Margit Aeschlimanns familie

  Forside > Familie A - Græsted

Forside

Familie A
Græsted
 1. generation
 2. generation
   A1 Anders Boman
 3. generation
   A1.2 Christine Andersdatter
   A1.3 Margrethe Andersdatter
   A1.4 Ane Andersdatter
   A1.5 Samuel Andersen Boman
 4. generation
   A1.5.4 Peter Samuelsen
   A1.5.6 Jens Samuelsen
 5. generation
   A1.5.4.1 Hans Peter Samuelsen
   A1.5.4.3 Oline Dorthea Samuelsen
   A1.5.4.4 Laurits Samuelsen
   A1.5.4.5 Petrea Nielsine Samuelsen
   A1.5.4.6 Anna Julie Samuelsen
   A1.5.4.7 Karen Marie Frederikke Samuelsen
   A1.5.6.2 Laura Marie Samuelsen
 6. generation
   A1.5.4.4.1 Anders Kristian Samuelsen
   A1.5.4.4.2 Johannes Samuelsen
   A1.5.4.4.3 Maria Cecilie Samuelsen
   A1.5.4.4.4 Ellen Elisabeth Samuelsen
   A1.5.4.4.5 Hans Adolf Samuelsen
 7. generation
   A1.5.4.4.1.1 Ellen Elisabeth Samuelsen
   A1.5.4.4.3.2 Tove Viola Hagstrøm

Undertegnede har samlet noter tilsendt mig af Margit på den måde jeg selv plejer at benytte, for at få et bedre overblik. Resultatet skulle gerne kunne bruges til videre forskning i denne familie.

Der er især to opgaver der er interessante:
1. Hvor stammer Birthe Cathrine Rosenberg fra?
2. Hvordan kan historien om, at Anders Boman kørte Carl Fredrik Ehrensvärd/Gyllembourg til Danmark, efter han blev landsforvist i forbindelse med mordet på Gustav den 3., underbygges?

Kurt Cronberg Ipsen.

2. generation

A1   Anders Boman
Døbt 21.3.1755 i Maria Magdalena i Stockholm, søn af Anders Bohmann og Maria Christ:. Se FamilySearch
Faddere vare Mad: Anna Stina Söderman, Jungfru Maria Bahl, Løjtnant Anders Berg Erik Lundberg.
Magister Nicolai Lung christnede thet.

Trolovet 8.12.1793 og gift (dato svært læselig) i Hørsholm med Birthe Cathrine Rosenberg, født ca. 1755.
Forlover var Hr Classon fra Skovlunde.
Børn:
A1.1 Jens Bohman, født Schovlunde Gaard, døbt 30.3.1794 i Hørsholm.
A1.2 Christine Andersdatter, født Gr: Ov:, døbt 10.7.1796 i Mårum.
A1.3 Margrethe Andersdatter, født ca. 1800.
A1.4 Ane Andersdatter, født Græsted Overdrev, døbt 18.7.1802 i Mårum.
A1.5 Samuel Boemand, født Gr: Overdrev, døbt 3.2.1805 i Mårum.

Anders Boman var forlover for enkemand Peter Boberg og pigen Gunnild Nielsdatter af Boserup, der blev gift 7.12.1799 i Esbønderup. Den anden forlover var Niels Gudmandsen.


Underskrift som forlover i 1799

 

Kronborg Amtstue Fæsteprotokoller (fæstedesignationer) 31.12.1806:
Andreas Boemann fæstet det Huus med Lod paa Græsted Overdrev som han der for henimod 12 Aar siden har udflyttet, men endnu ingen Afgift svaret deraf...

Kronborg Amtstue Fæsteprotokoller (fæstedesignationer) 18.3.1829 side 128:
Endnu ikke på internettet (22.11.2020).
Samuel Andersen Boeman fæstet Faderens Anders Boemans Huus med Lod paa Græsted Overdrev, som hand denne til ham godvillig haver afstaaet...

Anders Bomann døde 11.11.1840 som aftægtsmand på Græsted Overdrev, 85 år gammel, begravet 17.11.1840 i Mårum.

Der er skifte efter ham i Kronborg Rytterdistrikts Birk Skifteprotokol:
11.11.1840:

Birthe Cathrine Pedersdatter døde 15.8.1841 som enke efter afdøde undertagsmand Anders Bomann på Græsted Overdrev, 86 år gammel, begravet 20.8.1841 i Mårum.

Der er skifte efter hende i Kronborg Rytterdistrikts Birk Skifteprotokol:
15.8.1841: Dødsanmeldelse.
29.12.1841: Skifte.

