Cronberg familier i Danmark

  Forside > Familie A - Tryggevælde Mølle > 3. generation

Forside

 Familie A
 Tryggevælde Mølle  

 1. generation
 2. generation
 3. generation
     A1.1 Anne Marie Jørgensdatter Kirckmann
     A1.2 Jørgen Jørgensen Kirckmann
     A3.2 Jørgen Johansen Cronberg
     A3.3 Johan Christian Kraft Cronberg
     A3.7 Abelone Cronberg
     A4.S1 Kirsten Nielsdatter
 4. generation
 5. generation
 6. generation
 7. generation
 8. generation
 9. generation

3. generation

A1.1 Anne Marie Jørgensdatter Kirckmann

Født i Stensby Mølle, døbt i Kalvehave 1.11.1717, datter af Jørgen Clausen Kirckmann og Else Margrethe Cronberg (A1).

Ved hendes tante (farbrors kone) Anne Marie Gertsdatter Londemanns skifte i maj 1737 tjener hun på Nysø, lige nord for Præstø.

Gift 1. gang 5.7.1737 i Vordingborg med Christopher Ostermann, døbt 17.11.1709 i Vordingborg, søn af tobaksspinder Henrich Povelsen og Sophia Ostermann?.
Børn:
A1.1.1 Henrich Christophersen Ostermann, døbt 24.2.1738 i Toksværd
A1.1.2 Jørgen Ostermann, døbt 27.7.1740 i Toksværd.
A1.1.3 Hans Ostermann, døbt 7.4.1743 i Toksværd, begravet 24.1.1745 i Toksværd.
A1.1.4 Else Sophie Ostermann, døbt 19.8.1746 i Toksværd.
A1.1.5 Johann Ostermann, døbt 11.6.1751 i Toksværd.
A1.1.6 Johan Ostermann, døbt 29.11.1752 i Toksværd.

Sønnen Johann Ostermann (A1.1.5) er ganske sikkert død inden sønnen Johan Ostermann (A1.1.6) bliver født, men desværre mangler begravelser 1747-1758 i Toksværd kirkebog. Den sidste søn er også død tidligt da han ikke nævnes i farens skifte i 1753.

Christopher Ostermand var
Student fra Vordingborg 1728
Skoleholder i Køng kgl. Skole 1729-1736
Degn i Toksværd 1736-1753

Anne Marie Jørgensdatter Kirckmann er fadder ved dåb for broren Jørgen Jørgensen Kirckmanns (A1.2) børn i Kalvehave:
Hans Kirckmann 1742
Else Margrethe Kirckmann 1748

Christopher Ostermann døde 30.6.1753 i Toksværd (datoen står i skiftet).
Der er skifte efter ham i Hammer Herreds Provstis Skifteprotokol:
1.8.1753.
Arvinger ud over enken er børnene:
Henric, født 24.2.1738
Jørgen, født 27.7.1741
Else, født 19.8.1746
Afdødes bror Hans Jørgen Osterman, borger og porcelainshandler i København, afslog at være værge for børnene. I stedet udpegedes enkens bror Jørgen Kirchmann i Steensbye Mølle.
Enkens laugværge er Msr Lunddorph i Nestelsøe.
Msr. Hiort køber en del ved auktionen over indbo 17.9.1753.
6.12.1753. Afsluttende skiftesession.
Her omtales Msr Hiort som Ostermans eftermand, enkens forlovede og tilkommende ægtemand.

Gift 2. gang ca. 1753 i Toksværd med Johan Christopher Hiort, født ca. 1720, søn af residerende kapellan i Rudkøbing Henrich Hiort.
Børn:
A1.1.7 Abigael Hiort, døbt 21.10.1754 i Toksværd, konfirmeret 1769 i Toksværd.

Johan Christopher Hiort var
Student Frederiksborg 1742
Medhjælper hos kordegn Sørensen i Ringsted
Efterfølger til Ostermand som degn i Toksværd 1753-1780.

Johan Christopher Hiort var fadder ved Anne Marie Kirckmanns bror Jørgen Jørgensen Kirckmanns (A1.2) barn Claus Christian Kirckmanns dåb 22.2.1754 i Kalvehave

Anne Marie døde 30.3.1778, begravet 6.4.1778 i Toksværd.
Der er skifte efter hende i Hammer Herreds Provstis Skifteprotokol 9.4.1778.
Arvingerne ud over enkemanden var børnene:
Henrich Ostermann, borger og farver i Kallundborg
Jørgen Ostermann, kleinsmed i Køge
Else Sophie Ostermann, gift med Sr. Arnt Nyegaard, logerende på Orebygaard på Lolland
Jomfru Abigael Hiort, 24 år

Johan Christopher Hiort døde 20.4.1780.

Kilder:
Johs. C. Jessen: PRÆSTØ AMTS SKOLEHISTORIE INDTIL 1830
Anders Petersen: Sjællands Stifts Degnehistorie. Side 184.

 

----- Noget om Christopher Ostermann -----

Hans far tobaksspinder Henrich Povelsen blev Begravet 10.3.1714 i Vordingborg
skifte: Vordingborg Byfoged 1714

Hans mor Sophia Ostermann blev Begravet 11.3.1729 i Vordingborg
skifte: Vordingborg Byfoged 1729

Hans søskende:
Hans Jørgen døbt ?.4.1703 i Vordingborg
Anna Margareta døbt 8.7.1708 i Vordingborg

 

---------- Noget om Johan Christopher Hiort ----------

Gift 2. gang 17.6.1779 i Stege med Anne Catharina Jensdatter Hage, født ca. 1730, datter af Jens Jensen Hage og Martha Tesch.
Her kaldes han Johan Christopher Hiort.

Anne Cathrine Hage bor som enke i 1787 og 1801 i Stege, hvor hun har pension af den gejstlige enkekasse.

Den 6te Febr: blev Afg: Mad: Catrine Marie Sl: Hiort af Stege, begravet under Sang og Ringning Gm. 70 Aar døde den 1ste Febr:

Kilder:
Susanne Andersen: Indbyggere / familier i Stege Købstad på Møn i perioden 1787 - 1814 baseret på kirkebøgerne for Stege Sogn, Folketællingen 1787, 1801, 1834 samt diverse skifteprotokoller m.m.
Søg på Toxværd.

 

---------- Noget om Abigael Hiort ----------

1787 er hun husholderske hos kammerherre og ceremonimester Friderich Raben på Beldringe Gård.

Trolovet 10.7.1791 og gift 28.9.1791 i Beldringe med Frans Petersen, født ca. 1751, kusk hos geheimeråd Raben.

Videre arbejde:
Her kaldes hun Maria Abigael, men hun er døbt Abigael.

 

---------- Noget om Sjællands Stifts Degnehistorie ----------

Ud over glimrende oplysninger er der også nogle problematiske oplysninger i Anders Petersen: Sjællands Stifts Degnehistorie. Desværre er Toksværd kirkebog mangelfuld for perioden, så det er svært at kontrollere oplysningerne.

