Cronberg familier i Danmark

  Forside > Familie O - Odense > 3. generation

 Forside

 Familie O  Odense
 1. generation
 2. generation
 3. generation
     O3.1 Anna Sophia Pauline
          Larsdatter Cronborg

     O3.3 Rasmus Larsen           Cronborg
     O3.5 Friderich Larsen           Cronborg
     O3.6 Jaocbine Janette           Larsdatter Cronborg
     O3.7 Jens Larsen           Cronborg

 4. generation
 5. generation

3. generation

O3.1  Anne Sophie Pauline Larsdatter Cronborg
Døbt 1, døbt 2 30.8.1792 i Vor Frelser, København, datter af Lars Rasmussen Cronborg (O3) og Friderica Louise Andreasdatter.

Gift 8.11.1820 i Holmen, København med styrmand Simon Danielsen Høffding, født 5.8.1793, døbt 1.9.1793 i Vor Frelser sogn, søn af brændevinsbrænder Poul Simonsen Høffding og Maren Poulsdatter.
Børn:
O3.1.1 Augusta Marie Louise Høffding, døbt 23.11.1823 i Vor Frue, København.
O3.1.2 Carl Simon Daniel Høffding, født 11.12.1824, døbt 4.4.1825 i Holmen, konfirmeret 29.4.1838 i Holmen. Ved konfirmationen boede han hos sin mor Smedens Gang 123.

Ved vielsen bor hun Gammel Strand nr. 158. Hendes bror Rasmus er hendes forlover. Simon og Rasmus er begge styrmænd. Tre år senere er hendes mand Simon skipper.

 


Anne Cronborgs underskrift 1831

Anne er til stede ved broren Friderichs skifte 13.10.1831. Da er hun enke.

Datteren Augusta Marie Louise er i 1834 i pleje hos Annes søster Jacobine Janette i Stege.

1840 og 1845 Anne og datteren bor sammen i Smedens Gang 123, stuen.
1850 bor hun på samme adresse, men datteren er død.

1860
Navn: Ane Høfding Køn: K
Alder: 68 Civilstand: E
Stilling i husstanden: Patient. Vartoulem Fødested: Kjøbenhavn
Kildehenvisning: Hovedliste trossamfund: Lutheran
Ejerens navn: Almindelig Hospital
Forhus/baghus: Forhus, 1. Sal W W
Kildekommentarer: Vartou
Kilde: FT-1860 Husstands-/familienr: 908
Adresse: Amaliegade Gadenr: Matr. No.126 & 28. Løbe No. 26
Sogn: Sankt Annæ Øster Kvarter Herred: København (Staden)
Amt: København Stednavn: Sankt Annæ Øster
Indtastningsnr: D9598 Løbenr.: 5010

Ane Høffding, Enke, Lem i Vartou, 67 år, døde 1.3.1860 af lungesvindsot på Alm. Hospital, begravet 6.3.1860 i Holmen.
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission.
Hvidebog. Dødsanmeldelse 3.6.1860.
Ane Sophie Pouline Høfding, Lem i Vartou, død 1.3.1860.


 

O3.3   Rasmus Larsen Cronborg
Født 14.2.1796 i Store Strandstræde, København, døbt 28.2.1796 i Sankt Nikolaj, søn af Lars Rasmussen Cronborg (O3) og Friderica Louise Andreasdatter.

Konfirmeret 18. søndag efter Trinitatis 1809 i Helligånd.

Waterskouten i København. Waterschoutsprotokol/ Forhyringsprotokol:
Forhyrings Contract 9.11.18131).
Han blev forhyret med Kaperbaaden Gesvindt som prisemester. Gagen var 2 1/3 rigsdaler om dagen. Liste 1.7.18141).
Han blev forhyret som matros med skonnerten Petronelle Elisabeth som skulle til Stettin. Gagen var 15 rigsdaler pr. måned.
Liste 18.10.18141).
Forhyret som matros med skibet Cicillia Magrethe som skulle til St Croix. Gagen var 60 rigsdaler for 3 måneder.
Liste 9.11.1820.
Han blev forhyret som bådsmand med fregatten Mericlian som skulle til Sankt Croix. Gagen var 54 rigsdaler for 3 måneder. Hans svoger Simon D. Høfding er oberstyrmand. De skal møde op 11.11.1820. hvilket er 3 dage efter Høfdings og Cronborgs søsters vielse.