Birthe Cathrine Rosenbergs navn og fødeår
Navn Fødeår Dato Begivenhed
Birthe Cathrine Rosenberg   8.12.1793 Trolovelse
Birgithe Cathrine Rosenberg   30.3.1794 1. barns dåb
Birthe Cathrine 1754 1801 Folketælling
Birgitte Cathrine Rosenberg 1755 1834 Folketælling
Birthe Samuelsdatter 1756 1840 Folketælling
Birthe Cathrine   15.8.1841 Dødsanmeldelse
Birthe Cathrine Pedersdatter 1755 20.8.1841 Begravelse
Birthe Pedersdatter   29.12.1841 Skifte

Kilder:
Folketællinger: 1801, 1834, 1840
Bogen Holbo Herred
Svenskt biografiskt lexikon, Lolo Krusius-Ahrenberg: Carl Fredrik Ehrensvärd
Johanne Luise Heiberg: Peter Andreas Heiberg og Thomasine Gyllembourg. En Beretning støttet på efterladte Breve, 4.udg. ved Aage Friis og Just Rahbek, 1947 s. 173, 206, 453. Her omtales en Anders Boman og hustru.
Morten Borups udgave af Heibergske Familiebreve, 1943 samt hans udgave af Breve og Aktstykker vedrørende Johan Ludvig Heiberg I-IV, 1946-50.
Poul Petersen: Kongemorderen fra Græsted Overdrev?
Poul Petersen har desuden leveret en hel del af oplysningerne på denne side.
? ?: Et 150 års minde
Poul Petersen: Anders Bomans Historie

Videre arbejde:
Anders Bomanns dåb skal transkriberes nøjere.
Hvor sikker er Anders Bomanns dåb. Se FamilySearch
Forældrenes vielse. Se Familysearch

 

3. generation

A1.2   Christine Andersdatter
Født på Græsted Overdrev, døbt 10.7.1796 i Mårum, datter af Anders Boman (A1) og Birtha Cathrina Rosenberg.

Gift 21.11.1822 i Helsingør Sankt Olai med Jens Nielsen, født ca. 1794 i Gryderup i Boeslunde sogn, Slagelse herred, Sorø amt.
Børn:
A1.2.1 Ellen Kirstine Jensdatter, døbt 16.5.1823 i Helsingør Sankt Olai
A1.2.2 Grethe Jensdatter, døbt 26.9.1825 i Helsingør Sankt Olai.
A1.2.3 Frederikke Jensdatter, døbt 11.10.1828 i Helsingør Sankt Olai.
A1.2.4 Caroline Jensdatter, født 25.7.1834 på Landlyst, døbt 31.8.1834 i Tikøb.

De bliver separeret/skilt mellem 1850 og 1855.

Christine Andersdatter, tårnvægter Jens Nielsen Grydrups fraskilte hustru døde 15.3.1861, begravet 15.3.1861 i Helsingør Sankt Maria.

Jens Nielsen Gryderup, forhen tårnvægter, enkemand, fattiglem, døde 11.9.1868, begravet 15.9.1868 i Helsingør Sankt Maria.

Kilder:
Folketællinger: 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1855, 1855 Jens Nielsen Gryderup, 1860, 1860 Jens Nielsen

 

A1.3   Margrethe Andersdatter
Født ca. 1800, datter af Anders Boman (A1) og Birtha Cathrina Rosenberg.

Husmand Niels Jensen 36 år og hustru Margrethe Andersdatter 34 år flytter til Græsted Skovhuse 25.11.1833 fra Helsingør.

Gift 11.10.1833 i Helsingør Sankt Maria med tjenestekarl Niels Jensen. Hun er tjenestepige.
Børn:
A1.3.1 Karen Marie Nielsdatter, født 18.6.1834 i Græsted Skovhuse, døbt 22.6.1834 i Græsted.
baaren af Madam Lindqvist i Græsted.
Faddere: Hr Lindqvist, Sognefoged Jens Olsen, Parc: Lars Svendsen af Græsted og Hmd Jens Mortensen og Samuel Andersen(A1.5) af Græsted Overdrev.
A1.3.2 Jens Nielsen, født 28.9.1839 på Græsted Overdrev, døbt 27.10.1839 i Græsted.
baaren af Parcellist Lars Svendsens Hustrue Græsted.
F: Ungk: Peder Jensen, do Lars Jensen, do Carl Jacob Nielsen af Græsted, do Christen Larsen Vordrup, do Jens Andersen(A1.1 ?) Helsinge.

Niels Jensen døde 5.11.1854, 57 3/4 år gammel, Parcl: paa Græsted Ovdr. Søn af Gmd. Jens Nielsen af Hald i Thorup Pastorat, begravet 14.11.1854 i Græsted

Folketælling 1855:
Her bor hun med sønnen på Græsted Overdrev. Hun er enke og født i Søborg sogn. Der er ingen kirkebog i Søborg sogn 1791-1815.

Kilder:
Folketællinger: 1801, 1834, 1840, 1845, 1850,

Videre arbejde:
Hendes dåb er ikke fundet.
Hendes begravelse er ikke fundet.

 

A1.4   Ane Andersdatter
Født på Græsted Overdrev, døbt 18.7.1802 i Mårum, datter af Anders Boman (A1) og Birtha Cathrina Rosenberg.

Gift 3.1.1827 i Helsingør Sankt Maria med væversvend Andreas Jørgensen, født ca. 1804.
Børn:
A1.4.1 Ida Frederikke Jørgensen, døbt 8.10.1828 i Helsingør Sankt Maria
A1.4.2 Martin August Jørgensen, døbt 2.10.1829 i Helsingør Sankt Olai.
A1.4.3 Frederik Ferdinand Jørgensen, født 26.10.1831 på Landlyst, døbt 20.11.1831 i Tikøb.
A1.4.4 Christian Julius Jørgensen, døbt 22.4.1835 i Helsingør Sankt Maria.
A1.4.5 Andreas Theodor Jørgensen, døbt 16.11.1837 i Helsingør Sankt Maria.
A1.4.6 Ida Caroline Jørgensen, døbt 6.3.1840 i Helsingør Sankt Maria.

