Cronberg familier i Danmark

  Forside > Familie F - Cronborg Huset i Rørup > 2. generation

Forside


Familie F
Cronborg Huset i Rørup

 1. generation
 2. generation
     F1 Anna Nielsdatter
     F2 Niels Nielsen
          Cronborg

     F3 Hans Nielsen
          Cronberg

     F4 Jørgen Nielsen           Cronborg
     F5 Maren Nielsdatter
     F6 Marie Nielsdatter
     F7 Peder Nielsen
          Cronborg

 3. generation
 4. generation
 5. generation
 6. generation
 7. generation

2. generation

F1   Anna Nielsdatter
Født i Cronborg Huset i Rørup, døbt 12.11.1786 i Rørup, datter af Niels Hansen Cronborg (F) og Anna Marie Nielsdatter.

Gift 7.11.1818 i Rørup med Jørgen Mortensen, født i Hønnerup, døbt 10.11.1782 i Gelsted, søn af Morten Andersen og Kirsten Pedersdatter.
Børn:
F1.1 Niels Jørgensen, født 28.6.1819 i Hønnerup, døbt 8.8.1819 i Gelsted.

Anna Nielsdatter døde 6.9.1823 i Hønnerup, begravet 11.9.1823 i Gelsted.

Jørgen Mortensen blev gift 2. gang 17.1.1824 i Gelsted med Sophia Nielsdatter, født i Hønnerup, døbt 3.7.1791 i Gelsted, datter af Niels Knudsen og Maren Jensdatter.
Børn:
• Ane Jørgensdatter, født 11.9.1824 i Hønnerup, døbt 7.11.1824 i Gelsted
• Anders Jørgensen, født 13.3.1826 i Hønnerup, døbt 15.5.1826 i Gelsted
• Peder Jørgensen, født 6.10.1827 i Hønnerup, døbt 25.11.1827 i Gelsted
• Marie Jørgensdatter, født 2.4.1829 i Hønnerup, døbt 20.4.1829 i Gelsted
• Karen Jørgensen, født 16.10.1832 i Hønnerup, døbt 25.11.1832 i Gelsted
• Kirsten Jørgensen, født 9.11.1835 i Hønnerup, døbt 20.12.1835 i Gelsted


 

 

F2   Niels Nielsen Cronborg
Født i Cronborg i Rørup, døbt 26.7.1789 i Rørup, søn af Niels Hansen Cronborg (F) og Anna Marie Nielsdatter.

Trolovet 20.3.1831 og gift 23.4.1831 med Amalie Charlotte Caroline Iversdatter, født 20.11.1802 i Tjenerhuset ved Erholm, døbt 17.10.1802? i Rørup, datter af tjener ved Erholm Iver Thomsen og Anne Kirstine Nielsen.
Børn:
F2.1 Niels Nielsen, født 1.6.1840, døbt 12.7.1840 i Gelsted.

 


Erholm 1872
Kilde: Wikipedia

Ved vielsen er Niels ladefoged på Søndergaarde og Amalie bor hos forældrene i Tjenerhuset. Ved trolovelsen er hans bror Jørgen Nielsen og hendes far Iver Thomsen forlovere. De er ved vielsen skiftet ud med hr. forvalter og procurator Selmer på Søndergaarde og hans bror skolelærer H. N. Cronberg i Gelsted.

Af register til Erholm og Søndergaarde fæsteprotokol fremgår at ”ladefoged på Søndergårde Niels Nielsen Cronborg fæster en gård i Gelsted Torp 29.9.1831”. Det er det eneste sted jeg har set ham bruge navnet Cronborg. Ellers plejer han at kalde sig Niels Nielsen.

 


Underskrift som forlover i Rørup 1831

 

1855 er gården overtaget af Jens Rasmussen. Niels Nielsen bor der på aftægt sammen med sin kone og søn.

Niels Nielsen Cronborg døde 21.6.1859 på aftægtsgården i Tårup, begravet 27.6.1859 i Gelsted.

I 1860 og 1870 er Amalie på aftægt hos gårdmand Jens Rasmussen i Gelsted Tårup.

Amalie Charlotte Caroline Iversdatter døde 17.1.1871, begravet 23.1.1871 i Gelsted.

Links:
Folketællinger: 1850, 1855,

 

----- Noget om Iver Thomsen -----

Født ca. 1761/62 i Skydebjerg.

Gift med Anne Kirstine Nielsdatter, født ca. 1764/65.
Børn:
• Anne Sophie Iversdatter, født i Ellehuset ved Erholm 12.4.1801, døbt 31.5.1801 i Rørup.
• Amalie Charlotte Caroline, født 20.11.1802 i Tienerhuset ved Erholm, døbt 17.10.1802? i Rørup.
• Christian Ernst Thomsen, født 22.9.1809 i Tienerhuset ved Erholm, døbt 5.11.1809 i Rørup.

