Cronberg familier i Danmark

  Forside > Familie D - Vordingborg By > 2. generation

 Forside

 Familie D  Vordingborg By

 1. generation
 2. generation
     D1 Jonas Kronberg
     D2 Lars Michelsen Kronberg
     D3 Niels Michelsen Cronberg
 3. generation
 4. generation

2. generation

D1  Jonas Kronberg
Født ca. 1706 i Skåne, søn af Michel Cronberg (D).

1741 Rytter ved grev Ahlefeldts Kompagni, 3. Jyske Nationale Rytterregiment, i København
Regimentets garnison 1739-1747 er Vordingborg, Præstø, Køge, Lystager og Næstved. Hvordan han kan opholde sig i København meget af 1741 vides ikke.
1742 - 1744 Rytter ved grev Ahlefeldts Kompagni i Vordingborg
1750 - 1781 Borger og skomager i Vordingborg

Trolovet 1. gang 16.5.1741 i Garnison, gift 10.10.1741 i Garnisons tyske menighed i København med Anna Maria Dorthea Pedersdatter.
Børn:
D1.1 Lars Mickel Cronberg, døbt 1.7.1741 i Garnison, begravet 3 uger gammel 13.8.1741 i Garnison.
D1.2 Peder Michelsen Cronberg, døbt 30.12.1742 i Vordingborg, begravet 18.4.1743 i Vordingborg.
D1.3 Michael Nielsen Cronberg, døbt 10.7.1744 i Vordingborg
D1.4 Agatha Hedvig Cronberg, født 23.10.1746, døbt 30.10.1746 i Præstø
D1.5 Anna Maria Magdalena Cronberg, døbt 26.10.1749 i Vordingborg, begravet 7.1.1750 i Vordingborg
D1.6 Anna Maria Dorothea Cronberg, døbt 13.12.1750 i Vordingborg, død ca. 1757. Se nedenfor.
D1.7 Peyter Cronberg, tvilling, døbt 6.4.1755 i Vordingborg, død 1755 eller 1757. Se nedenfor.
D1.8 Luddolf Lindersen Cronberg, tvilling, døbt 6.4.1755 i Vordingborg, død 1755 eller 1757. Se nedenfor.

18.4.1755 begraves Jonas Kronbergs liden søn i Vordingborg, om det er Peyter eller Luddolf skriver præsten ikke.
I begyndelsen af maj 1757 begraves i Kalvehave Jonas Kronbergs liden søn fra Vordingborg. Hermed er også den anden af tvillingerne død. Hvorfor han er begravet i Kalvehave vides ikke. Men hans mor er død så måske har han været i pleje der?

Ved datteren Agatha Hedvigs dåb bor de på Oluf Hansens Kro nord for Præstø. Måske har de været på rejse, da Agatha bliver født, for Agatha er kun 7 dage, da hun bliver døbt. De har måske tænkt, at det måtte de gøre for en sikkerheds skyld, inden de rejste videre hjem til Vordingborg. Agatha Hedvigs dåb er fundet af Lars Skovvang Larsen .

Jonas er fadder ved
Gottfried Gronou ved Livcompagniet hans datter Marias dåb 15.5.1744 i Vordingborg
pottemagersvend Andreas Poulsens datter Anna Margarethas dåb 16.4.1752 i Vordingborg

4.12.1750 står følgende under offentlig absolution i Vordingborg:
Skomager Jonas Cronberg og Hans Hustrue publice absolveret for synd imod det 3die Bud (du skal holde hviledagen hellig) mod afhold fra Sacramentet paa 4de aar.

Maria Dorthea Pedersdatter døde 19.11.1756.
Der er skifte efter hende 6.7.1758 i Vordingborg. Kun børnene Michael og Agatha nævnes i skiftet, så Anna Maria Dorothea må også være død? Det kan være 1756-1758 hvor Vordingborg kirkebog mangler.

Jonas er gift 2. gang sandsynligvis efter skiftet i 1758.
Hans anden kone er født ca. 1721.
Børn:
D1.9 Anne Marie Jonasdatter Cronberg, født ca. 1764, sandsynligvis i Vordingborg
Vordingborg kirkebog mangler 1756-1781.

