Cronberg familier i Danmark

  Forside > Familie A - Tryggevælde Mølle > 5. generation

Forside

Familie A
 Tryggevælde Mølle  

 1. generation
 2. generation
 3. generation
 4. generation
 5. generation
    A3.2.4.1 Johan Henrich
          Cronberg

    A3.2.4.2 Nicoline Georgine
          Friderike Cronberg

    A3.2.4.3 Jørgen Johan
          Cronberg

    A3.2.4.5 Franciska       Hieronyma Cronberg
    A3.2.4.6 Hans Rudolph           Cronberg

 6. generation
 7. generation
 8. generation
 9. generation

5. generation

 

A3.2.4.1  Johan Henrich Cronberg
døbt 1.11.1785 i Vejlby, søn af Axel Frideric Rauch Cronberg (A3.2.4) og Marie Elisabeth Tørsting.

Seminarist fra Brahetrolleborg 1805.
Skoleholder i Gelsted 20.11.1806.

Gift 3.1.1807 i Gelsted med Anne Marie Cathrine Jørgensdatter, født 22.1.1781 i Gelsted, datter af den foregående skoleholder i Gelsted Jørgen Rasmussen (1739 – 29.10.1806) og Øllegaard Erichsdatter Bøye (1756 – 13.7.1833)
Børn:
A3.2.4.1.1 Jørgen Henrichsen Cronberg, født 18.11.1807 i Gelsted
A3.2.4.1.2 Marie Elisabeth Cronberg, født 8.7.1809 i Gelsted Skole
A3.2.4.1.3 Frederikke Cronberg. født 30.12.1811 i Gelsted Skole
A3.2.4.1.4 Rasmine Cronberg, født 6.4.1823 i Røjle Tårup Skole

Ved en vielse i Gelsted 5.3.1836 står at han har vaccineret bruden i 1813.

Han blev forflyttet til Røjle-Tårup skole i Vejlby sogn i november 1813. Den stilling havde han til 1856.

 


Han har her underskrevet folketællingen for Røjle Tårup i 1834

Han flytter fra skolen til gården Virkelyst i Røjle mellem 1845 og 1850 men er stadig lærer. Han har ansat et par tjenestekarle og en pige.

I 1860 betegnes han som gårdmand og pensionist.

I L. Vestens bog Slægten Winter fra Tislund i Sønderjylland, side 128 står:
"En Broder til Franciska Cronberg var den som Organist og Koncertgiver kendte Lærer i Røjle i Vejlby Sogn Johan Henrik Cronberg, der senere købte Gaarden „Virkelyst“ ved Strib."

Anne Marie Cathrine Jørgensdatter døde 29.7.1863 i Vejlby

Johan Henrich Cronberg døde 14.12.1866 på gården Virkelyst i Røjle i Vejlby sogn.

Kilder:
Skifteregister for Larvik Byfoged 10.5.1811
K.BANG MIKKELSEN: DEGNE OG SKOLEHOLDERE samt kateketer, klokkere og organister i Fyns stift indtil 1814, side 52.

 

 

A3.2.4.2 Nicoline Georgine Friderike Cronberg
døbt 4.6.1788 i Vejlby, datter af Axel Frideric Rauch Cronberg (A3.2.4) og Marie Elisabeth Tørsting.

Gift 13.11.1824 i Vejlby med Christian Pedersen, født ca. 1792 i Kavslunde.
Han var husmand og væver i Vejlby.

De fik ingen børn, men havde Nicolines niece Marie Elisabeth Cronberg (A3.2.4.6.2) i pleje ved folketællingen 1840 til hun dør 15 år gammel 6.12.1849 af halssyge. Sandsynligvis er Marie Elisabeth kommet i pleje hos dem, da hendes mor døde i 1836. Da var hun 2 år gammel.

Marie Elisabeths bror Frederik Ludvig Cronberg (A3.2.4.6.1) arbejdede hos dem som væver fra maj 1845 til maj 1847.

