Cronberg familier i Danmark

  Forside > Familie A - Tryggevælde Mølle > 2. generation

 Forside

 Familie A
 Tryggevælde Mølle

 1. generation
 2. generation
     A1 Else Margrethe Cronberg
     A3 Johan Henrich Cronberg
     A4 Catharina Cronberg
     A7 Marie Cronberg
     A8 Jørgen Cronberg
     A9 Anne Elisabeth Cronberg

 3. generation
 4. generation
 5. generation
 6. generation
 7. generation
 8. generation
 9. generation

2. generation

 

A1 Else Margrethe Cronberg

Født i Tryggevælde Mølle, døbt 26.5.1695 i Karise, datter af Jurgen Cronenberg (A) og Apolona Fincke.

Else Margrethe Cronberg er en god bekræftelse af, at det er familien fra Tryggevælde Mølle, der er flyttet til Stensby Hammer Mølle. Hun underskriver sig yderligere Jørgensdatter på illustrationen nedenfor.

Gift 1. gang 1715 med møller i Stensby Mølle, Jørgen Clausen Kirckmann (A1X).
Børn:
A1.1 Anne Marie Jørgensdatter Kirckmann, født i Stensby Mølle, døbt i Kalvehave 11.10.1716.
A1.2 Jørgen Jørgensen Kirckmann, født i Stensby Mølle, døbt i Kalvehave 1.11.1717.

Det er ikke lykkedes at finde vielsen eller trolovelsen. Men præstens omhyggelige optegnelser i Kalvehave kirkebog over dem, der går til alters, indsnævrer intervallet, hvori vielsen kan være foregået.
Stensby
18.4.1715 Mester Jørgens Datter Else Margrethe
29.9.1715 Mølleren Jørgen Kirckmann
24.11.1715 Jørgen Kirckmann og Hustru i Stensby Mølle
Jeg er ret sikker på, at de er gift mellem 29.9. og 24.11.1715. Men hvor vides ikke. Vielsen er ikke at finde i Kalvehave eller Vordingborg.

Jørgen Clausen Kirckmann dør i Stensby Mølle og begraves i Kalvehave 10.8.1725.
Der er skifte efter ham 8.10.1725 i Vordingborg Rytterdistrikts skifteprotokol.

 

Fra hendes første mands skifte. Hun har selv skrevet EMIDK, skriveren har tilføjet Else Magrete Jørgensdaatter Cronberg

Communion, Stensby, Kalvehave sogn:
4.11.1725
Lesmeds Enken(Apolone Johansdatter Finche (AX)) og D:(Datter) Maria(Maria Cronberg (A7))
Monsr: Gad(Hans Jacobsen Gad (A1Y)) og Kiæreste(Else Margrethe Cronberg (A1))

Gift 2. gang 14.11.1725 i Kalvehave med Hans Jacobsen Gad (A1Y).
De får ingen børn.
Hans Jacobsen Gad bliver så den næste møller på Stensby Mølle 1725 – 1737.

Else Margrethe Cronberg dør i Stensby Mølle og bliver begravet 25.8.1734 i Kalvehave.
Der er tilsyneladende ingen skifteprotokol i Vordingborg Rytterdistrikt 1726-1737.

Hans Jacobsen Gad lykkes ikke med Møllen og den overtages 12.7.1737 af hans svoger Jørgen Jørgensen Cronberg (A8).
Der står i Fæsteprotokollen:
... Steensbye Mølle, som Hans Jacobsen Gad
formedelst fattigdom og Skulders? Paadragelse
ved Dom er frasadt. ...

Kilde: Vordingborg Amtstuedistrikts Fæsteprotokol.

Hans Jacobsen Gad bliver begravet 29.12.1737 i Kalvehave.
Der er skifte efter ham 24.1.1738 i Vordingborg Rytterdistrikts skifteprotokol.

Videre arbejde:
Ifølge Helle Rau Hartmanns og Lars Troens slægtstræer på My Heritage er Hans Jacobsen Gad søn af Jacob Pedersen Gad og Sidsel Hansdatter Svan.
Gift 28.1.1680 i Vordingborg

 

----------Noget om Jørgen Clausen Kirckmann ----------

Det er ikke undersøgt hvem Jørgen Clausen Kirchmanns forældre er, men han har en bror:

Hans Christian Clausen Kirckmann, som er:
1713-1716 ridefoged i Vordingborg
1723-1729 tolder i Præstø
1735 byfoged i Vordingborg

Gift 11.1.1713 i Vordingborg med Anna Maria Gertsdatter Londemann

Hans Clausen Kirckmann blev begravet 3.6.1735 i Vordingborg
Der er skifte efter ham i Vordingborg Byfoged, men her står ikke meget, for han og hans kone Anne Marie Gertsdatter Londemann har et gensidigt testamente, da de ingen børn har.

Anne Marie Gertsdatter Londemann blev begravet 12.10.1736 i Vordingborg og i hendes skifte i Vordingborg Byfoged 13.5.1737 er angivet begges arvinger. Skiftet er på ca. 76 sider, men listen over arvingerne ses på Arkivalieronline opslag 248-249 og 268-269.

Hans arvinger:

En halvbror Søren Sørensen, død, boede i Hejls? i Haderslev amt
Børn:
• Claus Sørensen, i Stenderup i Haderslev amt
• Jens Sørensen, i Anslet by
• Anna Sørensdatter gift med Peder Adriansen i Fjelstrup Anslet
• Margrethe Sørensdatter gift med Anders Pedersen i Hejls?

En fuldbror Mathias Clausen Kirckmann, død på Cronborg amt
Børn:
• Lorentz Kirckmann, forpagter på Cronborg Ladegård
• Anna Marie Kirckmann, gift, mandens navn kendes ikke.

En bror Anders Clausen, (Sønder) Tyrstrup herred, Aller sogn, Stubbum? by

En bror Jørgen Kirckmann, død i Stensby Mølle (gift med Else Margrethe Cronberg (A1))
Børn:
Jørgen Kirckmann (A1.2), Trompeter ved oberst Kalckreutz regiment i Vordingborg
Anna Maria Kirckmann (A1.1), tjenende på Nysø her på amtet.