Sjællands Stiftamt Brandtaksationsprotokol for Vordingborg 1761 nr. 69
Præstø amt, Brandtaksationsprotokol, Vordingborg Rådstue, 1761 nr. 69
I brandtaxationen fra 1761 i Vordingborg fremgår det at Jonas Kronberg ejer et hus i Vestergadens nordre side. Huset beskrives som følger: ”gl Bygning, dog i god beboelig Stand, bestaaer til Gaden af 6 Fag, Bindingsverk og Straae Tag.” Vurderingen er 140 rigsdaler.

 


Vordingborg Skomagerlavs Svendeprotokol 1763

 

Jonas har underskrevet notaterne i Vordingborg Skomagerlavs Svendeprotokol 1763-1765.

Oeder 1771 Vordingborg.
Skomager Jonas Cronberg, 64 år, i 2. ægteskab, hans kone er 50 år, i første ægteskab.

Sjællands Stiftamt Brandtaksationsprotokol for Vordingborg 1781 nr. 19
I brandtaxationen 6.3.1781 i Vordingborg beskrives Jonas Kronbergs hus på Torvets nordre side som følger: ”Bestaaende af 3½ Fag ud til Torvet, gl Bygning, Bindingsverk med Straaetag og kliinede Vegge”. Vurderingen er 40 rigsdaler.

Huset nedbrændte 7.7.1781. Det var en omfattende brand i Vordingborg hvor 16 byhuse eller bygårde brændte og 3 brændte delvist. Ca. 10% af byen brændte. Branden fik som det ses nedenfor konsekvenser for Jonas Kronberg. Sandsynligvis fik det også konsekvenser for os slægtsforskere da det nok var ved denne lejlighed at Vordingborg Kirkebog 1756 – 1781 brændte.

Huset genopføres og ejes 1784 af købmand Lars Terpager Staal. Ved taxationen 15.5.1784 er vurderingen 280 rigsdaler.

5.5.1782 bliver Jonas og hans datter Anne Marie indsat i Odense Tugthus. De er taget i at tigge i Svendborg og blevet idømt 4 ugers arbejde i tugthuset plus betaling for opholdet i tugthuset. De har pas fra borgmester Lyster i Korsør dateret 1.5.1782 og Jonas har bevis fra Skomager Lavet i Vordingborg dateret 1.4.1782. De har åbenbart søgt lykken andetsteds efter deres store ulykke.
Tak til Ane Knudsen, som har fundet dem i Fangeprotokollen fra Odense Tugthus.

I 1787 er datteren Anne Marie væverpige hos Henrich Ebner i Slagelse og Jonas er hospitals lem i Hospitalet i Bredgade i Slagelse. Han er enkemand og 82 år.

 

Kilder:
Folketællinger:
Jonas 1787
Anne Marie 1787

 

 

D2    Lars Michelsen Kronberg
Søn af Michel Cronberg (D).

Lars Michelsen Cronberg er truffet første gang som fadder ved Jonas Kronbergs (D1) første barns dåb i 1742 i Vordingborg.

Lars er borger og sadelmager i Vordingborg.

Trolovet 12.8.1746 og viet 25.11.1746 i Vordingborg til enken Bodil Jørgensdatter (D2X).
Børn:
D2.1 Anna Maria Cronberg, døbt 30.12.1746 i Vordingborg
D2.2 Hanne Clarella Cronberg, døbt 4.2.1750 i Vordingborg
D2.3 Louise Cronberg, døbt 6.6.1751 i Vordingborg, begravet 29.5.1752 i Vordingborg
D2.4 Michel Jørgen Cronberg, døbt 31.12.1754 i Vordingborg, død (1755-1759)
D2.5 Louise Cronberg, døbt 31.12.1754 i Vordingborg

Til ægteskabet medbringer Bodil 3 børn:
Hendes stedsøn Lars Hansen Piil (D2.S1), født ca. 1735
Hendes datter uden for ægteskab Christiane Nielsdatter (D2.S2), født ca. 1741
Hendes søn Christian Hansen Piil (D2.S3), født 1742

