Cronberg familier i Danmark

  Forside > Familie F - Cronborg Huset i Rørup > 4. generation

Forside


Familie F
Cronborg Huset i Rørup

 1. generation
 2. generation
 3. generation
 4. generation
     F2.1.1 Niels Iver Nielsen
     
F3.1.1 Marie Hansine
          Ringsted

     F3.2.02 Anna Abelone
          Cronberg

     F3.2.04 Marie Sophie
          Cronberg

     F3.2.07 Laurents Johannes
          Cronberg

     F3.2.08 Laura Cathrine
          Cronberg

     F3.2.09 Esbern Valdemar
          Cronberg

     F3.2.10 Dagmar Cronberg
     F3.2.11 Valborg Cronberg
     F4.1.1 Ane Marie Nielsen
     F4.3.1 Jørgen Jørgensen
 5. generation
 6. generation
 7. generation

4. generation

 

F2.1.1   Niels Iver Nielsen
Født 27.6.1872 i Gelsted, døbt 5.8.1872 i Gelsted, søn af Niels Nielsen (F2.1) og Maren Pedersen.

Konfirmeret 3.10.1886 i Gårslev.

Han er bager, bagermester.

Københavns Politis Registerblade 1892

Gift 28.9.1898 i Gårslev med Ellen Marie Nielsen, født 5.2.1877 i København, datter af Jens Nielsen og Ane Marie Sophie Nielsen.
Børn:
F2.1.1.1 Niels Kronberg Nielsen, født 29.10.1898, døbt 4.12.1898 i Gårslev
F2.1.1.2 Johannes Kronberg Nielsen, født 14.9.1907, døbt 13.10.1907 i Gårslev

1901 bor de hos hans forældre

1906 bor der en slægtning hos dem: Carl Christian Nielsen, født 24.7.1882. Hans forældre bor der også.

1911 og 1916 bor hans mor Maren som enke hos dem.

Links:
Folketællinger: 1880, 1901, 1906, 1911, 1916, 1921, 1925, 1930, 1940


 


Børn af Jørgen Cronberg (F3.2) og Anne Margrethe Larsen ca. 1884
Bagest fra venstre: Johannes, Valdemar, Laura og Marie Sophie
Forrest fra venstre: Dagmar og Valborg
Foto fra Kalundborg Lokalarkiv

Personerne og årstallet er mit gæt ud fra anslået alder på billedet.

 

 


Børn af Jørgen Cronberg (F3.2) og Anne Margrethe Larsen 1895
Bagest fra venstre: Laura, Johannes og Valdemar
Forrest fra venstre: Dagmar, Valborg og Marie Sophie
Foto fra Kalundborg Lokalarkiv

De tre forreste piger er mit gæt.
Tak til Merete Thrane for billederne af Jørgen Cronbergs børn.


 

F3.1.1   Marie Hansine Ringsted
Født 4.8.1852 i Fredericia, døbt 5.9.1852 i Fredericia Sankt Michaelis, datter af bogbindermester Carl August Ringsted og Anne Cronberg (F3.1).

Konfirmeret 28.4.1867 i Fredericia Sankt Michaelis.

Gift 12.10.1875 i Fredericia Sankt Michaelis med konditor i København Christian Amonsen, født 18.9.1847 i Thisted, søn af skrædder Niels Amonsen (1820-1860) og Lene Spanggaard (1824-1855).
Børn:
• Karoline Augusta Ammonsen, født 1.2.1877, døbt 13.7.1877 i Fredericia Sankt Michaelis, konfirmeret 11.10.1891 i Thisted.
Hendes morfar er fadder.
Ved konfirmationen bor hun hos bager Andersen i Thisted.
1901 bor Karoline Augusta Ammunsen som plejedatter hos bager Jens Horndahl Andersen i Thisted.

Christian Amonsen døde 21.11.1878, begravet 26.11.1878 i Thisted.

1880 bor Marie Hansine sammen med sin far i Vendersgade i Fredericia.

Med Christian Sørensen Lasgaard i Fredericia
Barn:
• Christian Ringsted, født 16.7.1882 i Fredericia Trinitatis sogn, døbt 10.9.1882 i Thisted, konfirmeret 4.10.1896 i Thisted, død 1.2.1897, begravet 9.2.1897 i Thisted.
Ved konfirmationen bor han Halden ved Thisted.
Christian druknede i Fjorden under skøjteløbning. Fundet ved Storeodde ved Østerkron. Han var da i pleje hos fiskehandler Jens Christian Eriksen og hustru Ane Kirstine Christensen paa Halden, Thisted Mark.