En søster Mette Clausdatter, bor i (Nørre) Tyrstrup herred i Tapsøre Sogn og by

En søster Giertrud Clausdatter, død
Børn:
• Claus Hansen Kirckman, postmester og kontrollør i Helsingør
• Niels Hansen, Christianshavn
• Anna Hansdatter, gift med Hans Gad i Stensby Mølle

En søster Margrethe Clausdatter, død
Børn:
• Ester Christiansdatter, gift med Niels Rohdsteen, skoleholder i Mern
• Methe Christiansdatter, død
• Børn:
• • Methe Larsdatter, bor i Stensby Mølle
• Annicke Christiansdatter, gift med Hans Jensen Piil i Vestenbæk
• Peder Christiansen, bor i (Sønder) Tyrstrup herred i Fjelstrup sogn og by
• Ingeborg Knudsdatter, som tjener i Halk sogn og by

Hendes arvinger, som er hendes søskende:
Willum Giertsen Londeman, bor i Vestenbæk udi Kalvehave sogn.
Lauritz Londeman, sognepræst i Smidstrup og Skærup menigheder i Kolding (Vejle) Amt.
Johan Londeman, sognepræst i Ringgive – Lindeballe – Gadbjerg i Kolding (Vejle) Amt.
Jacob Londeman, købmand i Næstved
Karen Londeman, gift med Lorentz Meulengracht, boende i Fredericia?
Margrethe Kirstine Londeman, enke efter krigsråd og regimentsskriver Søren Hachsen i Kolding.

Stednavnene skal tages med forbehold. De er svære at læse og med gammel stavemåde. Jeg er ikke specielt kyndig i det sønderjyske område.

Han har sandsynligvis også en bror:
Peder Clausen Kirckmann, selvejerbonde i Ammendrup i Allerslev sogn, død 1735.
Hvis ikke han har børn, vil han ikke skulle nævnes i skiftet fra 1737

Links:
Michael Bach: Toldere i Vordingborg. Hans Christian Clausen Kirchmann.

 

----------Noget om Hans Jacobsen Gad----------

Gift 2. gang 9.2.1735 i Vordingborg med Anna Hansdatter, datter af Giertrud Clausdatter, som er søster til Jørgen Clausen Kirckmann.

Hans Jacobsen Gad bliver begravet 29.12.1737 i Kalvehave.

Ifølge Præstø Årbog er Hans Jacobsen Gad til sidst syg og har restancer. Derfor overtager Else Margrete Cronbergs lillebror Jørgen Cronberg (A8) fæstet på Stensby Mølle i 1737. I sit skifte 24.1.1738 i Vordingborg Rytterdistrikts skifteprotokol betegnes Gad som indsidder i Stensby Mølle.
Arvinger er enken Anna Hansdatter med antagen laugværge Johan Henrich i Hulemose Mølle og Gads søskende:
Afgangen Frands Gad, hvis efterlevende datter Chirstine Frandsdatter tjener hos byskriveren i Vordingborg
Hylleborre Gadsdatter i ægteskab med en hammel kræmmer i Sorø
Dorothea Gadsdatter værende enke boende i Præstø
Halvbroren Hendrik Pedersen Gad, rytter ved ritmester Popes compagni i Vordingborg

Anna Hansdatter bliver trolovet 2. gang 23.7.1738 i Kalvehave og gift 24.9.1738 i Kalvehave med Christian Torup, udrider ved Vordingborg Slot. Forlovere er Johan Henrich Cronberg (A3) og Valentin Brandt fra Vordingborg.
Børn:
• Hans Kirckman Torup, døbt 24.7.1739 i Vordingborg, begravet 23.10.1739 i Vordingborg.

Anna Hansdatter blev begravet 27.7.1739 i Vordingborg.
Skifte: Vordingborg Byfoged, 26.8.1739.

 

----------Noget om Christian Torup----------

17?? Student. Se F. Vestergaard
1729-1731 skoleholder i Stensby kongelige danske skole
1731-1741 udrider ved Vordingborg Slot

Trolovet 1. gang 9.9.1729 og gift 13.11.1729 i Kalvehave med Margrethe Kirstine Creener
Børn:
• Ellen Kirstine Torup, døbt 20.8.1730 i Kalvehave
• Caspar Martinus Torup, døbt 14.11.1731 i Vordingborg
• Johanna Margreta Torup, døbt 2.7.1734 i Vordingborg

Margrethe Kirstine Creener blev begravet 3.10.1736 i Vordingborg
Skifte: Vordingborg Byfoged 4.5.1737
Datteren Johanna Margreta Torup er ikke nævnt i skiftet så hun må være død inden.

Af brandtaxationen 1736 i Vordingborg fremgår at han ejer et hjørnehus på Vestergades søndre side. Det beskrives som 9 fag med stråtag og begge sider med tavlværk. Desuden er der et 5 fag hus i gården med stråtag og lervægge. Det bruges som hestestald og kohus. Vurderingen er på 100 rigsdaler.

Trolovet 3. gang 14.10.1739 i Vordingborg og gift 25.11.1739 i Vordingborg med Anna Cathrina Sørensdatter Krag, datter af vægter i København Søren Knudsen Møller.
Anna Cathrina Sørensdatter Krags bror Niels Sørensen Krag var møller i Askov Mølle.

Anna Cathrina Sørensdatter Krag døde 1.7.1741 og blev begravet 5.7.1741 i Vordingborg.
Skifte: Vordingborg Byfoged 1.8.1741

Links:
Thorshøj: Rytterskolerne i Vordingborg Rytterdistrikt, Stensby.
F. Vestergaard: Skolevæsenets udvikling i Kalvehave sogn 1721-1960

 

 

A3 Johan Henrich Cronberg

Født ca. 1698, søn af Jurgen Cronenberg (A) og Apolona Fincke.

Johan Henrich fremgår af broren Jørgens skifte. Hans dåb er ikke fundet. Men der er et hul i børnerækken fra 1697-1702. Jeg vil gætte at han er født da. Da han er gift tidligere end søsteren Catharina antager jeg at han er ældre end hende. Jeg gætter derfor at han er født ca. 1698.