I Vordingborg Ligbærerlavs Lavsprotokol nævnes Lars Cronberg
8.6.1750 som medlem af Brand Lavet
20.6.1751 som sadelmager, der bliver optaget i Ligbærerlavet
5.12.1754 som medlem af Ligbærerlavet
5.6.1755 som oldermand i Ligbærerlavet med underskrift
24.6.1756 som oldermand i Ligbærerlavet med underskrift
20.6.1757 som bisidder i Ligbærerlavet og måske med underskrift
2.7.1758 som lavsbroder i Ligbærerlavet.
Lars Cronberg i Vordingborg Ligbærerlavs Lavsprotokol er fundet af Henrik Mejlby.

 


Lars Kronbergs underskrift i Vordingborg Ligbærerlavs Lavsprotokol 1755

 

Der er skifte efter Sadelmager Lars Cronberg, 29.5.1759 i Vordingborg.
Sønnen Michel Jørgen nævnes ikke, så han må være død inden.

Bodil Jørgensdatter gifter sig 3. gang 1760 eller senere med enkemand og bager Christen Hansen.
Christen Hansen har 6 børn med fra sit tidligere ægteskab. Se nedenfor.

Det ene barn Kirstine Christensdatter bliver gift med Bodils stedsøn fra første ægteskab Lars Hansen Piil.

Christen Hansen døde 23.1.1770 i Vordingborg.
Skifte: Vordingborg Byfoged 23.1.1770
Arvinger:
Hans børn af forrige ægteskab:
Jacob Christensen, 24 år, nu for tiden i Kiøbenhafn
Bertel Christensen, 18 år, nu i lære i Nestved
Hans Christensen, 12 år, endnu hos Stiv Moderen
Kirstine Christensdatter, i Ægteskab med Lars Hansen, borger og sadelmager her i Byen
Søren og Christiana nævnes ikke og må derfor være døde mellem 1760 og 1770.

Bodil Jørgensdatter dør 1781 i Vordingborg.
Skifte: Vordingborg Byfoged 30.4.1781 og 22.12.1781
Til skiftebehandlingen møder hendes stedsøn Lars Pihl (D2.S1) og hendes svigersøn Johan Henrich Pettersen.
Arvingerne er:
Slegfred Datteren Christiana (D2.S2) gift med snedker Gottlieb Probsthan i Khavn
Datteren anna Maria (D2.1) hvis mand, en matros, skal være bortløben og opholder sig i Kiøbenhavn
Datteren Johanne Clarette (D2.2) gift med Johan Pettersen her i Byen.

Der er ingen kirkebog i Vordingborg 1756-1781.

Videre arbejde:
Find Bodil Jørgensdatter i Oeder. Det kunne give hendes fødselsår.
Kunne hun være:
1771 Oeder:
Christen hansen, død for 1½ år siden, Consumptions betienter, hans kone, 62 år, lever af håndgerning, hun var i 3. ægteskab og har 2 uforsørgede børn.
Alt kan passe. Dog kendes hans erhverv konsumtionsbetjent ikke.

 

---------- Noget om Bodil Jørgensdatter (D2X) ----------

Barn uden for ægteskab:
D2.S2 Christiane Nielsdatter, født ca. 1741

Bodil Jørgensdatter får syndsforladelse 17.2.1741 i Vordingborg for lejermål begået med en corporal ved Pops Compagni i Præstø hos Christian Schibsted.

1. gang trolovet 12.1.1742 og gift 25.4.1742 i Præstø med borger og kornmåler i Vordingborg Hans Christensen Piil. Se nedenfor.
Børn:
D2.S3 Christian Hansen Piil, døbt 9.12.1742 i Vordingborg

Til ægteskabet medbringer Hans Christensen Piil sønnen Lars Hansen Piil (D2.S1).

Hans Christensen Piil begravet 16.2.1744 i Vordingborg
Skifte: 11.3.1744 Vordingborg Byfoged

1746 bliver hun gift med Lars Kronberg (D2). Se ovenfor.

