Cronberg familier i Danmark

  Forside > Spredte personer i 1700-tallet

Forside

Spredte personer i 1600-tallet

Spredte personer i 1700-tallet
   1700.02 Hans Michel Cronberg
   1700.03 Daniel Cronberg
   1700.03.1 Marie Lisbeth Cronberg
   1700.03.3 Jonas Danielsen
   1700.04 Andreas M. Cronborg
   1700.08 Margrethe Cronberg
   1700.11 Bendt Cronberg
   1700.14 Peder Nielsen Cronborg
   1700.14.1 Niels Pedersen Kronborg
   1700.15 Andreas Cronberg
   1700.16 Hans Henrich Cronberg
   1700.17 Carl Matthies Cronberg
   1700.18 Gert Cronberg
   1700.19 Johan Christian Cronberg
   1700.22 Engel Christine Cronberg
   1700.23 Olaus Christian Cronberg
   1700.24 Søren Nielsen Cronborg
   1700.26 Lovise Nielsdatter Cronberg
   1700.30 Inger Cronberg
   1700.34 Maren Cronberg
   1700.35 Sophie Michelsdatter Cronborg
   1700.36 Anne Kirstine Cronberg
   1700.38 Johan Jørgen Cronberg
   1700.38.1 Johan Philip Cronberg
   1700.38.1.5 Nicolai Ahrend Cronberg
   1700.38.1Y.1 Carl Diedrich Ludolph Colditz Cronberg
   1700.39 Carl Christian Kronberg
   1700.40 Agnete Cronberg
   1700.41 Charlotte Cronberg
   1700.42 Niels Cronberg
   1700.45 Anne Marie Cronberg
   1700.46 Pouel Ebbesen Cronberg
   1700.48 Niels Cronborg
   1700.49 Wilhelm Cronberg
   1700.50 Cathrine Cronberg
   1700.51 Johan Georg Cronberg
   1700.52 Cronberg
   1700.53 Anna Marie Cronberg
   1700.54 Christine Cronberg
   1700.55 Johan Christian Cronenberg
   1700.56 M. Cronberg
   1700.57 Magdalena Maria Cronenburgen
   1700.58 Johan Cronberg
   1700.59 Ane Sophie Cronberg
   1700.60 Morten Cronborg
   1700.61 Carl Magnus Cronborg
   1700.63 Ole Cronberg
   1700.65 Anna Christiana Dorothea Cronberg
   1700.65.2 Thomas Ferdinand Severin
   1700.65.4 Sophia Christina Severin
   1700.67 Lars Cronberg
   1700.68 Jens Mikkelsen Kronberg
   1700.69 Johanne Chronberg
   1700.72 Bodil Kronborg
   1700.73 Anders Cronborg
   1700.74 Anne Kirstine Andreasdatter Cronberg

Spredte personer i 1800-tallet

Spredte personer i 1700-tallet

 

1700.02       Hans Michel Cronberg
Hans Michel Cronbierg, Granaterer, viet 2.6.1716 i Næstved Sankt Peder til Margrethe Cathrine Eylers.

Kunne han være en søn af Michel Cronberg (D)?


 

1700.03        Daniel Cronberg

”Kjøbenhavns Huse og Indvaanere efter branden 1728” Del IV omhandler ”Mandtal af 14.Decbr. 1728 over indvaanere i de af Branden 1728 skaanede dele af byen”. På side 225 optræder Daniel Cronberg.
Han er soldat, er gift og har to børn. De bor til leje hos Peter Nicolay Muursvend, Nørre Quarteer, Vester Vold, matr. Nr. 297.

Granadier i Grenaderkorpset ved Major Schluphuts Kompagni i Roskilde i 1731, senere tømmersvend i Roskilde.

Gift 1. gang med Brithe Carlsdatter, født ca. 1683
Børn:
1700.03.1 Marie Lisbeth Cronberg, født ca. 1723 måske i København
1700.03.2 Barn, født før 1728 måske i København
1700.03.3 Jonas Danielsen Cronberg, døbt 25.11.1731 i Roskilde Domkirke.

Brithe Carlsdatter er begravet 21.1.1764 i Roskilde Domkirke

Trolovet 25.4.1764 og gift 2. gang 26.10.1764 i Roskilde Domkirke med Anne Cathrine Christiansdatter, født ca. 1721.

Altergang (communion) i Roskilde Domkirke:
11.11.1758, 8.11.1760, 28.11.1761, 5.6.1762, 3.12.1763, 20.10.1764, 1.6.1765, 26.10.1765, 31.5.1766, 16.5.1767, 24.10.1767, 22.10.1768, 20.5.1769, 4.11.1769, 9.6.1770, 3.11.1770, 27.4.1771 og 10.10.1772.
Daniel Cronberg er sidst til altergang 3.11.1770. Fra 27.4.1771 er det hans enke. Han er derfor død derimellem.

Oeders Efterretninger 1771 Roskilde Købstad:
Tømmersvend Daniel Kronbergs enke, ernærer sig ved at gaa i dagleie, 50 år gammel, i første ægteskab, har været enke i 1/4 år (stemmer overens med ovenstående), ingen uforsynede børn.

Anne Cathrine Christiansdatter er trolovet 29.8.1773 og gift 2. gang 21.10.1774 i Roskilde Domkirke med enkemand Christen Christensen.
Hendes afdøde mands datters mand Villum Simonsen er hendes forlover.

Daniel Cronberg kunne måske være i familie med Michel Cronberg (D). Michel Cronberg får en søn Jonas, lige som Daniel Cronberg gør det.

Videre arbejde:
Se Kartotek over Grenaderkorpsets justitsprotokol bind VIII nr. 628 1729-1730 og bind XVI nr. 473 og 476 1740-1743
Kartotek over navnelister, Overkrigssekretærens håndbreve: Daniel Kronberg, Det kongelige Grenaderkorps, 1744

Tilsyneladende mangler der på internettet en kirkebog over begravede på Gråbrødre Kirkegård. Det er ikke lykkedes mig at finde/genfinde begravelserne for Jonas Cronberg i 1771, Birthe Carlsdatter i 1764 og Daniel Cronberg i 1739.

Communion i Roskilde Domkirke 9.10.1762:
Jonas Danielsen, er hos sin Fader Daniel Cronberg, foreviiste sit pas af d 22 Marty 1762
Enten har Daniel Cronberg fået en søn Jonas efter 1739 eller også er Jonas fra 1731 ikke død i 1739.

 

---------- Diskussion ----------

Daniel Nielsen Cronberg er sammensat af to ”personer”.
(1) Daniel Cronberg fra København
(2) Daniel Cronberg fra Roskilde
Argumenter for at det er samme person
(1) er soldat, (2) er granader
Major Schluphut er i København 1726 og i Roskilde 1731
(1) har to børn, (2) får et barn.
Tidsfølgen passer

Jeg er tidligere kommet til at blande ham sammen med Daniel Nielsen/Daniel Nielsen Due som er granader ved oberst Vedels kompagni i Roskilde og noget af tiden bor på samme adresse: Bundeting. Han er gift med Kirstine Andersdatter og får en datter, født ca. 1726, begravet 19 år gammel 19.7.1745 i Roskilde Domkirke og et barn, begravet 21.8.1731 i Roskilde Domkirke

Daniel Nielsen kan udelukkes fordi Daniel Nielsens enke er til altergang 8.4.1758 i Roskilde Domkirke.
Hans kone begraves 31.3.1761 i Roskilde Domkirke. Heraf fremgår det at han hed Daniel Nielsen Due.

 

 

1700.03 Daniel Cronberg
2. generation

1700.03.1  Marie Elisabeth Danielsdatter Cronberg
Født ca. 1723, datter af Daniel Cronberg (1700.03) og Brithe Carlsdatter.
Hun kaldes ofte Marie Lisbeth Danielsdatter.

Trolovet 28.4.1758 i Roskilde Domkirke og gift 1.9.1758 med skomagersvend i Roskilde Willum Simonsen, født ca. 1730. Trolovelsen fandt sted i hendes fader Daniel Cronbergs hus.
Børn:
• Lucie Willumsdatter, døbt 13.10.1758 i Roskilde Domkirke.
• Simon Willumsen, døbt 9.3.1760 i Roskilde Domkirke.
• Karen Margrethe Willumsdatter, døbt 19.4.1761 i Roskilde Domkirke, begravet 10.8.1762 i Roskilde Domkirke.
• Carl Friderich Willumsen, døbt 14.7.1765 i Roskilde Domkirke,

Oeder 1771. Hans kone er født ca. 1723. De er begge i første ægteskab.

Willum Simonsen blev begravet 5.10.1782 i Roskilde Domkirke, 52 år gammel.

1787 bor Marie Danielsdatter i Fattiges Huse i Bredegaden 78 som enke, almisselem og 64 år gammel.

Marie Danielsdatter Kronberg, Willum Simonsens enke, døde 29.1.1801 i Fattiges Huuse i Bredgaden og blev begravet 31.1.1801 i Roskilde Domkirke, 63 år gammel.
Hun var nu nærmere 77 år gammel.

 

---------- Diskussion ----------

I samme periode optræder en anden Marie Danielsdatter i Roskilde Domkirke:
Med udlagt barnefader Johan Libeno
Barn:
• Anne Kirstine, døbt 26.10.1747 og begravet 18.9.1748 i Roskilde Domkirke.

Trolovet 18.4.1751 og gift 22.10.1751 i Roskilde Domkirke med enkemand Niels Jensen Geede.
Børn:
• Dorthe, døbt 13.7.1753 i Roskilde Domkirke.
• Dorthe Marie, døbt 2.7.1756 i Roskilde Domkirke.

Hun må være en anden person fordi:
Marie Elisabeth Danielsdatter Cronberg betegnes som pige ved vielsen i 1758.
Marie Elisabeth Danielsdatter Cronberg betegnes som værende i 1. ægteskab i Oeder 1771.

 

1700.03.3  Jonas Danielsen
døbt 25.11.1731 i Roskilde Domkirke, søn af Daniel Cronberg (1700.03) og Brithe Carlsdatter.

Communion i Roskilde Domkirke
6.4.1758:
Thyge Christensen paa Bundetinget
Maren Thyges Datter, tiener Hans Erentsen Møller

8.4.1758:
Jonas Danielsen Møller Svend, tiener Hans Erentsen Møller
Marie Lisbeth Danielsdatter, tiener Abraham Ebbesen Farver

30.11.1758:
Qvindfolked Maren Thyges Datter, var hos Jørgen Mouritsen paa Bundetinget, blev Publice Absolvered for Synd imod det 6te Bud af Hr Søren Franch, udlagt til barnefader en Møller Svend ved Navn Jonas Danielsen
24.5.1759:
Jonas Danielsen Møller Svend blev Publice Absolvered for imod det 6te bud, begaaend med Maren Thyges Datter
9.10.1762:
Jonas Danielsen, er hos sin Fader Daniel Cronberg, foreviiste sit pas af d 22 Marty 1762
Enten har Daniel Cronberg fået en søn Jonas efter 1739 eller også er Jonas fra 1731 ikke død i 1739.
7.4.1763:
Jonas Danielsen Tømmer Svend og hans Trolovede Fæstemøe Margethe Niels Datter
24.10.1767:
Jonas Danielsen Møllersvend og Hustru boer i Olesgaden
12.11.1768:
Jonas Danielsen Tømmer Svend og Hustrue
22.3.1769:
Jonas Danielsen og Hustrue, er Møller Svend, boer i Olesgaden
7.10.1769:
Jonas Danielsen og Hustrue i Olesgd
11.4.1770:
Jonas Danielsen og Hustru i Hæstegade
3.11.1770:
Jonas Danielsen Tømmer Svend, er hos Willum Skoeflikker(hans svoger)
5.10.1771:
Jonas Danielsen Tømmer Svend og Hustrue
15.4.1772:
Jonas Danielsen Tømmer Svend og Hustrue, boer i Hæstegaden
3.10.1772:
Jonas Danielsen Tømmer Svend og Hustrue, boer i Hæstegaden

Med Maren Thygesdatter, døbt 13.2.1732 i Roskilde Domkirke, datter af Tygge Christensen(1697-1759) og Maren Hansdatter(?-1751).
Barn:
1700.03.3.1 Carl Christen, døbt 15.9.1758 i Roskilde Domkirke.
Udlagt til barne Fader Jonas Danielsen tiennende hoes Hans Erntzen for Møller Svend

Trolovet 13.3.1763 og gift 15.4.1763 i Roskilde Domkirke med Margrethe Nielsdatter, født ca. 1732.

Oeders Efterretninger 1771 Roskilde Købstad:
Jonas Danielsen, ernærer sig ved at tiene som Tømmersvend og Dagleier, 39 år, i 1. ægteskab.
Hustru, 39 år, i 1. ægteskab.

Jonas Danielsen Møller Svend blev begravet 7.3.1778 i Roskilde Domkirke, 48 år gammel.
Der er skifte efter Jonas Danielsen i Roskilde Købstads Skifteprotokol 14.11.1778:
Der er intet at arve så kun enken Magrethe Nielsdatter er nævnt.