Det nævnes at Henrich Ostermann er død 30.6.1753. Begravelser for 1747-1758 mangler i Toksværd kirkebog. Ligeledes at Christopher Hjort indsættes som eftermand i 1753. Det nævnes at Anne Marie Kirckmann og Johan Christopher Hiort er gift i 1765. Vielser 1738-1773 mangler i Toksværd kirkebog. Det ville være usædvanligt, om enken ventede tolv år med at gifte sig med eftermanden. Desuden optræder Hiort som fadder for Anne Maries bror Jørgen Kirckmanns (A1.2) søn Claus Christian Kirckmann 27.2.1754 i Kalvehave. Så mon ikke de er gift 1753 eller 1754?

Der står at Johan Christopher Hiort giftede sig 2. gang 17.6.1770 i Stege med Anne Cathrine Jensdatter Hage. Det har jeg ikke kunnet finde i Stege kirkebog. Men det virker heller ikke sandsynligt, at han har giftet sig med kone nr. 2, otte år før kone nr. 1 døde. Ved Anne Marie Kirckmanns begravelse i Toksværd står i kirkebogen: ”1778 d: 6 Apr: bl:(blev) min Sl:(Salig) Koene Anna Maria Kirchman begraven cum Ceremonia – gl:(gammel) 65 Aar”. Ved grundig læsning i Stege kirkebog findes vielsen da også at være 17.6.1779.

Der står at Hiort døde 20.4.1780 og at eftermanden Henrik Petersen indsættes i 1780. Jeg har ikke kunnet finde begravelsen i Toksværd kirkebog selv om perioden er med. Mon han er død senere? Eller i et andet sogn?

 

 

A1.2 Jørgen Jørgensen Kirckmann

Født i Stensby Mølle, døbt i Kalvehave 1.11.1717, søn af Jørgen Clausen Kirckmann og Else Margrethe Cronberg (A1).

Vordingborg Årbog fortæller:
Han var trompeter i oberst Kalkreutz regiment i Vordingborg.

Fadder ved trompeter Frys søn Christians dåb 2.2.1737 i Vordingborg. Da er han selv trompeter i livkompagniet.

Hans morbror Jørgen Cronberg (A5) havde fæstet på Stensby Mølle, men døde og blev begravet 8.9.1737. Hans anden morbror Johan Henrich Cronberg (A3) havde kautioneret for sin bror og da der var et underskud på 168 rigsdaler, måtte han overtage fæstet. Johan Henrich havde i forvejen Hulemose Mølle, så det må have været for meget for ham. Det varede da også kun kort tid, før han fik Jørgen Jørgensen Kirckmann til at overtage Stensby Mølle. Jørgen Jørgensen Kirckmann overtog formelt fæstet på sin fædrene Mølle 3.9.1738. Her forblev han møller indtil sin død i 1758.
Kilde: Vordingborg Amtstuedistrikts Fæsteprotokol.

 


Forlover i 1741

 

16 dage efter at han overtog fæstet på Stensby Mølle blev han gift.

Gift 19.9.1738 i Vordingborg med Margrethe Hansdatter Krog (A1.2X).
Forlovere er Johan Henrich Cronberg (A3), brudgommens morbror, og møller i Nygårds Mølle Jørgen Jørgensen, brudens halvsøsters mand.
Børn:
A1.2.01 Else Margrethe Kirckmann, døbt 1.2.1739 i Kalvehave, begravet 27.11.1746 i Kalvehave.
A1.2.02 Hans Jørgen Kirckmann, døbt 26.7.1741 i Kalvehave, begravet 3.9.1741 i Kalvehave.
A1.2.03 Hans Kirckmann, døbt 18.11.1742 i Kalvehave
A1.2.04 Ingeborg Kirckmann, døbt 12.4.1744 i Kalvehave, begravet 18.6.1747 i Kalvehave
A1.2.05 Sidsel Cathrine Kirckmann, døbt 10.7.1746 i Kalvehave, begravet 4.12.1746 i Kalvehave.
A1.2.06 Jørgen Kirckmann, døbt 15.10.1747 i Kalvehave, begravet 22.10.1747 i Kalvehave.
A1.2.07 Else Margrethe Kirckmann, døbt 17.11.1748, begravet 5.1.1753 i Kalvehave
A1.2.08 Jørgen Kirckmann, døbt 21.10.1750 i Kalvehave, begravet 12.3.1755 i Kalvehave
A1.2.09 Claus Christian Kirckmann, døbt 27.2.1754 i Kalvehave, begravet 29.8.1756 i Kalvehave
A1.2.10 Ingeborg Margrethe Kirckmann, døbt 4.8.1756 i Kalvehave, begravet 12.3.1760 i Kalvehave.

Jørgen og Margrethe får 10 børn. Men det er kun børnene Hans og måske Else Margrethe der overlever barndommen.
Jeg har ikke kunnet finde datteren Else Margrethe Kirckmanns konfirmation i Kalvehave. Men det skyldes vel, at det er efter forældrenes død.

Margrethe Hansdatter Krog er fadder 21.8.1754 i Ørslev for skovridder Rafns søn Knud.

Jørgen Kirckmann er fadder 21.1.1748 i Vordingborg for gårdmand Mads Ibsen ?s af Bakkebølle datter Maren.

Jørgen Jørgensen Kirckmann døde på Stensby Mølle, begravet 29.3.1758 i Kalvehave.
Der er skifte efter ham i Vordingborg Rytterdistrikts Skifteprotokol 28.8.1758 og 15.9.1758.
Af skiftet fremgår det at kun børnene Hans og Ingeborg Margrethe lever. Formynder for børnene bliver sognedegn Sr. Christian Hiort i Toxværd.

Margrethe Hansdatter Krog blev gift 2. gang 8.11.1758 i Kalvehave med Lars Madsen (A3.7X) fra Hårlev Mølle, døbt 7.10.1731 i Karise, søn af møller på Tryggevælde Mølle Mads Jensen og Dorthe Marie Larsdatter.

Lars Madsen blev så møller på Stensby Mølle 1758 – 1764. Han kaldes også Lars Møller.
Kilde: Vordingborg Amtstuedistrikts Fæsteprotokol No. 188/No. 184.

Margrethe Hansdatter Krog døde i Stensby Mølle og blev begravet 11.1.1760 i Kalvehave.

Da Margrethe Hansdatter Krog blev begravet i 1760, kaldes hun Madame Kirckmann, så Lars Madsen har åbenbart ikke haft samme betydning som Jørgen Jørgensen Kirckmann.

Lars Madsen blev gift 2. gang med Jørgen Jørgensen Kirckmanns kusine Abelone Cronberg (A3.7). I hendes afsnit kan læses mere om Lars Madsen.

Videre arbejde:
I Vordingborg Rytterdistrikts Birk. Navneregister til skøde- og panteprotokol nævnes Jørgen Kirckmann en gang.
I Vordingborg Rytterdistrikts Birk. Navneregister til skøde- og panteprotokol nævnes Lars Madsen fire gange.