Videre arbejde:
I damsgaard-familien nævnes at hun får en søn Niels, døbt 28.8.1740 i Everdrup. Udlagt barnefar er en corporal af rytteriet udi Præstø, naunl Leyst. Kunne han være den samme som faren til Christiane Nielsdatter (D2.S2)?
Eggert Gerhard Poppe er major af cavaleriet (3. jyske nationale rytterregiment). Se poulsteen og Hirsch

 

---------- Noget om Hans Christensen Piil ----------

Han bruger sin første kones navn Piil efter hendes død. Ved vielsen til hende og ved første barns dåb kaldes han kun Hans Christensen.

1. gang trolovet 23.11.1731 og gift 8.2.1732 i Vordingborg med Anna Cathrine Larsdatter Piil, datter af Lars Olsen Piil og Margrethe Ipsdatter.
Børn:
• Inger Maria Piil, døbt 27.8.1732 i Vordingborg, begravet 4.11.1736 i Vordingborg
D2.S1 Lars Hansen Piil, født ca. 1735

Anna Cathrine Larsdatter Piil begravet 26.5.1741 i Vordingborg
Skifte: 1.7.1741 Vordingborg Byfoged

Anna Cathrine Larsdatter Piils far Lars Olsen Piil er begravet 4.6.1731 i Vordingborg.
Skifte 9.2.1732 Vordingborg Byfoged.

Hans Christensen Piil bliver 1742 gift med Bodil Jørgensdatter (D2X). Se ovenfor under "Noget om Bodil Jørgensdatter".

Anna Cathrine Larsdatter Piils mor Margrethe Ipsdatter begraves 1.4.1745 i Vordingborg
Skifte: 29.3.1745 Vordingborg Byfoged
Skiftet indeholder et testamente fra 13.2.1745 hvor Margrethe testamenterer sin ejendom i Algade til Bodil Jørgensdatter mod at hun sørger for Margrethe resten af livet, overtager hendes gæld og giver 50 slettedaler til Margrethes barnebarn Lars Hansen Piil når han bliver myndig. Lars Hansen Piil er Bodil Jørgensdatters stedsøn. Hun er således husejer da hun 1746 bliver gift med Lars Cronberg.

 

---------- Noget om Christen Hansen ----------

Han kunne være den Christen, der blev døbt 11.9.1712 i Næstved Sankt Peder, søn af Hans Christensen Bager og Alhed Bertelsdatter.

Christen Hansen er bager i Vordingborg.

Trolovet 1. gang 14.12.1736 og gift 8.3.1737 i Vordingborg med Inger Cathrine Jacobsdatter.
Forlovere er Ole Hansen og Hans Christensen Bager (Hans far).
Børn:
• Kirstina Maria Christensdatter, døbt 30.5.1742 i Vordingborg.
• Jacob Christensen, døbt 4.8.1745 i Vordingborg
• Christiana Christensdatter døbt 13.10.1747 i Vordingborg
• Bertel Christen Christensen, døbt 13.3.1750 i Vordingborg
• Søren Christensen, døbt 26.5.1752 i Vordingborg, død 1753/54
• Søren Christensen, døbt 23.5.1755 i Vordingborg
• Hans Christensen, født ca. 1757

Datteren Kirstina Maria Christensdatter bliver gift med Lars Hansen Piil (D2.S1). Se ovenfor.
Der mangler begravelser fra 12.6.1753 til 8.7.1754 i Vordingborg kirkebog, så den første Søren må være død da.

Inger Cathrine Jacobsdatter døde 3.2.1760 i Vordingborg
Skifte: Vordingborg Byfoged 24.4.1760

Hans Christensen bliver derefter gift med Bodil Jørgensdatter (D2X). Se ovenfor under Lars Michelsen Kronberg.

 


D3     Niels Michelsen Cronberg
Født ca. 1717, søn af Michel Cronberg (D).

Kunne han være den Niels Michelsen der er fadder ved Lars Cronbergs (D2) datter Anna Marias dåb 30.12.1746 i Vordingborg?

