Cronberg familier i Danmark

  Forside > Familie G - Mølleåen? > 1. generation

 Forside

 Familie G   Mølleåen?

 1. generation

 2. generation

1. generation

G   Henrich Cronberg

Han kendes kun indirekte ved at datteren G4 bruger patronymet Henrichsdatter og ved at han har følgende børn. Dog er datteren G2 kun en formodning.

Børn:
A Jørgen Cronberg
G2 Elisabeth Cronberg
B Henrich Vilhelm Cronberg
G4 Anne Cathrine Henrichsdatter Cronberg, født 1674
E Catharina Cronberg

Før jeg fik knyttet mange af mine Cronberger sammen havde jeg tre familier: A, B og E. Efter det er lykkedes at knytte ovenstående søskende sammen, har jeg beholdt betegnelserne A, B og E for de tre af familiegrenene. Dels for ikke at skulle omnummerere det hele, dels for ikke at gøre person numrene længere end de er.

Da kun et af børnenes fødselsår er kendt er de opstillet i en rækkefølge ud fra hvornår de er gift. Den eneste af børnene der er set bruge patronym er Anne Cathrine Henrichdatter Cronberg (G4).

Det skulle undre mig meget om ikke Henrich Cronberg G er den samme som Henrich Cronberg 1600.05.
1600.05, A og B er lesmede i vanddrevne hammermøller. Ingen andre lesmede med navnet Cronberg kendes omkring år 1700 i Danmark.
Familien Cronbergs forsvinden fra Brede med sidste indføring i Kongens Lyngby kirkebog 10.9.1693 passer sammen med Jørgen og Elisabeth Cronbergs opdukken i Tryggevælde med første indføring i Karise kirkebog 9.9.1694.

Fakta:
G4 og E er søstre.
G4’s far hedder Henrich.
A og B er brødre.
A og G4 er søskende.
Hvilket betyder at de alle 4 er søskende, og deres far hedder Henrich.

Formodning:
G2 og A er søskende.