstine Cronberg
Født i Langebæks Le Smedje, døbt 29.10.1719 i Kalvehave, datter af Henrich Vilhelm Kronberg (B) og Inger Mortensdatter Hoffman.

Hun er fadder 24.6.1744 i Kalvehave ved Johan Jansen Drabers datter Else Cathrines dåb (se B2).

Måske er det hende, der er nævnt som Cathrine Kirstine Cronbergs (B2) søster ved Johan Jansen Drabers næste barns dåb 22.9.1745 i Kalvehave?

 

 

B8 Martinus Henrichsen Cronberg
Døbt 31.8.1721 i Kalvehave, søn af Henrich Vilhelm Kronberg (B) og Inger Mortensdatter Hoffman. Han er sandsynligvis opkaldt efter Martinus Jensen, som er møller på Langebæk Mølle indtil sin død i 1718.

1744 er han fadder ved storesøsteren Anne Elisabeth Henrichsdatter Cronbergs (B3) datters dåb i Vor Frelser, København. Han er da møllersvend.

Senere er han borger og brændevinsbrænder i København.

Gift 1. gang 4.11.1746 i Vor Frelser med enken Karen Jørgensdatter (B8X), født ca. 1703, enke efter brændevinsbrænder Jens Christensen. Martinus er ca. 17 år yngre end bruden. Copul: i Huused
Børn:
B8.1 Inger Cronberg, død straks efter fødslen, begravet 28.6.1749 i Vor Frelser.

Karen Jørgensdatter døde 30.6.1749 kl. 3 om morgenen og blev begravet 3.7.1749 i Vor Frelser.
De boede da i Sankt Annæ gaden.
Skifte i Københavns Byting, Københavns Skiftekommission. Forseglingsprotokol 30.6.1749, Behandlingsprotokol 19.8.1749 og 26.8.1749.
Mathias Bager mødte på 2 arvingers vegne og ? Grøn mødte på fraværende arvingers vegne.

Forlover i 1749 for Jørgen Johan Cronberg (A3.2) i Ladegården, København

Gift 2. gang 1750 i Sankt Nikolaj i København med Maria Andersdatter (B8Y), født ca. 1693 i Lyngby. Han er ca. 28 år yngre end bruden.
Sankt Nikolaj vielser før 1785 er gået tabt.

1751 fadder for Johan Christian Kraft Cronberg (A3.2.1) i Sankt Nikolai, København. Da bor han i Stormgade.

Forlover 7.5. 1753 i Holmen for enkemand Hans Larsen Svane, tidligere kongens staldkarl. Han er da brændevinsbrænder i Stormgade.

1754 opretter Martinus og hans kone Maria Andersdatter et gensidigt testamente.
Det er sandsynligvis det der er nævnt i Københavns Skiftekommission: Register til samfrændeskifter. Blot kaldes han her Christian Henr. Cronberg. Selve skiftet er ikke tilgængeligt på arkivalieronline 2.5.2018. Se også Danske Kancelli, 3. Departement Navnekartotek til Danske Kancellis Testamenter.

1756 er han ejer af Stormgade 296.

1757 er han nævnt på Geddes Kvarterkort som ejer af Stormgade 296 i Vester Kvarter.

1758 fadder for Ane Cathrine (E1.01) og Margrethe Dorthea Cronberg (E1.02) i Herstedøster. Hans kone bærer Margrethe Dorthea.

2.5.1762 er der skifte efter Inger Kirstine Mathisdatter (B3.1), som har druknet sig i København. Det anføres, at hendes morbror Martinus Cronbergs kone mener at han ikke ønsker at tage sig af ligets begravelse. Skiftet er fundet af Ane Knudsen.

Martinus Cronberg er fadder:
1766 fadder for Inger Cathrine Cronbergs (B1.2) søn Jørgen i Vor Frue.
1770 fadder for Inger Cathrine Cronbergs (B1.2) søn Jørgen Henrich i Almindeligt Hospital.
27.5.1771 i Nikolaj ved Peder Madsen og Else Madsdatters datter Anna Sophias dåb.

1773 køber Martinus et gravsted i Nikolaj Kirkes søndre gang no. 21, men i hvilken anledning? Får han begravet et barn?

1774 fadder for Kirstine Sisilia Pedersdatter (B1.4.3) i Holmen, København.