Sadelmager i Præstø -1753-1758- og i Nykøbing Falster fra 1760.
Han får borgerskab 11.3.1760 i Nykøbing Falster som sadelmager. Han kommer da fra Præstø.
Niels Cronberg er stokkemand ved Nykøbing Falsters Tingsret. Første gang han er fundet i justitsprotokollen er 12.1.1761 og han er sidst fundet 21.12.1761 hvilket svarer til hele året 1761.

Gift 1. gang med Anne Margrethe Christophersdatter (D3X ), født ca. 1726. Se nedenfor.
Børn:
D3.1 Michael Nielsen Cronberg, døbt 18.1.1754 i Præstø, begravet 1.9.1781 i Nykøbing Falster
D3.2 Frederich Nielsen Cronberg, døbt 9.11.1755 i Præstø
D3.3 Lisbeth Nielsdatter Cronberg, døbt 1.6.1758 i Præstø1)
D3.4 Bodil Maria Cronberg, født ca. 1760 i Nykøbing Falster
D3.5 Anna Sophia Cronberg, født 1768 eller tidligere
D3.6 Søn født ca. 1775, begravet 31.10.1783 i Nykøbing Falster. Begravelsen kan også ses her.

Han kaldes Niels Crondal/Chrondal ved de to første børns dåb i Præstø. Men det må være ham, da børnene kendes senere og der er ikke fundet andre Crondal i Præstø kirkebog. I øvrigt hedder hans kone det samme som ved tredje barns dåb og han er sadelmager ved alle tre børns dåb.
En Niels Crondal ved Becheskou får christnet et barn kalt Friderich Ludvig i Everdrup Gest: Johannis Baptiste 1753. Pudsigt nok lige efter ovenstående dåb. Se Niels Crondahl nedenfor.

Everdrup Dom: Misericord: 1753
Sadelmager Cronberg fra Præstø er fadder og hans kone bærer barnet ved Hans Christophersens datter Margrethas dåb. Hans Christophersen boede i Hemmestrup
Fundet af Henrik Mejlby.

Præstø 8.12.1758:
Sadelmager Niels Cronberg er forlover ved Hans Hansen og Karen Mortensdatters trolovelse. Da bor han stadig i Præstø.

Nykøbing Falster Byfoged. Skøde- og panteprotokol:
25.6.1763 Niels Michaelsen Cronbergs Obl: til den Latine Skole for Capital 103 rigsdaler og 12 skilling.
Her står: Destobedre kan være og blive forsikret, Pantsetter ieg hermed til dem efter Loven, Eet mig tilhørende , og for nyelig af Ole Friderichsen Skræder tilkiøbt Eyendoms Huus som er beliggende paa Torvet her i Byen, jmellem Madme Sl. Schæflers Iboende gaard paa den østre og Hans Mathiassen Skoemagerers Iboende Huus paa den væstre Siide, med een udj stuen staaende Jern Bielægger Kackelovn samt lidet gaard alt som det nu er og ....
8.11.1781: I Hendrich Christian Toxverds skøde står:
et mig tilhørende Huus her i Byen beliggende ud til Torvet, næst op til Cronberg Sadelmagers Huus paa den væstre Siide, og jmod Østergade og Gl: Kirkegaard paa den Østre Siide...

Nykøbing Falster Byfoged. Justitsprotokol 27.6.1763
I Nyekiøbings Byetings Rett blev læst:
4. Eet af Ole Friderichsen Borger og Skræder til Niels Michaelsen Cronberg Borger og Sadelmager her ibd udgiven Skiøde paa eet huus beliggende paa Torvet her ibd af Dato 22de hujus.
5. Een af bemte Niels Michaelsen Cronberg til Nyekiøbings Latine Skoles herrer Derecteurer og Inspecteurer udgivne Pante Obligation for 103 Rigsdaler.
Herefter følger afskrift af skødet.

Nykøbing Falster kirkebog 1750 – 1771 mangler, dog findes vielser.

Han er forlover i Nykøbing Falster 1764, 1767, 1768 og 1771.