Vævermester og Fæstemand Andreas Jørgensen døde 1.1.1842, begravet 6.1.1842 i Helsingør Sankt Maria.

Hun er sandsynligvis den Ane Jørgensen, enke, manden vævermester, opholdsted København, der døde 20.12.1886 på Sankt Hans Hospital, begravet 28.12.1886.

Kilder:
Folketællinger: 1834, 1840, 1845, 1850, 1860, 1880,

 

A1.5   Samuel Andersen Boman
Født Græsted Overdrev, døbt 3.2.1805 i Mårum, søn af Anders Boman (A1) og Birtha Cathrina Rosenberg.

Konfirmeret 1819 i Mårum. Se også her. Han har haft naturlige kopper.

Kronborg Amtstue Fæsteprotokoller (fæstedesignationer) 18.3.1829 side 128:
Endnu ikke på internettet (22.11.2020).
Samuel Andersen Boeman fæstet Faderens Anders Boemans Huus med Lod paa Græsted Overdrev, som hand denne til ham godvillig haver afstaaet...

Gift 8.5.1829 i Græsted med Sidse Jørgensdatter, født i Alme by, Græsted sogn, døbt 1.12.1805 i Græsted, datter af husmand og skrædder Jørgen Ibsen og Kirsten Pedersdatter.
Børn:
A1.5.1 Kirsten Samuelsdatter, født 4.3.1830 på Græsted Overdrev, døbt 14.3.1830 i Mårum.
A1.5.2 Anders Samuelsen, født 10.8.1832 på Græsted Overdrev, døbt 12.8.1832 i Mårum
A1.5.3 Jørgen Samuelsen, født 19.11.1834 på Græsted Overdrev, død 17.4.1844, begravet 26.4.1844 i Mårum.
A1.5.4 Peter Samuelsen, født 8.9.1837 på Græsted Overdrev, døbt 17.9.1837 i Mårum.
A1.5.5 Kristian Samuelsen, født 7.4.1840 på Græsted Overdrev, døbt 21.5.1840 i Mårum, død 26.12.1843, begravet 1.1.1844 i Mårum
A1.5.6 Jens Samuelsen, født 15.1.1841 på Græsted Overdrev, døbt 21.2.1841 i Mårum.
A1.5.7 Hans Christian Samuelsen, født 17.5.1845 på Græsted Overdrev, døbt 15.6.1845 i Mårum.
A1.5.8 Birthe Cathrine Samuelsdatter, født 3.5.1848 på Græsted Overdrev, døbt 28.2.1848 i Mårum.

Kronborg Vestre Birk. Skøde- og panteprotokol.
Retsdagen den 8.1.1861. No 226. Side 227.
Jeg underskrevne Samuel Andersen Boman der ifølge Skjøde af 8.11.1860 er bleven Eier af det af mig hidtil i fæste havte Huus Matr. Nr. 12 af Græsted Overdrev Græsted Sogn i Frederiksborg Amt... ...tilstaar herved: at være i Anledning af Kjøbet af denne Eiendom bleven Statskassen skyldig en Kapital af 604 Rd. 51 Sk...

Kronborg Vestre Birk. Skøde- og panteprotokol.
Retsdagen den 16.12.1865.
No 395U. Side 760b.
Paategning paa en Panteobligation fra Samuel Andersen Bomand af Græsted Overdrev...
No 196 /:784L:/. Side 184b.
Samuel Andersen Bomand sælger huset til Sønnen Peder Samuelsen og får aftægtskontrakt.
Peder Samuelsens søskende nævnes:
Kirsten Samuelsdatter, gift med husmand Rasmus Andersen paa Kagerup Overdrev
Birthe Cathrine Samuelsdatter, 16 Aar gl
Hans Christian Samuelsen i saltrup, 18 Aar gl
Skrædersvend Anders Samuelsen i Kiøbenhavn
Jens Samuelsen for tiden ved Rekrutskolen i Helsingør
Dateret Helsinge 3.4.1864.

Samuel Andersen Boman døde 14.5.1880 på Græsted Overdrev, begravet 17.5.1880 i Mårum.

Sidse Jørgensdatter døde 1.1.1882 på Græsted Overdrev, begravet 9.1.1882 i Mårum.

Kilder:
Folketællinger: 1834, 1840, 1845, 1850, 1860, 1880,

 

4. generation

A1.5.4   Peter Samuelsen
Født 8.9.1837 på Græsted Overdrev, døbt 17.9.1837 i Mårum, søn af Samuel Andersen Boman (A1.5) og Sidse Jørgensdatter.

Konfirmeret 18.4.1852 i Mårum.

Peter flytter 31.10.1852 fra Mårum til Helsingør som tjenestedreng.

1860 er han smedesvend og bor hos Smed Peder Jørgensen i Mårum Tinghuse.

