Cronberg familier i Danmark

  Forside > Familie A - Tryggevælde Mølle > 4. generation

Forside

 Familie A
 Tryggevælde Mølle  

 1. generation
 2. generation
 3. generation
 4. generation
     A1.1.1 Henrich
     Christophersen Ostermann

     A1.2.03 Hans
     Jørgensen Kirckmann

     A3.2.1 Johan Christian
     Kraft Cronberg

     A3.2.3 Sidsel Cahthrine
     Cronberg

     A3.2.4 Axel Frideric
     Rauch Cronberg

     A3.2.5 Peder Hersleb
     Cronberg

     A3.2.6 Friderich Albert
     Rauch Cronberg

 5. generation
 6. generation
 7. generation
 8. generation
 9. generation

4. generation

A1.1.1 Henrich Christophersen Ostermann

Døbt 24.2.1738 i Toksværd, søn af Anne Marie Jørgensdatter Kirckmann (A1.1) og Christopher Ostermann.

1769-1774 farver i Frederiksberggade i København.
1777-1800 farver og handelsmand i Cordilgade 148 i Kalundborg.

Gift 1. gang 27.10.1769 i Vor Frue i København med enken Ellen Cathrine Bøgvad, født ca. 1747.
Børn:
• Edele Cathrine Nicoline Ostermann, døbt 15.3.1771 i Vor Frue i København, begravet 18.10.1796 i Kalundborg Vor Frue.
• Anders Vaargod Ostermann, døbt 26.3.1772 i Vor Frue i København
• Christopher Ostermann, døbt 29.11.1773 i Vor Frue i København
• Engel Cathrine Ostermann, født 6.4.1777, døbt 13.4.1777 i Kalundborg Vor Frue

Ellen Cathrine Bøgvad døde 28.4.1777, begravet 2.5.1777 i Kalundborg Vor Frue.

Gift 2. gang 27.3.1778 i Ugerløse med Kirstine Nielsdatter Dyrlund, døbt 25.7.1752 i Kirke Hvalsø, datter af Niels Christophersen Dyrlund og Maren Christensdatter.
Børn:
• Niels Christopher Dyrlund Ostermann, døbt 3.2.1779 i Kalundborg Vor Frue
• Else Marie Ostermann, døbt 19.11.1780 i Ugerløse.
• Jens Christen Ostermann, døbt 1.11.1786 i Kalundborg Vor Frue

I 1787 boede børnene Niels Christopher og Else Marie hos deres mormor Maren Christensdatter, som var kroholder i Ugerløse. Ugerløse ligger ca. 6 km sydøst for Kalundborg.

 


Forlover i Kalundborg 1790

 

Henrich Christophersen Ostermanns mors fætter Johan Christian Kraft Cronberg (A3.3) logerede hos købmand Hans Baastrup i Cordilgade nr. 161, da han var syg og døde i 1790. Om de kendte hinanden vides ikke.

Henrich Christophersen Ostermann døde 20.6.1800, begravet 28.6.1800 i Kalundborg Vor Frue. Han omtales som ”En af Byens eligerede Mænd”, hvilket nok betyder at han har siddet i byrådet.

Hans kone Kirstine Dyrlund drev forretningen videre indtil i hvert fald 1834. Mellem 1834 og 1840 blev forretningen overtaget af købmand Rasmus Bache, men hun blev selv boende på adressen indtil sin død.

I 1801 bor sønnen Jens Christen hos sin mor i Kalundborg og datteren Else Marie bor hos sin moster Inger Kirstine Dyrlund, som sammen med sin mand Søren Schmidt har Ugerløse Kro.

Kirstine Dyrlund døde 23.9.1841, begravet 29.9.1841 i Kalundborg Vor Frue

Se mere om Kirstine Dyrlunds familie på Ole Thyge Plannthins website.

 

---------- Noget om Ellen Cathrine Bøgvad ----------

Gift 1. gang med farver Anders Vorgod Fischer
Børn:
• Karen Egerda Fischer, døbt 17.1.1768 i Vor Frue i København

Anders Vorgod Fischer var farver i Frederiksberggade i København.


 

 

A1.2.03 Hans Jørgensen Kirckmann

Døbt 18.11.1742 i Kalvehave, søn af Jørgen Jørgensen Kirckmann (A1.2) og Margrethe Hansdatter Krog.

Konfirmeret 1758 i Kalvehave.