I brandtaxationen for Nykøbing Falster 1771 bor han til Torvet no. 144. Huset er på 4 fag og 2 etager højt og i mådelig stand. Vurderingen er 80 rigsdaler.

 


Forlover i 1768.
Han har selv skrevet ”N: M C:” og præsten har skrevet: ”Niels Micaelsen Cronbergs navn”.

 

Anne Margrethe Christophersdatter blev begravet 1.9.1780 i Nykøbing Falster. Se også her.

I brandtaxationen for Nykøbing Falster 1781 bor han til Torvet no. 146. Huset ”bestaar af 4re fag, 2de etager høyt”. Vurderingen er 80 rigsdaler.

Trolovet 19.9.1783 og gift 2. gang 10.10.1783 i Stadager på Falster med enken Anna Cathrine Mortensdatter (D3Y) af Sundbye i Stadager sogn, født ca. 1736. Hun medbringer 3 børn fra tidligere ægteskaber. Se nedenfor.

Nykøbing Falster Byfoged. Skøde- og panteprotokol:
Mandagen den 6.6.1803 læst:
Jeg underskrevne Niels Michaelsen Kronberg Borger og Sadelmager udi Nyekjøbing paa Falster ? og hermed Vitterliggør at jeg med frie Villie, tilligemed min Hustrues Samtykke, haver Solgt og afhændet, ligesom jeg og hermed aldeeles afhænder, Sælger og ? Een mig og mine Arvinger, til min Stif søn Hartvig Møller, Borger og Sadelmager her i Byen og hans Arvinger, et mig tilhørende Eiendoms Huus Som er beliggende her i Byen paa Torvet, imellem Hans Sørensen Haarskiærers iboende Huus paa den Østre og Guldsmed Enke Madame Heislers iboende Huus paa den Vester Side, ...
...dog med den Forbeholdenhed at jeg beboer Huuset frit saalænge jeg og min Kone lever. ...

Huset er 233 kvadratalen.
Dokumentet er underskrevet 17.3.1803.

Nykøbing Falster Byfoged. Justitsprotokol 6.6.1803
I Nyekiøbings Byetings Ret blev læst:
1c. til Cassation Niels Cronbergs obl til Latinskolen for 103 rdl 12 s dat 25 Juni 1763 tingl: 27de s: m: efter Rector Mag: Bartholins god: qv: af 3 Juni 1803
1d. Niels Cronbergs Skiøde til Hartvig J: Møller paa hans Huus paa Torvet for 80 rdl d: 17 Martii 1803.

Niels Michelsen Cronberg blev begravet 6.6.1803 i Nykøbing Falster.

Anna Cathrine Mortensdatter døde som hospitalslem 6.5.1821 i Nykøbing Falster og blev begravet 9.5.1821.

 

Kilder:
Folketælling 1787, 1801

 

Videre arbejde:
Et skifte ville være vigtigt for den manglende kirkebog i Nykøbing Falster.
Skifte efter Anne Margrethe Christophersdatter er ikke fundet i Nykøbing Falster Byfogeds Skifteprotokol 1780-1783 opslag 40-152.

 

Noter:
1) Fundet af Lars Skovvang Larsen.

 

---------- Noget om Anna Cathrine Mortensdatter ----------

Anna Cathrine Mortensdatter har været gift to gange tidligere.

Gift 1. gang 4.11.1763 i Vesterborg på Lolland med snedkersvend Friderich Hartvigsen. Han kaldes Friderich Snedker.
Børn:
D3.S1 Hartvig Friderichsen, døbt 24.9.1769 i Stadager på Falster
D3.S2 Frideriche Friderichsdatter, døbt 28.2.1779 i Stadager

Friderich Hartvigsen blev begravet 5.10.1778 i Stadager.

Gift 2. gang 15.10.1779 i Stadager med snedkersvend Niels Olsen fra Nykøbing Falster, født ca. 1738.
Han kaldes Niels Snedker.
Børn:
D3.S3 Ole Nielsen, døbt 14.4.1782 i Stadager, begravet 28.6.1790 i Nykøbing Falster.