Gift 27.6.1863 i Søborg med Maren Hansdatter (A1.5.4X) af Dragstrup, født 24.6.1837, døbt 25.6.1837 i Græsted, datter af Parcellist og Smed Hans Jørgensen og Dorthe Hansdatter i Alume.
Børn:
A1.5.4.1 Hans Peter Samuelsen, født 15.11.1863 i Dragstrup, døbt 17.1.1864 i Søborg.
A1.5.4.2 Oline Dorthea Samuelsen, født 10.7.1865 på Græsted Overdrev, døbt 27.8.1865 i Mårum, død 4.9.1865, begravet 10.9.1865 i Mårum.
A1.5.4.3 Oline Dorthea Samuelsen, født 1.8.1866 på Græsted Overdrev, døbt 16.9.1866 i Mårum
A1.5.4.4 Laurits Samuelsen, født 15.3.1868
A1.5.4.5 Petrea Nicoline Samuelsen, født 16.3.1871 på Græsted Overdrev, døbt 7.5.1871 i Mårum.
A1.5.4.6 Anna Julie Samuelsen, født 27.12.1872 på Græsted Overdrev, døbt 12.1.1873 i Mårum
A1.5.4.7 Karen Marie Frederikke Samuelsen, født 21.2.1877 på Græsted Overdrev, døbt 25.3.1877 i Mårum

Kronborg Vestre Birk. Skøde- og panteprotokol.
Retsdagen den 16.12.1865.
No 395U. Side 760b.
Paategning paa en Panteobligation fra Samuel Andersen Bomand af Græsted Overdrev...
No 196 /:784L:/. Side 184b.
Samuel Andersen Bomand sælger huset til Sønnen Peder Samuelsen og får aftægtskontrakt.
Dateret Helsinge 3.4.1864.

1880 er han tørvehandler.

 

 


Familien Samuelsen på Bomannsminde ca. 1916

Stående bageste række fra venstre mod højre:
Anders Kristian Samuelsen(A1.5.4.4.1)
Laurits Samuelsen (A1.5.4.4)
Johannes Samuelsen(A1.5.4.4.2)
Charlotte Mathilde Samuelsen født Madsen(A1.5.4.4X)
Forreste række fra venstre mod højre:
Maren Samuelsen født Hansdatter(A1.5.4X)
Ellen Elisabeth Samuelsen (A1.5.4.4.4)
Peter Samuelsen (A1.5.4)
Hans Adolf Samuelsen (A1.5.4.4.5)
Maria Cecilie Samuelsen (A1.5.4.4.3)

 

Peter Samuelsen, aftægtsmand på Græsted Overdrev, døde 28.12.1917, begravet 5.1.1918 i Mårum.

Maren Hansdatter, enke efter parcellist Peder Samuelsen, datter af gaardejer Hans Jørgensen af Dragstrup og hustru Dorthe, døde 2.3.1926, begravet 8.3.1926 i Mårum.

Kilder:
Folketællinger: 1840, 1845, 1850, 1860, 1880, 1890, 1901,

Videre arbejde:
Næste generation. Se MyHeritage

 

A1.5.6   Jens Samuelsen
Født 15.1.1841 på Græsted Overdrev, døbt 21.2.1841 i Mårum, søn af Samuel Andersen Boman (A1.5) og Sidse Jørgensdatter.

Gift 17.4.1869 i Græsted med Ane Margrethe Andersdatter af Fredbo Overdrev, født 21.12.1843 Mårum Tinghuse, døbt 4.2.1844 i Mårum, datter af Mette Kirstine Gregersdatter og udlagt barnefader ungkarl Anders Pedersen.
Forlovere: Husmand Peter Samuelsen (A1.5.4) (hans bror) af Græsted Overdrev og Parcellist Anders Olsen af Fredbo Overdrev.
Børn:
A1.5.6.1 Ana Nielsine Samuelsen, født ca. 1870 i Græsted.
A1.5.6.2 Laura Marie Samuelsen, født 7.3.1871 på Frebo Overdrev, døbt 26.3.1871 i Græsted. (Poul Petersens familie)
A1.5.6.3 Augusta Sofie Samuelsen, født ca. 1874 i Græsted.
A1.5.6.4 Cecilie Christine Samuelsen, født ca. 1877 i Græsted.
A1.5.6.5 Sofus Christian Samuelsen, født ca. 1879 i Græsted.
A1.5.6.6 Carl Rasmus Samuelsen, født ca. 1881 i Græsted.
A1.5.6.7 Hilda Margrethe Samuelsen, født ca. 1885 i Græsted.
A1.5.6.8 Hans Georg Samuelsen, født ca. 1888 i Græsted.
A1.5.6.9 Frederik Otto Samuelsen, født ca. 1889 i Græsted.

1880 boede hendes mor hos dem.

 

 

  
Jens Samuelsen og Ane Margrethe Andersdatter

 

Ane Margrethe Andersdatter døde 15.11.1920, gift med tømrer Jens Samuelsen af Højelt, boede nu midlertidigt i Strand-Bjørstrup, begravet 22.11.1920 i Blistrup.

Jens Samuelsen døde 20.5.1926, enkemand af Aggebo Skovhuse, tidligere købmand i Højelt, begravet 26.5.1926 i Blistrup.

Kilder:
Folketællinger: 1880, 1890, 1901,
Poul Viggo Sørensen(A1.5.6.2.6): Morfar, en beretning om Jens Samuelsen

 

5. generation

A1.5.4.1   Hans Peter Samuelsen
Født 15.11.1863 i Dragstrup, døbt 17.1.1864 i Søborg, søn af Peter Samuelsen (A1.5.4) og Maren Hansdatter.