Med snedkersvend Theodor Møller i Aalborg Barn:
• Jens Carl Theodor Ringsted, født 4.6.1884, døbt 10.8.1884 i Thisted, konfirmeret 9.10.1898 i Ålborg Budolfi.
Moderen opholdt sig Timaanedersdagen før Nedkomsten i Aalborg.
Ved konfirmationen bor han Reberbane 12 i Ålborg.
1906 bor han hos plejeforældrene sømand Martin Pedersen Broe og Kirstine Marie Broe Istedgade 23, 2. sal i Ålborg. Han er maskinarbejder. Se MyHeritage
1930 bor han Storegade i Brande, han er lokomotivfører, gift og har et barn.

Marie Hansine døde 28.3.1900, begravet 2.4.1900 i Thisted.
Da var hun fattiglem på Thisted Fattiggård.


 

F3.2.02   Anna Abelone Cronberg
Født 26.12.1858 i Kalundborg, datter af lærer Jørgen Cronberg (F3.2) og Anne Margrethe Larsen.

Konfirmeret 1873 i Kalundborg Vor Frue.

I 1880 bor hun hjemme hos forældrene i Kalundborg og er timelærerinde.

Anna Abelone døde ugift 17.9.1882 på Frederiks Hospital i København, begravet 21.9.1882 i Kalundborg Vor Frue.
Hun kom til Hospitalet med betaling fra Tollerød pr Tureby, som ligger ca. 6 km nordøst for Haslev.
Der er skifte efter hende: Forseglingsprotokol (Se nr. 373)


 

F3.2.04   Marie Sophie Cronberg
Født 28.11.1862 i Kalundborg, datter af lærer Jørgen Cronberg (F3.2) og Anne Margrethe Larsen.

Konfirmeret 1877 i Kalundborg Vor Frue

I 1880 er hun i huset hos Hans Rasmussen i Bregninge på Tåsinge, skolelærer i Ollerup sogn.

I 1898 er hun medhjælperinde på Værnehjemmet og bor Helgolandsgade 8, 2. sal i København.

1901 Flytter Marie Sophie til Skamstrup hvor hun bliver lærerinde ved forskolen. Der bor hun til sin død.

Marie Sophie Cronberg døde 8.9.1904 på Diakonissestiftelsen på Frederiksberg, begravet 13.9.1904 fra Kalundborg Vor Frue på Sankt Olai Kirkegård.

Links:
Politiets registerblade 1898.
Holbæk Amts Vejviser 1903-1905 side 169.


 

F3.2.07  Laurents Johannes Cronberg
Født 17.7.1868 i Kalundborg, søn af lærer Jørgen Cronberg (F3.2) og Anne Margrethe Larsen.

Konfirmeret 1882 i Kalundborg Vor Frue.

Uddannet paa Kalundborg Byfogedkontor og paa Ars-Skippinge Herreders Kontor,
1892 Abel Cathrines Gade 14, 4. sal, stud jur,
24.2.1892 exam. jur. (ej ubekv., 21.2.1893 ej ubekv., 14.6.1893 ej ubekv.),
derefter Kontorpladser,
Okt. 1893-Okt. 1894 Ass. i Landmandsbankens Kalundborg Afd.,
Nov. 1894 - Okt. 1895 Soldat,
derefter paany Ass. i ovennævnte Bankafd.,
1901 Ass. i Bankens Østerbro Afd. i Kbh., 1907 Fuldm., 1910 Kasserer indtil 30.9.1926.

1.2.1901 Han bor hjemme hos forældrene i Kalundborg og er ugift bankassistent.
3.10.1901 flytter han fra Livjægergade 2 i København til Willemoesgade 40
2.9.1904 Østerbrogade 28

Gift 20.5.1911 i Sankt Jacob i København med Indiana Agnete Elvina Sørensen, født 4.10.1880, døbt 1.1.1881 i Dalbyover, datter af skrædder Jens Sørensen og Ane Pedersen.
Børn:
F3.2.07.1 Johanne Louise Cronberg, født 16.2.1910, døbt 8.3.1910 i Den kongelige Fødselsstiftelse i København.

