Cronberg familier i Danmark

  Forside > Familie O - Odense > 2. generation

 Forside

 Familie O  Odense
 1. generation
 2. generation
     O1 Jens Rasmussen
          Cronborg

     O3 Lars Rasmussen
          Cronborg

     O4 Anders Rasmussen
          Cronborg

 3. generation
 4. generation
 5. generation

2. generation

O1 Jens Rasmussen Cronborg
Født 8.6.1754, døbt 12.6.1754 i Odense Sankt Hans, søn af Rasmus Jensen Cronborg (O) og Anne Larsdatter.

Student 1776 Odense
Lærer ved Opfostringshuset i København
Informator

Død i Opfostringshuset, begravet 2.3.1782 i Sankt Nikolaj. Ved begravelsen benævnes han studios.

Der er skifte efter ham:
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission
Registreringsprotokol. Her er referencer til Forseglingsprotokol og Behandlingsprotokol.
Navneregister til behandlingsprotokol

 

----- Noget om Det kongelige Opfostringshus -----

Landsarkivet i København skriver:
Det kgl. Opfostringshus eller Fattige Børns Opfostrings Huus, som institutionen oprindelig hed, blev taget i brug i 1755 i den bygning på Christianshavn, der senere blev overtaget af Søkvæsthuset. Opfostringshuset var et internat med plads til 200 drenge fra fattige hjem. De blev undervist og oplært i institutionens egen skole og værksted og blev som 15 årige anbragt i tjeneste eller lære.
 
Tanken om på den måde at sikre landets erhverv en solid arbejdskraft kom fra udenrigsminister grev Johan Hartvig Ernst Bernstorff, der under ophold i udlandet var blevet præget af merkantilistiske ideer.
 
Det kgl. Opfostringshus, der var et af landet første børnehjem, hørte i årene efter oprettelsen under en særlig direktion, senere under Københavns fattigvæsen og fra midten af 1800-tallet under skolevæsenet i Magistratens 1. afdeling. Opfostringshuset eksisterer stadig, nu som observationsskole med beliggenhed uden for København.
Gennem Opfostringshusets omfattende arkiv er det muligt at komme tæt på, hvad det var for en institution, hvilke baggrund de drenge havde, der gennem tiden har boet og gået i skole der, hvilke forhold de voksede op under osv.

Se også Henrich Hansen Cronberg (E2), som havde to børn på Opfostringshuset i perioden senest 1783-1788.


 

O3    Lars Rasmussen Cronborg
Født 8.3.1758 klokken 4 om eftermiddagen, døbt 11.3.1758 i Odense Sankt Hans, søn af Rasmus Jensen Cronborg (O) og Anne Larsdatter.

Bødkersvend, København 1787-1811
Arbejdsmand, Christianshavn, 1792
Bor Store Strandstrædet 1794-1796
Øltapper, København 1801
Værtshusmand ved Gammel Strand, København 1798-1805
Spisevært ved Gammel Strand 158, København 1811

1787 var han logerende hos høker Anders Jørgensen Sofiegade 296 på Christianshavn. Han var ugift bødkersvend på 25 år.

Viet 11.11.1791 i Helligånd, København til Friderica Louise Andreasdatter, født ca. 1765.
Børn:
O3.1Anne Sophie Pauline Larsdatter Cronborg, døbt 30.8.1792 i Vor Frelser
O3.2 Marie Louise Larsdatter Cronborg, døbt 10.8.1794 i Sankt Nikolaj, begravet 6.3.1796 i Sankt Nikolaj.
O3.3 Rasmus Larsen Cronborg, født 14.2.1796 i Store Strandstræde, København.
O3.4 Andreas Larsen Cronborg, født 4.3.1798 ved Gammel Strand, døbt 23.4.1798 i Sankt Nikolaj, begravet 8.10.1804 i Sankt Nikolaj.
O3.5 Friderich Larsen Cronborg, født 8.1.1800 ved Gammel Strand, København, døbt 31.1.1800 i Sankt Nikolaj
O3.6 Jacobine Janette Larsdatter Cronborg, født 10.9.1801, Gammel Strand, København
O3.7 Jens Larsen Cronborg, født 22.10.1803, Gammel Strand, København
O3.8 Birgitte Charlotte Larsdatter Cronborg, døbt 17.11.1805 i Holmen, København, begravet 6.9.1807 i Holmen.

Lars Rasmussen Cronborg døde af brystsyge på Friderichs Hospital 3.11.1811, blev begravet fra Helligånd 6.11.1811 på Assistens Kirkegård.
Hans skifte i Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission: Forseglingsprotokol 6.11.1811, Behandlingsprotokol.

1811-1827 er F. L. Cronborg spiseværtinde Gammel Strand 158.
1829-1830 er hun tracteurinde Laxegade 216.

1834 bor Frederikke Louise Andreasdatter hos datteren Jacobine Janette i Stege.

Hun er den Frederiche Lovise Kronborg, Enke i Grønsund, som døde 15.4.1838, 76 år gammel og blev begravet 21.4.1838 i Fanefjord.
Der er skifte efter hende i Møns Herred Skifteprotokol 15.4.1838 og 19.4.1838.
Hendes arvinger er:
Sønnen Rasmus Cronborg, Skibsfører fra Altona
Sønnen Jens Cronborg, Skuespiller for tiden i Cristiania
Datteren Anne Sophie Pouline Cronborg, Enke efter skipper Høfding
Datteren Jacobine Annette Cronborg, gift med færgebestyrer P. Olsen Grønsund.

Kilder:
Kraks Vejviser: 1825, 1827, 1829, 1830


 

O4    Anders Rasmussen Cronborg
Født 3.11.1760 om middagen, døbt 7.11.1760 i Odense Sankt Hans, søn af Rasmus Jensen Cronborg (O) og Anne Larsdatter.

Skomager i Sakskøbing på Lolland i 1785
Skomager i Majbølle på Lolland til 1786
Skomager i Vigsnæs på Lolland fra 1787 til 1812

Trolovet 23.9.1785 og gift 30.11.1785 1. gang I Sakskøbing med Bodil Chirstine Knudsdatter, født ca. 1749
En af forloverne hedder Knud Olsen. Han kunne være hendes far.
Børn:
O4.1 Rasmus Andersen Cronborg, døbt 9.7.1786 i Majbølle
Ifølge dåben er han døbt Rasmus Knudsen.

Bodil Knudsdatter blev begravet 1.12.1811 i Vigsnæs.

Gift 2. gang med Marie Hansdatter, der kom fra Tårs på Lolland.
Trolovede 27.1.1812 i Tårs.
Viede 13.3.1812 i Vigsnæs.

Kilder:
Folketællinger 1787, 1801,