Hans Peters erhverv:
1898 Postbud
1899 Forpagter
1901 Præsteforpagter
1906 Landmand
1916 Gårdejer
1921-1925 Partikulier
1930 Husejer, rentier
1940 Lever af formue og aldersrente
1951 Rentier, forhenværende gårdejer.

Gift 26.5.1898 i Melby, Frederiksborg amt, med Nielsine Boline Kirstine Larsen (A1.5.4.1X), født 5.3.1866 i Store Carlsminde, døbt 15.4.1866 i Torup sogn, Frederiksborg amt, datter af Jens Larsen af Hald og Mariane Nielsdatter.
Børn:
A1.5.4.4.1 Jens Peter Samuelsen, født 29.9.1899 i Græsted, døbt 12.11.1899 i Græsted.

Hans Peter Samuelsen døde 13.5.1951 i Græsted, Hovedgaden 48, begravet 19.5.1951 i Græsted.

Nielsine Boline Kirstine Larsen døde efter sin mand.

Kilder:
Folketællinger: 1890, 1901, 1906,

 

A1.5.4.3   Oline Dorthea Samuelsen
Født 1.8.1866 på Græsted Overdrev, døbt 16.9.1866 i Mårum, datter af Peter Samuelsen (A1.5.4) og Maren Hansdatter.

Oline Dortheas erhverv og adresser:
1890 Tjenestepige hos apoteker Olof Peter Jessen Degn på Esbønderup Apotek
1893 Fra Esbønderup til København
1893 Tjenestepige hos kongelig skuespiller Emil Poulsen i Ny Kongensgade 10, stuen, København
1898 Tjenestepige hos Christian Emil Poulsen, Ny Toldbodgade 49, København
1901 Kokkepige hos pensioneret kongelig skuespiller Christian Emil Poulsen, København
1907 Fra Esbønderup til København
1907 Tjenestepige hos Christian Emil Poulsen Strandboulevarden 60, 2. sal, København
1910 Tjenestepige hos Christian Emil Poulsen, Frederikshaldsgade 19, stuen, København
1911 Christian Emil Poulsen døde 8.6.1911
1911 Tyende hos Svenn Poulsen, Chefredaktør på Berlingske Tidende, Christian IXs Gade 5, 3. sal, København
1914 Tjenestepige hos Svenn Poulsen Sankt Annæ Plads (Garnisons Kirkeplads) 3, 1. sal
1914 Tjenestepige hos Svenn Poulsen Gammel Vartov Vej (Østerbro) 9
1919 Silkeborggade 19, 4. sal, hos Poulsen
1921 Gammel Vartov Vej (Østerbro) 9, stuen, hos Poulsen
1922 Ragnagade 22, 2. sal, hos Egen Lejlighed
1946 Forhenværende kogejomfru, Ragnagade 22, 2. sal.
Svenn Poulsen var søn af Christian Emil Poulsen.

Oline Dorthea Samuelsen døde ugift 24.6.1946 Ragnagade 22, II, København, begravet 30.6.1946 i Mårum.

Kilder:
Folketællinger: 1880, 1890, 1901,
Politiets registerblade: 1893, 1898, 1907-1911, 1914-1922,

 

A1.5.4.4   Laurits Samuelsen
Født 15.3.1868, søn af Peter Samuelsen (A1.5.4) og Maren Hansdatter.

Laurits erhverv:
1902 Gårdbestyrer
1903 Avlsbetyrer
1906-1912 Savværksejer
1916 Savværksdrift
1921 Husmand
1925-1930 Landbruger
1940 Fohenværende parcellist
1949 Forhenværende parcellist, aldersrentenyder.

Laurits og hans kommende hustru Mathilde var begge faddere ved hans søster Anna Julies datter Maren Julies dåb 14.5.1897 i Øster Egesborg, 4 år før de blev gift.

Gift 12.7.1901 i Græsted med Charlotte Mathilde Madsen (A1.5.4.4X), født 21.12.1871 i Alume, datter af gårdbestyrer Anders Madsen og Christiane Christiansen. Hun blev kaldt Mathilde.
Børn:
A1.5.4.4.1 Anders Kristian Samuelsen, født 13.7.1902 på Græsted Overdrev, døbt 31.8.1902 i Mårum.
A1.5.4.4.2 Johannes Samuelsen, født 1.12.1903 på Græsted Overdrev, døbt 1.1.1904 i Mårum.
A1.5.4.4.3 Maria Cecilie Samuelsen, født 21.8.1906 på Græsted Overdrev, døbt 7.10.1906 i Mårum.
A1.5.4.4.4 Ellen Elisabeth Samuelsen, født 22.3.1909 på Græsted Overdrev, døbt 16.5.1909 i Mårum.
A1.5.4.4.5 Hans Adolf Samuelsen født 16.9.1912 på Græsted Overdrev, døbt 27.10.1912 i Mårum.

Laurits Samuelsen døde 31.10.1949 på Græsted Overdrev, begravet 5.11.1949 i Mårum.

Charlotte Mathilde Madsen døde 17.2.1955 på Græsted Overdrev, begravet 22.2.1955 i Mårum.

