Cronberg familier i Danmark

  Forside > Familie E - Ørslev > 2. generation

 Forside

 Familie E   Ørslev
 1. generation
 2. generation
     ES1 Ane Kirstine
          Hansdatter Brysting

     ES2 Hans Hansen
          Brysting

     ES4 Karen
          Hansdatter

     E2 Henrich Hansen
          Cronberg

     E3 Ane Margrethe
          Hansdatter
          Cronberg

     E4 Niels Hansen
          Cronberg

     E5 Jørgen Hansen
          Cronberg

     E6 Kirsten Hansdatter
          Cronberg


 3. generation
 4. generation
 5. generation

2. generation

 

ES1   Ane Kirstine Hansdatter Brysting
Døbt 7.12.1704 i Ørslev, datter af Hans Nielsen (EX) og Margrethe Hansdatter. Efter sin mors død i 1712 fik hun Catharina Cronberg(E) som stedmor.

Trolovet 23.5.1723, gift 10.10.1723 i Ørslev med Mathias Salomon Larsen (ES1X), født ca. 1698, skomagersvend, senere skomagermester i Præstø. Han kaldes for det meste Mathias Salomon.
Børn:
• Christian Salomon Mathiasen, døbt 18.2.1725 i Præstø
• Iver Mathiasen, døbt 26.7.1727 i Præstø
• Jacob Mathiasen Salomon, født 16.12.1729, døbt 22.12.1729 i Præstø
Navnet Jacob er stregt ud og over er skrevet Arendt? Det er temmeligt gnidret.
• Jacob Mathiasen Salomon, døbt 13.7.1732 i Præstø
• Isaac Mathiasen Salomon, døbt 28.11.1734, død 26.3.1739, begravet 28.3.1739 alt i Præstø
• Birthe Margrethe Mathiasdatter, døbt 18.1.1739 i Præstø

 


Mathias Salomons underskrift som forlover i Præstø 1729

 

Ane Kirstine Hansdatter Brysting bar sin søster Karen Hansdatters (ES4) datter Margrethe Nielsdatter ved dåben 1732 i Udby.

Ane Kirstine Hansdatter Brysting døde 26.3.1742 og blev begravet 30.3.1742 i Præstø.

Mathias blev trolovet 23.7.1742 og gift 2. gang 5.10.1742 i Præstø med Anne Kierstine Hansdatter Eisenberg (ES1XY), født ca. 1716.
Hendes navn staves også Eysenberg.
Børn:
• Lars Mathiasen, født 28.11.1743, døbt 1.12.1743 i Præstø
• Martinus Mathiasen, født 18.5.1746, døbt 22.5.1746 i Præstø
• Mette Chirstine Mahiasdatter, født 30.4.1749, døbt 4.5.1749 i Præstø
• Dødfødt barn, født 19.4.1752, begravet 23.4.1752 i Præstø
• Dorthe Lisbeth Mathiasdatter, døbt 9.9.1753 i Præstø
• Karen Mathiasdatter, døbt 12.9.1756 i Præstø

Anne Kierstine Hansdatter Eisenberg døde 25.11.1758, begravet 29.11.1758 i Præstø
Skifte 2.12.1758 i Præstø Byfogeds Skifteprotokol.
Af skiftet fremgår at Mathias 11.6.1756 har lånt 50 rigsdaler af Peder Hansen Lynge i Langebæk Mølle.

Mathias Salomon Larsen blev begravet 19.5.1762 i Præstø
Skifte 14.12.1762 i Præstø Byfogeds Skifteprotokol.

I begge skifter nævnes en søn Hans, som er nogenlunde på Martinus alder. Til gengæld nævnes Martinus ikke. Om det skyldes at de har kaldt Martinus for Hans eller jeg ikke har læst kirkebogen godt nok, ved jeg ikke.
I sidste skifte nævnes en Anne Margrethe fra første kuld, men ikke en Birthe Margrethe.