Trolovet 20.2.1722, gift 5.4.1722 i Vordingborg med Inger Margrethe Johansdatter Kraft (A3X), født i Nyråd og døbt 15.5.1707 i Vordingborg, datter af Johan Christiansen Kraft og Citzel Hansdatter. Se nedenfor.
Børn:
A3.1 Citzel Margareta Cronberg, døbt1.5.1723, begravet 29.10.1723 i Vordingborg
A3.2 Jørgen Johansen Cronberg, døbt 12.11.1724 i Vordingborg
A3.3 Johan Christian Cronberg, døbt 4.5.1727 i Vordingborg
A3.4 Citzel Cronberg, født i Hulemose Mølle, døbt 20.3.1729 i Vordingborg, begravet 14.10.1731 i Vordingborg
A3.5 Ingeborre Cronberg, født i Hulemose Mølle, døbt 22.4.1731 i Vordingborg, begravet 6.10.1745 i Vordingborg
A3.6 Citzel Cathrina Cronberg, døbt 1.8.1734 i Vordingborg, begravet 9.11.1736 i Vordingborg
A3.7 Abelone Cronberg, født i Hulemose Mølle, døbt 25.4.1742 i Vordingborg.

Det kan være at jeg ikke har anbragt begravelsesdatoerne på A3.4-6 helt korrekt da præsten hverken skriver pigernes navne eller alder men kun skriver ”Johan Henrich Cronbergs datter begravet”. Dog skriver han ”ældste datter” i 1745. Hvorom alt er, så er de døde alle tre.

Johan Henrich Cronberg er fadder ved følgende dåbshandlinger:
1722 i Kastrup for Margrethe, datter af Hans Krog.
6.1.1737 i Vordingborg for Cathrine, datter af Henrich Bruun.
10.8.1738 i Vordingborg for Gregers, søn af Henrich Bruun.
9.8.1739 i Vordingborg for Maria Elizabeth, datter af Mathias Garder.
15.3.1747 i Vordingborg for Rasmus, søn af Jørgen ?, gårdmand af Vintersbølle. (Det kan også være hans søn (A3.3), der står kun Johan Cronberg)
12.4.1750 i Vordingborg for Anna Maria, datter af Niels Olesen, skovfoged.
24.9.1751 i Vordingborg for Anna, datter af Henrich Bruun, borger .

Hans kone Inger Margrethe Johansdatter Kraft deltager ved dåb, hvor hun:
27.1.1732 i Vordingborg bærer Jørgen, søn af Hans Jørgen Erch af Græsbjerg. Hans Jørgen Erch blev senere møller i Hellevads Mølle.
26.12.1734 i Vordingborg bærer Anna Catharina, datter af Niels Foged.
1.5.1735 i Vordingborg bærer Lauritz, søn af Jens Larsen.
8.5.1735 i Vordingborg ? Johan Peter, søn af Henrich Bruun.
9.8.1735 i Vordingborg gik hos Karen, datter af Lars Stage.
21.3.1737 i Vordingborg gik hos Sophia, datter af Mathias Garder.
24.4.1738 i Vordingborg gik hos Margretha, datter af Lars Stage.
14.9.1738 i Vordingborg bar Elizabeth Regina, datter af Johan Adam Fistum.
5.11.1741 i Vordingborg gik hos Johan Jørgen, søn af ? Larsen ?.
6.1.1745 i Vordingborg bar Niels, søn af Christen Larsen af Bakkebølle.
1.5.1746 i Vordingborg bar Margrethe, datter af Niels Hansen af Græsbjerg.
22.2.1747 i Ørslev var fadder for Cisse Cathrine Jørgensdatter (B2.3).
15.3.1747 i Vordingborg gik hos Rasmus, søn af søn af Jørgen ?, gårdmand af Vintersbølle.
7.1.1753 i Udby bar den ene tvillingedatter, datter af Jacob Krog. Jacob Krog er møller på Grumløse Mølle i Udby og han er halvbror til Margrethe Hansdatter Krog, som var gift med Jørgen Jørgensen Kirckmann (A1.2).
Dåben i 1745 er fundet af Henrik Mejlby.

Johan Henrik Cronberg bliver møller på Hulemose Mølle 1719.

Rehling-Qvistgaard skriver side 126: Johan Henrik blev 1722, d. 5. juni gift i Vordingborg med Inger Margrethe Johansdatter, der fra sin moder, Zidsel Hansdatter, medbragte ham den halve ejendoms part af Nygaards vejr- og hestemølle ved Vordingborg.

Ved brandtaxationen i Vordingborg 1736 ejer han desuden et 11 fags hus på søndre side af Algade. I gården har han en hestemølle som er et hus på 7 fag. Vurderingen er 150 rigsdaler.

Sjællands Stiftamt Brandtaksationsprotokol for Vordingborg 1761 nr. 2 og nr. 12
Præstø amt, Brandtaksationsprotokol, Vordingborg Rådstue, 1761 nr. 2 og nr. 12
Ved brandtaxationen i Vordingborg 1761 ejer han stadig ovennævnte. Huset i gården er nu på 9 fag. Der står dog ikke om det benyttes til hestemølle. I marginen er tilføjet ”Næsten nye Bygning”. Det er ikke til at se om det gælder begge bygningerne. Vurderingen er 590 rigsdaler. Desuden ejer han et andet hus på søndre side af Algade. Det er et 5 fags hus vurderet til 100 rigsdaler.

Sjællands Stiftamt Brandtaksationsprotokol for Vordingborg 1766 nr. 12 Det andet hus på Algades søndre side er solgt til Niels Krog og forbedret på Tag og Fag. Vurderingen er nu 200 rigdaler.

Præstø Årbog melder følgende om Johan Henrich Cronbergs ejendom:
I en årrække ejede Johan Henrik Cronberg en hestemølle i Kirkestræde i Vordingborg, foruden et andet hus og plads i byen, samt 3 tdr, 4 skpr. sædejord i Vordingborg Kullekærs mark og 4 tdr, 4 skpr. et andet sted. En overgang ejede han 2 huse i Nyråd, og 1748 fæstede han et stk. jord på Nyråds mark.
Foruden de 2 møller drev Cronberg også avlingen, der i omfang var som en jævn stor bondegård, og sidst i 30’erne havde en besætning af 6 heste, 2 stude, 8 køer, 6 ungnød, 12 får, og 10 svin, alt på en udsæd af 12 td. og med en høhøst af ca. 12 læs godt hø. Gården var på 54 fag bygning.
Cronberg holdt en møllersvend, en avlskarl to piger og en dreng.

