Cronberg familier i Danmark

  Forside > Personer fra Tyskland

Forside

Personer fra Tyskland

Spredte personer
   1800.44.7 Georg Richard Kronberg
   Chus Pfalz
   DE01 Matthias Croneberg
   Rostock
   DE02 Jochum Frederich Cronberg
   Wunstorf, Hanover
   1800.44 Heinrich Gustav Theodor Kronberg

Familier
   Peter Becher B1.3X
   Gevelsberg
   Familie H
   Riesenbeck
   Familie M

Mulige tyske
   1700.18 Gerhardt Cronberg

Personer fra Tyskland

Der er en del Cronberg familier i Tyskland og nogle personer fra dem er rejst til Danmark.
Dem jeg er stødt på, samler jeg i dette afsnit. Det kan være svært at finde ud af, hvor en person er født, så der kan sagtens være flere tyskere især i afsnittene om Spredte personer i 1600, 1700 og 1800 tallet.
Hvis nogen kender til deres liv og familier i Tyskland, er jeg meget interesseret i at høre derom.

 

 

 

DE01   Mathias Croneberg
Født ca. 1742 i Chus Pfalz i Tyskland.

1787 Han er ugift musketer ved Kronborgs Bataljon og indkvarteret hos brygger og vognmand Poul Larsen uden for Nye Kirkegård 320 i Helsingør, sammen med 2 andre musketerer.
Hans navn er stavet Cronborg.

1801 Han er ugift grenader ved det Sjællandske Jægerkorps andet Grenader Kompagni og indkvarteret på Kronborg Fæstnings østre længe sammen med 82 andre grenaderer.
Hans navn er stavet Croneberg.

Det Kongelige Christians Plejehus (Egernførde)
Register til stambog 1798-1852
17 Matt Croneberg 2093
Stambøger 1798-1852
No: 2093
Namen: Matthias Croneberg
Geburt Ort und deren Eltern: Chus Pfalz
Wo und wie lange sie gedient haben:
   Danisch Leib Reg, 20 år
   ? Battall, 3 år
   Seelandisch Inf Regt, 3 år
   Nyborges Garnisons Comp, 22 år
Wo sie vorher gewesen sind: Corsør
Wie ihre Gesundhets Umstand beschaffen sind: Schwach ?
Religion: Cath
In welcher Alter, wann und in welcher No sie in Pflege Hause aufgenommen sind: 71 år, 1814 die ? Octbr, 89
Observationes: Colleg: Ordre ? 28 May 1814
Abgang, wann und auf was für eine Art: 1826 die 21sten Februar an Alter und Schwach gestorben.

Det Kongelige Christians Plejehus (Egernførde)
Afgangsprotokol 1816-1854: 1826 Gestorben
No: 4
No des Stam Buchs: 2093
No der Zahl Rolle: 89
Nahmen der Invaliden: Mathias Croneberg
Alter: 82
død: den 21st Febr af Alter und Schwachs

Videre arbejde:


 

 

DE02        Jochum Frederich Cronberg
Født 1730 i Rostock, Tyskland.

Stilling og bopæl:
1744 2. division 1. kompagni no. 97
1745 Arrestant i Citadellet
1747 Opløber 2. division 1. kompagni no. 96 i Salviegade no 15 sol siden
1747 Matros 2. division 1. kompagni i Prinsensgade
1748 Matros 2. division 1. kompagni no. 47 i Prinsensgade
1749 Matros 2. division 1. kompagni i Adelgade
1750 Aftakket matros, Academie længen
1750 Aftakket matros, Salviegade
1751 Aftakket matros i Dronningens Tværgade
1753 Aftakket matros i Sankt Pederstræde
1753 Arrestant i Citadellet
1757 Arrestant i Stokhuset
1763 Flygtet

Skibsbog for 2. division 1742-1746
1. Compagnie No. 97:
Jokum Friderik Cronberg, antagen dend 6 May 1744
Til: 1744 24 Juny f: f: m
Skibs: Fregat Pommeren
Fra: 1744 4 Aug r: a: m
Landkost: 1745 fra 1 Janv til 10 Aug 7 7/8
Til: 1745 11 Aug
Skibs: Arresteret
Fra: 1746 28 Aug: i Citadelet Friderichshafn
Efter beregning af 31 Decbr 1745
arrest forpflegningspenge fra 11 Aug: til 31 Decbr i 143 Dage @ 6 8rdl 90
Efter beregning af 30 Juny 1746
Arrest forpflegnings Penge fra 1 Janv. til ult Juny 11: 30:
Efter en Ditto af 16 Sept.
fra 1 July til 27 Aug: 3: 60:
(I alt) 23 rdl 84
Efter Dom som af hans Kongl: Mayst: allernaadigst er mitigeret(formildet) saaledes at hans udi Jern sluttet? skal arbeide i Citadelet Friderichshafn til nermere ordre Dat: 18 Aug: 1746.

