Cronberg familier i Danmark

  Forside > Familie L - Nyboder > 2. generation

Forside

Familie L
Nyboder
 1. generation
 2. generation
 3. generation
 4. generation
 5. generation
 6. generation
 7. generation

2. generation

 

L8  Johannes Jensen Cronberg
Sandsynligvis døbt 23.8.1778 i Holmen og sandsynligvis søn af Jens Jochumsen (L) og Maria Elisabeth Jacobsdatter.

Konfirmeret ( 1, 2) 5.10.1794 i Holmen. Han er en af seks fra første Haandværksstoks Skole.

Stilling og bopæl
1782 Enroulleret dreng(rugdreng)
1794 1. håndværkerstoks skole
1800 Tømmermand 8. Compagni 5. Cl No 122
1801 Tømmermand 4. Compagni 3. Cl No 153
1803 Tømmermand 2. Compagni 2. Cl No 168 Haregade
1804 Tømmermand 2. Compagni 2. Cl No 143
1805 Tømmermand 2. Compagni 2. Cl No 124
1810 Tømmermand 2. Compagni 2. Cl No 52
1811 Tømmermand 2. Compagni 2. Cl No 42
1812 Enroulleret matros af sjællandske distrikt, Ho nr. 2243
1813 Enroulleret matros af sjælland ? No 10010 L No 86, Salviegade 21
1815 Indrulleret matros i Tulipangade 14
1816 Krokodilgade 16
1821 Krokodillegaden 15
1821-1823 Enroul: Timiansgaden N 18
1823 indrulleret sømand i Kaninlængen 9.

Trolovet 16.10.1801 og gift 1. gang 6.11.1801 i Holmen med Elisabeth Hansdatter, født ca. 1772.
Børn:
L8.1 Hans Jensen Cronberg, født 4.7.1803 i Haregade, døbt 17.7.1803 i Holmen, død August 1804.

Dorthe Elisabeth Hansdatter døde af Wattersoet 13.8.1804 på Qvæsthuuset 32 Aar, begravet 17.8.1804 i Holmen.

Trolovet 23.6.1812 og gift 2. gang 17.7.1812 i Holmen med enken Ellen Cathrine Knudsdatter, født ca. 1773.
Her står at han er ungkarl. Det stemmer ikke med den tidligere vielse.
Børn:
L8.2 Frantz Andani Cronberg, født 11.1.1813, døbt 22.1.1813 i Holmen
L8.3 Lorenze Thalia Theresia Cronberg, født 22.7.1815, døbt 25.8.1815 i Holmen

Johannes Jensen Cronberg blev indlagt på Frederiks hospital 1.11.1823 kl. 11 formiddag. Ifølge sygeprotokollen no 2120 var han 46 år, født på Sjælland, matros indr. under H. R. No 10010 Løbe No 86, af Sjæll. District.
Han døde af koldfeber 26.11.1823 på Frederiks Hospital og blev begravet 1.12.1823 i Holmen.
Der er skifte efter ham: Forseglingsprotokol og Behandlingsprotokol.

Ved Lorenzes konfirmation i 1830 bor hun hos sin mor i Delfingade 51.

Ellen Cathrine Knudsdatter døde 9.10.1835 Elephantgade 2, begravet 14.10.1835 i Holmen.
Der er skifte efter hende: Forseglingsprotokol 13.10.1835 og Behandlingsprotokol.
I forseglingsprotokollen nævnes hendes datter Anne Carlsen gift med matros Andreas Carlsen.
I behandlingsprotokollen nævnes hendes svigersøn smedesvend Christian Nielsen.

Sidste bærer af Cronberg navnet er i denne familie sandsynligvis Laura Franzine Cronberg (L8.2.1)

Kilder:
Præsentationsbog 1751-1815
2.10.1782 under antagne, enroullerede drenge: Johannes Jensen Cronberg, født i København, 4 år. Det vil sige at han bliver rugdreng.

Mandtalsbøger for håndværkerstokken 1801(2)
4de Compagnie Tømmermænd i 3 Classe No 153
Johannes Jensen Kronberg.
d 24 Martii med Skyttprammen Aggershuus. hjemk 2 April
(Det vil sige at han deltog i Slaget på Reden. På ribewiki.dkstår:
Defensionsfartøjet eller skøtprammen Aggershus med 20-22 kanoner under ledelse af premierløjtnant Thomas Fasting blev beskudt af Elephant og Glatton.
Synkefærdigt sejledes det ind til kysten ved Stubben og toges på slæb af prammen Nyborg, men sank efter besætningen var bjærget. Vraget ophuggedes i 1806. Af besætningen døde 22, mens 184 overlevede, dog var 58 sårede.)
Antagen som Dreng 2den Octbr 1782. den 1/4 1801 fra 5te Classe No 122
Født i København
24 år

Mandtalsbøger for håndværkerstokken 1802(1)
Tømmermænd i 2den Classe No 191
Johannes Jensen Krohnberg.
Antagen som Dreng 2den Octbr 1782
Født i København
25 år

Mandtalsbøger for håndværkerstokken 1803(1)
2det Compagnie Tømmermænd i 2den Classe No 168 Huus og Kak: Ovn fra 1 Octbr
Johannes Jensen Kronberg. Kone og Søn paa Qvæsthuuset ? 29 ? t: f:
Antagen som Dreng 2den Octbr 1782
Født i København
26 år