Præstø Årbog fortæller følgende episode fra 1726
Kort før Jul gjorde han en Københavnsrejse for at hente et parti jern. På hjemturen holdt han ind i Jørgen Madsens gård i Præstø for at bede. Her støder han på det vante selskab i Præstø: Forvalter Hedegaard fra Nysø, Commerceråd Vogts brodersøn og byfoged Barkmand m. fl. Hedegaard råbte straks Cronberg an, hvem han var, og hvorfra han kom, men da mølleren mente, at det ikke vedkom det selskab, tog ordskiftet straks fart. Vogts brodersøn anførte, at en ærlig mand vel nok kunne være sit navn bekendt. Ja, da mente mølleren ellers nok, at han var en ærlig mand. - Enden blev, at Hedegaard fik byfogeden til at beslaglægge Cronbergs jern, så da mølleren nu ville trække sig tilbage, og derfor gik ud til sit køretøj i gården, var man alt i færd med at læsse jernet af vognen. Hertil bemærkede Cronberg: “Tager i jernet, kan i også beholde vogn og heste”, og gik så ud på gaden - og hjem til Hulemose.
Da Præstøfolkene var kommet til fornuft, indså de vel, at her havde de forløbet sig, og sendte et par dage efter to mand til mølleren i Hulemose med bud om, at nu kunne han få sit jern, ja , det skulle endog blive aget til hans hus den dag i morgen. - Nej, Cronberg kunne ikke betragte sagen afgjort på den måde, tilmed da han alt havde indgivet klage over Hedegaard med følge til regimentsskriver H. Swane på Beldringe. - Så gik Julen, og først efter påskehelligdagene mødes parterne i tinghuset i Ugledie, - men hvornår Cronberg fik sit jern hjem, forlyder der intet om.

Præstø Årbog fortæller også noget om problemerne med vandmøller. Følgende er fra 1734:
I foråret var tøløbet til Kulsø så voldsomt, at vandtrykket gennembrød dæmningen en af de første nætter i maj for fossende at fylde møllesøen i rivende hast, og her, efter et kort men voldsomt stormløb at vælte stigbord, dæmning og tømmerværk til “stor maleur for møllens beboere”. - Den 6. Maj står Johan Henrik Cronberg frem på Stensby Birketing og klager sin nød: “- at nogle nætter tilforn, er påkommen en forfærdelig stor vandflod formedelst vandets udbrydelse af Kulsøen, der ej alene haver spoleret og ganske borttaget stigbordet og tømmerværket tilligemed en del gærder, men end udskyllet en stor mængde sand på Hulemose Mølles tilliggende enge, og derefter trængt sig ind i bemeldte mølle og udskåret den anden møllesø, Gammel-Dam kaldet, så at landevejen på 7 favne i længden, 12 al. i bredden og 3 al. i dybde er bleven beskadiget, at ingen som skulle passere vejen fra Vordingborg til Kalvehave Færgegård, kunne komme derover; ved hvilken uformodentlig hændelse og påkommende maleur, møllens beboer, Johan Henrik Cronberg, er tilføjet en utålelig skade og afgang udi næring og indkomster, eftersom han fra den 3. Maj sidstleden, da vandet udbrød ikke kunne fortjene noget ved maleværket til udgifterne på denne side Mortensdag.

Johan Henrich Cronberg er arving til indsidder i Hulemose Mølle Kirstine Christiansdatter. Hendes skifte: Vordingborg Amststue 2. halve distrikt 11.7.1740. Der står intet om hvorfor han er arving. Det fremgår at han har betalt hendes begravelse 10 rigsdaler og hun skylder ham for 19 års husleje 12 rigsdaler og 4 mark. Skiftetomkostningerne er godt 1 rigsdaler. Boets midler udgør knap 9 rigsdaler, så der er ikke meget at hente.
Hun er sandsynligvis Christian Finchs enke ved H: M: Mølle begraven 27.3.1740 i Vordingborg.
Christian Finch var sandsynligvis Johan Henrich Cronbergs mor Apolona Finckes bror.

 

Forlover i 1741

Johan Henrich Cronberg er laugværge for enken Anne Nielsdatter ved hendes mand indsidder i Hulemose Mølle Hus Hemming Madsens skifte. Vordingborg Amtstue: det 2. halve Vordingborgske Distikts Ryttergods 15.12.1742.

1743. Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Navnekartotek til Skattemandtal 1743, Købstæder og amter:
Cronberg, Johan Henr., Hulemose Mølle, 9,26

Skøde- og panteprotokol for Vordingborg Søndre Birk 20.9.1743.
Johan Henrich udsteder skøde på halvparten af Nygårds Mølle til Bendix Rasmussen Malling. Det fremgår at hans kone Inger Margrethe Johansdatter har arvet denne halvpart fra sin mor afdøde Sidsel Hansdatter efter skiftebrev den 17.1.1721.
Det fremgår ikke hvad Malling betaler. Heller ikke hvor moren er død.

I skiftet efter farver Isach Andersen i Vordingborg i 1748 er listet en lang række personer, der skyldte for for garn og farvning af garn. Blandt dem er:
"9¾ al. Lys Caffe-Brun Vadmel, Johan Cronberg i Huulemose Mølle 0-3-11 rdl."

Ovenstående er fundet af Lars Skovvang Larsen, som desuden skriver:
"De andre bønder de fik farvet i grøn, rød, brun o.s.v. - Men næe, nej møller Cronberg skulle have farvet i kaffebrun!"

Skøde- og panteprotokol for Vordingborg Søndre Birk 3.11.1763.
Johan Hendrik Cronberg låner 1000 rigsdaler af Lars Nielsen i Haarløv, som han paa mine vejne har paataget sig at ubetale til Velbaarne Hl. Etas Raad Sederfeld i Kiøbenhavn, ..., de Tvende Reverser eller Skadesløs Breve af Dato 30te May 1761. Som af mig og min Sviger Søn Lars Madsen af Steensbye Mølle er udgivet til bemelte Hr. Etas Raad de Sederfeld for min Søn Johan Cronberg (A3.3)..
Herefter nævnes hvad han stiller til sikkerhed:
En hestemølle i Vordingborg og derved ligende Gaard, og tilhørende have og Gaardsrum, alt beligende væster for Procorator Schiønings iboende Gaard (Muligvis Kirkestræde).
En ubrugelig Hæste Mølle med der til ligende Huus og Plads.
3 tdr 4 skpr Ejendoms Sædeland i Vordingborg Kulle Kiærs Mark.
4 tdr 4 skpr Sædeland og til hørende een jord paa Nyraas Mark.
Til sidst opremses stort set alt indboet i hans fæstemølle, Hulemose Mølle.
Etatsråd Bartholomæus de Cederfeld (1715-1783) var 1762-1765 ejer af Frydendal Gods hvor sønnen Johan Christian Cronberg var skifteforvalter 1762-1763.
Møller i Stensby Mølle Lars Madsen var gift med datteren Abelone Cronberg (A3.7).
Kromand og møller på Hårlev Mølle Lars Nielsen var Lars Madsens stedfar (se Abelone Cronberg (A3.7)).