Kilder:
Folketællinger: 1880, 1890, 1901,
Billeder af familie og gården Bomandsminde på arkiv.dk.
Redaktør Helge Christensen, Berlingske Tidende: Onkel Laurits paa Græsted Overdrev

 

A1.5.4.5   Petrea Nielsine Samuelsen
Født 16.3.1871 på Græsted Overdrev, døbt 7.5.1871 i Mårum, datter af Peter Samuelsen (A1.5.4) og Maren Hansdatter.

Gift 4.11.1898 i Mårum med murer Hans Peter Andersen (A1.5.4.5X) af Vejby, født 3.9.1868 i Ørby, døbt 11.10.1868 i Vejby, Frederiksborg amt, søn af husmand Lars Andersen og Hanne Marie Hansen.
Børn:
A1.5.4.5.1 Maria Elisabeth Andersen, født 29.10.1899 i Mårum.
A1.5.4.5.2 Johanne Cecilie Andersen, født 19.12.1901 i Mårum.
A1.5.4.5.3 Samuel Boman Andersen, født 5.9.1903 i Græsted, døbt 17.9.1903 i Græsted, død 23.8.2002 i Ontario, Canada, begravet på Hopetown Cemetery, Ontario, Canada.
A1.5.4.5.4 Richard Frimodt Andersen, født 10.5.1906 i Græsted.

Hans Peter Andersen døde 27.1.1935 i Græsted, begravet 3.2.1935 i Græsted.

Petrea Nielsine døde 14.2.1959 i Græsted, Hovedgaden 50, begravet 19.2.1959 i Græsted.

Kilder:
Folketællinger: 1880, 1890, 1901,

 

A1.5.4.6   Anna Julie Samuelsen
Født 27.12.1872 på Græsted Overdrev, døbt 12.1.1873 i Mårum, datter af Peter Samuelsen (A1.5.4) og Maren Hansdatter.

Gift 13.4.1895 i Mårum med bestyrer af Børnehjemmet i Staarby, Mehrn, Christian Julius Munch (A1.5.4.6X), født 1.3.1868 i Olsker på Bornholm, hjemmedøbt 13.3.1868 i Olsker, søn af husmand og forhenværende indre missionær Hans Knudsen Munch og Juliane Marie Jørgensen.
Børn:
A1.5.4.6.1 Maren Julie Samuelsen Munk, født 15.4.1897 i Staarby By, døbt 14.5.1897 i Øster Egesborg.
A1.5.4.6.2 Georg Peter Samuelsen Munk, født 28.7.1898 i Skovbjørstrup, døbt 21.8.1898 i Mårum.
A1.5.4.6.3 Niels Knud Samuelsen Munk, født 7.10.1900 i Bjørstrup, døbt 11.11.1900 i Mårum, død 25.4.1901 i Bjørstrup, begravet 3.5.1901 i Mårum.
A1.5.4.6.4 Niels Knud Samuelsen Munk, født 29.3.1904 i Skovbjørstrup, døbt 23.4.1904 i Mårum, død 4.9.1908 i Skovbjørstrup, begravet 10.9.1908 i Mårum.
A1.5.4.6.5 Ejnar Johannes Samuelsen Munk, født 12.12.1907 i Skovbjørstrup, døbt 12.12.1907 i Mårum.
A1.5.4.6.6 Anders Emil Samuelsen Munk, født 24.3.1909 i Skovbjørstrup, døbt 16.5.1909 i Mårum.
A1.5.4.6.7 Hans Knud Samuelsen Munk, født 2.4.1911 i Skovbjørstrup, døbt 23.4.1911 i Mårum, død 18.7.1911 i Skovbjørstrup, begravet 23.7.1911 i Mårum.

Anna Julie Samuelsen døde 8.9.1945 i Tinkerup, begravet 27.12.1945 i Tikøb.

Christian Julius Munk døde 5.2.1951 på Esbønderup Sygehus, begravet 10.2.1951 i Tikøb.

Kilder:
Folketællinger: 1880, 1890, 1901,

 

A1.5.4.7   Karen Marie Frederikke Samuelsen
Født 21.2.1877 på Græsted Overdrev, døbt 25.3.1877 i Mårum, datter af Peter Samuelsen (A1.5.4) og Maren Hansdatter.

Gift 9.4.1903 i Mårum med opsynsmand Jens Frederik Christiansen (A1.5.4.7X), født 29.11.1875 i Brandstrup, døbt 24.3.1876 i Tersløse, Holbæk amt, søn af handelsmand Christian Hansen og Ane Kirstine Jørgensen.
Børn:
A1.5.4.7.1 Anna Kirstine Christiansen, født 5.2.1906 i Statsplantagen, døbt 25.3.1906 i Tversted, Hjørring amt.
A1.5.4.7.2 Peter Samuel Christiansen, født 13.7.1908 i Statsplantagen, døbt 27.9.1908 i Tversted.
A1.5.4.7.3 Ingrid Augusta Christiansen, født 4.3.1915 Hjørring Amts og Bys Sygehus, døbt 11.4.1915 i Tversted.
A1.5.4.7.4 Ellen Mary Christiansen, født 30.1.1920 i Statsplantagen, døbt 28.3.1920 i Tversted.
A1.5.4.7.5 Else Marie Christiansen, født 30.1.1920 i Statsplantagen, døbt 28.3.1920 i Tversted.

