Cronberg familier i Danmark

  Forside > Familie D - Vordingborg By > 3. generation

 Forside

 Familie D  Vordingborg By

 1. generation
 2. generation
 3. generation
     D1.9 Anne Marie Cronberg
     D2.1 Anna Maria Cronberg
     D2.2 Hanne Clarella Cronberg
     D2.S1 Lars Hansen Piil
     D2.S2 Christiana Nielsdatter Cronberg
     D2.S3 Christian Hansen Piil/Cronberg
     D3.2 Frederich Nielsen Cronberg
     D3.4 Bodil Maria Cronberg
     D3.5 Anna Sophia Nielsdatter Cronberg
     D3.S1 Hartvig Frederichsen Møller
     D3.S2 Frederiche Frederichsdatter
 4. generation

3. generation

D1.9 Anne Marie Jonasdatter Cronberg
Født ca. 1763 sandsynligvis i Vordingborg, datter af Jonas Kronberg (D1) og hans 2. kone.

Ved den store brand i Vordingborg 7.7.1781 brændte hendes fars hus. Det har nok ruineret dem og bragt dem til tiggerstaven.

5.5.1782 bliver Jonas og hans datter Anne Marie indsat i Odense Tugthus. De er taget i at tigge i Svendborg og blevet idømt 4 ugers arbejde i tugthuset plus betaling for opholdet i tugthuset. De har pas fra borgmester Lyster i Korsør dateret 1.5.1782 og Jonas har bevis fra Skomager Lavet i Vordingborg dateret 1.4.1782.
Tak til Ane Knudsen, som har fundet dem i Fangeprotokollen fra Odense Tugthus.

Hun var vævepige hos linvæver Henrich Ebener i Løvegade i Slagelse fra 1787 eller tidligere til 1788.

Hendes far Jonas er hospitalslem i Slagelse i 1787.

Anne Marie Cronberg blev begravet 12.5.1788 i Slagelse Sankt Mikkel.

 

D2.1   Anna Marie Cronberg
Døbt 3.12.1746 i Vordingborg, datter af Lars Michelsen Kronberg (D2) og Bodil Jørgensdatter.

Konfirmations attest dateret 29.5. 1769 i Vordingborg.
Vordingborg kirkebog 1756-1781 findes ikke, men konfirmationen er nævnt ved hendes trolovelse.

Trolovet (Se også her) 22.9.1780 i Holmen, gift 4.4.1783 i Holmen med ungkarl Espen Hansen (D2.1X), matros nr. 45 i 2. division 6. compagni, født måske 1753(Gæt ud fra at han er jungmand i 1776) i Norge.
Børn:
• Peter Espensen, døbt ca. 1779, begravet 2.2.1781 i Holmen.
• Ane Bolette Espensdatter, døbt 3.2.1782 i Holmen, begravet 30.6.1783 i Holmen.

Her er noget mystisk. Ved trolovelsen og vielsen kaldes hun Anna Maria Johansdatter Villadsen. Ved datterens dåb Ane Marie Cronberg. Ved trolovelsen, vielsen, datterens dåb og begravelserne står at Espen Hansen er fra 2. division 6. kompagni. Det er en god ekstra sikring af at det er den samme familie.
Der er døbt en Anna Maria 6.1.1749 i Vordingborg, datter af skomager Johan Jørgen Villadsen og Cathrine Didrichsdatter. Hvorfor hun så er kaldt Cronberg ved datterens dåb, kan jeg ikke regne ud.

Følgende adresser er i Nyboder:
1780 bor han i Ulvegade
1781 bor de i Skolemester længden (Hjortelængden)
1782 bor de i Adelgaden
1783 bor de i Camelgade

I hendes mors skifte 30.4.1781 i Vordingborg står
dels: ”en Datter Anna Maria som vides ej hvor er
dels: ”1 Datter Anna Maria, efter sigelse, ligeleedes gift i Kiøbenhaun med een Matros
dels: ”Datteren Anna Maria hvis Mand skal være bortløben og opholder sig i Kiøbenhaun
Det har jeg taget som tilstrækkeligt bevis for sammenknytningen med forældrene.
Det giver vel også forklaringen på den lange tid mellem trolovelsen og vielsen. Måske er hendes mand ikke bortløben, men blot til søs. Tilsyneladende har der ikke været nogen forbindelse mellem hende og familien i Vordingborg. Hun arver, lige som sine to søstre, 1 rigsdaler 5 mark og 10 2/3 skilling.