Af Fæsteprotokollen for Vordingborg Amtstue fremgår at sønnen Johan Christian Cronberg den 5.10.1764 overtager fæstet af Hulemose Vandmølle, som Johan Henrich Cronberg formedelst alderdom og svaghed afstår.

Sønnen Johan Christian Cronberg (A3.3) førte en retssag der drejede sig om tyveri af nogle af hans heste. Af sagen fremgår at gamle Cronberg endnu levede høsten 1773, men 3.3.1774 omtales han som ”nu afdøde”. Vordingborg kirkebog 1756-1781 findes ikke. Jeg formoder derfor at Johan Henrich Cronberg døde vinteren 1773 – 74 i Hulemose Mølle i Vordingborg sogn.
Hestetyveriet omtales i Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger 1.10.1773 og 25.4.1774

De er ikke fundet i Oeders tælling fra 1771.

Kilder:
P. Chr. von Rehling-Qvistgaard: Hulemose. En gammel vandmølles historie og dens beboere. Historisk Samfund for Præstø Amt. Årbog 1963. Ny række. Bind 6. Hefte 2.

Videre arbejde:
I Vordingborg Rytterdistrikts Birk. Navneregister til skøde- og panteprotokol nævnes han en gang.
I Vordingborg Rytterdistrikts Birk. Navneregister til skøde- og panteprotokol nævnes han en gang.

 

----------Noget om Inger Margrethe Johansdatter Kraft----------

Inger Margrethe Johansdatter Kraft er datter af Johan Christiansen Kraft (A3XF) og Citzel Hansdatter.

Præstø amt, Vordingborg Rytterdistrikt, Skifteprotokol. 12.6.16792).
Sammen med skifteforvalteren er tingskriveren till Hammers Herrit och Steensbys Birketing, Johan Christiansen Kraftt. Se øverst på højre side.

Ørslev 9.5.1685:
bleff begrafuet Johan Thingskriffuers hustru Anniche Balsersd: i sit alders 37 år.1)
Samme dag bleff begraffuet Johan tingskriffueres barn.2)

Ørslev 7.6.1685:
bleff begrafuet Johan Thingskriffuers Christian. 2)

Skifteprotokol for Vordingborg Amt. 23.7.16871)
Skifte efter Anne Baldzernsdatter i Ørslev.
Arvinger
Enkemanden Johan Christiansen Kraft, tingskriver til Hammers og Stensbys Ting.
Deres datter Ellen Margarethe Johansdatter, 4 år
Værge for den umyndige var farbroren Wolft feldbereder af Kiøbenhafn
paa enkemandens vegne hans svoger Johan Hagner snedker paa Vordingborg Slot
I opgørelsen omtales en ejendoms bolig på Adelgaden i Vordingborg.

Vordingborg 4.1.1693:
Begravet Johan Kaftis Ellen=Magrete fra Nyraad paa dend Syndre Side, inden Stakitten, dend største Klocke oc de 2 Smaa.

Vordingborg 11.1.1704:
Johan Kraftis H: begraven med fuld Sang og Klang.

Vordingborg 27.3.1704:
Citzel Hansdatter og Johan Kraft trolovede. Forlovere for Pigen at hun er fri for ægteskab med nogen anden ere Underskrevne Christian Hansen, Knud Christenss Saddelmager.

Vordingborg 11.5.1704:
Johan Kraft og Citzel Hansdatter copulerede

Vordingborg 27.7.1705:
Johan Kraftis Barn til Kirche. Anders Andersens Amptskrivers Kieriste bar det, Hollenderens H: gich hos. Fadd: Peder Nielsen, Hindrich Tobachspinder, Niels Krum, Dorothasis Datter Anna Elisabeth. Barnets navn Christian.

Vordingborg 15.5.1707:
Johan Kraftis Barn af Nyraad til Kirche. Christian Hollenders H: bar det, Johan Snedkiers Hustru gich hos. Fadd: Johan Christopher, Nielsen paa Slottet, Ridefoegdens Datter, K?sens Datter. Barnets navn Inger Margareta.

Vordingborg 13.10.1710:
Johan Kraft begraven i Urtegaarden med fuld Sang og Klang.

Vordingborg 3.3.1711:
Axel Søfrenss troloved til Citzel Hansdatter. Personerne vare selfvederhæftige giordis derfor ? folovere for den fornødne.

Vordingborg 3.7.1711:
Axel Søfren og Citzel Hansdatter efter forregaaende 3de gange tilliusning? af Prædichestoelen copulerede.

Vordingborg 22.12.1711:
Axel Møller begraven i Urtegaard Kirchen? uden Sang og Klang, dog fornøyede ? og ?

Vordingborg Rytterdistrikts Skifteprotokol 30.3.1712:
Der er skifte efter Axel Søfrensen møller i Nygårds Mølle.
Arvinger er enken Citzel Hansdatter og Axel Sørensens søskende og deres børn.
Af skiftet fremgår
at hendes broder Christian Hansen Hollender var til stede. Se opslag 66 venstre side linie 11 og 12.
en Kraft i København nævnes i punkt 11 på opslag 67 og desuden Christian Hansen Hollender.
Skiftet er ikke læst grundigt nok. Skiftet går fra opslag 63 til 72.

Vordingborg 25.4.1715:
Hans Nielsen troloved til Citzel Hansdatter. Forlovere for personerne at de ere fri for Ægteskab med andre ere underskrevne Dannemænd.
Morten Søfrens i Stuby, Pouel Nilss i Oreby, Niels Hanss i Stuby og Hans Pederss ibidem.
Uvist om det er den rigtige Citzel Hansdatter.

Vordingborg 2.3.1716:
Hans Nielsen Soldat og Citzel Hansdatter efter foregaaende 3de gange af Liusning af prædichestoelen copulerede.
Uvist om det er den rigtige Citzel Hansdatter.

