Margit Aeschlimanns familie

  Forside > Familie A - Græsted

Forside

Familie A
Græsted
 1. generation
 2. generation
   A1 Anders Boman
 3. generation
   A1.1 Jens Andersen Boman
   A1.2 Christine Andersdatter
   A1.3 Margrethe Andersdatter
   A1.4 Ane Andersdatter
   A1.5 Samuel Andersen Boman
 4. generation
   A1.5.1 Kirsten Samuelsdatter
   A1.5.2 Anders Samuelsen
   A1.5.4 Peter Samuelsen
   A1.5.6 Jens Samuelsen
   A1.5.7 Hans Christian Samuelsen
   A1.5.8 Birthe Cathrine Samuelsen
 5. generation
   A1.5.4.1 Hans Peter Samuelsen
   A1.5.4.3 Oline Dorthea Samuelsen
   A1.5.4.4 Laurits Samuelsen
   A1.5.4.5 Petrea Nielsine Samuelsen
   A1.5.4.6 Anna Julie Samuelsen
   A1.5.4.7 Karen Marie Frederikke Samuelsen
   A1.5.6.2 Laura Marie Samuelsen
 6. generation
   A1.5.4.4.1 Anders Kristian Samuelsen
   A1.5.4.4.2 Johannes Samuelsen
   A1.5.4.4.3 Maria Cecilie Samuelsen
   A1.5.4.4.4 Ellen Elisabeth Samuelsen
   A1.5.4.4.5 Hans Adolf Samuelsen
 7. generation
   A1.5.4.4.1.1 Ellen Elisabeth Samuelsen
   A1.5.4.4.3.2 Tove Viola Hagstrøm

Undertegnede har samlet noter tilsendt mig af Margit på den måde, jeg selv plejer at benytte, for at få et bedre overblik. Desuden har jeg bidraget med en del. Resultatet skulle gerne kunne bruges til videre forskning i denne familie.

Der er især to opgaver der er interessante:
1. Hvor stammer Birthe Cathrine Rosenberg fra?
2. Hvordan kan historien om, at Anders Boman kørte Carl Fredrik Ehrensvärd/Gyllembourg til Danmark, efter han blev landsforvist i forbindelse med mordet på Gustav den 3., underbygges?

Kurt Cronberg Ipsen.

2. generation

A1   Anders Boman
Døbt 21.9.1755 i Maria Magdalena i Stockholm, søn af Anders Bohmann og Maria Christ:.
Faddere vare Mad: Anna Stina Söderman, Jungfru Maria Bahl, Løjtnant Anders Berg Erik Lundberg.
Magister Nicolai Lung christnede thet.

Trolovet 8.12.1793 og gift (dato svært læselig) i Hørsholm med Birthe Cathrine Rosenberg, født ca. 1755.
Forlover var Hr Classon fra Skovlunde.
Børn:
A1.1 Jens Bohman, født Schovlunde Gaard, døbt 30.3.1794 i Hørsholm.
A1.2 Christine Andersdatter, født Gr: Ov:, døbt 10.7.1796 i Mårum.
A1.3 Margrethe Andersdatter, født ca. 1800.
A1.4 Ane Andersdatter, født Græsted Overdrev, døbt 18.7.1802 i Mårum.
A1.5 Samuel Boemand, født Gr: Overdrev, døbt 3.2.1805 i Mårum.

Anders Boman var forlover for enkemand Peter Boberg og pigen Gunnild Nielsdatter af Boserup, der blev gift 7.12.1799 i Esbønderup. Den anden forlover var Niels Gudmandsen.


Underskrift som forlover i 1799

 

Kronborg Amtstue Fæsteprotokoller (fæstedesignationer) 31.12.1806:
Andreas Boemann fæstet det Huus med Lod paa Græsted Overdrev som han der for henimod 12 Aar siden har udflyttet, men endnu ingen Afgift svaret deraf...

Kronborg Amtstue Fæsteprotokoller (fæstedesignationer) 18.3.1829 side 128:
Endnu ikke på internettet (22.11.2020).
Samuel Andersen Boeman fæstet Faderens Anders Boemans Huus med Lod paa Græsted Overdrev, som hand denne til ham godvillig haver afstaaet...

Anders Bomann døde 11.11.1840 som aftægtsmand på Græsted Overdrev, 85 år gammel, begravet 17.11.1840 i Mårum.

Der er skifte efter ham i Kronborg Rytterdistrikts Birk Skifteprotokol:
11.11.1840:

Birthe Cathrine Pedersdatter døde 15.8.1841 som enke efter afdøde undertagsmand Anders Bomann på Græsted Overdrev, 86 år gammel, begravet 20.8.1841 i Mårum.

Der er skifte efter hende i Kronborg Rytterdistrikts Birk Skifteprotokol:
15.8.1841: Dødsanmeldelse.
29.12.1841: Skifte.

Birthe Cathrine Rosenbergs navn og fødeår
Navn Fødeår Dato Begivenhed
Birthe Cathrine Rosenberg   8.12.1793 Trolovelse
Birgithe Cathrine Rosenberg   30.3.1794 1. barns dåb
Birthe Cathrine 1754 1801 Folketælling
Birgitte Cathrine Rosenberg 1755 1834 Folketælling
Birthe Samuelsdatter 1756 1840 Folketælling
Birthe Cathrine   15.8.1841 Dødsanmeldelse
Birthe Cathrine Pedersdatter 1755 20.8.1841 Begravelse
Birthe Pedersdatter   29.12.1841 Skifte

Kilder:
Folketællinger: 1801, 1834, 1840
Bogen Holbo Herred
Johanne Luise Heiberg: Peter Andreas Heiberg og Thomasine Gyllembourg. En Beretning støttet på efterladte Breve, 4.udg. ved Aage Friis og Just Rahbek, 1947 s. 173, 206, 453. Her omtales en Anders Boman og hustru.
Morten Borups udgave af Heibergske Familiebreve, 1943 samt hans udgave af Breve og Aktstykker vedrørende Johan Ludvig Heiberg I-IV, 1946-50.
Poul Petersen: Kongemorderen fra Græsted Overdrev?
Poul Petersen har desuden leveret en hel del af oplysningerne på denne side.
Græsted-Maarum Lokalavis 1944: Et 150 års minde
Poul Petersen: Anders Bomans Historie
Louis Bobé: Kong Gustaf III´s Banemænd I Danmark, Vor Fortid I, tidsskrift 1916/1917
Georg Nordkild: Nybyggeren bag skoven. Borgen 1949

Videre arbejde:
Anders Bomanns dåb skal transkriberes nøjere.
Hvor sikker er Anders Bomanns dåb?
Forældrenes vielse. Se Familysearch
Læs Johanne Luise Heiberg: Peter Andreas Heiberg og Thomasine Gyllembourg. En Beretning støttet på efterladte Breve, 4.udg. ved Aage Friis og Just Rahbek, 1947 s. 173, 206, 453. Her omtales en Anders Boman og hustru.

----- Noget om Fredrik Classon (1763-1823) -----

Fredrik Classon var en svensk adelsmand, som oprindeligt hed Claes Fredric Horn. Han blev sammen med 4 andre adelsmænd Adolph Ribbing, Carl Fredrik Ehrensvärd, Carl Pontus Lilljehorn og Jacob Johan Anckarström idømt dødsstraf for mordet på Gustav III, konge af Sverige. Anckarström, som tilstod at have skudt kongen, blev pisket, halshugget og parteret. De andre 4 blev benådet, men frataget deres adelige privilegier og landsforvist.
15.8.1792 blev de kørt til Helsingborg og sat på en båd til Danmark. De drog straks til København og Ehrensvärd straks videre til Hamborg.
Horn blev i Danmark, hvor han brugte navnet Fredrik Classon. Han køber i november 1792 Skovlunde Gård i Hørsholm sogn. I februar 1794 køber han endvidere Folehavegård og han lægger gårdene sammen. Endelig sælger han gårdene 1798 og flytter til Ludvigsborg i Høsterkøb. 1801 blev han landsforvist fra Danmark men 1813 blev han dansk statborger. Han døde 24.5.1823 i København og blev begravet 28.5.1823 i Helligånds sogn. Se også her.