 

---------- Noget om Margrethe Hansdatter Krog ----------

Hun er sandsynligvis den Margrethe Hansdatter Krog der er født 1722 i Ornebjerg, Kastrup sogn, datter af den velhavende rytterbonde og skovfoged Hans Hansen Krog og Ingeborg Christiansdatter. En af fadderne ved dåben i Kastrup er Johan Henrich Cronberg (A3) fra Hulemose Mølle.

Ingeborg Christiansdatter er søster til møller Hans Christiansen i Lundby Mølle.

Hans Hansen Krog og Ingeborg Christiansdatter havde en søn Jacob Hansen Krog, der blev møller i Grumløse Mølle, Udby sogn.

Ved farens skifte i 1731 var Margrethe Hansdatter Krog hos sin halvsøster Bodil Hansdatter, gift med møller Jørgen Jørgensen (Lund) i Nygårds Mølle. Det fremgår af skiftet at Johan Henrich Cronberg (A3) har lånt 138 rigsdaler og 4 mark 11.9.1729 af Hans Hansen Krog.

Hun bliver trolovet? 5.5.1738 i Vordingborg til Børge Jørgensen. Brylluppet bliver ikke til noget. I kirkebogen står: ”brudgommen løb væk om natten”! Men hun bliver gift med Jørgen Jørgensen Kirckmann 19.9.1738 som beskrevet ovenfor.

Tak til Lars Skovvang Larsen for oplysninger om Margrethe Hansdatter Krogs familie.

 

 

 

A3.2 Jørgen Johansen Cronberg

Født 1724 sandsynligvis i Hulemose Mølle, døbt 12.11.1724 i Vordingborg, søn af Johan Henrich Cronberg (A3) og Inger Margrethe Johansdatter Kraft.
Han blev båret af Anna Møllers, Sageby Mølle (hun var gift med Christian Hansen, Citzel Hansdatters bror. Citzel Hansdatter var barnet Jørgens mormor).
Han kaldes flere steder Jørgen Johan Cronberg.

Student 1745 fra Vordingborg Latinskole. Se Historiske Efterretninger om Vordingborg Latinskole side 11.
Immatrikuleret ved Københavns Universitet 31.7.1745
Studerede sprog og videnskaber
Baccalaur 1750 fra Københavns Universitet

Gift 15.10.1749 i Ladegården, København med Sophia Magdalena Rauch, døbt 14.10.1723 i Sankt Petri, København, datter af hoftrompeter Axel Frederich Rauch og Magdalena Dorothea.
Børn:
A3.2.1 Johan Christian Kraft Cronberg, født i Store Kongensgade, døbt 30.3. 1751 i Sankt Nikolai, København.
A3.2.2 Frideric Albreth Cronberg, født i Store Grønnegade, døbt 22.8.1752 i Sankt Nikolai, København, begravet 26.1.1759 i Sankt Olai, Helsingør.
A3.2.3 Sidsel Cathrine Cronberg, født i Store Grønnegade, døbt 18.5.1754 i Sankt Nikolai, København.
A3.2.4 Axel Frideric Rauch Cronberg, født i Christen Bernikovsstræde, døbt 24.1.1756 i Sankt Nikolai, København.
A3.2.5 Peder Hersleb Cronberg, døbt 6.11.1757 i Sankt Olai, Helsingør
A3.2.6 Friederich Albert Cronberg, døbt 21.12.1759 i Sankt Olai, Helsingør

Han forsendte adskillige unge Mennesker til Universitetet iblandt hvilke Dr. Bildsøes Søn var, udi hvis Huus han nød meget godt.

Informator, skoleholder 1750-1757 i København.

Familien flytter til Helsingør i 1757, hvor Jørgen bliver kantor og hører ved 5. klasse på Helsingør Lærde Skole.

Han har udgivet følgende bøger:
1749 Kjøbh:
Anvisning til konverserekonsten, eller til den såkaldte Conduite, nest en klog Faders Formanings-skrivelser til sin Søn, om en honet Opførsel, af Tydsk paa Dansk oversatt.
1756 Kbh:
Vocabularium latino danicum Phædri eller en liden Ordbog over 73 af de korteste og letteste Fabler af Phædro.
1757 Hafniæ:
Janua lingvæ Latinæ, in usum privatum filiorum methodo discursiva a parente horis subcsecivis Helsingoranis reserata. Curam errata typographica alias propter locorum distantiam forsan irreptura corrigendi benigne in se recipiente Laur. Petri Møller.

Sophia Magdalena Rauch blev begravet 2.9.1761 i Sankt Olai, Helsingør

31.7.1765 blev han magister fra Københavns Universitet.

Jørgen Johansen Cronberg døde 20.5.1773 i Helsingør og blev begravet 26.5.1773 i Sankt Olai, Helsingør. Der er skifte efter ham 20.5.1773. Der er intet at arve i boet.

 

 

 

A3.3 Johan Christian Kraft Cronberg

Født i Hulemose Mølle, døbt 4.5.1727 i Vordingborg, søn af Johan Henrich Cronberg (A3) og Inger Margrethe Johansdatter Kraft.
Han har kun fået navnene Johan Christian ved dåben, men er vel nok opkaldt efter sin morfar Johan Kraft. Hvornår han begynder at bruge navnet Kraft vides ikke, men det er set første gang da han var laugværge i 1782 og senere i folketællingen fra 1787 og hans skifte 1790-1798.

Hans første kendte ansættelse …1747-1748… er hos amtsforvalter Andreas Teilmann (1699-1772) i Vordingborg.
Der arbejder han, da han er fadder i Ørslev i 1747 ved Cisse Cathrine Jørgensdatters (B2.3) dåb.

Han er fadder 14.7.1748 i Vordingborg ved ?foged Johan Grønnings søn Johan Peters dåb.
Han er fadder sammen med amtsforvalter Andreas Teilmann 6.11.1748 i Vordingborg ved Peder Hansen Høys søn Rasmus dåb.

Anden kendte ansættelse 1751-1761 er som fuldmægtig. Først hos skifteforvalter, kancelliråd og regimentsskriver Wosemoese. Senere hos skifteforvalter, regimentsskriver, kancelli- og justitsråd Johannes Bertelsen Monrad (1710-1775) på Nykøbing slot i Nykøbing Falster.
I perioden underskriver han ofte på deres vegne i Nykøbing Falsters Rytterdistrikts Skifteprotokol.
6.8.1751, 6.8.1751, ..., 31.1.1761.

Johan Cristian Cronbergs underskrift i 1751
fra Nykøbing Falsters Rytterdistrikts Skifteprotokol

 

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1.8.1759:
Jørgen Nielsen, møller på Nørre Alslev Mølle (tidligere møllersvend på Hulemose Mølle) låner 830 rigsdaler af Johan Christian Cronberg, Fuldmægtig hos Velædle og ? Hr Cancellie Raad og Regimentskriver Monradt paa Nyekiøbings Slott.