Kilder:
Folketællinger: 1880, 1890, 1901, 1921,
Jens Frederik Christiansen: 1901,

 

A1.5.6.2   Laura Marie Samuelsen
Født 7.3.1871 på Frebo Overdrev, døbt 26.3.1871 i Græsted, datter af Jens Samuelsen (A1.5.6) og Ane Margrethe Andersdatter.

Gift 30.4.1897 Blidstrup med Jens Peter Sørensen (A1.5.6.2X), født 19.8.1862 i Esbønderup.
Børn:
A1.5.6.2.1 Carl Anton Sørensen, født 9.3.1898 i Søborg, død 7.6.1960 i København.
A1.5.6.2.2 Ellen Margrethe Sørensen, født 31.1.1901 i Søborg, død 25.6.1968 i Vanløse.
A1.5.6.2.3 Ingeborg Kirstine Sørensen, født 22.3.1902 i Søborg, død 13.1.1992 i Dalum, Odense.
A1.5.6.2.4 Anna Elisabeth Sørensen, født 11.6.1903 i Søborg, død 27.8.1944 i Frederiksværk
A1.5.6.2.5 Alfred Marius Sørensen, født 14.8.1905 i Søborg, død 8.9.1988.
A1.5.6.2.6 Poul Viggo Sørensen, født 5.8.1907 i Søborg, død 2.11.1996 i Vanløse.
A1.5.6.2.7 Marie Augusta Sørensen, født 5.3.1911 i Søborg, død 25.10.2004 i Montreal, Canada.
(Søborg i Frederiksborg amt)

Jens Peter Sørensen var kommunesekretær.

 

 

  
Jens Peter Sørensen og Laura Marie Samuelsen

 

Jens Peter Sørensen døde 19.5.1950 i Gilleleje.

Laura Marie Samuelsen døde 1.5.1954 i Græsted.

 

6. generation

A1.5.4.4.1   Anders Kristian Samuelsen
Født 13.7.1902 på Græsted Overdrev, døbt 31.8.1902 i Mårum, søn af Laurits Samuelsen (A1.5.4.4) og Charlotte Mathilde Madsen.

Emigrerede til Canada med ankomst til Halifax Havn den 18.4.1924.

Gift 23.5.1935 i Toronto, Canada med Kirstine Møller, født 6.4.1911, familien stammede fra Gullev sogn. Hun kaldtes Stinne.
Børn:
A1.5.4.4.1.1 Ellen Elisabeth Samuelsen, født 13.8.1946 i Toronto, Canada.

New York passagerlister 1937. Se MyHeritage
Han ankom med sin hustru med skibet Georgic, afrejst 16.10.1937 fra Southhampton. De havde visa eller lignende udstedt 4.10.1937 i København. Deres sidste permanente adresse var Toronto i Canada. De var på vej til deres hjem i 16 Gerald Street, Toronto, Ont.(Ontario) Canada.
Deres nærmeste familiemedlem var hans far Hr. L. Samuelsen, Graested(Græsted), Danmark.
Anders var brygger(tømrer), født i Graestad(Græsted), han var 5 fod og 9 tommer(175 cm), blond og havde blå øjne.
Kirstine var født ca. 1911 i Geriu(Gullev?), Danmark, hun var 5 fod og 3 tommer(160 cm), blond og havde blå øjne.

De besøgte blandt andet verdensudstillingen i Paris i 1937.

New York passagerlister 1947. Se MyHeritage
Han ankom med sin hustru og datter med skibet Gripsholm, afrejst 19.7.1947 fra Gothenbrug(Göteborg). De havde visa eller lignende udstedt 17.4.1947 i Toronto. Deres sidste permanente adresse var Toronto i Canada. De var på vej til deres hjem i 822 Roselawn, Toronto, Ont.(Ontario) Canada.
Deres nærmeste familiemedlem var hans bror Johannes Samuelsen, J. Krohnsvej 4, København, Danmark.
Anders var brygger(tømrer), født i Grädsted(Græsted), han var 5 fod og 9 tommer(175 cm), var mørkeblond og havde blå øjne.
Kristine var født ca. 1911 i Randers, Danmark, hun var 5 fod og 4 tommer(163 cm), blond og havde grå øjne. Datteren Elizabeth var født ca. 1946 i Toronto Ont(Ontario), Canada.

Anders og Stinne boede senere i et hus på Jedburgh Road 284, Toronto 12.

Kirstine Møller døde 10.9.1988.

Anders Kristian Samuelsen døde 11.9.1993 i Toronto.

 

A1.5.4.4.2   Johannes Samuelsen
Født 1.12.1903 på Græsted Overdrev, døbt 1.1.1904 i Mårum, søn af Laurits Samuelsen (A1.5.4.4) og Charlotte Mathilde Madsen.

1930 var han forvalter hos Olsen & Salskov Iversen, Vigerslevvej 253. Han boede som pensionær Gl. Jernbanevej 25 II, København.
Se MyHeritage

Gift 30.9.1944 i Mårum med Dorthea Nørgaard, født 21.10.1917 i Slagelse, Sankt Peders Bysogn, datter af gartner Niels Espersen Laursen Nygaard og Kristine Louise Voss.
Johannes var lagerforvalter og boede Thyregodsgade 5, Valby, København.
Dorthea var husassistent og boede Sankt Bendtsgade 14 i Ringsted.
Børn:
A1.5.4.4.2.1 Kirsten Samuelsen, født 13.8.1947.
A1.5.4.4.2.2 Peter Samuelsen, født 24.4.1949.

