Cronberg familier i Danmark

  Forside > Kilder

 Forside
 Familie A  Tryggevælde Mølle
 Familie B  Langebæk Mølle
 Familie C  København
 Familie D  Vordingborg By
 Familie E  Næstved
 Familie F  Kronborg Huset i Rørup
 Familie O  Odense  
 Spredte personer i 1600-tallet
 Spredte personer i 1700-tallet
 Spredte personer i 1800-tallet
 Slægtsnavnet Cronberg
 Professioner
 Ordforklaringer
 Konklusion
 Person index
 Kilder

Kilder

Antal poster er skrevet i parentes.

Mormonernes database (170)
  Kan ses på http://www.familysearch.org
  Vital Records Index (58)
  International Genealogical Index (112)
  En del poster er dubletter.
Folketællinger
  Kan ses på http://www.ddd.dda.dk/
Kirkebøger  
  Kan ses på http://www.arkivalieronline.dk
  Københavns amt > Sokkelund herred > Citadel sogn (2)
  Københavns amt > Sokkelund herred > Frederiks Tyske Kirke (2)
  Københavns amt > Sokkelund herred > Vor Frue sogn (2)
  Københavns amt > Sokkelund herred > Kongens Lyngby sogn (2)
  Københavns amt > Sokkelund herred > Garnison sogn
  Københavns amt > Sokkelund herred > Søllerød sogn (Begynder først 1756)
  Præstø amt > Bårse Herred > Vordingborg sogn (1756-1781 er gået tabt)
  Præstø amt > Bårse Herred > Kalvehave sogn
Michael EneRiis database (21)
  Her får jeg optaget Cronberg Familierne, efterhånden som jeg finder dem. Der indgår også Cronberg uden for Danmark.
Oeder

 

 

Samtlige Cronberg der indgår i alle Oeders tællinger fra 1771 (7)
Kan ses på http://www.ddd.dda.dk/

Holger Munk: Wordingborg Rytterdistrikts vandmøller 1718 – 1774.
  I Præstø Årbog, bind 3, 1947 – 52.
  Guldgrube for en Cronberg samler.
P. Chr. von Rehling-Qvistgaard: Hulemose. En gammel vandmølles historie og dens beboere.
  I Præstø Årbog, bind 6, 1962 – 66.
Guldgrube for en Cronberg samler.
V. Richter: Dødsfald i Danmark 1761-1890, Bind I – II (4)
H. Friis-Petersen: Studenterne ved Københavns Universtitet 1740-1828 (4)
V. Hostrup Schultz: Helsingørs Embeds- og Bestillingsmænd
John G. Christensens database over Bornholmske skifter (3)
  Kan anskaffes på http://www.byholmvej3.dk/
Danske og Norske Officerer. Rigsarkivet. (3)
Alfred Larsen: Lolland Falsters degne og skoleholdere. (3)
K. Bang Mikkelsen: Degne og skoleholdere samt kateketer og organister i Fyns stift indtil 1814 (3)
E. Marquard. Københavns Borgere 1659, Kraks Forlag, 1920. (2)
Aurelia Clemons web site
  Et web site med et væld af skifte ekstrakter fra Danmark (2)
Kan ses på http://myweb.cableone.net/jopassey
Familen Stobbe (2)
  Kan ses på http://www.stobbe.org/europe/denmark/personer.html og http://www.stobbe.org/europe/denmark/moeller.htm
H. Friis-Petersen: Supplement til Studenterne ved Københavns Universitet 1479-1880 (2)
Wiberg Larsen: Liste over berammed skifter (Vordingborg egnen i 1700 tallet) Landsarkivet.
Bornholmske Samlinger (1)
  3-187, 16-48, 18-71, 31-70, VIII-89,136,137
Daniel Hopkins: Kortlægningen af St. Croix, Dansk Vestindien i 1700-tallet(1)
  Den danske oversættelse kan ses på
Kortlægningen af St. Croix, Dansk Vestindien i 1700-tallet
  Den engelsksprogede original med illustrationer kan se på
The Eighteenth-Century Cartography of St. Croix, Danish West Indies
  En mere omfattende beskrivelse af Cronbergs arbejde kan ses på
An extraordinary eighteenth-century map of the Danish sugar-plantation island St. Croix.*
  Cronbergs kort over St. Croix kan ses på
Cronenberg & Jægersberg Map,1750
Københavns Diplomatarium (2)
  Kan ses på http://eremit.dk/
C. Nyrop, Strandmøllen, København 1878. (1)
Elna Edelsteen: Damhuskroen. Dansk Familieblad. 3.1.1964 (1)
Henning Sørensen: Albertslund i tusind år. Røde Vejrmølle (1)
  Kan ses på http://hjem.get2net.dk/lighthouse/albindhold.htm
J. F. Suhr: Smaaskrifter (1)
J. Suhr: Historiske Efterretninger om Vordingborg Latinskole fra dens Reform i Aaret 1739 til nyeste Tid. (1)
J. F. Hundrup: Lærerstanden ved Helsingørs lærde Skole (1)
H. Ehrencron-Müller: Forfatterlexikon omfattende Danmark, Norge og Island indtil 1814 (1)
R. Nyerup og J. F. Kraft: Almindeligt Litteraturlexicon (1)
Jens Worm: Forsøg til et Lexicon over danske, norske og islandske lærde Mænd (1)
J. Bloch: Stiftamtmænd og amtmænd i Kongeriget Danmark og Island 1660-1848 (1)
Enkekassen (2)
  Kan ses på http://www.fogsgaard.org/index.php?option=com_wrapper&Itemid=29&lang=da
Dødeblade. Dødsfald 1893-1923 i København (1)
  Kan ses på http://www.fogsgaard.org/index.php?option=com_wrapper&Itemid=43
Københavns Vielsesprotokol. (1)
  Landsarkivet.
Møllerne langs Mølleåen
  Kort beskrivelse af de ni møller langs Mølleåen.
  Kan ses på http://www.netognatur.dk/sw271.asp