Styrmand …1820 – 1834… i København.
Er forlover for søsteren Anna Sophia Pauline i 1820

Gift 14.1.1829 i Trinitatis med Karen Kirstine Michaelsen (O3.3X), født ca. 1798.
De bor Kaninlængden 80.
Usikker på dato og sogn da han ikke kaldes Cronborg her.
Børn:
O3.3.1 Hanssine Cronborg født ca. 1828

1834 Styrmand Cronborg bor Borgergade 140,2.Sal. Han er fraværende i koffardifart og der er ingen hjemmeboende børn.

Madame K. C. Cronborg boede2)
1834 Helsingørsgade 322
1835-1836 Borgergade 140
1837 Norgesgade 168
1838 Krystalgade 70

Ved morens skifte i 1838 er Rasmus Cronborg skibsfører fra Altona.
1840 kaptain Cronborg bor Magstræde 35, datteren Hanssine bor hjemme. Skriften er ret ulæselig og dårligt stavet.

Christine/Christiane blev indlagt 2.6.1840 og døde 19.8.1840 af kræft på Almindelig Hospital, begravet 25.8.1840 i Garnison.
Der er skifte efter hende i Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission, bo nr. 100
Forseglingsprotokol 21.8.1840 Behandlingsprotokol 10.11.1840, 12.11.1840 og 16.9.1841
Rasmus Kronborg kaldes også Kronberg og omtales dels som matros dels som skipper for en købmand i Altona ved navn Vinauch.
Hun boede i Sankt Annegade No 256, men de må også have haft en bolig i Altona hvor en del af hendes ejendele befandt sig.
Ved første behandlingssession mødte hendes søster (svigerinde) enken madame A. Høffding (O3.1), som også underskriver her.

Kilder:
Kraks Vejviser: 1834, 1835, 1836 1837 1838

Noter:
1) Fundet af Kristian Skak-Nielsen.
2) Se Kraks Vejviser.

Videre arbejde:
Check Nyboder husbøger i 1829.


 

O3.5   Friderich Larsen Cronborg
Født 8.1.1800 ved Gammel Strand, København, døbt 31.1.1800 i Sankt Nikolaj, søn af Lars Rasmussen Cronborg (O3) og Friderica Louise Andreasdatter.

Død 11.10.1831 på Almindeligt Hospital, boede Dybensgade 166 i København, begravet 17.10.1831 i Holmen.

Ved begravelsen var han snedkerfrimester.

Der blev holdt skifte efter ham 13.10.1831 (Københavns Skiftekommission. Forseglingsprotol. Sag nr. 1641). Han døde fattig og uden efterladte. Den eneste der var til stede ved skiftet var hans søster Anne.


 

O3.6   Jacobine Janette Larsdatter Cronborg
Født 10.9.1801, Gammel Strand, døbt 25.10.1801 i Sankt Nikolaj, København, datter af Lars Rasmussen Cronborg (O3) og Friderica Louise Andreasdatter.

Konfirmeret 1.10.1815 i Helligånd.

Gift 23.11.1823 i Vor Frue, København, med skipper i Stege Peder Olsen, født 5.10.1790, døbt 28.11.1790 i Stege, søn af Ole Jensen og Maren Rasmusdatter.
Børn:
O3.6.1 Annette Frideriche Louise Olsen, født 2.11. 1824 i Stege.
O3.6.2 Charlotte Amalia Olsen, født 21.4.1826 i Stege.
O3.6.3 Peder Ludvig Olsen, født 9.1.1829 i Stege, død 13.5.1829 i Stege.
O3.6.4 Peter Ludvig Olsen, født 7.4.1830 i Stege.
O3.6.5 Vilhelmine Jacobine Olsen, født 23.7.1832, døbt 12.9.1832 i Stege.
O3.6.6 Sophie Pauline Olsen, født 2.8.1834 i Stege.
O3.6.7 Rasmus Olsen, født 8.7.1837 i Grønsund, døbt 20.8.1837 i Fanefjord, konfirmeret 1851 i Stege.
O3.6.8 Augusta Marie Olsen, født 12.10.1841 i Stege.
O3.6.9 Thora Natalia Olsen, født 25.5.1844 og døbt 8.8.1844 i Stege, død 2.12.1844 og begravet 10.12.1844 i Stege.