1947 boede de Johan Krohnsvej 4, Valby, København.

Senere boede de I.C.Lembrechts Allé 22 i Hvidovre.

Johannes Samuelsen døde 3.10.1989, I.C.Lembrechts Alle 22, Hvidovre.

Dorthea Samuelsen døde i Hvidovre den 5.1.2007

 

A1.5.4.4.3   Maria Cecilie Samuelsen/Hagstrøm
Født 21.8.1906 på Græsted Overdrev, døbt 7.10.1906 i Mårum, datter af Laurits Samuelsen (A1.5.4.4) og Charlotte Mathilde Madsen. Hun blev kaldt Marie.

Gift 18.11.1928 Mårum med landmand Alfred Hagstrøm (Jensen), født 23.3.1903 i Esbønderup, søn af parcellist Svend Andreas Hagstrøm Jensen og Ane Marie Petersen.
Børn:
A1.5.4.4.3.2 Tove Viola Hagstrøm (Jensen), født 5.1.1932, døbt 7.2.1932 i Blistrup.

Alfred Hagstrøm Jensen ændrede sit navn 17.11.1934 til Alfred Hagstrøm.
Maria Cecilie Samuelsen ændrede sit navn 17.11.1934 til Maria Cecilie Hagstrøm.

 


Maria Cecilie Samuelsen

 

Alfred Hagstrøm døde 1971 i Græsted.

Maria Cecilie Hagstrøm døde 11.3.1986.

Kilder:
Folketællinger:
Alfred Hagstrøm 1911,
Personlige papirer 1923 og 1935 på arkiv.dk.

 

A1.5.4.4.4   Ellen Elisabeth Samuelsen
Født 22.3.1909 på Græsted Overdrev, døbt 16.5.1909 i Mårum, datter af Laurits Samuelsen (A1.5.4.4) og Charlotte Mathilde Madsen. Hun blev kaldt Lis.

Gift 12.7.1941 i Mårum med gårdejer Kristian Emil Larsen, født 5.3.1902 i Kagerup, døbt 11.5.1902 i Mårum, søn af parcellist Kristian Emil Larsen og Anna Jensine født Larsen. Hun var da husbestyrerinde i Kagerup.
Børn:
A1.5.4.4.4.1 Evan Boman Larsen, født 26.8.1941 på Egevangsgård i Kagerup, døbt 30.11.1941 i Mårum.
Han ændrede sit navn 1.6.1965 til Evan Boman Bogan.
A1.5.4.4.4.2 Nis Anker Boman Larsen, født 19.2.1943 på Egevangsgård i Kagerup, døbt 25.4.1943 i Mårum, død 5.5.2019, begravet 10.5.2019 i Mårum.

Kristian Emil Larsen døde 30.11.1966 i Kagerup, begravet 3.12.1966 i Mårum.

Ellen Elisabeth Larsen døde 1979, begravet i Mårum.

 

A1.5.4.4.5   Hans Adolf Samuelsen
Født 16.9.1912 på Græsted Overdrev, døbt 27.10.1912 i Mårum, søn af Laurits Samuelsen (A1.5.4.4) og Charlotte Mathilde Madsen.

1940 var han landbrugsmedhjælper hos gårdejer Oluf Jacobsen i Lønholt, Grønholt sogn.
Se MyHeritage

Han slog sig ned som skovarbejder i Sverige.

Død 20.2.1949 på Centrallazarettet i Gävle, Sverige efter en arbejdsulykke i skoven, begravet 7.3.1949 i Mårum. Han var ugift.
Ifølge hans nevø møbelsnedker Nis Anker Boman Larsen( A1.5.4.4.4.2) havde hans kolleger efter sigende sørget for en meget smuk trækiste, som han blev hjemført og begravet i.
Hans niece Tove Viola Hagstrøm(A1.5.4.4.3.2) mindes, at politiet kom og berettede om det tragiske dødsfald.

 

7. generation

A1.5.4.4.1.1   Ellen Elisabeth Samuelsen
Født 13.8.1946 i Toronto, Canada, datter af Anders Kristian Samuelsen (A1.5.4.4.1) og Kirstine Møller.

Gift 19.1.1968 i Toronto med Peter James Williamson, født 27.3.1946.
Børn:
A1.5.4.4.1.1.1 Steven Williamson, født 10.2.1969, døbt 16.3.1969
A1.5.4.4.1.1.2 Søn
A1.5.4.4.1.1.3 Tara Williamson, født 21.5.1975

 

A1.5.4.4.3.2   Tove Viola Hagstrøm (Jensen)
Født 5.1.1932 i Lyshøj, døbt 7.2.1932 i Blistrup, datter af Alfred Hagstrøm (Jensen) og Maria Cecilie Samuelsen (A1.5.4.4.3 ) .

Tove Viola Hagstrøm Jensen fik navneforandring 17.11.1934 til Tove Viola Hagstrøm.

 


Tove Hagstrøm ca. 1948

 

Gift 15.11.1952 i Mårum med cykelsmed Andreas Larsen Grevsen, født 6.2.1923 i Hønkys i Egvad sogn, Åbenrå amt, søn af afdøde smedemester Lauritz Grevsen og efterlevende hustru Anna Margrethe Jessen, Egvad.