1778 får Martinus et barn uden for ægteskabet.
Med Cathrine Olufsdatter
Barn:
B8.2 Bertine Hedevig Cronberg, døbt 2.2.1778 i Garnison

Ifølge Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger 9.12.1778 side 2 køber Martinus huset i Snaregade nr. 5 med baghus ud til Nybro af brygger Lars Møller.

Maria Andersdatter døde 20.9.1781 og blev begravet 88 år gammel 24.9.1781 i Sankt Nikolajs søndre gang nr. 21. Da boede de i Stormgade.
Dødsdatoen fremgår af De til Forsendelse med Posten allene privilegerede Kiøbenhavnske Tidender 24.9.1781 side 4.
I anledning af sin forestående vielse efterlyser Martinus arvinger til hende i De til Forsendelse med Posten allene privilegerede Kiøbenhavnske Tidender 25.3.1782 side 10. Præsten skriver Anna Maria Pedersdatter ved begravelsen, men efterlysningen bekræfter at det drejer sig om Maria Andersdatter. Desuden oplyses det at hun er født i Lyngby.
Det vil sige at hun er født der på samme tid som hans formodede farfar Henrich Cronenberg (1600.05) døde sammesteds. Har de to familier kendt hinanden?
Eneste Maria, der er døbt i Kongens Lyngby 1689-1695, er Anne Maria, døbt 7.5.1693, datter af Anders Fisker i Lyngby.

Gift 3. gang 22.3.1782 i Sankt Nikolaj med jomfru Kirstine Jacobsdatter Sandberg (B8Z), født ca. 1745. Han er ca 24 år ældre end bruden.
Sankt Nikolaj vielser før 1785 er gået tabt, men kirken fremgår af en liste over vielsespenge og datoen af De til Forsendelse med Posten allene privilegerede Kiøbenhavnske Tidender 1.4.1782 side 4.

Martinus og hans hustru Kirstine Sandberg får konfirmeret et testamente 28.2.1783. Danske Kancelli, 3. Departement Navnekartotek til Danske Kancellis Testamenter. Heraf fremgår, at de er uden livsarvinger. De testamenterer til hinanden, dog med "skadesløs betaling" til plejebørnene:
B8.P1 Henrich Wilhelm, født ca. 1767, konfirmeret 6.10.1782 i Sankt Nikolaj
B8.P2 Inger Maria, født ca. 1770, konfirmeret påsken 1785 i Sankt Nikolaj, død 23.12.1786 i Snaregade 5 af hidsig feber (kopper, skarlagensfeber eller mæslinger), begravet 29.12.1786 i Nikolaj Kirkes søndre gang no. 21.
B8.P3 Karen Kirstine, født ca. 1778 (i kirkebogen står at hun er 19 år, i avisen står at hun er 9 år ved døden), død 9.11.1786 af forrådnelsesfeber(plettyfus) i Snaregade og blev begravet 15.11.1786 i Nikolaj Kirkes søndre gang no. 21.
B8.P4 Anne Margrethe, født ca. 1779.
28.7.1788 kl. 9 formiddag blev hun fra hjemmet i Snaregade indlagt på Det kongelige Frederiks Hospital, hvor hun døde af blodgang (dysenteri) i begyndelsen af august. Hun blev begravet 9.8.1788 i Nikolaj kirkes Søndre Kapel gang no. 21.

Børnenes efternavn anføres ikke, men det fremgår af testamentet, at de er søskende.
Navnene Henrich Vilhelm og Inger kunne antyde at børnene er en af hans søskendes børn! Testamentet er fundet af Ane Knudsen i Stenløse.
Da Henrich Vilhelm konfirmeres i 1782 kaldes han Cronberg.
Da den næstældste pleje datter konfirmeres i påsken 1785 i Sankt Nikolaj kaldes hun Inger Maria Chronberg. Da den næstyngste begraves kaldes hun brændevinsbrænder Cronbergs datter, Karen Kirstine Cronberg. Da den yngste begraves i 1788 kaldes hun Anne Margrethe Kronberg. Om det skyldes at de er døbt Cronberg eller at de er Martinus Cronbergs pleje børn vides ikke.