Af Mathias Salomons skifte fremgår at børnene:
Christian Mathiasen Salomon er skomager i Næstved.
Iver Mathiasen er skrædder i København.
Jacob Mathiasen Salomon er skomagersvend i Næstved.
Anne Margrethe Mathiasdatter er gift med sergent Fuglsang ved Holmen i København.
Lars Mathiasen er skræddersvend i København.
Hans Mathiasen er i lære som skomager hos Anders Normand i Præstø.
Mette Kirstine Mathiasdatter har halvbroren Crhistian som formynder.
Dorthe Mahiasdatter er hos Magdalene Slagters i Præstø.
Karen Mathiasdatter er hos Hans Pedersen handskemager i Præstø.


 

ES2   Hans Hansen Brysting
Døbt 31.1.1706 i Ørslev, søn af Hans Nielsen (EX) og Margrethe Hansdatter. Efter sin mors død i 1712 fik han Catharina Cronberg(E) som stedmor.

Hans Hansen Brysting blev skræddermester i 1732 i København.

Gift med Agnethe Wulf
Børn:
• Gotlieb Hansen, født i Store Helliggeist Strædet, døbt 25.1.1735 i Sankt Nikolaj
• Isaach Hansen, født i Inde-gade, døbt 27.9.1738 i Sankt Nikolaj

Han er forlover ved Jørgen Johan Cronbergs (A3.2) vielse 15.10.1749 i Ladegården.

Han var borger i København i 1760 ved skiftet efter Christian Plath.


Hans Brystings underskrift på skiftet efter Christian Plath 8.9.1760

 

Han er fadder ved Kirsten Hansdatter Cronbergs (E6) datter Sara Nysoms dåb 7.7.1761 i Trinitatis i København.

I 1771 bor han i Frimands Kvarter i København, er mester skrædder og er i 3. ægteskab. Hans kone er 29 og i 1. ægteskab. Original kilde er endnu ikke på internettet 28.2.2021

Helligånd 28.12.1774
Hans Brysting Skræder i Hellig Geistes stræde, 70 Aar gl, død af ?, begravet i Nordre Kirkegaard.


 

ES4   Karen Hansdatter
Døbt 13.4.1710 i Ørslev, datter af Hans Nielsen (EX) og Margrethe Hansdatter. Efter sin mors død i 1712 fik hun Catharina Cronberg(E) som stedmor.
Hun er tvilling, men hendes tvillingebror var dødfødt.

Trolovet 15.1.1730, gift 30.3.1730 i Ørslev med Niels Rasmussen (ES4X), født ca. 1701.
Børn:
• Magrete Nielsdatter, døbt 21.12.1732, begravet 8.12.1748 alt i Udby.
"baaret af barnets Moster navnl: Salomon Skomagers Kone i Præstøe"
• Anne Nielsdatter, døbt 6.5.1735, begravet 10.9.1739 alt i Udby.

De boede i Præstehuusene i Udby

 


Niels Rasmussens underskrift som forlover 1738 i Udby

 

Karen Hansdatter blev begravet 11.12.1757 i Udby.

Niels Rasmussen blev gift 2. gang med Ane Nielsdatter, født ca. 1718.

Ane Nielsdatter blev begravet 2.5.1773 i Udby.

Niels Rasmussen blev begravet 16.5.1773 i Udby.


 

E2  Henrich Hansen Cronberg
Døbt 17.6.1714 i Ørslev, søn af skrædder Hans Nielsen og Catharina Cronberg(E).

Får borgerskab som møller 3.12.1739 i Næstved. Han er lejer af hestemøllen i Næstved. Det er sandsynligvis den hestemølle der lå Krumport 2 ved hjørnet af Østergade.

Gift 1. gang 9.11.1742 i Bjergsted med enken Margrethe Dorothea Hofschildt (E2X), født ca. 1688.
Margrethe Dorothea Hofschildt var møller enke på Gryde Mølle. Hun er 54 år, så de får ingen børn.

Henrich kommer da fra Næstved og er 28 år. Det ser ud til, at han har giftet sig en mølle til.

Kalundborg Amt. Skattemandtal 17431):
Gryde Møllen. Henrich Cronberg, Selvejer af møllen og en bondegaard.
 2 rigsdaler, Formueskat
 8 rigsdaler, Kopskat for sig
 3 rigsdaler, 2 karle og 1 pige
13 rigsdaler i alt
Ikke på internettet 14.3.2021
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Navnekartotek til Skattemandtal 1743, Købstæder og amter:
Cronberg, Henrich, Gryde Mølle, 4,22

De opretter fælles testamente i 1749. Se Danske Kancelli, 3. Departement Navnekartotek til Danske Kancellis Testamenter.