Videre arbejde:
Vordingborg Byfoged. Div. arveafkald, kvitteringer for udbetalt arv m.m. (1709 - 1822)
Er ikke på Arkivalier online 9.5.2019. Men her kan måske findes noget om arven fra Citzel Hansdatter til Inger Margrethe Johansdatter Kraft.

 

----------Noget om Christian Hansen Hollender----------

Han er bror til ovenstående Citzel Hansdatter, hvilket fremgår af Citzels 2. mand Axel Sørensens skifte i 1712.

Han kaldes før 1713 mest for Christian Hollender og derefter Christian Hansen. At det er samme person fremgår af hans eget skifte i 1723.

Vagn B. Nielsen skriver i Historien om Søgård: Vordingborg Slots Ladegård lå ved Hollænderhaven lige uden for Vordingborg by. Der havde været en stor hollænderibesætning på Ladegården, da Kong Frederik d. 4. overtog Prins Jørgens Gods i 1710.

Måske har han arbejdet der indtil 1710 eller kort derefter og er derfor kaldt Hollender.

Han bliver møller på Nygårds Mølle efter søsterens mand Axel Sørensen.

1716 bliver han Møller i Sageby Mølle.

Vordingborg 23.4.1705:
Christian Hollenders Barn til Kirche. Huusfoegdens Hustru bar det, Forpachterens H: gich hoes. Fadd: ... Barnets navn Catharine.

Vordingborg 2.2.1707:
Christian Hollenders Barn til Kirche. Madamme Andersens bar det, Byefoegdens Kiæreste gich hoes. Fadd: ... Barnets navn Hans.

Vordingborg 8.1.1710:
Christian Hollenders H: begraven med fuld Sang og Klang.

Vordingborg 31.8.1712:
Christian Hansens Barn til Kirche, Byfoegdens Kiæriste bar det, Hans Krogs Hustr ? gich hos. Fadd: Johan Christopher, Lofrentz paa Slottet, Peder Pouelsen, Anna Chatarine paa Slottet, Mamoiselle Schermacher. Barnets Navn (Her står ikke noget, men navnet er Peder).

Kastrup 1713:
Paa Alle Helgen Dag døbte Hans Hansøn Krogs Hans af Ornebierge, baaret af Christian Hansøn Møllers Hustru i Nygaas Mølle. Niels Krums Hustru gich hos aff Vordingboor.

Vordingborg 28.4.1715:
Hollenderens Barn til Kirche, Jochum Lofrentzens H: bar det, Jomfru Erichsens gich hoes. Fadderne: Peder Laursen, Byefoegden ?ter Lofrentzens Q, Erich Andersen, Provstens datter, Kinches datter. Barnets navn Anders.
Svært at læse. Usikker på at Hollenderen er Christian Hansen. Sønnen Anders er ikke nævnt i skiftet 1723 efter Christian Hansen. Anders må i givet fald være død inden da.

Kalvehave, Kommunion, Balle:
1.12.1715 Jacob Møller og Hstr: (sidste fundne med dem)
1.1.1716 Christian Møller oc H: (første fundne med dem)

Christian Hansen kommer fra Nygårds Mølle.

Kalvehave 18.10.1716:
Døbt Jens Martinussens liiden Søn af Langebeck Mølle Kaldet Jacob. Morten Lunds Kieriste af Systofte bar det. Fadderne: Christopher Thiim, Jørgen Kirchmann (Stensby Mølle), Christopher Hammer, Gert S?s Kone oc Christian Møllers Kone i Sagebye Mølle.

Kalvehave: 8 p Pasch 1720:
Jørgen Hansen Krog fra Kastrup [ved Vordingborg] troloves til Marte Olufsdatter af Balle. Forlovere er Christian Hansen i Saugeby Mølle og Christopher Pedersen af Viemose.

Kalvehave 15.12.1723
Christian Hansen i Sageby Mølle begravet.

Vordingborg Rytterdistrikts Skifteprotokol 5.1.1724.2)
skifte efter Christian Hansen
Laugværge for enken er Mouritz Berentzen.
Børn med 1. kone Motter Jacobsdatter:
Ingeborg Christiansdatter (o. 1692-1727), gift med Hans Hansen Krog i Ornebjerg, Kastrup sogn.
Margrethe Sophie Chistiansdatter, gift med tømmermand på Holmen i København, Jens Clausen
Hans Christiansen, som blev møller i Lundby Mølle
Barn med 2. kone Anne Pedersdatter Busch:
Peder Christiansen
Der fremlægges et skiftebrev udstedt af byfogeden i Vordingborg dateret 20.2.1710 efter Christian Hansens afdøde hustru Motter Jacobsdatter. Heraf fremgår det at Christian Hansen dengang kaldtes Christian Hollender. Se opslag 22 nederste del af venstre side.

Kalvehave 1.8.1724:
Copuleret efter Kongl: allernaadigst tilladelse i Callehave Kirche Otto Uldrichsøn og Anne Pedersdaatter. Forlovere er Mouritz Berentsøn og Hans Lerche af Mehr Sogn ...

 

Noter:
1) Fundet af Carl Hindborg Hemmingsen.
2) Fundet af Lars Skovvang Larsen.

 

 

A4 Catharina Jørgensdatter Cronberg

Født ca. 1700, datter af Jurgen Cronenberg (A) og Apolona Fincke.

Catharina fremkommer af broren Jørgens skifte. Hendes dåb er ikke fundet. Men der er et hul i børnerækken fra 1697-1702. Jeg vil gætte at hun er født da. Da hun er gift senere end broren Johan Henrich antager jeg at hun er yngre end ham. Jeg gætter derfor at hun er født ca. 1700.

Hun er fadder ved:
Herman Schierfing Willumsens dåb 20.7.1721 i Kalvehave
Jørgen Johansen Cronbergs (A3.2) dåb 12.11.1724 i Vordingborg
og hun gik hos ved:
Johan Christian Cronbergs (A3.3) dåb 4.5.1727 i Vordingborg

Kalvehave communion Stensby:
26.3.1724 Catrina Cronberg.

Gift 5.11.1726 i Udby med enkemand, rytterbonde og tredingsfoged i Bårse Niels Madsen (A4X).
Børn:
A4.1 Jørgen Nielsen, døbt 4.1.1728 i Bårse
A4.2 Karen Nielsdatter, født ca. 1731 i Bårse
A4.3 Mads Nielsen, født ca. 1732 i Bårse

Ved dåben i 1728 bærer morens søster i Stensby Mølle Else Margrethe Cronberg (A1) barnet og blandt fadderne er møller i Hulemose Mølle Johan Henrich Cronberg (A3).