Gift 21.12.1764 i Allerslev med enken Anne Margretha Pedersdatter, født ca. 1743, datter af Peder Hansen i Everdrup.
Børn:
A1.2.03.1 Jørgen Peter Kirckmann, døbt 1.4.1765 i Allerslev, begravet 1.12.1765 i Kalvehave
A1.2.03.2 Margaretha Sophie Kirckmann, døbt 9.11.1766 i Kalvehave
A1.2.03.3 Jørgen Peder Kirckmann, døbt 25.11.1768 i Kalvehave
A1.2.03.4 Jacob Kirckmann, døbt 26.9.1772 i Stege.

14.8.1765 fæster Hans Kirckmann en gård i Stensby.
Kilde: Vordingborg Amtstuedistrikts Fæsteprotokol.

6.2.1767 fæster Povel Olsen af Vestenbæk halvdelen af Hans Kirchmanns hus i Stensby.
Kilde: Vordingborg Amtstuedistrikts Fæsteprotokol.

23.1.1769 fæster Christian Agat Koch det hus i Viemose som Hans Kirckmann afstår.
Kilde: Vordingborg Amtstuedistrikts Fæsteprotokol.

 


Underskrift i fæsteprotokollen 1767

 

Hans Jørgensen Kirckmann er consumtionsbetjent i Stege i 1771. Se Oeder. søg på Navn: Hans Kirchman

I skiftet 1775 efter Hans Christensen Krog, møller i Grumløse Mølle, står i en debitor liste: "Steensbye, Hans Kirchmann, nu i Steege paa Møen, 13 rigsdaler og 2 skilling"

 

---------- Noget om Anne Margretha Pedersdatter ----------

Gift 1. gang med skytte ved Jungshoved Gods Peder Jacobsen, født ca 1709.
Ingen børn.

Peder Jacobsen boede og døde i Kragevig og blev begravet 12.8.1763 i Allerslev.

Peder Jacobsen var af møllerfamilie. Af hans skifte 16.3.1764 fremgår om hans søskende:
Hans Jacobsen var møller på Tubæk Mølle
Marcus Jacobsen var møller på Kragerup Mølle
Maren Jacobsdatter var gift med Jacob Hansen, møller i Mern Mølle. De var forældre til Otto Christian Jacobsen, som blev gift med Hans Jørgensen Kirckmanns fars kusine Abelone Cronberg (A3.7).

Peder Jacobsens skifte kan ses hos Lars Skovvang Larsen.


 

 

A3.2.1 Johan Christian Kraft Cronberg

Født i Store Kongensgade, døbt 30.3. 1751 i Sankt Nikolai, København, søn af Jørgen Johansen Cronberg (A3.2) og Sophia Magdalena Rauch. Han må være opkaldt efter sin farmors far og bror Johan Kraft og Christian Kraft.

Flyttede med familien til Helsingør i 1757
Student fra Helsingør Lærde Skole 1772, immatrikuleret på Københavns Universitet samme år. Hans far døde 1773 i Helsingør

Skoleholder i Gunslev på Nordfalster 1774-1812
Ved bispevisitatserne bemærkedes, at han katekiserede: 1789 ganske vel, 1792 ikke ilde, 1795 temmeligen, 1798 ikke ilde, 1801 nogenledes, 1805 elendigt, religion nogenlunde, læsning gyseligt.

Gift 1. gang 28.9.1774 i Nørre Alslev med Anne Kirstine Svendsdatter, født ca. 1727.

De opretter fælles testamente i 1780. Se Danske Kancelli, 3. Departement Navnekartotek til Danske Kancellis Testamenter.

Anne Kirstine Svendsdatter døde 10.5.1795 i Gunslev.

 


Underskrift på broren Peters skifte 1796

 

Trolovet 2. gang 18.7.1795 og gift 7.8.1795 i Kippinge med enken Mette Sophie Krog, døbt 6.8.1749 i Nykøbing, datter af skoleholder i Torkilstrup Niels Krog og Karen Nielsdatter Svingelberg.

Mette Sophie Krog døde 23.2.1812 i Gunslev.
Der er skifte efter hende i Falsters Nørre Herreds Provsti Skifteprotokoller 3.3.1812. Arvinger er ud over ægtemanden hendes søsters to sønner med afg: skolelærer Larsen i Clodskov: Conrad Larsen og Niels Larsenius Larsen i Nykjøbing.

