Cronberg familier i Danmark

  Forside > Familie E - Ørslev > 3. generation

 Forside

 Familie E  Ørslev

 1. generation
 2. generation
 3. generation
     E2.01 Ane Cathrine
          Cronberg

     E2.02 Margrethe Dorthea
          Cronberg

     E2.06 Johanne Sophie           Cronberg
     E2.07 Hans Christian
          Cronberg

     E2.10 Jørgen Cronberg
     E6.1 Kirstine Elisabeth Plath
     E6.3 Sara Nysom
     E6.6 Henrich Nysom
 4. generation
 5. generation

3. generation

 

E2.01 Ane Cathrine Cronberg
Døbt 17.10.1758 i Herstedøster, datter af Henrich Hansen Cronberg (E2) og Johanne Sophie Pedersdatter.

Hun og tvillingesøsteren Margrethe Dorthea Cronberg (E2.02) er konfirmeret i Herstedvester 1773.

I 1774 flytter familien til Køge.

Hun er sandsynligvis den Anne Catrine Crondberg, der i 1787 er husholderske hos major Rudolph von Offenberg i Hjortespring i Herlev. Rudolph von Offenberg var gift med Sophie Dorothea Kaas. Han døde i 1790.

Hun er muligvis den Ane Cronberg, der i 1801 er husholderske hos pensionist Niels Tønnesen og Ane Margrethe Frederica Monefeldt i Fredensborg. Niels Tønnesen er tidligere ejer af Gilleleje mølle. De døde begge i 1815 i København.

Hun er sandsynligvis den Jomfrue Anne Cathrine Cronberg der døde af krampe 24.3.1828 og blev begravet 29.3.1828 i Roskilde Domkirke. Hun var Pentionist boende hos Bager Jansen og 71 aar gammel.

 

 

E2.02 Margrethe Dorthea Cronberg
Døbt 17.10.1758 i Herstedøster, datter af Henrich Hansen Cronberg (E2) og Johanne Sophie Pedersdatter.

Hun og tvillingesøsteren Ane Cathrine Cronberg (E2.01) er konfirmeret i Herstedvester 1773.

I 1774 flytter familien til Køge.

Jeg har ikke fundet hende i folketællingen 1787.

Trolovet 18.3.1796 og gift 28.3.1796 i Karlslunde med Jens Andersen, døbt 20.2.1766 i Karlslunde, søn af smed Anders Christensen og Giertrud Jensdatter.
Børn:
E2.02.1 Johan Henrich Jensen, født 19.3.1797 i Kjelds Smedje og døbt 26.3.1797 i Sankt Jørgensbjerg.
E2.02.2 Else Sophie Jensdatter, født 10.5.1798 i Kjelds Smedje, døbt 20.5.1798 i Sankt Jørgensbjerg, død 26.8.1798 i Kjelds Smedje og begravet 30.8.1798 i Sankt Jørgensbjerg.
E2.02.3 Anders Jensen, født 31.7.1800 i Kjelds Smedje, døbt 10.8.1800 i Sankt Jørgensbjerg.

Jens Andersen er fra 1797 smed i Kjelds Smedje i Sankt Jørgensbjerg ved Roskilde.

Margrethe Dorthea Cronberg dør 16.4.1825 i Kjelds Smedje og begraves 21.4.1825 i Sankt Jørgensbjerg.

Jens Andersen bliver gift anden gang med Margrethe Dortheas halvsøster Johanne Sophie Cronberg (E2.06).

 

 

E2.06 Johanne Sophie Cronberg
Døbt 20.2.1767 i Herstedøster, datter af Henrich Hansen Cronberg (E2) og Ane Thomasdatter.

I 1774 flytter familien til Køge.

I 1787 er hun 20 år gammel og tjenestepige hos kordegn Christian Busch og hustru, som bor Noseportestrædet 123 i Køge.

Hun stod hos og bar huen ved følgende dåbe i Køge Sankt Nikolaj: 17.10.1788, 7.11.1788, 16.9.1792, 2.7.1793 og 21.2.1794.

I 1801 er hun tjenestepige hos sognedegn og enkemand Jørgen Morsleth i Greve by.