Hvad har Fredrik Classon med Anders Boman at gøre?
Ved vielsen i 1793 er Classon fra Skovlunde forlover. Ved første barns dåb i 1794 er Classon fadder og mere interessant angives Boman og konen at være af Skovlunde gård. De boede altså på gården.
Det viser en tilknytning til en af de sammensvorne fra Sverige.

Kilder:
YouTube
Dansk Biografisk Leksikon
Portræt på Wikipedia
Svensk Wikipedia

----- Noget om Carl Fredrik Gyllenborg (1767-1815) -----

Carl Fredrik Gyllenborg/Gyllembourg var en svensk adelsmand, som oprindeligt hed Carl Fredrik Ehrensvärd. Han blev sammen med 4 andre adelsmænd Adolph Ribbing, Claes Fredrik Horn, Carl Pontus Lilljehorn og Jacob Johan Anckarström idømt dødsstraf for mordet på Gustav III, konge af Sverige. Anckarström, som tilstod at have skudt kongen, blev pisket, halshugget og parteret. De andre 4 blev benådet, men frataget deres adelige privilegier og landsforvist.
15.8.1792 blev de kørt til Helsingborg og sat på en båd til Danmark. De drog straks til København og Ehrensvärd straks videre til Hamborg.
Han opholdt sig i Hamborg og Holsten indtil 1798.

Efter landsforvisningen kaldte han sig Carl Frederik Gyllenborg/Gyllembourg, idet han brugte sin mors navn Gyllenborg.

Han trådte han i venskabeligt forhold til flere frisindede forfattere som Knud Lyne Rahbek og Peter Andreas Heiberg.

21.9.1793 indskriver Ehrensvärd og Claes Horn sig i Rahbæks gæstebog.

Thomasine Heiberg forelskede sig i ham, og han i hende. Heiberg forvistes i begyndelsen af 1800 for statsskadelige skrifter. Den efterladte Thomasine begærede skilsmisse,

Foråret 1800 køber Ehrensvärd gården Ruhedal i Gyrstinge der ligger mellem Ringsted og Sorø,

Han blev gift i København Sankt Nikolaj 17.12.1801 med Thomasine Christine Buntzen, enke af(fraskilt) Peder Andersen Heiberg. Hermed blev han stedfar for Johan Ludvig Heiberg.

Da Ruhedal brændte i 1806, flyttede de til København.

Familielegenden fortæller at Anders Boman var tjener for Carl Fredrik Ehrensvärd og at han stod for hestene og kørslen til Danmark. Som nævnt skulle det kunne dokumenteres i de efterladte breve som blev udgivet af svigerdatteren Johanne Louise Heiberg.

Kilder:
Wikipedia: Carl Fredrik Ehrensvärd
Wikipedia: Thomasine Gyllembourg
Svenskt biografiskt lexikon, Lolo Krusius-Ahrenberg: Carl Fredrik Ehrensvärd

----- Noget om Bomansminde -----

Græsted Overdrev hørte under Kronborg Gods. Det blev indtil slutningen af 1700-tallet brugt til græsning for de omkringliggende landsbyer.

Græsted Overdrev opmåles i 1773 af landmåler Pingel.

I 1789 skrives om Græsted Overdrev:
"Den lille Landbokommission mener, at overdrevet slet ikke egner sig så godt til agerjord, da en stor del af jorden er bevokset med birk og andre træer. Dels vil det være »overmåde besværligt«, dels vil det »for den kgl. kasse (være) højst bekosteligt« at få området gjort til rimelig agerjord.
...da det er ligeså øjensynligt, som almindeligt bekendt, at Græsted Overdrev indeholder en meget slet jordbund og mange moradsige steder,som formedelst lav beliggenhed hverken kunne udgraves eller til andet tjenlig brug blive nyttige«.
"

Overdrevet er igen blevet opmålt efteråret 1791, men det erstadig ikke besluttet, hvad jorden skal anvendes til. Nu opkaster landinspektørerne Recke og Fensmark den idé, at man inddeler overdrevet i 55 huslodder. De opstiller en beregning over, hvor meget det kan koste staten i bygnings-, grundforbedrings- og hegningshjælp samt i manglende skatter i 4 år. De påviser også, at det i det lange løb vil være en god forretning, hvis man for de 6 tdrland, hver husmand skal tildeles, derefter årligt opkræver 8 rdr.

Græsted Overdrev udskiftes i 1792 ved landinspektør Fensmark. Inddeles i 55 husmandslodder.

Anders Boman flytter ind som fæstehusmand i 1794.

Fæstehusmændene betaler tilsyneladende først fæsteafgift fra 1806.

1860 køber Samuel Andersen Boman huset, men han låner naturligvis penge til købet. Hermed er fæstetiden forbi.

Kronborg Vestre Birk. Skøde- og panteprotokol. Retsdagen den 21.4.1874 Nr 70 (248 L.):
Ole Pedersen sælger 31.5.1869 Arvefæstehuset Pedersminde (Matrikel nr. 13) til Peder Samuelsen. Desuden aftales aftægtskontrakt.

Kronborg Vestre Birk. Skøde- og panteprotokol. Retsdagen den 28.6.1898 Nr. 186 U:
Aftægtskontrakten der har påhvilet ejendommen matrikel nr. 13 af Græsted Overdrev er udsluttet af pantebogen. Dog meddeles at de pågældende er døde forlængst. Ole Pedersen 1.1.1875 og Bodil Sofie Frederiksen 3.6.1880.

Kronborg Vestre Birk. Skøde- og panteprotokol. Retsdagen den 4.7.1911 L. 609:
Peter Samuelsen sælger ejendommen (Matrikel nr. 12, 13 og 30) til sønnen Laurits Samuelsen. Desuden aftales aftægtskontrakt.

Kronborg Vestre Birk. Realregister: 1. række: Arvefæstere. Matrikel nr. 13:
1846-1911. Det fremgår at ejendommen hedder Petersminde.

Kronborg Vestre Birk. Realregister: 1. række: Selvejere Matrikel nr. 12 og 30:
Matrikel nr. 12: Eiendoms Huus med Jordlod
Matrikel nr. 30: Eiendomsgrundstykke
1860-1911.

Retten i Helsinge. Realregister: 2. række: Græsted Matrikel nr. 12, 13 og 30. C16. 3 sider.
Matrikel nr. 12: Ejendomshus
Matrikel nr. 13: Petersminde
Matrikel nr. 30: Ejendomsgrund
1867-1956.

Det ser ud til at huset på matrikel nr. 13 hedder Petersminde og nr. 12 er det hus som Anders Boman og efterkommere boede i.
Hvornår huset får navnet Bomansminde vides ikke. Det var omtalt i artiklen "Et 150 Aars Minde" fra 1944, men er sikkert ældre.

Huset var i familiens eje indtil senest 1965 hvor Marie og Alfred Hagstrøm solgte ejendommen, som havde været familiens hjem i op mod 171 år. Ved salget bestod ejendommen af matriklerne 12, 13 og 30.

Kilder:
Ilse Kirk: Da enhver fik sit ... Udskiftningen i Græsted, Esbønderup og Blistrup Sogne Lokalhistorisk Arkiv for Græsted og Omegn 1990
DinGeo

 

3. generation

A1.1   Jens Andersen Boman
Født på Schovlunde Gaard, døbt 30.3.1794 i Hørsholm, søn af Anders Boman (A1) og Birtha Cathrina Rosenberg.

Københavns Stokhus slaverulle/stambog 1817-1823
Ærlige Slaver
No. 172
Jens Andersen Bohmann
Arbeidskarl
Født Hirschholm, Siælland
Alder: 23
Lutheraner
Ugift og ingen børn
Indkommen 18.5.1818
Skal sidde på livstid
Forbrydelse: Tyveri

Se også Københavns Stokhus Slave Protokol 1808-1819
Ærlige slaver
No. 943
Her står ikke lige så meget.