1905 - 1940 boede de Rosenvængets Alle 27
1940 var han pensionist, tidligere kasserer i Landmandsbanken, de boede Slagelsegade 11, 4. sal.

Laurents Johannes Cronberg døde 26.12.1946 Slagelsegade 11, 4. sal, begravet 31.12.1946 fra Frihavns sogn til Garnisons Kirkegård.

Indiana Agnete Elvina Sørensen døde 8.1.1963 Slagelsegade 11, 4. sal, begravet 12.1.1963 fra Frihavns sogn til Garnisons Kirkegård.

Links:
Politiets registerblade
Laurents 1901-1923
Indiana 1901-1907
Folketællinger: 1895, 1906, 1911, 1916, 1921, 1925, 1930, 1940,


 

F3.2.08  Laura Cathrine Cronberg
Født 9.1.1870, døbt 13.3.1870 i Kalundborg, datter af lærer Jørgen Cronberg (F3.2) og Anne Margrethe Larsen.

Konfirmeret 1884 i Kalundborg Vor Frue.

1906 Gammel Kongevej 107
1.2.1906 Hun har midlertidigt ophold hos forældrene.
1.5.1906 Rosenvængets Alle 27, hos broren Laurents Johannes Cronberg
1.5.1908 Tagensvej 52
1910 flytter hun fra København til Odense hvor hun bliver husbestyrerinde hos enkemand, købmand/grosserer Hans Peder Thor Melby Hansen. Ud over Laura som husbestyrerinde har han en tjenestepige. De bor Nørregade 49, 2. sal, Odense. Der bor de stadig i 1916. 1921 bor de Hunderupvej 40, stuen i Odense. Melbye Hansen er født 29.9.1848 i Middelfart, søn af købmand Peder Hansen og Christine Charlotte Louise Wilhelmine Melbye. Han flyttede til Odense i 1864. Han er enkemand i hele perioden.
1.11.1922 flytter hun fra Odense til Øster Farimagsgade 93 i København
23.10.1923 Strandboulevard 108 hos Pasbjerg.
1925 Sortedamsdosseringen 27 hos Jenny Louise Haase.
1929- 1930 bor hun Ryesgade 129. Hun har 3 logerende.
...1935-1942 boede hun Holsteinsgade 1, København Ø.

 


Laura Cathrine Cronberg
Foto fra Kalundborg Lokalarkiv

 

Laura Cathrine Cronberg døde 28.3.1942 på Kommunehospitalet, bisat fra Frihavn og begravet 4.4.1942 på Kalundborg Sankt Olai Kirkegård.

Links:
Politiets registerblade 1906-1908, 1922-1923
Folketællinger: 1925

Tak til Merete Thrane for billedet af Laura.


 

F3.2.09   Esbern Valdemar Cronberg
Født 22.12.1871 i Kalundborg, døbt 13.3.1872 i Kalundborg, søn af lærer Jørgen Cronberg (F3.2) og Anne Margrethe Larsen.

Konfirmeret 1887 i Kalundborg Vor Frue.

Uddannet paa Kalundborg Byfogedkontor, derefter paa Mæglerkontor sst.,
14. Feb.1893 exam. jur. (ej ubekv., 23. Juni s. A. bekv.),
en kortere Tid ansat paa Sagførerkontor i Kbh

Sagførerfuldmægtig i København.

Gift 3.11.1893 i Holmen med dameskræderinde Bertha Vilhelmine Christine Sørensen, født 1.3.1869 i Randers, datter af sømand Søren Sørensen (1839-) og Hanne Emma Annette Gjesing (1840-1915).
Børn:
F3.2.09.1 Jørgen Cronberg, født 10.11.1892 Antonistræde 8, døbt 14.5.1894 i Holmen.
F3.2.09.2 Svend Søren Cronberg, født 11.1.1894 Ny Stormgade 88, døbt 14.5.1894 i Holmen.
F3.2.09.3 Valdemar Cronberg, født 26.10.1896, døbt 1.3.1897 i Sankt Jakob, død 11.5.1897, begravet 16.5.1897 i Sankt Jakob. Se også Københavnske Begravelser.
F3.2.09.4 Ann Margaret Cronberg, født ?.5.1898 i New York, USA
F3.2.09.5 John Cronberg, født 29.4.1903 i New York, USA, død 4.5.1948 i Los Angeles i USA.
F3.2.09.6 Sophie Cronberg, født 31.7.1905 i New York, USA
F3.2.09.7 Walter N. Cronberg, født 31.7.1906 i New York, USA

