Cronberg familier i Danmark

  Forside > Personer fra sverige

Forside

Personer fra Sverige

Spredte personer
   Sverige
   SE03 Johannes Ebbesen Cronberg
   Kronstad
   SE04 Svend Nielsson Cronberg
   Landskrona
   SE01 Anders Cronberg
   SE02 Johannes Cronberg
   Lyngby, Malmøhus
   L8.3.5X Hans Johnsson
   Stora Köpinge, Malmöhus
   se 1700.05 Cathrine Margrethe
   Jørgensdatter Cronberg

   Toarp, Saxtorp
   se 1700.22 Johan Magnus Aagesen

Familier
   Skåne
   Familie D
   Michel Cronberg

Personer fra Sverige

Der er en del Cronberg familier i Sverige og nogle personer fra dem er rejst til Danmark. Dem jeg er stødt på, samler jeg i dette afsnit. Det kan være svært at finde ud af hvor en person er født så der kan sagtens være flere svenskere især i afsnittene om Spredte personer i 1600, 1700 og 1800 tallet.
Hvis nogen kender til deres liv og familier i Sverige, er jeg meget interesseret i at høre derom.

 

 

 

SE01  Anders Cronberg
Født ca. 1772 i Landskrona i Sverige.

I folketællingerne kaldes han Andreas, men han staver selv sit navn Anders.

Han er en ny Cronberg i Danmark, men har ingen efterkommere.

1801 ugift og bødkersvend i Helsingør
Fra 1805 til sin død er han bødkermester i Hillerød
I 1806 er han forlover to gange i Hillerød.

 


Forlover i 1806 i Hillerød.

Gift 1. gang 20.4.1804 i Helsingør Sankt Olai med Johanne Christine Lund, født ca. 1765
Børn:
SE01.1 Jens Olsen Cronberg, født 2.9.1805, døbt 26.10.1805 i Hillerød, død 9.5.1818, begravet 16.5.1818 i Hillerød.

Johanne Christine Lund døde 25.7.1826, begravet 29.7.1826 i Hillerød.
Ved anmeldelsen af dødsfaldet til Hillerød Byfoged 25.7.1826 fremviste bødker Cronberg et testamente af 1.11.1819.

Gift 2. gang 1.7.1827 i Hillerød med enken Else Margrethe Nyegaard, døbt 24.1.1773 i Kregme, datter af skolelærer Johan Otte Nyegaard.
Hun er enke efter Jens Holgersen Strandberg.

Anders Cronberg døde 22.6.1844 i Hillerød, begravet 29.6.1844 i Hillerød.
Skifte: 29.6.1844 Hillerød Byfoged. Her står intet om familie, da der er oprettet et testamente mellem ægtefællerne.

Else Margrethe Nyegaard døde 2.7.1845 i Hillerød, begravet 8.7.1845 i Hillerød.
Skifte: 2.7.1845 Hillerød Byfoged. Her henvises også til testamentet, dog nævnes at urmager Gad Schmidt er hovedarving.


 

 

SE02  Johannes Cronberg

Født ca. 1787 i Sverige.

I skomagerlære ved sin død

Indlagt på Det Kongelige Frederiks Hospital 4.7.1805 kl. 6 om eftermiddagen, hvor han døde 7.7.1805. Han var da i lære hos skomagermester Peder Jensen, Antonistræde 331 – 332, København.
Af Sygeprotokollen no 1095 fremgår at han er født i Sverige. Efternavnet er svært at læse. Måske er det stavet Kornberg?

Der er skifte efter ham: Forseglingsprotokol
Af forseglingsprotokollen fremgår at han var hjemmehørende i Landskrona, Sverige.

Han kunne være i familie med 1800.03 og 1800.15
Han kunne være den samme som Johannes Ebbesen Cronberg (SE03)


 

 

SE03  Johannes Ebbesen Cronberg

5.9.1801 bliver han indskrevet i Københavns Skomagerlavs Drengeprotokol for at komme i lære i 4 år hos skomagermester Jens Wiberg. Det fremgår at Johannes er født i Sverige.

Han kunne være den samme som Johannes Cronberg (SE02)
Han kunne være i familie med Pouel Ebbesen Cronberg ( 1700.46)


 

 

SE04  Sven Nilsson Cronberg
Født ca. 1827 i Kronstad, Sverige.

Han er skomagersvend

1855 Han bor til leje hos Karen Kristensen i Hukken, Ålborg.

Gift 18.12.1874 i Ålborg Vor Frue med Mette Cathrine Pedersdatter, født 8.9.1831 i Drastrup, døbt 18.9.1831 i Frejlev, Ålborg Amt, datter af indsidder Peder Jensen og Maren Christensdatter.

1880 De bor Lille Vestergade 4, 1.sal , matrikel nr. 99, Ålborg.

1890 boede de Hukken 4, 1. sal, Ålborg.

Sven Nilsson Cronberg døde 21.11.1891, begravet 25.11.1891 i Ålborg Budolfi. De boede da Hukken 4 i Ålborg.