Efter anmeldelse er hans Kone og Datter opbragt paa Qvæsthuuset for betlerie den 28 Novb 1785 - udladt den 13de May 1786

Konen givet Attest d 28 Maj 1791

Noget om Espen Hansen:

2. division. 6. Compagni No 45. Espen Hansen /:Norge:/ andtagen den 10de October 1776 at tjene i 6 Aar
1776 d 10 Octobr, permittr at fahre med Lieut: Holstein ad Westind:
1777 d: 13 aug, permitteret at fahre ad Grønland
1778 d: 22 July F? med Comand: Junien a Grønland.
1779 den 19 aug Capitul: fra 10 octtbr 1782 paa 3 aar
Capit: fra 11 Octbr 1785 paa 3 aar.

6.11.1776 drager han afsted som jungmand med Fregat Skibet Den Dydige Sophia, drægtig 107 læster, til Sankt Croix. Hyren for 3 måneder er 12 rigsdaler.

Espen Hansen skal tiene til 10. October 1785
1781 24 april, Orl: Skibet Wilh: Carolina
4 July, Qvæsthuuset, 14 July
Snaven
1781 29 July, Postillionen, 1781 6 Sept
1782 d 20 Marty Capit: at tiene fra 11 Oct: 1788 i 3 aar.
1783 8 April, Permitteret Capit: Rabe Holm Dannemark, 1785 21 July
1785 7 Octt:, Permitt:, 1785 21 Octt:
1785 den 2 Decbr udsadt for slet opførsel

Links:
Divisionsbøger for 2. division: 1775-1780 og 1781-1790 (se også 1781-1790)
Waterskouten i København. Waterschoutsprotokol/ Forhyringsprotokol 1772-1778. 4.11.1776. Den Dydige Sophia Fundet af Henrik Mejlby .

Videre arbejde:
Hun kunne være den samme som (1700.45) og eller (1700.53)
Find datteren Juliane Marie:
Der er døbt en Juliane Maria 24.4.1789 i Holmen. Men forældrene er Jørgen Larsen og Maren Maria Pedersdatter.
Der er døbt en Juliane Maria 4.11.1789 i Holmen. Men forældrene er Peter Baltzar Kylling og Ane Maria Jensdatter.
Der er ikke andre december 1788 til november 1789.
Der er et plejebarn juliane Maria på 11 år i 1801
Det er ikke lykkedes at finde dem i Nyboders Husbøger.
Det er ikke lykkedes at finde dem i folketællingen 1787.

---------- Noget om en anden Espen Hansen ----------

Han kan ikke være den Espen Hansen der er nævnt i følgende:
26.2.1786 får han døbt i Holmen sønnen Bendt. Han er boerer af 7. Cl. Hans kone hedder Ane Pedersdatter.
Holmen 5.5.1786:
Begravet Espen Hansens Tømd 7 Cl: 5 C: No 113 Hustrue Ane Peders Dr: 40 Aar gl af Moer? Slag, Elefantgd: No 49.
Trolovet 13.7.1786 og gift 3.11.1786 i Holmen med Mette Nielsdatter, han er tømmermand 5. C, 7. Cl. no 113, enkemand, afkald protocolleret i Hof og Stads Reetten d. 7de , bor Adelgade.
1787: Han er 47 år, ? ved Holmen, gift 2. gang med Mette 27 år, har 2 børn, Bent på 2 år og Anna på 12 år. De bor Adelgade 257.
16.9.1787 får han døbt i Holmen datteren Mette Maria. Han er tømmermand af 6. Cl. no 145.
Husbøger over Nyboder 1768-1797 Michaeli 1788: Han er Boerer af 5te Classe No 201 og flytter ind i Harregaden 20
24.1.1790 får han døbt i Holmen datteren Ane Kirstine. Han er boerer af 5. Cl.
En Peter Christian er fadder.
17.6.1792 får han døbt i Holmen datteren Kirstine. Han er tømmermand af 5. Cl. Hans kone hedder Mette Nielsdatter Hiorth.
17.7.1794 får han døbt i Holmen datteren Johanne. Han er tømmermand af 4. Cl.
Begravet 17.3.1797 i Holmen. Han er tømmermand 3. Cl. no 138, 57 år, bor Haregaden No 20

