Cronberg familier i Danmark

  Forside > Familie B - Langebæk Hammer Mølle > 1. generation

Forside

Familie B  Langebæk Hammer Mølle
 1. generation
 2. generation
 3. generation
 4. generation

1. generation

Det ser ud til at Cronberg navnet i denne gren af familien G er uddødt med Inger Kirstine Johansdatter Cronberg (B2.2) som døde 1800. Der er ikke redegjort for alle familiens medlemmer, men det har ikke været muligt at finde flere medlemmer ved gennemsøgning af samtlige folketællinger i Danmark 1787 og 1801.

B  Henrich Vilhelm Kronberg
Søn af Henrich Cronenberg (G).

Første gang Henrich Vilhelm Kronberg optræder, er i Kalvehave kirkebog 1702. Præsten har noteret samtlige der går til alters (kommunion). 30.4.1702 skriver han under Steensby: ”Jørgen Smid og Kone og Broder Henrich”.

Henrich Vilhelm Kronberg og Jurgen Cronenberg (A) er altså brødre.

Han bliver møller i Langebæk Hammer Mølle eller Le Smedje.

 


Detalje af epitafium i våbenhuset i Kalvehave kirke
Hele epitafiet kan ses under siden om professioner
Foto: Lars Skovvang Larsen

Henrik Vilhelm Kronbergs og Jurgen Cronenbergs (A) familier optræder ofte som faddere hos hinanden.

Henrich KronBerg, forlover i 1715

 

Trolovet 5.6.1703 og gift 13.9.1703 i Vordingborg med Inger Mortensdatter Hoffman (Bx), datter af Morten Hoffman.
Børn:
B1 Johan Caspar Cronberg, døbt 13.2.1704 i Vordingborg
B2 Catharina Kirstina Cronberg, døbt 27.4.1706 i Vordingborg
B3 Anne Sophie Cronberg, født i Langebæk, døbt 14.10.1708 i Kalvehave
B4 Henrik Cronberg, født i Langebæk, døbt 22.2.1711 i Kalvehave
Dødfødt barn begravet 13.8.1713 i Kalvehave.
B5 Kirsten Cronberg, døbt 9.9.1714 i Kalvehave
B6 Hans Jørgen Cronberg, født i Viemose Langebæks Hammer Mølle, døbt 20.9.1716 i Kalvehave, begravet 13.6.1728 i Kalvehave.
B7 Mette Kirstine Cronberg, født i Langebæks Le Smedje, døbt 29.10.1719 i Kalvehave, begravet 15.4.1721 i Kalvehave.
B8 Martinus Cronberg, døbt 31.8.1721 i Kalvehave.

4.5.1723 Henrich fæster noget jord.
Kilde:
Vordingborg Amtstuedistrikts Fæsteprotokol.

Henrich er forlover 16.10.1723 i Øster Egesborg ved Søfren Andersen og Dorthe Hansdatters trolovelse.

Inger Hoffman bærer Rasmus Hemmingsen ved dåben (nr. 14) i Kalvehave 25.3.1724, søn af Hemming Larsen fra Tærø.
Inger Hoffman bærer Sidsel Olufsdatter ved dåben (nr. 26) i Kalvehave 7.5.1724, datter af Oluf Nielsen fra Tærø.
Inger Hoffman bærer Kirsten Søfrensdatter ved dåben (nr. 37) i Kalvehave 18.6.1724, datter af Søvren Pedersen fra Kalvehave.

Inger Mortensdatter Hoffman døde i Langebæk Lesmedje og blev begravet 5.9.1724 i Kalvehave.

Henrich Vilhelm Kronberg døde i Langebæk Lesmedje og blev begravet 28.1.1731 i Kalvehave.

30.4.1732 Jens Poulsen fæster den liden jord, som Hendrick Cronberg i Langebech sidst i fæste og brug hafde og nu er fradøed.
Kilde:
Vordingborg Amtstuedistrikts Fæsteprotokol.

Hans Jørgens begravelse er fundet af Lis Birgit Jensen.
Søfren Andersens trolovelse og fæstet 1723 er fundet af Henrik Mejlby.

 

---------- Noget om næste generation ----------

Forældrene dør tidligt. Da Inger Mortensdatter dør i 1724 er Martinus kun tre år. Jeg har ikke kunnet finde, at Henrich Vilhelm Kronberg gifter sig igen. Måske har Catharina Kirstina passet Martinus. Hun er på det tidspunkt atten år.

Den ældste søn Johan Caspar er 26 år da Henrich Vilhelm Kronberg dør i 1731. Han overtager lesmedjen i Langebæk. Et par måndeder senere bliver han trolovet. Måske er Martinus vokset op hos dem. Martinus er da kun ni år. Johan Caspar må opgive lesmedjen i 1743 og han dør i 1745.

Den næstældste bror Henrich arbejder sandsynligvis med i lesmedjen da faren dør. Henrich er da nitten år. Han bliver også smed. Først i Bastenes på Møn i 1742, siden i Stensby 1746-1747, så Ørslev 1748-1753 og senere i Nyråd 1754 og måske derefter i Bakkebølle.

Catharina Kirstina rejser til København og bliver gift der i 1734. Hun vender dog tilbage til egnen omkring 1740. Først i Stensby, siden i Ørslev 1745, hvor hendes 2. mand bor.

Martinus rejser også til København hvor han bliver gift i 1746 med en brændevinsbrænder enke. Det bliver starten på en tilværelse som brændevinsbrænder i København. Han har muligvis indtil da boet hos sin storebror Johan Caspar som døde 1745.

Om resten af børnene vides kun følgende:
2.5.1762 er der skifte efter Inger Kirstine Mathisdatter (B?.1), som har druknet sig i København. Det anføres at hendes morbror Martinus Cronberg (B8) ikke ønsker at se liget. Skiftet er fundet af Ane Knudsen i Stenløse.
En af Martinus' søstre må altså have været gift med en Mathias. Hvis listen over hans søskende er komplet må det dreje sig om enten Anne Sophie (B3) eller Kirsten (B5).