De optræder en del som faddere:

22.3.1743 i Avnsø er madame Cronbergs fadder for møller på Kongens Mølle Johan Theils søn.

5.9.1744 i Avnsø er Henrich Cronberg fadder for Johan Theils søn.

25.2.1746 i Avnsø er Henrich Cronberg fadder for møller på Strids mølle Werners søn.

28.3.1748 i Avnsø er Henrich Cronberg fadder for møller på Kongens Mølle Ulrich Knudsen Friis datter.

2.7.1748 i Tersløse er Henrich Cronberg fadder for møller i Tersløse Vejrmølle Christoffer Møllers søn Peder Christoffersen.

13.4.1749 i Avnsø er Monsieur Cronbergs kæreste Dame Margaretha Dorothea i Gryde Mølle fadder for møller i Strids Mølle Johan Marcus Nashs datter.

Ars-Skippinge Herreders Skøde- og panteprotokol 11.12.1749
Henrich Hansen Cronberg låner 120 rigsdaler af skovfoged Peder Rauberg boende på Østrop.

Jorløse 6.3.1750:
er Henrik Cronberg forlover da Sigr Matthias Roslew og Madme Anna Maria Haagensted afgangne Johan Theils Enke i Øresøe Mølle blev ægteviede...

18.12.1750 er han fadder for Mathias Roslevs datter i Jorløse kirke. Mathias Roslev er Møller i Øresø Mølle og må være familie til Margrethe Dorothea Hofschildts første mand. Det er Øresø Mølle som hans bror Jørgen Hansen Cronberg (E5) fæster i 1754.

Det kunne tyde på at Mathias Roslev er Henrich Cronbergs stedsøn.

De flytter 1751 til Herstedøster hvor Henrich bliver Møller og Kromand på Værmølle og Værmølle Kro (senere kaldt Røde Vejrmølle). Her er han set første gang 13.8.1752, hvor han er fadder ved en dåb.

 


Forlover i 1753

 

30.11.1751 overtages mølle og kro af Henrich Cronberg, som købte en gård i Herstedøster og lægger den sammen med den jord, der i forvejen hører til møllergården. Der er tale om et anseeligt anlæg, med bygninger såvel nord og syd for landevejen (Roskilde landevej). Syd for ligger møllen og den tilhørende firelængede gård, nord for den til kroen hørende rejsestald.

Københavns Amts Rytterdistrikts Birk. Skøde- og panteprotokol1)
10.6.1752
Auctions Skøde: Henrich Cronberg køber Ulrichshus af Hans Nielsen Aschelunds bo for 7500 rigsdaler.
Ulrichshus blev senere kaldt Røde Vejrmølle.
11.6.1752
Pante Obligation: Henrich Cronberg låner 6500 rigsdaler af frøken Friderica Lovisa Ernst.

 


Møllen til højre og kroen til venstre


Kroen

 

Sammen med Frederich Pedersen fra Roskilde Kro og Johan Frederich Christophersen fra Valby Kro førte han i 1757 sag mod Jacob Olsen fra Damhuset (Damhuskroen). Anken gik på at Jacob Olsen ikke betalte afgifter og derfor førte ulige konkurrence.

Margrethe Dorothea Hofschildt bliver begravet 16.12.1757 i Herstedøster 69 år gammel.