Nicolines mor Marie Elisabeth Tørsting boede også hos dem i mere end ti år indtil hun døde i 1843.

Det ser ud til at Nicoline og Christian har holdt niecen Caroline Christine Winthers (A3.2.4.5.1) bryllup, for hun blev viet i Vejlby 1846 og Christian Pedersen og Frederik Ludvig Cronberg er forlovere.

Christian Pedersen døde 8.1.1868 i Vejlby.

Nicoline boede hos nevøen Hans Henrik Cronberg (A3.2.4.6.3) ved folketællingen i 1870 og til sin død i 1873. Måske var det omvendt, at nevøen boede hos hende efter hendes mands død i 1868. I hvert fald boede de sammen i Vejlby.

Nicoline døde 30.12.1873 i Vejlby.

 

 

A3.2.4.3  Jørgen Johan Cronberg
døbt 19.11.1790 i Vejlby, søn af Axel Frideric Rauch Cronberg (A3.2.4) og Marie Elisabeth Tørsting.

Købmandskarl hos købmand Dreyer i Assens i 1812

Han får borgerskab som købmand i Assens 1.7.1817.
Han er købmand i Assens  til sin død i 1871.

I 1834 og derefter har han en husholderske Caroline Kirstine Marie Høyer. De får en søn i 1837 og to måneder inden de får en datter i 1844 bliver de gift.

Gift 2.2.1844 i Assens med Caroline Kirstine Marie Høyer ( A3.2.4.3X), født 19.6.1803 i Ørholm, datter af Morten Høyer Skov 1764 – 1836 og Anne Margrethe Hintze 1776 – 1814. Morten Høyer Skov var møller i Ørholm, kromand i Frederiksdal, møller på Frederiksborg Slotsmølle, møller på Østre Mølle i Magleby på Møn og til sidst gårdejer på den fædrene gård Bjerndrupgård i Stepping sogn sydvest for Christiansfeld. Læs mere om familien Høyer på Peder Højers hjemmeside og Hannes Slægt.
Børn:
A3.2.4.3.1 Frederich Martin Cronberg, født 31.3.1837 i Assens.
A3.2.4.3.2 Axeline Marie Margrethe Cronberg, født 1.4.1844 i Assens.

Jørgen Johan Cronberg døde 25.10.1871 og blev begravet 1.11.1871 i Assens

Caroline bor alene på kvisten i forhuset Ny Adelgade 114 i 1880. Boligen ejes af fattigvæsenet som hun også forsørges af.

Caroline Kirstine Marie Høyer døde 9.3.1883 og blev begravet 13.3.1883 i Assens

De blev begge 80 år gamle.

Links:
Folketællinger: 1845

 

 

A3.2.4.5  Franciska Hieronyma Cronberg
Døbt 31.10.1794 i Vejlby, datter af Axel Frideric Rauch Cronberg (A3.2.4) og Marie Elisabeth Tørsting.

Konfirmeret påske 1809 i Vejlby.

Hun bærer et barn Ane Kirstine ved dets dåb 22.8.1813 i Gamborg.
Tak til Michael EneRiis for oplysningen.

12.11.1822 flytter hun fra Billeshauge, hvor hun har tjent i et halvt år, til Vejle, hvor hun tjener hos enkefrue oberstinde Pogwisch.
31.10.1823 flytter hun fra Vejle til Hindevad, da hun skal giftes.

Gift 31.10.1823 i Vejlby med enkemand Hans Terkildsen Winther, født 12.4.1784 i Tirslund ved Haderslev, søn af gårdmand Terkel Pedersen Winther og Bodil Madsdatter.
Hans Terkildsen Winther er skoleholder i Hindevad 1812 – 1844. Hindevad ligger i Hårslev sogn.
Børn:
A3.2.4.5.1 Caroline Kristine Winther, født 19.9.1824 i Hårslev.

Hans Terkildsen Winther dør 14.3.1844 i Hårslev.