Catharina må være død ca. 1732 da hendes mand bliver trolovet næste gang 26.3.1733.
Der er skiftebrev efter hende 12.6.1734 ifølge Niels Madsens 3. kones skifte.

Bårse kirkebog: blandt andet dåb 1729-1735 og begravelser 1726-1747 mangler.
Vordingborg Rytterdistrikts Birk. Skifteprotokol for Vordingborg Rytterdistrikt. 1727-1736 mangler

 

----------Noget om Niels Madsen----------

Niels Madsen blev trolovet 10.7.1716 og gift 1. gang 1.11.1716 i Bårse med Anne Christensdatter, enke efter Niels Krog. Niels Krog blev begravet 20.5.1716 i Bårse 43 år gammel.
Børn:
A4.S1 Kirsten Nielsdatter, døbt 27.2.1718 i Bårse
A4.S2 Christen Nielsen, døbt 12.3.1721 i Bårse
A4.S3 Elisabeth Nielsdatter, døbt Dom. Sexag. 1724 i Bårse
A4.S4 Lisbeth Nielsdatter, døbt 13.1.1726 i Bårse

Der er skifte efter Anne Christensdatter 20.8.1726 i Skifteprotokol for Vordingborg Rytterdistrikt. Af skiftet fremgår at hun medbragte en datter fra tidligere ægteskab, Maren Hendrichsdater, født ca. 1712. Lisbeth Nielsdatter nævnes ikke i skiftet. Så enten er hun død, eller hun er datter af en anden Niels Madsen. Måske er hun død nogenlunde samtidig med sin mor? Elisabeth Nielsdatter nævnes som Lisabeth Nielsdatter 2½ år.

Niels Madsen blev gift 2. gang 1726 med Catharina Jørgensdatter Cronberg. Se ovenfor.

Niels Madsen bliver trolovet 3. gang 26.3.1733 i Bårse til Anne Jensdatter, datter af Jens Ibsen fra Faksinge og søster til rytterbonde Jens Jensen i Faksinge.
Børn:
• Ane Cathrine Nielsdatter, døbt 13.10.1737 i Bårse

Ane Cathrine kunne være opkaldt efter Niels Madsens to første hustruer.

 

Forlover i 1737 i Bårse

Niels Madsen underskriver som forlover i Bårse i 1727, 1729, 1730, 1737(2), og 1740.

Vordingborg Rytterdistrikts Skifteprotokol 27.4.1739.
Skifte efter Anne Jensdatter i Baarsøe
Enkemand bondefoged Niels Madsen
Arving:
Hendes og Niels Madsens fælles barn
Anna Cathrine Nielsdatter, 1½ år, værge hendes morfar Jens Ibbsen af Faxinge.
I boopgørelsen nævnes:
Niels Madsens og 1. kone Anne Christensdatters børn:
Christen Nielsen
Elisabeth Nielsdatter
Kirsten Nielsdatter, gift med rytterbonde i Viemose Morten Boesen.
Niels Madsen og 2. kone Cathrine Jørgensdatters (A4) børn:
Jørgen Nielsen
Mads Nielsen
Karen Nielsdatter.
Desuden er nævnt de 3 sidste børns afdøde mostre Maria Jørgensdatter (A7) og Anne Elisabeth Jørgensdatter (A9), som tilsammen havde efterladt en arv på 40 rigsdaler til børnene.
Til sidst ordineres, som formynder og tilsynsværge for afdødes datter, afdødes bror Jeppe Jensen, rytterbonde i Faxinge og Hans Madsen, rytterbonde i Nestelsøe.

Øster Egesborg 13.5.1739
trolovet 4. gang Niels Madsen enkemand af Baarsøe og Inger Arvesdatter.
De blev copuleret 7.10.1739 i Øster Egesborg.
Børn:
• Ane Nielsdatter, døbt 28.2.1740 i Bårse
• Kirsten Nielsdatter, døbt 22.10.1741 i Bårse
• Peder Nielsen, døbt 14.2.1745 i Bårse
• Else Nielsdatter, døbt 14.2.1745 i Bårse

Bårse kirkebog er meget mangelfuld i perioden. Der mangler for eksempel:
Dåb 1728-1735
Vielser 1739-1748
Begravelser 1724-1736

Bondefoged Niels Madsen fra Bårse er vurderingsmand ved skiftet 20.6.1757 i Vordingborg- og Tryggevælde Amters konceptskifteprotokol efter møller Jacob Hansen Krog på Grumløse Mølle.
Det er sandsynligt at det er ham, men hans dødsår kender jeg ikke.

 

----------Noget om en Niels Madsen i Stensby----------

Han hører ikke til i sammenhængen, men dette underafsnit er skrevet for at kunne skelne mellem Niels Madsen i Bårse sogn, Bårse Herred og Niels Madsen i Stensby, Kalvehave sogn, Bårse Herred. De er to forskellige personer, hvilket fremgår af følgende:

Kalvehave 10.5.1726:
trolovet Niels Madsøn og Birte Nielsdatter

Kalvehave 7.7.1726:
viet Niels Madsen og Birte Nielsdatter i Stbye.

Kalvehave Fer: 2da Pasc: 1727
Niels Madsen i Stensbye begrov en søn paa denne ovenskrevne dag, han var hjemmedøbt, og strax efter fødslen han død.

Kalvehave Dom: 18 p: Trin: 1728
døbt Niels Madsens søn Ivar i Stensby.

Kalvehave Dom: 26 p: Trin: 1731
døbt Niels Madsens D: Else i Stensby...

Kalvehave D: Oculi 1734
døbt Niels Madsens D: Mette i Stbye.

Kalvehave Dom: 1 p: Epiph: 1737
døbt Niels Madsens S: Niels i Stensbye...

Kalvehave D: Judica: 1742
begravet Niels Madsens hustr: i Stensbye...

Kalvehave 30.4.1742:
trolovet Niels Madsen i Stensby og Anna Kirstine Pommergaard i Viemose.
Kalvehave 2.11.1742:
viet Niels Madsen og Anna Kirstine Pommergaard i Stensby.

