Cronberg familier i Danmark

  Forside > Familie G - Mølleåen? > 2. generation

 Forside

 Familie G   Mølleåen?

 1. generation
 2. generation
     G2 Elisabeth Cronberg
     G4 Anne Cathrine
      Henrichsdatter Cronberg

2. generation

G2    Elisabeth Cronberg
Sandsynligvis datter af Henrich Cronberg (G).

Om Elisabeth Cronberg vides ikke meget.

Trolovet 8.7.1694 og viet 9.9.1694 i Karise til Peder Christensen (G2X). Jørgen Cronberg (A) er hendes forlover.

Peder Christensen er smedesvend i Tryggevælde Mølle. Han har sandsynligvis været gift en gang tidligere for mellem hans trolovelse og vielse, nemlig 8.8.1694, begraves hans barn i Karise.

Hverken Elisabeth Cronberg eller Peder Christensen er fundet i Karise kirkebog før eller efter ovennævnte datoer.

Det kan tænkes at de er rejst fra sognet allerede kort efter vielsen, for ingen af dem optræder som fadder ved Jørgen Cronberg (A) første barns dåb 26.5.1695 i Karise.

Jeg har anbragt hende i denne søskende gruppe, selv om der ikke er noget håndfast der viser at hun hører til her. Men hun hedder Cronberg, bor på Tryggevælde Mølle, bliver gift med Peder Christensen som er smed på Tryggevælde Mølle og endelig er Jørgen Cronberg (A) møller på Tryggevælde Mølle og forlover ved hendes trolovelse. I det mindste må hun høre til familien, men kunne være kusine, faster eller andet.

 

 

G4    Anne Cathrine Henrichsdatter Cronberg
Født 1674, datter af Henrich Cronberg (G).

Første gang vi støder på Anne Cathrine er i Kalvehave 1701. Præsten har ført regnskab med alle der deltager i altergang (kommunion). 17.4.1701 skriver han under Stensby:
Anna Cathrine Jørgen Smeds Søster 1ste Gang”.
Det er således påvist at Anna Cathrine er søster til Jørgen Cronberg (A).

Ved Jørgen Hansen Cronberg(E2)s dåb 20.6.1723 i Ørslev står:
barnets Moster Cathrine Peder Søfrens af Langebech bar det
"Mosteren" Cathrine er altså søster til Catharina Cronberg (E).
Her er et problem. Hun var gift med Søren Pedersen og ikke Peder Sørensen. Jeg vil mene at det er en skrivefejl fra præstens side. Dels optræder Søren Pedersen og Anne Cathrine 3 gange mere som faddere i Ørslev ved Catharina Cronbergs (E) børns dåb, dels optræder mange fra familie grenene A, B og E ved G4’s børns dåb i Kalvehave.

Det er kun konstateret at Anne Cathrine har brugt familienavnet Cronberg ved sin begravelse og hun er den eneste af de fem søskende der bruger patronymet Henrichsdatter.

Trolovet 17.10.1708 gift 1.1.1709 i Kalvehave med husmand i Langebæk Søren Pedersen (G4X).
Børn:
G4.1 Anna Sørensdatter, døbt 3.11.1709 i Kalvehave, begravet 17.11.1709 i Kalvehave.
G4.2 Karen Sørensdatter, døbt 2.7.1711 i Kalvehave
G4.3 Peder Sørensen, døbt 7.10.1714 i Kalvehave
G4.4 Jørgen Sørensen, døbt 9.5.1717 i Kalvehave
G4.5 Maria Sørensdatter, døbt 2.6.1721 i Kalvehave
G4.6 Kirsten Sørensdatter, døbt 18.6.1724 i Kalvehave

12.11.1724 begravet Søfren Pedersens Hustrue Anna Cathrine Kronberg, i Skovhuse, Øster Egesborg sogn, 50 aar og 2 maaneder gammel.

Søren Pedersen bliver gift 2. gang.
Barn:
Rasmus Sørensen, født i Skovhusene, døbt 27.7.1727, begravet 6.4.1729 i Øster Egesborg.