Ved vielsen bor hun Fiolstræde 67. Hendes svoger skipper Simon Danielsen Høffding er hendes forlover.

Familien bor 1834-1850 i Vestergade 67 i Stege. Dog boede de ved Grønsund 1837-1838 hvor Peder Olsen var færgebestyrer.

1834 bor Jacobine Janettes mor Friderica Louise Andreasdatter og niece Augusta Louise Maria Høffding (O3.1.1) hos dem i Stege.

Jacobine Janette Cronborg døde i Stege 4.10.1848 og blev begravet 10.10.1848.

Peder Olsen døde 1.9.1850 i Stege, begravet 5.9.1850 i Stege.
Skifte: Stege Byfoged 30.4.1852 og 31.12.1852

Links:
Folketællinger 1840, 1845, 1850


 

O3.7   Jens Larsen Cronborg
Født 22.10.1803, Gammel Strand i København, døbt 6.11.1803 i Sankt Nikolaj, søn af Lars Rasmussen Cronborg (O3) og Friderica Louise Andreasdatter.

Konfirmeret efterår 1818 i Helligånd.

Skuespiller

Opholdt sig i Norge sandsynligvis i perioden 1840-1852

I Karl Mantzius: ”Min far og jeg”, Gyldendal 1919, står side 64-65:
Kristianias nye Teater, der aabnedes den 4. Okt. 1837, var en Art Stadteater, for saa vidt det var bygget af et Interessentskab og lededes af et Repræsentantskab og en Bestyrelse af Byens Borgere. Hverken blandt Repræsentanterne eller i Bestyrelsen var der en eneste Teaterfagmand. Den daglige sceniske Ledelse var derimod lagt i Hænderne paa tre danske Skuespillere Jørgensen, Nielsen og Cronborg.
Jens Larsen Cronborg f. 1807, deb. i Kristiania 1836, en ret dygtig og alvorlig Karakterskuespiller. Han gik i Halvtredserne tilbage til Danmark og var i ca. 10 Aar ved Folketheatret. Døde som Reservekontrolør v. d. kgl. Teater i 1870.

Gift 14.8.1839 i Frederiksberg kirke, København med Oline Frederikke Enger (O3.7X), født 15.2.1803, døbt 12.4.1803 i Frederikshald, Halden, Østfold, Norge, datter af Ole Enger og Johanne Fridericha Printz på Saugbanken. Hun havde en søn med angiven far handelsbetjent Christian Frederik Colbjørnsen Michelsen (O3.7XX).
Børn:
O3.7.S1 Frederik Vilhelm Michelsen, født 12.4.1837, døbt 10.10.1837 i Aker, Akershus, Oslo, Norge
O3.7.1 Louise Rasmine Cronborg, født 29.1.1840, døbt 3.6.1840 i Domkirken, Oslo, Norge
Blandt fadderne findes Skibscapitain Cronborg. Han kunne være Rasmus Larsen Cronborg (O3.3)
O3.7.2 Camilla Augusta Cronborg, født 30.12.1842, døbt 13.5.1843 i Domkirken, Oslo, Norge
O3.7.3 Johanne Henriette Wilhelmine Cronborg, født 24.10.1848, døbt 14.5.1849 i Domkirken, Oslo, Norge

Bopæl:
1860 Slotsgade
1862 Viktoriagade
1863 Viktoriagade 8 i København
1869 Amagertorv 12 (Politiets Mandtal)
1870 Amagertorv 12

1870 var Jens Larsen Cronborg logerende hos Johan Georg August Nancke på Amagertorv 12 (se MyHeritage) mens Frederikke Enger boede hos datteren Camilla Troensegaard i Absalonsgade.

Jens Larsen Cronborg døde i 9.12.1870, begravet 18.12.1870 i Helligånd.
Begravelsesprotokol nr. 3495 og nr. 3518.

Videre arbejde:
Frederik Vilhelm Michelsen (O3.7.S1). Se MyHeritage.
Hun betegnes jomfru ved vielsen?
Hun er ikke den Sophie Frederikke Enger der er begravet 11.12.1791 i Sankt Paul. Begravelsesprotokol 7234.
Der er ingen andre Enger i begravelsesprotokollen 1870-1891.