Cronberg familier i Danmark

  Forside > Ordforklaringer

 Forside
 Familie A  Tryggevælde Mølle
 Familie B  Langebæk Mølle
 Familie C  København
 Familie D  Vordingborg By
 Familie E  Næstved
 Familie F  Kronborg Huset i Rørup
 Familie O  Odense  
 Spredte personer i 1600-tallet
 Spredte personer i 1700-tallet
 Spredte personer i 1800-tallet
 Slægtsnavnet Cronberg
 Professioner
 Ordforklaringer
 Konklusion
 Person index
 Kilder

Ordforklaringer

Hollænderi: Mejeri på et gods eller en kvægbesætning, som holdes for mælkeproduktionens skyld.

Informator: Privat lærer, som eventuelt kan undervise i, hvad der giver adgang til universitetet.

Møllebegreber:
Da jeg begyndte arbejdet, blev jeg noget forvirret over, at professionen for en person kunne skifte mellem møller, smed, lesmed, mester. Men en kort forklaring kunne være følgende:

En mølle er en maskine. Den får energi fra vind, vand eller heste. Den driver kornkværne, smedehamre, papirstamper med mere. De første møller Cronberg’er var specialiserede i vandmøller med hammerværk og slibeværk. De producerede primært leer. Den slags møller kaldtes også manufaktur møller.

Udrider: "Udrider (også skrevet udridder). Bereden person, der var ansat paa et gods (en herregaard) og red ud for at tilsige bønderne til hoveritjeneste o. lign., el. som var ansat hos en øvrighedsperson og red rundt med breve, besked, paabud o .lign. fra denne e!. (undertiden) udøvede en slags polititjeneste (if. Feilb.); også (dial., nu delvis foræld.) om bereden person, der tilsiger folk til at møde i tilfælde af ildebrand. (Ordbog over det Danske Sprog)".