Af Falsters Birks Skøde og Panteprotokol 2.1.1813 fremgår: Jeg underskrevne Morten Christiansen, Eyer af Waalse Mølle paa Falster tilstaar hermed og witterliggører at være skyldig til forrige Skolelærer men nu Pentionist Hr Christian Kraft Kronberg i Gunsløv den Summa 1000 rigsdaler skriver Ettusinde Rigsdaler D: C: som han mig laant og forstrakt haver, Saa paa ? bemeldte Hr Christian Kraft Cronberg kan være og blive fuldkommen forsikkret forbemeldte Capital 1000 rigsdaler med Renter, pantsætter ieg ham og Arvinger med 1ste Prioritet Rettighed min tilhørende Eyendoms Veyrmølle Waalse Mølle Kaldet med dens Indventarium af staaende og løbende Redskaber ....

Af Falsters Birks Realregister 1800-1857 fremgår at Degneboligen sælges 26.4.1815 for 760 rigsdaler "og imod at Degnen Cronberg for Livstid beholder Boepæl og Hauge".

Johan Christian Kraft Cronberg døde 2.8.1820 i Vålse Mølle, begravet 5.8.1820 i Vålse.

Han boede altså ikke i degneboligen i Gunslev, men hos møller Christian Jørgensen og Karen Troelsdatter i Vålse Mølle på Nordfalster.

I skiftet Falsters Nørre Herreds Provsti Skifteprotokoller 4.9.1820 står at møller Christian Jørgensen var beslægtet med afdøde, men intet om hvordan. Afdøde havde på sit sygeleje 30.7.1820 mundtligt i to vidners overværelse indsat mølleren til testamentarisk arving af hans samtlige efterladenskaber. Mølleren havde ingen oplysning om den afdødes familie, kun at afdøde, såvidt han vidste, skulle have nogle brødre børn på Fyn, hvilket blev bekræftet af nogle breve, som befandt sig blandt afdødes papirer. Sagen afgøres ved et efterfølgende møde 30.4.1821 hvor møller Christian Jørgensen har fået en godkendelse af den mundtlige testamentering af arven til ham.

Vi ved, at han havde familie. Nemlig broren Axel Frideric Rauch Cronbergs (A3.2.4) fem børn på Fyn.

Hvordan mølleren Christian Jørgensen skulle være beslægtet med Johan Cristian Kraft Cronberg er ikke opklaret. Men det kunne være gennem en af Johan Cristian Kraft Cronbergs to koner eller gennem broren Peder Hersleb Cronbergs (A3.2.5) kone. Måske kunne det være gennem møller Christian Jørgensens kone Karen Troelsdatter?

Kilder:
ALFRED LARSEN: LOLLAND - FALSTERS DEGNE OG SKOLEHOLDERE
Folketællinger: 1787, 1801,

 

---------- Noget om Mette Sophie Krog ----------

Hun er sandsynligvis den Mette Sophie Krog der er husholderske hos kancelliråd Jens Michelsen Beck på Gentoftegård i Gentofte i 1787. Gentoftegård lå i det, der nu hedder Mitchellsstræde.

Mette Sophie Krog blev gift 1. gang 6.6.1788 i Kippinge med Otto Overbye, født 1739, skoleholder først i Vålse og senere i Vester Kippinge.

Otto Overbye blev begravet 29.9.1794 i Kippinge.


 

 

A3.2.3 Sidsel Cathrine Cronberg

Født i Store Grønnegade, døbt 18.5.1754 i Sankt Nikolai, København, datter af Jørgen Johansen Cronberg (A3.2) og Sophia Magdalena Rauch.

Flyttede med familien til Helsingør i 1757

Cecilie Catherine Cronberg blev indlagt på Det Kongelige Frederiks Hospital i København 2.11.1791 kl. 4 1/4 om eftermiddagen, hvor hun døde af tæring 10.11.1791. Sygeprotokol

Begravet 12.11.1791 fra Sankt Nikolaj på Assistens Kirkegård.
Frederiks Hospital lå i Bredgade og blev i 1910 til Rigshospitalet. Da hun kom på hospitalet boede hun hos skomager Olof Thonberg og hans kone Else Olsdatter i Lille Regnegade 136.

Der er skifte (Forseglingsprotokol. Se no. 4699) efter hende 16.11.1791 hvor alle hendes fire levende brødre nævnes. Hun benævnes ugift fruentimmer. Broren Frederich Albert Cronberg (A3.2.6) er til stede ved skiftet. Der er intet i boet at arve.

Videre arbejde: Hun er ikke fundet i 1787.


 

 

A3.2.4 Axel Frideric Rauch Cronberg

Født i Christen Bernikovsstræde i København, døbt 24.1.1756 i Sankt Nikolai, opkaldt efter sin morfar Axel Friderich Rauch. Forældre er Jørgen Johansen Cronberg (A3.2) og Sophia Magdalena Rauch.