1822 er hun fadder for sin nevø og senere stedsøn Johan Henrich Jensens (E2.02.1) første barn. Da er hun husholderske hos Gartner Hansen paa Frøken Klostret i Roskilde.

Da hendes halvsøster Margrethe Dorthea Cronberg (E2.02) dør i 1825 bor hun hos hende. Det fremgår, da hun året efter bliver viet til halvsøsterens enkemand, smeden Jens Andersen i Kjelds Smedje i Sankt Jørgensbjerg ved Roskilde. Ved vielsen er hun jomfru og 58 år.

Hun bliver viet 13.9.1826 i Sankt Jørgensbjerg til smeden Jens Andersen.
Jens Andersen er døbt 20.2.1766 i Karlslunde, søn af smed Anders Christensen og Giertrud Jensdatter.

Johanne Sophie Cronberg dør i Kjelds Smedje 28.10.1835 og bliver begravet 5.11.1835 i Sankt Jørgensbjerg.

Retsbetjente amt, Roskilde, Lejre Herred, Skifteprotokol 29.10.1835 og 26.12.1835
Skifte efter Johanne Sophie Kronberg, som var gift med husmand og smed Jens Andersen.
Arvinger er:
Enkemanden
Enkemandens børn med hendes søster Ane Margrethe Dorthea Kronberg:
Smed Johan Jensen af Sankt Jørgensbjerg
Anders Jensen, snedker paa Tøjhuset i Kbhvn

Jens Andersen bor hos sønnen Johan Henrich Jensen (E2.02.1) fra ca. 1838 og til sin død. Sønnen bor i Sankt Jørgensbjerg og er smed som sin far.

Jens Andersen dør 31.8.1854, 87 år gammel. Han bliver begravet i Sankt Jørgensbjerg 6.9.1854.

Retsbetjente amt, Roskilde, Lejre Herred, Skifteprotokol 30.8.1854
Dødsanmeldelse for Aftægtsmand Jens Andersen
Der er intet at arve.

 

 

E2.07 Hans Christian Cronberg
Døbt 18.3.1768 i Herstedøster, søn af Henrich Hansen Cronberg (E2) og Ane Thomasdatter.

I 1774 flytter familien til Køge.

Det Kongelige Opfostringshus. Elevprotokoller 1781-1808. Opslag 14.
No:
26
Naar indkommen:
Ao 1779 den 23de February
Naven, fødetiid og sted:
Hans Christian Cronberg i 11te aar fød i Herstedøster Sogn paa Kiøbenhavns ampt og Døbt i Herstedøster Kirke den 18de Marty 1768, vide attesten under No 26 el. 134
Confirmeret den 27de April 1783
frembringelsen og modtagelsen:
Drengen er frembragt fra Almindelige Hospital her i Huuset modtaget efter Directionens anordning af 18 February 1779 under No 26.
udkommen eller død:
1783 den 19de May udkommen og overladt til Tømmermester Andreas Kirckerup i Kiøbenhavn for at lære Tømmer Professionen. vide Resolution og forpligt af 7de ? 19de May 1783 under No 26. Gjort til Svend af Kirkerup 1790.

Konfirmeret i Almindeligt Hospital 27.4.1783 som et af de på Det Kongelige Drenge Opfostringshus opdragne børn.

Han bor sammen med sin gamle far på 75 år til leje i Adelgade 236 i København i 1787. Ved erhverv står tjener. Ifølge ovenstående er han i lære som tømrer.

Han er udskrives som udlært fra Københavns Tømrerlav d. 15. april 1790.
Fundet af Ane Knudsen.

I 1801 er han 33 år gammel, ugift og gårdskarl hos købmand og agent Jean de Coninck i København Sankt Annæ Øster Kvarter, Norgesgade 209 B.

Han døde 23.4.1822 på Almindeligt Hospital. Han var da arbejdsmand og boede Gammel Mynt 244.
Der er skifte efter ham i Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission: Forseglingsprotokol 1822,1823 5A, 25.4.1822

Kilder:
Folketælling 1787, 1801 

 

E2.09 Thomas Mandix Cronberg
Døbt 23.11.1771 i Herstedøster, søn af Henrich Hansen Cronberg (E2) og Ane Thomasdatter.