Nykøbing Falster Byfoged. Skøde- og panteprotokol:
11.8.1759, Rasmus Andersens Til Sr Cronberg udgiven Pandte Obligation paa Capital 34 rigsdaler. Her står: ædle Sr Johan Cronberg fuldmægtig hos Velædle og Velbyrdige Hl Cancellie Raad og Regiment skriver Monrad paa Nyekiøbings Slott.

I 1760 er han fadder sammen med Monrad i Idestrup ved Nykøbing Falster.

Måske er han den Johan Cronberg der 22.6.1760 nævnes i Vordingborg Ligbærerlavs protokol, som medlem af Brandlavet. Men han bor tilsyneladende i Nykøbing Falster! Det kunne også være hans far, men han bor i Hulemose og er oppe i årene. Jeg kender ikke andre mulige.

31.3.1761 er han fadder i Kalvehave for søsteren Abelone Cronbergs datter Johanne Margrethe Larsdatters (A3.7.1) og han bor på Falster.

Af brandtaxationen for Nykøbing Falster 1761 fremgår at han ejer et hus i Bastebroe Stædet. Det består af 4 fag og er vurderet til 80 rigsdaler. Huset har han udlejet til skomager Rasmus Andersen.

Nykøbing Falster Byfoged. Justitsprotokol:
Johan Cronberg fører sag via prokurator Kierulf mod Rasmus Andersen Skomager. 28.8.1758 nr. 5, 4.9.1758 nr. 2, 18.9.1758 nr. 3, 2.10.1758 nr. 4, 9.10.1758 nr. 1, 16.10.1758 nr. 3, 27.11.1758 nr. 1 og dom. Her står: Monsr Cronberg paa Nyekjøbings Slott.
Johan Cronberg fører sag via prokurator Hans Toft mod Petter From og Rasmus Andersen Skomager. 8.6.1761, 15.6.1761 nr. 10 og 11, 22.6.1761 nr. 10 og 11, 20.7.1761 nr. 1 og 2 og Domme.

 

Model af Nykøbing Slot. Danske Museer Online
Slottet blev solgt til nedrivning 1767

 

Tredje kendte ansættelse er som skifteforvalter ved Frydendal Gods 1762-1763.
Fundet af Kristian Skak-Nielsen.
Johan Christian Cronberg underskriver eller nævnes i Frydendal Skifteprotokol på følgende datoer: 18.1.1762, 20.1.1762, 26.1.1762, 29.1.1762, 3.2.1762, 3.2.1762 side 36 og 37, ukendt dato 2 steder på side 30, 4.2.1762, 4.2.1762, 4.2.1762, 6.4.1762, 6.9.1762, 6.9.1762, ..., 3.3.1763 side 88 og 89, 25.7.1763 side 88 og 89.
Han fører også fæsteprotokollen.

Nykøbing Falster Byfoged. Justitsprotokol:
Johan Cronberg fører sag via prokurator Hans Toft mod chirurgus Sr. Varchou. 25.1.1762 nr. 2, 1.2.1762 nr. 2, 8.2.1762 nr. 2 og 15.2.1762 nr. 4.

Skøde- og panteprotokol for Vordingborg Søndre Birk 3.11.1763.
Hans far Johan Hendrik Cronberg (A3) låner 1000 rigsdaler af Lars Nielsen i Haarløv, som han paa mine vejne har paataget sig at ubetale til Velbaarne Hl. Etas Raad Sederfeld i Kiøbenhavn, ..., de Tvende Reverser eller Skadesløs Breve af Dato 30te May 1761. Som af mig og min Sviger Søn Lars Madsen af Steensbye Mølle er udgivet til bemelte Hr. Etas Raad de Sederfeld for min Søn Johan Cronberg..
Etatsråd Bartholomæus de Cederfeld (1715-1783) var 1762-1765 ejer af Frydendal Gods hvor Johan Christian Cronberg var skifteforvalter. Han var 1771-1783 amtmand over Kalundborg, Sæbygård, Dragsholm og Holbæk amter fra hvilket sidste han afskedigedes 1781. Han var søn af herredsfoged i Nørre Rangstrup herred Lorents Bertelsen (1684-1752) og Anna Cathrine Monrad (1680-1757).
Møller i Stensby Mølle Lars Madsen var gift med datteren Abelone Cronberg (A3.7).
Kromand og møller på Hårlev Mølle Lars Nielsen var Lars Madsens stedfar (se Abelone Cronberg (A3.7)).

Fjerde kendte beskæftigelse er som fæstemøller på Hulemose Mølle 1764-1774.

Af Fæsteprotokollen for Vordingborg Amtstue fremgår at Johan Christian 5.10.1764 overtager fæstet af Hulemose Vandmølle, som faren Johan Henrich Cronberg formedelst alderdom og svaghed afstår.

I løbet af 1760’erne mens han boede i Nykøbing Falster påførte han sig og sin far stor gæld. I 1761 måtte han udstede panteobligation til justitsråd Monradt på 500 rd. som han forøgede med 200 rd. da han overtog fæstet på møllen i 1764.

I 1763 blev det bestemt at ryttergodset skulle sælges. Måske har han tænkt at jo dårligere møllen var vedligeholdt jo billigere kunne den købes. Måske var han bedre til papir og pen. I hvert fald lod han Hulemose forfalde både ude og inde.

Skøde- og panteprotokol for Vordingborg Søndre Birk:
9.10.1766 Han låner 200 rigsdaler af Johannes Bertelsen Monradt cancellie raad og regimentskriver paa falster.
Det nævnes at han har et lån hos cammerraad og amtsforvalter Teilmann paa 350 rigsdaler.
20.1.1769 Panteobligationen på 200 rigsdaler til J. B. Monradt udslettes og er mortificeret. Det fremgår dog at pengene er betalt 21.10.1767. Underskrevet af Monradt Nykøbing.

30.4.1772 stævnede regimentsskriver Jacobsen ham for rytterdistriktets birketing for forsømmelighed og restancer. Han lovede bod og bedring, men da han alligevel intet foretog sig sommeren igennem blev han den 17.9. fradømt fæstet. Johan Christian var dog ikke sådan at slippe af med. Han var dygtig til at føre sager og anlagde contra sager. Han fik trukket det i to år men den 28.9.1774 overgik Hulemose Mølle fra at være fæste mølle under kongens gods til fri ejendom. Den første ejer var teglmester Jacob Wimmer fra Vordingborg.
Se Fæsteprotokollen for Vordingborg Amtstuedistrikt 14.9.1774

Han opnåede dog, at hans gamle far slap for at flytte fra Møllen. Faren døde vinteren 1773-74.