Margrethe Nielsdatter blev 2. gang trolovet 17.11.1778 og gift 28.4.1779 i Roskilde Domkirke med Bondekarlen af Lethreborg Grevskab Friderich Larsen, født ca. 1732.

1787 De bor Hærsegaden 175
Friderich Larsen, 55 år, i 1. ægteskab
Magrethe Nielsdatter, 58 år, i 2. ægteskab.

Dagleier Friderich Larsen blev begravet 11.2.1789 i Roskilde Domkirke, 60 år gammel.

Videre arbejde:
Jeg har engang noteret at han blev begravet 6.6.1739 i Roskilde Domkirke. Hvor jeg har det fra, har jeg ingen erindring om.
Find skifte fra 1778
Kunne Carl Christen være den samme som Carl Christian Cronberg (1700.39)?
Hvad er Carl Christens efternavn?
Hvad er Thyge Christensens erhverv?


 

 

1700.04        Andreas M. Cronborg


Forlover i 1741 i Kastrup

Han er skoleholder:
1.6.1724-1.4.1731 i Dyrlev kgl. Skole, Bårse sogn, Præstø Amt.
1731-1751 i Neder Vindinge, Kastrup Sogn, Hammer Herred, Præstø Amt.

Han er første gang iagttaget ved konens begravelse.

Mellemnavnet M. er kun fundet i hans underskrift.

Gift 1. gang med Beate Anna Sophie Jensdatter Krog, født ca. 1673.
Børn:
1700.04.1 Anna Christine Cronborg,

Beate Anna Sophie Jensdatter Krog er begravet 14.10.1736 i Kastrup.

Datteren Anna Christine Cronborg er fadder 1.12.1737 i Kastrup ved Hans Bentz barn Bents dåb i Kastrup.

Gift 2. gang (måske 1738 i København. Se Andreas Cronberg (1700.15)) med Karen Larsdatter Lunde.

Skoleholderens steddatter af Vindinge begravet 6.12.1739 i Kastrup.

Andreas Cronborg er begravet 15.1.1751 i Kastrup.

Efterfølgeren som skoleholder i Neder Vindinge er Knud Jørgen Villumsen Gyrsting, skoleholder i Flakkebjerg 1746-1751, søn af Vilhelm Gothardt Gyrsting, degn i Vejlø, Vester Egesborg ved Næstved.

Videre arbejde:
Er der skifte efter ham? Han er ikke fundet i Hammer herreds Provstis skifteprotokol, hvor andre skoleholdere forekommer.
Datteren Anna Christine Cronborg er sikkert den samme som Anne Kirstine Andreasdatter Cronberg/Cronborg (1700.74).

Kilder:
Johs. C. Jessen: PRÆSTØ AMTS SKOLEHISTORIE INDTIL 1830

 

---------- Noget om Karen Larsdatter Lunde ----------

Karen Larsdatter Lundes søster Elisabeth Lauritzdatter Lunde døde 18.5.1743 som logerende i klokkeren Lorentz Holstens hus i Vordingborg, begravet 21.5.1743 i Vordingborg ”i den underste Krydsgang i Kirken med fuld Sang og Klang”.
Skifte: Vordingborg Byfoged 18.5.1743 ff.

Andreas Cronborg deltager i samtlige skiftesessioner.

Af skiftet fremgår at Elisabeth Lauritzdatter Lunde var enke efter Morten Nielsen Fog/Fogt i København. Der blev fremlagt skifte ekstrakt fra Morten Nielsen Fogs skifte påbegyndt 23.10.1741.
Arvinger er hendes søskende:
Augustinus Lauritzen Lunde, kobbersmed, bor i Amsterdam
Niels Lauritzen Lunde, bor i Amsterdam
Jens Larsen Lunde, degn i Tostrop i Jylland
Karen Larsdatter Lunde, gift med Andreas Cronborg, skoleholder i Neder Vindinge.
Catharina Larsdatter Lunde, gift med Otto Bremer, snedker forhen boende i Svendborg
Kirstine Lauritzdatter Lunde, forhen tjent i Oedgaard præstegård i Jylland.


 

 

1700.11 Bendt Cronberg
Født ca. 1726 i København.

Stilling og bopæl
1745 Opløber 1. division 2. kompagni
1747 Matros 1. division 2. kompagni
1749 Matros 1. division 2. kompagni nr. 31 i Skolemesterlængden
1750 Matros 1. division 2. kompagni i Skolelængen

Trolovet 26.9.1749 og gift 19.12.1749 i Holmen med Johanne Kirstine Svendsdatter(1700.11X), født ca. 1725.
Børn:
1700.11.1 Johanne Cathrine Bendtsdatter Cronberg, døbt 25.8.1750 i Holmen, død af kopper, begravet 13.12.1754 i Holmen.

I Præsentationsbogen for 1. division 2. kompagni står:
4.1.1747 Bendt Cronberg avancerer fra opløber til Matros nr. 31. Han skal tjene i 16 år. 21 år. ½befahren. Født i København
7.11.1748 ”hidsat fra reserve nr. 51 Frederich Christian Horn i steden for Bendt Cronberg der Permitteres at fahre.”
14.7.1751 Reserven Frederich Christian Horn indtræder som nr. 31 i stedet for Bendt Cronberg som er død.

Skibsbog for 1. division 1745-1747
2. Compagnie No. 95:
Bent Cronberg, antagen dend 13 Maii 1745. 1745 d 31 aug bet: 3/m Gagetillæg 3 rigsdaler 72 mark. Avanceret til Matros No 31 dend 11 Janu 1747.
Til: 1745 d 9 Sept t f m
Skibs: Fregatten Falster
Fra: 1746 d 7 Nov. c/a/m
2. Compagnie No. 31:
Bent Cronberg, antaget 11 Janvarii 1747 i 16 aar hidsatt fra No 95
Til: 1747 24 aug
Skibs: Frim: paa Giunea
Fra:

Skibsbog for 1. division 1748-1750
2. Compagnie No. 31:
Bent Cronberg, antagen 11 Januari 1747 i 16 Aar. 1749 d. 20 Aug. Permiteret at fahre paa China. Vide bogen 1751.
Til: 1747 d. 24 Aug:
Skibs: Frim paa Guinea
Fra: 1748 d. 5: Decb.
Til: 1748 d. 5: Decb:
Skibs: Permiteret at fahre paa Guinea fra 24 aug 1747
Fra: 1749 den 20 aug.

Skibsbog for 1. division 1751-1753
2. Compagnie No. 31:
Bent Cronberg, antagen den 11 Janu: 1747 i 16 Aar. 1751 d. 12 Aug: udsat som Død.
Til: 1749 d. 20 Aug:
Skibs: Permitered at fahre paa China
Fra: Død

Der er skifte efter Bendt Cronberg 30.8.1751 i Admiralitetet (Søetaten), Underadmiralitetsretten.
Heraf fremgår følgende:
Han rejste som matros med det Kongelige octroyerede Danske Asiatiske Compagnies skib Fyhn til Canton i China. Han døde på rejsen som udgik fra Danmark 1749 og hjemrejsen fra Canton 20.1.1750.
Enken og datteren bor til leje hos Madame Maria Sl: Otte Gornes paa Skoelemesterlængden.
Værgen for datteren blev sergeant Riis.
Gagen for turen udgør 101 rigsdaler, men den spises op af husleje på 20 rigsdaler, et lån på 30 rigsdaler af Peder Friis, underskrevet 24.12.1749 af Bendt Cronberg, diverse lån på 40 rigsdaler som enken har foretaget i sin mands fravær og endelig omkostninger til skiftet på 7 rigsdaler. I alt et lille underskud.

Enken Johanne Christine Svendsdatter blev trolovet 17.9.1751 og gift 27.10.1751 i Holmen med ungkarl Bendt Jensen Brandt(1700.11XY), født ca. 1719 i København, kvartermester nr. 6 i 1. division 2. compagni på Skolemesterlængen.
Børn:
• Friderich Christian, døbt 11.7.1752 i Holmen
• Christen, døbt 3.7.1754 i Holmen
• Johanne Birgitte, døbt 9.12.1755 i Holmen, død af blodgang, begravet 19.8.1757 i Holmen.
• Jørgen Benjamin, døbt 4.1.1758 i Holmen, begravet 9.1.1758 i Holmen 8 dage gammel.

I Præsentationsbogen for 1. division 2. kompagni står:
26.8.1751 Kvartermester nr. 6, Bendt Jensen, født i Kjøbenhafn, 32 år gammel, befahren, skal tjene Livstiid, hidsat fra Matros No 87, gaar istæden for Johan Madsen som efter Ansøgning Dimiteres.
27.10.1752 Kvartermester nr. 5, Bendt Jensen, født i Kjøbenhafn, 33 år gammel, befahren, skal tjene Livstiid, hidsat fra No 6, gaar i steden for Hans Andersen som er degraderet til Matros.
1.7.1762 Kvartermester nr. 5, Jens Clausen, født i Khavn, 40 år gammel, ?, skal tjene Livstiid, avanceres fra Qvarter Mester No 6 i stæden for Bendt Jensen der døde d: 11 Juny h: a:.

Skibsbog for 1. division 1745-1747
2. Compagnie No. 96:
Reserve Bent Jensen, antagen at tiene fra 2 Sept 1745. Avanceret til Matroos No 7 dend 7de October 1745:
2. Compagnie No. 7:
Bent Jensen, antagen dend 7de October 1745 i 14 aaar. Hidsatt fra No 96. Hensatt i No 87 dend 18 Marti 1746.
2. Compagnie No. 87:
Bent Jensen, Antaget 18 Marti 1746 at tiene fra 7: octobr 1745 i 14 aar, hidsatt fra No 7.
Til: 1746 d: 10: Nov:
Skibs: Frimand paa China
Fra:

Skibsbog for 1. division 1748-1750
2. Compagnie No. 87:
Bent Jensen, antagen 18 Martii 1746 at Tiene fra 7de Octob 1745 i 14 aar.
Til: 1746 d: 10: Nov:
Skibs: Frim paa China
Fra: 1748 d: 18 July
Til: 1748 d: 30: Sept ? m m
Skibs: Fregatten Højenhald
Fra: 1749 d 14 Janu e/a/m
Til: 1749 5: april t f m
Skibs: Fregatten Christborg
Fra: 1749 d 19 Julii e/a/m
Til: 1749 d: 20 aug
Skibs: Permiteret at fahre paa China
Fra: vide videre frem unden til
Til: 1750 d: 29 oct
Skibs: Frimand paa China fra 20 aug 1749
Fra: vide 1751

Skibsbog for 1. division 1751-1753
2. Compagnie No. 87:
Bent Jensen, antagen at tiene fra 7 October 1745 i 14 Aar. 1751 den 23 Sept: Avancered til Qvarteermæster udi No 6 ved dette Compagnie
Til: 1750 d 29 Oct:
Skibs: Frimand paa China fra 20 aug 1749
Fra: 1751 25 Juny
Til: 1751 25 Juny:
Skibs: Permitered af fahre paa China fra 20 Aug. 49
Fra: 1751 23 Sept.
2. Compagnie No. 6:
Quarteermestere: Bent Jensen, antagen 23 Sept: 1751 at tiene i Livs Tiid, og Avancered fra Matrohs No. 87. 1752 d 27 Oct: hensat i No. 5.
Til: 1752 2 May ? f: m:
Skibs: Fregatten Christiansborg
Fra: vide No. 5.
2. Compagnie No. 5:
Quarteermestere: Bent Jensen, antagen 27 Oct: 1752 at tiene i Livs Tid, og hidsat fra No. 6.
Til: 1752 2 May ? f: m: vide No 6.
Skibs: Fregatten Christ:borg
Fra: 1753 30 Aug r a: m

Johanne Cathrine Svendsdatter blev begravet 1.6.1761 i Holmen, 36 år gammel.

Der er skifte efter Johanne Kirstine Svendsdatter 27.6.1761 i Admiralitetet (Søetaten), Underadmiralitetsretten.
Heraf fremgår følgende:
Arvingerne er enkemanden Bent Jensen, Qvartermester af 1. div. 2. Compag: boende i No 22 i Løvegaden og børnene:
Friderich Christian Benzen, gl 9 Aar
Christen Bentzen, gl 7 Aar
Andreas Bentzen, gl 3 Aar
Der er intet at arve.

Bendt Jensen Brandt blev trolovet 29.8.1761 og gift 14.10.1761 i Holmen med Sibille Johansdatter(1700.11XYY), født ca. 1734.
Barn:
• Bendte Cathrine Bendtsdatter, født 11.6.1762, døbt 16.6.1762 i Holmen.

Bendt Jensen døde af brystsyge og blev begravet 14.6.1762 i Holmen, 40 år gammel.

Sibille Johansdatter døde i barselsseng og blev begravet 21.6.1762 i Holmen, 28 år gammel.

Der er skifte efter Bendt Jensen 10.6.1762 og umiddelbart efter for enken Sibille Johansdatter 17.6.1762 i Admiralitetet (Søetaten), Underadmiralitetsretten.
Heraf fremgår følgende:
Arvingerne er:
Friderich Christian Bendsen, 10 år gammel, arver 20 rigsdaler
Christen Bendsen, 8 år gammel, arver 20 rigsdaler
Bendte Cathrine Bendsdatter, 6 dage gammel, arver 62 rigsdaler.
Drengenes værge bliver deres farbror skibstømmermand i 3. classe Andreas Hansen Rosendahl.
Datterens værge bliver hendes morbror bødkersvend Hans Hostrup.