Niels Olsen blev begravet 29.1.1783 i Stadager

 

---------- Noget om Anne Margrethe Christophersdatter ----------

Hans Christophersen bor i Hemmestrup og er sandsynligvis bror til Anne Margrethe Christophersdatter, fordi hun bærer hans datter Margrethas dåb i Everdrup 1753 og det er nok også hende der er fadder ved hans søn Claus dåb i Everdrup 1750.

Bækkeskov Gods fæsteprotokol 2.1.1750:
Hans Christophersen fæster det hus i Stavnstrup i Everdrup sogn, som førhen har været beboet af Lars Hansen Langeland. Ingen underskrifter.

Everdrup Feria 11 Passkali 1750:
Christnet et Barn for Hans Christopherss i Staunstrup og kalt Claus bar Peder Hansens Kone paa Raadegaard, fad: Ole Jensen og Ana Margrete Christophersdat: begge fra Becheskou, Maren Antoni Disters ved Stranden, Peder Christophersen af Staunstrup.

Bækkeskov Gods fæsteprotokol 2.1.1752:
Esben Clausen fæster det hus i Stavnstrup i Everdrup sogn, som før var beboet af Hans Christophersen. Huset er på 6 fag med tilliggende vænge og kålhave. Ingen underskrifter.

Bækkeskov Gods fæsteprotokol 19.9.1752:
Hans Christophersen fæster den gård i Hemmestrup i Everdrup sogn, som før var beboet af Esben Clausen. Underskrifter fra Hans Christophersen og til vitterlighed af Hans Larsen og Lars Christensen.

Everdrup Dom: Misericord: 1753:
christnet et barn for Hans Christophersen i Hemmestrup og kalt Margreta bar Sadelmager Cronbergs Kone af Præstøe, fad: claus Espensen i Hemmestrup, Hans Hansen i Staunstrup, Sadelmager Cronberg fra Præstø, Hans Hansen i Taageskou.
Fundet af Henrik Mejlby.

Everdrup Dom: 25 post Trin 1755:
Christnet barn for Hans Christopherss i Hemmestrop og kalt Sidse bar Hans Høgs Kone i Staunstrop. Spons: Peder Clauss i Hemmestrop, Frandsis Kone i Halenstrop, Ole Hansen Ibid: Rasmus Christopherss i Silberop.

Everdrup Fest: Grat: Act: 1759:
Christnet et barn for Hans Christophersen i Hemmestrop og kalt Margrethe bar Peder Olesens Kone i Leest?. Spons: Peder Clausen i Hemmestrop, Rasmus Olesen i Staunstrop, Laurs Xstis Kone, Andreas Nielss Kone i Hemmestrop.

Bækkeskov Gods fæsteprotokol 1771 [uden dato]:
Bondekarl Ole Andersen fæster den gård på matrikel [ikke angivet] i Hemmestrup i Everdrup sogn, som Hans Christophersen pga. restancer ikke kunne forblive på. På gården skal der være 8 vogn- og plovheste, 2 plager, 2 føl, 3 køer, 2 kvier, 2 studlinger, 2 kalve, 12 får, 10 svin, 4 gæs, 3 kalkuner, 4 enske og 6 høns. Ingen underskrifter.

Everdrup 1771:
Oeder: Hans Christophersen har et hus i fæste i Hemmestrup, 48 år, hans kone er 44 år, de er begge i 1. ægteskab.

Kunne det tænkes at Anna Margrethe og Hans er født i Everdrup. Ja. Se følgende dåbe:

Everdrup D: 2: Advent 1721:
blef christnet et Barn for Christopher Rasmusen hans barn ved Stranden og kaldet Rasmus bar Margrethe Schøller paa Gaarden.

Everdrup Dom: Jubila: 1724:
christnet et Barn for Christopher Rasmusen ved Stranden, kald: Hans bar Welb Frøcken Charlotte Amalie paa Bekeshou?

Everdrup Fer 3 Paasch 1726:
Blev christnet et Barn for Christopher Rasmussøn ved Stranden og kaldt Anna Magrethe bar Johanne Christens ved Stranden.

