Cronberg familier i Danmark

  Forside > Familie D - Vordingborg By > 4. generation

 Forside

 Familie D  Vordingborg By

 1. generation
 2. generation
 3. generation
 4. generation
     D2.2.1 Christopher Cronberg Petersen
     D2.2.8 Friderich Petersen
     D2.S2.3 Carl David Probsthahn
     D2.S2.4 Margretha Sophia Probsthahn
     D3.2.1 Anne Margrethe Sophie Cronberg
     D3.2.S1 Rasmus Larsen Brandt
     D3.2.S2 Ulriche Luvise Brandt
     D3.2.S3 Christian Knøytel Brandt
     D3.2.S4 Karen Catrine Brandt

4. generation

D2.2.1   Christopher Cronberg Petersen
Født ca. 1769 sandsynligvis i Vordingborg, søn af Hanne Clarella Cronberg (D2.2) og Johan Henrich Petersen.

1796 ved morens skifte, befinder han sig i Frankrig

1797 ved farens skifte befinder han sig i Helsingør.

Murersvend

Gift 17.2.1797 i Helsingør Sankt Olai med Anne Louise Søeborg, født ca. 1769.

1801 bor de på adressen Gammel Kloster 468 i Helsingør. De har ingen børn. Navnet Cronberg er ikke brugt i folketællingen.

Hendes søster Christine Marie Andersen og svoger Mogens Nielsen, færgemand i Helsingør, opretter fælles testamente, hvor de nævner Christopher og Anne Louise. Se Danske Kancelli, 3. Departement Navnekartotek til Danske Kancellis Testamenter 1804 og 1808.

Ifølge ”Historiske huse i Helsingør” ejer murermester Cronberg i 1811 Sankt Annagade 59. Den forrige ejer er murermester Lars Nielsen Søborg. Den efterfølgende ejer er bryggerkarl Erlandsen i 1818. Murermester Cronberg må være Christopher Cronberg Petersen.

1816 flytter de til Hellebæk.

Christopher Cronberg Petersen døde 12.6.1831 og blev begravet 17.6.1831 i Hellebæk. Han var fisker paa Aalegaard og murer p. Aalegaard, født i Vordingborg.

Ane Louise Kronberg Petersen født Søeborg døde 5.9.1831 og blev begravet 12.9.1831 i Hellebæk. Hun var enke efter mursvend Christopher Kronberg Petersen af Aalegaard.

 

D2.2.8   Friderich Petersen
Født 14.11.1789, døbt 25.11.1789 i Vordingborg, søn af Hanne Clarella Cronberg (D2.2) og Johan Henrich Petersen.

Gift 3.11.1815 i Frederikshavn med Ane Jørgensdatter Sortkjær døbt 5.4.1795 i Elling, datter af Jørgen Jensen (1745-1814) og Karen Pedersdatter (1763-1813).
Børn:
D2.2.8.1 Johan Henrik Friderik Petersen, født 20.6.1823 i Vordingborg
D2.2.8.2 Christoffer Andreas Petersen, født 15.2.1827 i Vordingborg
D2.2.8.3 Niels Christian Petersen, født 23.10.1830 i Vordingborg, begravet 6.5.1838 i Vordingborg

Ved vielsen er Friderich Petersen tambour i Fladstrand i Fladstrand sogn (senere Frederikshavn sogn) hvor også Ane Jørgensdatter boede.
Ved de to første børns dåb er han tambour i Vordingborg
Ved det sidste barns dåb er han tambour og vægter i Vordingborg

Friderich Petersen døde 22.6.1834 og blev begravet 27.6.1834 i Vordingborg.
1834 bor han Ahlgade 104b i Vordingborg og er tambour og vægter

Ane Jørgensdatter blev gift 2. gang 11.8.1841 i Vordingborg med enkemand og daglejer Niels Sørensen Stolt (1800-1846)
Børn:
• Nielsine Caroline Nielsen, født 14.8.1835 i Vordingborg.

Ane Jørgensdatter døde 29.1.1865 som fattiglem og blev begravet 3.2.1865 i Vordingborg.

Tak til Sanne Damsgård Levy for oplysningerne efter Friderich Petersens dåb. Se hendes hjemmeside hvor efterslægten og andre familiemedlemmer også beskrives. Sanne Damsgård Levy er efterkommer af sønnen Christoffer Andreas Petersen(D2.2.8.2).

