Cronberg familier i Danmark

  Forside > Familie A - Tryggevælde Mølle > 1. generation

Forside

Familie A
Tryggevælde Mølle
 1. generation
 2. generation
 3. generation
 4. generation
 5. generation
 6. generation
 7. generation
 8. generation
 9. generation

1. generation

A Jurgen Cronenberg
Søn af Henrich Cronenberg (G).
Jeg kalder ham Jurgen Cronenberg, fordi han selv underskriver sig på denne måde. Når han omtales kaldes han Jørgen Cronberg, Jørgen Smed, Jørgen Lesmed osv, men kun en gang Jurgen og aldrig Cronenberg.

Det første spor af Jurgen Cronenberg findes i Karise kirkebog 8.7.1694, hvor han er forlover for Elisabeth Cronberg (G2).

At nærværende tvende Personer Peder
Christensen og Lisabeth Kronberg,
Ere begge ubehindret ganske til at træde
I den Hellige Egteskabsstand, og maa
Friligen af Sogne Præsten Mag: Ras-
mus Blad, i Carise troelofvis, gaar
Vi tvende Mænd, som Her Har under-
Tegnet, i Løftte for, og vil derfor stande
Til Rette, saavel og Svare, at Præsten
Skal være aldelis fri for; Og dette som
Her paa Løs Papier gifvis, vil vi, om
Fornøden eragtis, gifver paa Stemplet
Papir til Hans frelse. Carise Dom:
5ta post Trin: Anno 1694

Jurgen Cronenberg      PLS Peder Lauritsen Vefver i Haarløf

Forlover i 1694 i Karise

Det er samtidig den ældste underskrift jeg har fundet fra min Cronberg familie.
Her er han som sagt forlover for Elisabeth Cronberg, muligvis en søster? Brudgommen Peder Christensen er smedesvend i Tryggevælde Mølle.
Tryggevælde Mølle må altså være en hammer mølle, dvs. en smedje.

Jurgen Cronenberg er møller eller måske nærmere smedemester i Tryggevælde Mølle.

Gift 29.7.1694 i Karise med Apolona Johansdatter Finche, datter af Johann Finche.
Børn:
A1 Else Margrethe Cronberg, født i Tryggevælde Mølle, døbt 26.5.1695 i Karise.
A2 Udøbt datter født i Tryggevælde Mølle, begravet 2 dage gammel 20.12.1696 i Karise
A3 Johan Henrich Cronberg, født ?
A4 Catharina Cronberg, født ?
A5 Marie Cronberg, født i Stensby, døbt 16.9.1703 i Kalvehave, begravet 9.5.1704 i Kalvehave
A6 dødfødt barn begravet 14.6.1705 i Kalvehave.
A7 Marie Cronberg, født i Stensby Le Mølle, døbt 13.2.1707 i Kalvehave
A8 Jørgen Cronberg, født i Stensby Mølle, døbt 13.7.1710 i Kalvehave
A9 Anne Elisabeth Cronberg, født i Stensby Hammer Mølle, døbt 11.3.1714 i Kalvehave

Efter hans udøbte datters begravelse i Karise i 1696 har jeg ikke kunnet finde dem i Karise kirkebog.

Anders Rasmussen og Elisabeth Johansdatter Finche fra Tryggevælde Mølle bliver gift 11.6.1697. Hun er sandsynligvis søster til Apolona Johansdatter Finche, men Jurgen Cronenberg er ikke forlover. Han har nok allerede forladt Tryggevælde Mølle.

Præsten i Kalvehave ved Vordingborg førerer en meget omhyggelig kirkebog over kommunion. Det vil sige at han har noteret alle, der deltager i altergang og får den hellige nadver. 21.11.1697 skriver han under Stensby: ”Jørgen Kronberg och Konen med Christian Finke. 1ste Gang her paa Stedet

 


Detalje af epitafium i våbenhuset i Kalvehave kirke
Hele epitafiet kan ses under siden om professioner
Foto: Lars Skovvang Larsen

Han er nu kommet til Stensby i Kalvehave sogn ved Vordingborg. Fremover kaldes han Jørgen Smid og senere Jørgen Lesmed ved Stensby Hammer Mølle. Det kan konstateres første gang 15.8.1700 ved hans svigerfar Johann Finches begravelse i Kalvehave, hvor han kaldes Jørgen Lesmed af Stensby.