Af Præsentationsbøger 1771-1789 fremgår følgende:
Antagen den 29 Januar 1784 til 5te Compagnie i 7de Classe, som Tømmermand:
Espen Hansen, født på Siælland, 35 år, død 12 Martii 1797.
Han kan derfor ikke være den Hans Espersen som er gift med Anne Marie Cronberg.

 

D2.2 Hanne Clarella Cronberg
Døbt 4.2.1750 i Vordingborg, datter af Lars Michelsen Kronberg (D2) og og Bodil Jørgensdatter.

Gift 1769 eller før i Vordingborg med Johan Henrich Petersen, født ca. 1748.
Børn:
D2.2.1 Christopher Cronberg Petersen, født ca. 1769
D2.2.2 Regine, født ca. 1775
D2.2.3 Andreas, født ca. 1779
D2.2.4 Fredericha, født 9.9.1782, døbt 17.9.1782 i Vordingborg
D2.2.5 Johan Henrich, født 2.12.1783, døbt 20.12.1783 i Vordingborg
D2.2.6 Elias, født 12.7.1786, døbt 4.8.1786 i Vordingborg, begravet 2.9.1786 i Vordingborg.
D2.2.7 Petra Maria, født 9.12.1787, døbt 18.12.1787, begravet 23.3.1789 i Vordingborg
D2.2.8 Friderich Petersen, født 14.11.1789, døbt 25.11.1789 i Vordingborg
D2.2.9 Ida Cathrine, født 22.11.1790, døbt 8.12.1790, begravet 2.5.1791 i Vordingborg.

Johan Henrich Petersens erhverv i Vordingborg
1771 Tambour
1783 Betjent
1787 – 1791 Hårskærer
1796 – 1797 Tambour

1787 De bor Algaden 29 i Vordingborg

Hanne Clarella Cronberg er begravet 10.5.1796 i Vordingborg.
Der er skifte efter Hanne Clarella Cronberg 21.6.1796 i Vordingborg Byfoged.
Ved skiftet er børnene
Andreas til søs
Regine i København
Fredericha, Johan Henrich og Friderich bor hjemme

Johan Henrich Petersen 2. gang trolovet 19.8.1796 og gift 23.9.1796 i Vordingborg med Anne Margarethe Møller.

Johan Henrich Petersen er begravet i Vordingborg 18.7.1797
Skifte: 16.7.1797 Vordingborg Byfoged
Ved skiftet er børnene
Andreas til søs på Ostindien
Johan Henrich i lære hos smeden ? i Vordingborg
Fridericha hos Thoning på Iseling
Regine vides ikke hvor hun bor, men at hun er ugift.
Friderich er hjemme
Enken Anne Margrethe Møller siger at hun ikke er frugtsommelig

Vordingborg kirkebog 1756-1780 mangler.

 

 

D2.S1   Lars Hansen Piil
Født ca. 1735, søn af Hans Christensen og Anna Cathrine Larsdatter Piil.

Hans mor dør 1741.
Hans far gifter sig 1742 med Bodil Jørgensdatter.
Hans far dør 1744.
Hans stedmor Bodil Jørgensdatter gifter sig 1746 med sadelmager Lars Michelsen Kronberg (D2)
Hans stedfar Lars Michelsen Kronberg (D2) dør 1759

Konfirmeret 29.9.1759 i Vordingborg, da bor han hos sin stedmor Bodil Jørgensdatter. Hans stedfar Lars Michelsen Kronberg (D2) er død et halvt år inden.
Kilde: Liber Daticus Vordingborg. Fundet af Lars Skovvang Larsen.