Inger Marias dødsdato fremgår af dødsannonce i Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger 5.1.1787 side 1.
Karen Kirstines dødsdato fremgår af dødsannonce i Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger 14.11.1786 side 1.

Runaway Advertisements in Eigtheenth-Century Copenhagen (1783–1793) (Tryk på "Toggle view")
Date": "1785-02-21",
"Name of Runaway": "Jonas Christensen",
"Advertiser": "Cronberg, Brændevinsbrænder",
"Text": "Da min Karl Jonas Christensen er i Fredags Aften bortgaaet fra mig Brændeviinsbrænder Cronberg, boende i Snaregaden No. 5 ved Assistenzhuset (Karlen er svensk, maadelig høy, og klædt i svenske Klæder og en rød Hue); saa er derfor min Begiering, at man vilde give mig nogen Oplysning om hvor han er, eller og at bringe mig ham hvor jeg boer, hvorfor jeg lover en Douceur."

Martinus Cronberg døde af apopleksi i Snaregade 5 og blev begravet 22.9.1786 i Sankt Nikolaj i kirkens søndre gang, no. 21.
Martinus Cronbergs skifte i Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission: Forseglingsprotokol 1771,1797 5G, no. 3177, 21.9.1786, Behandlingsprotokol 14.12.1787.

Sankt Nikolaj kirke brændte i 1795 og blev nedlagt som sognekirke i 1805. En del kirkebøger er tilsyneladende gået tabt ved branden. Martinus har trofast benyttet kirken og derfor er en del af hans liv ikke til at efterforske. Blandt andet er vielser før 1785 og begravelser før 1767 gået tabt.

1787 Kirstine Sandberg, brændevinsbrænder, 40 år, bor i Snaregade 5 sammen med plejedatteren Anne Margrethe, 7 år.

Kirstine Sandberg blev gift 2. gang 30.12.1790 i Helligånd, København, med Hof- og Stadsrets prokurator Ulrich Nicolay Gade Fugl, døbt 10.6.1766 i Lødderup, søn af Hans Henrich Fugl og Lucie Magdalene Gade.

Kreditorer indkaldes til Københavns Hof- og Stadsrets skiftekommission for at anmelde deres fordringer i Hof- og Stadsrets prokurator Ulrich Nicolai Fugl og hustru Kirstine Sandbergs opgivne bo, hvilket fremgår af Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger 23.11.1791 side 4.

Se skifte 20.12.1791 i Københavns Amts Skifteprotokol, angående et hus i Bagsværd By, Gladsaxe Sogn.

Kirstine Sandberg, Nicolai Fugls hustru, får af Magistraten 6.4.1793 beskikket som værge Jørgen Møller, stadskaptain og brygger, hvilket fremgår af Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger 29.5.1793 side 2.

Hun må være den Kirstine Cronberg der bor Snaregade 5 i 1801. Hun er separeret efter 2. ægteskab. Hun lever af egne midler og har en tjenestepige Johanne Marie Jacobsen som er 17 år.

Kirstine Sandberg købte i 1807 et gravsted i Sankt Petri Vestfløj krypt, nr.16. Hertil fik hun 8.8.1807 flyttet sin afdøde mand Martinus Cronberg og deres tre afdøde plejedøtre fra graven i den brændte Sankt Nikolajs kirkes søndre gang. Hun har dog ikke flyttet Martinus 2. kone Anna Maria Pedersdatter med.

Hun døde 28.4.1808 Nybrogade 4 og blev begravet 4.5.1808 i ovennævnte krypt i Sankt Petri, med dobbelt sang. Hun kaldtes: ”madame Christine Kronberg, født Sandberg, brændevinsbrænder enke”. Her står intet om Ulrich Nicolai Fugl.

Kirstine Sandbergs skifte i Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission:
Forseglingsprotokol: 28.4.1808
Registreringsprotokol 11.6.1808
Behandlingsprotokol: 14.6.1808, 19.8.1808, 9.3.1809, 5.5.1809, 18.5.1809, 4.8.1809, 17.7.1810, 6.9.1810, 4.10.1810, 20.6.1811, 27.6.1811, 16.8.1811, 17.10.1811, 20.5.1812, 20.7.1812, 19.9.1812, 9.11.1812, 13.11.1812, 23.1.1813, 28.10.1814, 24.11.1814, 9.2.1815, 21.6.1819, 28.2.1820, 14.8.1820, 1.6.1821, 3.9.1821, 26.2.1822, 24.8.1822, 17.10.1822, 13.1.1823, 21.7.1823.
Forseglingsprotokol: 25.7.1823
Behandlingsprotokol: 26.7.1823, 1.8.1823, 2.8.1823, 16.8.1823, 19.8.1823.