Københavns Stokhus slaveprotokol 1791-1826
Ærlige Slaver
No. 2699. Dom Uærl 2654
Jens Andersen Bohmann
Arbeidskarl
Født Hirschholm
Alder: 23
Lutheraner
Ugift og ingen børn
Indkommen 18.5.1818. Dømt ved Høiesteret. Fritagen for Kagstr(yning) med Kongl ?
Skal sidde på livstid
Forbrydelse: Indbrud og Tyveri

1840 er Jens Bohmann slave på Københavns Stokhus, 45 år, ugift. No 311 i listen.

Kilder:
Folketællinger: 1801, 1840,
Læs lidt om Stokhuset på Gyldendal. Den store Danske
Se fotos af Stokhuset på indenforvoldene
Lidt om forholdene i stokhuset på historielab
Landsarkivet for Sjælland 1965: Ældre Fængselsarkiver fra København og Møn. Københavns Stokhus

Videre arbejde:
Hans begravelse er ikke fundet.
Slaverullen 1824-1857 er endnu ikke på internettet(10.1.2021). Her kunne stå noget mere.
Han er ikke fundet i Stokhuset i folketællingen 1845
Rigsarkivet:
Ærlige og uærlige slavers domme og generalier 1741-1857
76. Rulle 1817-23, ærlige og uærlige. Daisy. Er ikke på internettet (26.1.2021)

 

A1.2   Christine Andersdatter
Født på Græsted Overdrev, døbt 10.7.1796 i Mårum, datter af Anders Boman (A1) og Birtha Cathrina Rosenberg.

Gift 21.11.1822 i Helsingør Sankt Olai med Jens Nielsen, født ca. 1794 i Gryderup i Boeslunde sogn, Slagelse herred, Sorø amt.
Børn:
A1.2.1 Ellen Kirstine Jensdatter, døbt 16.5.1823 i Helsingør Sankt Olai
A1.2.2 Grethe Jensdatter, døbt 26.9.1825 i Helsingør Sankt Olai.
A1.2.3 Frederikke Jensdatter, døbt 11.10.1828 i Helsingør Sankt Olai.
A1.2.4 Caroline Jensdatter, født 25.7.1834 på Landlyst, døbt 31.8.1834 i Tikøb.

De bliver separeret/skilt mellem 1850 og 1855.

Christine Andersdatter, tårnvægter Jens Nielsen Grydrups fraskilte hustru døde 15.3.1861, begravet 15.3.1861 i Helsingør Sankt Maria.

Jens Nielsen Gryderup, forhen tårnvægter, enkemand, fattiglem, døde 11.9.1868, begravet 15.9.1868 i Helsingør Sankt Maria.

Kilder:
Folketællinger: 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1855, 1855 Jens Nielsen Gryderup, 1860, 1860 Jens Nielsen

 

A1.3   Margrethe Andersdatter
Født ca. 1800, datter af Anders Boman (A1) og Birtha Cathrina Rosenberg.

Husmand Niels Jensen 36 år og hustru Margrethe Andersdatter 34 år flytter til Græsted Skovhuse 25.11.1833 fra Helsingør.

Gift 11.10.1833 i Helsingør Sankt Maria med tjenestekarl Niels Jensen. Hun er tjenestepige.
Børn:
A1.3.1 Karen Marie Nielsdatter, født 18.6.1834 i Græsted Skovhuse, døbt 22.6.1834 i Græsted.
baaren af Madam Lindqvist i Græsted.
Faddere: Hr Lindqvist, Sognefoged Jens Olsen, Parc: Lars Svendsen af Græsted og Hmd Jens Mortensen og Samuel Andersen(A1.5) af Græsted Overdrev.
A1.3.2 Jens Nielsen, født 28.9.1839 på Græsted Overdrev, døbt 27.10.1839 i Græsted.
baaren af Parcellist Lars Svendsens Hustrue Græsted.
F: Ungk: Peder Jensen, do Lars Jensen, do Carl Jacob Nielsen af Græsted, do Christen Larsen Vordrup, do Jens Andersen Helsinge.

Niels Jensen døde 5.11.1854, 57 3/4 år gammel, Parcl: paa Græsted Ovdr. Søn af Gmd. Jens Nielsen af Hald i Thorup Pastorat, begravet 14.11.1854 i Græsted

Folketælling
1855:
Her bor hun med sønnen på Græsted Overdrev. Hun er enke og født i Søborg sogn. Der er ingen kirkebog i Søborg sogn 1791-1815.
1870:
Hun er muligvis den Grethe Jensen, der er 71 år, Enke, født i Græsted, Logerende i Sankt Annæ Gade 56 i Helsingør.

Hun kan være den Margrethe Jensen født Andersen, Enke efter Jordbruger Niels Jensen, død 9.5.1873, 73 Aar, begravet 15.5.1873 i Helsingør Sankt Maria.
Fundet af Poul Petersen.
Helsingør Byfoged:
Registreringsbog 10.5.1873.
Skifteprotokol og navneregister til skifteprotokol er endnu ikke på internettet (11.4.2021). Se Daisy.

Kilder:
Folketællinger: 1801, 1834, 1840, 1845, 1850,

Videre arbejde:
Hendes dåb er ikke fundet.

 

A1.4   Ane Andersdatter
Født på Græsted Overdrev, døbt 18.7.1802 i Mårum, datter af Anders Boman (A1) og Birtha Cathrina Rosenberg.

Gift 3.1.1827 i Helsingør Sankt Maria med væversvend Andreas Jørgensen, født ca. 1804.
Børn:
A1.4.1 Ida Frederikke Jørgensen, døbt 8.10.1828 i Helsingør Sankt Maria
A1.4.2 Martin August Jørgensen, døbt 2.10.1829 i Helsingør Sankt Olai.
A1.4.3 Frederik Ferdinand Jørgensen, født 26.10.1831 på Landlyst, døbt 20.11.1831 i Tikøb.
A1.4.4 Christian Julius Jørgensen, døbt 22.4.1835 i Helsingør Sankt Maria.
A1.4.5 Andreas Theodor Jørgensen, døbt 16.11.1837 i Helsingør Sankt Maria.
A1.4.6 Ida Caroline Jørgensen, døbt 6.3.1840 i Helsingør Sankt Maria.

Vævermester og Fæstemand Andreas Jørgensen døde 1.1.1842, begravet 6.1.1842 i Helsingør Sankt Maria.

Hun er sandsynligvis den Ane Jørgensen, enke, manden vævermester, opholdsted København, der døde 20.12.1886 på Sankt Hans Hospital, begravet 28.12.1886.

Kilder:
Folketællinger: 1834, 1840, 1845, 1850, 1860, 1880,

 

A1.5   Samuel Andersen Boman
Født Græsted Overdrev, døbt 3.2.1805 i Mårum, søn af Anders Boman (A1) og Birtha Cathrina Rosenberg.

Konfirmeret 1819 i Mårum. Se også her. Han har haft naturlige kopper.

Kronborg Amtstue Fæsteprotokoller (fæstedesignationer) 18.3.1829 side 128:
Endnu ikke på internettet (22.11.2020).
Samuel Andersen Boeman fæstet Faderens Anders Boemans Huus med Lod paa Græsted Overdrev, som hand denne til ham godvillig haver afstaaet...