Konfirmeret 1784 i Karlslunde.

Videre arbejde: Han er ikke fundet i folketællingerne 1787, 1801 og 1834.
Han er ikke fundet begravet i Karlslunde 1784-1787. 

 

E2.10 Jørgen Cronberg
Døbt 28.2.1773 i Herstedøster, søn af Henrich Hansen Cronberg (E2) og Ane Thomasdatter.

I 1774 flytter familien til Køge.

Det Kongelige Opfostringshus. Elevprotokoller 1781-1808. Opslag 68.
No:
134
Naar indkommen:
Ao 1779 February 23de
Naven, fødetiid og sted:
Jørgen Cronberg i 6te aar fød i Herstedøster Sogn paa Kiøbenhavns ampt og Døbt i Herstedøster Kirke den 25de Febr. 1773, vide attesten under No 26 el. 134
Confirmeret d. 30. marty 1788
frembringelsen og modtagelsen:
-
udkommen eller død:
Ao 1788 den 8de Novbr: er denne Dreng udleveret til Faderen Henrich Cronbergs egen Forsorg nu og i Fremtiden, vide Høy og Velædle Magistratens Resolution dato 5te forhen, under No 134.

I 1787 er han 14 år og barn i Opfostringshuset i Store Kongensgade i København.

Konfirmeret i Almindeligt Hospital qvasimodogeniti 1788 som et af de på Det Kongelige Drenge Opfostringshus opdragne børn.

Død 24.4.1823 på Almindeligt Hospital. Han kom fra Vor Frelsers Arbejdshus.
Skifte: Københavns Skiftekommission. Hvidebog 28.4.1823

 

 

E6.1 Kirstine Elisabeth Plath
Født i Fuglevad, døbt 30.5.1756 i Kongens Lyngby, datter af Christian Plath og Kirsten Hansdatter Cronberg (E6).

Konfirmeret 1772 i Kongens Lyngby.
1775 Flyttede med forældrene til Rudersdal Kro.

 


Fuglevad Møller ca. 1860
Kilde: Wikipedia.
Vandmøllen ligger i en bygning til højre.
Vindmøllen blev først opført 1832.

 

Gift 31.10.1777 i Birkerød med Eilert Poulsen Møller (E6.1X), født ca. 1746, møller på Fuglevad Mølle.
Børn:
• Christine Marie Møller, født i Fuglevad, døbt 3.9.1778 i Kongens Lyngby, begravet 22.11.1778 i Kongens Lyngby.
• Frideriche Marie Møller, født i Fuglevad, døbt 6.8.1779 i Kongens Lyngby

Kirstine Elisabeth Plath døde kort efter fødslen d. 4.10.1779 i Fuglevad, begravet 6.10.1779 i Kongens Lyngby.
Der er skifte efter hende i Københavns Amts Skifteprotokol 7.12.1779 og 14.12.1779 og i Københavns Amts Skiftebehandlingsprotokol 7.12.1779 og 14.12.1779.

 


Eilert Møllers underskrift på skiftet efter Kirstine Elisabeth Plath 7.12.1779

 

Eilert Møller blev gift 2. gang 9.6.1780 i Kongens Lyngby med Magrethe Kirstine Jørgensdatter, født ca. 1755.
Børn:
• Povl Møller, født i Fuglevad, døbt 1.9.1780 i Kongens Lyngby
• Jacob Møller, født i Fuglevad, døbt 15.11.1781 i Kongens Lyngby
• Christine Elisabeth Møller, født i Fuglevad, døbt 16.1.1783 i Kongens Lyngby
• Christian Vilhelm Møller, født i Fuglevad, døbt 22.4.1784, konfirmeret 1798 i Kongens Lyngby
• Søren Møller, født i Fuglevad, døbt 23.9.1785, konfirmeret 1800 i Kongens Lyngby
• Anne Sophia Møller, født i Fuglevad, døbt 29.12.1786, konfirmeret 1801 i Kongens Lyngby
• Johan Peter Møller, født i Fuglevad, døbt 7.2.1788 i Kongens Lyngby
• Friderich Møller, født i Fuglevad, døbt 5.2.1789 i Kongens Lyngby
• Rasmus Møller, født i Fuglevad, døbt 30.9.1790 i Kongens Lyngby
• Henrich Møller, født i Fuglevad, døbt 15.4.1792 i Kongens Lyngby
• Andreas Møller, født i Fuglevad, døbt 29.3.1793 i Kongens Lyngby