Gift med Kirstine Marie Christensdatter, døbt 30.5.1742 i Vordingborg, datter af bager Christen Hansen og Inger Cathrine Jacobsdatter. Marie Christensdatter er således hans stedmor Bodil Jørgensdatters steddatter.
Børn:
• Lars Piil, født ca. 1762
• Inger Cathrine Piil, født ca. 1763. (Kristian Skak-Nielsens kone Mettes ane)
• Hans Piil, født ca. 1767
• Anna Piil, født ca. 1769
• Christian Piil, født ca. 1772
• Christiane Piil, født ca. 1778

Oeder 1771 Vordingborg:
Lars Piil, sadelmager, 40 år og i 1. ægteskab, hans kone er 30 år og i 1. ægteskab.

Kirstine Marie Christensdatter dør 1781 i Vordingborg.
Skifte: Vordingborg Byfoged 22.6.1781

I brandtaxationen 1781 i Vordingborg beskrives hans hus i Ahlgadens Søndre side som følger: ”Huset bestaaer til Gaden af 8 Fag gammel Muur og Bindings Verks Bygning med Straae Tag”. Vurderingen er 120 rigsdaler.

Trolovet 2. gang 1781 med Margrethe Larsdatter.
De når ikke at blive gift før Lars Hansen Piil dør.

Lars Hansen Piil begraves 1.8.1781 i Vordingborg.
Skifte: Vordingborg Byfoged 30.7.1781.
Værger for børnene er deres morbrødre

Videre arbejde:
Hans dåb mangler.

 

D2.S2   Christiana Nielsdatter Cronberg
Født ca. 1741 uden for ægteskab, datter af Bodil Jørgensdatter (D2X).

Hendes mor gifter sig 1742 i Præstø med Hans Christensen.
Hendes stedfar Hans Christensen dør 1744 i Vordingborg.
Hendes mor gifter sig 1746 i Vordingborg med sadelmager Lars Michelsen Kronberg (D2).

Gift 23.5.1766 i Sankt Petri med snedker Adam Gottlieb Probsthahn, født ca. 1734.
Børn:
D2.S2.1 Carl Daniel Probsthahn, døbt 11.7.1767 i Sankt Petri, begravet 24.5.1769 i Sankt Petri.
D2.S2.2 Carolina Charlotta Probsthahn, døbt 28.5.1769 i Sankt Petri, begravet 22.8.1769 i Sankt Petri.
D2.S2.3 Carl David Probsthahn, døbt 23.7.1770 i Sankt Petri
D2.S2.4 Margretha Sophia Probsthahn, døbt 5.3.1773 i Sankt Petri

Navnet Probsthahn er også set stavet Probsthan, Probsthayn, Probsthein, Probstein, Propstein og på flere andre måder.

1771 er hun til stede ved sin bror Christian Hansen Cronbergs (D2.S3) skifte.

1781 Hendes mor døde i Vordingborg

1787 boede de Vestervold 272.

Christiana Nielsdatter Cronberg døde 11.4.1796 i Peder Hvitfeldtsstræde 134, begravet 16.4.1796 i Sankt Petri.

Han er sikkert den Adam Pabrosthier der er tilsynsmand ved Løve Apotek i 1801. Hans datter Margretha Sophia er husholderske hos apotekeren.

Snedker Andreas Probsthein dør 72 år gammel 28.9.1803 på Plejehuset?, begravet 1.10.1803 i Sankt Petri.
Det må være Adam Gottlieb Probsthahn. Jeg har ikke kunnet finde nogen med et navn der ligner Andreas Probsthein i folketællingen 1801.

Navnet Kronenberg er kun set to steder: Ved sønnens Carl Davids dåb i 1770 (Christiana Kronenbergin) og i Weilbachs Kunstnerleksikon (Christiana Nielsdatter Kronenberg). Alle andre steder er hun kaldt Christiana Nielsdatter.
Derfor havde jeg svært ved at placere hende, indtil jeg fandt hendes mors skifte fra 1781 i Vordingborg. Der står at Christiana er gift med snedker Gottlieb Probsthahn i København. Desuden står der at Christiana er født uden for ægteskab.