Gift 8.5.1829 i Græsted med Sidse Jørgensdatter, født i Alme by, Græsted sogn, døbt 1.12.1805 i Græsted, datter af husmand og skrædder Jørgen Ibsen og Kirsten Pedersdatter.
Børn:
A1.5.1 Kirsten Samuelsdatter, født 4.3.1830 på Græsted Overdrev, døbt 14.3.1830 i Mårum.
A1.5.2 Anders Samuelsen, født 10.8.1832 på Græsted Overdrev, døbt 12.8.1832 i Mårum
A1.5.3 Jørgen Samuelsen, født 19.11.1834 på Græsted Overdrev, druknede i en tørvegrav 17.4.1844, begravet 26.4.1844 i Mårum.
A1.5.4 Peter Samuelsen, født 8.9.1837 på Græsted Overdrev, døbt 17.9.1837 i Mårum.
A1.5.5 Kristian Samuelsen, født 7.4.1840 på Græsted Overdrev, døbt 21.5.1840 i Mårum, død 26.12.1843, begravet 1.1.1844 i Mårum
A1.5.6 Jens Samuelsen, født 15.1.1841 på Græsted Overdrev, døbt 21.2.1841 i Mårum.
A1.5.7 Hans Christian Samuelsen, født 17.5.1845 på Græsted Overdrev, døbt 15.6.1845 i Mårum.
A1.5.8 Birthe Cathrine Samuelsdatter, født 3.5.1848 på Græsted Overdrev, døbt 28.2.1848 i Mårum.

Kronborg Vestre Birk. Skøde- og panteprotokol. Retsdagen den 8.1.1861. No 226. Side 227.
Jeg underskrevne Samuel Andersen Boman der ifølge Skjøde af 8.11.1860 er bleven Eier af det af mig hidtil i fæste havte Huus Matr. Nr. 12 af Græsted Overdrev Græsted Sogn i Frederiksborg Amt... ...tilstaar herved: at være i Anledning af Kjøbet af denne Eiendom bleven Statskassen skyldig en Kapital af 604 Rd. 51 Sk...

Kronborg Vestre Birk. Skøde- og panteprotokol. Retsdagen den 19.12.1865.
No 395U. Side 760b.
Paategning paa en Panteobligation fra Samuel Andersen Bomand af Græsted Overdrev...
No 196 /:784L:/. Side 184b.
Samuel Andersen Bomand sælger huset til Sønnen Peder Samuelsen og får aftægtskontrakt.
Peder Samuelsens søskende nævnes:
Kirsten Samuelsdatter, gift med husmand Rasmus Andersen paa Kagerup Overdrev
Birthe Cathrine Samuelsdatter, 16 Aar gl
Hans Christian Samuelsen i saltrup, 18 Aar gl
Skrædersvend Anders Samuelsen i Kiøbenhavn
Jens Samuelsen for tiden ved Rekrutskolen i Helsingør
Dateret Helsinge 3.4.1864.

Samuel Andersen Boman døde 14.5.1880 på Græsted Overdrev, begravet 17.5.1880 i Mårum.

Sidse Jørgensdatter døde 1.1.1882 på Græsted Overdrev, begravet 9.1.1882 i Mårum.

Kilder:
Folketællinger: 1834, 1840, 1845, 1850, 1860, 1880,

Videre arbejde:
Næste generation. Se MyHeritage

 

4. generation

A1.5.1   Kirsten Samuelsdatter
Født 4.3.1830 på Græsted Overdrev, døbt 14.3.1830 i Mårum, datter af Samuel Andersen Boman (A1.5) og Sidse Jørgensdatter.

Konfirmeret 1844 i Mårum.

Kirsten flytter
1.11.1845 fra Græsted Overdrev Mårum til Anise som tjenestepige.
18.11.1846 til Græsted Overdrev Mårum fra Ramløse som tjenestepige.
5.12.1851 fra Mårum til Tikøb som tjenestepige.
1.12.1851 til Tikøb fra Græsted som tjenestepige.
14.11.1853 til A. Rasmussen Kagerup Overdrev Mårum fra Kaa i Tikøb.

Gift 25.11.1855 i Mårum med husmand på Kagerup Overdrev Rasmus Andersen(A1.5.1X), født 13.6.1829 i Bendstrup, døbt 16.8.1829 i Alsønderup, søn af indsidder Anders Rasmussen og Kirsten Hansdatter.
Hun tjente da hos husmand Anders Rasmussen på Kagerup Overdrev.
Børn:
A1.5.1.1 Albertine Cecilie Rasmussen, født 14.10.1856 i Kagerup, døbt 16.11.1856 i Mårum.
A1.5.1.2 Andrea Kirstine Rasmussen, født 22.1.1859 på Kagerup Overdrev, døbt 13.3.1859 i Mårum.
A1.5.1.3 Søn, født 14.2.1860 i Kagerup, død 14.2.1860, begravet 19.2.1860 i Mårum.
A1.5.1.4 Albertine Cicilie Rasmussen, født 10.2.1861 på Kagerup Overdrev, døbt 17.2.1861 i Mårum.
A1.5.1.5 August Niels Rasmussen, født 30.5.1862 på Kagerup Overdrev, døbt 6.7.1862 i Mårum
A1.5.1.6 Niels Christian Rasmussen, født 25.10.1870 på Kagerup Overdrev, døbt 27.11.1870 i Mårum

Kirsten Samuelsdatter, gift med parcellist Rasmus Andersen, datter af parcellist Samuel Andersen Bomand og Sidse Jørgensdatter, døde 30.10.1901 på Kagerup Overdrev, begravet 5.11.1901 i Mårum.

Kilder:
Folketællinger: 1834, 1840, 1845, 1860, 1890, 1901,

----- Noget om Rasmus Andersen -----

Konfirmeret 1844 i Mårum, født i Bendstrup, døbt 16.8.1829 i Alsynderup, søn af husmand Anders Rasmussen og Kirsten Hansdatter i Kagerup.

 

A1.5.2   Anders Samuelsen
Født 10.8.1832 på Græsted Overdrev, døbt 12.8.1832 i Mårum, søn af Samuel Andersen Boman (A1.5) og Sidse Jørgensdatter.

1851 flytter han til København.

Forlovet 16.2.1866 og gift 14.3.1866 i Stenlille med Petrine Vilhelmine Høyer(A1.5.2X), født 28.12.1843 i Høng, døbt 29.3.1844 i Finderup, Holbæk amt, datter af Møllebestyrer Wilhelm Høyer og Maren Sophie Poulsen af Høng.
Han er af København og hun af Qvellinghøj.
Børn:
A1.5.2.1 Frederikke Sophie Andrea Samuelsen, født 25.3.1866 i Qvellinghøj, Stenlille, Holbæk, døbt 21.5.1866 i Stenlille, Holbæk amt, konfirmeret 2.10.1881 i Sankt Matthæus, København.

1881-1885 bor de Dannebrogsgade 29 i København. Han er snedkersvend.

Anders var indlagt på Almindeligt Hospital 15.11.1897.

Anders Samuelsen døde 27.2.1898 på Almindeligt Hospital, begravet 6.3.1898 på Assistens Kirkegård. Han var gift, skrædder og snedker.

Petrine Vilhelmine Høyer døde 10.4.1912 i Lægeforeningens Boliger S6, begravet 14.4.1912 i Sankt Jacob, København.

Kilder:
Folketællinger: 1834, 1840, 1845, 1885,
Petrine Vilhelmine Høyer: 1845, 1860, 1906,
Politiets registerblade: 1897
Petrine Vilhelmine Samuelsen: 1894
Lægeforeningens Boliger Wikipedia

 

A1.5.4   Peter Samuelsen
Født 8.9.1837 på Græsted Overdrev, døbt 17.9.1837 i Mårum, søn af Samuel Andersen Boman (A1.5) og Sidse Jørgensdatter.

Konfirmeret 18.4.1852 i Mårum.

Peter flytter
31.10.1852 fra Mårum til Helsingør som tjenestedreng.
10.11.1853 til forældrene på Græsted Overdrev fra Bech i Helsingør.

1860 er han smedesvend og bor hos Smed Peder Jørgensen i Mårum Tinghuse.