Adresser:
1892: Antoniestræde 8. Her bor de sammen med hendes forældre
1893: Vesterbrogade 115, 4. hos Enkefru Jensen
1893: Ny Stormgade 88, 4.
1894: Lille Kongensgade 10, 2. Her bor de sammen med hendes forældre
1896: Livjægergade 14, 1.
1897: Gothersgade 12, 4.

De emigrerede til USA, Esbern Valdemar ankom til New York 17.10.1897 og Bertha rejste 30.11.1897 med skibet Island. De to sønner bliver hjemme i Danmark hos bedsteforældrene.

Sønnen Jørgen Cronberg voksede op hos sin mors forældre i København. Bertha var flyttet med sine forældre fra Randers til København i 1886.

Ifølge udvandrerdatabasen har sønnen Svend boet hos sin fars familie i Kalundborg og er 5 år gammel 10.4.1899 rejst til USA med skibet Island. Hvem han har rejst med vides ikke.

I USA kaldte han sig Walter Cronberg og hun kaldte sig Bertha Emilia Cronberg.

1900 boede de Hiats Boulevard 289, Brooklyn, New York City, USA.
Det er angivet at de har 4 levende børn og der er opregnet 3 der bor hos dem, Jørgen bor hos bedsteforældrene. Der mangler således et barn i listen ovenfor. I folketællingen angives en pige Anna som er født Nov 1895.

Walter fik statsborgerskab 17.1.1903 i New York. På det tidspunkt er han bookkeeper og har adressen 42 West 66th Street New York City.

Ved folketællingen 1905 bor de 354 West 119th Street og Walter er bookkeeper. De har en tjenestepige.

Af passagerlister fremgår at Bertha ankom 9.6.1909 til Liverpool fra New York. Med sig havde hun sine 5 børn: Svend, Annie, John, Sophie og Walter. De rejste med skibet Arabic fra selskabet White Star. 6.10.1909 rejste de retur til New York fra Liverpool. Mon ikke de har været hjemme i Danmark for at besøge familien og ikke mindst sønnen Jørgen?

 Pasbillede og underskrift 1920
Kilde: Ancestry.com

6.8.1920 søger Walter om pas. Han er da Clerk og bor 107 West 90th Street New York City. Det fremgår at han har boet 22 år uden afbrydelse i New York City. Han angiver at ville besøge England ”for travelling” og Danmark ”for visting relatives”. På den tid lever i Danmark sønnen Jørgen, broren Johannes og søsteren Laura.

1930 bor Bertha hos datteren Anna Margaret i Los Angeles. Berthas andre fire børn bor der også. Bertha ejer et skrædderi hvor sønnen John er skrædder. Walter bor der ikke eller er ikke til stede ved tællingen.

1940 bor Bertha samme sted, 3096 Lake Hollywood Drive i Los Angeles, Californien. Hun angives at være gift, men jeg har ikke fundet Walter i USA. Nu bor datteren og hendes mand der ikke, men Bertha er husstandens overhoved. Hun er remodeler inden for women’s coats. Hendes sønner George og John og hendes barnebarn Robert W. Feindel bor der også. John er remodeler inden for women’s coats lige som sin mor. Robert er tile worker. Bertha har også to logerende: Skuespillerparret Tom Tyler og Jeanne Martel.

Bertha døde 7.8.1952 i Los Angeles, California, USA.
Ved hendes død boede også hendes børn i Los Angeles. Dog var sønnen John Cronberg død 4 år tidligere. Ann var gift Miller og Sophie var gift Barnhill.

Tak til min kusine Anette Reidl, født Cronberg, for oplysninger om Bertha og Jørgen.

Links:
Politiets registerblade:
Esbern Valdemar 1893, 1894-1898
Bertha1897
Søren Sørensen 1892-1915
Politiets Mandtaller:
1895


 

F3.2.10  Dagmar Cronberg
Født 5.8.1874 i Kalundborg, datter af lærer Jørgen Cronberg (F3.2) og Anne Margrethe Larsen.