Hvorfor hun kaldes Kronenberg og Kronenbergin i København vides ikke. Mit gæt er at det skyldes at hun bruger sin stedfar Lars Michelsen Kronbergs (D2) navn i en tysk menighed. Hvor Nielsen stammer fra vides heller ikke. Men det kunne komme fra hendes ukendte far.

 

D2.S3   Christian Hansen Piil/Cronberg
Døbt 9.12.1742 i Vordingborg, søn af Hans Christensen Piil og Bodil Jørgensdatter (D2X).

Hans far dør 1744.
Hans mor Bodil Jørgensdatter gifter sig 1746 med sadelmager Lars Michelsen Kronberg (D2)

Der er skifte efter ham i København i Borgrettens Skiftesessionsprotokol 23.1.1771 og 13.2.1771.
Af skiftet fremgår:
Han kaldes Christian Hansen Cronberg.
Til stede ved skiftet var hans søster Christiana Nielsdatter Cronberg (D2.S2) og hans kæreste Karen Sørensdatter Møller. Det fremgår ikke, om han og kæresten er gift.
Han er kusk hos konferensråd Carstens (Sandsynligvis Adolph Gotthard Carstens 1713-1795).

 

D3.2    Frederich Nielsen Cronberg
Døbt 9.11.1755 i Præstø, søn af Niels Michelsen Cronberg (D3) og Anne Margrethe Christophersdatter.

Sadelmager i Nysted

Trolovet 11.8.1786 og gift 13.10.1786 i Nysted med enken Inger Andersdatter, født 4.4.1747, døbt 7.4.1747 i Nysted, datter af daglejer Anders Rasmussen.
Børn:
D3.2.1 Anne Margrethe Sophie Cronberg, døbt 12.5.1788 i Nysted

Han kommer fra Nykøbing Falster da han bliver trolovet. Inger Andersdatter medbringer 4 børn til ægteskabet. Se nedenfor.

1787 bor de Nørregade 22 i Nysted

Nysted Communion:
27.4.1787 Frederich Kronberg og Hst.
14.3.1788 Frederich Kronberg, Hust og Søn Rasmus Larsen.

En Sadelmager Christian Cronberg begraves 11.11.1793 i Nysted.
Det er en fejlskrivning for Frederik Nielsen Cronberg, da der er skifte efter ham 23.11.1793 i Nysted Byfogeds Skifteprotokol og intet skifte efter en Christian Cronberg.

1801 bor familien stadig i Nysted, nu i Adelgade og det er Rasmus Larsen, sønnen fra Inger Andersdatters første ægteskab som er manden i huset og sadelmager. Christian Knøytel Brandt bor her også og er sadelmagerdreng. Anna Margrethe Sophie Cronberg er 12 år.

Inger Andersdatter døde 20.10.1818 og blev begravet 24.10.1818 i Nysted.
Skifte: Nysted Byfoged 29.10.1818

---------- Noget om Inger Andersdatter ----------

Gift 1. gang 1.10.1770 i Nysted med Ung Karl Laurs Rasmussen
Forlovere er Anders Andersen og ?
Barn:
D3.2.S1 Rasmus Larsen, født 29.8.1771, døbt 14. søndag efter Trinitatis i Nysted.

Skomager Laurs Rasmussen døde i Vantore, begravet 21.2.1776 i Nysted

Ovenstående oplysninger er usikre men sandsynlige. Nysted Byfoged begynder 1784, så de kan ikke understøttes af et skifte.

Gift 2. gang 20.1.1777 i Nysted med kobbersmed Anders Henrik Brandt, døbt 23.2.1753 i Nakskov, søn af Kristian Kneutel Brandt (1715-1764) og Ulrikka Louisa Samuel (1719-1764).
Børn:
D3.2.S2 Ulriche Luvise Brandt, døbt 7.12.1777 i Nysted.
D3.2.S3 Christian Knøytel Brandt, født 11.3.1781 i Nysted, begravet 22.4.1814 i Nysted.
D3.2.S4 Caren Catrine Brandt, døbt 13.6.1784 i Nysted.

I brandtaxationen for Nysted 1781 kan man se at han bor i Nørregade. Huset er på 5 fag og vurderes til 90 rigsdaler.

