Cronberg familier i Danmark

  Forside > Familie H - Gevelsberg > 1. generation

 Forside

 Familie H   Gevelsberg

 1. generation
     H Caspar Cronenberg

1. generation

ADH Müschedes website omtales en familie Cronenberg. Man kan her læse, at nogle lesmede i Tyskland var flyttet fra Cronenberg og derfor hed Cronenberg, allerede inden Familie G kom til Danmark. Mange af fornavnene i Familie G genfindes i denne tyske Cronenberg familie. Det er nærliggende, at den kunne være en parallel gren til Familie G. Derfor tager jeg den med som familie H. Så må senere undersøgelser vise hvor meget hold, der er i det.

Omtalen af familien Cronenberg i ovennævnte website bygger på: Jubilläumsschrift zum 275-jährigen Bestehen der Firma Julius Cronenberg oH, Sophienhammer, 59757 Arnsberg, 1986. Derudover bygger familie H på opslag fra Familysearch.

 

Her følger lidt udpluk af jubilæumsskriftet:

Centrum for lefremstilling i vort landbrugsområde var i 1500 tallet det til hertugdømmet Berg hørende område Cronenberg, i dag en bydel i Wuppertal. Lesmedenes kunst blev holdt tæt til kroppen af smedene og deres lav for at forhindre efterligninger i andre områder. Leer blev på den tid uden hjælp af andre energikilder udelukkende smedet i hånden.

Ved slutningen af 1500 tallet gik nogle fremsynede lesmede over til at benytte den forhåndenværende rigelige vandkraft og anlægge hammermøller. Disse smede kunne fremstille flere og endda bedre leer. De blev bekæmpet bittert som eksistenstruende konkurrenter af lesmede som arbejdede uden vandkraft eller ikke havde adgang til det. Til sidst forbød lavet lesmedene fra Cronenberg at benytte vandkraft.

Dette forbud havde tungtvejende følger. For allerede omkring 1600 forlod noge af disse fremsynede lesmede deres hjemstavn og slog sig ned langs Ennepe, en biflod til Volme. Ennepetal tilhørte grevskabet Mark. Her i Mark blev der ikke lagt vanskeligheder i vejen for vandkraft. Tværtimod fremmede man disse tekniske og økonomiske fremskridt. Særligt efter at Mark i 1614 tilfaldt Brandenburg-Preußen øgedes tilflytningen af lesmede.

De første lesmede som udvandrede fra Cronenberg slog sig ned i Westerbauernschaft, et lokalområde i Hagen ved floden Ennepe. Her mistede 11 ud af 24 gårde sin ejer i Trediveårskrigen.

Ved Trediveårskrigens afslutning i 1648 var der allerede flere lesmedier i området. Medlemmer af familien Cronenberg udøvede deres håndværk som lesmede her og i Haspe på lokaliteterne zum Brocke, Ahkamp, Kückelhausen og Stennert.

 

Links til andre websites med lesmede Cronenberg i området på den tid:
Dr. Hans Hoefinghoff: Johann Jürgen Cronenberg fra Haspe som får en datter Katharina Margarete Cronenberg i 1743.

 

 

H   Caspar Cronenberg

År 1711 kom Caspar Cronenberg fra Stennert til Gevelsberg, hvor der hidtil ikke var nogen lesmed. Han byggede ved floden Ennepe en hammermølle og en bolig, som blev kaldt Lüttgehaufe. Det lå i det friadelige stift Gevelsberg. Caspar Cronenberg smedede her de såkaldte lybske, polske og danske leer, som gennem handelshuset Hartkort via Lübeck blev solgt i de nordiske lande. Han mærkede leerne med et tegn bestående af hammer og tang og bogstaverne P. C. Lüttgehaufe forblev i familien Cronenbergs eje indtil 1855.

Gift med Anna Elisabeth
Børn:
H1 Heinrich Wilhelm Cronenberg, født ca. 1706, død 17.9.1761
H2 Johan Heinrich Cronenberg, døbt 9.10.1710
H3 Catharina Elisabeth Cronenberg, født ca. 1716, død 22.4.1770
H4 Nicolaus Cronenberg, født ca. 1719, død 23.5.1752/1753
H5 Johann Peter Cronenberg, 1725 i Gevelsberg
H6 Catharina Margaretha Cronenberg, født 26.5.1729 i Gevelsberg