 


 

 1700.40  Agnete Cronberg

Død 30.7.1758 i Børnehuset (Kvindefængslet på Christianshavn).

Kan hun være den samme som: Agnete Cornelia Cronberg (DE02.3), døbt 6.11.1753 i Holmen. I givet fald er hun 4 år. Kan det tænkes at en 4 årig dør i et fængsel?

I Peter Henningsen og Ulrik Langens bog Hundemordet i Vimmelskaftet står side 248: ”Det anslås i en indberetning fra 1791, at hen ved 100 københavnske børn i alderen fra et halvt til 12 år årligt indsættes i tugthuset med deres mødre.
Så svaret må blive et ja og desuden må det antages at hendes mor Ellen Pedersdatter er indsat i fængslet.

Links:
Wikipedia: Tugt- og Børnehuset
Landsarkivet: Børnehuset
Vor Frelsers Kirkegaard
Nicolai Jonge: Københavns Beskrivelse 1783. Christianshavns Qvarteer. Side 446


 

 

 1700.41  Charlotte Cronberg

I Navneliste til Navnekartotek til Skattemandtal 1762, København står: Lem ved Børnehuset. 1,449

Død 23.1.1763 i Børnehuset på Christianshavn (Kvindefængslet på Christianshavn).

Kan hun være den samme som Ulrica Charlotta Cronberg (DE02.2), døbt 27.9.1751 i Holmen? I givet fald må hun være 11 år.


 

 

1700.08   Margrethe Cronberg
Født ca. 1743

Død i Nyråd, begravet 15.10.1783 i Vordingborg.
Præsten har en tendens til at skrive alderen med runde tal som for eksempel 40, 50, 60 år. Her skriver han 40 år.

Videre arbejde:
Hun kunne være datter af Henrich Cronberg (B4)
Hun kan have boet hos Karen Cronberg (B1.3) som boede i Nyråd i 1787.
Findes der et skifte efter hende?


 

 

1700.14  Peder Nielsen Cronborg
Født ca. 1751.

Gift med Dorthe Marie Hansdatter, født ca. 1745, datter af Rise Christensdatter.
Børn:
1700.14.1 Niels Danqvart Cronborg, født ca. 1783,

Er i 1787 forpagter af hollænderiet i Sophienlund i Herrested sogn. Herrested ligger nogenlunde midtvejs mellem Nyborg og Ringe. Dorthes mor bor hos dem.

Sophienlund hører under herregården Ravnholt. Sophienlund er bygget 1769 som mejerigård til 42 køer.

1801 bor de i Kielstrup Skovslaug. Han er husmand.

Tak til Alex Larsen for at have gjort opmærksom på folketællingen 1787.

Han kunne være bror til Anna Maria Nielsdatter, der var gift med Niels Hansen Cronborg (F).

 

 

1700.14 Peder Cronborg
2. generation

1700.14.1  Niels Pedersen Kronborg
Født ca. 1783, søn af Peder Nielsen Cronborg (1700.14) og Dorthe Marie Hansdatter.

Lægdsrulle 1790: Her står at Niels er født i Sophienlund 1785.

Konfirmeret 1799 i Vissenbjerg. De bor i Kielstrup Skov.

Gift 28.10.1809 i Vissenbjerg med Ane Cathrine Rasmusdatter, født ca. 1785 i Vissenbjerg.
Han var fra Karhusene, hun fra Haugelund.
Forlovere var Peder Kronborg i Karhusene og Anders Andersen i Kielstrup.
Børn:
• Dorthe Marie Nielsdatter, født i Karhusene, døbt 21.10.1810 i Vissenbjerg, konfirmeret 1825 i Vissenbjerg.
• Christiane Nielsdatter, født 9.2.1813 i Karhusene, døbt 14.3.1813 i Vissenbjerg, konfirmeret 1827 i Vissenbjerg.
• Peder Nielsen, født 3.5.1818 i Karhusene, døbt 28.6.1818 i Vissenbjerg, konfirmeret 1833 i Vissenbjerg.

Niels Pedersen Kronborg, husmand i Karhusene, hængte sig 18.3.1847, begravet 24.3.1847 i Vissenbjerg.

Links:
Folketællinger: 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1855, 1860,

Videre arbejde:
I folketællingen 1845 står at han er født i Ryslinge. Den eneste mulige i 1783-1786 er Niels, døbt Dom: 19 post Trinit: 1785 i Ryslinge, søn af Gaardmand Peder Nielsen af Lørup. Han er i givet fald ikke døbt Niels Danqvart, som han i øvrigt kun er kaldt i folketællingen fra 1787.


 

  1700.15  Andreas Cronberg
Det fremgår af Københavns Kopulationsprotokol at han er
Viet 29.5.1738 i Sankt Nikolai, København.
Vielser i Sankt Nikolai før 1785 er gået tabt, så det vides ikke, hvem han er viet til.

Han kunne være den samme som Andreas M. Cronborg (1700.04), hvis kone bliver begravet i 1736 og eller Andreas Cronberg (1600.13) .


 

 

1700.16   Hans Henrich Cronberg
I Vordingborg kirkebog er der den 2.8.1722 en barnedåb. Blandt fadderne er: Hans Hendrich Cronbergs Søster.

Det er det eneste sted jeg er stødt på navnet i Vordingborg. Jeg har ikke læst alle fadderes navne. Hvem hans søster er, kan vi ikke vide. Præsten skriver tilsvarende ved en dåb 23.5.1722: Lofrentz Thomæsens Søster.

Hvor han eller søsteren bor får vi heller ikke vide. På den tid skriver præsten ikke hvor fadderne kommer fra.

Både han og søsteren bor sandsynligvis i et andet sogn end de andre Cronberger, ellers ville præsten nok have relateret hendes slægtskab til en af de lokale Cronberger.


 

 

1700.17   Carl Matthies Cronberg
Trolovet 19.9.1727 og viet 26.9.1728 i Garnisons tyske menighed til Anna Maria Marckgrafen.

Carl Matthies Cronenberg er musketer ved det Oldenborgske Regiment, Eversens Kompagni.

Ved trolovelsen hedder han Carl Matthies Cronenberg,
ved vielsen hedder han Carl Martiin Cronberg.


 

 

1700.18   Gerhardt Cronberg
Fornavnet skrives Gerhardt, Gerdt, Gert.
Efternavnet staves Cronburgh, Cronburg, Cronberg, Cronenberg

Trolovet 30.10.1729 i Garnisons tyske menighed, gift 18.3.1731 i Citadel med Anna Catharina Pedersdatter.
Børn:
1700.18.1 Anna Maria Elisabeth Cronberg, døbt 26.4.1729 i Garnison
1700.18.2 Anna Maria Catrina Cronberg, døbt 20.8.1730 i Garnison, begravet 2.3.1733 i Garnison
1700.18.3 Bernhardus Cronberg, døbt 15.6.1732 i Garnison tyske menighed
1700.18.4 Johan Cornelius Cronberg, døbt 27.8.1733 i Vor Frelser
1700.18.5 Anna Maria Cathrina Cronberg, født 11.10.1735, døbt 13.10.1735 i Vor Frelser
1700.18.6 Johan Cornelius Cronberg, døbt 8.9.1737 i Vor Frelser
1700.18.7 Johan Friderich Cronberg, døbt 30.8.1738 i Garnison.
1700.18.8 Johan Hinrich Cronberg, døbt 25.10.1742 i Garnison.
En datter dør af slag og bliver begravet 29.3.1735 i Garnison. Men der er hverken navn eller alder.
En søn dør af slag og bliver begravet 7.3.1738 i Garnison. Men der er hverken navn eller alder.

Gert Cronenberg er:
1729 Grenader ved Sjællandske Regiment, kaptajn von der Weides Compagni.
1731 Musqueter ved Sjællandske Regiment, kaptajn von der Weides Compagni.
1735 Musquetier ved Sjællandske Regiment, kaptajn von der Weides Compagni.
1737 Musquetier bei dem Mariner Regiment
1738 i major Winds kompagni
1742 i major Winds kompagni

Han er katolik og bliver viet af den tyske garnisons kapellan. Måske er han fra Tyskland?

Videre arbejde:
Kartotek over navnelister, Overkrigssekretærens håndbreve 1744: Gerdt Cronenburg


 

 

1700.19   Johan Christian Cronberg

Musketer i Prinsens Regiment , kaptajn Dückers kompagni.
Regimentets Garnisoner:
1734-1742 København
1743-1745 København og Helsingør
1746-1753 København

Gift med ?
Børn:
1700.19.1 Maria Sophia Cronberg, døbt 6.12.1739 i Garnison.
1700.19.2 Maria Magdalena Cronberg, døbt 16.7.1742 i Garnison.
1700.19.3 Johan Zacharias Cronberg, døbt 1.10.1744 i Helsingør Sankt Maria.

Hustruen hedder i
1739 Maria Margreta Zese
1742 Maria Margretha Sesing
1744 Marie Christine Sesens datter

Johan Christian hedder i
1739 Cronenberg
1742 Cronberg
1744 Cronenberg


 

 

1700.22   Engel Christine Cronberg
Født ca. 1755

Gift 1. gang 21.10.1785 i Vor Frue København med arbejdsmand Johan Magnus Aagesen (1700.22X), født 5.4.1755 i Toarp, Saxtorp, Sverige, søn af Åke Månsson og Botilla Månsdotter Cederberg.
Børn:
1700.22.1 Else Dorthea Johansdatter, døbt 9.7.1786 i Holmen, begravet 25.9.1786 i Holmen.
1700.22.2 Peder Bendsen Johansen, døbt 9.7.1786 i Holmen, begravet 19.7.1786 i Holmen.
1700.22.3 Aage Magnussen Johansen, døbt 22.7.1787 i Holmen.

Johan Magnus Aagesens stilling og bopæl
1785 Arbejdsmand i Larselejstræde
1786 Enrolleret matros i Skolemesterlængen (Hjortelængen)
1787 Enrolleret matros
1787 Skibstømmermand i Skindergade 74

Gift 2. gang med smedesvend Peder Andersen Børre, født ca. 1767.

Engel døde 31.12.1796 Lille Fiolstræde 176, begravet 4.1.1797 i Vor Frue.

Peder Andersen Børre blev indlagt 12.10.1818 på på Frederiks Hospital hvor han døde 3.11.1818 , begravet 7.11.1818 i Vor Frue.
Det kongelige Frederiks Hospital: Sygeprotokol

Link:
Mere om Johan Magnus Aagesen af Patrik Holm på geni.com

Videre arbejde:
Johan Magnus Aagesen må kunne findes i protokoller over tømmermænd eller enroullerede matroser. Har ikke kunnet finde noget.
Han er ikke fundet i folketællingen 1801
Led efter skifter. Ikke Hvidebøger 1797 og 1818.
Måske kan de findes i Nyboder 1786. Har intet fundet. Han kan have været lejer.


 

 

1700.23   Olaus Christian Cronberg
Født ca. 1752
Fornavnet skrives også Olavus, Olauos, Olle og Ole.
Christian er kun set ved første barns dåb. I begravelsesprotokollen fra Assistens Kirkegård står L. eller måske C.

Skomagermester i København før 1784.

Trolovet 29.10.1784 og gift 26.11.1784 i Frederiks tyske Kirke i København (se også tillysninger) med Elisabeth Margaretha Dombrock (1700.23X), født 12.10.1764, døbt 17.10.1764 i Frederiks tyske Kirke, datter af Daniel Dombrock og Johanna Maria Hassel.
Hendes navn staves også Dombroch, Dombrog, Dombrok og Dumbrok.
Børn:
1700.23.1 Nicolai Gustav Cronberg, født 11.10.1785, døbt ( 1), ( 2) 23.10.1785 i Frederiks tyske Kirke, døde af kopper, begravet 18.12.1785 i Trinitatis.
1700.23.2 Carl Magnus Cronberg, døbt 9.3.1788 i Sankt Nikolaj, begravet 23.7.1790 i Sankt Nikolaj.
1700.23.3 Daniel Christian Cronberg, døbt 27.6.1790 i Sankt Nikolaj, begravet 29.6.1791 i Sankt Nikolaj
1700.23.4 Carl Magnus Cronberg, begravet 8 dage gammel 10.7.1792 i Sankt Nikolaj
1700.23.5 Johanne Cathrine Cronberg, begravet 10 dage gammel 14.6.1797 i Sankt Nikolaj
Ingen af fadderne hedder Cronberg

1785 bor de Adelgade nr. 294.
1787- 1792 bor de Lille Kongensgade 78.

Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger (1759-1854) 25.7.17853)
Undvigte
Da min Læredreng Olass, fød i Skaane, er bortløben uden Aarsag; saa advares at ingen hæler ham, thi jeg forbeholder mig Lovens Ret. O. C. Kronberg, Skoemagermester i Adelgaden No. ?1?.

Elisabeth Dombrock er sandsynligvis den Madame Elisabeth Kronberg der bærer barnet ved skomagermester Friderich Brantings søn Johannes Peders dåb 9.2.1794 i Trinitatis.