Her står mangt og meget men for slægtshistorien vil jeg fremdrage nogle få informationer:
1808 Hendes to brødre er arvinger og til stede. Det drejer sig om gårdmand Peter Jacobsen og husmand Niels Jacobsen, begge boende i Valby Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt.
6.9.1810 Her fremlægges oplysning om at plejesønnen Henrich Vilhelm er død, men ikke hvor og hvornår og stadig ikke noget efternavn.
20.7.1812 Her står:
Procurator Beyer mødte og tilkiendegav at have igiennemgaaet
de af Advokat Treschow fremlagde Oplysninger
om de i Cronbergs og Hustrues Testamente nævnte 4 Børns
formeentlig dødelige Afgang, i hvilken Henseende han maatte
anmærke: at ingen af de førte Vidner have selv nogen ?
Kundskab om Henrich Vilhelms dødelige Afgang, og kuns
Vidnet Inger Henrichsdatter har bevidnet at de 3de
andre Børn skulle være døde, og ...

Hvis Inger Henrichsdatter skulle være en Cronberg må hun være Inger Henrichsdatter Cronberg (B4.1), om hvem jeg endnu ikke ved noget.
21.6.1819 Det fremgår at hun havde en halvsøster Sidse Jacobsdatter, som er død og hvis bo allerede er behandlet.
1.6.1821 meldes at Peder Jacobsen er afgået ved døden og at hans bo har gjort anmeldelse.

Kilder:
Danmarks Kirker: Sankt Nikolaj, Sankt Petri. Her er det ikke muligt at lave dybe links, men søg på Kronberg.
I Navneliste til Navnekartotek til Skattemandtal 1762, København står: 16,151, Brbrænder, Hstr. Marie Andersdt.
Bjørn Westerbeek Dahl: Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008:
Stormgade 13, matrikel nr. 201, Martinus Henriksen Cronberg, brændevinsbrænder, ejer 1756 - 1806?.
Imod Kanalen 4, Snaregade 4, matrikel nr. 4, Cronbergs Enke, ejer 1806.
Kraks Vejviser: 1785

Videre arbejde:
Karen Kirstine (B8.P3): I dødsanoncen står at hun er 9 år. Ved hendes begravelse står at hun er 19 år. Hvis hun er 19 år må hendes konfirmation kunne findes ca. 1781 i Sankt Nikolaj.
Mon ikke der også findes en dødsannonce for Anne Margrethe (B8.P4) i 1788?

 

---------- Noget om Ulrich Nicolai Gade Fugl ----------

Ulrich Nicolai Fugl bliver gift 2. gang 16.7.1802 i Holmen med Anne Cathrine Sletting, døbt 18.5.1785 i Holmen, datter af Ebbe Jacob Sletting og Christiane Dörschel.
Børn:
• Louise Christiane Fugl, døbt 24.5.1804 i Sankt Nikolaj
• Amelie Therese Fugl, døbt 29.9.1805 i Frederiksberg, begravet 17.12.1807 i Trinitatis.
• Ulrich Nicolaj Fugl, døbt 26.5.1807 i Trinitatis
• Amalie Fugl, døbt 8.5.1808 i Trinitatis, begravet 9.2.1809 i Trinitatis.

Anne Cathrine Sletting er begravet 6.5.1812 i Trinitatis.

Ulrich Nicolai Fugl bliver gift 3. gang 3.9.1812 i Holmen med Charlotte Johanne von Wilster, døbt 11.10.1787 i Sankt Petri, datter af Caesar August von Wilster og Charlotte Elisabeth Schact.
Børn:
• August Emil Fugl, døbt 15.9.1813 i Frederiksberg
• Emilie Mariane Fugl, døbt 7.9.1815 i Frederiksberg

Ved vielsen er han også kancelliråd.

Ulrich Nicolai Fugl blev begravet 22.3.1817 i Trinitatis.

Charlotte Johanne von Wilster døde 6.5.1874.