 

 

D2.S2.3   Carl David Probsthahn
Døbt 23.7.1770 i Sankt Petri, søn af Christiana Nielsdatter Cronberg (D2.S2) og Adam Gottlieb Probsthahn.

Konfirmeret 3.10.1784 i Sankt Petri.

1787 var han malersvend og boede hos forældrene Vestervold 272.

1801 underviste han ved Akademiet. Han boede hos reformert præst Ferdinand Mourier.

Thorvaldsens Museum skriver om ham:
Carl Probsthayn var elev af Nicolai Abildgaard og var Thorvaldsens ungdomsven fra Kunstakademiet. Sammen med Heinrich Grosch og C.D. Fritzsch havde de i 1790’erne et "tegneselskab" i Grønnegade som forberedelse til Kunstakademiets konkurrencer.
Hans søster Sophie kendte også Thorvaldsen.

Carl David Probsthahn døde 16.5.1818 og blev begravet 20.5.1818 i Sankt Petri.
Københavns Skiftekommission. Generalregister. 1818

 

D2.S2.4   Margretha Sophia Probsthahn
Døbt 5.3.1773 i Sankt Petri, datter af Christiana Nielsdatter Cronberg (D2.S2) og Adam Gottlieb Probsthahn.

1787 boede hun hos forældrene Vestervold 272.

1.1.1795 sender Bertel Thorvaldsen hende en nytårshilsen:


Nytårskort fra Bertel Thorvaldsen
Thovaldsens Museums samlinger

Teksten lyder:
Til Junf. Sophie Propsthayn
Som Bækken mellem Blomster slynger sig
Saa Slynger sig Det Liv blandt idel glæder
og Aldrig Skiulte Torner Saare Dig
Hvad Plet Endog Din unge Fod Betræde
d 1. Jan:1795     B Thorvaldsen

1801 var hun husholderske hos apotekeren på Løve Apotek på Strøget Ludvig Manthey. Apotekerfruen Augusta Günter er datter af en af hendes bror Carl Daniels faddere: madame apoteker Christoff Günters frue. Tilsyneladende var hendes far på 72 år tilsynsmand sammesteds.
På apoteket boede også en ”ugift, doctor, Hans Chr. Ørsted, 24 år”.

1834 og 1840 var hun i huset hos dekorations maler Jean Mathieu Baruel eller Johan Mathias, som han kaldes i folketællingerne. Det var en fransk reformert familie. Sønnen Jean Guillaume Euchaire Baruel var elev på Kunst Akademiet i 1834.

Margaretha Sophia Probsthahn døde 23.3.1843 og blev begravet 28.3.1843 i Sankt Petri.
Af Københavns Skiftekommission Hvidebog 24.3.1843 fremgår det at hun døde som plejelem på Sankt Petri Plejehus.

 

 

D3.2.1   Anne Margrethe Sophie Cronberg
Døbt 12.5.1788 i Nysted, datter af Frederich Nielsen Cronberg (D3.2) og Inger Andersdatter.

Konfirmeret 13.4.1806 i Nysted

1812 er hun fadder for halvbroren Christian Knøytels søn Rasmus.

1815 fik hun et barn uden for ægteskab med skomagermester i Nykøbing Lars Jensen.
Barn:
D3.2.1.1 Jens Christian Jensen, født 24.8.1815, døbt 3.9.1815 i Nykøbing Falster.

Gift 20.11.1824 i Sakskøbing, Hovedministerialbog, Kontraministerialbog. Der ser ud til at være forskel på brudgommens navn i de to bøger. Henholdsvis Anders Erichsen og Anders Jensen. Hvis han hedder Anders Erichsen, kan han være født 11.3.1792 i Krønge By, søn af degn og skoleholder Erich Olsen og Karen Andersdatter.
De får ikke børn i Sakskøbing 1825-1826.

Anne Margrethe Sophie Kronberg, dagl. Anders Erichsen degns kone døde 8.3.1828 af vattersot, begravet 8.3.1828 i Maribo Domsogn.

Anders Eriksen, daglejer, døde 30.4.1832 af feber, begravet 4.5.1832 i Maribo Domsogn.