Ved Københavns brand 5.6.-7.6.1795 brændte hans ejendom.
Kollektkommissionens Protokoller:
Navneregister til Kollektkommissionens protokoller over brandlidte i byen 1795-99.
Registerprotokol over brandlidte1):
No 2219. Ole Cronberg, Skomagermester, Holmens Canal No. 387 (Forrige Bolig), gift, ejer.
Værdien deraf: 420 rigsdaler.
Om veed sig Boelig nu eller til Michaelis: Ja.
Hvad ønskes til Næringsveis Fortsættelse: Penge?
Nuværende Bolig: Hiørnet af Store og Lille Grønnegade.
Anmærkniger: No 2101
Uddelingsprotokol over brandlidte.
Regnskabsbog over udbetalinger1):
10.2.1798
Løbenummer: 22
Klasse: 9de
Klassenummer: 76
Nummer i Uddelingsprotokollen: 2101
Nummer i Registerprotokollen: 2219
Navn: Ole Cronberg
Nuværende Boepæl: Størrestrædet No 10
Ham forhen er tildelt: 40 rigsdaler
Endelig gives: 44 rigsdaler
Totale Summa: 84 rigsdaler

Af Hof- og Stadsrettens Skødeprotokol Nr. 33. 1797-98. Pag. 5542) fremgår det, at Skomagermester Ole Kronberg køber en del af grunden No. 343 i Hummergaden, Øster kvarter.

2.9.1797 opretter Olaus og Elisabeth et gensidigt testamente. Alle deres børn er døde og ægtefæller kan kun arve hinanden, hvis der er børn i ægteskabet. Det er nok grunden.

I Københavns Skomagerlavs Drengeprotokol står:
28.11.1799 lod mester Olle Kronberg indskrive Christian Jachopsen Kronberg (1800.15) for at lære i 3 år fra Micheli 1799 til Micheli 1802.
11.4.1801 er Kristian Jacobsen Kronberg for svend løsgiven.
Der står intet om, at de har en familie relation.

1801 bor de København, Øster Kvarter, matrikel nummer 387. Hos dem bor Elisabeth Møller, 8 år, 5 skomagersvende, 2 skomagerdrenge og en tjenestepige.

Olaus Cronberg døde af nervesyge 9.5.1811 og blev begravet 15.5.1811 fra Holmen til Assistens Kirkegård nr. 7022. Da boede han Størrestræde 251.
Ved hans skifte efterlyses arvinger i Adresse Avisen. Ingen arvinger melder sig. Det kunne tolkes som, at han stammer fra Danmark og måske endda fra København?


Efterlysning af arvinger i Adresseavisen 4.11.1811
Foto: Finn Folkmann

Teksten lyder:
I Følge et imellem afg. Skomagermester Ole Kronberg og Hustrue Elisabeth Margrethe Kronberg under 2 Septbr. 1798 oprettet og den 13 Mai 1811 allernaadigst confirmeret Testamente, er af Enken indbetalt i Lands Over- samt Hof- og Stadsrettens Skiftecommission til Deling imellem den Afdødes Arvinger 50 Rd.; thi indkaldes herved med lovlig Varsel ovennævnte afdøde Skomagermester Ole Kronbergs Arvinger til, i bemeldte Skiftecommission at anmelde og godtgiøre deres Arveret, for derefter at imodtage hvad dem af de indbetalte Halvtredsindstyve Rigsdaler kan tilkomme.

Hans skifte i Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission:
Hvidebog 14.5.1811
Forseglingsprotokol 1810,1811 5C
Behandlingsprotokol 1810,1811 5B: 21.3.1812, 24.12.1812
Af Københavns Skomagerlav og Skomagermesterforenings Ligkasseprotokol fremgår at der blev udbetalt 35 rigsdaler ved hans begravelse.

Kilder:
Kraks Vejviser: 1789

Noter:
1) Fundet af Kristian Skak-Nielsen.
2) Fundet af Ane Knudsen.
3) Står i anden spalte og altså ikke ved den gule markering.

Videre arbejde:
Søger man på Olavus på MyHeritage er de 100 første hits fra Sverige. Det er sandsynligt at han stammer derfra. Det tyder børnenes navne også på.

----- Noget om Elisabeth Margaretha Dombrock -----

Døbt 17.10.1764 i Frederiks Tyske Kirke.

Konfirmeret 1781 i Frederiks Tyske Kirke.

Gift ( 1, 2) 2. gang 25.10.1811 i Holmen med enkemand, futteralmager Jacob Jensen Møller, født ca. 1769.
Vielsen af og hos Hr. Pastor Holm.

Jacob Jensen Møller døde 26.12.1821 Holmens Kanal 251 og blev begravet 26.12.1821 i Holmen til Nørre Assistents Kirkegård, Eiendomsgrav, Monumentlinien No. 19.
Begravelsesprotokol fra Assistens Kirkegård nr. 19239

1840 bor hun Størrestræde 251 (samme adresse som Holmens Kanal 251) og er anført som husets ejerinde. Hun lever af egen formue og bor sammen med sin søsterdatter ugifte Trine(Cathrine) Elisabeth Møller på 48 år. Hun har også en logerende: Friderich Wilhelm Carl von Svangen, Justitsraad og Comptoirchef ved det Kgl. Slesvig, Holsteen, Lauenborgske Cancellie.

Elisabeth Margrethe Møller, født Dombroch døde 7.6.1840 af alderdom i Holmens Kanal No: 251, begravet 11.6.1840 i Helligånd.
Begravelsesprotokol fra Assistens Kirkegård nr. 702

Der er skifte efter hende i Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission
Bo no. 350.
Forseglingsprotokol 9.6.1840
Behandlingsprotokol 9.10.1840, 18.12.1840, 26.2.1841

----- Noget om Jacob Jensen Møller -----

Han er futteralmager i København.

Gift med Caroline Mathilde Volst, født ca. 1768
Hendes navn staves også Voltz, Folst eller Holst.
Børn:
• Emanuel Ferdinandt Møller, født 13.7.1796 i St. Grønnegade, døbt 24.7.1796 i Sankt Nikolaj, konfirmeret 18. søndag efter Trinitatis 1809 i Helligånd.
• Peter Friderich Møller, født 26.10.1898 i Kristenb: Stræde, døbt 9.11.1898 i Sankt Nikolaj.
• Albertus Julius Møller, født 14.1.1804 i Østergade, døbt 5.2.1804 i Sankt Nikolaj.

1801 bor de København, Købmager Kvarter, matrikel nummer 47.

Caroline Mathilde Folst døde 3.6.1810 i Østergade 65, begravet 7.6.1810 i Helligånd.
Begravelsesprotokol fra Assistens Kirkegård nr. 6045
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission, Hvidebog 2.7.1810.
Jacob Jensen Møller får tilladelse til at sidde i uskiftet bo med sin uopdragne søn. De 2 andre sønner må være døde.
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission.
Bevillinger og samfrændeskiftebreve (kopier) 15.6.1810


 

 

1700.24   Søren Nielsen Cronborg
Født ca. 1697

Jeg har kun set Søren Nielsen bruge navnet Cronborg ved dåben i 1735 og Cronburg ved dåben i 1739 og Kronborg ved begravelsen og Skattemandtal.

Kongens staldkarl
1733-1739 Kattesund
1742 Tornebuskegade
1745 Rådhus stræde
1773 Gothersgade 190

Gift med Anne Knudsdatter
Børn:
1700.24.1 Ingeborg Cronborg, døbt 4.5.1733 i Holmen
1700.24.2 Anna Maria Cronborg, døbt 30.9.1735 i Holmen
1700.24.3 Niels Cronborg, døbt 17.7.1737 i Holmen
1700.24.4 Anne Cronborg, døbt 19.10.1739 i Holmen
1700.24.5 Maren Cronborg, døbt 10.4.1742 i Holmen
1700.24.6 Ingeborg Cronborg, døbt 21.1.1745 i Holmen

Anne Knudsdatter døde ca. 1757 ifølge Oeders efterretninger.

Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler
Navnekartotek til Skattemandtal 1762, København
Søren Kronborg, 15,124
Rustvognskusk, Enkemand
Dt. Maren Sørensdatter Kronborg

Oeder 1771, Hofetaten:
Søren Nielsen, Stadburs ?, 70 år, enkemand efter 1. ægteskab siden 1757, ingen uforsørgede børn.

Søren Nielsen Cronborg er begravet ( 1762-1788) ( 1757-1813) 12.4.1773 i Trinitatis.

Videre arbejde:


 

 

1700.26   Lovise Nielsdatter Cronberg
Født ca. 1760 på Sjælland.

Lovise Cronberg er nævnt under communierede i Citadel 20.7.1783, 7.3.1784.
Her står at hun er f. Capit v Helmich. En Ane Sophie Cronberg (1700.59) bor hos kaptajn v Helmich 1782 og 1783 og er også nævnt under communierede i Citadel. Det kunne være hendes søster.

Kaptajn Helmich flytter til Viborg 1785.

I 1787 er hun stuepige hos kaptajn ved Det Viborgske Regiment Peter Helmich og Anna Cecilia Brabandt. De bor Sankt Mathiasgade 27 i Viborg.

Hun får et barn uden for ægteskab med fourer ved Det Viborgske Regiment Carl Frideric Wagner, født 17.3.1766 i Königsbronn i hetugdømmet Wüttemberg.
Barn:
1700.26.1 Wagner Carlsen, døbt 3.6.1787 i Viborg Domsogn, begravet 20.6.1787 i Viborg Domsogn.

22.2.1788 fik hun lejermålskvittering gratis!

Trolovet 17.2.1792 og gift 14.3.1792 i Garnison i København med garder til fods Ole Jonsen Harested, født ca. 1768.
Forlovere var command. sergeant Holtegaard og Jens Agerholm spekhøker.
Børn:
1700.26.2 Ane Marie, født 17.10.1792, døbt 28.10. 1792 i Garnison
1700.26.3 Niels Johan Toxen, født 1.2.1795, døbt 15.3.1795 i Garnison

Ved datteren Ane Maries dåb er blandt fadderne Fridrich Helmig og frøken Helmig. Familien Helmig/Helmich er sandsynligvis flyttet til København på det tidspunkt og i hvert fald bor de i København i 1801.

I 1801 bor de Rosengården matr. nr. 120 i København. Ole er skoflikker.

13.3.1803 - 4.3.1808 modtager Lovise almisse fra fattigvæsenet. Af Almisse Protokollen løbenummer 1125 fremgår at:
hun er Harresteds enke.
hun har børnene Anne Maria på 11 år og Niels på 8 år.
hun er født ca. 1760 på Sjælland.
hun boede i perioden på Møntergade 180 og 81 og Sankt Pederstræde 157.
Et barn dødt. (I perioden eller det i Viborg?)
Den 4de Marty 1808. Kommer på Almindelig Hospital som Lem og Kaartet inddraget.

Almindelig Hospital har ingen kirkebog over døde 1807-1812.

Ole Jonsen Harestads navn er problematisk.
17.2.1792 Ole Joensen
14.3.1792 Ole Johnsen
28.10.1792 Ole Arensten (efternavnet er ret ulæseligt)
15.3.1795 Ole Haraldstad
1.2.1801 Ole Ohsen Harestadt (patronymet er ret ulæseligt)
13.3.1803 Harrested

 

Kilder:
P. P. Schoeder: Soldat i Viborg omkring 1785.
I artiklen indgår et uddrag af Friderich Karl Wagners ungdomserindringer: "Et Soldaterliv i forrige Aarhundrede". Se side 95.
Hans forbindelse til kaptajn Peter Helmich og dermed Louise Cronberg indgår i beretningen fra side 102.
En lidet flatterende beskrivelse af Louise Cronberg og ingen omtale af ders fælles barn. Folketællinger:
Friderich Wagner 1787

 

Videre arbejde:
Læs i "Holstenske Infanteriregiments justitsprotokol" som omtalt under 5) i ovenstående artikel af Schroeder. Der står tilsyneladende at hun er født i Præstø Amt.
Hun er sandsynligvis datter af Niels Michelsen Cronberg (D3)
Kunne der findes skifte efter forældrene eller en ugift søskende? specielt moren Anne Margrethe Christophersdatter begravet 1.9.1780 i Nykøbing Falster og inden farens 2. vielse 10.10.1783 i Stadager.

 

----- Noget om en anden Ole Jonsen Herstadt -----

Gift 4.1.1764 i Garnison med Karen Larsdatter/Jensdatter
Børn:
• Ellen Marie døbt 28.3.1764 i Garnison, begravet 14.10.1764 i Garnison, 6 måneder gammel.
• Ellen Catharina, døbt 5.7.1769 i Citadel.

1764 er han i kaptajn Jacobis kompagni, Sjællandske Regiment.
1769 er han musketer i kaptajn Jacobis kompagni, Kronprinsens Regiment.

Hans navn er ikke problematisk.
4.1.1764 Ole Jonsen Herstadt
28.3.1764 Ole Jonsen
14.10.1764 Ole Jonsen Herstadt
5.7.1769 Ole Joensen Herstadt

 

 

1700.26 Lovise Nielsdatter Cronberg
2. generation

1700.26.3 Niels Johan Tuxen , født 1.2.1795, døbt 15.3.1795 i Garnison, søn af Lovise Nielsdatter Cronberg (1700.26) og Ole Jonsen Harested.