Gift 27.6.1863 i Søborg med Maren Hansdatter (A1.5.4X) af Dragstrup, født 24.6.1837, døbt 25.6.1837 i Græsted, datter af Parcellist og Smed Hans Jørgensen og Dorthe Hansdatter i Alume.
Børn:
A1.5.4.1 Hans Peter Samuelsen, født 15.11.1863 i Dragstrup, døbt 17.1.1864 i Søborg.
A1.5.4.2 Oline Dorthea Samuelsen, født 10.7.1865 på Græsted Overdrev, døbt 27.8.1865 i Mårum, død 4.9.1865, begravet 10.9.1865 i Mårum.
A1.5.4.3 Oline Dorthea Samuelsen, født 1.8.1866 på Græsted Overdrev, døbt 16.9.1866 i Mårum
A1.5.4.4 Laurits Samuelsen, født 15.3.1868
A1.5.4.5 Petrea Nicoline Samuelsen, født 16.3.1871 på Græsted Overdrev, døbt 7.5.1871 i Mårum.
A1.5.4.6 Anna Julie Samuelsen, født 27.12.1872 på Græsted Overdrev, døbt 12.1.1873 i Mårum
A1.5.4.7 Karen Marie Frederikke Samuelsen, født 21.2.1877 på Græsted Overdrev, døbt 25.3.1877 i Mårum

Kronborg Vestre Birk. Skøde- og panteprotokol.
Retsdagen den 16.12.1865.
No 395U. Side 760b.
Paategning paa en Panteobligation fra Samuel Andersen Bomand af Græsted Overdrev...
No 196 /:784L:/. Side 184b.
Samuel Andersen Bomand sælger huset til Sønnen Peder Samuelsen og får aftægtskontrakt.
Dateret Helsinge 3.4.1864.

1880 er han tørvehandler.

 

 


Familien Samuelsen på Bomannsminde ca. 1916

Stående bageste række fra venstre mod højre:
Anders Kristian Samuelsen(A1.5.4.4.1)
Laurits Samuelsen (A1.5.4.4)
Johannes Samuelsen(A1.5.4.4.2)
Charlotte Mathilde Samuelsen født Madsen(A1.5.4.4X)
Forreste række fra venstre mod højre:
Maren Samuelsen født Hansdatter(A1.5.4X)
Ellen Elisabeth Samuelsen (A1.5.4.4.4)
Peter Samuelsen (A1.5.4)
Hans Adolf Samuelsen (A1.5.4.4.5)
Maria Cecilie Samuelsen (A1.5.4.4.3)

 

Peter Samuelsen, aftægtsmand på Græsted Overdrev, døde 28.12.1917, begravet 5.1.1918 i Mårum.

Maren Hansdatter, enke efter parcellist Peder Samuelsen, datter af gaardejer Hans Jørgensen af Dragstrup og hustru Dorthe, døde 2.3.1926, begravet 8.3.1926 i Mårum.

Kilder:
Folketællinger: 1840, 1845, 1850, 1860, 1880, 1890, 1901,
Gribskov Arkiv: Peder Samuelsen: 1 u. år 3 Lånedokumenter 2 1889 Lejekontrakt -Brandforsikringer -Vurdering - Skøde arkiv.dk

Videre arbejde:
Næste generation. Se MyHeritage

 

A1.5.6   Jens Samuelsen
Født 15.1.1841 på Græsted Overdrev, døbt 21.2.1841 i Mårum, søn af Samuel Andersen Boman (A1.5) og Sidse Jørgensdatter.

Gift 17.4.1869 i Græsted med Ane Margrethe Andersdatter af Fredbo Overdrev, født 21.12.1843 Mårum Tinghuse, døbt 4.2.1844 i Mårum, datter af Mette Kirstine Gregersdatter og udlagt barnefader ungkarl Anders Pedersen.
Forlovere: Husmand Peter Samuelsen (A1.5.4) (hans bror) af Græsted Overdrev og Parcellist Anders Olsen af Fredbo Overdrev.
Børn:
A1.5.6.1 Ana Nielsine Samuelsen, født ca. 1870 i Græsted.
A1.5.6.2 Laura Marie Samuelsen, født 7.3.1871 på Frebo Overdrev, døbt 26.3.1871 i Græsted. (Poul Petersens familie)
A1.5.6.3 Augusta Sofie Samuelsen, født ca. 1874 i Græsted.
A1.5.6.4 Cecilie Christine Samuelsen, født ca. 1877 i Græsted.
A1.5.6.5 Sofus Christian Samuelsen, født ca. 1879 i Græsted.
A1.5.6.6 Carl Rasmus Samuelsen, født ca. 1881 i Græsted.
A1.5.6.7 Hilda Margrethe Samuelsen, født ca. 1885 i Græsted.
A1.5.6.8 Hans Georg Samuelsen, født ca. 1888 i Græsted.
A1.5.6.9 Frederik Otto Samuelsen, født ca. 1889 i Græsted.

1880 boede hendes mor hos dem.

 

 

  
Jens Samuelsen og Ane Margrethe Andersdatter

 

Ane Margrethe Andersdatter døde 15.11.1920, gift med tømrer Jens Samuelsen af Højelt, boede nu midlertidigt i Strand-Bjørstrup, begravet 22.11.1920 i Blistrup.

Jens Samuelsen døde 20.5.1926, enkemand af Aggebo Skovhuse, tidligere købmand i Højelt, begravet 26.5.1926 i Blistrup.

Kilder:
Folketællinger: 1880, 1890, 1901,
Poul Viggo Sørensen(A1.5.6.2.6): Morfar, en beretning om Jens Samuelsen

 

A1.5.7   Hans Christian Samuelsen
Født 17.5.1845 på Græsted Overdrev, døbt 15.6.1845 i Mårum, søn af Samuel Andersen Boman (A1.5) og Sidse Jørgensdatter.

1880 er han tjenestekarl og Pedernille Jensen tjenestepige hos skovfoged Christian Emil Balsløw i Skovbjørstrup By, Mårum.

Gift 30.11.1881 i Mårum med Pernille Jensen, født 11.10.1841 i Villingerød, Frederiksborg amt, døbt 14.11.1841 i Esbønderup, datter af hegnsmand Jens Hansen af Aggebo Hegn og Ane Marie Svendsdatter.
Pernille er hos Peder Samuelsen Græsted Overdrev.
Forlovere: Husmand Peter Samuelsen (A1.5.4) (hans bror) af Græsted Overdrev og hegnsmand Kristian Jensen af Holgerskjøb(Holgerskøb) (hendes bror).
Børn:
A1.5.7.1 Anna Marie Jensine Samuelsen, født 19.10.1883 på Græsted Overdrev, døbt 18.11.1883 i Mårum.

Pernille Samuelsen født Jensen døde 19.7.1921 på Græsted Overdrev, begravet 26.7.1921 i Græsted. Hun var gift med aftægtsmand, forhenværende husmand Hans Kristian Samuelsen.

Hans Christian Samuelsen døde 13.4.1934 i Karlsminde(alderdomshjem), Græsted, begravet 17.4.1934 i Græsted. Han var enkemand efter Peternille Samuelsen født Jensen.

Kilder:
Folketællinger: 1850, 1860, 1880, 1890, 1901,
Pernille Jensen: 1845, 1850,

----- Noget om Pernille Jensen -----

Konfirmeret 1856 i Valby, Frederikborg amt. Hun boede hos forældrene i Aggebo.

Pernille flytter:
1.11.1856 fra Aggebo, Valby til Fjellenstrup, Gilleleje som tjenestepige.
2.11.1857 til Græsted fra Raaschou i Søborg, Frederiksborg amt som tjenestepige.
2.5.1870 fra Hans Christensen Alume, Græsted til Søborg som tjenestepige.
2.11.1870 til gårdmand Jens Nielsen Alume, Græsted fra Søborg som tjenestepige.
1.5.1872 til Valby fra Annise som tyende.
4.5.1875 til Græsted med sin bror Hegnsmand Christian Jensen fra Valby.