Der er skifte efter Anders Brandt 25.11.1785 i Nysted Byfoged. Her står:
”… i Anledning af bemelte Brandt ifølge med Lodsen Anders Madsen og hans Søn nu for 14 Dage siden skal have foretaget en Reyse med en Baaed til Giedser og siden ei er hiemkommen eller været at opspørge, og da det efter al Sandsyning formodning er at befrygte at disse Mennisker ulykkeligvis er omkommen …”
Ved næst skiftesession 9.12.1786 står:
”… og da man nu er bleven underrettet om at han ulykkeligvis er omkommet og opdrevet samt begravet i Erringløv Kirkegaard …”

I Errindlev kirkebog 25.6.1786 kan læses:
Sepult:(begravet) Én SøeMand, som blev funden paa Hyllekrog i Skibber Klæder Nemligen Blaae Vest, en ? under Trøy, et silke Tørklæde om Halsen, samt med blaa Buxer og Støvle paa Benenen, Hand blev af 2de Boe Mænd og 2de Huus Mænd ført her til og ? her i Kirkegaarden Christeligen Jordet

Om denne begravede sømand hænger sammen med Anders Brandt kan jeg ikke vurdere. Men det er sandsynligvis ham der er refereret til i anden skiftesession.
Der er samme datoer skifte efter lodsen Anders Madsen. Om ham står der at han er fundet opdreven på Giedes Land. Men jeg har ikke fundet hans begravelse i Gedesby.

 

 

D3.4    Bodil Maria Cronberg
Født ca. 1760 i Nykøbing Falster, datter af Niels Michelsen Cronberg (D3) og Anne Margrethe Christophersdatter.

Konfirmations attest dateret 4.10.1779 i Nykøbing Falster. Nykøbing Falster kirkebog med konfirmerede 1779 findes ikke, men konfirmations attesten nævnes ved hendes første trolovelse.

Tjener hos skrædder Peder Anderup Østergade 15, København i 1787

Trolovet 11.10.1788 og viet 1. gang 21.11.1788 i Holmen til enkemand Mogens Jørgensen Holm (D3.4X), født ca. 1759 på Bornholm.
Børn:
D3.4.1 Ane Cecilia Magdalena Mogensdatter Holm, døbt 19.11.1790 i Holmen, begravet 28.1.1791 i Holmen.

Brudens svoger Rasmus Christophersen (D3.5X) er hendes forlover. Han er også kollega til brudgommen.

Mogens Jørgensen Holms stilling og bopæl
1786 Enrolleret matros
1787 Tømmermand i Store Kongensgade 70
1788 Tømmermand 4. kompagni 6. klasse nr. 69, Kaninlængen i Paradis.
1790 Enrolleret
1791 Tømmermand 6. klasse nr. 69 i Helsingørgaden

I Mandtalsbøger for håndværkerstokken 1788(2) står:
Tømmermand i 4 kompagni 6. klasse. No 69. Mogens Jørgensen Holm. Han blev tømmermand 23.11.1786. Født på Bornholm. 30 år. Dimitteret den 19.12.1788 for svaghed og forsømmelighed.

Hun er sandsynligvis den Bodil Maria Cronberg som bliver trolovet (se 1 og 2) 14.1.1792 i Holmen med ungkarl Johan Erichsen Kylling, enrolleret matros af Sjællands distrikt.
Der bliver tilsyneladende ikke nogen vielse. Feltet for vielsesdatoen er ikke udfyldt. I stedet står en bemærkning: ”ey meldt sig”.
Hun er enke med Skifte Brev dat Kiøbenhavn d: 23de Dec: 1791.

Gift 2. gang 19.6.1797 i Garnison med Lars Larsen (D3.4Y). Dog benævnes hun pige og det stemmer ikke.
Børn:
D3.4.2 Hendrich Larsen, født 2.7.1797, døbt 26.7.1797 i Garnison.
D3.4.3 Johan Christian Larsen, døbt 13.6.1802 i Holmen.