1787 Eilert er møller på Fuglevad Mølle. Husstanden består desuden af:
En informator
3 møllersvende
4 tjenestefolk

1801 er han møller på Fuglevad Mølle. Husstanden består desuden af:
2 møllersvende
4 tjenestefolk

Det ser ud til, at familien har forladt Fuglevad Mølle kort efter 1801, for den sidste konfirmation, jeg har kunnet finde i Kongens Lyngby, er i 1801.

 

 

E6.3 Sara Nysom
Født ved Kultorvet, døbt 7.7.1761 i Trinitatis, datter af Niels Jensen Nysom og Kirsten Hansdatter Cronberg (E6).

Konfirmeret 6.4.1777 i Trinitatis. Ved konfirmationen bor hun hos sin slægtninge maler Hans Leegaard og Maren Nielsdatter Brodersen i København. Det er sandsynligvis Maren Nielsdatter Brodersen der er i familie med Saras farmor Helvig Jensdatter Brorsen.

1787 går hun forældrene til hånde på Rudersdal Kro.

Viet 24.4.1789 i Birkerød til enkemand Johannes Siang, født ca. 1739
Navnet staves Siang, Schiang, Schjang eller Jean.
Børn:
• Rebecca Christina Siang, født i Brede, døbt 21.2.1790 i Kongens Lyngby, indlagt 24.9.1808 og død 26.9.1808 på Frederiks Hospital, begravet 28.9.1808 i Helligånd.
• Louise Dine Siang, født i Brede, døbt 11.3.1792 i Kongens Lyngby
• Anne Marie Siang, født i Brede, døbt 20.3.1794 i Kongens Lyngby
• Sophie Hedevig Siang, født i Brede, døbt 29.5.1796 i Kongens Lyngby
• Jakobine Friderica Siang, født i Brede, døbt 8.3.1798 i Kongens Lyngby

 


Johannes Siangs underskrift på skiftet efter Niels Nysom 1.6.1790

 

Johannes Siang overtog Rudersdal kro efter svigerfaren Niels Nysoms død i 1790, idet han overtog gælden, samt udgav en obligation på 1000 rigsdaler til Saras bror Henrich. I øvrigt forpligtede han sig til at have hendes mor Kirstine Cronberg boende på aftægt.

 


Kilde: Hans Krøyer

 

I folketællingen 1801 hedder adressen Lollickehuse i Birkerød, men jeg vil tro at den stadig er Rudersdal Kro, fordi han er stadig kroholder og gæstgiver. De har 4 tjenestefolk.

Johannes Siang døde 21.4.1805 i Rudersdal, begravet 25.4.1805 i Birkerød.

Sara Nysom døde 30.7.1805 i Rudersdal, begravet 2.8.1805 i Birkerød

Oplysningerne om dødsfaldene og Johannes Siangs karriere er meddelt af Ane Knudsen.

---------- Noget om Johannes Siang ----------

Johannes Siang var gift 1. gang med Kaise Grethe Hedin, født ca. 1752.
Børn:
• Condelle Birgitte Siang, født ca. 1779
• Margrethe Petronelle Siang, født ca. 1784

Johannes Siang var forpagter af marketenderiet og det tilhørende landbrug ved Brede Kobberværk.

Ved folketællingen i 1787 havde de 9 tjenestefolk.

Kaise Grethe Hedin døde i Brede og blev begravet 21.12.1788 i Kongens Lyngby.

 

 

E6.6 Henrich Nysom
Født i Fuglevad, døbt 19.10.1767 i Kongens Lyngby, søn af Niels Jensen Nysom og Kirsten Hansdatter Cronberg (E6).