Indskrevet til vielse 7.3.1818 og gift 10.4.1818 i Holmen med Maren Kirstine Larsdatter, født ca. 1797 i Thisted.
Han var matros i 1. Division Matros Compagni, No 89 og boede i Ulvegaden No 20. Hun boede i Dybensgaden No. 165.
Børn:
• Lovise Marie Tuxen, født 3.9.1818, døbt 19.9.1818 i Holmen, konfirmeret 1832 i Holmen.
• Wilhelm Ferdinand Tuxen, født 18.6.1821, døbt 12.7.1821 i Holmen.

Marie Christine Tuxen døde 7.10.1853 Camelgade 15 og blev begravet 12.10.1853 i Holmen.

Niels Johan Tuxen døde 15.4.1870 i Maribo, begravet 20.4.1870 i skræder Stranges1) Familiebegr. i Maribo. Han er pensioneret chaluproer fra Søetaten.

Noter:
1) Datteren Louise Marie Tuxen er gift med skræddermester Johan Peder Strange i Maribo. Se folketællingen 1860.

Kilder:
Folketælling 1840, 1845, 1850, 1860,


 

 

1700.30   Inger Cronberg
Født ca. 1739

Gift med Ole Larsen, født ca. 1734

I 1787 bor de Gammel Mønt 335.
De har en fattig pige Ane Bjerregaard på 7 år boende.
Ole Larsen er bud ved komediehuset.

Inger Cronberg kunne være Inger Cathrina Johansdatter Cronberg (B1.2) født 1734 eller Inger Henrichsdatter Cronberg (B4.1) født 1742.

Ud fra navnet passer hun bedst med Inger Henrichsdatter Cronberg (B4.1) født 1742.


 

 

1700.34   Maren Cronberg
Født ca. 1760

Trolovet 29.3.1786 og gift 27.4.1786 i Brønshøj med Christopher Adamsen Marqvard, født ca. 1750 på Sjælland. Ved vielsen kommer de begge fra København.
Børn:
1700.34.1 Dorte Marie Marqvard, født 31.1.1787, døbt 4.2.1787 i Brønshøj, begravet 18.2.1787 i Brønshøj.
1700.34.2 Anne Cathrine Marqvard, født i Åbenrå i København, døbt 9.3.1788 i Trinitatis

Christophers erhverv og adresser
1787 Skomager, Utterslev. (Hvis man vil se originalen skal man blade til næste billede)
1788 Skoflikker, Åbenrå i København
1801 Brand ?gesell, Landemærket 111.
1802 Skomager i Landemærket.

Almindelig Hospital: Lemmemandtal nr. 480:
"Christopher Marqvart 67 Aar gl: fød i Sielland været 40 Aar her i Staden, er Skoemager af Profession, og Konen beholder de faae Levninger af Bohavet de endnu har, da han kan intet fortienne, og blev indlagt til Lem d 18 May fra 10 District. Død d 7de October 1816."

Maren Cronberg døde 21.6.1816 og blev begravet 24.6.1816 i Trinitatis. Hun blev beskrevet som skomager Christopher Marquarts hustru i Borgergaden no 121. Hun var 59 aar.
Der er skifte efter hende: Forseglingsprotokol 21.6.1816 og Behandlingsprotokol
I forseglingsprotokollen nævnes datteren A. Cathrine, som er gift med skomager J.O. Strøm. Desuden at enkemanden er på Almindelig Hospital.

Hun kaldes Maria ved folketællingen i 1801.

Videre arbejde:
En Adam Marqvart får børn døbt i Garnison 27.6.1745, 9.9.1749, 20.10.1750, 7.3.1752.
Han blev gift 29.10.1734 i Citadel med Catharina Dororthea Meyer, døde 52 år gammel og blev begravet 9.11.1752 i Garnison.
Det er ikke lykkedes at finde en søn Christopher.
Men en anden Adam Christian Marqvart får døbt et barn i Garnison 1.7.1759. Hans kone hedder Kirsten Steffensdatter. Han er da aftakket rytter.
En forskel på de to er at den første får døbt børnene i den tyske menighed mens den anden tilhører den danske.
Jeg hælder til at det er den anden der er faren til Christopher, men hvor han har opholdt sig er endnu ikke fundet.
Der er et par Marqvarter i Førslev:
Frideric Marqvart blev trolovet 6.3.1737.
Agnete Marqvart blev trolovet 23.11.1735.
København:
Frideric Marqvart, ungkarl og skomager, blev viet 4.8.1773 i Trinitatis

 

 

 

1700.34 Maren Cronberg
2. generation

1700.34.2  Anne Cathrine Marqvard
Født i Åbenrå i København, døbt 9.3.1788 i Trinitatis, datter af Maren Cronberg (1700.34) og Christopher Adamsen Marqvard

Konfirmeret 1802 i Trinitatis

Trolovet 4.12.1810 og gift 24.12.1810 i Helligånd med ungkarl og skomagermester Johannes Olsen Strøm (1700.34.2X), født ca. 1780 i Drammen i Norge
Børn:
• Johannes Strøm, født 21.7.1820 og døbt 22.7.1820 på Den kongelige Fødselsstiftelse, konfirmeret 19.10.1834 i Trinitatis.
• Juliane Marie Frederikke Strøm, født 9.2.1823 og døbt 15.2.1823 på Den kongelige Fødselsstiftelse.

Anne Cathrine Marqvard døde 13.10.1825 af barselsfeber på Fødselsstiftelsen, begravet 19.10.1825 i Trinitatis, efter at have født en dødfødt dreng 3.10.1825 (morens nr. 709).

Johannes Olsen Strøm er indskrevet til vielse 1825 i Helligånd med Stine Margrethe Koefoed, født ca. 1799. Der er ikke nogen vielsesdato, men under anmærkninger står: Denne forbindelse er hævet

Johannes Olsen Strøm gift 2. gang 24.9.1826 i Sankt Petri med Anne Sophia Dorothea Schaurø, døbt 1.9.1795 i Holmen.
Børn:
• Marie Frederikke Strøm, døbt 1.8.1827 i København, konfirmeret 2.10.1842 i Holmen.

Johannes Olsen Strøm døde 29.8.1835 på Frederiks Hospital, begravet 2.9.1835 i Trinitatis.
Det kongelige Frederiks Hospital:
Anmeldelsesprotokol for hospitalspatienter
Sygeprotokol 1835. No 1448
Johannes Olsen Strøm, 56 år, født i Dramen, Skomagermester, Prindsensgade 368 2. bagsal, Indlagt 20.6.1835, død den 29 August kl. 11 Formid.
Der er skifte efter ham i Landsover- samt Hof- og Stadsretten Forseglingsprotokol no. 1401 1.9.1835.

 

Kilder:
Folketælling 1834, 1840, 1850, 1860


 

 

1700.35   Sophie Michelsdatter Cronborg
Født ca. 1752 i Ålborg.

1787 Tjenestepige hos stadsmusikant Bartholomæus Schreiber, Silkegade i København

Gift 23.4.1788 i Sankt Nikolaj med Christian Haag (1700.35X), født ca. 1755.
Børn:
1700.35.1 Louise Birgitte Amalie Haag, døbt 4.9.1788 i Sankt Nikolaj.
1700.35.2 Henrich Christian Haag, født 23.3.1790, døbt 1.4.1790 i Sankt Nikolaj, konfirmeret 1803 i Holmen.
1700.35.3 Mariane Kirstine Haag, døbt 26.10.1792 i Domkirken i Bergen, Norge.
1700.35.4 Ditlev Michael Haag, født ca. 1795 i Bergen, Norge.
1700.35.5 Christian Haag, døbt 12.9.1798 i Trinitatis
1700.35.6 Christiane Sophie Haag, født 25.8.1801, døbt 6.9.1801 i Holmen
1700.35.7 Frederich August Haag, født 25.8.1801, døbt 6.9.1801 i Holmen

1790 Skibstømmermand Store Kongensgade.

Mandtalsbøger for håndværkerstokken 1800(1)
4. compagni, Tømmermænd i 3. classe, nr 213, Christian Houg, den 18 Maj 1801 antaget paa 3 Aar fra skibstømmermand, født i Kiøbh, 46 Aar.

1801 De boede Sankt Annagaden 380, Christian var skibstømmermand på Holmen, 3. classe nr. 203.

Mandtalsbøger for håndværkerstokken 1801(2)
4. compagni, Tømmermænd i 3. classe, nr 203, Christian Haag, den 18 Maj 1801 antaget paa 3 Aar fra skibstømmermand fra 3 213, født i Kiøbh, 47 Aar.

Mandtalsbøger for håndværkerstokken 1803(1)
2. compagni, Tømmermænd i 2. classe, nr 187 Huus og Kak: Ovn fra 1. Octbr, Christian Haug, den 18 Maj 1801 antaget paa 3 Aar fra Skibstømmd, født i Kiøbh, 49 Aar.

Mandtalsbøger for håndværkerstokken 1809(1)
2. compagni, Tømmermænd i 2. classe, nr 84 Huus og Kkvn, Christian Haug, den 18 Martz 1801 antaget paa 3 Aar 30 rigsdaler Haandpenge, født i Kiøbh, 55 Aar.

Mandtalsbøger for håndværkerstokken 1810(1)
2. compagni, Tømmermænd i 2. classe, nr 64 Huus og Kkvn, Christian Haag, den 18 Marts 1801 antaget paa 3 Aar 30 rigsdaler i Haandpenge, født i Kiøbh, 56 Aar.

Mandtalsbøger for håndværkerstokken 1811(1)
2. compagni, Tømmermænd i 2. classe, nr 53 Huus og Kkvn, Christian Haag, ? ?, den 18 Marts 1801 antaget paa 3 Aar 30 rigsdaler i Haandpenge, født i Kiøbh, 57 Aar, Død 16 Aug.

Christian Haach, Tømd 2 Cl No 53, 56 Aar, døde 16.8.1811 af Nervefeber, begravet 19.8.1811 i Holmen, boede Elephantgaden 34,

9.7.1820 modtager Lovise almisse fra fattigvæsenet. Af Almisse Protokollen løbenummer 1950 fremgår at hun:
er født 1752 i Ålborg og har boet i København i 40 år.
lider af vattersot og er gigtsvag.
er lem i Frelserens Arbejdshus.
er Chr. Haacks enke.

Sophie Cronborg døde 2.9.1820 i Plejehuset på Christianshavn, begravet 6.9.1820 fra Vor Frelser til Assistens Kirkegård.

 

 

1700.35 Sophie Michelsdatter Cronborg
2. generation

1700.35.1   Louise Birgitte Amalie Haag
Døbt 4.9.1788 i Sankt Nikolaj, datter af Christian Haag og Sophie Michelsdatter Cronborg (1700.35).

Konfirmeret 1803 i Holmen.

Gift 17.9.1813 i Garnison med Jens Andreas Kirckhoff, født ca. 1783.

 

1700.35.4   Ditlev Michael Haag
Født ca. 1795 i Bergen, Norge, søn af Christian Haag og Sophie Michelsdatter Cronborg (1700.35).

Konfirmeret 26.3.1809 i Holmen. Hans far lever tilsyneladende.

Gift 6.4.1827 i Holmen med Johanne Margrethe Schou, født ca. 1797 i København, enke efter skomagersvend Johan Frederich Norlin.
Hans bror Christian Haag (1700.35.5) er forlover. Hendes forlover er Peter Christian Petersen som er gift med søsteren Christiane Sophie Haag (1700.35.6).
Johanne Margrethe Schous børn:
• Frideriche Eleonore Norlin, født 7.3.1819, døbt 24.3.1819 i Holmen.
Deres fælles børn:
• Johannes Christian Haag, født 27.1.1828, døbt 16.3.1828 i Holmen.

1827-1828 er han tømmermand af 3. klasse, 2. division 4. compagni nr. 51 og bor Hjertensfrydgade 4.

Frideriche Eleonore Norlin er konfirmeret 13.4.1834 i Holmen.

 

----- Noget om Johanne Margrethe Schou -----

Gift 1. gang 12.6.1818 i Holmen med skomagersvend Johan Frederich Norlin, født ca 1795.
Børn:
• Frideriche Eleonore Norlin, født 7.3.1819, døbt 24.3.1819 i Holmen.

 

1700.35.5   Christian Haag
Døbt 12.9.1798 i Trinitatis, søn af Christian Haag og Sophie Michelsdatter Cronborg (1700.35).

Konfirmeret 2.5.1813 i Holmen. Hans far er død.

Gift 1. gang 8.10.1828 i Holmen med Else Jensen, født ca. 1796

Gift 2. gang 12.7.1840 i Holmen med Louise Augusta Krag, født ca. 1800 i København.

1845 er han under konstruktions assistent nr. 14 og bor Haregaden 11.
De har et plejebarn Boline Kragh født 19.5.1839, datter af Christian Kragh og Boline Margrethe Abrahamsen.