Ane Sofie Ivers Datter ved Erholm, konfirmeret 21.4.1816 i Rørup.

Amalie Skarlotte Caroline Ivers D i Tienerhuset ved Erholm, konfirmeret 13.4.1817 i Rørup.

Kristian Enst Thomsen født i Erholm, konfirmeret 25.4.1824 i Rørup.

Anne Kirstine Nielsdatter døde 3.7.1842 i Tjenerhuset ved Erholm, begravet 11.7.1842 i Rørup. Hun var født i Orte.

Kilder:
Folketællinger: 1787, 1801, 1834, 1840, 1845,


 

 

F3   Hans Nielsen Cronberg
Født 4.4.1793 i Cronborg i Rørup, døbt i Rørup, søn af Niels Hansen Cronborg (F) og Anna Marie Nielsdatter.

Konfirmeret 5.4.1807 i Rørup.

Dimitterede fra Skårup Seminarium 3.6.1814 med hovedkaraktererne Mg. m. Udm.
Skoleholder i Gelsted 6.6.1814.
Kirkesanger i Gelsted december 1832.
Dannebrogsmand 18.10.1836.

Han hedder Cronborg ved Konfirmationen i 1807.
Navnet Cronberg optræder første gang ved vielsen i 1815.

Hans Nielsen Cronberg efterfølger skoleholder Johan Henrich Cronberg (A3.2.4.1)) i Gelsted, da Johan Henrich Cronberg flytter til Røjle Tårup skole. Hans Nielsen Cronberg er svoger til Johan Henrich Cronberg, da deres koner er søstre. Måske er det derfor han kalder sig eller bliver kaldt Cronberg og ikke Cronborg som hans øvrige familie? Han begynder en ny slægt Cronberg.

 


Forlover i 1826 i Rørup

 

Gift 18.2.1815 i Gelsted med Ane Jørgensdatter, født 27.1.1795 i Gelsted, datter af tidligere skoleholder i Gelsted Jørgen Rasmussen (1739 – 29.10.1806) og Øllegaard Erichsdatter Bøye (1756 – 13.7.1833).
Børn:
F3.1 Anne Hansdatter Cronberg, født 6.6.1816 i Gelsted
F3.2 Jørgen Cronberg, født 28.5.1823 i Gelsted

Anna Jørgensdatter døde 26.2.1863 i Gelsted.

I 1870 er han i Gelsted noteret som skolelærer og kirkesanger. Han har en husholderske, enken Ane Frederikke Kjær på 72 år, en tjenestepige, Else Marie Rasmussen på 36 år og en logerende hjælpelærer, Jens Frederik Retz på 20 år.

Hans Nielsen Cronberg døde 82 år gammel 13.12.1875 i Gelsted. Da opholdt han sig hos skolelærer Retz i Annashåb.

Link:
M. G. Krag: Topographie over Gjelsted og Rørup Sogne.
Folketællinger: 1855,


 

 

F4   Jørgen Nielsen Cronborg
Født 15.3.1795 i Cronborg i Rørup, søn af Niels Hansen Cronborg (F) og Anna Marie Nielsdatter.

Konfirmeret 9.4.1809 i Rørup.

Jørgen er boelsmand i Cronborg hele livet.

 


Forlover i 1827

Gift 5.11.1830 i Vissenbjerg med Ane Marie Justesdatter, født 6.12.1798 i Saugmose i Vissenbjerg sogn, datter af Just Lausen og Johanne Nielsdatter.
Børn:
F4.1 Ane Johanne Jørgensen, født 28.9.1831 i Cronborg i Rørup
F4.2 Maren Jørgensen, født 12.5.1833 i Cronborg i Rørup
F4.3 Christiane Jørgensen, født 23.10.1834 i Cronborg i Rørup
F4.4 Thrine Jørgensen, født 20.2.1836 i Cronborg i Rørup
F4.5 Marie Jørgensen, født 29.4.1839 i Cronborg i Rørup, konfirmeret 1853 i Rørup
F4.6 Kirstine Jørgensen, født 4.9.1845 i Cronborg i Rørup, død 24.4.1849 i Cronborg, begravet 2.5.1849 i Rørup.

Jørgen overtager fæstet til Cronborg i Rørup 29.9.1831.
De har hans mor Anna Marie Nielsdatter boende til hun dør i 1849.

1860 har de datteren Marie og Marens datter boende.

Jørgen Nielsen Cronborg døde 22.9.1866 i Cronborg i Rørup.