Mandtalsbøger for håndværkerstokken 1804(1)
2det Compagnie Tømmermænd i 2den Classe No 143 Huus og Kakel
Johannes Jensen Kronberg.
Kone og Søn paa Qvæsthuuset fra f: A: udt: d: 21 Jan: ?: A:
I Junii 1 læs Brenne 1 rd kortet i Junii
Kone og Søn paa Qvæst d 16 Julii f: f: Konen død 13 Augt: Barnet død ? Aug

(mere ulæseligt om brænde)
Antagen som Dreng 2den Octbr 1782
Født i København
27 år

Mandtalsbøger for håndværkerstokken 1809(1)
2det Compagnie Tømmermænd i 2den Classe No 69 Huus og ?
Johannes Jensen Kronberg
Antagen som Dreng 2den Octbr 1782
Født i København
32 år

Mandtalsbøger for håndværkerstokken 1811(1)
2det Compagnie Tømmermænd i 2den Classe No 42 Huus og ?
Johannes Jens: Kronberg
Til: Den 17 Juni til det Asiatiske Compagnie ? ophører. afg 13 Julii
Antagen som Dreng 2den Octbr 1782
Født i København
34 år

Husbøger for Nyboders beboere 1816-1827

Timiansgaden N 18:
Øverste del af siden er stærkt beskadiget.
Erhverv Navn Alder Indflyttet fra Udflyttet til
  ?nsen Cronberg 51 ?.4.1821 Crocodil?gade ?  
Konen Ellen Cathrine 50 do do
  Frantz Andersen Cronberg 10 do do
  Lorentze Etalia Theresia 8 do do
  Marie Theresia ? ?.1822 Stpeerstræde 59 4.8.1822 Teilgaardst 142
2. division 3. compagni no 125 Johan Marthin Smith 23 26.4.1822 Søe Etat Hospital 13.8.1823 ? Huus Ga?
H? Datter Ane Catrine 23 1.5.1823 Christalgad 67 15.8.1823 Fødselstiftl, 20.8.1823 tilbage

 

Caninlengen N 9:
Erhverv Navn Alder Indflyttet fra Udflyttet til
Tømmermand 2. division 3. kompagni no 125 Johan Martin Smidt 24 21.3.1823 Timiansg: 18 19.10.1824 Meriansgd: 22
Enroul: Johannes Jensen Kronberg 53½ 21.3.1823 Timiansg: 18 1.11.1823 Friderikshospital død
Konen Ellen Katrine 52½ 21.3.1823 Timiansg: 18 1825 Pinsvineg: 24
Barn Ane Catrine 23 21.3.1823 Timiansg: 18 1.11.1823 Grønnegade 256
Barn Frantz Andersen 12½ 21.3.1823 Timiansg: 18 1825 Pinsvineg: 24
Barn Lorentze Eutalia Theresia 10½ 21.3.1823 Timiansg: 18 1825 Pinsvineg: 24
Barn Ane Catrine Smidt 22 27.11.1823 Grønnegade 256 1.11.1823 Vognmagergd:
Tjenestepige Marie Teresia Smith 17 1.5.1824 Christalg: 203 13.7.1824 Ulfeldtsplads 102
Tjenestepige Mariane Smith 27 1.11.1824 F?stræde 67 1.1.1825 Grønnegad: 223

Det vil sige at alle børn af Ellen Cathrine Knudsdatters 1. ægteskab har boet på adressen.

 

Timiansgaden N 18:
Erhverv Navn Alder Indflyttet fra Udflyttet til
Er Enke Ellen Cathrine Cronberg 54½ 18.4.1826 Pinsvinegad 24 16.10.1827 Pinsvinegade 24
Barn Frantz Andersen Cronberg 14½ do do
do Lorentze Eutalia Theresia 12½ do do

 

Videre arbejde:

Kan han være søn af Jens Clausen Henriksen Cronberg (B4.5) ?

Se Nyboders Mindestuer

Kilderne er uenige om hvor han er født: København eller Sjælland. Drejer det sig om 2 personer eller hvilket fødested er det rigtige?

 

----- Noget om Ellen Cathrine Knudsdatter -----

Gift 1. gang 27.11.1795 i Holmen med ungkarl Johan Schmidt.
Børn:
L8.S1 Mariane Sophie Schmidt, døbt 22.1.1797 i Holmen, konfirmeret 29.9.1811 i Holmen
L8.S2 Johan Martin Schmidt, født 3.3.1799, døbt 17.3.1799 i Holmen, konfirmeret 3.10.1813 i Holmen.
L8.S3 Ane Cathrine Schmidt, døbt 25.10.1801 i Holmen, konfirmeret 29.9.1816 i Holmen
L8.S4 Marie Theresia Schmidt, døbt 18.5.1807 i Holmen, konfirmeret 30.9.1821 i Holmen.

Johan Schmidts stilling og bopæl
1795 matros i 3. division 6. kompagni nr. 39 i Østergade
1801 Skibstømmermand ved Holmen, Klerkegade 388. Kan det passe?

Johan Smith døde 6.2.1809 af Flodfeber Haregaden 41 og blev begravet 6.2.1809 i Holmen, 50 år gammel.