 

 

D3.2.S1   Rasmus Larsen Brandt
Født 29.8.1771, døbt 14. søndag efter Trinitatis i Nysted, søn af Inger Andersdatter (se D3.2) og hendes første mand Laurs Rasmussen.
Han er døbt Rasmus Larsen, men kaldes Brandt ved sin vielse i 1798, sit barns dåb 1800 og sin begravelse 1812 alt i Nysted.

Fra 1777 bliver Anders Henrich Brandt hans stedfar.

Fra 1786 bliver Frederich Nielsen Cronberg (D3.2) hans stedfar.

Han bliver sadelmager som sin sidste stedfar.

Trolovet 28.3.1798 og gift 2.5.1798 i Nysted med Dorthe Jørgensdatter, født ca. 1773
Børn:
• Anne Cathrine Brandt, født 3.8.1800, døbt 10.8.1800 i Nysted, begravet 9.1.1808 i Nysted.
• Lars Brandt, født 20.7.1803, døbt 26.8.1803 i Nysted
• Frederich Jørgensen, født 27.10.1806, døbt 10.12.1806 i Nysted.

Hans halvsøster Caren Cathrine Brandt er fadder ved dåben i 1803 og 1806.

1801 bor de Adelgade i Nysted. Hans mor Inger Andersdatter, bror Christian Knøytel Brandt og søster Anna Margrethe Cronberg bor hos dem.

Sadelmagermester Rasmus Brandt blev begravet 3.4.1812 i Nysted
Skifte: Nysted Byfoged: 11.1.1813
Broren Christian er værge for børnene.

De to sønner er nævnt i deres fars skifte 1813 og farmors skifte i 1818

 

 

D3.2.S2   Ulriche Luvise Brandt
Døbt 7.12.1777 i Nysted, datter af Anders Henrich Brandt og Inger Andersdatter (se D3.2).

Hendes far døde 1885 og hendes mor blev gift igen 1786 med Frederich Nielsen Cronberg (D3.2)

Gift 1. gang 19.5.1809 i Nysted med enkemand og slagter Rasmus Pedersen Smith, født ca. 1759.
Børn:
D3.2.S2.1 Rasmus Brandt Pedersen, født 12.5.1813, døbt 19.5.1813 i Nysted, konfirmeret 13.4.1828 i Nysted.

Rasmus Pedersen Smith blev begravet 15.5.1813 i Nysted

Gift 2. gang 1.7.1814 med sadelmagersvend Peder Povelsen af Nykøbing, født ca. 1782 i København.

Hun og hendes mand er nævnt i hendes mors skifte i 1818.

Ulriche Louise Brandt døde 14.11.1833, begravet 19.11.1833 i Nysted.

Peder Povelsen gift 2. gang 5.2.1834 i Nysted med Sophie Nielsdatter, født ca. 1784 i Løjtofte, enke efter Brændeviins Karl Niels Christensen i Nyested, til huse hos Snedkermester Wilhelm Møller i Nysted.
Hun bringer to børn med til ægteskabet:
• Hans Jørgen Jacob Jørgensen, født 5.10.1818, døbt 6.11.1818 i Nykøbing Falster, konfirmeret 14.4.1833 i Nysted.
Han er døbt Jørgen Jacob.
• Ludvig Emil Petersen, født 30.11.1821, døbt 9.12.1821 i Nysted, konfirmeret 10.4.1836 i Nysted.
Sophie benævnes Larsdatter ved dåben! men de 2 første faddere hedder Nielsdatter.

1834 bor de Adelgade No. 52 i Nysted. Rasmus Brandt Pedersen bor hjemme og er sadelmagersvend. De to andre stedsønner bor også hjemme.

Peder Povelsen døde 13.4.1834, begravet 21.4.1834 i Nysted.
Skifte: Nysted Byfoged: 14.4.1834, 27.4.1835, 11.5.1835, 6.7.1835, 27.1.1836.

Sønnen Hans Jørgen Jacob Jørgensen flytter 10.12.1834 fra sin moder Sadelmager Poulsens Enke i Nysted til Snedkerlære hos Snedkermester Sneiders Enke i Nykøbing.

1840 og 1845 bor Sophie Nielsdatter Adelgade 52 i Nysted, hvor hun lever af sadelmagerprofession. Hun har en plejedatter Nielsine Andersen født ca. 1834 og en svend ved navn Ditlev Pedersen.

Sophie Nielsdatter døde 10.11.1849, begravet 16.11.1849 i Nysted.