Kalvehave Dom: 10 p: Tr: 1746
døbt Niels Madsens D: Lisbeth i Stensbye

Kalvehave Dom: 20 p: Tr: 1748
døbt Niels Madsens D: Bhirte Sophie i Stbye

Kalvehave D: 1 Adv: 1748:
begravet Niels Madsens hustrue i Stensby.

Vordingborg Rytterdistrikts Birk. Skifteprotokol for Vordingborg Rytterdistrikt. 28.3.1749.
Skifte efter Anne Christina Hansdatter i Stensby, folio 158, opslag 139
enkemand rytterbonde Niels Madsen
Deres børn:
Lisbeth Nielsdatter, 2 år
Birthe Sophie Nielsdatter, 20 uger

Gift med Johanne Jacobsdatter.

Kalvehave Fer Par: 1752
begravet Niels Madøns D: Mette i Steensb.

Kalvehave D: 22 p: Tr: 1752
begravet Niels Madøn af Steensbye.

Vordingborg Rytterdistrikts Birk. Skifteprotokol for Vordingborg Rytterdistrikt. 27.11.1752.
Skifte efter Niels Madsen, rytterbonde i Stensby, Kalvehave, folio 539 og 603, opslag 521 og 586
Enke Johanne Jacobsdatter, værge David Modemann
Hans børn:
Niels Nielsen, 15 år, værende hjemme.
Else Nielsdatter, gift med Lars Jensen, indsidder i Vrangsgårdshuset
Lisbeth Nielsdatter, 5 år, værende i Vordingborg
Birthe Sophie Nielsdatter, 3 år, værende hos Hohan Giertsen i Rechende
Værge for de umyndige børn: Lars Hemmingsen smed i Stensby

 

A7 Marie Jørgensdatter Cronberg

Født i Stensby Le Mølle, døbt 13.2.1707 i Kalvehave, datter af Jurgen Cronenberg (A) og Apolona Fincke.

Communion, Stensby, Kalvehave sogn:
4.11.1725
Lesmeds Enken(Apolone Johansdatter Finche (AX)) og D:(Datter) Maria(Maria Cronberg (A7))
Monsr: Gad(Hans Jacobsen Gad (A1Y)) og Kiæreste(Else Margrethe Cronberg (A1))

Dør ugift i Stensby Le Smedje og bliver begravet 24.2.1737 i Kalvehave.

 

 

A8 Jørgen Jørgensen Cronberg

Født i Stensby Le Mølle, døbt 13.7.1710 i Kalvehave, søn af Jurgen Cronenberg (A) og Apolona Fincke.

Da han var 9 år gammel, døde hans far, men hans mor blev boende på møllen og har sandsynligvis drevet møllen videre ved hjælp af en ansat svend.

Kalvehave F: ? Dom: 1726:
Konfirmeret:
Sl: Jørg Cronbergs S: Jørg} Læsm
Henrich Cronbergs D: Sophia? (B3)} Læsm (Usikker læsning af Sophia)

Af skiftet i 1730 efter gårdmand Anders Hansen på Strandegård i Vestenbæk fremgår, at en af kreditorerne er lesmed Jørgen Cronberg fra Manufakturmøllen i Stensby. Han er altså i en alder af 20 år møller og lesmed.
Lars Skovvang Larsen har fundet dette skifte under Rosendal Gods.

Hans mor og søster Marie bor på møllen. Moren dør i 1733. Marie dør i 1737, trekvart år før han selv dør.

12.7.1737 overtager han fæstet for Stensby Mølle efter Hans Jacobsen Gad (A1Y).
Kilde: Vordingborg Amtstuedistrikts Fæsteprotokol.

Hans Jacobsen Gad bliver boende som lejer men han begraves allerede 19.12.1737.

Jørgen Cronberg står således for både Stensby Mølle og Stensby Manufakturmølle men kun i kort tid.

Jørgen Cronberg dør ugift i Stensby Mølle og bliver begravet 8.9.1737 i Kalvehave.
Der er skifte efter ham 23.11.1737 i Vordingborg Rytterdistrikts skifteprotokol. Her nævnes alle hans efterlevende søskende og hans afdøde søskendes efterlevende børn:
Johan Henrich Cronberg
Else Margrethe Cronbergs børn: Jørgen Kirkmand, trompetter ved oberst Kalkreytz regiment i Vordingborg og Anna Maria Kirkmand gift med degnen Sr. Ostermann i Toxverd
Chatarina Cronbergs børn: Jørgen Madsen, Mads Madsen og Karen Madsdatter, som bor hos faren Niels Madsen, rytterbonde og tredingsfoged i Bårse.

Jeg vil nu mene at sidstnævnte børn hedder Nielsen og Nielsdatter.

Stensby Mølle bliver overtaget af Jørgen Cronbergs nevø Jørgen Jørgensen Kirckmann (A1.2). Kirckmann er ikke lesmed og Manufactur Møllen er i forfald. Manufactur Møllen bliver næppe brugt til sit formål mere, derimod bebos den i 1739 af en Margrethe Sofia med tilladelse af Johan Cronberg (A3).

 

 

A9 Anne Elisabeth Jørgensdatter Cronberg

Født i Stensby Hammer Mølle, døbt 11.3.1714 i Kalvehave, datter af Jurgen Cronenberg (A) og Apolona Fincke.

Hun er fadder ved Ingeborg Cronbergs (A3.5) dåb 22.4.1731 i Kalvehave.

Fadder ved Peder Olsens datter Citzels dåb 2.10.1731 i Vordingborg. Peder Olsen bor i Hulemose Mølle hus.

Fadder ved Hans Jørgen Erch af Græsbjergs søn Jørgens dåb 27.1.1732 i Vordingborg. Hans Jørgen Erch blev senere møller i Hellevads Mølle.

Hun bærer Inger Catrina Johansdatter Cronberg (B1.2), født i Langebæk Lesmedie, ved dåben 30.5.1734 i Kalvehave.

Hun er ikke nævnt i broren Jørgens skifte 23.11.1737.

Hun er nævnt 27.4.1739 i skiftet efter søsteren Catharinas mands 3. hustru Anne Jensdatter. Her står at Catharinas børn har arvet hende. Hun kaldes kun Jørgensdatter og ikke Cronberg.

Hun må derfor være død mellem 30.5.1734 og 23.11.1737.

Hvor hun er død og om hun var gift, vides ikke.