Flyttede med familien til Helsingør i 1757
Student fra Helsingør Lærde Skole 1773, immatrikuleret på Københavns Universitet samme år. Hans far døde 1773 i Helsingør

Indsat som degn i Vejlby Palmesøndag den 28. marts 1779, fratrådt 1811.

 


Vejlby Kirke
Foto: Mogens Jensen

Viet 10.12.1779 i Kavslund Vejrmølle til Marie Elisabeth Tørsting, døbt 4.6.1758 i Middelfart, datter af mølleren på Middelfart Vejrmølle Mathias Andreasen Tørsting (K) og Johanne Catherine Brandt. Ved trolovelsen tjente hun på Billeshave.
Børn:
A3.2.4.1 Johan Henrich Cronberg, døbt 1.11.1785 i Vejlby
A3.2.4.2 Nicoline Georgine Friderike Cronberg, døbt 4.6.1788 i Vejlby
A3.2.4.3 Jørgen Johan Cronberg, døbt 19.11.1790 i Vejlby
A3.2.4.4 Catrine Sophie Magdalene Cronberg, døbt 26.3.1793, begravet 16.1.1794 i Vejlby
A3.2.4.5 Franciska Hieronyma Cronberg, døbt 31.10.1794 i Vejlby
A3.2.4.6 Hans Rudolph Cronberg, døbt 22.9.1797 i Vejlby

Hans farfar var møller i Hulemose Mølle ved Vordingborg, så han gifter sig med en møllerdatter. Trolovelsen foregik på Middelfart Vejrmølle og vielsen på Kavslunde Vejrmølle.

De to sidste børn må være opkaldt efter det unge par på Billeshave, kammerherre Hans Rudolph Grabow Juel og Franciska Hieronyma komtesse Schaffalitzky de Muckadell. Ved begges dåb bæres de af kammerherreinden og kammerherren er fadder. Da Marie Elisabeth Tørsting forlader Billeshave i 1779 er Hans Rudolph Grabow Juel 3 år, så måske har hun passet ham. Det kunne være derfor, at parret fra Billeshave er faddere?

 


Forlover i Middelfart 1790

 

I L. Vestens bog Slægten Winter fra Tislund i Sønderjylland, side 128 står:
"Francisca Hjeronyma Cronberg var Datter af Læreren i Vejlby, et forfaldent Geni, der var faldet til Ro i det store Degneembede, som efter hans Død deltes i tre Lærerembeder. Cronberg skal have været teologisk Kandidat, og maatte derfor jævnlig overtage Prædiketjenesten i Vejlby Kirke, naar Provst Thomsen var optaget af at passe sin Kvægbesætning."

Axel Frideric Rauch Cronberg døde 4.1.1815 og blev begravet 10.1.1815 i Vejlby.

Marie Elisabeth Tørsting boede sine sidste 10 år eller mere hos datteren Nicoline i Vejlby.

Marie Elisabeth Tørsting døde 26.3.1843 og blev begravet 3.4.1843 i Vejlby.

Kilder:
K.BANG MIKKELSEN: DEGNE OG SKOLEHOLDERE samt kateketer, klokkere og organister i Fyns stift indtil 1814, side 191.

 

 

A3.2.5 Peder Hersleb Cronberg

Døbt 6.11.1757 i Sankt Olai i Helsingør, søn af Jørgen Johansen Cronberg (A3.2) og Sophia Magdalena Rauch.

Husmand og møllersvend i Øster Kippinge i Falster Nørre Herred. På Falster kaldtes han Peter Cronberg. Måske er han kommet til Falster, fordi hans ældste bror Johan Christian Kraft Cronberg (A3.2.1) er skoleholder i Gunslev fra 1774. Han er den sidste møller i denne gren af Cronberg familien (Familie A).

Han var møllersvend -1783-1795 på Klintemøllen i Øster Kippinge. Ved trolovelsen i 1785 er mølleren i Klintemøllen Niels Mortensen da også forlover for ham.

Kippinge 21.4.1783:
Døbt ? boemd af Ø: K: Rasmus Rasmussens D: Maren, hiemmedøbt, død, baaret af Karen ?. Fadd: Anders Jensen, Boe Larsen, Peder Cronberg af Klinte Møllen, Karen Jydes alle af Ø: Kipp.

Kippinge 6.3.1785:
Døbt Gaardmd i Ø: K: Peder Jørgensens S: Morten, hiemmedøbt, baaret af Ane Møllere. Fadd: Peder Cronberg, Jeppe Pedersen, Niels Jørgensen, Kirsten Jensdatter alle af Øster Kippinge.