Konfirmeret 9.4.1747 i Citadel.
Han er anført som Eschlave.

Communion 23.4.1747 i Citadel.
Her står under Esclaven(slaver): 60 Joch: Friedrich Cronberg 1stemahl.

Skibsbog for 2. division 1747-1753
1. Compagnie No. 96:
Reserv. Jokum Friderik Cronberg antagen dend 23 Aug: 1747. Hensat i N 47 dend 29 Novbr: 1747
1. Compagnie No. 47:
Reserv. Jokum Friderik Cronberg hidsat fra N. 96 dend 29 Novbr 1747. Hensat i Nr 23 dend 16 May 1748.
1. Compagnie No. 23:
Jokum Friderik Cronberg hidsat fra Reserv N: 47 dend 16 May 1748 at tiene i 10 Aar. Demitteret den 24 Dec. 1748 og meddelt? Pass? den 3 Juni 1749.

Jochum er sammen med Peder Jørgensen, begge matroser i 2. division 1. kompagni, henholdvis no. 47 og no. 57, Printzensgade i Sandfuxes Gaard, forlovere ved en trolovelse 16.2.1748 i Holmen mellem Adam Henric, matros 2. division 1. kompagni no. 97 og Barbara Pedersdatter(kan hun være søster til Ellen Pederdatter?). Adam Henrik afløste Jochum som no 97 i 1746.

Trolovet 10.11.1747, gift 29.11.1748 i Holmen, København med enken Ellen Pedersdatter
Børn:
DE02.1 Johan Frederich Cronberg, døbt 10.6.1749 i Holmen, København, død af kopper og begravet 9.10.1750 i Holmen.
Den dag blev der begravet otte børn i Holmen, alle døde af kopper.
DE02.2 Ulrica Charlotta Cronberg, døbt 27.9.1751 i Holmen. Se også (1700.41)
DE02.3 Agnete Cornelia Cronberg, døbt 6.11.1753 i Holmen. Se også (1700.40)
Ved de sidste to børns dåb kaldes han Bendt Cronberg, men moren hedder stadig Ellen Pedersdatter. Der fandtes en matros Bendt Cronberg (1700.11) men han døde i 1751. Meget tyder på at Jochum har "lånt" hans navn.

Sidst på sommeren 1753 er han med til at snyde en svensk skipper Andreas Rödding. Han har tidliger været idømt seks måneders hårdt tvangsarbejde, fordi han sammen med en garder har snydt en skånsk bonde. Læs denne spændende historie og andre spændende historier fra 1700-tallets København i bogen: Hundemordet i Vimmelskaftet og andre fortællinger fra 1700-tallets København af Peter Henningsen og Ulrik Langen. Jochum Frederich Cronberg indgår i persongalleriet i kapitel 3: Friere og falskspillere. Noget om drik og dobbel.

Han må være den Joachim Friderich Cronberg som er indskrevet i Københavns Stokhus Slaverulle som nr. 727. Af rullen fremgår:
Han er uærlig slave.
Han er født i Rostock 1730.
Han har kone og 2 børn.
Han er lediggænger.
Han er indsat fordi han har begået mange tyverier.
Hans straf var kagstrygning og brændemærkning i panden.
12.7.1757 er han modtaget fra Citadellet.
Han sad på livstid.
12.11.1763 lykkedes det ham at stikke af.

Læs lidt om Stokhuset på Gyldendal. Den store Danske
Se fotos af Stokhuset på indenforvoldene
Lidt om forholdene i stokhuset på historielab

Videre arbejde:
I Børnehuset på Christianshavn Register over indkomne fanger i Tugthuset er flere mulige Ellen Pedersdatter: Protokol 1: side 90, 91, 94. Protokol 2: side 40, 121, 130.

 

----- Noget om Ellen Pedersdatter -----

Trolovet 11.1.1745 og gift 1. gang 19.2.1745 i Holmen med Abraham Jacobsen
Børn:
DE02.S1 Hans Abrahamsen, døbt 4.5.1745, begravet 2.3.1750 i Holmen.

Abraham Jacobsens stilling og bopæl
1745 Matros 2. division 6. kompagni i Rigensgade
1745 Matros 2. division 6. kompagni i Lille Strandstrædet

Der er skifte efter Abraham Jacobsen 24.10.1747 i Admiralitetet (Søetaten), Underadmiralitetsretten.
Heraf fremgår følgende:
Han døde på hjemrejsen fra Ostindien på det Kongelige Octroyerede Danske Asiatiske Compagnis skib Cron Printzen.
Enken Ellen Pedersdatter og sønnen Hans Abrahamsen bor på et lejet værelse hos Peder Jørgensen matros af 2. Division 1. Compagni udi Major Styrups tilhørende Gaard i Printzensgade.
Peder Jørgensen bliver sønnens formynder.
Gagen for matros arbejdet udgør 47 rigsdaler som helt opvejes af gælden.