Lars Larsens stilling og bopæl
1802 1. division 5. kompagni nr. 18 i Delfingade

23.1.1814 modtager Bodil Marie almisse fra fattigvæsenet. Af Almisse Protokollen løbenummer 2125 fremgår at:
Hun er født 1760 på Falster.
Hun bor Rævegade 36.
At hendes mand ikke nævnes, tyder på, at han er død.

I en efterfølgende protokol 3 år senere står:

23.1.1814 modtager Bodil Marie almisse fra fattigvæsenet. Af Almisse Protokollen løbenummer 2125 fremgår at hun:
er Lars Larsens enke.
har følgende adresser:
Krusemyntegaden 3
Rosengade 5
Pindsvinegade 17
Hjortelængen 4
Løvegaden 4
Balsamgaden 1 (Jeg skønner at det drejer sig om en periode på 7 til 8 år. Det vil sige fra 1814 til 1821/1822).
har boet i København siden 1778.
Antaget til Lem i Almindelig Hospital.
vide Hospitalslisten af 8. Juni 1878 (Mon ikke der skal stå 1818).

---------- Noget om Mogens Jørgensen Holm ----------

Gift 1. gang 17.11.1786 i Trinitatis med Karen Kirstine Jensdatter Holm, født ca. 1760

Karen Kirstine Jensdatter Holm har et barn født uden for ægteskabet. Udlagt barnefar er skipper Mogens Sørensen Holm.
Børn:
• Mette Kirstine, døbt 10.8.1785 i Trinitatis.

Karen Kirstine blev begravet 20.6.1788 i Holmen.

 

 

D3.5    Anna Sophia Nielsdatter Cronberg
Født ca. 1768 eller tidligere, datter af Niels Michelsen Cronberg (D3) og Anne Margrethe Christophersdatter.

Konfirmations attest dateret 1782 i Nykøbing Falster. Nykøbing Falster kirkebog med konfirmerede 1782 findes ikke, men konfirmations attesten nævnes ved hendes trolovelse.

Trolovet 22.8.1788 og gift 19.9.1788 i Holmen med ungkarl Rasmus Christophersen, født ca. 1750.

Anna Sophias kommende svoger Mogens Jørgensen Holm (se D3.4) er hendes forlover.

Rasmus Christophersens stilling og bopæl:
1787 Tømmermand bor i Store Kongensgade 70 hos sin kollega og kommende svoger Mogens Jørgensen Holm (se D3.4).
1788 Tømmermand 4. kompagni 6. klasse nr. 177, Peder Madsens Gang.

I Mandtalsbøger for håndværkerstokken 1788(2) står:
Tømmermand i 4 kompagni 6. klasse. No 177. Rasmus Christopher Birk. Ansat som Dreng 21.12.1786. Født på Sælland. 38 år. Dimitteret den 19.12.1788 for svaghed og forsømmelighed.

Videre arbejde:
Hun er ikke fundet i folketællingen 1787.
Det kunne være denne Rasmus Christophersen der er nævnt i Hof-, stads- samt politiretsbøger, no 20, 30.5.1787.

 

 

D3.S1    Hartvig Friderichsen Møller
døbt 24.9.1769 i Stadager på Falster, søn af Anna Cathrine Mortensdatter og Friderich Hartvigsen.
Hans far døde 1778. Han fik stedfaren Niels Olsen 1779-1783 og Niels Michelsen Cronberg (D3) 1783-1803.
Han er døbt Hartvig Friderichsen. Ifølge begravelsen hed hans far Frederik Møller. Navnet Møller er set første gang i 1795 og er brugt fast siden.

1787 bor han hos moren og stedfaren i Nykøbing Falster.

Han er
matros -1794-1795
Borgerskab som sadelmager 11.4.1796 i Nykøbing Falster
sadelmager 1796-1805-
sadelmager og garver -1834-
avlsbruger -1840-1857

Gift 1. gang med Dorthe Pedersdatter (D3.S1X), født ca. 1759.
Børn:
• Johanne Møller, født ca. 1791.
• Catharine Møller, døbt 7.3.1794 i Nykøbing Falster, begravet 6.8.1795 i Nykøbing Falster.