 

A1.5.8   Birthe Cathrine Samuelsen
Født 3.5.1848 på Græsted Overdrev, døbt 28.2.1848 i Mårum, datter af Samuel Andersen Boman (A1.5) og Sidse Jørgensdatter.

Birthe Cathrines adresser:
1880 Gammelholm Kvarter, København tjenestepige hos grosserer Peter Andreas Halkier
Hun betegnes som tyende på følgende adresser, men nok ikke de to sidste
1892 Frederiksborggade 1 hos grosserer Tvermoes
1894 Vendersgade 33 hos grosserer Holten
1894 Linnésgade 6
1897 Reventlowsgade 8 hos grosserer Prior
1898 Frameldt til Ordrup i besøg
1898 Nørrebrogade 9 hos Lichtenberg
1901 Peder Skramsgade 26 hos Svendsen
1901 Toldbodgade 49 hos Poulsen. Se også hendes niece Oline Dorthea Samuelsen (A1.5.4.3)
1901 Øster Søgade 8 hos etatsråd Bayer
1902 Toldbodgade 49 hos Poulsen
1902 Ny Vestergade 17 hos frøken Alberti
1903 Odensegade 20 hos Berntsen
1904 Nytorv 3 hos Cato
1909 Puggaardsgade 6 hos Cato
1915 Puggaardsgade 6
1918 Blegdamsvej 118
1919 Øster Alle 25

Birthe Cathrine Samuelsen døde 9.8.1926 på Kommunehospitalet, København, ugift husjomfru af København boende Øster Alle 25 3. sal, begravet 15.8.1926 i Mårum.

Kilder:
Folketællinger: 1860, 1880, 1906,
Politiets Registerblade: 1892, 1915,

 

5. generation

A1.5.4.1   Hans Peter Samuelsen
Født 15.11.1863 i Dragstrup, døbt 17.1.1864 i Søborg, søn af Peter Samuelsen (A1.5.4) og Maren Hansdatter.

Hans Peters erhverv:
1898 Postbud
1899 Forpagter
1901 Præsteforpagter
1906 Landmand
1916 Gårdejer
1921-1925 Partikulier
1930 Husejer, rentier
1940 Lever af formue og aldersrente
1951 Rentier, forhenværende gårdejer.

Gift 26.5.1898 i Melby, Frederiksborg amt, med Nielsine Boline Kirstine Larsen (A1.5.4.1X), født 5.3.1866 i Store Carlsminde, døbt 15.4.1866 i Torup sogn, Frederiksborg amt, datter af Jens Larsen af Hald og Mariane Nielsdatter.
Børn:
A1.5.4.4.1 Jens Peter Samuelsen, født 29.9.1899 i Græsted, døbt 12.11.1899 i Græsted.

Hans Peter Samuelsen døde 13.5.1951 i Græsted, Hovedgaden 48, begravet 19.5.1951 i Græsted.

Nielsine Boline Kirstine Larsen døde efter sin mand.

Kilder:
Folketællinger: 1890, 1901, 1906,

 

A1.5.4.3   Oline Dorthea Samuelsen
Født 1.8.1866 på Græsted Overdrev, døbt 16.9.1866 i Mårum, datter af Peter Samuelsen (A1.5.4) og Maren Hansdatter.

Oline Dortheas erhverv og adresser:
1890 Tjenestepige hos apoteker Olof Peter Jessen Degn på Esbønderup Apotek
1893 Fra Esbønderup til København
1893 Tjenestepige hos kongelig skuespiller Emil Poulsen i Ny Kongensgade 10, stuen, København
1898 Tjenestepige hos Christian Emil Poulsen, Ny Toldbodgade 49, København. Se også hendes faster Birthe Cathrine Samuelsen (A1.5.8)
1901 Kokkepige hos pensioneret kongelig skuespiller Christian Emil Poulsen, København
1907 Fra Esbønderup til København
1907 Tjenestepige hos Christian Emil Poulsen Strandboulevarden 60, 2. sal, København
1910 Tjenestepige hos Christian Emil Poulsen, Frederikshaldsgade 19, stuen, København
1911 Christian Emil Poulsen døde 8.6.1911
1911 Tyende hos Svenn Poulsen, Chefredaktør på Berlingske Tidende, Christian IXs Gade 5, 3. sal, København
1914 Tjenestepige hos Svenn Poulsen Sankt Annæ Plads (Garnisons Kirkeplads) 3, 1. sal
1914 Tjenestepige hos Svenn Poulsen Gammel Vartov Vej (Østerbro) 9
1919 Silkeborggade 19, 4. sal, hos Poulsen
1921 Gammel Vartov Vej (Østerbro) 9, stuen, hos Poulsen
1922 Ragnagade 22, 2. sal, hos Egen Lejlighed
1946 Forhenværende kogejomfru, Ragnagade 22, 2. sal.
Svenn Poulsen var søn af Christian Emil Poulsen.

Oline Dorthea Samuelsen døde ugift 24.6.1946 Ragnagade 22, II, København, begravet 30.6.1946 i Mårum.

Kilder:
Folketællinger: 1880, 1890, 1901,
Politiets registerblade: 1893, 1898, 1907-1911, 1914-1922,

 

A1.5.4.4   Laurits Samuelsen
Født 15.3.1868, søn af Peter Samuelsen (A1.5.4) og Maren Hansdatter.

Laurits erhverv:
1902 Gårdbestyrer
1903 Avlsbetyrer
1906-1912 Savværksejer
1916 Savværksdrift
1921 Husmand
1925-1930 Landbruger
1940 Fohenværende parcellist
1949 Forhenværende parcellist, aldersrentenyder.

Laurits og hans kommende hustru Mathilde var begge faddere ved hans søster Anna Julies datter Maren Julies dåb 14.5.1897 i Øster Egesborg, 4 år før de blev gift.

Gift 12.7.1901 i Græsted med Charlotte Mathilde Madsen (A1.5.4.4X), født 21.12.1871 i Alume, datter af gårdbestyrer Anders Madsen og Christiane Christiansen. Hun blev kaldt Mathilde.
Børn:
A1.5.4.4.1 Anders Kristian Samuelsen, født 13.7.1902 på Græsted Overdrev, døbt 31.8.1902 i Mårum.
A1.5.4.4.2 Johannes Samuelsen, født 1.12.1903 på Græsted Overdrev, døbt 1.1.1904 i Mårum.
A1.5.4.4.3 Maria Cecilie Samuelsen, født 21.8.1906 på Græsted Overdrev, døbt 7.10.1906 i Mårum.
A1.5.4.4.4 Ellen Elisabeth Samuelsen, født 22.3.1909 på Græsted Overdrev, døbt 16.5.1909 i Mårum.
A1.5.4.4.5 Hans Adolf Samuelsen født 16.9.1912 på Græsted Overdrev, døbt 27.10.1912 i Mårum.

Laurits Samuelsen døde 31.10.1949 på Græsted Overdrev, begravet 5.11.1949 i Mårum.

Charlotte Mathilde Madsen døde 17.2.1955 på Græsted Overdrev, begravet 22.2.1955 i Mårum.

Kilder:
Folketællinger: 1880, 1890, 1901,
Gribskov Arkiv: Billeder af familie og gården Bomandsminde på arkiv.dk.
Gribskov Arkiv: Laurits Samuelsen: 1 u. år Scrapbog 2 1928 Kontrakt om jagtret 3 1917 Skrivelser og regninger 4 1911 Skøde og pantebreve Brandforsikring 5 u. år Hans og gårdens histrorie arkiv.dk
Redaktør Helge Christensen, Berlingske Tidende: Onkel Laurits paa Græsted Overdrev

 

A1.5.4.5   Petrea Nielsine Samuelsen
Født 16.3.1871 på Græsted Overdrev, døbt 7.5.1871 i Mårum, datter af Peter Samuelsen (A1.5.4) og Maren Hansdatter.