Ane Marie Justesdatter blev boende på aftægt i Cronborg som blev overtaget af datteren Christiane og hendes mand Jørgen Jørgensen. Ane Marie Justesdatter døde 15.7.1875 på marken ved Vilhelmsborg og blev begravet 21.7.1875 i Rørup. Gården Vilhelmsborg ligger ca. 1km fra Cronborg.

Kilde til oplysninger om begravelse for fem af døtrene: Helle Vibeke Olesen.


 

 

F5   Maren Nielsdatter
Født 24.6.1797 i Cronborg i Rørup, datter af Niels Hansen Cronborg (F) og Anna Marie Nielsdatter.

Trolovet 6.5.1827 og gift 23.6.1827 med Lars Christiansen af Ørsbjærg Nedermark i Kerte sogn, døbt 23.6.1799 i Kerte, søn af husmand i Nedermarken Christian Larsen og Margrethe Pedersdatter.
Børn:
• Niels Larsen, født 8.8.1832 Nedermarken, døbt 21.10.1832 i Kerte.
• Christian Larsen, født 26.8.1835 Nedermarken, døbt 20.9.1835 i Kerte, død 23.12.1853 i Nedermarken, begravet 30.12.1853 i Kerte.

Forlovere er tjener Iver Thomsen, kommende svigerfar til hendes bror Niels, og Ladefoged Hans Pedersen fra Erholm.

Ved Lars Christiansens dåb i 1799 bliver han båret af Niels Kronborgs kone, det vil sige at han er Maren Nielsdatters mors gudbarn.

1850 har de plejebarnet Jørgen Pedersen på 3 år boende. Han er født 2.12.1847, døbt 12.12.1847 i Barløse, uægteskabelig søn af Dorthe Jørgensdatter og Peder Rasmussen.

Lars Christiansen døde 3.2.1862 i Nedermark, begravet 11.2.1862 i Kerte.

Maren Nielsdatter døde 2.11.1887 i Nedermark, begravet 11.11.1887 i Kerte.


 

 

F6   Marie Nielsdatter
Født 4.5.1802 i Cronborg i Rørup, datter af Niels Hansen Cronborg (F) og Anna Marie Nielsdatter.

Konfirmeret 13.4.1817 i Rørup

Trolovet 4.11.1826 og viet 18.11.1826 i Rørup med Hans Rasmussen, født 30.8.1794, døbt 5.10.1794 i Føns, søn af gårdmand Rasmus Rasmussen og Karen Madsdatter.
Børn:
• Ane Cathrine Hansdatter, født 26.9.1827 på Blankegård i Rorslev.
• Christian Frederik Bek Hansen, født 18.5.1830 på Blankegård, døbt 20.5.1830 i Rorslev.
• Rasmine Hansen, født 3.11.1835 på Blankegård, døbt 26.12.1835 i Rorslev.
• Niels Hansen, født 8.10.1841 på Blankegård, døbt 21.11.1841 i Rorslev.

1834 var svigerfaren Rasmus Rasmussen tillige sognefoged i Føns.

Hans Rasmussen var gårdmand på Blankegård i Rorslev sogn.

Hans Rasmussen døde 28.5.1846, begravet 4.6.1846 i Rorslev.


 

 

F7    Peder Nielsen Cronborg
Født 21.6.1805 i Cronborg i Rørup, søn af Niels Hansen Cronborg (F) og Anna Marie Nielsdatter.

Gårdmand i Skydebjerg.

Gift 30.6.1838 i Skydebjerg med Bodil Larsdatter, født ca. 1817 i Skydebjerg, datter af gårdmand Lars Hansen og Ane Rasmusdatter.
Børn:
F7.1 Maren Pedersen, født 16.2.1840 i Skydebjerg
F7.2 Lars Pedersen, født 9.5.1843 i Skydebjerg, død 22.4.1848 i Skydebjerg
F7.3 Lars Pedersen, født 27.3.1849 i Skydebjerg

Den første søn Lars druknede i en brønd i haven, da han var 5 år gammel.

Peder Nielsen Cronborg døde 29.8.1859 i Skydebjerg.

Bodil Larsdatter bliver gift 2. gang 11.12.1861 i Skydebjerg med ungkarl Jens Madsen af Hjerup, Kerte sogn, født ca. 1829. Ved vielsen tjener han i Skydebjerg
Børn:
• Anna Petra Hansine Madsen, født 30.1.1863 i Skydebjerg.

Datteren Maren Pedersen er fadder ved dåben. Da tjener hun på Vedelsborg.

1880 har de en gård i Kavslunde. De har en plejesøn Peder Christensen på 12 år.