1850 er han assistent nr. 12 og bor Haregaden

Ved folketællingerne 1840 og 1850 står under adressen: 2. division 1. kompagni.

Død 28.7.1853 af cholera, Haregaden 11, Konstruktionsassistent i Søetaten, begravet 30.7.1853 i Holmen.
Den dag blev der begravet 6 personer i Holmen, alle døde af cholera. Dagen før og dagen efter var det 9 personer.
Skifte: Hvidebog 6.9.1853

Kilder:
Divisionsbøger for 2. division: 1816-1822, 10, 1823-1828, 9 og 10, 1829-1835, 8 og 9, 1836-1842, 1843-1856, 6 og 12.

 

1700.35.6   Christiane Sophie Haag
Født 25.8.1801, døbt 6.9.1801 i Holmen, datter af Christian Haag og Sophie Michelsdatter Cronborg (1700.35).

Gift 4.5.1821 i Holmen med Peter Christian Petersen, født ca. 1798. Broren Ditlev Michael Haag er hendes forlover.
Børn:
• Rudolph Ferdinand Petersen, født 24.10.1834

 

1700.35.7   Frederich August Haag
Født 25.8.1801, døbt 6.9.1801 i Holmen, søn af Christian Haag og Sophie Michelsdatter Cronborg (1700.35).

Konfirmeret 13.10.1816 i Holmen.
Bor hos moren. Faren er død.


 

 

1700.36   Anne Kirstine Cronberg

Trolovet i Fakse og gift 21.11.1756 i Hellested med enkemand og møller på Juellinge Mølle Søren Nielsen.
Desværre er Fakse kirkebog før 1760 gået tabt.

Det sidste der står om familien i Hellested kirkebog er stedsønnen Mads Sørensens konfirmation i 1761.

Videre arbejde:
Hun kunne være Anna Kirstine Johansdatter Cronberg (B1.4). Det eneste der ikke passer er at hendes navn staves Cronborg ved vielsen, men det er jævnligt stavet sådan i stedet for Cronberg. Præsten i Hellested har næppe kendt familien Cronberg.
I givet fald er hun 18 år ved vielsen og Søren Møller må være død inden 1761 hvor hun bliver trolovet i København.

Hun er sandsynligvis den samme som Anne Kirstine Andreasdatter Cronberg (1700.74)

Tilsyneladende er fæstet af Juellinge Mølle overgået fra Søren Nielsen til Johan Didrich Stibolt i 1761 eller 1762. Det er ikke fundet i Grevskabet Bregentveds Fæstebreve m. m. 1747-1808. Opslag 2-31 omhandler 1747-1757. Opslag 31-76 omhandler 1762. 1762 er læst igennem uden at finde noget. Resten er kigget igennem med spring på fem opslag uden at finde noget.

---------- Noget om Søren Nielsen ----------

Møller på Juellinge Mølle.

Gift 1. gang 14.12.1736 i Karise med Anna Margrethe Madsdatter, døbt 10.11.1720 i Karise, datter af møller på Tryggevælde Mølle Mads Jensen og Dorthe Marie Larsdatter (se A3.7).
Børn:
• Jens Sørensen, døbt 18.10.1737 i Hellested, konfirmeret 1755 i Hellested
• Metthe Marie Sørensdatter, døbt 5.2.1739 i Hellested, konfirmeret 1756 i Hellested
• Anna Cathrina Sørensdatter, døbt 29.1.1741 i Hellested, begravet 19.2.1741 i Hellested.
• Inger Katrine Sørensdatter, døbt 7.3.1742 i Hellested, konfirmeret 1758 i Hellested
• Mads Sørensen, døbt 3.5.1744 i Hellested, konfirmeret 1761 i Hellested
• Dorthe Marie Sørensdatter, døbt 16.10.1746 i Hellested
• Ane Sophie Sørensdatter, døbt 24.11.1748 i Hellested
• Ane Lisbeth Sørensdatter, døbt 20.12.1750 i Hellested
• Giertrud Marie Sørensdatter, døbt 31.5.1753 i Hellested, begravet 1756 i Hellested.

Anna Margrethe Madsdatter er søster til Lars Madsen, som bliver gift med Abelone Cronberg (A3.7) ca. 1760.

Anna Margrethe Madsdatter blev begravet 35 år gammel 23.7.1755 i Hellested.
Der er skifte efter Anne Margrethe Madsdatter i Bregentved Gods Skifteprotokol 3.11.1755.


 

 

1700.38   Johan Jørgen Cronberg
Født ca. 1725 i Hamborg

Nogle af Bornholmske Regiments garnisoner:
1742-1743 Rendsborg og Frederiksstad
1744-1749 Rendsborg
1750-1752 Rendsborg og Fredericia
1753-1754 Rendsborg
1755-1757 Rendsborg og Glückstadt
1758-1759 Rendsborg
1760-1762 Rendsborg og Frederiksstad
1763-1774 Rendsborg
1775-1785 Fredericia og Middelfart

1744-1748 er han menig i Blüchers kompagni, Bornholmske Regiment i Rendsborg
1750-1752 er en del af regimentet blandt andet Blüchers kompagni i Fredericia
1750 sergent i generaladjudant Bløchers kompagni i Fredericia
1753 samles hele regimentet i Rendsborg
1775 flytter regimentet fra Rendsborg til Fredericia og Middelfart
1785 flytter regimentet til Århus

Gift 23.6.1750 i Fredericia Michaelis med Catharina Sophia Schmitten, født ca. 1729.
Børn:
1700.38.1 Johan Philip Cronberg, døbt 22.7.1750 i Fredericia Michaelis

Johan Philip Cronbergs dåb er fundet af Lars Skovvang Larsen

Catharina Sophia Schmitten kunne være de to følgende:
15.6.1780 bærer Catharina Sophia Kronberg barnet ved commendeer sergeanten Christopher Severins barns dåb i Fredericia Michaelis. Det er i givet fald hendes datters barns dåb.
6.2.1782 bærer Sophia Cronberg barnet ved sergeant Anthon Friderich Wallys barns dåb i Fredericia Michaelis. Desuden er Joh: Phillip Cronberg fadder. Han er i givet fald hendes søn.

Sophia Cathrine, enke efter afgangne sergent Cronberg blev begravet 5.6.1782 i Fredericia Michaelis, 53 år gammel.

videre arbejde:
Kartotek over mønstringer i Rendsborg her og her
De har muligvis en datter Anna Christiana Dorothea Cronberg (1700.65)
Kan han være den samme som Johan Georg Cronberg (1700.51) ?

 

 

1700.38 Johan Jørgen Cronberg
2. generation

1700.38.1   Johan Philip Cronberg
Døbt 22.7.1750 i Fredericia Michaelis, søn af sergent Johann Jørgen Cronberg (1700.38).

Det Riberske Regiments Garnisoner:
1779-1785 Ribe, Varde og Ringkøbing
1785-1789 Ribe
1789-1789 Husum
1790-1803 Rendsborg

Johan Philip Cronbergs erhverv og adresser:
2.2.1780 er han fadder ved Musqt: ved major v. Pfortens kompagni Richard Deys barns dåb i Fredericia Michaelis.
28.5.1780 er han fadder ved bøssemager Bartholomeus Albrechts barns dåb i Fredericia Michaelis.
Blandt confitentes 20.10.1780 i Fredericia Sankt Michaelis findes serg: Joh: Phillip Krohnberg, 4de Comp.
29.12.1780 er han fadder ved sergeant Anthon Friderich Wallys barns dåb i Fredericia Michaelis.
Under confitentis 26.10.1781 i Fredericia Michaelis er nævnt sergent Kronberg af det 4de muusqt: comp:.
30.12.1781 er han fadder ved Johann Christopher Hintz barns dåb i Fredericia Michaelis.
6.2.1782 er han fadder ved sergeant Anthon Friderich Wallys barns dåb i Fredericia Michaelis. Sophia Cronberg bærer barnet. Hun kunne være hans mor?
1783 sergeant i Fredericia
1787 Fourer ved det Riberske Regiment, var indkvarteret hos sergent Johan Krug i Fiskergade 7 i Ribe.
1800 vagtmester ved Christians Plejehus ved konens død.
1803 Vagtmester ved Christians Plejehus i Egernførde, Hytten, Slesvig Holsten.

Gift 1. gang med Vibeke Cathrine Wolhadt, født ca. 1757 i Rendsborg, datter af Hans Hinrich Wolhadt og Christine Drewsen.
Børn:
1700.38.1.1 Margarethe Sophie Elisabeth Cronberg, født ca. 1779
1700.38.1.2 Johan Henrich Marcus Cronberg, født ca. 1781
1700.38.1.3 Cristoph Frederich Cronberg, døbt 13.3.1783 i Fredericia Sankt Michaelis
1700.38.1.3 Kirstine Marie Johanne Cronberg, født ca. 1784
1700.38.1.4 Christoph Carl Cronberg, døbt 29.12.1786 og begravet 9.3.1787 i Ribe Domsogn
1700.38.1.5 Nicolai Ahrend Cronberg, døbt 1.2.1788 i Ribe Domsogn.
Ved dåben i 1783 bæres barnet af sergent Christopher Severins kone Anna Christiana Dorothea Cronberg (1700.65). Det vil sige Johan Philip Cronbergs formodede søster.

 


J. P. Krohnbergs underskrift som forlover i Ribe 2.8.1787

 

Vibeke Cathrine Wolhadt blev begravet 22.7.1800 i Christians Plejehus.
Ved morens død nævnes hinterlassene Kinder: Maria Sophia Krohnberg, Johan Hinrich og Nicolaus Ahnen.

Gift 2. gang før 1803 med Sophia Carolina Christiansen, født ca. 1769

Datteren Margarethe bor i 1803 hos sine morforældre i Obereider Straße 367 i Rendsborg.

Det vides ikke hvornår Johan Philip Cronberg døde men Sophia Carolina Christiansen var enke i 1808.

Johan Philip Cronbergs dåb er fundet af Lars Skovvang Larsen

Videre arbejde:
Kartotek over Justitsarkivet, Frisedler
Kartotek over Justitsarkivet, Frisedler
Kartotek over Justitsarkivet, Frisedler
Han er ikke fundet som far, fadder eller forlover i Ribe Domsogn 1779 - dåben i 1786.
Han er ikke fundet som far eller fadder i Fredericia Michaelis 1775 - dåben i 1780.

 

----- Noget om 1700.38.1Y   Sophia Carolina Cronberg født Christiansen -----

Uden for ægteskab med enkemand, oberstløjtnant, direktør for Chistians Plejehus i Eckernførde Carl Diedrich Ludolph Colditz.
Børn:
1700.38.1Y.1 Carl Diedrich Ludolph Colditz Cronberg, døbt 16.7.1808 i Christians Plejehus.

 

----- Noget om Carl Diedrich Ludolph von Colditz -----

Født 21.3.1749 i Rendsborg, søn af Colditz og Christiana Magdalena Wittrock.

Gift med Maria Jacobine Arbo, født 16.6.1750 i der Dom Kirche, Slesvig.
Børn:
• Hans Friederich Carl von Colditz, født 16.1.1786, Dom Gemeine Slesvig.
• Dorothea Christiana Johanna von Colditz, født ca. 1788 begravet 5.9.1807 i Christians Plejehus.
• Friederich von Colditz, født ca. 1792

1803 Sønnen Hans Friederich Carl bor til leje hos Anna Sophia Schobele i Slesvig By, hvor han går i skole.

Maria Jacobine Arbo blev begravet 2.11.1804 i Christians Plejehus

Hans mor Christiana Magdalena Wittrock døde 70 år gammel og blev begravet 21.3.1805 i Christians Plejehus. Ved begravelsen nævnes hans søster Sophia von Colditz og hendes børn, men ikke hans far. Søsteren er nævnt i enkekassen. Hun er født 13.6.1755 i Rendsborg og hendes dåbsattest findes i Rigsarkivet.

Enten er Christina Magdalena Wittrock stedmor for Carl Diedrich Ludolph von Colditz eller også er der en af aldersangivelserne ved begravelserne, der er forkert.

Carl Diedrich Ludolph von Colditz døde 7.2.1808 og blev begravet 12.2.1808 i Christians Plejehus.

 

----- Noget om Christians Plejehus -----

STARBAS skriver:
For militæretatens fattige, invalider, soldater, enker og forældreløse børn blev der i 1767 oprettet en stiftelse, "Christians Plejehus" først i St. Kongensgade, senere i Sølvgadens Kaserne - der henhørte under de militære myndigheder. 1785 blev anstalten flyttet til Eckernførde, men fik samtidig et anneks eller depot i Domestiquebygningen i Rosenborg.

Ved folketællingen 1803 har Eckernførde 2.911 indbyggere, heraf alene 353 i Christians Plejehus.

 

 

1700.38 Johan Jørgen Cronberg
3. generation

1700.38.1.2  Johan Henrich Marcus Cronberg
Født ca. 1781, søn af Johan Philip Cronberg (1700.38.1) og Vibeke Cathrine Wolhadt.