Trolovet 15.4.1785, gift 27.5.1785 i Kippinge med enken Else Nielsdatter, født ca. 1745, datter af snedker Niels Jensen Bygum.
De havde ingen børn sammen.

Folketælling 1787.

I en periode indtil 1790 har han skøde på Listrup Mølle. Det er ikke lykkedes at finde frem til hvor han har skødet fra. Han optræder ikke i Nørre Ørslev kirkebog 1787-1790 hverken som fadder eller forlover så måske har han ikke boet her.

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 12.2.1790:
Peter Hersleb Kronberg låner 250 rigsdaler af husmand Jens Hansen i Alstrup i Brarup sogn med pant i hans ejendomsmølle Lidstrup Veyrmølle beliggende Sødøster for Lidstrup Bye paa Lidstrup Mark, samt det dertil henhørende Mølle Huus med grund og Hauge Plads i Lidstrup Bye, samt et mig tilhørende i Øster Kippinge Bye beliggende Eyendoms Huus, bestaaende af 5 Fag Bygning.
Underskrevet Peter Hersløv Kronberg.

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 11.5.1790:
Peter Hersleb Cronberg sælger sin Eyendoms Veyrmølle for 250 rigsdaler til Christian Nielsen boende i Lidstrup.

Han er nævnt i sin søster Sidsel Cathrine Cronbergs (A3.2.3) skifte fra 1791.

Peter Cronberg blev begravet 2.9.1795 i Kippinge.
Skifte: Falster Birk 7.9.1795, 14.12.1795, 29.4.1796.
Ved første skiftesession angives en søster blandt arvingerne: ”Cecilia Cathrina Kronberg, gift i Kiøbenhavn, men med hvem, og hvor han er opholdende sig, vedis iche”. Senere er man klar over, at hun er død.

Else Nielsdatter blev begravet 17.8.1806 i Kippinge.

 

---------- Noget om Else Nielsdatter ----------

Niels Jensen Bygoms hustru Karen blev begravet 23.2.1772 i Kippinge, 55år gammel.

Niels Bygom og enken Mette Mariusdatter Wurtnæs blev trolovet 13.5.1772 i Kippinge.

Mette Mariusdatter blev begravet 30.6.1782 i Kippinge, 74år og 5 måneder gammel.

Niels Bygom og Anna Sørensdatter blev trolovet 30.9.1782 i Kippinge.

Niels Jensen Bygom blev begravet 13.5.1799 i kippinge, 83 år gammel.


 

 

A3.2.6 Friederich Albert Cronberg

Døbt 21.12.1759 i Sankt Olai i Helsingør, søn af Jørgen Johansen Cronberg (A3.2) og Sophia Magdalena Rauch.

Da han var knap 2 år døde hans mor og hans far døde da han var 13.

Det Kongelige Opfostringshus. Elevprotokoller 1781-1808. Opslag 64.
No:
125
Naar indkommen:
Ao 1773 Juny 24de
Naven, fødetiid og sted:
Friderich Albret Cronberg et ægte barn i 14de aar fød udi Helsingøer og døbt sammesteds udi Ste Olai Kircke den 21de Decemb: 1759. vide Attesten under No. 125.
Confirmeret den 14de April 1776.
frembringelsen og modtagelsen:
Faderen Jørgen Johan Cronberg skal have været 5te Lectiens Hører i Helsingøer Latinske Skole. Moderen Sophie Magdalena begge døde Drengen er af Hr Rector Baden hidsendt vide skrivelse af 23de Juny 1773, sampt eer i Huuset modtaget vide Directionens anordning af 10de Juny 1773 under No 125.
udkommen eller død:
Ao 1776 den 21de May udkommen og overladt til Jens Nielsen Raahede MesterMahler i Kiøbenhavn for at lære Mahler Professionen. vide Resolution og forpligt af 2den et 21de May Ao 1776 under No 125.

Konfirmeret 14.4.1776 i Vor Frelser.
Da bor han på Opfostringshuset.

I 1787 er han den malersvend Cromberg der bor hos maler Marius Adolph i Københavnsgade 84 i Hillerød.

Han var til stede 16.11.1791 ved sin søster Sidsel Cathrine Cronbergs (A3.2.3) skifte i Lille Regnegade i København.

Underskrift på søsterens skifte 1791

Friederich Albert Cronberg døde 10.1.1798 af gigt på Frederiks Hospital. Begravet 14.1.1798 i Trinitatis. Han var da malersvend og boede i Vognmagergade 150.