Gift 2. gang 2.6.1758 i Herstedøster med Johanne Sophie Pedersdatter, født ca. 1718. Da tjener hun på hans kro.
Børn:
E2.01 Ane Cathrine Cronberg, døbt 17.10.1758 i Herstedøster,
E2.02 Margrethe Dorthea Cronberg, døbt 17.10.1758 i Herstedøster,
E2.03 Hans Christian Cronberg, døbt 13.4.1760 i Herstedøster, begravet 1.6.1760 i Herstedøster
E2.04 Kirstine Cronberg, døbt 15.4.1761 i Herstedøster, Begravet 31.5.1761 i Herstedøster
E2.05 Hans Christian Cronberg, døbt 7.6.1762 i Herstedøster, begravet 8.8.1762 i Herstedøster

Kommercekollegiet, Dansk-Norske Sekretariat1).
Journaler 1761-1763.
Nr. 836
Henrich Cronberg Brdr. At det ham tilhørende Veier Mølle Kroehuus og de derved værende Bygninger, samt dend derhos staaende Veier Møllle alt beliggende paa Roeskilde Landevei maatte under Købstædernes Brandforsikring indlemmes.
Tilskr. 1.8.1761
Nr. 909
Henrich Cronberg indsende Taxations Forretning over dend ham tilhørende Veier- Mølle Kroe og Veier Mølle, beliggende i Hersted Øster Sogn paa Kiøbenhavns Amt som er taxeret in allis for ??? 5880 Rd.
Journaler 1763-1765
Nr. 443 og 486
Ikke læst.
Nr. 545
Knuth angl. Cronbergs kiøbte qvæg i Nestved
Ikke på internettet 14.3.2021

Johanne Sophie Pedersdatter blev begravet 22.5.1766 i Herstedøster, 48 gl.
Danske Kancelli. Supplikker. No. 1211. 11.6.17662)
Henrich Cronberg anholder om bevilling til at sidde i uskiftet bo.
14.2.1767 er der skifte efter hende. Se Københavns Amts ekstraordinære boer.

Gift 3. gang 20.2.1767 i Herstedøster med Ane Thomasdatter, født ca. 1737, hans forrige hustrus søskendebarn.
Børn
E2.06 Johanne Sophie Cronberg, døbt 20.2.1767 i Herstedøster
E2.07 Hans Christian Cronberg, døbt 18.3.1768 i Herstedøster
E2.08 Ane Kirstine Cronberg, døbt 26.11.1769 i Herstedøster, begravet 3.6.1770 i Herstedøster.
E2.09 Thomas Mandix Cronberg, døbt 23.11.1771 i Herstedøster.
E2.10 Jørgen Cronberg, døbt 28.2.1773 i Herstedøster
E2.11 Iver Cronberg, døbt 10.3.1775 i Køge Sankt Nikolaj, begravet 27.6.1782 i Trinitatis.

Oeder 1771 Herstedøster.
Møller og Kromand Henrich Cronberg, 54 år, i 3. ægteskab, hans kone er 34 år og i 1. ægteskab.

Københavns Amts Rytterdistrikts Birk. Skøde- og panteprotokol 22.12.17731)
Vedlagt Herstedøster Bye Mænds Forening med Cronberg om deres Jords Mage Skifte.

De to døtre Ane Cathrine og Margrethe Dorthea bliver konfirmeret i 1773 i Herstedvester Kirke.

Københavns Amts Rytterdistrikts Birk. Skøde- og panteprotokol
11.10.1774
Henrich Cronberg sælger ved auktion møllen til Niels Jensen Hallander.
11.10.1774
Henrich Cronberg sælger sin bondegård til Niels Jensen Hallander.

Familien flytter til Køge.

I 1775 får han døbt sønnen Iver i Køge. Der har han ”det store Vertshus”. Det store Værtshus kom senere til at hedde Hotel Prinsen. Det lå på hjørnet at Torvet og Nørregade.
Ved dåben står en bemærkning som kan tolkes som at moren eller hele familien er rejst inden morens introduktion til kirken.

1782 er han hustømrersvend og bor Åbenrå nr. 269 i København.

Københavns Stadsarkiv. Magistratens Resolutionsprotokol nr. 37, 16.8.1784- 7.11.17851).
Den 11.10.1784
Rente-Kammeret melder, at Henrich Cronberg, som skal være bleven Eyer af den saa kaldede Ladegaards Mølle uden for Stadens Nørre Port paa Kiøbenhavns Amt, haver ansøgt om Privilegium til paa denne Mølle, som er indrettet til en Valke-Mølle, herefter at male fiint og grovt Meel og Møllen dertil at indrette.
Udbedende Magistratens Betænkning herover.
Besvaret.
Exp. den 20de dito.
Ikke på internettet 14.3.2021

Sønnerne Hans Christian og Jørgen Cronberg kommer på Det kongelige Opfostringshus. Børnene herfra konfirmeres i Almindeligt Hospitals Kapel. Her findes i kirkebogen konfirmationerne for Hans Christian og Jørgen Cronberg i henholdsvis 1783 og 1788. Desuden findes Jørgen blandt børnene i Opfostringshuset i folketællingen i 1787.