Konfirmeret 1889 i Kalundborg Vor Frue.

Lærerinde

Udvandret til New York, USA 18.9.1901 med skibet Hekla.


 

F3.2.11  Valborg Cronberg
Født 1.5.1881 i Kalundborg, døbt 12.8.1881 i Kalundborg Vor Frue, datter af lærer Jørgen Cronberg (F3.2) og Anne Margrethe Larsen.

Konfirmeret 12.4.1896 i Kalundborg Vor Frue

 


Fra teaterforestillingen ”Feriegæsterne” ca. 1896 i Kalundborg
"Valborg" Cronberg er nr. 2 fra venstre
Foto fra Kalundborg Lokalarkiv

Jeg tror ved at se på portrætlighed og alder, at det ikke er Valborg men Dagmar Cronberg.

1901 er hun husvæsenselev hos lærer Lauritz Henrik Hansen i Asnæs, Årby sogn, Ars herred, Holbæk amt.
1907-1910 Sygeplejerske ved Frederiks Hospital (Rigshospitalet) Bredgade 66 i København. Det var i samme periode også hendes adresse.

Døde ugift 12.10.1910 på Rigshospitalet i København, begravet 17.10.1910 i Kalundborg Vor Frue.

Tak til min kusine Anette Reidl, født Cronberg, for oplysninger om Valborgs død.
Tak til Merete Thrane for billedet af "Valborg".

Links:
Politiets registerblade 1907-1910


 

 

F4.1.1  Ane Marie Nielsen
Født 6.10.1854 i Cronborg, døbt 5.11.1854 i Rørup, datter af Ane Johanne Jørgensen (4.1) og Niels Nielsen.

Ane Marie Nielsen rejste til USA før 1887.
Søren Peter Thomsen rejste til USA i 1882.

Gift 3.9.1887 i Polk county, Wisconsin, USA med med Søren Peter Thomsen (F4.1.1X) født 5.5.1856, døbt 3.8.1856 i Hover, Vejle Amt, søn af husmand Thomas Pedersen og Ellen Johanne Pedersdatter af Sophienlund.
Børn:
F4.1.1.1 Ellen Johanne Thomsen, født 2.10.1889 i Eureka, Polk, Wisconsin, USA.
F4.1.1.2 Niels Holger Kronberg Thomsen, født 6.5.1893 i Milltown, Polk, Wisconsin, USA.

De rejste tilbage til Danmark i 1904.

Søren Thomsen er forlover ved sønnen Niels Holger Kronberg Thomsens vielse i 1914.

Søren Peter Thomsen døde 19.6.1922 i Starup By, begravet 24.6.1922 i Øster Starup, vejle Amt. Her står meget af hans livshistorie.

Ane Marie Nielsen døde 5.3.1928 i Starup By, begravet 10.3.1928 i Øster Starup.

Kilder:
Folketællinger: 1906, 1921, 1925,
Ellen Johanne Thomsen: 1916, 1930,

Videre arbejde:
I Udvandrede via Vejle er der 1 Søren Thomsen:
Navn: Bonde, Søren Thomsen Stillling:
Bopæl (afskrevet): Gadbjerg Bopæl (Sted): ?
Bopæl (Sogn): Gadbjerg Bopæl (Amt): Vejle
Kontraktens nr.: 83,00 Kontraktens litra: MouritzenC
Forevisningsdato: 4/20/1881 IDkode: V7984A0971
I Udvandrerdatabasen er der 44 ved navn Søren Thomsen. Heraf er der 7 med sidste ophold i Vejle Amt. Men det vides ikke om han kommer derfra.


 

 

F4.3.1  Jørgen Jørgensen
Født 5.12.1867 i Cronborg, døbt 12.2.1868 i Rørup, søn af Christiane Jørgensen (4.3) og Jørgen Jørgensen.

Gift 3.3.1900 i Husby med Katrine Jensen, født 21.3.1864 i Husby, datter af tømrer Niels Jensen og Birthe Kirstine Nielsen.
Børn:
F4.3.1.1 Niels Kronberg Jørgensen, født 26.2.1902 i Hygind, døbt 20.4.1902 i Husby.

Kilder:
Folketællinger: 1911, 1925, 1930,