Om en af hans sager fortæller Præstø Årbog følgende:

"Johan Christian Cronberg anvendte megen tid, de sidste år han var i møllen, med at møde i retten. En sag, karakteristisk for tiden, verserede for retten vinteren 73 - 74 imod en professionel hestetyv, en ældre mand ved navn Niels Holm, der i længere tid havde haft station i Hulemose Mølle. I Juni 72 kom han en dag ridende til Hulemose på en gammel lysebrun hest; han opgav, at han handlede med heste og kom fra København. Han fik foreløbig lov at blive i møllen, hvorfra han foretog ture rundt i Sydsjælland, og vendte gerne tilbage med forskellige heste. Han handlede eller byttede også med Cronberg eller naboer, f. eks. Ole Munck i vintersbølle. Hestene, han medbragte fra sine ture, havde han gående i møllerens indelukke, “Holtet”, men mellem hø- og kornhøst 73, red han bort med 4 af Cronbergs heste, og stjal i Vordingborg Morten feldbereders 2 sorte heste, og med dette kobbel red han ad Holbæk til. Hestene blev dels solgt, dels deponeret på vejen. Han blev imidlertid grebet ved Kongsdal, hvor han havde en af hestene gående hos en bonde, og ført til arresten i Holbæk. Derefter blev han transporteret til Vordingborg, hvor han sad et års tid, til dommen faldt. Alle hestene, han havde handlet med og bragt til Hulemose, var stjålne. I forhøret anførte Holm at Cronbergs heste havde han bortført, for at skjule dem for dennes kreditorer.

Et par tilbyttede, af Holm stjålne heste, kom Cronberg af med på følgende måde: Til Hulemose er en dejlig have, der ligger lunt og med hæld mod syd, og allerede 1710 nævnes frugt- og humlehaven, som en af møllens herligheder, og i Cronbergs tid må der have været en betydelig frugtavl, for i efteråret 73 sendte han Jochum Weinreich og en dreng, Niels Ziegersen, med 2 vogne, hver forspændt med 3 heste, til København med frugt. Da de på vejen bedede i Broby, opdagede nogle bønder, at der blandt hestene var en, der var blevet dem frastjålet, og de spændte den fra og tog den med sig. For ikke at komme derigennem på hjemvejen, kørte Jochum en anden vej hjem, men det gik ham ikke bedre her, for da de holdt i Fakse, gentog forestillingen sig, og der blev atter fratagen en stjålen hest, så i stedet for med 6, vendte de hjem med 4 heste. Det var ikke kostbare heste, Cronberg havde, for de 4 heste, Niels Holm havde stjålet fra ham, vurderedes kun fra 8 mark til 2 rdl. stykket."

Salget af Vordingborg Rytterdistrikt
Side 72:
Det separate gods
Hulemose mølle:
Der er faldet dom over mølleren Cronberg i Hulemose mølle, hvorefter han skal betale de restancer, han har pådraget sig, og desuden det påviste byggefæld. Samtidig er han fradømt sit fæstebrev, og teglmester Wimmer er indskrevet som fæster på denne mølle. Imidlertid har Cronberg declareret appel, og såfremt en påanke fra hans side skulle føre til, at en højere ret skulle afgive kendelse om, at hans fæste skal stå ved magt, så må køberen uden påanke affinde sig dermed. I modsat fald er teglmester Wimmer berettiget til fæste på møllen.
Se også side 77.

Ukendt ansættelse og opholdssted 1774-1778

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 12.12.1775:
Cassations Paategning af en til Sr: Johan Cronberg af Mølleren Jørgen Nielsen i Nørre Alslev udgiven Pante Obligation paa Capital 830 Rd: datr: 1ste Augsti 1759 .
Det fremgår at Cronberg 11.6.1761 har lånt 500 rigsdaler af salig justitsråd Monradt. Heraf er der betalt 5% i rente indtil 11.6.1763 og ikke siden. Med renters rente bliver gælden over 830 rigsdaler. For at betrygge kreditor har han overdraget til Salig justitsråd Monradt 31.8.1763 nærværende Pante Obligation på 830 rigsdaler af 1.8.1759.
Desuden har Cronberg 19.11.1764 lånt 200 rigsdaler, hvoraf der aldrig er betalt renter.
Møller Jørgen Nielsen har aldrig betalt den mindste skilling. Monradts arvinger accepterer et beløb på 100 rigsdaler hvorefter panteobligationen udslettes.

Tilsyneladende forsvinder Johan Christian Cronberg fra Hulemose og Vordingborg efter salget af møllen i 1774. Men efter at have samlet oplysninger om mange Cronberger er jeg overbevist om at det er ham der dukker op senere på Løvegård Gods.
Jeg har følgende argumenter:
De hedder begge Johan Christian Cronberg.
De er begge født 1727.
De har begge samme slags arbejde. Ham fra Vordingborg er først ansat hos Amtsforvalter Teylman i Vordingborg. Senere fuldmægtig hos regimentsskriveren kancelli- og justitsråd Monradt på Nykøbing slot. Ham fra Løve Gods er fuldmægtig og forvalter på godset hos kammerherre von Holstein.
Begge er ugifte.

Femte kendte ansættelse er som fuldmægtig og forvalter ved Løvegård og gods fra 1778.
Godset ejes af kammerherre Christian Friderich von Holstein fra 1778 til 1788.

Løve Herred. Skøde og panteprotokol
6.1.1779
Han er vitterlighedsvidne ved skøde udstedt af Christen Hansen Franco til kammerherre og oberst Christian Frederich von Holstein.
8.1.1781, ...

22.4.1782 i Holbæk Amt Konceptskifter ved skiftet efter procurator Hans Staal i Løve er Sr. Cronberg laugværge for enken Agnete Margrethe Paasche og deres børn. Her underskriver han sig J.C.K.Cronberg. Fundet af Vibeke Carøe.

I folketællingen 1787 Holbæk Amt, Gierslev sogn, Løve By, Løvegård deler præsten beboerne op i to familier:

1. familie består af:
Christian Friderich von Holstein, 66 år, Ugift, Proprietarius, Kammerherre, Obrist a la Suite af Cavalleriet, Eyer af Løvegaard og Gods, har havt Penge 92 Rd qvartaliter
Johann Christian Kraft Cronberg, 50 år, Ugift, Fuldmægtig, og Forvalter ved Godset
Peter Gomer, 20 år, Ugift, Tiener

2. familie består af:
Niels Gram, 52 år, Gift, Manden, Forpagter paa Løvegaard
Magrethe Hedevig Fogh, 34 år, Gift, hands Kone
Lars Gram, 10 år, Ugift, Deres Søn
Hans Gram, 9 år, Ugift, Deres Søn
Johanna Dorthea Gram, 6 år, Ugift, Deres Datter
Andrea Christiana Gram, 5 år, Ugift, Deres Datter
Christian Friderich Gram, 4 år, Ugift, Deres Søn
Detlew Gram, 3 år, Ugift, Deres Søn
Henriette Bartholine Gram, 2 år, Ugift, Deres Datter
Charlotte Amalia Gram, 1 år, Ugift, Deres Datter
Niels Knudsen, 33 år, Gift, Ladefoged, Konen opholder sig uden Sognet
Christen Hansen, 57 år, Gift, Rygter, Konen boer uden Sognet
Hans Christensen, 27 år, Gift, Stald Karl, Konen er uden Sognet
Peder Christiansen, 15 år, Ugift, Dreng
Magrethe Michelsdatter, 32 år, Ugift, Amme
Kirsten Nielsdatter, 22 år, Ugift, Barne Pige
Karen Larsdatter, 24 år, Ugift, Kokke Pige
Lisbeth Nielsdatter, 30 år, Ugift, Malke Pige
Zidse Hansdatter, 24 år, Ugift, Malke Pige

I alt 22 personer.