I 1787 bor han i Adelgade 236 i København sammen med sønnen Hans Christian Cronberg. Han har sit ophold fra postfører Biørn. Biørn kan være familie til Tobias Biørn, der var møller på Kongens Mølle, da Henrich var møller på Gryde Mølle. Sønnen Jørgen er elev i Opfostringshuset i København.

Henrich Hansen Cronberg er begravet 24.7.1789 i Trinitatis. Da boede han i Åbenrå nr. 246.

I 1801 bor sønnen Hans Christian Cronberg stadig ugift i København.
Tilsyneladende bor Ane Thomasdatter på Sankt Hans Hospital.
Anne Cronberg, 65 år, Enke, Møller enke. Hun står i gruppen "Personer som nyder Almisse af Hospitalet" / "Litra M"
Hvis det er hende, er Ane Thomasdatter født ca. 1736.

Links:
Else Marie Iversens Slægtsforskning indeholder et udmærket afsnit om Røde Vejrmølle.
Folketællinger:
Henrich Hansen Cronberg: 1787
Ane Thomasdatter: 1801
Rytterdistriktsregnskaber (1716 - 1796) 1763, 1764, 21.3.1767, 15.7.17682)

Noter:
1) Fundet af Dorthe Falcon Møller.
2) Fundet af Kristian Skak-Nielsen.

Videre arbejde:
Han står ikke i Køge Byfoged. Register over borgerskaber i Køge Rådstueprotokol 1681-1871 (heller ikke under K). Måske har de blot boet på Det store Værtshus i nogle måneder hvis det har fungeret som gæstgiveri.
Han er heller ikke nævnt i Køge Byfoged. Skøde- og panteprotokol mellem 1774 og 1776, så han har tilsyneladende ikke indgået en handel i den periode i Køge.
Find Ane Thomasdatter i 1787

 

---------- Noget om Margrethe Dorothea Hofschildt ----------

Født ca. 1688.

Viet 23.10.1732 i Bjergsted til enkemand og møller på Gryde Mølle, Hans Madsen Rosløf, født ca. 1677.

Hans Madsen Rosløf døde på Gryde Mølle og blev begravet 4.2.1740 i Bjergsted.

 

---------- Noget om Det kongelige Opfostringshus ----------

I Den store Danske står: Skolen blev oprettet i 1753 i København på foranledning af J.H.E. Bernstorff og med kongelig fundats, omkring 1780 underlagt Københavns Magistrat. Formålet var at undervise fattige 5-15-årige drenge i kristendom, læsning og skrivning samt lære dem fysisk arbejde. Efter udskrivningen blev de sat i håndværkslære og var frem til deres 24. år forpligtede til at tjene deres mester; først herefter var de myndige.

Starbas skriver:
Initiativet til oprettelsen af Det Kgl. Opfostringshus var udgået fra grev J. H. E. Bernstorff for at hjælpe dansk erhverv og handel, idet drengene, der udgik fra opfostringshuset, skulle tage tjeneste hos ».Fabriquerer, Handlende og Søfarende«.

Det var bestemt til at kunne optage ca. 200 drenge fra 7 års alderen, der her skulle: » ...i deres Gudsfrygt grundig, udi Læsen og Skriven tilstrækkelig, udi Regnen lidet til Fornødenhed undervises. ...«, samtidig skulle de tage del i de almindelige håndværk, der var knyttet til opfostringshuset.

Se også Jens Rasmussen Cronborg (O1), som var lærer på Opfostringshuset til 1782


 

 

E3   Ane Margrethe Hansdatter Cronberg
Døbt 28.6.1716 i Ørslev, datter af skrædder Hans Nielsen og Catharina Cronberg(E).