1813 Korporal i Rytteriet G.H.R.(Garder Husar Regimentet?)
Korporal i Rytteriets 2. Dragonregiment

Videre arbejde
Kartotek over Rytteriets Underofficerer
Kartotek over Rytteriets Underofficerer, 2. Dragonregiment

 

1700.38.1.5  Nicolai Ahrend Cronberg
Døbt 1.2.1788 i Ribe Domsogn, søn af Johan Philip Cronberg (1700.38.1) og Vibeke Cathrine Wolhadt.

Snedkersvend og ungkarl

Adresser
1803 Hos forældrene i Eckernførde
1814-1815 Kvartermester i Rytteriet 5 D.R.
1834 Logerende hos købmand Søren Christopher Hucke i Strømgaden i Hjørring
1840 Logerende hos enken Mette Marie Hinkel i Storegade i Hjørring.

I 1842 er han indsat i Arresten i Hjørring. Der dør han 14.3.1842. Begravet 21.3.1842 i Hjørring.

Videre arbejde
Kartotek over Rytteriets Underofficerer

 

1700.38.1Y.1   Carl Diedrich Ludolph Colditz Cronberg
Døbt 16.7.1808 i Christians Plejehus, søn af oberstløjtnant, direktør for Chistians Plejehus i Eckernførde Carl Diedrich Ludolph Colditz og Sophia Carolina Cronberg, født Christiansen (1700.38.1Y).
Han er født uden for ægteskab. Forældrene var henholdsvis enkemand og enke. Faren døde fem måneder inden Carl blev født. Se afsnittet om faren ovenfor.

Han er ikke døbt Cronberg. Ifølge Christian Carøe har han fået kongens tilladelse til at føre navnet Cronberg. Hvor nødvendigt det var med den tilladelse ved jeg ikke. Det var jo hans mors navn efter hendes afdøde mand.

Student fra Kiel.
I lære hos regimentskirurg C. F. Prahl ved Christians Plejehus i Eckernførde.
Kompagnikirurg i Glückstadt 1827, senere i Altona.
Eskadronskirurg i Itzehoe 1829.
Kom til København 1830, kir. Eksam. E. 1833 II. Karakt.
Bataillonskirurg 17.12.1833 i Itzehoe.
Regimentskirurg ved Livregimentet lette Dragoner, død ,/9 36 i Itzehoe?

Carl Diedrich Ludolph Colditz Cronberg døde 11.12.1835 i Itzehoe.

Kilder:
Christian Carøe: Den danske Lægestand 1786-1838. Fundet af Michael EneRiis.
Kartotek over Kirurger, Feltskærere, Dyrlæger og Kursmede
Den Danske Landmilitæretat 1801-1894.


 

 

1700.42   Niels Cronberg
Født på den kongelige fødselsstiftelse 3.1.1795 og døbt samme dag.

I Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelses Hovedprotokol (Afd. A) står: 9.1.1795 Udbragt paa Kassen

Begravet 13.1.1795 i Garnison, fra Fødselsstiftelsen, 9 dage gammel. Måske står der navnet på gaden, hvor han er død.


 

 

1700.39   Carl Christian Cronberg
Født ca. 1758

Murersvend

Begravet 11.8.1782 i Vor Frue i København.
Han boede da i Larsbjørnstræde.

Videre arbejde:
Kunne han være i familie med Jens Kronberg (1800.03), som har en søn ved navn Carl Vilhelm?
Kunne han være Carl Christen (1700.03.3.1)? Fødselsår passer, navnet passer næsten.


 

 

1700.45   Anne Marie Cronberg
Født ca. 1749

Tugt- Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn:
Mandtal over Forbedringshusets lemmer. Qvindfolk.
Indkom 1778 Febr...28.
Anne Marie Cronberg 28 Aar gl:
for sit utugtige Levnet, efter
Politie Kamrets Kiendelse, til
Arbeide i Füre Ugger
Udkom d 28 Marti 1778

Anne Marie Cronberg er fundet af Inger Wiene.

I Børnehuset på Christianshavn Register over indkomne fanger i Tugthuset står:
Anne Marie Cronberg, Protocollen Nr 1, Pag 131. Måske er det ikke samme person.

Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn
Mandtalsbog for Børnehuset samt Tugt- og Rasphuset. Qvindfolk med Børn.
Indkom 24. december 1789.
Anne Marie Cronberg 41 Aar gammel med barn Juliane Marie ¾ aar gammel, for med en urigtig Attest at have tilvendt sig 3 rd. af General Toldkammers Fattig Bøsse, efter Politi Kiendelse
Paa 14ten Dage
[i højre maargin:] løsladt den 9. January 1790

Fundet af Inger Wiene.

Videre arbejde:
Hun er endnu ikke fundet i folketællingen 1787.
Find barnets dåb.
Kan hun være i familie med Simon Nielsen Cronberg(1800.01) der får datteren Julie Marie(1800.01.1)?
Hun kan være den samme som Anna Marie Cronberg (D2.1)


 

 

1700.46   Pouel Ebbesen Cronberg
Født ca. 1785

1801 bor han som læredreng hos malermester Lars Pouelsen Lange, Overgaden neden Vandet nr. 160 på Christianshavn, sammen med 4 andre læredrenge.

Han kunne være i familie med Johannes Ebbesen Cronberg ( SE03).


 

 

1700.48   Niels Cronborg
Født ca. 1778

1801 Han er ugift garder i Livgarden til Hest og bor i Garden til Hests kaserne ved Rosenborg Slot.


 

 

1700.49   Wilhelm Cronberg
Født ca. 1761

1801 Han er stenhuggersvend og bor til leje hos Anne Margrethe, enke efter møller Svend Segling, matrikel nr. 228 i Sankt Annæ Øster Kvarter, København.


 

 

1700.50   Cathrine Cronberg
Født ca. 1738

1787 Hun er ugift tjenestepige hos tømmermester Andreas Kirkerup, Store Kongensgade 58, København.

Kan hun være Anna Maria Cathrina Cronberg (1700.18.4) eller måske Inger Cathrine Johansdatter Cronberg (B1.2)?


 

 

1700.51   Johan Georg Cronberg
Født ca. 1728 i grevskabet Marek.

1766 er han rekrut i Rendsborg Fæstning.

Gift med Johanna Margaretha Cronbergin, født ca. 1728 i Dresden.

Kan han være den samme som Johan Jørgen Cronberg (1700.38)?

Videre arbejde: Kartotek over mønstringer i Rendsborg: Johan Georg Cronberg, Johanna Margaretha Cronbergin


 

 

1700.52   Cronberg
Født ca. 1737 i Friderich Rode i Saxen-Gotha

1755 er han i kaptajn Oertz kompagni i Det Oldenburgske Infanteri Regiment i Rendsborg Fæstning.

Videre arbejde:
Kartotek over mønstringer i Rendsborg: Cronberg


 

 

1700.53   Anna Marie Cronberg

I Navneliste til Navnekartotek til Skattemandtal 1762, København står: Tjenestep. 13,71

Hun kan være den samme som:
Anna Marie Cronberg (D2.1), eller Anna Marie Cronberg (1700.45)


 

 

1700.54   Christine Cronberg

I Navneliste til Navnekartotek til Skattemandtal 1762, København står: 8,123

Hun kan være den samme som:
Christiana Nielsdatter Cronberg (D2.S2)


 

 

1700.55   Johan Christian Cronenberg

Se Danske Kancelli. Alfabetisk register over naturalisationspatenterne
Her står: 1791, Johan Christian Cronenberg, 107

Kan han være den samme som Johan Christian Gronenberg (T01)?


 

 

1700.56   M. Cronberg

Der er skifte efter ham i Hofretten:
Se Register over alle skifter og protokoller i denne skifteret (1679 - 1771)
Her står: Cronberg M      67 22/6

Kan han være den samme som Michael Nielsen Cronberg (D1.3)?


 

 

1700.57   Magdalena Maria Rasmusdatter Cronenburg

Trolovet 17.1.1762 i Løgumkloster, gift 12.2.1762 i Løgumkloster med Johan Caspar Ehrencron af Bredstæd, født 1739.
Børn:
Christian Albret Ehrencron, døbt 21.6.1762 i Løgumkloster.
Johann Nicolaus Ehrencron, døbt 5.2.1764 i Løgumkloster.
Agatha Dorothea Ehrencron, døbt 15.5.1765, begravet ( 1) ( 2) 1.11.1766 i Løgumkloster
Agatha Dorothea Ehrencron, døbt 28.1.1768, begravet ( 1) ( 2) 5.12.1772 i Løgumkloster
Maria Elisabeth Ehrencron, døbt 26.12.1769 i Løgumkloster
Jacob Hinrich Ehrencron, døbt ( 1) ( 2) 20.9.1772, begravet ( 1) ( 2) 15.10.1772 i Løgumkloster.

Johan Caspar Ehrencron er taffeletkræmmer.

Magdalena Maria kaldes

1803 bor Johan Caspar Ehrenkron i Mølby og han er gift med Elisabeth Christens.

Johan Caspar Ehrencron døde 24.12.1810 i Mølbye, 71 år, 5 uger og 1 dag gammel og blev begravet 30.12.1810 i Spandet, Tønder Amt.


 

 

1700.58   Johan Cronberg

Johann(es) Cron(e)berg(er) er nævnt i Kartotek over Grenaderkorpsets justitsprotokol bind XXIII nr. 7, 8, 60, 163 og 164 1753-1756. bind XXII nr. 164 1756-1759. + mere.
Der står også Kbhvn (Glückstadt)


 

 

1700.59   Ane Sophie Cronberg

Ane Sophie Cronberg er nævnt under communierede i Citadel 3.11.1782, 6.7.1783.
Her står at hun t(jener) Capit v Helmich.

Hun kunne være søster til Lovise Nielsdatter Cronberg (1700.26) som også bor hos Helmich.
Hun Kunne være Ane Sophie Nielsdatter Cronberg (D3.5)


 

 

1700.60   Morten Cronborg

Født ca. 1725

Begravet 11.10.1775 i Holmen, 50 år, død af nedfald i Store Kongensgade. 4. division 1. kompagni.


 

 

1700.61   Carl Magnus Cronborg

Nævnt under communion i Børnehuset 13.9.1761 og 5. søndag i fasten 1762.

Kunne han være i familie med Olaus Cronberg (1700.23) som får to sønner med samme navn.


 

 

1700.63   Ole Cronberg

Født ca. 1782

1801 er han tjenestekarl hos Andres Berner, kaptajn ved søetaten og toldinspektør, Skinderstrædet 517 i Helsingør.


 

 

1700.65   Anna Christiana Dorothea Cronberg

Gift med commandeer sergent af det 1. grenader kompagni Christopher Severin, født ca. 1752 i Holland.
Børn:
1700.65.1 Ditlef Friderich Severin, født 1774
1700.65.2 Thomas Ferdinand Severin, født 1776
1700.65.3 Margaretha Louisa Severin, født 1778
1700.65.4 Sophia Christina Severin, døbt 15.6.1780 i Fredericia Michaelis.
1700.65.5 Cathrina Marie Severin, døbt 20.9.1783 i Fredericia Michaelis.
Catharina Sophia Kronberg bærer barnet i 1780. Fadderne er underofficer Johann Ditlef Severin og hans kone.
Serg: Cronbergs kone bærer barnet i 1783. Blandt fadderne er serg: Cronberg og serg: Wally.

Christopher Severins erhverv og adresser:
1770 begynder i tjenesten i Bornholmske Regiment i Rendsborg.
1771 korporal
1775 Regimentet flytter til Fredericia og Middelfart
1776 Fourier
1778 Sergeant
1780 commendeer Sergeant af det 1. Grenadeer Comp:.
1783 Sergeant i major v. Sukkows Comp:
1785 Regimentet skifter navn til Aarhusiske Regiment og flytter til Århus.

Hun bærer Johan Philip Cronbergs (1700.38.1) barn ved dåben i 1783.

17.12.1783 Serg: Severins kone bærer barnet ved sergeant ved 5te Compagni Heinrich David Blancks barns dåb i Fredericia Michaelis.

20.2.1784 Sergeant Severins kone bærer barnet ved corporal ved 1ste grenadeer comp: Jens Hultens barns dåb i Fredericia Michaelis.

Videre arbejde:
Anna Christiana Dorothea Cronberg kunne være datter af Catharina Sophia Kronberg, som bærer barnet i 1780 og dermed også datter af Johan Jørgen Cronberg (1700.38)

Efter søgninger på internettet fandt jeg følgende, som jeg dog ikke har verificeret.
De blev gift 5.12.1773 i Rendsborg.

 

---------- Noget om Christopher Severin ----------

Christopher Severins erhverv og adresser:
1785 Regimentet skifter navn til Aarhusiske Regiment og flytter til Århus.
1787 Commandeer sergeant ved 1ste Gran. Comp.
1790 Regimentet skifter navn til 1. Jyske Infanteriregiment.
1804 Second Løjtnant og Regimentsadjudant i Nordre jyske Landsværns Regiment
1808 Premierløjtnant i 3. jyske ?
1810 Kaptajn og kompagni chef
1816 Regimentet rykker til København. Afsked 1.2. og Majors afsked 25.5.
1818 Major og Consumtions Inspecteur i Store Heddinge
1840 Major, Told og Consumtions Inspectør

Christopher bliver trolovet 28.1.1787 og gift 2. gang 16.2.1787 i Århus Domsogn med enken Margrethe Christine Mayland, født ca. 1755 i Egern af Rendsborg.
Børn:
• Christian Frederich Severin, døbt 4.12.1787 i Århus Domsogn.
• Johan Henrich Carl Mathias Severin, døbt 5.4.1789 og begravet 18.6.1789 i Århus Domsogn.
• Christiane Henriette Severin, døbt 9.5.1790 i Århus Domsogn.
• Charlotte Dorthea Severine Severin, døbt21.12.1792 i Århus Domsogn.
• Marie Christine Dorthea Severin, døbt31.10.1794 i Århus Domsogn.
• Juliane Marie Severin, døbt 16.8.1796 og begravet 17.3.1797 i Århus Domsogn.
• Juliane Marie Severin, født 10.8.1799, døbt 13.9.1799 og begravet 11.8.1800 i Århus Domsogn.