Cronbergs alder er 60 år, men er transkriberet til 50. Når man ser på originalen til folketællingen kan man godt blive i tvivl om der står 50 eller 60.

I wikipedia nævnes at gården overtages af Frederik C. Plum i 1788. Kammerherre Holstein forlader sognet. Cronberg får logi på Lille Løvegård. Han får leveret mad af enken Anna Pedersdatter, som bor i et markhus på Løvegård Gods. Han er stadig ansat af kammerherre Holstein, til hvem han indrapporterer om Holsteins løbende sager ved Løve Herreds Tingsret. Desuden har han tilsyn med Holsteins resterende ejendomme, nemlig et par gårde ved Løve og nogle huse i Flinterup.

Hans død
I 1790 blev Cronberg syg med feber og brystsvaghed og rejste derfor en uge inde i marts måned til Kalundborg, for at være i nærheden af læge og apotek. Han må være redet på sin hest, for blandt regningerne i skiftet findes udgift til opstaldning og blandt hans få ejendele han har fået med til logiet var en ridepisk.Han indlogerede sig hos købmand Hans Baastrup i Cordil gaden nr. 161. Der døde han 10.4.1790 klokken 6 om morgenen. Han blev begravet 13.4.1790 i Kalundborg Vor Frue.

Samme dag han døde møder skifteretten op og registrerer hans ejendele. De bliver solgt ved auktion 15. april i Kalundborg. Hans ejendele på Lille Løvegård bliver solgt ved auktion 16.2.1791. Desuden havde han et chatol opbevaret hos murermester Jens Bløes i Bredgade i Slagelse. Det blev solgt ved auktion i Slagelse 19.2.1791. Detaljerne om hans sidste tid fremgår af de mange dokumenter til skiftesagen. Sagen består af i alt 56 beskrevne sider. I Kalundborg skifteret har man intet kendskab til Cronberg. Derfor skriver man til præsten Joachim Frederich Phister i Gierslev sogn. Han svarer og får endda uddybet svaret om Cronbergs levned fra skoleholder i Løve By Christopher Svella. Men svarene omhandler kun tiden på Løvegård og Lille Løvegård.

Skifteretten får i 1798 forlydender om at Cronberg har slægtninge, efterlyser dem i De Berlingske Tidender, men finder aldrig nogen. Efter at regningerne er betalte er der nu heller ikke noget tilbage i boet. Vi ved at hans søskende er døde. Men at han har to nevøer, nemlig hans navne fælle Johan Christian Kraft Cronberg A3.2.1 som er skoleholder i Gunslev på Falster og Axel Frideric Rauch Cronberg A3.2.4 som er degn i Vejlby på Fyn.

I skiftedokumentet fra hans dødsdag kaldes han Jens Cronberg, ved begravelsen Jens Christensen Cronberg, men i senere skiftedokumenter kaldes han Johan Christian Kraft Cronberg. At han først kaldes Jens eller Jens Christensen Cronberg må skyldes at skifte kommissionen og præsten kun kender hans initialer J. C. Cronberg.

Faktisk havde han en slægtning i Kalundborg. Her boede nemlig hans kusine Anne Marie Jørgensdatter Kirckmanns (A1.1) søn handelsmand Henrich Christophersen Ostermann (A1.1.1). Han boede i 1787 i Cordilgaden nr. 148, så der har han nok også boet i 1790.

Hans skifte:
Holbæk Amt. Konceptskifter, D56, 10.4.1790.
Kalundborg Byfoged. Skifteprotokol. 10.4.1790. Pag 55.
Holbæk Amt Skifteprotokol for Kalundborg, Dragsholm og Sæbygårds Amter 28.12.1790 side 2 og 20.5.1805 side 145


 

 

A3.7 Abelone Cronberg
Født i Hulemose Mølle, døbt 25.4.1742 i Vordingborg, datter af Johan Henrich Cronberg (A3) og Inger Margrethe Johansdatter Kraft.

Da Abelone bliver gift første gang i 1760 bor hun sandsynligvis hjemme i Hulemose Mølle. Vordingborg kirkebog 1756-1781 mangler så det har ikke været muligt at finde hendes vielse.

Gift 1. gang 1760 sandsynligvis i Vordingborg med møller i Stensby Mølle Lars Madsen (A3.7X), døbt 7.10.1731 i Karise, søn af møller på Tryggevælde Mølle Mads Jensen og Dorthe Marie Larsdatter. Lars Madsen var enkemand efter Margrethe Krog, som før ham var gift med Abelones fætter Jørgen Jørgensen Kirchman (A1.2).
Børn:
A3.7.1 Johanne Margrethe Larsdatter, født i Stensby Mølle, døbt 31.3.1761 i Kalvehave, begravet 20.5.1761 i Kalvehave.
A3.7.2 Dorthe Margrethe Larsdatter, født i Stensby Mølle, døbt 17.3.1762 i Kalvehave, begravet 8.2.1764 i Kalvehave.

Ved dåben i Kalvehave 1761 bærer Lars Madsens mor Dorthe Marie Larsdatter fra Hårlev Mølle barnet, Abelones far og hendes bror Johan Christian Cronberg er faddere.

Lars Madsen blev begravet 4.11.1764 i Kalvehave.

Møns Herred Skøde- og panteprotokol 13.5.1765:
Læst efterskrevne Skiøde, Rasmus Stub paa Baagøe tilhørende, paa 3/5 Parter i Baagøe Veyermølle:
Apelone Cronberg Sl: Laurs Madsens Efterleverske i Steensbye Mølle i Kallehauge Sogn sælger 3/5 dels parten i Baagøe Mølle til Sognefoged Rasmus Knudsen Stub for 360 rigsdaler. Dateret Steensbye Mølle d: 24de Oct: 1764. Underskrevet af A: Cronberg. I Laugværgens absence underskreven Enkens Broder J: Cronberg. Paa egne og mine 2de Svogeres Vegne underskreven C: Nielsen.
Fuld transskription kan læses på Kopi Nr. 59 og 60.

Gift 2. gang 14.12.1767 i Kalvehave med Otto Christian Jacobsen (A3.7Y), født ca.1741, søn af møller på Mern Mølle Jacob Hansen og Maren Jacobsdatter
Børn:
A3.7.3 Jacob Ottosen, født i Stensby Mølle, døbt 1.6.1768 i Kalvehave

Otto Christian Jacobsen overtager fæstet af Mern Mølle fra sin far i efteråret 1766. Men da han bliver gift med Abelone i 1767 flytter han til Stensby Mølle. Fæstet af Mern Mølle bliver overtaget af svogeren Johan Bærent Petersen, som er gift med hans søster Anne Margrethe Jacobsdatter.
Kilde: Vordingborg Amtstuedistrikts Fæsteprotokol: 25.11.1766, 25.8.1767 (2 stk.).