Det er ikke konstateret at hun bruger navnet Cronberg

Trolovet 13.12.1741 i Præstø med Henrich Christian Thim, rytter ved Eichstedts Kompagni. Senere var han skrædder i Næstved. Han kaldes skiftevis Thiin, Thin og Thim men for det meste Thim.
Hendes forældre er døde, så sandsynligvis boede hun hos halvsøsteren Ane Kirstine Hansdatter Brysting og hendes mand skomagermester Mathias Salomon Larsen i Præstø. Mathias Salomon Larsen er forlover for hende.

Gift 14.8.1743 i Næstved Sankt Peder med Henrich Christian Thim (E3X) , født ca. 1718.
Hendes halvsøster døde 26.3.1742 i Præstø. Måske er det årsagen til udsættelsen af brylluppet.

Ane Margrethe Hansdatter blev begravet 5.11.1743 i Næstved Sankt Peder.
Det var kun tre måneder efter brylluppet.

Henrich Christian Thim bliver gift anden gang 15.7.1744 i Næstved Sankt Peder med Barbara Maria Nedel (E3XY), født ca. 1722. Hendes navn staves også Nidel.
Børn:
• Christopher Thim, født ca. 1745
• Else Marie Thim, født ca. 1754
• Gotfried Thim, født ca. 1757

Oeder 1771 Næstved.
Skrædder Henrich Thim, 52 år og i 2. ægteskab, hans kone er 51 år og i 1. ægteskab.

Barbara Maria Nedel døde 19.1.1777, begravet 27.1.1777 i Næstved Sankt Peder.
Skifte 23.7.1777 i Næstved Byfogeds Skifteprotokol. Ved skiftet er Clemens Diderich Funch (C1.2) konstitueret byfoged.

1787 er Thim i 3. ægteskab med Karen, født ca. 1733. Han bor Kindhestegade i Næstved og er skrædder.

Christian Thim døde 11.11.1797 og blev begravet 14.11.1797 i Næstved Sankt Peder.

Tak til Ane Knudsen som har fundet Ane Margrethe Hansdatter Cronbergs vielse og begravelse


 

 

E4  Niels Hansen Cronberg
Døbt 6.8.1719 i Ørslev, søn af skrædder Hans Nielsen og Catharina Cronberg(E).

Får borgerskab som skrædder 1740 i Næstved. Da kalder han sig Brysting lige som sine ældre halvsøskende.
Bor Købmagergaden, sønder side i 1743 og 1769
Holder "lidet vertshus" i Næstved i 1771


Underskrift som forlover for broren Jørgen i 1754

Gift med Antonette Amalia Christensdatter, født ca. 1717
Begge er i første ægteskab
Børn:
E4.1 Apelone Nielsdatter Cronberg, begravet kort efter fødslen 9.5.1743 i Næstved Sankt Peder
E4.2 Apelone Nielsdatter Cronberg, begravet kort efter fødslen 7.6.1747 i Næstved Sankt Peder
Niels Skræders dødfødte drenge barn begravet 24.9.1749 i Næstved Sankt Peder
Niels Hansen Skræders søn begravet 8. eller 18.9.1751 i Næstved Sankt Peder
E4.3 Cathrine Nielsdatter Cronberg, døbt 19.9.1751 i Næstved Sankt Peder, begravet 6.4.1756 i Næstved Sankt Peder

I svogeren Christian Plaths skifte 1760 kaldes han Brysting.

Oeder 1771 Næstved.
Niels Cronberg holder lidet Verts Huus, 56 år og i 1. ægteskab, hans kone er 55 år og i 1. ægteskab.

Antonette Amalia Christensdatter er begravet 9.6.1787 i Næstved Sankt Peder
Skifte: Næstved Byfoged

Niels Hansen Cronberg er begravet 29.4.1788 i Næstved Sankt Peder
Skifte: Næstved Byfoged
Skifteretten fandt ikke frem til nogen arving. Han kaldes Kronberg sidst i skiftet.

Tak til Ane Knudsen som har fundet børn, Niels begravelse med mere.


 

 

E5   Jørgen Hansen Cronberg
Døbt 20.6.1723 i Ørslev, søn af skrædder Hans Nielsen og Catharina Cronberg(E).