Franciska bor som enke alene i sit hus i Hindevad resten af livet og lever af pensionen efter manden. Dog bor hun hos datteren og svigersønnen i Tørresø i en kort periode efter 1.2.1860 til hun dør.

Franciska Hieronyma Cronberg døde 26.9.1861 i Tørresø, begravet 2.10.1861 i Krogsbølle.

Links:
Folketællinger: 1845
K.BANG MIKKELSEN: DEGNE OG SKOLEHOLDERE samt kateketer, klokkere og organister i Fyns stift indtil 1814, side 72.

 

---------- Noget om Hans Terkildsen Winther ----------

Seminarist 1805 fra Skårup som en af de første.
1805 lærer ved borgerskolen i Bogense,
1808 lærer ved Lahns Stiftelse i Odense,
1812 skoleholder i Hindevad og kirkesanger i Hårslev.
Tak til Michael EneRiis for disse oplysninger.

Hans Terkildsen Winther blev gift 1. gang 30.7.1813 i Hårslev med Caroline Christine Lautrup, født 13.3.1786 i Tyrstrup præstegård, datter af Johan Christian Lautrup og Salome Christophersdatter Sass.
Børn:
A3.2.4.5.S1 Anna Salome Elisabeth Winther, født 20.5.1814 i Hindevad Skole
• Christiane Wilhelmine Winther, født 9.3.1816, død 1.2.1817
• Johanne Kristiane Winther, født 30.8.1817, død 31.8.1817
• Kristiane Boline Winther, født 23.11.1819, død 2.12.1819
A3.2.4.5.S2 Johan Christian Lautrup Winther, født 18.5.1822 i Hindevad Skole

Caroline Christine Lautrup døde 25.4.1823 i Hindevad Skole.

Links:
L. Vesten: Slægten Winter fra Tislund i Sønderjylland, side 124-129.

 

 

A3.2.4.6   Hans Rudolph Cronberg
døbt 22.9.1797 i Vejlby, søn af Axel Frideric Rauch Cronberg (A3.2.4) og Marie Elisabeth Tørsting.

Hans Rudolph var husmand og væver i Kavslunde.

Gift 1. gang 1.5.1826 i Kavslunde med Anne Marie Hansdatter, født 2.10.1800 i Kavslunde, datter af Husmand Hans Pedersen i Kavslunde og Friderica Louise Sørensdatter.
Børn:
A3.2.4.6.1 Frederik Ludvig Cronberg, født 3.3.1827 i Kavslunde
A3.2.4.6.2 Marie Elisabeth Cronberg, født 10.9.1834 i Kavslunde

Anne Marie Hansdatter døde 17.6.1836 i Kavslunde

Gift 2. gang 16.12.1836 i Rorslev med Abelone Hansdatter, født 31.5.1804 i Blanke Mark, Rorslev, datter af Husmand i Blanke, Hans Nielsen og Karen Larsdatter.
Børn:
A3.2.4.6.3 Hans Henrik Cronberg, født 15.6.1840 i Kavslunde
A3.2.4.6.4 Ane Marie Cronberg, født 19.12.1846 i Kavslunde

Abelone Hansdatter døde 20.2.1847 i Kavslunde

Gift 3. gang 29.10.1847 i Kavslunde med Birthe Rasmusdatter, født 28.8.1803 i Gamborg, datter af Bondemand Rasmus Hansen og Anna Juelsdatter.

I Middelfart Avis 9.4.1864 kunne læses følgende annonce:
Under Bombardementet paa Fredericia er fra undertegnede ved Flytning bortkommen en sort Koffert, et Vaar med Sengetøj og en Blikkjedel m. m. som godhedsfuldt bedes afleveret til Væver Rudolph Cronberg i Causlunde, mod Belønning af Sadelmager Jensens Kone fra Fredericia

Hans Rudolph Cronberg døde 18.8.1869 i Kavslunde

Birthe Rasmusdatter døde 27.10.1879 i Kavslunde.