 


Otto Christian Jacobsens underskrift
i fæsteprotokollen 1767

 

8.5.1771 Langebechs Præstegaard Oeder:
O. Jacobsen, er boende i Steensbye Mølle, har Steensbye Fæste Mølle, 30 år, er i 1. ægteskab.
Hustru, 28 år, er i 2. ægteskab.

Vordingborg Amtstue fæsteprotokol 17.8.1771:
Mads Svogerslef fæster Stensby Mølle i Kalvehave sogn, som Otte Jacobsen ikke kunne forblive på pga. store skatterestancer, mølleværkets store forfaldenhed og ellers aparte gæld samt slette omstændigheder. Mads Svogerslev skal selv sætte mølleværket i behørig stand på egen bekostning men endog svare til restancen med videre.

I skiftet 5.5.1775 efter Hans Christensen Krog, møller i Grumløse Mølle, står i en debitor liste:
"1766: Steensbye Mølle, Laurs Madsens enke, er død, blev gift med Otto som boede i Steensb: Mølle, 2blandings Korn 4 rigsdaler, 4 skilling og ? Byg 4 rigsdaler - 8 rigsdaler, 4 skilling"

Abelone er altså død før 5.5.1775, men jeg har ikke kunnet finde hendes begravelse i Kalvehave. Det sidste jeg ved om hende er at hun lever ved Oeders tælling i 8.5.1771. Hvis de har boet hos hans søster og svoger (Anne Margrethe Jacobsdatter og Johan Bærent Petersen) i Mern Mølle er der ingen kirkebog før 1814.

Hverken Abelone eller Otto er faddere i Kalvehave i perioden 1771 til 1775.

Da han er fadder 11.2.1776 (Dom: 6gesima) i Kalvehave kaldes han Otto møllersvend fra Langebæk.

Møllersvend Otto Christian Jacobsen bliver gift 2. gang 1.10.1777 i Langebæk Mølle i Kalvehave med Anna Pauline Hauballe, døbt 6.1.1742 i Greve, datter af Thomas Hauballe.

Han er altså møllersvend i Længebæk Mølle 1776-1777.

Se også "Noget om Otto Christian Jacobsen" nedenfor.

 

---------- Noget om Lars Madsen/Møller (A3.7X) ----------

Døbt 7.10.1731 i Karise, søn af møller på Tryggevælde Mølle Mads Jensen (se nedenfor) og Dorthe Marie Larsdatter.

Lars voksede op på Tryggevælde Vandmølle, der hvor Abelones farfar Jurgen Cronenberg (A) var møller 1694-1696.

1741 døde hans far Mads Jensen.
1745 blev hans mor gift 2. gang med borger og købmand fra Køge Lars Nielsen.
1753 solgte Lars Nielsen Tryggevælde Vandmølle.
1754 flyttede de til Hårlev Mølle.

Gift 1. gang 6.10.1757 i Ørslev med enken Johanne Hansdatter Schade, født ca. 1722, datter af Hans Christensen Schade, præst i Sværdborg.
Børn:
Dødfødt pige, begravet 28.4.1758 i Udby.

Johanne Hansdatter Schade døde på Grumløse Mølle, 14 dage efter at have født, begravet 17.5.1758 i Udby.
Der er skifte efter hende i Vordingborg-Tryggevælde Amters Konceptskifteprotokol 12.5.1758 og 29.6.1758

 


Lars Madsens underskrift
i skifteprotokollen 1758

 

Johanne Hansdatter Schade var enke efter mølleren på Grumløse Mølle i Udby Jacob Hansen Krog, så Lars Madsen var 1757-1758 møller der.

1758 blev Lars Madsen gift 2. gang med Margrethe Hansdatter Krog, enke efter Abelones fætter, møller på Stensby Mølle, Jørgen Jørgensen Kirckmann (A1.2). Så derefter bliver han møller på Stensby Mølle.
1760 Margrethe Hansdatter Krog dør i Stensby Mølle
1760 Lars Madsen bliver gift 3. gang med Abelone Cronberg.
1764 dør Lars Madsen på Stensby Mølle.

Tak til Frode Pedersen, Bjæverskov, for oplysninger om Lars Madsens forældre.
Tak til Trine Stürup for oplysninger om Johanne Hansdatter Schade.

 

---------- Noget om Johanne Hansdatter Schade ----------

Født ca. 1722, datter af Hans Christensen Schade, præst i Sværdborg 1713 – 1729 og Maren Nielsdatter.

Hendes far Hans Christensen Schade døde 11.2.1729 i Sværdborg.

Hendes mor Maren Nielsdatter bliver gift 2. gang 10.5.1730 i Øster Egesborg med Peder Andersen Eeg, døbt 6.8.1702 i Korsør, præst i Øster Egesborg 1729-1743.

Eegs forældre er gift 22.8.1695 i Korsør.

Peder Andersen Eeg døde 17.5.1743, 41 år gammel, begravet 24.5.1743 i kirken i Øster Egesborg.

Johanne Hansdatter Schade blev trolovet 8.7.1745 og gift 1. gang 11.7.1745 i Øster Egesborg med Hans Jacobsen Krag fra Ammendrup i Allerslev. Han bliver møller på Tubæks Mølle i Skibinge på et tidspunkt mellem 1750 og 1753.
Børn:
• Cathrine Margrethe Hansdatter, født i Ammendrup, døbt 6.4.1746 i Allerslev.
• Hans Schade, født i Ammendrup, døbt 17.4.1748 i Allerslev, død i Ammendrup, begravet 19.12.1749 i Allerslev.
• Marie Cathrine Hansdatter, født i Tubæks Mølle, døbt 21.9.1753 i Skibinge. (som svogeren Eskild Holm, klokker i Skelskør tog sig af)

Hans Jacobsen Krag døde 3.5.1754 om morgenen i Tubæks Mølle, begravet 9.5.1754 i Skibinge.

Gift 2. gang 4.10.1754 i Skibinge med Jacob Hansen Krog, møller på Grumløse Mølle i Udby sogn. Forlover for ham var hans svoger Jørgen Jørgensen Kirckmann (A1.2).
Børn:
• Hans Jacobsen Krog, født på Grumløse Mølle, døbt 27.7.1755 i Udby.
Jørgen Jørgensen Kirckmanns (A1.2) kone Margrethe Hansdatter Krog bar ham.

Jacob Hansen Krog døde på Grumløse Mølle og blev begravet 15.12.1756 i Udby.
Der er skifte efter ham i Vordingborg-Tryggevælde Amters Konceptskifteprotokol 20.6.1757, 20.10.1757 og 13.3.1758. I alt 11 sider.
Hans svoger Jørgen Jørgensen Kirckmann (A1.2) var værge for den umyndige søn Hans Jacobsen Krog.

Gift 3. gang 1757 med Lars Madsen. Se ovenfor.

Tak til Trine Stürup for oplysninger om Johanne Hansdatter Schade.

