Cronberg familier i Danmark

  Forside > Familie D - Vordingborg By > 1. generation

 Forside

 Familie D  Vordingborg By

 1. generation
 2. generation
 3. generation
 4. generation

1. generation

D Michel Cronberg
Jeg ved ikke meget om Michel Cronberg men han har en, måske tre sønner, Jonas, Lars og Niels Michelsen Cronberg og en datter.
Sønnen Jonas er født i Skåne, så familien er sandsynligvis der fra.
Sønnerne Jonas og Lars staver sine navne Kronberg mens sønnen Niels staver sit navn Cronberg. Stavningen er derfor uafklaret.
Lars Michelsen Cronberg er fadder ved Jonas Kronbergs to første børns dåb i 1742 og 1744 i Vordingborg.
Datteren kaldes Lars Michelsen Cronbergs liden søster ved hendes begravelse.
Jonas er skomager mens Lars og Niels er sadelmagere.
Lars og Niels bruger begge patronymet Michelsen.
Alle tre sønner får en første eller anden søn ved navn Michel.
Jonas første søn hedder Peder Michelsen Kronberg. Han kunne være opkaldt efter en farbror? Eller måske sin morfar?
Jonas anden søn hedder Michael Nielsen Kronberg. Kunne han være opkaldt efter sin farfar?

Børn:
D1 Jonas Michelsen Kronberg, født ca. 1706 i Skåne
D2 Lars Michelsen Kronberg
D3 Niels Michelsen Cronberg, født ca. 1717
D4 ? Michelsdatter Kronberg

Indtil flere data findes, må sammenstillingen af ovennævnte personer til en familie blot betragtes som et forslag fra min side. Kun D2 og D4 vides med sikkerhed at være søskende.