1787 bor de til leje hos enken Christiane Scheffer på Møllestien i Århus. Børnene fra 1. ægteskab undtagen barnet født i 1778 bor hjemme.
1801 bor de Guldsmedegade 211, Det 1. Jyske Infanteriregiments Sygehus i Århus.

29.11.1818 flytter Christopher Severin og hustru sammen med døtrene Charlotte Severine og Dorthea Marie desuden et antagent barn, Ludvig Ferdinand Salertz, og endelig en logerende major Peter Lorentz Mogensen, alle fra København til Store Heddinge.
Barnet på 7 år er søn af deres datter Christiane Henriette Severin og hendes mand Hellman Salertz. Christiane Henriette døde 1814 i København?.
Den logerende major Peter Lorentz Mogensen bliver gift med datteren Charlotte Dorothea Severin.

Ane Margrethe Christine Meyland døde 19.10.1833 78½ år gammel, født i Egern af Rendsborg og blev begravet 26.10.1833 i Store Heddinge

1834 er han enkemand, major og consumptionsinspektør og bor i Store Heddinge, Stevns sammen med datteren Charlotte Dorothea, hendes mand Peter Lorentz Mogensen, deres 4 børn og en tjenestepige.
1840 er han enkemand, major, told og consumptionsinspektør og bor Vestergade i Store Heddinge, Stevns sammen med datteren Charlotte Dorothea, som er enke, hendes 4 børn og en tjenestepige.

Christopher Severin blev begravet 28.7.1842 i Trinitatis, 89 år gammel. Han er major og afskediget toldinspektør.

Kilder:
Hirsch' kartotek over danske og norske officerer (2 sider).

Videre arbejde:
Efter søgninger på internettet fandt jeg følgende, som jeg dog ikke har verificeret.
Christopher Severin blev født 24.5.1752

 

 

1700.65 Anna Christiana Dorothea Cronberg
2. generation

1700.65.2   Thomas Ferdinand Severin
Født 30.10.1776 i Rendsborg Neustadt, søn af Anna Christiana Dorothea Cronberg (1700.65) og Christopher Severin.

1787 bor han hos faren og stedmoren til leje hos enken Christiane Scheffer på Møllestien i Århus.

Konfirmeret, 15 år gammel, 1.5.1791 Århus Vor Frue.

1800-1803 fændrik ved 1. Jyske Infanteriregiment
1801 bor han hos forældrene i Guldsmedegade 211, Det 1. Jyske Infanteriregiments Sygehus i Århus. Han er fendrik ved 1. Jyske Infanteriregiment.
1803-1806 second løjtnant
1806-1811 premier løjtnant
1811-1816 stabskaptajn
1818 Købmand ved Vesterport i Århus
1832 Stadshauptmand for Borgervæbningen i Århus
1836 Major

Gift 9.1.1817 i Århus Vor Frue med Dorothea Sophia Schmidt, født 8.3.1801 og døbt 22.4.1801 i Århus Vor Frue, datter af afdøde købmand Søren Jensen Schmidt og Anna Pedersdatter Herschind.
Børn:
• Søren Anthon Severin, født 3.11.1817 og døbt 18.4.1818 i Århus Vor Frue.
• Dorothea Sophia Severin, født 13.6.1819 og døbt 4.8.1819 i Århus Vor Frue.
• Petrea Andrea Severin, født 24.2.1821 og døbt 11.6.1821 i Århus Vor Frue.
• Christophina Michaline Severin, født 13.1.1823 og døbt 29.6.1823 i Århus Vor Frue.
• Lucie Emerense Severin, født 4.3.1825 og døbt 3.4.1825 i Århus Vor Frue.
• Christian Theodor Severin, født 21.9.1826 og døbt 15.10.1826 i Århus Vor Frue.
• Wilhelmine Maria Severin, født 2.11.1828 og døbt 16.11.1828 i Århus Vor Frue
• Jørgen Adolph Severin, født 23.2.1831 og døbt 31.3.1831 i Århus Vor Frue.
• Frederik Ferdinand Severin, født 4.5.1833 og døbt 7.7.1833 i Århus Vor Frue.
• Caroline Amalia Severin, født 18.7.1835 og døbt 23.8.1835 i Århus Vor Frue.
• Adelaide Margrethe Severin, født 20.9.1837 og døbt 1.10.1837 i Århus Vor Frue.
• Peter Herschind Bærentz Severin, født 6.10.1839 og døbt 15.12.1839 i Århus Vor Frue.

1834 bor de Vestergade 639 i Århus med alle 9 børn boende hjemme.

Dorothea Sophie døde 5.12.1839 og blev begravet 12.12.1839 i Århus Vor Frue.

1840 bor han i Vestergade 639 i Århus. Han er enkemand og stadshauptmand og har 6 hjemmeboende børn.
1840 Det yngste barn Peter Herschind er i pleje hos familien Geisler på Møllestien i Århus
1845 bor han i Vestergade i Århus. Han er enkemand, major og stadshauptmand og har 5 hjemmeboende børn.

Thomas Ferdinand Severin døde 3.10.1846 og blev begravet 9.10.1846 i Århus Vor Frue.

Kilder:
Hirsch' kartotek over danske og norske officerer.

 

1700.65.4   Sophia Christina Severin
Døbt 15.6.1780 i Fredericia Michaelis, datter af Anna Christiana Dorothea Cronberg (1700.65) og Christopher Severin.

1787 bor hun hos faren og stedmoren til leje hos enken Christiane Scheffer på Møllestien i Århus.

Trolovet 18.11.1799 og gift 11.12.1799 i Randers Sankt Morten med ungkarl Johannes Gade, født ca. 1763.
Børn:
• Henrich Christopher Gade, født 8.10.1800, døbt 7.11.1800 i Randers Sankt Morten
• Ane Christiane Gade, født 23.4.1802, døbt 16.5.1802 i Randers Sankt Morten
• Christine Marie Gade, født 2.9.1805, døbt 28.9.1805 i Randers Sankt Morten
• Johan Frederik Gade, født 10.8.1808, døbt 2.9.1808 i Randers Sankt Morten
• Severine Thomasine Gade, født 11.2.1811, døbt 15.3.1811 i Randers Sankt Morten
Ved dåben 1811 er moren død. Blandt fadderne er Frue Severin, Frøken Severin og Capt. Severin.

1801 bor de Lille Torv 601 B i Randers. Han er overskærer ved klædefabrikken.

Sophie Christine Severin døde 4.3.1811 31 år gammel og blev begravet 7.3.1811 i Randers Sankt Morten.

Johannes Gade døde 8.11.1822 61 år gammel og blev begravet 14.11.1822 i Randers Sankt Morten. Han var da klædefabrikør.

Videre arbejde:
Jensen Family Tree fra MyHeritage. Her er en del efterslægt.

1840 bor Joh. Gades enke i Ladegårdsgade 175, baghuset sammen med datterdatteren Bodild Maria på 3 år. Hun modtager fattighjælp
Er Johannes Gade blevet gift igen eller er der tale om en anden Joh. Gade?


 

 

1700.67   Lars Cronberg

Waterskouten i København. Waterschoutsprotokol/ Forhyringsprotokol 12.11.1791
Paa det Mandskab, som skal fahre med mig underskrevne af Kiøbenhavn førende Fregat Skibet De 3de Søstre det dr: 106½ Læster. Destineret her fra til St Croix i Westindien eller videre efter Ordre; Mandskabet betalt Tree Maaneder gage og beordret at være ombord med deres Tøy førstkommende Mandag Morgen (14.11.1791).
Bødker. Lars Cronberg. E(nrulleret). Siæl(Sjælland). København. 21 rigsdaler.
Fundet af Henrik Mejlby.

Han kunne være Lars Rasmussen Cronborg (O3). Hvis det er ham, rejser han kort efter sin vielse 11.11.1791 i Helligånd i København.


 

 

1700.68   Jens Mikkelsen Kronberg

I Præsentationsbog 1751-1815 står under antagne, præsenterede drenge:
8.2.1771, Jens Mikkelsen Kronberg, født Kiøbh, 6 år.

Måske hedder han Kreiberg eller lignende?


 

 

1700.69   Johanne Chronberg

I Communion 24.6.1781 i Citadel står:
Johanne Chronberg h t Capit v Schwartzen

Videre arbejde:
På arkivalieronline og daisy ligger en kirkebog for Citadel sogn 1762-1796 begravelse og communion, men kun begravelsesdelen er tilgængelig på internettet. Derimod kan communiondelen ses på myheritage.
Måske hedder hun Øhrenberg?
Kan hun være den samme som Johanne Cathrine Cronberg (1700.11.1)?


 

 

1700.72   Bodil Kronborg

Født ca. 1726.

Hans Zachariæsen og Bodil Christensdatter blev trolovede Dom: 17 p: Trinit: og gift 26.11.1753 i Stenløse, Odense amt.

Hans Zachariæsen i Kronborg døde 3.6.1807, Begravet 7.6.1807 i Stenløse, Odense amt, 86 år gammel.

Begravet 26.3.1812, 86 år gammel, i Stenløse, Odense amt.

Videre arbejde:
Hun kunne være søster til Rasmus Jensen Cronborg (O) der er født ca. 1711.
I Register over viede og døde i Stenløse sogn er Kronborg opfattet som stednavn, men præsten skriver ved begravelserne: "i eller af stednavn", hvilket ikke er tilfældet her.
Af Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv 1996 side 10 fremgår at på Stenløsevej 276 har tidliger ligget en landejendom ved navn Kronborg.
Stenløse Sogns Lokalhistoriske Arkiv. BALSLEVS ARKIV. 2011 Stednavne, Kronborg, Stenløse


 

 

1700.73   Anders Cronborg

Født ca. 1697.

gift med ?.
Børn:
1700.73.1 Peder Andersen Cronborg, født ca. 1727, konfirmeret 9.4.1741 i Stenløse, Odense amt.

Stenløse Dom: 24 p. Trin. 1738
Publice absolveret Anders Cronborgs datter p.p. VI. Udlagt Povel Povelssen i Lunds gaard og stod Skrifte Dom. 2 Adv.

Videre arbejde:
Han kunne være far til ovenstående Bodil Kronborg.
Af Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv 1996 side 10 fremgår at på Stenløsevej 276 har tidliger ligget en landejendom ved navn Kronborg.


 

 

1700.74   Anne Kirstine Andreasdatter Cronberg/Cronborg

Gift med Peder Thomsen, husmand i Tokkerup.
Ingen børn.

Skifte efter Peder Thomsen:
Bregentved Gods, skifteprotokoller for Præstø Amt. Ekstrakt.
2-129 Skifte 7/5 1754 Peder Thomsen, hmd i Tokkerup, 373
1. kone
1 Thomas Pedersen, 20, tjenende i Hårlev
2 Johanne Pedersdatter = Hans Larsen, landsoldat i Tågerup, Vemmetofte Gods
3 Sidsel Pedersdatter = Anders Olsen i Arnøje på Juellinge Gods
4 Birgitte Pedersdatter = skomagersvend nu ? Andreas Hast?
1 enke Anne Kirstine Andreasdatter Cronberg
Præstø Amt, Bregentved Gods, Registrerings- og skifteprotokol, 1750-1756 skifte 131, folio 373v - 379v.
Skifte 7.5.1754 efter Peder Thommesen, husmand i Tokkerup på Alslev Gods under Grevskabet Bregentved
Børn med 1. kone:
• Thomas Pedersen, 20 år, tjener Zier Thommesen i Hårløv
• Johanne Pedersdatter, gift med landsoldat Hans Larsen i Tågerup på Vemmetofte Gods
• Sidsel Pedersdatter, gift med Anders Olsen i Arnøye på Juellinge Gods her under grevskabet
• Birgitte Pedersdatter, gift med skomagersvend, nu ?mand, Andreas Hass i København
Enken Anna Kirstine Andreasdatter Cronberg med laugværge degnen sr. Samuel Johannes Meyer i Fakse

Videre arbejde:
De er måske gift i Fakse.
Han er sandsynligvis begravet i Fakse.
Der er ingen kirkebog i Fakse før 1760.
Hun kaldes Cronberg i hele skiftet undtagen sidste side hvor hun kaldes Cronborg.
Hun er sandsynligvis den samme som Anne Kirstine Cronberg (1700.36)
Hun er sikkert den samme som Anna Christine Cronborg (1700.04.1).


 

 

1700.75   Første fri