---------- Noget om Sophie Nielsdatter ----------

Gift 13.10.1826 i Nysted med brændevinskarl Niels Christensen, født ca. 1778, tjener som Brændeviins Karl hos Kiøbmand H: H: Suhr i Nyested.
Hun boede hos Organist K: P: Kieldsen i Nyested.
Børn:
• Dorthea Nielsdatter, født 27.10.1827, døbt 14.12.1827 i Nysted, død 21.9.1828, begravet 24.9.1828 i Nysted.
• Dorthea Nielsdatter, født 29.1.1830, døbt 26.3.1830 i Nysted, død 8.6.1830, begravet 11.6.1830 i Nysted.
Sophie kaldes Christensdatter ved dåben.

Niels Christensen døde 18.8.1831, 53 år gammel, Brændevinskarl hos Kiøbmand Hans Hornemand Suhr i Nysted hos hvem han ogsaa boede til leie og døde, begravet 22.8.1831 i Nysted.

 

 

D3.2.S3   Christian Knøytel Brandt
Født 11.3.1781 i Nysted, søn af Anders Henrich Brandt og Inger Andersdatter (se D3.2).

Hans far døde 1885 og hans mor blev gift igen 1786 med Frederich Nielsen Cronberg (D3.2)

Christian blev sadelmager lige som sin stedfar.

Gift 8.8.1806 i Nysted med Anne Andersdatter, født ca. 1774
Børn:
• Anders Henrich Brandt født 5.5.1807, døbt 19.6.1807 i Nysted
• Rasmus Brandt, født 27.11.1811, døbt 17.1.1812 i Nysted

Halvsøsteren Anne Margrethe Sophie Cronberg var fadder ved Rasmus dåb i 1811

Christian Knøytel Brandt blev begravet 22.4.1814 i Nysted.
Skifte: Nysted Byfoged: 24.6.1814
Værge for sønnerne er svogeren Jens Jensen Sand?

Anne Andersdatter blev gift 2. gang 17.11.1815 i Nysted med Hans Top fra Orebye Mølle, født ca. 1777

De to sønner er nævnt i deres fars skifte og deres farmors skifte i 1818

 

 

D3.2.S4   Karen Catrine Brandt
Døbt 13.6.1784 i Nysted, datter af Anders Henrich Brandt og Inger Andersdatter (se D3.2).
Ved dåben kaldes hun Caren, men da det er det eneste sted, kalder jeg hende Karen.

Hendes far døde 1785 og hendes mor blev gift igen 1786 med Frederich Nielsen Cronberg (D3.2)

1801 tjente hun hos møller Michal Pedersen i Møllerhusene i Nysted landsogn.

1803 er hun fadder ved halvbroren Rasmus Larsen Brandts søn Lars dåb i Nysted.

Gift 2.8.1805 i Nysted med enkemand, politibetjent og smedemester Jens Jensen, født ca. 1769.
Hendes halvbror Rasmus er forlover.
Børn:
D3.2.S4.1 Jens Brandt Jensen, født ca. 1806
D3.2.S4.2 Peder Christian Rasmus Jensen, født ca. 1813
D3.2.S4.3 Engelbertine Pouline Sophine Jensen, født 25.4.1820, døbt 2.8.1820 i Nysted

Hun og hendes mand er nævnt i morens skifte i 1818

Jens Jensen døde 19.7.1826, begravet 24.7.1826 i Nysted.
Boet efter ham var et fallitbo.

Karen Cathrine Brandt døde 25.2.1857, begravet 3.3.1857 i Nysted.
Skifte: Nysted Byfoged 25.2.1857
Hun døde som fattiglem og blev begravet for fattigkassens regning.

---------- Noget om Jens Jensen ----------

Jens Jensen gift 1. gang med Anne Kirstine Rasmusdatter, født ca. 1768
Børn:
• Bodil Kirstine Jensen, født 22.7.1798 i Gedesby
• Ole Jensen, født 6.12.1799 i Gedesby
• Anna Dorthea Jensen, døbt 12.9.1802 i Gedesby
• Pouline Jensen, døbt 30.11.1804 i Nysted

1801 bor de Gedesby på Falster hvor Jens Jensen er bysmed.

De flyttede til Nysted ca. 1803.

Anne Kirstine Rasmusdatter er begravet 8.6.1805 i Nysted.
Ved begravelsen hedder hun Anne Kirstine Andreasdatter.