 


Henrich Nysoms underskrift på skiftet efter faren Niels Nysom 29.7.1790

 

Viet 18.11.1796 i Vor Frue i København til Karen Olsdatter, født ca. 1766
Børn:
• Kirstine Marie Nysom, døbt 7.5.1797 i Sankt Petri.
• Niels Nysom, døbt 18.11.1798 i Sankt Petri.
• Abraham Nysom, døbt 21.11.1802 i Sankt Petri.
• Ole Nysom, født 21.2.1805, døbt 23.2.1805 på Den kongelige Fødselsstiftelse, død 10.7.1815.

Han er medlem af tømrerlavet som tømrersvend fra 1794 indtil 1811-12, hvor der står "militær" ud for hans navn, hvorpå han forsvinder fra tømrerlavets lister. Ved Karen Olsdatters død i 1811 er han sapeur. En sapør er beskæftiget med at anlægge løbegrave, så det er vel det militærarbejde, der henvises til i tømrerlavets protokol.

1796 ved vielsen bor de Peder Hvitfeldtsstræde og han er daglønner
1801 bor de Sankt Annæ Vester Kvarter matrikel nummer 403 og han er hustømmermand.

Karen Olsdatter døde 13.10.1811 på Blågård, begravet 16.10.1811 fra Garnison til kirkegården uden for Østerport.

Hans mindreårige børn Abraham og Ole kommer i pleje under Københavns Fattigvæsen 3. juli 1814.

Ved sønnen Abrahams konfirmation i 1818 tjener Henrich Nysom som kusk for grosserer Tutein.

De fleste af oplysningerne om Henrich Nysom og alle om hans børn kommer fra Ane Knudsen.

 

---------- Noget om Henrich Nysoms børn ----------

Kirstine Marie Nysom
Døbt 7.5.1797 i Sankt Petri.

Konfirmeret 8.4.1812 i Garnison.

Gift 6.12.1828 i Trinitatis med styrmand Carl Friderich Klagenberg, søn af arkivar Andreas Christopher Klagenberg.
Børn:
• Johanne Henriette Andrea Klagenberg, født 22.6.1830, døbt i Helligånd.
• Mathilde Amalia Lorentsen Klagenberg, født 12.1.1832 i Rudkøbing.
• Louise Christiane Reinholdine Klagenberg, født 4.6.1835, døbt i Svendborg Vor Frue.
• Carl Niels Nicolai Klagenberg, født 1.12.1836, døbt i Svendborg Vor Frue.

Carl Friderich Klagenberg døde 10.2.1851 i Svendborg.

Kirstine Marie Nysom dør 22.4.1868, begravet i Svendborg Sankt Nicolai sogn.

Ane Knudsen, som har bidraget med mange oplysninger om Cronberg familien G og dens grene, er efterkommer af Carl Niels Nicolai Klagenberg.

Niels Nysom
Døbt 18.11.1798 i Sankt Petri.

Gift 1. gang 9. sept. 1836 i Trinitatis kirke med Charlotte Lovise Blydorn, der er enke efter en Johan Samuel Lasch. Niels Nysom er da strømpevæversvend med adresse på Blegdammen 92. De har ingen børn.

Viet 2. gang 4.3.1849 i Citadel kirken til Bolette Amalie Bødtner.

Han dør 3.7.1862 og er begravet i det nye St. Johannes sogn.

Abraham Nysom
Døbt 21.11.1802 i Sankt Petri.

Københavns Almisseprotokol. Nr. 1805. Abraham Nysom er indskreven i Almisse 3.7.1814 og udslettet 7.5.1818. Han er plejebarn og har i perioden boet:
Teglgaardsstrædet No 198
Vognmagergade N 90
Slippen N 160
Han har gået i Bredgades Skole.
Han er confirmeret Paaske 1818.
Hans bror Ole Nysom er også nævnt i registret som nr. 1807, men jeg kan ikke finde ham der.

Konfirmeret 1818 i Garnison.

Abraham kom efter konfirmationen i lære hos en grovsmed i Kongens Lyngby.

Om ham vides ellers kun, at han må være i live i 1821, hvor han udslettes af Københavns Fattigvæsens tilsyn, idet han er fyldt 18 år.