 

---------- Noget om Mads Jensen/Møller ----------

Født ca. 1686

Mads Jensen/Møller var møller på Tryggevælde Mølle.

Gift med Dorthe Marie Larsdatter, født ca. 1698
Børn:
• Giertrud Marie døbt skærtorsdag 1717 i Karise, begravet Dom: 23 p Trin 1719
• Karen døbt dom 23 post Trin 1718 i Karise, begravet Dom 24 p Trin 1719
• Anne Margrethe døbt dom 24 post Trin 1720 i Karise
• Giertrud Marie døbt dom 19 post Trin 1722 i Karise
• Kathrine døbt dom: 3 post Pasc: 1725 i Karise, begravet 24.7.1726 i Karise
• Kathrine døbt dom 19 post Trin: 1727 i Karise
• Maria Elisabeth døbt dom 22 post Trin: 1729 i Karise
• Lars Madsen, døbt 17.10.1731 i Karise (Se ovenfor)

Datteren Anne Margrethe Madsdatter blev gift 14.12.1736 i Karise med Søren Nielsen , møller i Juellinge. Han blev efter hendes død gift med Anne Kirstine Cronberg (1700.36)

Mads Jensen/Møller blev begravet 18.7.1741 i Karise.
Der er skifte efter ham i Vordingborg-Tryggevælde Amters Skifteprotokol.

Datteren Gjertrud Marie Madsdatter blev gift 1742 i Karise med Hans Larsen, møller på Lille Mølle i Store Heddinge

Dorthe Marie Larsdatter blev gift påny 26.11.1745 på Tryggevælde Mølle med borger i Køge Lars Nielsen.

 

---------- Noget om Lars Nielsen ----------

Født ca. 1716

Borger og Købmand i Køge

Gift 1745 i Karise med Dorthe Marie Larsdatter enke på Tryggevælde Vandmølle efter Mads Jensen/Møller (se ovenfor).
1753 sælger han Tryggevælde Vandmølle.
1754 kromand og møller på Hårlev Mølle.
1763 Lars Nielsen låner 1000 rigsdaler til Abelone Cronbergs far Johan Henrich Cronberg (A3) på Hulemose Mølle.
1770 køber han Agersø og Omø.
1774 forlader han Agersøgård? efter et bondeoprør mod ham, han slår sig ned i Skælskør som rentier.
1781 Dorthe Marie Larsdatter dør i Skælskør.
1781 han gifter sig 2. gang i Vemmetofte med Augusta Juliana Grandjean, født ca. 1743
1798 han dør i Skælskør.
1818 Augusta Juliane Grandjean dør i Skælskør.

Tak til Frode Pedersen, Bjæverskov, for oplysninger om Lars Nielsen.

Litteratur: S. P. Jensen: Episoder i en bondeslægts historie.

 

---------- Noget om Otto Christian Jacobsen (A3.7Y) ----------

Født ca.1741, søn af møller på Mern Mølle Jacob Hansen og Maren Jacobsdatter

Gift 1. gang 14.12.1767 i Kalvehave med Abelone Cronberg (A3.7), født i Hulemose Mølle, døbt 25.4.1742 i Vordingborg, datter af Johan Henrich Cronberg (A3) og Inger Margrethe Johansdatter Kraft. Abelone Cronberg var enke efter Lars Madsen
Børn:
A3.7.3 Jacob Ottosen, født i Stensby Mølle, døbt 1.6.1768 i Kalvehave

Otto Christian Jacobsens mor Maren Jacobsdatter var søster til Peder Jacobsen. Peder Jacobsens sidste kone Anne Margretha Pedersdatter blev gift anden gang med Abelone Cronbergs fætter Jørgen Jørgensen Kirckmanns søn Hans Jørgensen Kirckmann (A1.2.3).

Otto Christian Jacobsen overtager fæstet af Mern Mølle fra sin far i efteråret 1766. Men da han bliver gift med Abelone i 1767 flytter han til Stensby Mølle. Fæstet af Mern Mølle bliver overtaget af svogeren Johan Bærent Petersen, som er gift med hans søster Anne Margrethe Jacobsdatter.

Ryttergodset bliver solgt i 1774 og dermed også Stensby Mølle

Da han er fadder 11.2.1776 (Dom: 6gesima) i Kalvehave kaldes han Otto møllersvend fra Langebæk.

Møllersvend Otto Christian Jacobsen bliver gift 2. gang 1.10.1777 i Langebæk Mølle i Kalvehave med Anna Pauline Hauballe, døbt 6.1.1742 i Greve, datter af Thomas Hauballe.
(Den 27. april 1770: Andreas Møller og jomfru Karen Havballe af Langebæk Mølle vies i Kalvehave.)

Han er altså møllersvend i Langebæk Mølle 1776-1777.

I 1777 vendte Otto Christian tilbage til Mern Mølle. Måske skyldes det at hans søster Anne Margrethe Jacobsdatter er død. I hvert fald er hendes mand Johan Bærndt Petersen gift for anden gang, da han får døbt sønnen Peder Jacob 28.5.1780 i Langebæk.

I 1787 er Otto Christian og Anna Pauline stadig møller par i Mern, mens Johan Bærndt Petersen er møller på Frenderup Mølle på Møn.

Anna Pauline Hauballe døde i 1798 i Mern.

I 1801 bor Otto i Mern som enkemand med 2 tjenestefolk. Møllen er nedlagt.

Otto Christian Jacobsen blev gift 3. gang 28.9.1804 i Jungshoved med Ane Margrethe Elisabeth Bang.

Mern kirkebog begynder først 1814, så der er flere ting, det ikke har været muligt at finde.

Tak til Lars Skovvang Larsen for oplysninger om Otto Christian Jacobsen og hans to sidste hustruer.


 

A4.S1 Kirsten Nielsdatter

Døbt 27.2.1718 i Bårse, datter af Niels Madsen (A4X) og Anne Christensdatter. I perioden 1726-ca. 1732 var Catharina Jørgensdatter Cronberg (A4) hendes stedmor.

Kirsten Nielsdatter er fadder for Johan Caspar Cronbergs (B1) datter Inger Cathrine ved dåben i Kalvehave 30.5.1734. Da tjener eller bor hun på Tærø.

Trolovet 23.4.1738 og gift 25.6.1738 i Kalvehave med Morten Boesen, rytterbonde i Viemose.
Ved trolovelsen tjener hun i Langebæk Mølle. Møllen er muligvis Johan Caspar Cronbergs (B1) Le Smedie.
Børn:
• Boe Mortensen, døbt ?.?.1739 i Kalvehave.
• Anna Mortensdatter, døbt 24 p. Trin 1741 i Kalvehave.
• Sidsel Mortensdatter døbt 1744 i Kalvehave.
• Peder Mortensen døbt 1747 i Kalvehave
• Cathrine Marie Mortensdatter døbt 1750 i Kalvehave
• Lisbeth Mortensdatter døbt 1753 i Kalvehave.

Kirsten Nielsdatter blev begravet 12.7.1772 i Kalvehave.