Gift 4.11.1898 i Mårum med murer Hans Peter Andersen (A1.5.4.5X) af Vejby, født 3.9.1868 i Ørby, døbt 11.10.1868 i Vejby, Frederiksborg amt, søn af husmand Lars Andersen og Hanne Marie Hansen.
Børn:
A1.5.4.5.1 Maria Elisabeth Andersen, født 29.10.1899 i Mårum.
A1.5.4.5.2 Johanne Cecilie Andersen, født 19.12.1901 i Mårum.
A1.5.4.5.3 Samuel Boman Andersen, født 5.9.1903 i Græsted, døbt 17.9.1903 i Græsted, død 23.8.2002 i Ontario, Canada, begravet på Hopetown Cemetery, Ontario, Canada.
A1.5.4.5.4 Richard Frimodt Andersen, født 10.5.1906 i Græsted.

Hans Peter Andersen døde 27.1.1935 i Græsted, begravet 3.2.1935 i Græsted.

Petrea Nielsine døde 14.2.1959 i Græsted, Hovedgaden 50, begravet 19.2.1959 i Græsted.

Kilder:
Folketællinger: 1880, 1890, 1901,
Gribskov Arkiv: Samuel Bomann Andersen: 1 1990 Brev fra Peter Erik Andersen. Kopi af 95 sider slægtstavle. Kopi af dødsannoncer på P.E. Andersen. Kopi af flere foto. Beskrivelse og slægtstavle for Bomannn slægten. arkiv.dk

 

A1.5.4.6   Anna Julie Samuelsen
Født 27.12.1872 på Græsted Overdrev, døbt 12.1.1873 i Mårum, datter af Peter Samuelsen (A1.5.4) og Maren Hansdatter.

Gift 13.4.1895 i Mårum med bestyrer af Børnehjemmet i Staarby, Mehrn, Christian Julius Munch (A1.5.4.6X), født 1.3.1868 i Olsker på Bornholm, hjemmedøbt 13.3.1868 i Olsker, søn af husmand og forhenværende indre missionær Hans Knudsen Munch og Juliane Marie Jørgensen.
Børn:
A1.5.4.6.1 Maren Julie Samuelsen Munk, født 15.4.1897 i Staarby By, døbt 14.5.1897 i Øster Egesborg.
A1.5.4.6.2 Georg Peter Samuelsen Munk, født 28.7.1898 i Skovbjørstrup, døbt 21.8.1898 i Mårum.
A1.5.4.6.3 Niels Knud Samuelsen Munk, født 7.10.1900 i Bjørstrup, døbt 11.11.1900 i Mårum, død 25.4.1901 i Bjørstrup, begravet 3.5.1901 i Mårum.
A1.5.4.6.4 Niels Knud Samuelsen Munk, født 29.3.1904 i Skovbjørstrup, døbt 23.4.1904 i Mårum, død 4.9.1908 i Skovbjørstrup, begravet 10.9.1908 i Mårum.
A1.5.4.6.5 Ejnar Johannes Samuelsen Munk, født 12.12.1907 i Skovbjørstrup, døbt 12.12.1907 i Mårum.
A1.5.4.6.6 Anders Emil Samuelsen Munk, født 24.3.1909 i Skovbjørstrup, døbt 16.5.1909 i Mårum.
A1.5.4.6.7 Hans Knud Samuelsen Munk, født 2.4.1911 i Skovbjørstrup, døbt 23.4.1911 i Mårum, død 18.7.1911 i Skovbjørstrup, begravet 23.7.1911 i Mårum.

Anna Julie Samuelsen døde 8.9.1945 i Tinkerup, begravet 27.12.1945 i Tikøb.

Christian Julius Munk døde 5.2.1951 på Esbønderup Sygehus, begravet 10.2.1951 i Tikøb.

Kilder:
Folketællinger: 1880, 1890, 1901,

 

A1.5.4.7   Karen Marie Frederikke Samuelsen
Født 21.2.1877 på Græsted Overdrev, døbt 25.3.1877 i Mårum, datter af Peter Samuelsen (A1.5.4) og Maren Hansdatter.

Gift 9.4.1903 i Mårum med opsynsmand Jens Frederik Christiansen (A1.5.4.7X), født 29.11.1875 i Brandstrup, døbt 24.3.1876 i Tersløse, Holbæk amt, søn af handelsmand Christian Hansen og Ane Kirstine Jørgensen.
Børn:
A1.5.4.7.1 Anna Kirstine Christiansen, født 5.2.1906 i Statsplantagen, døbt 25.3.1906 i Tversted, Hjørring amt.
A1.5.4.7.2 Peter Samuel Christiansen, født 13.7.1908 i Statsplantagen, døbt 27.9.1908 i Tversted.
A1.5.4.7.3 Ingrid Augusta Christiansen, født 4.3.1915 Hjørring Amts og Bys Sygehus, døbt 11.4.1915 i Tversted.
A1.5.4.7.4 Ellen Mary Christiansen, født 30.1.1920 i Statsplantagen, døbt 28.3.1920 i Tversted.
A1.5.4.7.5 Else Marie Christiansen, født 30.1.1920 i Statsplantagen, døbt 28.3.1920 i Tversted.

Kilder:
Folketællinger: 1880, 1890, 1901, 1921,
Jens Frederik Christiansen: 1901,

 

A1.5.6.2   Laura Marie Samuelsen
Født 7.3.1871 på Frebo Overdrev, døbt 26.3.1871 i Græsted, datter af Jens Samuelsen (A1.5.6) og Ane Margrethe Andersdatter.

Gift 30.4.1897 Blidstrup med Jens Peter Sørensen (A1.5.6.2X), født 19.8.1862 i Esbønderup.
Børn:
A1.5.6.2.1 Carl Anton Sørensen, født 9.3.1898 i Søborg, død 7.6.1960 i København.
A1.5.6.2.2 Ellen Margrethe Sørensen, født 31.1.1901 i Søborg, død 25.6.1968 i Vanløse.
A1.5.6.2.3 Ingeborg Kirstine Sørensen, født 22.3.1902 i Søborg, død 13.1.1992 i Dalum, Odense.
A1.5.6.2.4 Anna Elisabeth Sørensen, født 11.6.1903 i Søborg, død 27.8.1944 i Frederiksværk
A1.5.6.2.5 Alfred Marius Sørensen, født 14.8.1905 i Søborg, død 8.9.1988.
A1.5.6.2.6 Poul Viggo Sørensen, født 5.8.1907 i Søborg, død 2.11.1996 i Vanløse.
A1.5.6.2.7 Marie Augusta Sørensen, født 5.3.1911 i Søborg, død 25.10.2004 i Montreal, Canada.
(Søborg i Frederiksborg amt)

Jens Peter Sørensen var kommunesekretær.

 

 

  
Jens Peter Sørensen og Laura Marie Samuelsen

 

Jens Peter Sørensen døde 19.5.1950 i Gilleleje.

Laura Marie Samuelsen døde 1.5.1954 i Græsted.

 

6. generation

A1.5.4.4.1   Anders Kristian Samuelsen
Født 13.7.1902 på Græsted Overdrev, døbt 31.8.1902 i Mårum, søn af Laurits Samuelsen (A1.5.4.4) og Charlotte Mathilde Madsen.

Han var tømrer og brygger.

Emigrerede til Canada med ankomst til Halifax Havn den 18.4.1924.

Gift 23.5.1935 i Toronto, Canada med Kirstine Møller Hansen, født 6.4.1911 i Gjern Præstegård, døbt 30.4.1911 i Gjern, datter af forpagter Anton Martin Hansen og Kirsten Marie Andersen Møller. Hun kaldtes Stinne.
Børn:
A1.5.4.4.1.1 Ellen Elisabeth Samuelsen, født 13.8.1946 i Toronto, Canada.