Jørgen indgår fæste som møller på Øresø Mølle 2.6.1754. Øresø Mølle ligger i Jorløse Sogn, Skippinge Herred, Holbæk Amt.

Hvorfor kommer Jørgen til Øresø Mølle? Han overtager fæstet efter Mathias Roslef. Hans bror Henrich Hansen Cronbergs (E2) kone Margrethe Dorothea Hofschildt har været gift med Hans Madsen Rosløf. En af hans forlover er en Rosløf fra Slagelse. Det kunne se ud som om han afløser en af brorens stedsønner? Det er i hvert fald familie relateret.

Trolovet 22.11.1754 og viet 10.1.1755 i Jorløse til Johanna Dorthea Jensdatter Graae, født ca. 1713 i Jylland. Hans bror Niels Hansen Cronberg (E4), Rosløf fra Slagelse og Niels Andersen fra Svebølle er forlovere.
Børn:
E5.1 Cathrine Marie Cronberg, døbt 12.10.1755 i Jorløse.
E5.2 Jørgen Friderich Cronberg, døbt 29.6.1757 i Herstedøster.

Familien er flyttet til broren Henrich Cronbergs Vejrmølle i Herstedøster ca. 1756.

Jørgen Hansen Cronberg bliver begravet 12.4.1757 i Herstedøster, 31 år gammel, altså et par måneder før sidste barns dåb.

Johanne Dorthea Jensdatter Graae må være den Johanne Dorthea Cronberg, der bor som enke på Fechtels Stiftelse i perioden 1787 til 1805. Der står da også ved hendes begravelse, at hun er ”Cronbergs enke”.

1.11.1801-6.4.1805 modtager Johanne Dorthea Jensdatter Graae almisse fra fattigvæsenet. Af Almisse Protokollen løbenummer 776 fremgår at:
hun kaldes Johanne Dorthea Kronbergs enke.
hun er født 1715 i Jylland.
hun bor Myntergade 125 i Paul Fegtels Stiftelse.

Johanne døde 3.4.1805 på Fechtels Stiftelse og blev begravet 8.4.1805 fra Sankt Nikolaj til Assistens Kirkegård. Hun blev 92 år gammel.

Oplysningen om fæstet på Øresø Mølle og sammenknytningen af Johanna Dorthea Jensdatter Graae og Johanne Dorthea Cronberg er meddelt af Ane Knudsen.


 

 

E6     Kirsten Hansdatter Cronberg
Døbt 8.10.1724 i Ørslev, datter af skrædder Hans Nielsen og Catharina Cronberg(E).

Kirsten opholder sig lige som broren Jørgen hos broren Henrich Cronberg i Vejrmøllen i Herstedøster. Hun og brødrene optræder som forlovere og faddere ved vielser og barne dåb hos hinanden.

Kirsten Cronberg bliver gift 1. gang 28.6.1754 i Herstedøster med Christian Plath, tømrermester i Fuglevad.
Børn:
E6.1 Kirstine Elisabeth Plath, døbt 30.5.1756 og konfirmeret 1772 i Kongens Lyngby
E6.2 Christian Frederik Plath, døbt 28.9.1757 og konfirmeret 1772 i Kongens Lyngby

 


Fuglevad Møller ca. 1860
Kilde: Wikipedia.
Vandmøllen ligger i en bygning til højre.
Vindmøllen blev først opført 1832.

 

Hvor og hvornår Christian Plath blev begravet har jeg ikke kunnet finde. Forklaringen er nok, at Kongens Lyngby kirkebog for begravelser ikke er ført mellem 9.3.1758 og 31.1.1759. Ved skiftet i 1760 omtales en ansøgning om at sidde i uskiftet bo, dateret 9.6.1758. Mit gæt er at han er død mellem 9.3. og 9.6.1758 i Kongens Lyngby og at skiftet 1760 er foretaget på grund af den forestående vielse.

Der er skifte efter Christian Plath i Københavns Amts ekstraordinære boer 8.9.1760 og Københavns Amts Skifteprotokol 8.9.1760 og 16.9.1760.
Da han døde var han tømmermester ved Brede Kobber- og Messingværk. Desuden var han forpagter på Fuglevad Mølle, hvor de boede.