Familien har en vis tradition for uddannelse. Det fremgår af diverse underskrifter, som viser at de er habile til at skrive. Desuden fremgår det af Kalvehave kirkebog at 5.5.1709 begraves ”mester Jørgen Lesmeds skolemester af Stensby Hammer Mølle nafnlig Rasmus Christens i de fattiges jord”.

Ovenstående kirkebogs citat giver i øvrigt en fin bekræftelse på at Jurgen Cronenberg og Jørgen Lesmed er en og samme person. Det skyldes at præsten ved en fejl har indført begravelsen to gange. Den sidste gang har han så overstreget igen. I sidste indførsel lyder ovenstående citat: ”Jørgen Kronbergs skolemester nafnlig Rasmus Christens ongepfer 46 år i de fattiges jord”.

Jurgen Cronenberg døde i Stensby Le Smedje og begravet 23.2.1720 i Kalvehave
Der er tilsyneladende ingen skifteprotokol i Vordingborg Rytterdistrikt 1718-1721.

Communion, Stensby, Kalvehave sogn:
10.12.1719
Jørgen Cronberg og K:
4.11.1725
Lesmeds Enken(Apolone Johansdatter Finche (AX)) og D:(Datter) Maria(Maria Cronberg (A7))
Monsr: Gad(Hans Jacobsen Gad (A1Y)) og Kiæreste(Else Margrethe Cronberg (A1))

Apolona Johansdatter Finche døde i Stensby Le Smedje og blev begravet 12.7.1733 i Kalvehave
Der er tilsyneladende ingen skifteprotokol i Vordingborg Rytterdistrikt 1726-1737.

Videre arbejde:
Walcher Johan Finch i Lyngby og Margrete Chirstine Christophersdatter bliver trolovede 28.1.1694 og gift 25.2.1694 i Kongens Lyngby. Forløfftis Mænd: hand. Enchemand af Henrich Smid i Lyngby hun. Lars Møller paa Fulevad.
Jeg har ikke fundet ham som far, fadder eller forlover 1690-1696 i Kongens Lyngby.
Han kunne være i familie med Apolona Johansdatter Finche, da Cronberg familien sandsynligvis kommer fra Kongens Lyngby.

 

---------- Noget om familien Finche ----------

Apolona Johansdatter Finches far Johann Finche er født ca 1640 og begravet 15.8.1700 i Kalvehave.

Ovennævnte Christian Finche må være familie til Apolona. Måske en bror?
Christian Finch begravet i den Ny Kirchegaard med half sang og klang 9.3.1726 i Vordingborg.
Christian Finches enke ved Hulemose Mølle begraves 27.3.1740 i Vordingborg.

I Kalvehave i Kalvehave sogn bor desuden en Jørgen Finche ca. 1653 - 5.11.1709, gift med Anne ca. 1631 – 9.1.1715. Jørgen Finche bor i Kalvehave før Jurgen Cronenberg kommer til Stensby. Om svigerfaren Johann Finche også bor i Stensby før Jurgen Cronenberg kommer til Stensby vides ikke.

Anna Elisabeth Clausdatter Finche blev begravet 15.10.1721 og hendes mand tidligere løjtnant i sø etaten Hans Christian Danchel 17.12.1721 begge i Kalvehave. Der er skifte efter dem 30.5.1722 i Vordingborg Rytterdistrikts Skifteprotokol.
Af skiftet fremgår at de ikke har børn.
Hans arvinger er en bror og to søstre:
Povel Danchel, sognepræst for Aastrup Menighed i Falster
Malene Danchel, gift med Peder Meldkiorsen, Birkedommer hos hans exellence hr. Stiftsamtmand Lutzov i Laaland.
Margrethe Danchel, gift med Friderich Henrichsen, skytte hos høybemelt hans exellence hr. Stiftsamtmand Lutzov i Laaland.
Om hendes arvinger står:
og dend Sahl: Mands Arfvinger, beretter Hr. Povel Danchel at være efter Hans Sahl: Broders Sigelse, Madame H: Laurs Thots forrige Klokker til Vor Frue Kirke i Kiøbenhavn efterleverske som formenes at være nærmest Arfvinger, og vides ej andre den Sahl: Kones arfvinger eller paarørende.
Det er ikke klart, hvad her står.

 

Familienavnet Finche staves også Finch, Fincke og Finke.