New York passagerlister 1937. Se MyHeritage
Han ankom med sin hustru med skibet Georgic, afrejst 16.10.1937 fra Southhampton. De havde visa eller lignende udstedt 4.10.1937 i København. Deres sidste permanente adresse var Toronto i Canada. De var på vej til deres hjem i 16 Gerald Street, Toronto, Ont.(Ontario) Canada.
Deres nærmeste familiemedlem var hans far Hr. L. Samuelsen, Graested(Græsted), Danmark.
Anders var brygger, født i Graestad(Græsted), han var 5 fod og 9 tommer(175 cm), blond og havde blå øjne.
Kirstine var født ca. 1911 i Geriu(Giern), Danmark, hun var 5 fod og 3 tommer(160 cm), blond og havde blå øjne.

De besøgte blandt andet verdensudstillingen i Paris i 1937.

New York passagerlister 1947. Se MyHeritage
Han ankom med sin hustru og datter med skibet Gripsholm, afrejst 19.7.1947 fra Gothenbrug(Göteborg). De havde visa eller lignende udstedt 17.4.1947 i Toronto. Deres sidste permanente adresse var Toronto i Canada. De var på vej til deres hjem i 822 Roselawn, Toronto, Ont.(Ontario) Canada.
Deres nærmeste familiemedlem var hans bror Johannes Samuelsen, J. Krohnsvej 4, København, Danmark.
Anders var brygger, født i Grädsted(Græsted), han var 5 fod og 9 tommer(175 cm), var mørkeblond og havde blå øjne.
Kristine var født ca. 1911 i Randers, Danmark, hun var 5 fod og 4 tommer(163 cm), blond og havde grå øjne. Datteren Elizabeth var født ca. 1946 i Toronto Ont(Ontario), Canada.

Anders og Stinne boede senere i et hus på Jedburgh Road 284, Toronto 12.

Kirstine Møller døde 10.9.1988.

Anders Kristian Samuelsen døde 11.9.1993 i Toronto.

 

A1.5.4.4.2   Johannes Samuelsen
Født 1.12.1903 på Græsted Overdrev, døbt 1.1.1904 i Mårum, søn af Laurits Samuelsen (A1.5.4.4) og Charlotte Mathilde Madsen.

1930 var han forvalter hos Olsen & Salskov Iversen, Vigerslevvej 253. Han boede som pensionær Gl. Jernbanevej 25 II, København.
Se MyHeritage

Gift 30.9.1944 i Mårum med Dorthea Nørgaard, født 21.10.1917 i Slagelse, Sankt Peders Bysogn, datter af gartner Niels Espersen Laursen Nygaard og Kristine Louise Voss.
Johannes var lagerforvalter og boede Thyregodsgade 5, Valby, København.
Dorthea var husassistent og boede Sankt Bendtsgade 14 i Ringsted.
Børn:
A1.5.4.4.2.1 Kirsten Samuelsen, født 13.8.1947.
A1.5.4.4.2.2 Peter Samuelsen, født 24.4.1949.

1947 boede de Johan Krohnsvej 4, Valby, København.

Senere boede de I.C.Lembrechts Allé 22 i Hvidovre.

Johannes Samuelsen døde 3.10.1989, I.C.Lembrechts Alle 22, Hvidovre.

Dorthea Samuelsen døde i Hvidovre den 5.1.2007

 

A1.5.4.4.3   Maria Cecilie Samuelsen/Hagstrøm
Født 21.8.1906 på Græsted Overdrev, døbt 7.10.1906 i Mårum, datter af Laurits Samuelsen (A1.5.4.4) og Charlotte Mathilde Madsen. Hun blev kaldt Marie.

Gift 18.11.1928 Mårum med landmand Alfred Hagstrøm (Jensen), født 23.3.1903 i Esbønderup, søn af parcellist Svend Andreas Hagstrøm Jensen og Ane Marie Petersen.
Børn:
A1.5.4.4.3.2 Tove Viola Hagstrøm (Jensen), født 5.1.1932, døbt 7.2.1932 i Blistrup.

Alfred Hagstrøm Jensen ændrede sit navn 17.11.1934 til Alfred Hagstrøm.
Maria Cecilie Samuelsen ændrede sit navn 17.11.1934 til Maria Cecilie Hagstrøm.

 


Maria Cecilie Samuelsen

 

Alfred Hagstrøm døde 1971 i Græsted.

Maria Cecilie Hagstrøm døde 11.3.1986.

Kilder:
Folketællinger:
Alfred Hagstrøm 1911,
Gribskov Arkiv: Personlige papirer 1923 og 1935 på arkiv.dk.

 

A1.5.4.4.4   Ellen Elisabeth Samuelsen
Født 22.3.1909 på Græsted Overdrev, døbt 16.5.1909 i Mårum, datter af Laurits Samuelsen (A1.5.4.4) og Charlotte Mathilde Madsen. Hun blev kaldt Lis.

Gift 12.7.1941 i Mårum med gårdejer Kristian Emil Larsen, født 5.3.1902 i Kagerup, døbt 11.5.1902 i Mårum, søn af parcellist Kristian Emil Larsen og Anna Jensine født Larsen. Hun var da husbestyrerinde i Kagerup.
Børn:
A1.5.4.4.4.1 Evan Boman Larsen, født 26.8.1941 på Egevangsgård i Kagerup, døbt 30.11.1941 i Mårum.
Han ændrede sit navn 1.6.1965 til Evan Boman Bogan.
A1.5.4.4.4.2 Nis Anker Boman Larsen, født 19.2.1943 på Egevangsgård i Kagerup, døbt 25.4.1943 i Mårum, død 5.5.2019, begravet 10.5.2019 i Mårum.

Kristian Emil Larsen døde 30.11.1966 i Kagerup, begravet 3.12.1966 i Mårum.

Ellen Elisabeth Larsen døde 1979, begravet i Mårum.

 

A1.5.4.4.5   Hans Adolf Samuelsen
Født 16.9.1912 på Græsted Overdrev, døbt 27.10.1912 i Mårum, søn af Laurits Samuelsen (A1.5.4.4) og Charlotte Mathilde Madsen.

1940 var han landbrugsmedhjælper hos gårdejer Oluf Jacobsen i Lønholt, Grønholt sogn.
Se MyHeritage

Han slog sig ned som skovarbejder i Sverige.

Død 20.2.1949 på Centrallazarettet i Gävle, Sverige efter en arbejdsulykke i skoven, begravet 7.3.1949 i Mårum. Han var ugift.
Ifølge hans nevø møbelsnedker Nis Anker Boman Larsen( A1.5.4.4.4.2) havde hans kolleger efter sigende sørget for en meget smuk trækiste, som han blev hjemført og begravet i.
Hans niece Tove Viola Hagstrøm(A1.5.4.4.3.2) mindes, at politiet kom og berettede om det tragiske dødsfald.

 

7. generation

A1.5.4.4.1.1   Ellen Elisabeth Samuelsen
Født 13.8.1946 i Toronto, Canada, datter af Anders Kristian Samuelsen (A1.5.4.4.1) og Kirstine Møller.

Gift 19.1.1968 i Toronto med Peter James Williamson, født 27.3.1946.
Børn:
A1.5.4.4.1.1.1 Steven Williamson, født 10.2.1969, døbt 16.3.1969
A1.5.4.4.1.1.2 Søn
A1.5.4.4.1.1.3 Tara Williamson, født 21.5.1975

 

A1.5.4.4.3.2   Tove Viola Hagstrøm (Jensen)
Født 5.1.1932 i Lyshøj, døbt 7.2.1932 i Blistrup, datter af Alfred Hagstrøm (Jensen) og Maria Cecilie Samuelsen (A1.5.4.4.3 ) .

Tove Viola Hagstrøm Jensen fik navneforandring 17.11.1934 til Tove Viola Hagstrøm.

 


Tove Hagstrøm ca. 1948

 

Gift 15.11.1952 i Mårum med cykelsmed Andreas Larsen Grevsen, født 6.2.1923 i Hønkys i Egvad sogn, Åbenrå amt, søn af afdøde smedemester Lauritz Grevsen og efterlevende hustru Anna Margrethe Jessen, Egvad.