Kirsten Cronbergs underskrift på skiftet efter Christian Plath 8.9.1760

 

Nykøbing Falster Byfoged. Skøde- og panteprotokol:
1.8.1759, Christen Olsen Smiths, til Madme Kirstine Cronberg Sl. Christian Plaths udgiven Pandte Obligation paa Capital 300 rigsdaler. Her står: Madame Kirstine Cronberg Sl. Christian Plaths paa Fugle Vads Mølle i Sielland Kiøbenhanvs Amt. Om Christen Olsen Smith står der: Saa Pandte sætter ieg hende herved min tilhørende Eyendoms Veyr Mølle her ved Nyekiøbing: Volde Møllen kaldet staaende paa Eyendeelen tæt synden for Friise Gaden.

Nykøbing Falster Byfoged. Justitsprotokol 6.7.1761:
Blev læst til Cassation Een af Christen Olsen Smidt Borgers Her ibd, til Mad: Christine Cronberg Sl: Christian Platz i Sielland udgiven Pandte Obligation for 300rs, Dat. 1ste Augs 1759, hvilken Capital efter Paateigning af 27de Juny, sidst er bleven betalt.

Kirsten Cronberg bliver gift 2. gang 12.9.1760 i Brede (Kongens Lyngby sogn) med Niels Jensen Nysom fra København. Han er født ca. 1730 i Nibe, søn af Jens Andersen Nysom og Helvig Jensdatter Brodersen.
Børn:
E6.3 Sara Nysom, døbt 7.7.1761 i Trinitatis
E6.4 Abraham Nysom, døbt 31.5.1763 i Vor Frue, død 28.4.1789 i Rudersdal, begravet 4.5.1789 i Birkerød.
E6.5 Maren Nysom, født 29.8.1766 på Fuglevad. Hun blev født for tidligt og derfor døbt samme dag af jordmoren. Døbt 8.9.1766 og begravet 19.10.1766 i Kongens Lyngby. Barnets morbror Henrich Kronberg (E2) er fadder ved dåben.
E6.6 Henrich Nysom, døbt 19.10.1767 i Kongens Lyngby

Niels Jensen Nysom blev indskrevet i Københavns hørkræmmerlaug som læredreng i 1749 og som svend i 1755. Han får borgerskab som mester i byen i 1761.
1761 er han hørkræmmer på Kultorvet.
1763 er han hørkræmmer i Nørregade.
1764-1771 er han møller i Fuglevad Mølle .
1775 køber han Rudersdal Kro og bliver krovært der. Samme år blev Kongevejen åbnet for folk og fæ. Se artiklen Fra stald til kro i Rudersdal Avis 29.9.2008.

 


Kilde: Hans Krøyer

 

 


Niels Nysoms underskrift på skiftet efter Kirstine Elisabeth Plath 14.12.1779

 

Oeder 1771 Lyngby.
Møller Nysom, 44 år og i 1. ægteskab, hans kone er 45 år og i 2. ægteskab.
1787 Kirsten Hansdatter Cronberg betegnes som døv og svag.
1801 Jeg kan ikke finde hende i folketællingen.

Niels Jensen Nysom døde 22.5.1790 i Rudersdal og blev begravet 27.5.1790 i Birkerød.
Der er skifte efter ham i Københavns Amts Skifteprotokol 1.6.1790, 29.7.1790, 26.8.1790, 2.8.1791 og Københavns Amts Skiftebehandlingsprotokol 24.11.1790, 1.12.1790, 22.12.1790, 5.1.1791, 12.1.1791, 2.3.1791, 16.3.1791, 13.4.1791.

Datteren Sara Nysoms mand Johannes Siang overtog Ruderdal Kro efter Niels Jensen Nysoms død i 1790 og havde Kirsten Hansdatter Cronberg på aftægt.

Kirsten Hansdatter Cronberg døde 21.7.1802 i Rudersdal og blev begravet 23.7.1802 i Birkerød.

Oplysningerne for 1775 og senere og om Niels Jensen Nysoms fødesogn og uddannelse er meddelt af Ane Knudsen, Stenløse.