Konklusion:
Det ser ud til at Anna Margrethe Christophersdatter er født og opvokset i Everdrup. Hun er sandsynligvis derfor også gift i Everdrup 1753 eller tidligere. Vielser i Everdrup 1730-1773 findes ikke.

 

---------- Noget om Niels Crondahl ----------

Snesere 31.10.1751:
trolovede ieg Niels Crondall fra Becheskou til Bodil Thomsdatter i Silperup. Forlovere ere Ertman Lack, Jens Christensen fra Beskous Huse, og Rasmus Pedersen i Silperup og Anders Pedersen i Siolte.
Ægteviede 6.2.1752.

Snesere Dca jejun: 1752:
døbte ieg Niels Crondals barn fra Silperup kaldet Ane Catrine baaret af Else Jensdatter tienende paa Bekkeskou. Testes: Barnet døde strax derefter. Konen introduceret fer: 2 Paschat:

Snesere 20.2.1752:
kastede ieg jord paa Niels Crondals spæde Barn, Ane Catrine, fra Siolte.

Everdrup 24.6.1753:
Christnet et barn for Niels Crondal ved Becheskou og kalt Friderich Ludvig, bar frøken Mund paa Becheskou, fad: Otte Falch, Grube, Niels Ladefoget, Kirstine Tage.

Snesere 6.4.1755:
døbte ieg Niels Crondals barn fra Silperup kaldet Maren baaret af Anders Greisens P. Ane i Aaside. Testes Rasmus Pedersen og K. Anders i Silperup, Rasmus Christophersens K. Peder ibid. Anders Greisens H. i Aaside

Snesere 13.4.1755:
kastede ieg iord paa Niels Crondals spæde pige barn i Silperup.

Snesere 11.1.1756:
kasted ieg jord paa Niels Crondals spæde barn, Fridric fra Silperup.

Snesere 11.4.1756:
kasted ieg jord paa Niels Crondals Spæde datter fra Silperup.

Snesere 3.4.1757:
Kasted ieg jord paa Niels Crondals Spæde barn, Maren.

Snesere 11.9.1757:
blev Rasmus Christophersens i Snesere hiemmedøbte barns Daab offentl. confirmeret, kaldt Rasmus baaret af Peder Nielsens Pige ibid. Testes: Niels Crondall og hustr. i Silp. Thomas Pedersens Sønner Anders og Peder ibid Anders Jensens Hustr. i Snesere.

Snesere 29.1.1758:
kasted jeg jord paa Niels Crondals spæde barn, Fridric, i Silperup.

Everdrup 18.3.1759:
Christnet et barn for Niels Crondal paa Bekkeskov og kalt Helene Lisbet, bar Jomfrue Smit Ibid. Spons: Sr Hansen, Jens Kudsk, Bodil Olisdaatter Ibid, Peder Hanss Daatter paa Raadegaard, Andreas Nielsens Kone i Hemmestrup.

Bækkeskov Gods fæsteprotokol 28.12.1759:
Gotfried David Witte fæster det hus på Sølperup Mark ud til Sjolte i Snesere sogn, som er på 9 fag med tilhørende frugthave. Underskrifter fra Gotfred David Witte og til vitterlighed af Niels Chrondahll og Morten Pedersen.

Snesere 5.9.1762:
blev Niels Crondalls Søn af Silperup til daaben frembaaren af Peder Thomæsses Hustru af Siolte og kaldt Thomas. Fadd. Peder Thomasen i Siolte, Hans Larsen i Silperup, Anders ? Hustru ibd: Rasmus Christopherss Enk? i Snesere.
3.10.1762 blev Moderen Introd:

Bækkeskov Gods fæsteprotokol 1771 [uden dato]:
Peder Olsen fæster det hus i Sølperup i Snesere sogn, som før var beboet af Niels Crondahl. Huset er på 4 fag med tilhørende kålhave. Ingen underskrifter.

 

 

D4     ? Michelsdatter Kronberg
Datter af Michel Cronberg (D).

Begravet 3.4.1748 i Vordingborg.
Ved begravelsen omtales hun som Lars Cronbergs liden Søster.