Catharines begravelse er kun fundet i en kopi af kirkebogen. Her står fejlagtigt at det drejer sig om Johanne, men alderen passer på Catharine og Johanne lever ved folketællingen 1801. I den originale kirkebog mangler det pågældende oplsag på Arkivalieronline. Det skulle befinde sig mellem opslag 177 og 178, det vil sige mellem 2.5.1795 og 4.1.1796. Det samme gælder følgende begravelse.

Dorthe Pedersdatter blev begravet 4.5.1795 i Nykøbing Falster.

Trolovet 9.9.1795 og gift 2. gang 8.1.1796 i Nykøbing Falster med Birthe Kirstine Hansdatter Rager (D3.S1Y), døbt 30.8.1776 i Nykøbing Falster, datter af Hans Rager og Margrethe.
Børn:
• Frideric Møller, døbt 30.12.1796 i Nykøbing Falster.
• Catharina Møller, døbt 30.6.1798 i Nykøbing Falster. Sadelmager Cronberg er fadder.
• Dorthea Margrethe Møller, døbt 28.12.1799 i Nykøbing Falster.
• Hans Hartvig Møller, født 22.1.1801, døbt 22.6.1801, konfirmeret 1817 i Nykøbing Falster.
• Anna Sophia Møller, døbt 22.7.1803, konfirmeret 1818 i Nykøbing Falster.
• Else Kirstine Møller, døbt 14.9.1805, konfirmeret 1820 i Nykøbing Falster.

Sønnen Hans Hartvig Møller blev præst i Barløse sogn, Båg herred, Odense amt.

1801 bor han med sin familie i Frisegade 2 i Nykøbing Falster

17.3.1803 Køber han for 80 rigsdaler sin stedfar Niels Michaelsen Cronbergs hus på Torvet i Nykøbing Falster med en aftale om, at hans mor og stedfaren kan blive boende, så længe de lever. Cronberg dør knap 3 måneder senere.

Nykøbing Falster Byfoged. Skøde- og panteprotokol 11.6.1803:
Hartvig Møller låner 60 rigsdaler af fuldmægtig Thomas Giørding med sikkerhed i det af hans fader Niels Kronbergs tilkøbte hus.

Nykøbing Falster Byfoged. Skøde- og panteprotokol 11.6.1804:
Hartvig Møller sælger huset på Torvet i Nykøbing Falster til kommisær Eschild G. Schierning for 198 rigsdaler.

1834 De bor i Frisegade og Hartvig er sadelmager og garver. Børnene Frederich og Else Kirstine bor hjemme. Frederich er svend hos sin far.

Nykøbing Falster Byfoged. Skøde- og panteprotokol 16.9.1839, oplæst 23.9.1839:
Underskrevne Frederik Møller Borger og Sadelmager i Nyekiøbing paa Falster tilstaaer herved at være skyldig til Jomfrue Jensine Rager af Saxkiøbing 1200 rigsdaler ...
Frederik Møller er Hartvig Frederiksen Møllers og Birthe Kirstine Ragers søn. Jensine Rager er sandsynligvis familie til Birthe Kirstine Rager.

1840 De bor på Nykøbing Falsters mark og Hartvig er avlsbruger. Datteren Anne Sophie bor hjemme.

Birthe Kirstine Rager døde 7.12.1843 og blev begravet 19.12.1843 i Nykøbing Falster.

1845 og 1850 er han stadig avlsbruger og datteren Ane Sophie bor hos ham, I 1850 kaldes stedet Hartvig Møllers Gaard.

Hartvig Frederik Møller døde 19.6.1857 og blev begravet 23.6.1857 i Nykøbing Falster. Her står at hans far var snedker Frederik Møller.

Videre arbejde:
Nykøbing Falster Byfoged. Realregister: 1. række. Opslag 41.

 

 

D3.S2    Frideriche Friderichsdatter
døbt 28.2.1779 i Stadager på Falster, datter af Anna Cathrine Mortensdatter og Friderich Hartvigsen.
Hendes far døde 1778. Hun fik stedfaren Niels Olsen 1779-1783 og Niels Michelsen Cronberg (D3) 1783-1803.

1787 og 1801 bor hun hos moren og stedfaren i Nykøbing Falster.